biomedicina slovenica


ct=1.08 : 7783

 1. Ihan Alojz
  Vaccines in development - new opportunities and new social challenges
  [Cepiva v razvoju - nove priložnosti in novi družbeni izzivi]
  2018
 2. Avšič-Županc Tatjana
  Virus Zika
  [Zika virus]
  2017
 3. Rojnik Andrej; Kavka Daša; Žohar Čretnik Tjaša; Štorman Alenka; Zdolšek Barbara
  Povzročitelji invazivnih okužb pri starostnikih
  [Causes of invasive infections in the elderly]
  2017
 4. Škafar Mojca; Grenc Damjan; Koželj Gordana; Brvar Miran
  Zastrupitve z gama-hidroksibutiratom v Ljubljani v obdobju 2000-2016
  2017
 5. Varl Tanja; Brvar Miran
  Kronične posledice uživanja novih psihoaktivnih snovi
  2017
 6. Leban Vid; Brvar Miran
  Sintetični opioidi
  2017
 7. Brvar Miran
  Sintetični fenetilamini
  2017
 8. Brvar Miran
  Nove psihoaktivne snovi in projekt SONDA
  2017
 9. Pavel Nastja; Stanek Zidarič Tita
  Izbrani aspekti kakovosti in varnosti v babištvu
  [Selected aspects of quality and safety in midwifery]
  2015
 10. Stupica Daša
  Je pri kritično bolnim izkustvena antivirusna terapija kljub dokazani virusni okužbi še vedno potrebna?
  [Is there a need for empirical antibiotic therapy in the critically ill with viral respiratory tract infection]
  2018
 11. Planinc Strunjaš Natalija
  Dihalna odpoved zaradi gripe-kako pogosto in na kakšen način jo lahko zdravimo in ali jo lahko preprečimo?
  [Respiratory failure due to inflienza-how often, how do we treat it, and can it be prevented?]
  2018
 12. Vovko Tomaž
  Bolnik s HIV na oddelku za intenzivno zdravljenje-je v Sloveniji to le zgodovina ali še vedno realna možnost?
  [A patient with HIV infection in the intensive therapy-is this in Slovenia a history or still a real possibility?]
  2018
 13. Šoštarič Nejc; Muzlovič Igor
  Hemoragične mrzlice v Sloveniji
  [Hemorrhagic fevers in Slovenia]
  2018
 14. Jereb Matjaž
  Sočasna virusna okužba pri bolnikih z bakterijsko sepso
  [Concomitant viral infection in patients with bacterial sepsis]
  2018
 15. Kmet Lunaček Nina
  Driska Clostridium difficile pri kritično bolnem
  [Clostridium difficile infection in critically ill]
  2018
 16. Matičič Mojca; Videčnik Jerneja
  Fulminantni virusni hepatitis
  [Fulminant viral hepatitis]
  2018
 17. Logar Mateja
  Pankreatitis in protimikrobno zdravljenje-vedno, pogosto ali nikoli?
  [Pancreatitis and antimicrobial therapy-always, frequently, or never?]
  2018
 18. Lukič Milica
  Vloga prebavil pri sepsi in odpoved organov
  [The gut in sepsis and organ failure]
  2018
 19. Horvat Martina
  Krepitev vloge patronažnega varstva v javnem zdravju
  [Strengthening of the role of community nursing in public health]
  2017
 20. Kos Nataša
  Etične dileme pri določanju ciljev v rehabilitaciji
  [Ethical issues in goal setting in rehabilitation]
  2018
 21. Teržan Metka; Korošec Tanja; Petrović Ana
  Določanje ciljev v poklicni in zaposlitveni rehabilitaciji
  [Goal setting in vocational rehabilitation]
  2018
 22. Groleger Sršen Katja
  Postavljanje ciljev v rehabilitaciji otrok
  [Goal setting in paediatric rehabilitation]
  2018
 23. Tonin Katarina; Vidmar Gaj
  Postavljanje ciljev v rehabilitaciji športnikov
  [Goal setting in sports rehabilitation]
  2018
 24. Novak Primož; Ščavničar Ana
  Določanje ciljev pri rehabilitaciji pacientov z okvarami perifernega živčevja
  [Goal setting in peripheral nerve lesions patients rehabilitation]
  2018
 25. Udovčić Pertot Anja; Šmid Sonja
  Določanje ciljev rehabilitacije pri pacientih z drugimi nevrološkimi boleznimi
  [Goal setting in rehabilitation of patients with other neurologic diseases]
  2018
 26. Bizovičar Nataša; Kovačec Hermann Teja
  Postavljanje ciljev pri bolniku po možganski kapi
  [Goal setting patients after stroke]
  2018
 27. Grabljevec Klemen
  Določanje ciljev v rehabilitaciji pacientov z možgansko poškodbo
  [Goal setting in rehabilitation of patients after traumatic brain injury]
  2018
 28. Jamnik Helena
  Cilji rehabilitacije bolnikov s kronično bolečino po neuspelih operacijah na hrbtenici in z vstavljenim stimulatorjem za obvladovanje kronične bolečine z metodo draženja zadnjih stebričkov hrbtenjače
  [Rehabilitation goals of patients with chronic pain after failed back surgery who had a stimulator implanted for managing chronic pain using spinal cord stimulation]
  2018
 29. Canjuga Irena; Železnik Danica; Neuberg Marijana
  Utjecaj sociodemografskih karakteristika na samozbrinjavanje starijih osoba
  2017
 30. Maras Marija; Vila Nevenka; Pluzarić Jadranka; Železnik Polona; Blažun Helena; Železnik Uroš; Kokol Peter; Železnik Danica
  Samopercepcija tjelesnog i mentalnog zdravlja i kvalitet života osoba treće životne dobi
  2017
 31. Hnatešen Dijana; Nađ Vedran; Železnik Polona; Kokol Peter; Železnik Danica; Blažun Helena
  Priprema za mirovinu i umirovljenje prema Atchleyevom modelu prilagoditve
  2017
 32. Kristek Marija; Pluzarić Jadranka; Železnik Polona; Železnik Danica; Blažun Helena
  Kvaliteta života samaca treće životne dobi
  2017
 33. Jeromel Larisa; Solero Natalija; Železnik Danica
  Stališča pacientov z bolečino o zadovoljstvu z njihovo obravnavo
  2017
 34. Skrivarnik Silvija; Železnik Danica
  Telesna dejavnost pacientov s sladkorno boleznijo
  2017
 35. Žmauc Tanja; Železnik Danica
  Starejši izvajalci zdravstvene nege v luči zakonodaje
  2017
 36. Železnik Uroš; Panikvar-Žlahtič Karmen; Železnik Polona
  Telesna dejavnost študentov zdravstvenih ved
  2017
 37. Polenčič Marko; Železnik Danica
  Skrb za zagotavljanje varnih in zdravih delovnih razmer
  2017
 38. Stivi Blaženka; Železnik Danica
  Integriranost informatizirane njegovalne dokumentacije i važnost obrazovanja u procesu zdravstvene njege
  2017
 39. Matos Tadeja; Tomazin Rok
  Mikrobiološka diagnostika invazivnih glivnih okužb
  [Microbiological diagnostics of invasive fungal infections]
  2018
 40. Matos Tadeja
  Novosti na področju diagnostike glivnih okužb
  [Current status of diagnostics of fungal infections, 2013]
  2014
 41. Pirš Ksenija; Železnik Danica
  Pomen vseživljenjskega učenja medicinskih sester s področja poklicne etike za učinkovito reševanje etičnih problemov v praksi
  [The importance of lifelong learning of nurses from the field of work ethics, for an efficient solving of ethical problems in practice]
  2017
 42. Maguša Irena
  Okvir slovenskega babištva
  [Framework of midiwfery [i. e. midwifery] in Slovenia]
  2017
 43. Drnovšek Rok; Dežman Angie; Marolt Andreja; Starc Andrej
  Pregled preventivnih ukrepov za preprečevanje ventilatorske pljučnice
  [Overview of ventilator associated pneumonia preventive measures]
  2017
 44. Gašljević Gorana
  Chronic lymphocytic leukemia with divergent Richter's transformation into a classical Hodgkin's lymphoma in the lymph node and plasmablastic lymphoma in the bone marrow
  2017
 45. Odar Katarina
  EBV-positive mucocutaneous ulcer
  2017
 46. Gjidera Mojca
  Composite lymphoma, Angioimmunoblastic T-cell lymphoma (AITL) and EBV positive diffuse large B-cell lymphoma (EBV-DLBCL)
  2017
 47. Volavšek Metka
  Duodenal-type follicular lymphoma
  2017
 48. Grčar-Kuzmanov Biljana
  Monomorphic epitheliotropic intestinal T-cell lymphoma
  2017
 49. Gazić Barbara
  Peripheral T-cell lymphoma with T-follicular (TFH) phenotype and Hodgkin Reed Sternberg (HRS)-like cells
  2017
 50. Bombek Maja; Breznik Vesna; Rupnik Maja
  Mikrobiološka obravnava kronične rane
  [Microbiological management of chronic wounds]
  2017
 51. Rupnik Maja; Horvat Sabina; Mahnič Aleksander
  S starostjo povezane spremembe v črevesni mikrobioti
  [Age-associated changes in the gut microbiota]
  2017
 52. Flis Vojko; Lovrenčič Barbara; Bergauer Andrej; Kobilica Nina
  Velika amputacija in usoda bolnikov s sladkorno boleznijo v Sloveniji
  2017
 53. Beović Bojana; Stepan Dora; Ušaj Lea; Petek Šter Marija
  Okužbe in raba antibiotikov v socialnozdravstvenih zavodih
  [Infections and antibiotic use in long-term care facilities]
  2017
 54. Lejko-Zupanc Tatjana; Pirš Mateja
  Okužbe s Clostridium difficile pri starostnikih
  [Clostridium difficile infections in the elderly]
  2017
 55. Logar Mateja; Križan-Hergouth Veronika
  Okužbe sečil pri starostnikih
  [Urinary tract infection in the elderly]
  2017
 56. Müller-Premru Manica; Beović Bojana; Križan-Hergouth Veronika
  Povzročitelji in izvori sepse pri starostnikih
  [Eziological agents and sources of sepsis in the elderly]
  2017
 57. Kotar Tadeja; Pirš Mateja; Cerar Kišek Tjaša; Steyer Andrej; Poljšak-Prijatelj Mateja; Šoba Barbara; Skvarč Miha; Špik Vesna; Lejko-Zupanc Tatjana
  Doma pridobljena infekcijska driska pri starostnikih
  [Community acquired diarrhoea in elderly]
  2017
 58. Rojko Tereza; Tomažič Janez; Maver Vodičar Polona; Petrovec Miroslav; Poljak Mario
  Diagnostična obravnava okužb z virusom Epstein-Barr
  [Diagnostic management of Epstein-Barr virus infections]
  2017
 59. Seme Katja; Pečavar Blaž; Petrovec Miroslav
  Mikrobiološka diagnostika okužb dihal
  [Microbiological diagnosis of respiratory tract infection]
  2017
 60. Rojko Tereza; Žakelj-Mavrič Marija; Lotrič-Furlan Stanka; Jeverica Samo; Švent-Kučina Nataša
  Diagnostika, antibiotično zdravljenje in raven obravnave okužbe in mehkih tkiv
  [Diagnostics, antibiotic treatment and management levels of skin and soft tissue infections]
  2017
 61. Petek Šter Marija; Kolšek Marko
  Problematika nadzornih kužnin in večkratno odpornih bakterij v očeh družinskega zdravnika
  [Problems of infections control strategies and multiple resistant bacteria in the eyes of a general practitioner]
  2017
 62. Brlogar Simon; Lužnik Urška; Čordić Tanija; Novak Anja; Mežik-Veber Marija; Avberšek-Lužnik Ivica
  Predanalitične napake v sistemu evalvacije v Splošni bolnišnici Jesenice v obdobju od 2012 do 2016
  2017
 63. Avberšek-Lužnik Ivica; Mežik-Veber Marija
  Demingov krog kakovosti dvignil varnost laboratorijske predanalitike
  2017
 64. Logar Mateja; Nadrah Kristina; Lindič Jelka; Taskovska Milena; Smrkolj Tomaž; Beović Bojana
  Antibiotično zdravljenje okužbe sečil v Sloveniji
  [Antibiotic treatment of urinary tract infections in Slovenia]
  2017
 65. Kasesnik Karin
  Vedenje uporabnikov zdravil brez recepta
  2017
 66. Blinc Aleš; Kozak Matija; Šabovič Mišo; Božič Mojca; Stegnar Mojca; Poredoš Pavel; Kravos Andrej; Barbič-Žagar Breda; Pohar Perme Maja; Stare Janez
  Preprečevanje ishemičnih dogodkov pri bolnikih s periferno arterijsko boleznijo
  2014
 67. Gržinić Janja; Peršolja Melita; Oštir Majda
  Zdravstvena nega novorojenčka: protokol in higiena rok
  2017
 68. Peršolja Melita; Gržinić Janja
  Evalvacija bolečinske lestvice NIPS pri novorojenčku z merjenjem tkivne oksigenacije v somatosenzornem predelu možganske skorje
  2017
 69. Vogrin Bernarda; Rupnik Marjan; Mičetić-Turk Dušanka
  Celosten pristop k preventivnim pregledom šolarjev
  2017
 70. Tušek-Bunc Ksenija
  Celiakija
  2017
 71. Razlag Kolar Tina; Filej Bojana; Kaučič Boris Miha
  Kulturne kompetence medicinskih sester v paliativni oskrbi - pregled literature
  [Cultural competences of nurses in palliative care - literature review]
  2017
 72. Cafuta Mojca; Kaučič Boris Miha; Plank Darja
  Odnos civilne družbe do umiranja in evtanazije
  [Attitude of civil society towards dying and euthanasia]
  2017
 73. Krenker Katarina; Vidnar Nataša; Železnik Danica
  Gibanje kot pomemben dejavnik v starosti
  [Physical activity as a major factor in old age]
  2017
 74. Kastrin Andrej; Rindflesch Thomas C.; Hristovski Dimitar
  A network-based approach to evolution of MEDLINE
  2017
 75. Ribič Helena; Lugovski Marica; Dermota Urška; Kavka Daša
  Novosti v mikrobiološki diagnostiki okužbe sečil
  2017
 76. Ribič Helena; Dermota Urška
  Kakovost mikrobioloških vzorcev pri starostnikih in možnosti za izboljšave
  [Quality of samples for clinical microbiology in the elderly and possibilities for improvement]
  2017
 77. Grmek-Košnik Irena; Ribnikar Monika; Orožen Kristina; Krotec Irena; Blaško Mateja; Frelih Tatjana
  Izbruhi črevesnih nalezljivih bolezni v domovih starejših občanov v Sloveniji
  [Outbreaks of acute gastroenteritis in retirement homes in Slovenia]
  2017
 78. Pirš Mateja; Štrumbelj Iztok; Lorenčič Robnik Slavica; Zdolšek Barbara; Ribič Helena; Kavčič Martina; Harlander Tatjana; Berce Ingrid; Fišer Jerneja
  Občutljivost bakterij za antibiotike pri starostnikih in drugih starostnih skupinah
  [Antimicrobial susceptibility of common bacterial isolates in adults over 64 years of age and other age groups]
  2017
 79. Potokar Anja; Brodnik Urša; Mubi Zalaznik Alenka; Vrhovšek Danijel
  Ekoremediacije za zaštitu i sanaciju životne sredine
  [Ecoremediation for nature protection and sanitation]
  2017
 80. Paragi Metka; Mioč Verica; Kastrin Tamara; Kraigher Alenka; Žohar Čretnik Tjaša
  Uporaba pnevmokoknega cepiva pri odraslih in starostnikih
  [Pneumococcal vaccination in adults and the elderly]
  2017
 81. Trkov Marija; Müller-Premru Manica; Božanić Vinko; Lorenčič Robnik Slavica; Štrumbelj Iztok; Harlander Tatjana; Kavčič Martina; Grilc Eva; Paragi Metka; Žohar Čretnik Tjaša
  Invazivne listerijske okužbe - starostniki kot ranljiva skupina
  [Invasive listerial infections - the elderly as a vulnerable group]
  2017
 82. Sok Vesna; Mekiš Dušan
  Vpliv intravenskega in inhalacijskega uvoda v splošno anestezijo na prenos kisika pri starostnikih pri operacijah prebavil
  2017
 83. Zadel Topić Sabina; Mekiš Dušan
  Uporabnost ultrazvočne metode pri ocenjevanju lege dihalne cevke po urgentni vstavitvi v predbolnišničnem okolju
  2017
 84. Moller Petrun Andreja; Zdravković Marko; Wagner-Kovačec Jožica; Mekiš Dušan
  Ultrazvočna ocena želodčne vsebine pri porodnicah in pri nosečnicah pred načrtovanim carskim rezom
  2017
 85. Sok Vesna; Wagner-Kovačec Jožica; Urbančič Irena; Eberlinc Anja; Primožič Katarina Katja; Lokar Marko; Mekiš Dušan
  Otroci rešujejo življenje
  2017
 86. Milavec Kapun Marija; Lipovec Čebron Uršula; Korošec Tanja; Pistotnik Sara; Jazbinšek Simona; Homar Vesna; Rotar-Pavlič Danica; Kocijančič-Pokorn Nike; Mikolič Južnič Tamara; Hirci Nataša; Zelko Erika
  Strategije premagovanja jezikovnih ovir med medicinskimi sestrami
  [Nurses' strategies for overcoming language barriers]
  2017
 87. Vidmar Sabina; Kvas Andreja
  Instrumenti za merjenje zdravstvene pismenosti v ambulanti za diagnostiko prebavil
  [Instruments for assessment of health literacy in the health center for the diagnosis of the intestines]
  2017
 88. Milavec Kapun Marija; Kvas Andreja
  Povezava med kadilskim statusom študentov zdravstvene nege in njihovih staršev
  [Connection among smokong of nursing students and their parents]
  2017
 89. Olenik Helena; Mihelič Zajec Andreja
  Zgodovinski pogled na Suvereni malteški viteški red v povezanosti z zdravstveno nego
  [Historical view on the Knights of Malta leading category in connection with nursing care]
  2017
 90. Jeretina Brigita; Pandel Mikuš Ruža
  Avtizem in vloga prehrane - meta-sinteza znanstvenih študij
  [Autism and nutrition role - meta-synthesis of scientific studies]
  2017
 91. Tkalec Tjaša; Pandel Mikuš Ruža; Kvas Andreja
  Kaheksija pri srčnem popuščanju in prehranska obravnava
  [Cardiac cachexia and nutritional assessment]
  2017
 92. Dernovšek Mojca Zvezdana; Tančič Grum Alenka; Sedlar Nataša
  Psihoedukativne delavnice v zdravstvenovzgojnih centrih in centrih za krepitev zdravja
  [Psych oeducational workshops in health education centres and centres for health promotion : coping with depression, anxiety and stress]
  2017
 93. Zakotnik Breda; Grgič-Vitek Marta
  Cepljenje za bolj zdravo starost
  [Vaccination for a healthier old age]
  2017
 94. Sočan Maja
  Breme infekcijskih bolezni pri starostnikih
  [Burden of infectious diseases in the elderly]
  2017
 95. Martinčič Bojana; Sopotnik Maša; Erak Martin
  Namestitev pacienta v neprilagojen položaj za operacijo lahko povzroči dodatno bolečino in poškodbo živca
  2017
 96. Kerin-Povšič Milena; Beović Bojana; Ihan Alojz
  CD64n kot zgodnji napovedovalec okužb po operaciji karcinoma debelega črevesa in danke
  2017
 97. Stražišar Branka
  Ultrazvočno vodeni bloki za analgezijo pri operacijah dojk
  2017
 98. Klančnik-Gruden Maja; Košir Irena; Cotič-Anderle Majda; Roš Alenka; Hvala Urška
  Ogroženost za padce pacientov z internističnimi obolenji
  [Risk for falls in patients with internal diseases]
  2017
 99. Nemec Urška; Čuček-Trifkovič Klavdija
  Vpliv stresa na zaposlene v psihiatrični zdravstveni negi
  [The effect of stress on employees in psychiatric nursing]
  2017
 100. Tacer Monika; Kegl Barbara; Završnik Jernej
  Poučenost staršev o cepljenju in nalezljivih boleznih v predšolskem obdobju
  [Knowledge of parents about vaccination and infectious diseases in the preschool period]
  2017

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko