biomedicina slovenica


ct=1.13 : 6476

 1. Košnik Mitja
  Komunikacija med primarno in sekundarno ravnijo, odgovorno ravnanje bolnikov in drugi dejavniki dostopa do specialističnih storitev
  2017
 2. Sernec Karin
  Eating disorders - modern insight
  2017
 3. Radić Marina; Berce Blaž; Dovšak Tadej; Didanovič Vojislav; Kuhar Milan
  Prosthodontic rehabilitation of a non-reconstructed mandibulectomy patient with an implant-supported overdenture retained with a milled bar and an electroplated mesostructure
  2017
 4. Zupanič Marija Vita; Dukić Vuković Tanja
  Arterijska ishemična možganska kap pri novorojenčku s heterozigotno mutacijo za faktor V Leiden
  [Arterial ischemic stroke in neonate heterozygous for factor V Leiden]
  2017
 5. Mandjikoska Sonja; Horvat-Pinterić Gordana
  Akutni ishemični infarkt hrbtenjače
  [Acute spinal cord infarction]
  2017
 6. Kamenski Tjaša; Berro Marcel
  Akutna možganska kap kot posledica po kateterizaciji srca
  [Acute cerebral infarction due to cardiac catetherization]
  2017
 7. Čokolič Miro
  Regresija ateroskleroze na notranji karotidni arteriji po dolgotrajnem zdravljenju s statini
  [Regression of carotid atherosclerosis after long-term statin treatment]
  2017
 8. Meh Duška; Georgiev Dejan
  Nemedikamentozni pristopi k obvladovanju bolečine pri kolonoskopiji
  2017
 9. Žontar Tanja
  Organizacija dela v antikoagulacijski ambulanti Klinike Golnik
  [[Work organisation in anticoagulant ordination]]
  2017
 10. Miroševič Špela; Drevenšek Gorazd
  Vpliv čustvene regulacije in socialne podpore na razvoj in rast raka dojke
  2016
 11. Hočevar Alojzija; Perdan-Pirkmajer Katja
  Bolnik s suhimi očmi in/ali suho sluznico v ambulanti družinskega zdravnika
  [A patient with the eye and/or mouth dryness in the family physician's office]
  2017
 12. Ciglenečki Jan; Škodlar Borut
  John Climatus and the quest(ion) of self in kenotic literature
  2017
 13. Juričič Mojca; Mugoša Jožica; Orehek Kirbiš Marta
  Različni vidiki sodelovanja med šolstvom in zdravstvom
  2017
 14. Žegura Andrić Branka
  Sodobno hormonsko zdravljenje
  2017
 15. Flis Vojko
  Surgical management of CLI
  2015
 16. Košir Jurij; Janež Jurij
  Bolnica s Crohnovo boleznijo s ponavljajočimi se zaporami črevesja-prikaz primera
  2017
 17. Kukman Sara; Gaberšček Simona
  Pomen merjenja serumske koncentracije tiroglobulina pri diagnosticiranju ščitničnih nodusov
  2017
 18. Janić Miodrag
  Extracellular matrix and ageing
  2015
 19. Pahole Goličnik Jana; Ebert Moltara Maja; Zavratnik Boštjan; Mehle Maria Gloria; Ivanetič Maja; Žist Andrej; Bernot Marjana; Zlodej Nataša
  Analiza dela ob 10-letnici oddelka za akutno paliativno obravnavo na Onkološkem inštitutu
  2017
 20. Ebert Moltara Maja
  Vloga paliativnih oddelkov v bolnišnicah
  2017
 21. Benedik Jernej; Pahole Goličnik Jana; Ebert Moltara Maja
  Oddelek za akutno paliativno oskrbo na Onkološki inštitut Ljubljana
  2017
 22. Bernot Marjana; Ebert Moltara Maja
  Mesto bolnišničnega koordinatorja v razvoju paliative mreže v Sloveniji
  2017
 23. Pavlova Bojadžiski Mirjana; Ebert Moltara Maja
  Ocena potreb po paliativnem pristopu glede na delež obravnav bolnikov z neozdravljivim rakom na Onkološkem inštitutu v Ljubljani
  2017
 24. Ebert Moltara Maja; Lopuh Mateja; Bernot Marjana
  Korak za korakom
  2017
 25. Mehle Maria Gloria; Zavratnik Boštjan; Ebert Moltara Maja
  Odnos medicinskih sester na Onkološkem inštitutu Ljubljana do oskrbe umirajočih bolnikov
  2017
 26. Kopač Peter; Košnik Mitja; Zidarn Mihaela; Bajrović Nisera; Eržen Renato; Ðorđević Vesna; Jošt Maja; Košnik Mitja
  Naše izkušnje z desenzibilizacijo za zdravila
  2015
 27. Krokter Kogoj Tina; Božič Vladimir; Sabati Rajić Antonela; Epšek Lenart Metka; Kocjan Tomaž
  Nosečnica s primarnim hiperparatiroidizmom - prikaz kliničnega primera
  2017
 28. Krokter Kogoj Tina; Sabati Rajić Antonela; Kocjan Tomaž
  Addisonova bolezen zaradi krvavitve v obe nadledvični žlezi kot prva manifestacija velikoceličnega B-limfoma
  2017
 29. Volčanšek Špela; Lunder Mojca; Hostnik Boštjan; Janež Andrej
  Z metforminom povzročeno pomanjkanje vitamina B12 - prikaz primera netipične klinične slike
  2017
 30. Lunder Mojca; Volčanšek Špela; Janež Andrej; Štotl Iztok
  Hipoglikemije po bariatrični operaciji pri bolniku s sladkorno boleznijo tipa 2 - prikaz primera
  2017
 31. Šmid Tina; Kukman Sara; Kocjan Tomaž
  Primarni aldosteronizem - dolga pot do ozdravitve
  2017
 32. Kovačič Petra Brina; Sabati Rajić Antonela
  Pomenopavzna bolnica z androgenizirajočim tumorjem - prikaz primera
  2017
 33. Kolar Petra; Jensterle Sever Mojca
  Odpornost na ACTH
  2017
 34. Kolar Petra; Kokelj Špela; Košnik Mitja
  Omalizumab za zdravljenje idiopatske anafilaksije - prikaz primerov
  2017
 35. Lorber Petra; Marčun Robert; Tasič Jerneja
  Elektrokardiografske spremembe pri bolnici z majhnim spontanim levostranskim pnevmotoraksom
  2017
 36. Maček Marjeta; Velušček Igor; Šimc Mojca; Breskvar Marko
  Analiza rezultatov 11-letnega delovanja nacionalnega sistema teletransfuzije v Sloveniji
  2017
 37. Leskošek Branimir; Ferk Polonca; Mrhar Aleš; Kastrin Andrej; Dimec Jure
  Nacionalni model telefarmakologije
  2017
 38. Rotar-Pavlič Danica
  Health care of patients with dementia in Slovenia
  2017
 39. Selič Polona
  Problemske strategije spoprijemanja s stresom za krepitev osebne moči profesionalcev v psihiatrični zdravstveni negi, izpostavljenih posebnim delovnim okoliščinam in obremenitvam
  2017
 40. Selič Polona
  Sporazumevanje namesto nasilja - veščine v medosebnih odnosih za dobro sodelovanje s pacienti
  2017
 41. Lavriša Boštjan; Primožič Jasmina; Zhurov Alexei; Richmond Stephen; Ovsenik Maja
  Treatment of unilateral functional posterior crossbite - a long-term follow-up
  2017
 42. Bukovac Lea; Lesjak Anina; Krneta Bojana; Primožič Jasmina; Ovsenik Maja
  Early treatment of class III malocclusion with modified Fränkel appliance - a three-di mensional follow-up evaluation
  2017
 43. Zarnik Dean; Jamšek Jure; Kuhar Milan
  Silikonska gingivalna maska - prikaz primera
  2017
 44. Sapundzhiev Dime; Ostrc Tadej
  Oblikovanje medzobnih papil - prikaz primera
  2017
 45. Radić Marina; Kopač Igor
  Neinvazivna protetična oskrba obsežnih erozij s kompozitnimi dograditvami pri pacientki s prebolelo bulimijo
  2017
 46. Marion Ana; Marion Ljubo
  Endokrona - način protetične oskrbe endodontsko zdravljenega zoba
  2017
 47. Malgaj Tine; Kuhar Milan; Berce Blaž; Jevnikar Peter
  Oskrba pacientke s sodobno konusno protezo po delni resekciji zgornje čeljusti - prikaz primera
  2017
 48. Bombek Boris; Lazić Andrej
  Rehabilitacija zobnih erozij z direktnimi overleji ter palatinalnimi in bukalnimi luskami - prikaz primera
  2017
 49. Bombek Boris; Vogelnik Jože; Lazić Andrej
  Implantantno podprta proteza - prikaz kliničnega primera
  2017
 50. Brezavšček Miha
  Primerjava klasičnega odtiskovanja in intraolarnega skeniranja
  2017
 51. Pohlen Boštjan
  Smernice za sodobno preparacijo zoba za onlej
  2017
 52. Jevnikar Peter
  Sodobna snemnoprotetična oskrba zgornje čeljusti
  2017
 53. Grguraš Nina; Ihan Hren Nataša; Drevenšek Martina; Ovsenik Maja; Oblak Čedomir
  Protokol obravnave pacientov z oligodontijo
  2017
 54. Kuhar Milan
  Načrtovanje v protetiki
  2017
 55. Koler Huzjak Mirjam
  Socialno šibki in dieta
  [The socially vulnerable and diet]
  2017
 56. Slemenjak Petra
  Zdravstvena nega otroka s parezo obraznega živca (Bellova pareza) - prikaz primera
  [Nursing care of a child with facial palsy (Bell's palsy) - case report]
  2017
 57. Golob Majda; Zdovc Irena; Pate Mateja; Dermota Urška; Ribič Helena
  Kaj imajo skupnega živalski in človeški enterokoki?
  2017
 58. Trkov Marija; Pirš Mateja; Berce Ingrid; Ravnik Mateja; Štorman Alenka; Mićunović Jasna; Grebenc Stanka; Biasizzo Majda
  VTEC/STEC komenzal pri živalih, ki je patogen za ljudi
  2017
 59. Perharič Lucija
  Etični vidiki humanega biomonitoringa kemikalij iz okolja
  2017
 60. Ciglenečki Jan; Škodlar Borut
  Prayer is the Monk's mirror (John of the Ladder)
  2017
 61. Sirnik Kristijan; Kastelic Andrej
  Zdravljenje odvisnosti od kanabinoidov
  2016
 62. Kastelic Andrej
  International support in the development of treatment programmes in coomunities and custodial settings
  2016
 63. Kastelic Andrej
  Možnosti uporabe naloksona v Republiki Sloveniji
  2016
 64. Delić Mirjana; Kastelic Andrej
  Zdravljenje mladih uživalcev drog v CZOPD UPK Ljubljana
  2016
 65. Kastelic Andrej
  Priročnik za samopomoč pri prenehanju jemanja marihuane
  2016
 66. Sirnik Kristijan; Kastelic Andrej
  Programi zdravljenja odvisnosti od kanabinouidov pri nas in v svetu
  2016
 67. Kastelic Andrej
  Uporaba in zloraba psihofarmakov v programih z agonisti podprtega zdravljenja odvisnosti od opioidov
  2017
 68. Kastelic Andrej; Šegrec Nuša
  Treatment guidelines (Addiction treatment, aggressive behavior, Bzo, hepatitis C, pregnancy, capability for driving...) in clinical practice
  2014
 69. Knežević Miomir
  AdipoArt tehnologija za pripremu matičnih ćelija iz masnog tkiva
  2017
 70. Kostnapfel Rihtar Tatja
  Poraba ambulantno predpisanih psihofarmakov v RS
  2017
 71. Ladiha Aleš; Pučko David
  Davalaštvo krvi, prikupljanje i prerada krvi na Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsku medicinu
  2017
 72. Rosenbaum Bent; Škodlar Borut
  Psychosis - phenomenological and psychoanalytic perspectives
  2017
 73. Salapura Vladka
  Poškodba hrbtenice
  2017
 74. Maličev Elvira
  A flow cytometric assay for the confirmation of heparin-induced thrombocytopenia (HIT)
  2017
 75. Rupreht Mitja
  Magnetnoresonančno slikanje po rekonstrukciji sprednje križne vezi
  [MRI after anterior cruciate ligament reconstruction]
  2013
 76. Tonin Katarina
  Konzervativno zdravljenje patelofemoralne bolečine
  [Conservative treatment of patellofemoral pain]
  2013
 77. Novak Primož
  Konzervativno zdravljenje osteoartroze kolena
  [Conservative treatment of knee osteoarthritis]
  2013
 78. Rus Prelog Polona; Kokalj Anja; Kores-Plesničar Blanka
  Involuntary admission to psychiatric hospitals
  2016
 79. Kokalj Anja; Novak Šarotar Brigita; Rus Prelog Polona
  How can personality traits and coping strategies lead to disability evaluation - psychodynamic view
  2016
 80. Svetina-Šorli Petra
  Atypical mycobacterial infections
  2017
 81. Škrgat-Kristan Sabina; Naglič Daša
  Brief report from EMBRAC /European Multicentre Bronchiectasis Audit and Research Colaboration) and the role of inhaled antibiotics and macrolides in non CF bronciectasis
  2017
 82. Marc-Malovrh Mateja
  New developments in endobronchial ultrasound trans-bronchial needle aspiration (EBUS-TBNA)
  2017
 83. Knez Lea
  Introduction to medication review
  2017
 84. Popa Elena; Toni Janez
  Public health campaign workshop
  2017
 85. Poljak Mario
  Kako izboljšati testiranje na okužbo s HCV?
  2017
 86. Kerenčič Maruša; Pišek Aljaž; Zorec Robert; Lasič Eva; Gnidovec Lidija; Udovč Knežević Nada; Terkov Mihaela
  Optimizacija barvanja in preučevanje morfologije astrocitov v kulturi z barvilom DiD
  2017
 87. Bricl Irena
  Ciljana zaščita z IgG anti-D
  2017
 88. Ebert Moltara Maja
  Pogled v prihodnost
  2017
 89. Červek Jožica
  Pogled nazaj
  2017
 90. Bulc Mateja
  Quaternary prevention primum non nocere
  2017
 91. Švab Igor
  Family medicine in Southeast Europe
  2017
 92. Goličnik Marko
  Paraoxonase 1 and diseases
  2017
 93. Bresjanac Mara
  Rasa in narodnost v humani patofiziologiji
  2017
 94. Drevenšek Martina
  Ortodontsko zdravljenje pri sistemsko bolnih pacientih
  2017
 95. Pohlen Boštjan
  Dejavniki, ki pomembno vplivajo na kakovosten izbor barve zoba
  2017
 96. Kuhar Milan
  Dvodelne prevleke kot retencijski sistem na zobnih vsadkih
  2017
 97. Gašperšič Rok; Dolenc-Voljč Mateja
  Najpogostejše bolezni, ki niso povzročene s plakom
  2017
 98. Petelin Milan
  Vrtanje v kost in termalna osteoporoza
  2017
 99. Krapež Jana; Jan Janja
  Bolnik s KOPB v zobozdravstveni ordinaciji
  2017
 100. Curk Fišer Nina; Sernec Karin
  Diferencialno diagnostilni izziv
  2016

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko