biomedicina slovenica


ct=1.09 : 17084

 1. Drobnič Radobuljac Maja
  Najpogostejše duševne motnje v otroštvu in mladostništvu ter njihova obravnava
  2018
 2. Seme Katja
  Bolnik s sumom na sepso na Oddelku za intenzivno zdravljenje - hemokultura, molekularna diagnostika ali kaj tretjega?
  [Patient with suspected sepsis in intensive care unit - blood culture, molecular diagnostics or something else?]
  2017
 3. Boc Vinko; Boc Anja
  Znotrajžilno zdravljenje periferne arterijske bolezni
  2018
 4. Rituper Boštjan
  Kardiovaskularni kompromis v mikrogravitaciji - kako se obnaša srce v vesolju
  2018
 5. Kovačič Uroš
  Z rakom povezana kaheksija srca
  2018
 6. Erdani-Kreft Mateja
  Celično-biološki mehanizmi ateroskleroze
  2018
 7. Khalil Nadja; Kopčavar Guček Nena; Repar Bornšek Simona
  Komuniciranje o erektilni disfunkciji
  2016
 8. Leban Vid; Fister Andrej; Brvar Miran
  Sindrom neustreznega izločanja antidiuretičnega hormona zaradi zastrupitve s 3-metil-N-metkatinonom (3-MMC)
  2017
 9. Grubič Zoran; Jevnikar Peter; Geršak Ksenija
  Študentsko raziskovalno delo
  [Student research work]
  2018
 10. Pohar Perme Maja
  O vrednosti p in intervalih zaupanja
  [On P-values and confidence intervals]
  2018
 11. Žiberna Lovro; Hristovski Dimitar
  Identifikacija novih snovi s potencialom za zlorabo kot doping v športu
  [Identification of novel substances with doping potential in sports]
  2018
 12. Kamenik Mirt
  Osnove statistike v raziskovalnem delu
  2018
 13. Kamenik Mirt
  Umetno predihovanje in nadzor predihovanja med splošno anestezijo
  2018
 14. Spindler-Vesel Alenka
  Monitoring-EKG in krvni tlak
  2018
 15. Novak-Jankovič Vesna
  Nadzorovanje transporta ogljikovega dioksida
  2018
 16. Mekiš Dušan
  Prenos kisika in ogljikovega dioksida
  2018
 17. Šoštarič Maja
  Priprava bolnika na diagnostični ali operativni poseg v anesteziji
  2018
 18. Mušič Polona
  Pojasnilna dolžnost in privolitev bolnika na poseg v anesteziji
  2018
 19. Poredoš Peter
  Anestezijski aparat in anestezijski dihalni sistem
  2018
 20. Križmarić Miljenko
  Fizika za anesteziologe
  2018
 21. Beović Bojana
  Nadzor nad predpisovanjem antibiotikov in pojavnost okužb z odpornimi po Gramu negativnimi bakterijami
  [Antibiotic stewardship and antimicrobial resistence in Gram-negative bacteria]
  2017
 22. Stupica Daša
  Opekline kot dejavnik tveganja za okužbo-je profilaksa upravičena?
  [Burns as a risk facto or infection-is there a rational for prophilaxis?]
  2017
 23. Kmet Lunaček Nina
  Uporabna vrednost laboratorijskih kazalcev vnetja pri poškodovancih s sumom na okužbo
  [Applicable value of laboratory biomarkers of inflammation in trauma patients with suspected infection]
  2017
 24. Lukič Milica
  Okužbe po hudi poškodbi glave
  [Infections after traumatic brain injury]
  2017
 25. Muzlovič Igor
  Tetanus v Sloveniji
  [Tetanus in Slovenia]
  2017
 26. Lejko-Zupanc Tatjana; Planinc Strunjaš Natalija
  Sekundarni in terciarni peritonitis
  [Secundary and tertiary peritonitis]
  2017
 27. Jereb Matjaž
  Okužbe po poškodbi in odstranitvi vranice
  [Infections after injury and splenectomy]
  2017
 28. Logar Mateja
  Ali lahko okužbe, povezane z ugrizom, bolnika življenjsko ogrožajo?
  [Can bite¼s associated infections threaten patient¼s life?]
  2017
 29. Jurca Tomaž
  Kateri dejavniki vplivajo na pojavnost okužb pri poškodovancih-vrste poškodb ali način obravnave?
  [Factors affecting the infection incidnce associated with traumatic injury-type of injury or treatment methods]
  2017
 30. Didanovič Vojislav
  Priprava mehkih tkiv za zobno rehabilitacijo po mikrovaskularni rekonstrukciji
  2015
 31. Eberlinc Andreja
  Kirurški postopki za ustvarjanje kosti pri gnatoshizi
  2015
 32. Kansky Andrej
  Izguba transplantirane kosti po osteoplastiki brezzobe čeljusti
  2015
 33. Ihan Hren Nataša
  Ali je reosteointegracija po periimplantitisu možna?
  2015
 34. Crnković Ivana; Ajduković Dea; Železnik Danica
  Doživljaj slike tijela i masaža
  2017
 35. Berčan Mateja; Ovsenik Marija; Železnik Danica
  Umiranje in smrt kot družbena konstrukta
  2017
 36. Lavtižar Jana; Mežik-Veber Marija
  Teoretično znanje študentov, o bolnišničnih okužbah, pred in po izobraževanju v kliničnem okolju
  2017
 37. Lavtižar Jana
  Hand hygiene - e-learning
  2017
 38. Lešnik Amadeus; Tomažič Jožica; Kolar Petra
  Obravnava pacienta pri zastrupitvi z jedkovino
  [The treatment of patient with corrosive substance poisoning]
  2017
 39. Pušnik Danijela
  Vloga zdravstvene nege v obravnavi spolnosti pri onkoloških pacientih
  [The role of nursing in the treatment of sexuality in oncology patients]
  2017
 40. Makovec Matej
  Kirurška revaskularizacija diabetičnega stopala v SB Novo mesto
  2017
 41. Homan Matjaž
  Eozinofilni ezofagitis pri otrocih - novosti
  [Eosinophilic esophagitis in children: recent updates]
  2013
 42. Josipović Božo
  Ultrazvučni pregled lakta
  2006
 43. Sernec Karin
  Sodobni vidiki motenj hranjenja
  2017
 44. Janež Andrej
  Debelost
  2017
 45. Sernec Karin
  Sodobni vidiki motenj hranjenja
  2017
 46. Petek Šter Marija
  Referenčne ambulante - premik v zdravljenju hipertenzije
  2017
 47. Macun Eva
  Porodniška praksa in začetki dojenja po porodu
  2017
 48. Macun Eva; Sfiligoj Barbara
  Spodbujanje dojenja med nosečnostjo in vloga tima v ginekološkem dispanzerju
  2017
 49. Avberšek-Lužnik Ivica; Olip Lara; Brlogar Simon
  Odkloni v laboratorijskem procesu pod žarometom rednega vodstvenega pregleda
  2017
 50. Štraus Primož
  Dodana vrednost registra tveganj v zdravstvu
  2017
 51. Premuš Marušič Alenka
  Varnost pri zdravljenju z zdravili je timsko delo - primeri iz prakse
  2017
 52. Jensterle Sever Mojca
  Hujšanje z zdravili in njihove omejitve
  2017
 53. Šćepanović Darija
  Hujšanje s telesno dejavnostjo in spremembo življenjskega sloga
  2017
 54. Pintar Tadeja
  Kirurški način hujšanja
  2017
 55. Fidler Mis Nataša; Benedik Evgen
  Prehrana doječe matere
  2017
 56. Gaberšček Simona
  Zdravljenje hipotiroze v nosečnosti - mesto levotiroksina
  2017
 57. Čarni Andrej; Gruntar Jure; Kozak Matija
  Kompresijsko zdravljenje pri bolnikih z napredovalo periferno arterijsko boleznijo
  2017
 58. Boc Vinko; Boc Anja; Vižintin Cuderman Tjaša; Blinc Aleš
  Klinična pot za skozikožne znotrajžilne diagnostične in revaskularizacijske posege na perifernih arterijah
  2017
 59. Krevel Barbara
  Prostanoidi pri zdravljenju bolnikov s sladkorno in periferno žilno boleznijo
  2017
 60. Vižintin Cuderman Tjaša
  Koronarna bolezen pri bolnikih s sladkorno boleznijo
  2017
 61. Blinc Aleš
  V kolikšni meri ostaja sladkorna bolezen slab napovedni dejavnik za žilne zaplete?
  2017
 62. Perme Rok
  Baloni s citostatikom pri bolnikih s sladkorno boleznijo
  2017
 63. Ključevšek Tomaž
  Vloga znotrajžilnega zdravljenja periferne arterijske bolezni pri bolniku s sladkorno boleznijo
  2017
 64. Urbančič-Rovan Vilma
  Diabetična noga
  2017
 65. Cevc Matija
  Dislipidemija in sladkorna bolezen - zakaj, kako in s čim?
  2017
 66. Kozak Matija
  Periferna arterijska bolezen in sladkorna bolezen
  2017
 67. Nadrah Kristina
  Okužbe kože in mehkih tkiv ter kosti pri bolnikih z boleznijo žil in sladkorno boleznijo
  2017
 68. Jeverica Samo; Papst Lea
  Mikrobiologija ran pri bolnikih s sladkorno boleznijo - dokazi, religija ali kaj tretjega?
  2017
 69. Lunder Mojca; Janić Miodrag; Šabovič Mišo
  Arterijska stena -možna tarča za preprečevanje srčnožilnih dogodkov pri bolnikih s sladkorno boleznijo
  2017
 70. Štotl Iztok
  Klinične lastnosti bolnikov s sladkorno boleznijo in kronično kritično ishemijo ter značilnosti njihove obravnave na diabetološkem oddelku v UKCL v obdobju 2011-2014
  2017
 71. Poredoš Pavel
  Diabetična mikroangiopatija
  2017
 72. Hafner Maša; Pretnar-Oblak Janja
  Zdravljenje hiperglikemije pri bolniku z akutno možgansko kapjo
  2017
 73. Zaletel Marjan
  Diabetična možganskožilna bolezen
  2017
 74. Skale Cvetka; Njenjić Gordana; Vettorazzi Renata; Greif Polona
  Praktično delo
  2017
 75. Skale Cvetka
  Neprekinjena podpora doječim materam
  2017
 76. Skale Cvetka; Bratanič Borut
  Kako porodnišnica (p)ostane novorojencem prijazna
  2017
 77. Skale Cvetka
  Hranjenje z izbrizganim materinim mlekom
  2017
 78. Brulc Urban
  Razkrivanje podatkov o otrocih med zdravstvenimi in vzgojno-izobraževalnimi institucijami ter otrokovimi starši
  [Disclosure of data on children among health care institutions, educational institutions and children's parents]
  2017
 79. Mrak Jana
  Storitve mobilnih paliativnih timov - ZZZS
  2017
 80. Zupanič Slavec Zvonka
  Menopavza in njena medicinska obravnava
  2017
 81. Rifel Janez
  Učenje o diagnostični negotovosti
  2017
 82. Bulc Mateja; Kokalj-Kokot Mateja
  Pogovor z bolnikom pred napotitvijo na presejanje
  2017
 83. Trontelj Žan; Petek Davorina
  Komuniciranje zdravnika družinske medicine z bolnikom v zvezi z negotovostjo
  2017
 84. Selič Polona
  Avtonomija kot način iskanja (diagnostične) gotovosti
  2017
 85. Vovk Maša; Petek Šter Marija
  Odprto čakanje in odvrnljivo nevaren potek bolezni
  2017
 86. Stare Janez
  O vrednotenju diagnostičnih testov
  2017
 87. Bešič Hana; Švab Igor
  Etične dileme v zvezi z diagnostično negotovostjo
  2017
 88. Rotar-Pavlič Danica; Yaphe John
  Diagnostika v negotovem svetu
  2017
 89. Selič Polona
  Kakovost dela, medosebnih odnosov in življenja profesionalcev kot razlogi za potrebno preprečevanje izgorelosti
  [Quality of work, interpersonal relations and quality of life in professionals]
  2017
 90. Rotar-Pavlič Danica; Krek Milan
  Umestitev zdravljenja z medicinsko konopljo v medicino in stanje na primarni zdravstveni ravni
  2017
 91. Rotar-Pavlič Danica
  Sodelovanje zdravnikov družinske medicine z lipidnim konzilijem
  2017
 92. Rotar-Pavlič Danica
  Novosti pri obravnavi debelosti v ambulanti družinske medicine
  2017
 93. Ješe Rok; Ambrožič Aleš
  Pristop k bolniku z monoartritisom
  2017
 94. Sirnik Kristijan; Škodlar Borut
  Kako se soočiti s smrtjo (pacienta)?
  2017
 95. Kolšek-Šušteršič Maja
  Vloga družinskega zdravnika v potovalni medicini
  [The role of family physician in travel medicine]
  2017
 96. Krčevski-Škvarč Nevenka
  Kronična bolečina po operacijah
  2017
 97. Moller Petrun Andreja; Kogler Domen; Wagner-Kovačec Jožica
  Anesteziološka obravnava porodnice s hudo bradikardijo
  2017
 98. Šteblaj Maša; Ficzko Jelena; Mihelič Zajec Andreja
  Učenje negovalnih diagnoz s pomočjo uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije
  [Learning nursing diagnosis with information and communication technology]
  2017
 99. Šircelj Teja; Stanek Zidarič Tita
  Občutki neizmerne tesnobe med dojenjem
  [Feelings of immense anxiety during breastfeeding]
  2017
 100. Šćepanović Darija
  Da s križem ne bo križ
  2017

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko