biomedicina slovenica


ct=1.06 : 754

 1. Pohar-Marinšek Živa
  FNAC of pediatric tumours
  2015
 2. Hvalič Touzery Simona; Pesjak Katja; Skela-Savič Brigita
  Odnos medicinskih sester do doktorskega študija in raziskovanja v zdravstveni negi
  [Nurses' attitudes towards doctoral study and research in nursing]
  2017
 3. Skela-Savič Brigita; Pivač Sanela; Hvalič Touzery Simona; Čuk Vesna; Pesjak Katja
  Razvoj kompetenčnega modela za vse ravni izobraževanja v zdravstveni negi
  [Development of competency model for all education levels in nursing]
  2017
 4. Gabrovec Branko; Čuk Vesna; Pivač Sanela; Skela-Savič Brigita
  Kategorije in kompetence izvajalcev v zdravstveni negi po modelu European Federation of Nurses
  [Categories and competencies of the European Federation of Nurses matrix of the nursing care continuum]
  2017
 5. Babnik Katarina; Hvalič Touzery Simona; Pesjak Katja; Skela-Savič Brigita
  Zdravstvena nega kot stroka in znanost
  [Nursing as a profession and science]
  2017
 6. Šubelj Maja; Grilc Eva; Steiner Rihtar Saša
  Increasing trend of dermatophytoses in Slovenia
  2017
 7. Pajnkihar Majda; Donik Barbara; Fekonja Zvonka
  Modeli za razvoj in krepitev zdravstvene nege kot znanstvene discipline - uporabnost za zdravstveno nego v Sloveniji
  [Models for the development and strengthening of health care as a scientific discipline - the applicability of health care in Slovenia]
  2017
 8. Klanjšek Petra; Kegl Barbara; Stričević Jadranka; Pajnkihar Majda
  Učinkovitost očesnih vaj pri otrocih z različnimi motnjami vida
  [The efficacy of eye exercises in children with various disorders of vision]
  2017
 9. Brvar Miran; Varl Tanja; Kocjan Tomaž
  Hormonski motilci v predmetih splošne rabe in midicinskih pripomočkih
  2017
 10. Leban Vid; Možina Martin; Dobaja Mojca; Brvar Miran
  Antidoti za neposredne zaviralce faktorja Xa
  2017
 11. Selič Polona
  Stališča do profesionalizma pri študentih medicine
  [Attitudes towards professionalism among medical students]
  2017
 12. Štuhec Matej; Keuschler Jan
  Smiselnost uporabe prehranskih dopolnil
  2017
 13. Štrancar Katja; Mrhar Aleš
  Vrednotenje potencialno klinično pomembnih interkacij med zdravili v splošni bolnišnici
  2017
 14. Hvalič Touzery Simona; Skela-Savič Brigita
  Stališče medicinskih sester o pomenu doktorskega študija v zdravstveni negi
  [Nurses' attitudes towards the importance of doctoral study in nursing]
  2016
 15. Skela-Savič Brigita
  Stališča do poimenovanja štirih kategorij izvajalcev in splošnih kompetenc v zdravstveni negi Evropskega združenja v zdravstveni negi (EFN)
  [Opinions on naming four categories of nursing professionals and their general competences, as defined by the European Federation of Nurses Associations (EFN)]
  2016
 16. Berčan Mateja; Ovsenik Marija; Železnik Danica
  Vpliv dejavnikov na kompetentnost patronažnih medicinskih sester v procesu paliativne oskrbe
  2016
 17. Camlek Luka
  Can we reverse negative impact of prolonged mechanical ventilation on respiratory muscles?
  2016
 18. Škodlar Borut; Ditrich Tamara
  Čuječnost in psihoanaliza o spoznavanju časa skozi trenutek
  2016
 19. Serša Gregor
  Electrochemotherapy from bench to bedside
  2016
 20. Čemažar Maja
  Gene electrotransfer in vivo
  2016
 21. Gajšek Peter
  Elektromagnetna sevanja na delovnem mestu
  [Electromagnetic radiation in the workplace]
  2016
 22. Volavšek Metka
  Update on testicular germ cell tumours
  2016
 23. Battelino Saba
  Conservazione dei residui uditivi nella chirurgia dell'impianto cocleare
  2016
 24. Donik Barbara; Fijačko Nino; Koželj Anton; Widger Laura; Denny Margaret; Čuček-Trifkovič Klavdija
  Perceptions of educators to using technology - enhanced learning in nursing education
  [Odnos visokošolskih učiteljev do s tehnologijo podprtega učenja v izobraževanju zdravstvene nege]
  2016
 25. Rozman Urška; Mentges Manfred; Mathis Beat; Šostar-Turk Sonja
  Implementing the Morapex A device for evaluating hygiene of hospital textiles
  [Vpeljava naprave Morapex A za oceno higiene bolnišničnih tekstilij]
  2016
 26. Trotovšek Blaž
  Redki tumorji prebavnega trakta
  2014
 27. Leskovic Ljiljana
  Ali je varna starost pravica ali privilegij?
  2016
 28. Vogrin Matjaž
  Effects of platelet gel on early graft revascularization after anterior cruciate ligament reconstruction
  [Effekt trombocitarnogo gelja (TG) pri rannej revaskuljarizacii loskuta posle operacii po rekonstrukcii perednej krestoobraznoj svjazki]
  2009
 29. Čelan Dušan; Haložan David; Stričević Jadranka
  Improper lifting of heavy loads and the importance of applying the principles of ergonomics
  [Nepravilno dvigovanje težkih bremen in pomembnost uporabe ergonomskih načel]
  2016
 30. Vrbnjak Dominika; Pahor Dušica; Pajnkihar Majda
  Nurses' perception of why medication errors are not reported
  2016
 31. Kegl Barbara; Stričević Jadranka; Pajnkihar Majda; Klanjšek Petra
  Nutritional assessment in pediatric patients: literaure review
  [Prehranski pregled pri pediatričnih pacientih: pregled literature]
  2016
 32. Hojs Radovan; Ekart Robert; Bevc Sebastjan; Hojs-Fabjan Tanja
  Impact of renal dysfunction on mortality in patients with cardio/cerebro-vascular disease
  2009
 33. Drstvenšek Igor; Ihan Hren Nataša; Strojnik Tadej
  Rapid prototyping as comunication and implantation tool in medicine
  2008
 34. Ferluga Dušan; Vizjak Alenka
  Hereditary type IV collagen nephropathy
  2015
 35. Pajnkihar Majda; Vrbnjak Dominika
  Skrb in varnost za kakovostno obravnavo otrok in družine
  [Caring and safety for quality care of children and families]
  2016
 36. Kegl Barbara; Klanjšek Petra; Pajnkihar Majda; Stričević Jadranka
  Ali lahko z metodo kenguru, dojenjem in dodajanjem saharoze ali glukoze zmanjšamo novorojenčkovo bolečino med invazivnim posegom - pregled literature
  [Do the kangaroo method, breast-feeding and the addition of sucrose or glucose reduce pain in the newborn during invasive procedures? - literature review]
  2016
 37. Žikovšek Nataša; Belej Mateja Marija; Mrhar Aleš
  Optimizacija farmakoterapije starostnikov v domu starejših občanov
  2016
 38. Farmany Polona
  Compulsory vaccination and human rights
  2009
 39. Premuš Marušič Alenka
  Interakcije med zdravili v bolnišnični praksi
  2010
 40. Jarm Tomaž
  Measurement of blood flow in tissues
  2007
 41. Mičetić-Turk Dušanka
  Nutrition and prevention of infectious diseases in children
  2009
 42. Kloboves-Prevodnik Veronika
  Lymphoma
  2015
 43. Rozman Janez; Pečlin Polona
  Selective stimulation of autonomic nerves and recording of electroneurograms in a dog model
  2007
 44. Pavlin Mojca
  Theoretical and experimental analysis of diffusion of ions and molecules during cell electroporation - the relation between transient and stable pores
  2007
 45. Muhič Neža; Brvar Miran; Mrhar Aleš
  Napovedna vrednost podatkovnih baz za prepoznavanje neželenih učinkov zdravil zaradi interakcij
  2015
 46. Gaberšček Simona; Zaletel Katja; Pirnat Edvard; Hojker Sergej
  Telefonski posveti kot pomoč pri vodenju kroničnega tirološkega bolnika
  2015
 47. Gaberšček Simona; Zaletel Katja
  Pristop k naključni najdbi v ščitnici
  2015
 48. Vakselj Aleš; Merlo Sebastjan
  Kirurško zdravljenje ponovitve raka jajčnikov, jajcevodov ali peritonealnega karcinoma
  2015
 49. Novaković Srdjan
  Tumor vaccines and their role in oncology
  2015
 50. Jezeršek Novaković Barbara
  The diffuse large B-cell lymphoma - can we at least approach study results in everyday clinical practice
  2015
 51. Koželj Anton
  Temeljni postopki oživljanja, nove smernice in izvedba le teh v socialno varstvenih ustanovah
  2007
 52. Železnik Danica; Železnik Uroš
  Pomen vrednot v zdravstvu
  [The importance of values in healthcare]
  2015
 53. Svetina Saša; Luzar Alenka; Žekš Boštjan
  Electrical properties of the phospholipid/water interface
  1985
 54. Svetina Saša
  Hemoglobin oxygen binding, erythrocyte shape transformations and modeling of cell differentiation as examples of theoretical approaches in studying the structure-function relationship in biological systems
  1983
 55. Svetina Saša
  On the volume - osmotic pressure relationship in human red cells
  1975
 56. Svetina Saša
  Thermodynamic studies of mechanisms for cooperativity in proteins containing subunits
  1971
 57. Svetina Saša; Žekš Boštjan
  Red cell membrane properties and the bilayer couple hypothesis of red cell shape transformations
  1984
 58. Čemažar Maja; Dolinšek Tanja; Tešić Nataša; Štimac Monika; Serša Gregor
  Electrotransfer of antiangiogenic shRNA agains endoglin for effective cancer treatment
  2015
 59. Serša Gregor; Čemažar Maja
  Tissue reactions to electroporation and electrochemotherapy
  2015
 60. Tušek-Bunc Ksenija; Petek Davorina; Petek Šter Marija; Kersnik Janko
  Bolnikova ocena oskrbe kronične bolezni kot nova dimenzija ocenjevanja kakovosti
  [Patient assessment of chronic illness care - a new dimension of quality assessment]
  2015
 61. Svetina Saša
  On cell population variations of red blood cell membrane properties
  1981
 62. Križaj Igor; Šribar Jernej; Leonardi Adrijana
  Molekularni vidik toksičnosti slovenskih kač
  2015
 63. Kostanjšek Rok
  Nevarni pajki in škorpijoni v Sloveniji
  2015
 64. Pajk Žontar Tanja
  Ribe in morski sadeži - kakovost in senzorična ocena
  2013
 65. Kocjan Tomaž
  Clinical spectrum of adrenal gland pathology
  [Klinične značilnosti bolezni nadledvičnic]
  2013
 66. Pečovnik-Balon Breda; Rajšp Primož; Soršak Andrej
  Pomen merjenja kostne gostote pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo
  [Significance of measuring bone mineral density in patients with chronic kidney disease]
  2011
 67. Pušnik Danijela
  Predaja pacienta - pomemben element zagotavljanja varne in kakovostne kontinuirane zdravstvene nege
  2010
 68. Cvetko Aleksej
  Sodna praksa
  [Court Practice]
  2011
 69. Marinček Črt
  Design for all in information society
  2007
 70. Strojan Nataša; Zurc Joca; Kersnik Janko
  Kakovost spanja medicinskih sester
  2015
 71. Anderle Darja; Skela-Savič Brigita; Kersnik Janko
  Promocija zdravja na delu in gibalna aktivnost medicinskih sester v osnovnem zdravstvu
  2015
 72. Petkovšek Gregorin Romana; Skela-Savič Brigita
  Mnenje medicinskih sester o njihovi obremenjenosti na delovnem mestu
  2015
 73. Ramšak-Pajk Jožica; Hvalič Touzery Simona
  Experiences in advanced dementia
  2015
 74. Skela-Savič Brigita; Pesjak Katja; Lobe Bojana
  Prepričanja in uporaba na dokazih podprte prakse med diplomiranimi medicinskimi sestrami v slovenskih bolnišnicah
  2015
 75. Selič Polona; Stare Ana
  Dejavniki, povezani z oceno preteklih izkušenj z izbranim zdravnikom družinske medicine
  [Patient's assessment of past experiences with their family physicians]
  2015
 76. Selič Polona; Stare Ana
  Kaj povečuje verjetnost, da bo bolnik nezadovoljen z izbranim zdravnikom?
  2015
 77. Frelih Nina; Bobnar Albina
  Vpliv izobrazbe in vzgoje staršev na informiranost študentov zdravstvene nege glede higiene ušes
  [The impact of education and upbringing on the informing of nursing students about the ear hygiene]
  2015
 78. Šelekar Lea; Fijačko Nino; Štiglic Gregor
  Sodelovanje med ekipami nujne medicinske pomoči in prostovoljnimi gasilci
  [Cooperation between the teams of emergency medical services and volunteer firefighters]
  2015
 79. Fekonja Zvonka; Habjanič Ana
  Kakovost urgentne zdravstvene nege z vidika pacientov
  [Quality of emergency nursing care from the viewpoint of patients]
  2015
 80. Serša Gregor
  Electrochemotherapy of cutaneous tumours, principles and applications
  2015
 81. Edhemović Ibrahim
  Electrochemotherapy of the colorectal liver metastases
  2015
 82. Čufer Tanja
  Individualized systemic therapy of non-small cell lung cancer
  2013
 83. Peterka-Novak Jožica
  Kroženje kadrov kot izbor pri optimiziranju organizacije dela
  [Rotation of personnel selection as to optimize the organization of work]
  2015
 84. Lukanovič Adolf; Šćepanović Darija
  Disfunkcija medeničnega dna in spolnost pri ženskah
  2011
 85. Kac David; Križmarić Miljenko
  Validacija C4 odvoda prenosnega enokanalnega EKG monitoringa z 12 kanalnim EKG zapisom
  [Validation of V4 lead of portable unipolar ECG monitoring with 12 lead ECG record]
  2015
 86. Križmarić Miljenko
  Uporaba električne kardiometrije za monitoring hemodinamičnega odziva stimulacije potapljaškega refleksa
  [Using of electrical cardiometry for haemodynamic monitoring of human diving reflex stimulation]
  2015
 87. Končnik Rok; Križmarić Miljenko
  Ocena polnitve srca z dinamičnimi parametri protitlačne Pe&x148;áz metode merjenja krvnega tlaka
  [Preload assessment with dynamic parameters of back pressure Pe&x148;áz method for blood pressure monitoring]
  2015
 88. Križmarić Miljenko; Končnik Rok
  Monitoring integritete avtonomnega živčevja med interakcijo kardiovaskularne in respiratorne funkcije
  [Neural integrity monitoring of the interaction between cardiovascular and respiratory function]
  2015
 89. Stričević Jadranka; Klanjšek Petra; Haložan David; Pajnkihar Majda
  Smotrnost vpeljave ergonomsko tehničnih pripomočkov v kliničnih okoljih
  [Eligibility for purchasing ergonomic technical aids in clinical settings]
  2015
 90. Mlinar Reljić Nataša; Strauss Maja; Donik Barbara
  Obravnava bolnika z bolečino z vidika študentov zdravstvene nege
  [Treatment of patients with pain from nursing students point of view]
  2015
 91. Vrbnjak Dominika; Pajnkihar Majda
  Raziskave mešanih metod v zdravstveni negi
  [Mixed methods research in nursing]
  2015
 92. Kegl Barbara
  Osveščenost staršev po preventivnih obiskih otrok na primarnem nivoju
  [Awareness of parents on preventive examinations children]
  2015
 93. Fijan Sabina; Gönc Vida; Zorman Iris; Šostar-Turk Sonja
  Primerjava dveh metod štetja glive Candida albicans kot enega izmed povzročiteljev bolnišničnih okužb
  [Comparison of two counting methods for the fungi Candida albicans]
  2015
 94. Fijan Sabina; Stanković Ana; Lahe Milica; Šostar-Turk Sonja
  Spremljanje gibanja virusa hepatitisa B v Sloveniji v desetletnem obdobju
  [Monitoring of hepatitis B in Slovenia between the years 2001 and 2011]
  2015
 95. Fijan Sabina; Kotnik Marina; Stričević Jadranka
  Vitamin C v prehrani mladostnikov
  [Vitamin C in the nutrition of youth]
  2015
 96. Zupan Jure; Matos Tadeja; Cencič Avrelija; Raspor Peter
  Methodological approaches for unraveling ill-natured moments of generally good-natured Saccharomyces cerevisiae
  2013
 97. Globevnik Velikonja Vislava; Lučovnik Miha; Premru-Sršen Tanja; Leskošek Vesna; Krajnc Megie; Pavše Lucija; Verdenik Ivan
  Posledice nasilja nad ženskami in reproduktivno obdobje
  [Consequences of violence against women and the reproductive period]
  2015
 98. Jankovič Patricija; Kokoš Marjeta
  Zdravstveno pravni vidiki varne starosti
  [Health and legal frame of secure oldness]
  2011
 99. Klojčnik Tomaž
  Virtualna realnost kot orodje za rehabilitacijo in terapijo
  [Virtual reality as a tool for rehabilitation and therapy]
  2011
 100. Kresal Friderika
  Zakonski okviri delovanja fizioterapevtske stroke
  [Legal framework of physiotherapeutic profession]
  2011

1 101 201 301 401 501 601 701  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko