biomedicina slovenica


ct=1.09 : 16857

 1. Topole Eva
  Pomen prehranske obravnave in podpore pri kroničnih pljučnih bolnikih
  2016
 2. Škrgat-Kristan Sabina
  Bronhiektazije
  2017
 3. Bizjak Mojca
  Pruritus ali srbež
  2016
 4. Bizjak Mojca
  Kronični dermatitis rok
  2016
 5. Bizjak Mojca
  Kontaktni dermatitis
  2016
 6. Bizjak Mojca
  Atopijski dermatitis
  2016
 7. Petek Davorina
  Vodenje bolnika s hemokromatozo v ambulanti družinske medicine
  2017
 8. Švab Vesna
  Izobraževanje za deinstitucionalizacijo - ali mislimo resno?
  [Education for deinstituionalisation - are we serious?]
  2014
 9. Čurin-Šerbec Vladka
  Predstavitev interregijskega projekta WELL LIVE(R)
  2017
 10. Cukjati Marko
  Hemokromatoza in krvodajalstvo
  2017
 11. Tonejc Mihael; Kosić Urška
  Učinkovitost terapevtskih odvzemov krvi za znižanje železa v telesu - prikaz primera
  2017
 12. Šimc Mojca
  Terapevtski odvzem krvi kot metoda izbora zdravljenja preobremenitve z železom
  2017
 13. Černilec Maja
  Molekularna diagnostika hemokromatoze
  2017
 14. Živković Bojana; Stanišić Slavica
  Sekundarna hemokromatoza
  2017
 15. Smrekar Boštjan; Trampuš-Bakija Alenka
  Metabolizem železa in laboratorijska diagnostika biokemičnih parametrov
  2017
 16. Dovč Tadeja
  Molekularno-biološke preiskave za določanje krvnih skupin na Zavodu RS za transfuzijsko medicino
  2017
 17. Montanič Sendi
  Nova generacija sekvenciranja s sekvenatorjem MinON
  2017
 18. Stanišić Slavica
  Uporaba cevne zračne pošte med Zavodom za transfuzijsko medicino in Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana za prenos naročil, vzorcev in krvnih komponent
  2017
 19. Hrašovec-Lampret Andreja
  Vpliv temperature pri centrifugiranju na kakovost plazme
  2017
 20. Hrašovec-Lampret Andreja
  Trombociti zlitje - priprava na aparatu TACSI
  2017
 21. Gaberšček Simona
  Kaj mora oftalmolog vedeti o boleznih ščitnice
  2016
 22. Režek Tina; Skok Mateja; Ličen Sabina; Sansoni Julita; Tulek Marija; Marcina Barbara; Žibert Lucija
  E-zdravstvena pismenost med starejšimi:pregled literature
  [E-health literacy among the elderly: a literature review]
  2017
 23. Mlinšek Jože; Ravnik David
  Uporaba Kinesio tape trakov med zdravstvenimi reševalci
  [The use of kinesio tape strips among medial rescuers]
  2017
 24. Rener-Sitar Ksenija
  Obravnava bolnika s kronično temporomandibularno motnjo
  2017
 25. Ihan Alojz
  Preprečevanje infekcijskih bolezni s cepljenjem
  [Infectious diseases prevention through vaccination]
  2017
 26. Žiberna Lovro
  Farmakokinetika etanola in interakcije z zdravili
  2017
 27. Saletinger Rajko; Osrajnik Ilonka; Simonovič Zoran
  Urgentni ukrepi za zaščito zdravstvenih delavcev in drugih delavcev v zdravstvu pred bolnišničnimi okužbami
  [Emergency measures for infection control in health care workers]
  2017
 28. Ravnik Maja
  Febrilna nevtropenija in obravnava onkološkega bolnika
  [Febrile neutropenia and the treatment of cancer patients]
  2017
 29. Unuk Sibila
  Okužbe pri otrocih, ki jih ne smemo spregledati
  [Infections in children which shoud not be overlooked]
  2017
 30. Ekart-Koren Ksenija; Kolar Sandra; Koren Zoran
  Nekrotizantni fasciitis
  [Necrotizing fasciitis]
  2017
 31. Baklan Zvonko; Angeleski Hristijan; Bombek Maja
  Nujni ukrepi pri okužbah v področju sečil
  [Emerging management in urinary tract infections]
  2017
 32. Vidovič Dušanka
  Resne okužbe spodnjih dihal
  [Serious infections of lower respiratory tract]
  2017
 33. Rejc-Marko Jana; Horvat-Pinterić Gordana; Duh Darja
  Obravnava bolnika ob sumu na encefalitis
  [Management of suspected encephalitis in adults]
  2017
 34. Gorišek Miksić Nina; Reberšek Gorišek Jelka
  Bakterijske okužbe pri odvisnikih od nedovoljenih intravenskih drog
  [Bacterial infection in intravenous drug users]
  2017
 35. Novak Zmago
  Sepsa - nujno stanje
  [Sepsis - urgent situation]
  2017
 36. Golle Andrej; Lorenčič Robnik Slavica; Kotnik-Kevorkijan Božena
  Kaj lahko pričakujemo od mikrobiologa pri nujnih stanjih v infektologiji
  [What to expect from microbiologists in infectious diseases emergencies]
  2017
 37. Drglin Zalka
  Od medikalizacije do opolnomočenja
  [From the medicalization to empowerment]
  2017
 38. Zaletel Marjan
  Centralni vestibularni sindrom
  2017
 39. Globevnik Velikonja Vislava
  Psihološka obravnava nosečnic z duševno motnjo
  [Psychological management of women with mental health issues during pregnancy]
  2017
 40. Štotl Iztok
  Indikacije za bariatrične operacije in vodenje bolnikov po operaciji
  2017
 41. Kšela Juš
  Motnje hemostaze pri kardiovaskularnih kirurških bolnikih
  [Hemostasis defects in cardiovascular surgical patients]
  2015
 42. Skela-Savič Brigita
  Razvoj zaposlenih in razvoj celovite kakovosti kot sistemski dimenziji učinkovite zdravstvene obravnave
  2016
 43. Pavlenč Breda
  Akcijsko raziskovanje v fizioterapiji Splošne bolnišnice Jesenice
  2016
 44. Battelino Saba; Božanič Nina
  Periferne motnje ravnotežja
  2017
 45. Božanič Nina; Battelino Saba
  Akutna idiopatska zaznavna izguba sluha
  2017
 46. Klemenc-Ketiš Zalika
  Analiza dela in dolgoročno spremljanje dela v RADM
  2017
 47. Petek Šter Marija
  Predpisovanje antibiotikov v domovih starejših občanov
  2017
 48. Zelko Erika
  Razvoj metodologije javnozdravstvenega pristopa v romski skupnosti
  2017
 49. Rotar-Pavlič Danica; Lipovec Čebron Uršula; Kocijančič-Pokorn Nike; Pistotnik Sara; Milavec Kapun Marija; Hirci Nataša; Jelenc Ajda; Zelko Erika
  Jezikovne ovire in kako jih presegati
  2017
 50. Avberšek-Lužnik Ivica; Božnar Alič Elizabeta
  Laboratorijske analize blata in njihova klinična uporabnost
  2017
 51. Ihan Alojz
  Cepljenje proti streptokoku skupine B
  2017
 52. Steblovnik Lili; Mihevc Ponikvar Barbara
  Številni projekti informatizacije - združeni v korist pacienta?
  2017
 53. Pirkmajer Sergej
  Patofiziološki temelji alkoholizma
  2017
 54. Sernec Karin
  Motnje hranjenja v reproduktivnem obdobju
  2016
 55. Hostnik Tadeja; Osredkar Damjan
  Vpliv alkohola na otroke in mladostnike
  2017
 56. Grošelj Maja
  Biokeramični materiali v endodontiji
  [Bioceramic materials in endodontics]
  2017
 57. Štamfelj Iztok
  Določanje oblikovnih zobnih znakov s sistemom ASUDAS
  [Evaluation of morphological dental traits with the ASUDAS system]
  2017
 58. Strmšek Lucija; Štamfelj Iztok
  Pogostost trikoreninskih spodnjih stalnih kočnikov pri prebivalcih Slovenije
  [The prevalence of three-rooted mandibular permanent molars in the Slovenian population]
  2017
 59. Jan Janja
  Vloga klorheksidina v endodontiji
  [Uses of clorhexidine in endodontics]
  2017
 60. Krapež Jana; Jan Janja
  Endodontska infekcija in sistemsko zdravje
  [Endodontic infection and systemic disease]
  2017
 61. Mastnak Maja; Jan Janja
  Prekrivanje razgaljene zobne pulpe
  [Capping of exposed dental pulp]
  2017
 62. Samec Tomi
  Smernice obravnave pacientov z zobno erozijo
  [Contemprary treatment of patients with dental erosion]
  2017
 63. Macura Višić Nada
  Sodelovanje primarnega in sekundarnega nivoja - primer dobre prakse
  2016
 64. Mavsar-Najdenov Brigita
  Varnost, učinkovitost in kakovost upravljanja z zdravili v Splošni bolnišnici Jesenice - kje smo bili, kje smo in kam gremo?
  2016
 65. Sfiligoj Barbara; Zupan Katja; Trifoni Nina
  Avtonomnost dela in kompetence babic v Splošni bolnišnici Jesenice
  2016
 66. Avberšek-Lužnik Ivica; Pogačar Martina
  Orodja za izgradnjo sistema kakovosti v laboratoriju Splošne bolnišnice Jesenice
  2016
 67. Rems Miran
  Neizkoriščene priložnosti kakovosti v zdravstvu
  2016
 68. Ihan Alojz
  Cepljenje in cepiva
  2017
 69. Jerebic Sandra; Arh Tjaša; Avberšek-Lužnik Ivica
  Optimizacija procesov - primeri iz Splošne bolnišnice Jesenice
  2016
 70. Koblar Alenka; Thaler Jure; Trček Tilen; Ćurčija-Jurišin Marina; Babič Mateja
  Nadzor hladne verige v zdravstvu ter zagotavljanje kakovosti bivanja bolnikov, stanovalcev in zaposlenih
  2016
 71. Koroša Ana
  Presternalni kateter za izvajanje peritonealne dialize pri morbidni debelosti
  [Presternal catheter to carry out peritoneal dialysis at morbid obesity]
  2016
 72. Slavec Ksenija; Možina Teja; Paljk Ivana; Tul Nataša
  Zapleti po biopsiji horionskih resic in amniocentezi- retrospektivna kohortna raziskava
  2017
 73. Bukovec Petra; Lučovnik Miha; Tul Nataša
  Primerjava pH popkovne krvi med dvojčki, rojenimi po naravni poti in dvojčki, rojenimi s carskim rezom
  2017
 74. Neudauer Urban; Lučovnik Miha; Trojner-Bregar Andreja
  Smer širjenja električnih signalov v miometriju med porodom
  2017
 75. Fister Petja; Lah Liza L.
  Priporočila za obravnavo novorojenčka, rojenega SGB pozitivni materi
  2017
 76. Premru-Sršen Tanja
  Vpliv obporodne antibiotične profilakse na mikrobiom novorojenčka-česa se zares bojimo?
  2017
 77. Fabjan-Vodušek Vesna; Kornhauser-Cerar Lilijana; Mole Helena; Pokorn Marko; Lučovnik Miha
  Antibiotična terapija ob porodu-priporočila
  2017
 78. Lučovnik Miha
  Je napočil čas za uvedbo presejanja za kolonizacijo s streptokokom skupine B v slovensko predporodno varstvo?
  2017
 79. Lozar Krivec Jana; Nosan Gregor
  Dolgoročne posledice invazivne okužbe novorojenčkov s streptokokom skupine B
  2017
 80. Jeverica Samo
  Prevalenca kolonizacije nosečnic s SGB v Sloveniji
  2017
 81. Šćepanović Darija; Žgur Lidija; Videmšek Mateja; Hadžić Vedran; Vrtačnik-Bokal Eda; Videmšek Naja; Meško Maja; Karpljuk Damir; Štihec Jože
  Telesna dejavnost v nosečnosti-priporočila
  2017
 82. Kozak Matija; Šajina-Stritar Barbara
  Tromboprofilaksa v nosečnosti-imamo razloge za različne prakse?
  2017
 83. Štucin Gantar Irena
  Ko novorojenček zapusti porodnišnico
  2017
 84. Vidmar Šimic Marijana; Globevnik Velikonja Vislava; Terzič Tea; Rus-Makovec Maja; Premru-Sršen Tanja
  Ali znamo prepoznati ranljive skupine nosečnic?
  2017
 85. Trojner-Bregar Andreja
  Kako nam gre, porodničarji Slovenije?
  2017
 86. Geršak Ksenija
  Predstavitev standardov in kazalnikov kakovost EBCOG
  2017
 87. Smrkolj Špela
  Psihološki vidiki histerektomije
  2016
 88. Zorn Branko
  Psihosomatika v andrologiji
  2016
 89. Lučovnik Miha; Premru-Sršen Tanja; Leskošek Vesna; Krajnc Megie; Pavše Lucija; Verdenik Ivan; Globevnik Velikonja Vislava
  Sociodemografske značilnosti kot dejavniki tveganja za nasilje nad nosečnicami
  2016
 90. Premru-Sršen Tanja
  Prof. dr. Marjan Pajntar, dr. med., dipl. psiholog
  2016
 91. Globevnik Velikonja Vislava
  Psihosomatika - teorija in praksa - tudi v ginekologiji in porodništvu
  2016
 92. Zupančič David; Blaganje Mija
  Obravnava disparevnije - bolečih spolnih odnosov pri ženski
  [Management of dyspareunia - female sexual pain]
  2016
 93. Božič Tajda
  Nevarnosti debelosti
  [The health hazards of obesity]
  2016
 94. Košir Jurij; Jug Borut
  Zdravljenje z antikoagulantnimi zdravili
  [Treatment with anticoagulant drugs]
  2016
 95. Mohorčič Katja
  Presejalni testi za odkrivanje pljučnega raka
  2016
 96. Osolnik Katarina
  Presejalni testi pri intersticijskih pljučnih boleznih
  2016
 97. Novak Mojca
  Roke
  2015
 98. Fürst Jurij
  Predpisovanje zdravil s splošnim imenom
  2017
 99. Jan Janja
  Zobni karies pri pacientih po obsevanju glave in vratu
  2017
 100. Zelko Erika
  Zdravljenje bolnika z dislipidemijami
  [Treating the patient with dyslipidemia]
  2017

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko