biomedicina slovenica


ct=1.13 : 6417

 1. Ciglenečki Jan; Škodlar Borut
  Prayer is the Monk's mirror (John of the Ladder)
  2017
 2. Sirnik Kristijan; Kastelic Andrej
  Zdravljenje odvisnosti od kanabinoidov
  2016
 3. Kastelic Andrej
  International support in the development of treatment programmes in coomunities and custodial settings
  2016
 4. Kastelic Andrej
  Možnosti uporabe naloksona v Republiki Sloveniji
  2016
 5. Delić Mirjana; Kastelic Andrej
  Zdravljenje mladih uživalcev drog v CZOPD UPK Ljubljana
  2016
 6. Kastelic Andrej
  Priročnik za samopomoč pri prenehanju jemanja marihuane
  2016
 7. Sirnik Kristijan; Kastelic Andrej
  Programi zdravljenja odvisnosti od kanabinouidov pri nas in v svetu
  2016
 8. Kastelic Andrej
  Uporaba in zloraba psihofarmakov v programih z agonisti podprtega zdravljenja odvisnosti od opioidov
  2017
 9. Kastelic Andrej; Šegrec Nuša
  Treatment guidelines (Addiction treatment, aggressive behavior, Bzo, hepatitis C, pregnancy, capability for driving...) in clinical practice
  2014
 10. Knežević Miomir
  AdipoArt tehnologija za pripremu matičnih ćelija iz masnog tkiva
  2017
 11. Kostnapfel Rihtar Tatja
  Poraba ambulantno predpisanih psihofarmakov v RS
  2017
 12. Ladiha Aleš; Pučko David
  Davalaštvo krvi, prikupljanje i prerada krvi na Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsku medicinu
  2017
 13. Rosenbaum Bent; Škodlar Borut
  Psychosis - phenomenological and psychoanalytic perspectives
  2017
 14. Salapura Vladka
  Poškodba hrbtenice
  2017
 15. Maličev Elvira
  A flow cytometric assay for the confirmation of heparin-induced thrombocytopenia (HIT)
  2017
 16. Rupreht Mitja
  Magnetnoresonančno slikanje po rekonstrukciji sprednje križne vezi
  [MRI after anterior cruciate ligament reconstruction]
  2013
 17. Tonin Katarina
  Konzervativno zdravljenje patelofemoralne bolečine
  [Conservative treatment of patellofemoral pain]
  2013
 18. Novak Primož
  Konzervativno zdravljenje osteoartroze kolena
  [Conservative treatment of knee osteoarthritis]
  2013
 19. Rus Prelog Polona; Kokalj Anja; Kores-Plesničar Blanka
  Involuntary admission to psychiatric hospitals
  2016
 20. Kokalj Anja; Novak Šarotar Brigita; Rus Prelog Polona
  How can personality traits and coping strategies lead to disability evaluation - psychodynamic view
  2016
 21. Svetina-Šorli Petra
  Atypical mycobacterial infections
  2017
 22. Škrgat-Kristan Sabina; Naglič Daša
  Brief report from EMBRAC /European Multicentre Bronchiectasis Audit and Research Colaboration) and the role of inhaled antibiotics and macrolides in non CF bronciectasis
  2017
 23. Marc-Malovrh Mateja
  New developments in endobronchial ultrasound trans-bronchial needle aspiration (EBUS-TBNA)
  2017
 24. Knez Lea
  Introduction to medication review
  2017
 25. Popa Elena; Toni Janez
  Public health campaign workshop
  2017
 26. Poljak Mario
  Kako izboljšati testiranje na okužbo s HCV?
  2017
 27. Kerenčič Maruša; Pišek Aljaž; Zorec Robert; Lasič Eva; Gnidovec Lidija; Udovč Knežević Nada; Terkov Mihaela
  Optimizacija barvanja in preučevanje morfologije astrocitov v kulturi z barvilom DiD
  2017
 28. Bricl Irena
  Ciljana zaščita z IgG anti-D
  2017
 29. Ebert Moltara Maja
  Pogled v prihodnost
  2017
 30. Červek Jožica
  Pogled nazaj
  2017
 31. Bulc Mateja
  Quaternary prevention primum non nocere
  2017
 32. Švab Igor
  Family medicine in Southeast Europe
  2017
 33. Goličnik Marko
  Paraoxonase 1 and diseases
  2017
 34. Bresjanac Mara
  Rasa in narodnost v humani patofiziologiji
  2017
 35. Drevenšek Martina
  Ortodontsko zdravljenje pri sistemsko bolnih pacientih
  2017
 36. Pohlen Boštjan
  Dejavniki, ki pomembno vplivajo na kakovosten izbor barve zoba
  2017
 37. Kuhar Milan
  Dvodelne prevleke kot retencijski sistem na zobnih vsadkih
  2017
 38. Gašperšič Rok; Dolenc-Voljč Mateja
  Najpogostejše bolezni, ki niso povzročene s plakom
  2017
 39. Petelin Milan
  Vrtanje v kost in termalna osteoporoza
  2017
 40. Krapež Jana; Jan Janja
  Bolnik s KOPB v zobozdravstveni ordinaciji
  2017
 41. Curk Fišer Nina; Sernec Karin
  Diferencialno diagnostilni izziv
  2016
 42. Cevc Gregor; Svetina Saša; Žekš Boštjan
  Elektrostatske lastnosti membrane s prečno porazdeljenimi striktirnimi naboji
  [Electrostatic properties of membranes with transversely distributed structural charges]
  1979
 43. Ujčič Aleksandra; Samec Tomi
  Prikaz primera zdravljenja notranje koreninske resorpcije s predrtjem, povzročene z neustreznim primarnim endodontskim zdravljenjem
  2017
 44. Strmšek Lucija; Štamfelj Iztok
  Nadštevilen zob v medkoreninskem predelu prvega zgornjega stalnega kočnika
  2017
 45. Samec Tomi
  Prikaz primera zdravljenja uvihanega zoba na zgornjem stalnem centralnem sekalcu
  2017
 46. Krapež Jana; Jan Janja
  Obravnava bolnika s kronično obstruktivno pljučno boleznijo (KOPB) v zobozdravstveni ordinaciji - prikaz primera
  2017
 47. Dolenc Matej; Lavtižar Jana
  VRE epidemija v regionalni bolnišnici
  2016
 48. Mavsar-Najdenov Brigita
  Antimicrobial Stewardship Program - implementacija v regionalni bolnišnici
  [Antimicrobial Stewardship Program - implementation in a regional hospital]
  2016
 49. Kopčavar Guček Nena
  Komunikacija z nasilnim bolnikom
  2017
 50. Selič Polona
  Sodelovanje z uporabnikom kot izvor stresa
  [Patient - nurse relationship acting as a stressor]
  2017
 51. Prinčič B.; Merljak Skočir Lilijana; Berce Ingrid
  Presejalno serološko testiranje nosečnic na Toxoplasma gondii v Laboratoriju za klinično mikrobiologijo Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica v letih 1998 -2007
  [Serologic screening in pregnant women for Toxoplasma gondii infection in Laboratory of clinical Microbiology institute of Public Health Nova Gorica from 1998 - 2007]
  2008
 52. Kračun Eva; Ferfolja Ana; Štamfelj Iztok
  Incisive foramen mimicking the radiographic appearance of apical periodontitis
  2017
 53. Kastelic Andrej
  Comorbidities, differential diagnosis and treatment of adults with ADHD and co-existing substance use disorder
  2016
 54. Šegrec Nuša
  Anxiety and NPS (new psychoactive substances)
  2016
 55. Šegrec Nuša; Kastelic Andrej
  Quality and continuity of care - predstavitev slovenskih rezultatov mednarodne raziskave o kontinuiteti obravnave po odpustu iz zapora
  2016
 56. Šegrec Nuša
  O sintetičnih kanabinoidih
  2016
 57. Šegrec Nuša
  Predstavitev programa oddelka za osebe z odvisnostmi soobstoječimi duševnimi motnjami Centra za zdravljenje odvisnih od drog Psihiatrične klinike Ljubljana
  2016
 58. Šegrec Nuša; Kastelic Andrej
  CARE projekt kontinuirane obravnave med zaporom in skupnostjo
  2016
 59. Šegrec Nuša; Švab Vesna
  Stigma pri bolnikih z dvojno diagnozo
  2016
 60. Sirnik Kristijan; Šegrec Nuša
  Primer celostne obravnave bolnice s psihozo, sproženo z jemanjem 3-MMC
  2016
 61. Skvarč Miha; Šoba Barbara
  Diagnostic accuracy of adjusted low IgG avidity index to predict acute Toxoplasma gondii infection in the first trimester of pregnancy
  2016
 62. Janež Andrej
  Insulin degludek - novi bazalni insulin sa dugim dejstvom
  2016
 63. Pjević Sašo; Jevšek Marko; Kulaš Darko; Šeruga Tomaž
  Neposredna ultrazvočno vodena perkutana punkcija psevdoanevrizme vertebralne arterije z embolizacijo pri bolniku z nevrofibromatozo tipa 1
  [Direct ultrasound guided percutaneous embolization of ruptured vertebral artery pseudoaneurysm associated with neurofibromatosis type 1]
  2016
 64. Kljajić Milka; Friedrich Tomaž; Einfalt Marko; Breznik Silva
  Kostne biopsije
  [Bone biopsies]
  2016
 65. Lučev Jernej; Slanič Aleš; Polanec Beno; Flis Vojko; Bergauer Andrej; Matela Jožef; Breznik Silva
  Uporaba žilnih endoprotez z dodatnimi odprtinami pri bolnikih z anevrizmatsko boleznijo aorte
  2016
 66. Brodnjak Anja; Breznik Silva
  Anevrizma vene [i]liake komunis - prikaz primera
  [Common iliac vein aneurysm - case report]
  2016
 67. Bradač Metka; Šumer Mayer Pija; Frangež Tomaž; Čas-Sikošek Nina
  Slikovne diagnostične metode za prikaz mucinoznega karcinoma dojke
  [Imaging modalities for mucinous breast carcinoma]
  2016
 68. Lesjak Vesna; Sedonja Ivana; Brvar Mirjana
  CEUS ledvic
  2016
 69. Ivanušič Kristijan; Brvar Mirjana
  Vloga ultrazvoka s kontrastnim sredstvom pri akutni bolečini skrotuma
  2016
 70. Pirnat Maja; Petrun Gregor
  Trdota aorte
  2016
 71. Pirnat Maja; Petrun Gregor
  Konstriktivni perikarditis
  2016
 72. Pirnat Maja
  Ocena viabilnosti miokarda z magnetno resonanco
  2016
 73. Breznik Silva; Polanec Beno; Slanič Aleš; Lučev Jernej; Žerdin Matija
  Preživetje spodnje okončine bolnikov s kritično ishemijo pri bolnikih zdravljenih s perkutano transluminalno angioplastiko v UKC Maribor
  [Lower limb survival in patients with critical ischemia after endovascular treatment in UKC Maribor]
  2016
 74. Kljajić Milka; Einfalt Marko; Friedrich Tomaž; Ivanac Gordana
  Elastografija muskuloskeletnega sistema
  [Elastography for musculoskeletal applications]
  2016
 75. Sedonja Ivana; Friedrich Tomaž
  Ultrazvočna diagnostika mehkotkivnih zatrdlin v poplitealni regiji
  [Soft tissue lumps in the popliteal region diagnosed by ultrasound]
  2016
 76. Friedrich Tomaž; Rupreht Mitja
  Zdravljenje kalcifirajoče tendinopatije rotatorne manšete s perkutanim ultrazvočno vodenim izpiranjem kalcifikacij
  2016
 77. Caglič Iztok; Breznik Silva; Matela Jožef
  Multiparametrična magnetna resonanca prostate in usmerjena transglutealna biopsija pri pacientih s prehodno abdominoperinealno resekcijo in sumom na rak prostate
  [Multiparametric prostate MRI and cognitively targeted transglueal biopsy in patients with previous abdominoperineal resection and suspicion of prostate cancer]
  2016
 78. Rudolf Saša; Lučev Jernej; Vuković Ksenija
  MRI zamejitev raka danke tudi po obsevanju - vprašanje cost benefita ob dejstvu, da operiramo vse bolnike
  [Restaging MRI in rectal cancer after chemoradiation - a question of cost benefit with every patient being operated]
  2016
 79. Vrzel Dejan; Rudolf Saša
  MR s hepatospecifičnim kontrastnim sredstvom - pomembna vloga v diagnostiki jetrnih adenomov
  [MRI with hepatospecific contrast agent - a valuable tool for diagnosis of hepatocellular adenomas]
  2016
 80. Brodnjak Anja; Brvar Mirjana
  Fuzijski ultrazvok in klinični primeri
  [Fusion of real-time ultrasound and clinical cases]
  2016
 81. Gazić Barbara
  Tumor infiltrirajoči limfociti (TIL) v karcinomu dojke
  2016
 82. Hertl Kristijana
  Slikovne novosti v 2016
  2016
 83. Marinko Tanja
  Novosti v obsevanju raka dojk
  2016
 84. Borštnar Simona
  Novosti v sistemskem zdravljenju raka dojk
  2016
 85. Salobir Barbara; Praprotnik Marina; Potočnik Darja; Terčelj-Zorman Marjeta; Krivec Uroš
  Successful transition of cystic fibrosis patient with low treatment complience snd frequent exacerbations of lung infections from pediatric to adult care
  2015
 86. Kolenc Matej; Kovačič Uroš
  Urgentna premestitev nevrološkega bolnika s sekundarnega na terciarni nivo
  2016
 87. Žiberna Lovro
  Priporočeni dnevni odmerki vitaminov - nevarnosti uporabe vitaminskih prehranskih dopolnil za zdrave posameznike in športnike
  2016
 88. Cukjati Marko
  Varnost in kakovost granulocitnih pripravkov
  2016
 89. Maček Marjeta; Urbajs Matjaž
  Hiperhemolitična transfuzijska reakcija
  2016
 90. Šubelj Maja
  Epidemiology of tinea infections
  2016
 91. Salobir Barbara; Harlander Matevž; Kern Izidor; Bavčar-Vodovnik Tanja; Dolenšek Marija; Turel Matjaž; Terčelj-Zorman Marjeta
  Pulmonary Langerhans cell histiocytosis - presentation of two consecutive patients
  2015
 92. Koren Pucelj Nadja; Kern Izidor; Terčelj-Zorman Marjeta
  Pulmonary alveolar proteinosis - a case report
  2015
 93. Krokter Kogoj Tina; Osolnik Katarina; Škrgat-Kristan Sabina; Košnik Mitja
  Glucocorticoid induced osteoporosis and adrenal insufficiency in 37 patients with interstitial pulmonary diseases
  2015
 94. Sitar Jernej; Škrgat-Kristan Sabina; Trinkaus Darinka; Korošec Peter; Lekić Mirko
  ABPA in asthma patient with HIV infection
  2015
 95. Ziherl Kristina
  Central sleep apnea - to treat or not to treat?
  2015
 96. Šarc Irena
  NIV in stable COPD
  2015
 97. Lužnik Dane; Tomič Viktorija; Košnik Mitja
  The frequency of Streptococcus pneumoniae in three distinctive groups of patients
  2015
 98. Kern Izidor
  Comparison between cyto- and histopathological findings
  2015
 99. Huzjan Barbka
  The role of occupational therapist
  2016
 100. Fatur Maja
  The role of physiotherapist
  2016

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko