biomedicina slovenica


ct=1.04 : 21125

 1. Žemva Aleš; Pust Borut; Fettich Jurij; Šinkovec Matjaž
  Angina pectoris pri bolniku z normalnimi koronarnimi arterijami
  1993
 2. Morgan Sarah; Palagi Patricia M.; Fernandes Pedro; Koperlainen Eija; Dimec Jure; Marek Diana; Larcombe Lee; Rustici Gabriella; Attwood Teresa K.; Via Allegra
  The ELIXIR-EXCELERATE Train-the-Trainer pilot programme
  2017
 3. Brożek Jan L.; Bousquet Jean; Agache Ioana; Agarwal Arnav; Bachert Claus; Bosnic-Anticevitch Sinthia; Brignardello-Petersen Romina; Canonica G. Walter; Casale Thomas; Zidarn Mihaela
  Allergic rhinitis and its impact on asthma (ARIA) guidelines - 2016 revision
  2017
 4. Blejc Urša; Pitter Didier; Tomič Viktorija
  Si razkužujete roke?
  2017
 5. Bešić Nikola; Hočevar Marko; Bergant Damijan; Vidergar-Kralj Barbara; Blatnik Olga; Kloboves-Prevodnik Veronika; Dremelj Marta
  Povzetek smernic diagnostike in zdravljenja diferenciranega raka ščitnice
  [Summary guidelines of diagnosis and treatment of differented thyroid cancer]
  2017
 6. Stanič Karmen; Vrankar Martina
  Druga šola pljučnega raka
  2017
 7. Ratoša Ivica; But-Hadžić Jasna
  Radioterapija sekundarnih tumorjev jeter
  [Radiotherapy of secondary liver cancer]
  2017
 8. Ratoša Ivica
  Delno obsevanje dojke
  [Partial breast irradiation]
  2017
 9. Stanič Karmen; Vrankar Martina
  Stereotaktična radioterapija telesa pri bolnikih s pljučnim rakom
  [Stereotactic body radiation therapy (SBRT) in patients with lung cancer]
  2017
 10. Breznik Andrej; Zaletelj Marko; Oblak Irena
  Magnetnoresonančni simulator za potrebe načrtovanja obsevanja
  [Magnetic resonance simulator for the radiotherapy planning]
  2017
 11. Oblak Irena; Anderluh Franc
  Radioterapija v Sloveniji
  [Radiotherapy in Slovenia]
  2017
 12. Unk Mojca; Mohorčič Katja; Osrajnik Ilonka; Čufer Tanja
  Slovenske smernice sistemskega zdravljenja pljučnega raka 2017
  [Lung cancer - Slovenian clinical practice guidelines in systemic treatment 2017]
  2017
 13. Drnovšek-Olup Brigita; Beltram Matej; Hawlina Gregor
  Prepoznava in zdravljenje solznega očesa
  [Diagnosis and treatment of watering eye]
  2016
 14. Zupanič Slavec Zvonka
  Ko mrtvi žive uče - anatomija skozi čas
  2015
 15. Zupanič Slavec Zvonka
  Infekcijske bolezni - oblikovalke svetovne zgodovine
  2017
 16. Pavlič Klemen
  Cenilec psevdoopazovanj pri neto preživetju
  [A pseudo-observations estimator of net survival]
  2017
 17. Zupanič Slavec Zvonka; Radšel-Medvešček Alenka
  Leopoldina Hoppe (1868-1918) - 50 let predstojnica usmiljenk v ljubljanski bolnišnici
  2017
 18. Praprotnik Marina; Županić Melanija; Lozej Tina; Krivec Uroš
  Kašelj pri otrocih
  [Cough in children]
  2017
 19. Blinc Aleš; Kozak Matija; Šabovič Mišo; Boc Vinko; Poredoš Pavel; Flis Vojko; Breznik Silva; Ključevšek Tomaž; Kuhelj Dimitrij; Gasparini Mladen; Kerin Klemen; Žuran Ivan; Poklukar Janez; Valentinuzzi Vladimir; Klokočovnik Tomislav
  Priporočila za odkrivanje in zdravljenje periferne arterijske bolezni
  [Recommendations for the detection and treatment of peripheral arterial disease]
  2017
 20. Ocvirk Janja
  So res vsa nova zdravila učinkovita in prebojna
  2016
 21. Ocvirk Janja
  Biološka zdravila in preklopi v onkologiji
  2017
 22. Novak Šarotar Brigita
  Simptomi in znaki duševnih motenj pri osebah iz tujih kulturoloških področij
  2017
 23. Jiménez Rafael C.; Kuzak Mateusz; Alhamdoosh Monther; Barker Michelle; Batut Bérénice; Borg Mikael; Capella-Guiterrez Salvador; Hong Neil Chue; Cook Martin; Leskošek Branimir
  Four simple recommendations to encourage best practices in research software
  2017
 24. Ziherl Kristina; Fležar Matjaž
  Triažni vprašalnik o motnjah dihanja med spanjem
  2017
 25. Zupanič Slavec Zvonka
  Vojna medicina in medicina v izrednih razmerah na Slovenskem
  2017
 26. Bras Nina
  Vpliv prevladujočega tipa navezanosti v objektnem odnosu na zmožnosti spoprijemanja s stresom
  [The impact of primary attachment in object relations on the ability to cope with stress]
  2017
 27. Drljepan Mateja
  Glasovna terapija Lee Silverman predstavitev in uporaba
  [Lee Silverman voice treatment - introduction and application]
  2017
 28. Ogrin Maja
  Disfagija pri bolnikih z visoko okvaro vratne hrbtenjače
  [Dysphagia in patients with a cervical spinal cord injury]
  2017
 29. Korošec Barbara; Logar Svetlana; Groleger Sršen Katja
  Stopenjski oralno-senzorni pristop k učenju hranjenja pri otrocih z motnjami hranjenja
  [Sensory oral stimulation approach for children with feeding disorders]
  2017
 30. Bizovičar Nataša
  Uporaba transkranialne stimulacije z direktnim električnim tokom pri otrocih in mladostnikih
  [The use of transcranial direct current stimulation in children and adolescents]
  2017
 31. Adamič Metka
  Žarek, ki vrača lepoto
  2016
 32. Adamič Metka
  Če ga odkrijemo zgodaj, je ozdravljiv!
  2016
 33. Adamič Metka
  Izogibajte se soncu
  2016
 34. Adamič Metka; Anđelić Diana
  Vas zateguje in srbi?
  2017
 35. Adamič Metka; Anđelić Diana
  Obraz, ki žari kot cvet rdeče vrtnice
  2017
 36. Adamič Metka
  Najpogostejše kožne alergije
  2017
 37. Kovačević Irena; Zaletel-Kragelj Lijana; Pavleković Gordana; Krikšić Valentina; Ozimec Vulinec Štefanija; Ilić Boris
  Škole koje promoviraju zdravlje nasuprot zdravstvenom odgoju u školama
  2016
 38. Ostrc Tadej; Rener-Sitar Ksenija
  Okluzijska dizestezija - pregled področja
  [Occlusal dysesthesia - a review]
  2016
 39. Blatnik Patricia; Jensterle Lea; Tušak Matej
  Uvedba elektronskih kliničnih poti v Splošni bolnišnici Izola
  2017
 40. Janić Miodrag; Volčanšek Špela; Lunder Mojca; Janež Andrej
  Metformin
  [Metformin]
  2017
 41. Terlević Dabić Diana
  Zobozdravnik lahko reši življenje
  2017
 42. Golli Tanja; Osredkar Damjan
  Novosti v zdravljenju spinalne mišične atrofije
  2017
 43. Zupanič Slavec Zvonka
  Kranjski zdravniki - slušatelji dunajske medicinske fakultete do začetka 20. stoletja
  2017
 44. Ihan Alojz
  Nekatere pripombe o ZZVZZ-1 za Zdravstveni svet
  2017
 45. Škrgat-Kristan Sabina; Triller Nadja; Košnik Mitja; Poplas-Susič Tonka; Petek Davorina; Vodopivec Jamšek Vlasta; Hudoklin Irena; Ogrič Lapajne Ana; Letonja Saša; Šorli Jurij; Rozman Sinur Irma; Koterle Marjan; Edelbaher Natalija; Regvat Jurij; Birtič Damjan; Slaček Simona; Zidarn Mihaela; Triller Katja; Turel Matjaž; Osolnik Katarina; Marčun Robert; Fležar Matjaž
  Priporočila za obravnavo bolnika s kronično obstruktivno pljučno boleznijo na primarni in specialistični pulmološki ravni v Sloveniji
  [Recommendations for the management of patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) at primary and specialist pulmonary levels in Slovenia]
  2017
 46. Bregant Tina; Rot Uroš; Dolenc-Grošelj Leja
  Lumbalna punkcija
  [Lumbar punction]
  2017
 47. Zupan Gašper; Šurlan Popović Katarina
  Vloga magnetnoresonančne spektroskopije pri obravnavi možganskih tumorjev
  2016
 48. Ignjatova Liljana; Kastelic Andrej; Šegrec Nuša; Stojčeska Biljana
  Novi psihoaktivni substancii (NPS) i nivni nesakani dejstva, sostojbite vo Makedonija i vo Slovenija
  2015
 49. Rožman Primož
  Oddelek za terapevtske storitve v Zavodu za transfuzijsko medicino
  2016
 50. Vučićević-Boras Vanja; Brailo V; Skrinjar I; Vidovic Juras D; Alajbeg Ivan; Rotim Z; Terlević Dabić Diana
  Self - inflicted oral mucosal injuries
  2017
 51. Špes Alenka; Šegrec Nuša
  S klozapinom povzročen perikarditis - prikaz primera
  2016
 52. Sirnik Kristijan; Šegrec Nuša
  Klinični primer akutne psihoze, sprožene z uživanjem 3-MMC
  [Clinical case of acute pychosis, induced by 3-MMC use]
  2016
 53. Janež Andrej; Jensterle Sever Mojca
  Potential new pharmacological approaches in obese women with polycystic ovary syndrome
  2017
 54. Vovk Andrej
  Tiskanje tridimenzionalnih modelov v medicini
  2017
 55. Terlević Dabić Diana
  Phalitoza/foetor ex ore - neugodan zadah iz usta
  2017
 56. Jensterle Sever Mojca; Janež Andrej
  Potential new pharmacological approaches in obese women with polycystic ovary syndrome
  2017
 57. Škrgat-Kristan Sabina; Triller Nadja; Košnik Mitja; Poplas-Susič Tonka; Petek Davorina; Vodopivec Jamšek Vlasta; Hudoklin Irena; Ogrič Lapajne Ana; Letonja Saša; Šorli Jurij; Rozman Sinur Irma; Koterle Marjan; Edelbaher Natalija; Regvat Jurij; Birtič Damjan; Slaček Simona; Zidarn Mihaela; Triller Katja; Turel Matjaž; Osolnik Katarina; Marčun Robert; Fležar Matjaž
  Priporočila za obravnavo bolnika z astmo na primarni in specialistični pulmološki ravni v Sloveniji
  [Recommendations for the management of asthma patients at primary and specialist pulmonary levels in Slovenia]
  2016
 58. Krel Cvetka; Rajkovič Vladislav; Benedik Peter; Bevc Sebastjan
  Model of electronic nursing care record for patients with vascular access malfunction
  2016
 59. Rečnik Gregor; Vengust Rok
  Minimally invasive transforaminal lumbar interbody fusion - an overview of its benefits and pitfalls
  2016
 60. Jezeršek Novaković Barbara
  Brentuksimab vedotin - nova možnost za zdravljenje bolnikov s ponovljenim ali neodzivnim Hodgkinovim limfomom
  2017
 61. Stražišar Branka; Bešić Nikola
  How to relieve pain after immediate breast reconstruction with sub muscular tissue expander
  2016
 62. Perme Rok; Zobec Logar Helena Barbara; Berden Pavel; Ažman-Juvan Katja; Kneževič Ivan; Bebar Sonja; Miklič Marko; Blinc Aleš
  Superior vena cava syndrome due to metastasis of endometrial adenocarcinoma in the right atrium
  2016
 63. Kolmančič Kaja
  Kako ultrazvok odpira pot v možgane
  2015
 64. Zavratnik Mark
  Pomen brezglutenske diete pri celiakiji
  2016
 65. Žibert Miha; Rotar-Pavlič Danica
  Sindrom Brugada in nenadna srčna smrt
  2016
 66. Homar Vesna
  Zdravstvena oskrba v Nastavitvenem centru Vrhnika
  [Medical care in a Migrant accommodation centre in Vrhnika]
  2016
 67. Tomažič Janez; Klavs Irena; Matičič Mojca; Poljak Mario
  HIV/aids in druge SPO
  2016
 68. Zupanič Slavec Zvonka
  Družina Milčinski
  2017
 69. Zupanič Slavec Zvonka
  Akademik Maks Samec (1881-1964)
  2017
 70. Zupan Gašper
  Kako izgledajo možgani, ki govorijo več jezikov?
  2015
 71. Sukič Klavdija; Golli Tanja; Perković-Benedik Mirjana; Neubauer David; Osredkar Damjan
  Novosti pri zdravljenju živčno-mišičnih bolezni
  2016
 72. Esih Katarina; Fister Petja; Rener-Primec Zvonka
  Farmakologija protiepileptičnih zdravil v obdobju novorojenčka in dojenčka
  [Pharmacology of antiepileptic drugs in the neonatal period and early childhood]
  2016
 73. Brilej Drago; Krušič Dejan; Kristan Anže; Cimerman Matej; Čretnik Andrej; Trebše Rihard; Kocjan Tomaž; Grabljevec Klemen; Komadina Radko
  Strokovno stališče Društva travmatologov Slovenije o zdravljenju zlomov medenice pri osteoporozi
  [A position statement of the Traumatology Society of Slovenia of the treatment of fragility fractures of the pelvic ring]
  2016
 74. Čufer Tanja
  Imunoterapija
  2016
 75. Čufer Tanja
  Katerih novosti v svoji klinični praksi se veselim
  2016
 76. Pečelin Saša; Sočan Maja
  Referenčne ambulante
  [Reference outpatient clinics]
  2016
 77. Artnik Barbara
  Vpliv fluorida na zdravje
  2016
 78. Komel Radovan
  Na kakšen način se odstranjujejo izrabljeni in odvečni deli celice
  2016
 79. Terlević Dabić Diana
  Povezanost oralnog i obćeg zdravlja
  2016
 80. Steiner Nejc; Battelino Saba
  Motnje ravnotežja otrok in odraslih
  2016
 81. Battelino Saba
  Stigmatizacija slaboslišnih in glihih oseb v družbi
  2016
 82. Vučićević Boras Vanja; Terlević Dabić Diana
  Kontrola prijenosa infekcije u stomatološkim ustanovama
  2016
 83. Terlević Dabić Diana
  Povezanost između hipotireoze i hiposalivacije
  2016
 84. Zupanič Slavec Zvonka
  Zdravstveni domovi in njihovo poslanstvo
  2016
 85. Flisar Dušan; Zupančič-Križnar Nina; Trošt Maja; Pirtošek Zvezdan
  Možnosti zdravljenja napredovale Parkinsonove bolezni
  [Treatment options for the advanced Parkinson¼s disease]
  2016
 86. Battelino Saba
  Sluh pri starostnikih
  2015
 87. Sonc Monika
  Evropske izjave o bolnišnični farmaciji
  2016
 88. Borštnar Simona
  Sistemsko zdravljenje raka dojk
  2016
 89. Čaušević Majda
  Obvladovanje bolečine v paliativni oskrbi
  2016
 90. Batista Diana; Battelino Saba
  Slušna rehabilitacija slaboslišnega otroka
  2015
 91. Battelino Saba
  Izguba sluha in vloga zdravnika
  2015
 92. Šivic Urška; Keše Darja; Mrvič Tatjana; Praprotnik Marina
  Pljučnica pri dojenčku, povzročena z bakterijo Chlamydiae trachomatis
  [Pneumonia in an infant caused by Chlamydiae trachomatis]
  2016
 93. Ihan Alojz; Çelik Nuray
  Açiklama görevi/yükümü (açiklamaya hak) ve doktor ile hasta arasindaki ortak ilişkinin gerçekliliği - aşi örneği
  [Obligation of informing and reality of relationship between physician and patient, vaccine example]
  2016
 94. Terlević Dabić Diana
  Poročilo o projektih Odbora za zobozdravstvo v mandatu 2012-2016
  2016
 95. Rožić Anamarija; Turk Nana
  Trends in Slovenian health science librarianship, 2006-2016
  2016
 96. Todorović Jelena; Blaško Mateja; Sočan Maja
  Škrlatinka in streptokokni faringitis v Sloveniji med letoma 2006 in 2015
  [Scarlatina and streptococcal pharyngitis in Slovenia between 2006-2015]
  2016
 97. Šatej Matija; Zupanič Slavec Zvonka
  Opeklinska kraljica Zora Janžekovič (1918-2015)
  2016
 98. Breskvar Marko; Prijatelj Vesna
  Razvoj in uporaba teletransfuzijskih storitev v Sloveniji
  [Development and application of TeleTransfusion in Slovenia]
  2016
 99. Klemenc-Ketiš Zalika; Švab Igor; Petek Šter Marija; Bulc Mateja; Buchanan Josephine; Finnegan Henry; Sousa Jaime Correia; Yaphe John
  Twenty-five years of the international Bled course for teachers of family medicine in Europe
  2016
 100. Mlakar Boštjan; Ramšak Ana
  A suspected case of lymphogranuloma venereum (LGV) suggests underdiagnosed LGV infection among Slovenian men who have sex with men
  2016

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko