biomedicina slovenica

Kazalo tipov publikacij (COBISS)

1.01. Izvirni znanstveni članek (29247)
1.02. Pregledni znanstveni članek (3297)
1.03. Kratki znanstveni prispevek (1262)
1.04. Strokovni članek (21231)
1.05. Poljudni članek (5337)
1.06. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (771)
1.07. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (1117)
1.08. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (7925)
1.09. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (17236)
1.10. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (509)
1.11. 1.11 (46)
1.12. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (17402)
1.13. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (6576)
1.16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (1051)
1.17. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (5666)
1.18. Geslo - sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju ... (221)
1.19. Recenzija, prikaz knjige, kritika (138)
1.20. Predgovor, spremna beseda (2571)
1.21. Polemika, diskusijski prispevek (1277)
1.22. Intervju (2515)
1.23. Umetniški sestavek (154)
1.24. Bibliografija, kazalo ipd. (201)
1.25. Drugi sestavni deli (6902)
2.01. Znanstvena monografija (956)
2.02. Strokovna monografija (450)
2.03. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (396)
2.04. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (28)
2.05. Drugo učno gradivo (505)
2.06. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (1074)
2.07. Bibliografija (81)
2.08. Doktorska disertacija (1684)
2.09. Magistrsko delo (1671)
2.10. Specialistično delo (501)
2.11. Diplomsko delo (1086)
2.12. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3541)
2.13. Elaborat, predštudija, študija (249)
2.14. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (166)
2.15. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (11)
2.16. Umetniško delo (8)
2.17. Katalog razstave (14)
2.18. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (6)
2.19. Radijska ali televizijska oddaja (51)
2.20. Zaključena znanstvena zbirka podatkov ali korpus (1)
2.21. Programska oprema (8)
2.23. Patentna prijava (33)
2.24. Patent (97)
2.25. Druge monografije in druga zaključena dela (6904)
2.30. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (2007)
2.31. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (376)
2.32. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (499)
3.11. Radijski ali TV dogodek (200)
3.12. Razstava (8)
3.14. Predavanje na tuji univerzi (94)
3.15. Prispevek na konferenci brez natisa (682)
3.16. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (402)
3.25. Druga izvedena dela (473)

Stran je bila postavljena 6. julija 2010 in nazadnje spremenjena 5. oktober 2018 Zbirka Biomedicina Slovenica vključuje letnike od 1922 do 2018 in obsega 204.595 zapisov. Pripombe prosim pošljite na naslov: ibmi@mf.uni-lj.si.
 
Naslov strani: http://ricinus2.mf.uni-lj.si/BS/kazalo_cobiss_tipi.html