biomedicina slovenica


ct=1.04 : 21211

 1. Maličev Elvira; Krašna Metka
  Opredelitev krvotvornih matičnih in predniških celic v pripravkih za presaditev
  [Characterisation of haematopoietic stem and progenitor cells in products intended for transplantation]
  2018
 2. Drobnič Radobuljac Maja; Pintar Babič Matejka
  Samomorilno vedenje in samopoškodovalno vedenje brez samomorilnega namena v otroštvu in mladostništvu
  2017
 3. Zupanič Sanja; Rujević Jasna; Drobnič Radobuljac Maja
  Pisana gradiva za pomoč pri zdravljenju duševnih motenj z zdravili
  2017
 4. Curk Fišer Nina; Škodlar Borut; Drobnič Radobuljac Maja
  Poporodna depresija in intervencije, ki vplivajo na navezovalni odnos med materjo in otrokom
  2017
 5. Petruša Katja; Bricl Irena; Marić Ivica
  Hudi neželeni dogodki v preskrbi s krvjo
  2018
 6. Repar Bornšek Simona
  Beseda ni konj (ali pač?) - o komunikaciji malo drugače
  2017
 7. Repar Bornšek Simona
  Praktično o uporabi mediacijskih veščin
  2016
 8. Repar Bornšek Simona
  Spolne motnje in zdravnik družinske medicine
  2013
 9. Repar Bornšek Simona
  Novosti pri zdravljenju moških s simptomi spodnjih sečil
  2015
 10. Repar Bornšek Simona
  Klopni meningoencefalitis (KME) - kje smo?
  2017
 11. Denišlič Miro; Zorc Marjeta; Ravnik Janez; Miloševič Zoran; Tiric-Campara Merita; Al-Hashel Jassem Yousef; Zorc-Pleskovič Ruda; Ravnik Dean
  Impact of extracranial veins endovascular procedures on the quality of life in patients with multiple sclerosis - follow up after 1 year
  2014
 12. Balabanič Damjan; Krivograd-Klemenčič Aleksandra
  Endocrine-disrupting chemicals and male reproductive health - a review
  [Kemični povzročitelji endokrinih motenj in reproduktivno zdravje pri moških - pregled literature]
  2018
 13. Plemenitaš Anja
  Prehrana in prehranska dopolnila v psihiatriji
  [Nutrition and dietary supplements in psychiatric diseases]
  2018
 14. Rotovnik-Kozjek Nada; Veninšek Gregor; Povhe Jemec Katja; Gabrijelčič Blenkuš Mojca; Baraga Dušan; Kovač-Blaž Milena; Peklaj Eva
  Optimalna prehranska oskrba za vse, na vseh ravneh zdravstvenega sistema
  2018
 15. Bajić Miko; Hočevar Alojzija; Rotar Žiga; Praprotnik Sonja; Jurčić Vesna; Tomšič Matija
  The role of statins on the outcomes on the cholesterol embolism syndrome with secondary vasculitis - a case report and review of the literature
  2017
 16. Vidmar Barbara
  Živeti na Kraškem robu
  [Living on the Karst Edge - LIKE SLO-HR 225]
  2017
 17. Benčič-Mohar Eda
  Ali ima nepremična kulturna dediščina Bržanije prihodnost?
  2017
 18. Tomazin Rok; Matos Tadeja
  Fungal infections in patients with cystic fibrosis
  [Glivne okužbe pri bolnikih s cistično fibrozo]
  2017
 19. Podnar Simon; Rot Uroš; Pražnikar Aleš; Battelino Saba; Hočevar-Boltežar Irena; Lotrič-Furlan Stanka; Rojko Tereza; Strle Franc; Petek Šter Marija; Rotar-Pavlič Danica
  Obravnava odraslih bolnikov (>-18 let) z okvaro obraznega živca na bolnišničnem nivoju in na primarni ravni
  2017
 20. Zupanič Slavec Zvonka
  Srednjeveška samostanska medicina na Slovenskem
  2018
 21. Janež Jurij
  Akutno vnetje žolčnika-zgodnja operacija ali poskus konzervativnega zdravljenja?
  [Acute cholecystitis-early surgery or attempt at conservative treatment?]
  2017
 22. Kopčavar Guček Nena
  Nasilje v družini je tudi javnozdravstveni problem!
  2015
 23. Jež Mojca; Jazbec Katerina; Rožman Jasmina Živa; Rožman Primož
  Stem cells in advanced cell therapies at The Blood Transfusion Centre of Slovenia
  2015
 24. Železnik Klara
  Pomen imunohematoloških in mikrobioloških preiskav pri darovalcu in prejemniku krvotvornih matičnih celic
  2017
 25. Poženel Primož
  Darovalec in odvzem krvotvornih matičnih celic
  2017
 26. Montanič Sendi
  Ugotavljanje tkivno skladnega darovalca krvotvornih matičnih celic
  2017
 27. Vidan-Jeras Blanka
  Ugotavljanje tkivne skladnosti pri presaditvi krvotvornih matičnih celic
  2017
 28. Vidan-Jeras Blanka
  Slovenija Donor nekoč, danes in jutri
  2017
 29. Hribar Manja
  Vrtoglavica
  2013
 30. Hribar Manja
  Glasba možganov - tinitus
  2013
 31. Hribar Manja; Zgonc Vid
  Zmedena bolnica, ki nič ne vidi ali PRES
  2013
 32. Klotz Christian; Šoba Barbara; Skvarč Miha; Gabriël Sarah; Robertson Lucy J.
  A European network for food-borne parasites (Euro-FBP)
  2017
 33. Kokalj Anja; Novak Šarotar Brigita
  Anksioznost in koronarna bolezen srca
  [Anxiety and coronary heart disease]
  2017
 34. Sernec Karin; Mrevlje Gorazd
  Kaj je funkcionalno okrevanje pri bolniku z depresijo?
  2017
 35. Zidar Nina
  Squamous cell carcinoma and its variants
  2017
 36. Zupanič Slavec Zvonka
  Zdravstveno stanje in bolezni slovenskega prebivalstva v 19. stoletju
  2017
 37. Zupanič Slavec Zvonka
  Sestra Leopoldina Hoppe (1833-1918) - duša ljubljanskih usmiljenk
  2017
 38. Daniels G.; Finning K; Lozano M.; Hyland C. A.; Liew Y.-W.; Powely T.; Castilho L.; Bonet Bub C.; Dovč Tadeja; Bricl Irena
  Vox Sanguinis International Forum on application of fetal blood grouping
  2017
 39. Krebs Bojan; Jagrič Tomaž; Hazabent Marko
  Vstavitev črevesne opornice kot premostitveni postopek pri bolnici s stenozantnim tumorjem levega dela širokega črevesa
  [Insertion of self-expanding metallic stent as a bridge to surgery in a patient with left-sided malignant obstruction]
  2017
 40. Kecelj Nada; Kozak Matija; Slana Ana; Šmuc Berger Katarina; Šikovec Andrej; Makovec Matej; Blinc Aleš; Žuran Ivan; Planinšek Ručigaj Tanja
  Priporočila za odkrivanje in zdravljenje kronične venske bolezni
  [Recommendations of the diagnosis and treatment of chronic venous disease]
  2017
 41. Drnovšek Jan; Janša Rado
  Prikaz kliničnega primera
  [Celiac disease versus giardisis]
  2017
 42. Stupan Urban; Djokić Mihajlo
  Mirizzijev sindrom
  [The Mirizzi syndrome]
  2017
 43. Norčič Gregor; Plešnik Boštjan; Grosek Jan; Tomažič Aleš
  Transanalna totalna mezorektalna ekscizija danke-opis kirurške tehnike in predstavitev primera
  [Transanal total mesorectal excision-surgical technique and case report]
  2017
 44. Grosek Jan; Norčič Gregor; Badovinac David; Košir Jurij; Tomažič Aleš
  Pomen indocianin-zeleno flouroscenčne angiografije za oceno prekrvavljenosti črevesa v laparoskopski kolorektalni kirurgiji
  [The impact of indocyanin-green fluorescence angiography on assessing the bowel perfusion in laparoscopic colorectal surgery]
  2017
 45. Golob Saša; Drobne David
  Azatioprin pri kronični vnetni črevesni bolezni
  [Azathioprine in inflammatory bowel disease]
  2017
 46. Skaza Alenka; Beović Bojana
  Budva, evropsko mesto cepljenja
  2018
 47. Belščak Andreja; Pibernik Tjaša; Vinko Matej; Murko Eva
  11. poletna šola Evropskega observatorja za spremljanje zdravstvenih sistemov in politik v Benetkah
  2018
 48. Stanič Karmen; Vrankar Martina
  Imunoterapija prvič tudi za zdravljenje lokalno napredovalega nedrobnoceličnega pljučnega raka
  [Immunotherapy for the first time in the treatment of locally advanced non-small cell lung cancer]
  2017
 49. Grašič-Kuhar Cvetka
  Mesto imunoterapije pri zdravljenju raka
  [Role of immunotherapy in cancer treatment]
  2017
 50. Velenik Vaneja; Oblak Irena; Brecelj Erik; Ocvirk Janja; Edhemović Ibrahim; Jeromen Ana; Anderluh Franc; Omejc Mirko; Potrč Stojan; Štabuc Borut; Marolt-Mušič Maja; Popović Peter; Reberšek Martina; Zadnik Vesna; But-Hadžić Jasna; Trotovšek Blaž; Krajc Mateja; Ebert Moltara Maja; Benedik Jernej; Volk Neva; Petrič Rok; Bračko Matej; Frković-Grazio Snježana; Rotovnik-Kozjek Nada
  Priporočila za obravnavo bolnikov z rakom debelega črevesa in danke
  [Reccomandations for the treatment of patients with colorectal cancer]
  2017
 51. Ocvirk Janja
  Anti PD-1 protitelesa
  [Anti-PD-1 antibodies]
  2017
 52. Poklukar Janez; Plešivčnik-Novljan Martina; Mulej Mija; Hočevar Alojzija; Prešern-Štrukelj Metka; Kozak Matija
  Priporočila za odkrivanje in zdravljenje vazospastičnih motenj (Raynaudovega fenomena)
  [Recommendations for diagnosis and treatment of vasospastic disorders (Raynaud's phenomenon)]
  2017
 53. Zupanič Slavec Zvonka
  Začetki medicine na Slovenskam
  2017
 54. Adamič Metka
  Z laserji nad razširjene žilice in druge žilne spremembe na koži
  2016
 55. Adamič Metka
  Pogled v zgodovino laserjev in IPL v dermatologiji
  2016
 56. Adamič Metka; Anđelić Diana
  Fototerapija
  2017
 57. Adamič Metka
  Svetlobni posegi na koži, 1. del
  2017
 58. Adamič Metka; Anđelić Diana
  Vitamin D in sončni žarki
  2017
 59. Grmek-Košnik Irena; Eberl-Gregorič Edita; Ribič Helena; Dermota Urška; Dolenc Matej; Lavtižar Jana; Jurekovič Vlado
  Nosocomialni dermatitis z Dermanyssus gallinae v Splošni bolnišnicI Jesenice
  [Nosocomial dermatitis caused by Dermanyssus gallinae in General Hospital Jesenice]
  2017
 60. Dermota Urška; Rupnik Maja; Janežič Sandra; Žohar Čretnik Tjaša; Petrovič Živa; Štrumbelj Iztok; Harlander Tatjana; Zdolšek Barbara; Kavčič Martina; Sarjanović Ljudmila; Grmek-Košnik Irena
  Epidemiološko spremljanje izolatov proti meticilinu odporne bakterije Staphylococcus aureus domačega okolja v letu 2016
  [Epidemiological surveillance of community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus in Slovenia in year 2016]
  2017
 61. Zafošnik Uroš; Grmek Martinjaš Tatjana; Škufca Sterle Mateja
  Barvni trak za hiter izbor opreme, postopkov in odmerkov zdravil glede velikosti otroka
  2017
 62. Firbas Peter
  Kakovost vode Kamniške Bistrice, vrednotena z biološkim testom
  2017
 63. Marić Ivica; Mlakar Polona; Bricl Irena
  Respiracijske transfuzijske reakcije
  [Respiratory transfusion reactions]
  2017
 64. Bricl Irena; Marić Ivica
  Hemovigilanca - poročilo 2016
  2017
 65. Crawley Francis P.; Hoyer Peter; Mazur Artur; Siderius Liesbeth; Grosek Štefan; Stiris Tom; Neubauer David
  Health, integrity, and doping in sports for children and young adults
  2017
 66. Triller Ciril; Huljev Dubravko; Planinšek Ručigaj Tanja
  Suvremena pokrivala za rane
  [Modern wound dressings]
  2013
 67. Lovrečič Barbara; Lovrečič Mercedes
  Zdravstvena problematika alkohola v Sloveniji
  2017
 68. Košir Marta
  Novosti na področju preprečevanja stekline pri ljudeh v Sloveniji
  2017
 69. Veninšek Gregor; Gabrovec Branko
  Klinična obravnava krhkosti
  2017
 70. Planinšek Ručigaj Tanja; Huljev Dubravko
  Postavljanje kompresijske terapije
  [Setting of compression therapy]
  2013
 71. Rajer Mirjana; Muhič Neža; Čufer Tanja
  Rak in komplementarne oz. alternativne metode zdravljenja
  2017
 72. Gogala Andrej
  Vloga reber pri nastanku in napredovanju idiopatske skolioze
  [Role of the ribs in the onset and progression of idiopathic scoliosis]
  2017
 73. Kejžar Nataša
  Ustanovitev in izvajanje magistrskega programa uporabna statistika na Univerzi v Ljubljani
  2017
 74. Rotar-Pavlič Danica; Vičič Eva
  Komunikacija liječnika s migrantima i izbjeglicama
  [Communication of doctor with migrants and refugees]
  2013
 75. Žinkovič Maja; Šantl-Letonja Marija; Prelec Egon
  Primerjava dozne obremenitve pacientk pri digitalni mamografiji v primerjavi z digitalno tomosintezo dojk
  [Radiation doses received by patients in digital mammography in comparison with digital breast tomosynthesis]
  2017
 76. Pintarič Robert
  Primerjava med navideznim in eksponencialnim navideznim difuzijskim koeficientom pri mehkotkivnih organih na 3T magnetni resonanci
  [Tcomparison[!] between apparent and exponential apparent diffusion coeficient in soft tissue organs on 3T magnetic resonance]
  2017
 77. Kutnar Veronika
  Nadzor kakovosti mamografskih slik v Državnem presejalnem programu DORA
  [Quality control of mammographic images in the National breat cancer screening programme - NP DORA]
  2017
 78. Ježovnik Mateja; Gregorič Igor; Poredoš Pavel
  Medical complications in patients with LVAD devices
  2017
 79. Ježovnik Mateja; Poredoš Pavel; Rener-Primec Zvonka
  Vnetje - skupni patogenetski dejavnik arterijske aterosklerotične in venske trombembolične bolezni
  [Inflammation - a common pathogenic factor of arterial atherosclerotic and venous thromboembolic disease]
  2017
 80. Kržišnik Julija; Drobnič Radobuljac Maja
  Motnja pozornosti in aktivnosti na stičišču z bipolarno motnjo razpoloženja
  2017
 81. Železnik Klara; Marić Ivica; Dovč Tadeja; Bricl Irena
  Ciljana zaščita D-negativnih nosečnic v 28. tednu nosečnosti z imunoglobulinom anti-D
  2017
 82. Ovčar Štante Klavdija; Potočnik Jure; Rakuša Martin
  Vaskularni kognitivni upad in vaskularna demenca
  [Vascular cognitive impairment and vascular dementia]
  2017
 83. Frljak Sabina
  Right ventricular dysfunction in dilated cardiomyopathy: implications for stem cell therapeutic approaches
  2017
 84. Andročec Vesna
  Coordinating heart failure, mechanical circulatory support and heart transplantation
  2017
 85. Zemljič Gregor
  Amyloid cardiomyopathy and heart transplantation
  2017
 86. Kneževič Ivan
  TachoSil at University Medical Center Ljubljana
  2017
 87. Žemva Aleš; Pust Borut; Fettich Jurij; Šinkovec Matjaž
  Angina pectoris pri bolniku z normalnimi koronarnimi arterijami
  1993
 88. Morgan Sarah; Palagi Patricia M.; Fernandes Pedro; Koperlainen Eija; Dimec Jure; Marek Diana; Larcombe Lee; Rustici Gabriella; Attwood Teresa K.; Via Allegra
  The ELIXIR-EXCELERATE Train-the-Trainer pilot programme
  2017
 89. Brożek Jan L.; Bousquet Jean; Agache Ioana; Agarwal Arnav; Bachert Claus; Bosnic-Anticevitch Sinthia; Brignardello-Petersen Romina; Canonica G. Walter; Casale Thomas; Zidarn Mihaela
  Allergic rhinitis and its impact on asthma (ARIA) guidelines - 2016 revision
  2017
 90. Blejc Urša; Pitter Didier; Tomič Viktorija
  Si razkužujete roke?
  2017
 91. Bešić Nikola; Hočevar Marko; Bergant Damijan; Vidergar-Kralj Barbara; Blatnik Olga; Kloboves-Prevodnik Veronika; Dremelj Marta
  Povzetek smernic diagnostike in zdravljenja diferenciranega raka ščitnice
  [Summary guidelines of diagnosis and treatment of differented thyroid cancer]
  2017
 92. Stanič Karmen; Vrankar Martina
  Druga šola pljučnega raka
  2017
 93. Ratoša Ivica; But-Hadžić Jasna
  Radioterapija sekundarnih tumorjev jeter
  [Radiotherapy of secondary liver cancer]
  2017
 94. Ratoša Ivica
  Delno obsevanje dojke
  [Partial breast irradiation]
  2017
 95. Stanič Karmen; Vrankar Martina
  Stereotaktična radioterapija telesa pri bolnikih s pljučnim rakom
  [Stereotactic body radiation therapy (SBRT) in patients with lung cancer]
  2017
 96. Breznik Andrej; Zaletelj Marko; Oblak Irena
  Magnetnoresonančni simulator za potrebe načrtovanja obsevanja
  [Magnetic resonance simulator for the radiotherapy planning]
  2017
 97. Oblak Irena; Anderluh Franc
  Radioterapija v Sloveniji
  [Radiotherapy in Slovenia]
  2017
 98. Unk Mojca; Mohorčič Katja; Osrajnik Ilonka; Čufer Tanja
  Slovenske smernice sistemskega zdravljenja pljučnega raka 2017
  [Lung cancer - Slovenian clinical practice guidelines in systemic treatment 2017]
  2017
 99. Drnovšek-Olup Brigita; Beltram Matej; Hawlina Gregor
  Prepoznava in zdravljenje solznega očesa
  [Diagnosis and treatment of watering eye]
  2016
 100. Zupanič Slavec Zvonka
  Ko mrtvi žive uče - anatomija skozi čas
  2015

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko