biomedicina slovenica

Kazalo tipov publikacij (COBISS)

1.01. Izvirni znanstveni članek (32435)
1.02. Pregledni znanstveni članek (4387)
1.03. Kratki znanstveni prispevek (1816)
1.04. Strokovni članek (21558)
1.05. Poljudni članek (5459)
1.06. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (820)
1.07. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (1199)
1.08. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (9011)
1.09. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (18081)
1.10. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (616)
1.11. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (69)
1.12. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (18636)
1.13. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (6788)
1.16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (1216)
1.17. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (6243)
1.18. Geslo - sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju ... (221)
1.19. Recenzija, prikaz knjige, kritika (154)
1.20. Predgovor, spremna beseda (2654)
1.21. Polemika, diskusijski prispevek (1295)
1.22. Intervju (2617)
1.23. Umetniški sestavek (155)
1.24. Bibliografija, kazalo ipd. (201)
1.25. Drugi sestavni deli (7288)
2.01. Znanstvena monografija (1051)
2.02. Strokovna monografija (499)
2.03. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (447)
2.04. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (29)
2.05. Drugo učno gradivo (575)
2.06. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (1115)
2.07. Bibliografija (81)
2.08. Doktorska disertacija (1726)
2.09. Magistrsko delo (1694)
2.10. Specialistično delo (650)
2.11. Diplomsko delo (1135)
2.12. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3596)
2.13. Elaborat, predštudija, študija (251)
2.14. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedb eni projekt) (170)
2.15. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (13)
2.16. Umetniško delo (8)
2.17. Katalog razstave (15)
2.18. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočna ali video produkcija (7)
2.19. Radijska ali televizijska oddaja (108)
2.20. Zaključena znanstvena zbirka podatkov (1)
2.21. Programska oprema (12)
2.23. Patentna prijava (39)
2.24. Patent (100)
2.25. Druge monografije in druga zaključena dela (7239)
2.27. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (2)
2.30. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (2153)
2.31. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (411)
2.32. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (555)
3.11. Radijski ali TV dogodek (261)
3.12. Razstava (13)
3.14. Predavanje na tuji univerzi (120)
3.15. Prispevek na konferenci brez natisa (987)
3.16. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (515)
3.25. Druga izvedena dela (591)

Stran je bila postavljena 6. julija 2010 in nazadnje spremenjena 17. oknovembra 2021. Zbirka Biomedicina Slovenica vključuje letnike od 1922 do 2021 in obsega 217.512 zapisov. Pripombe prosim pošljite na naslov: ibmi@mf.uni-lj.si.
 
Naslov strani: http://ricinus2.mf.uni-lj.si/BS/kazalo_cobiss_tipi.html