biomedicina slovenica


ct=1.16 : 1001

 1. Redenšek Sara; Dolžan Vita
  Pharmacogenetics of psoriasis treatment
  2017
 2. Rener-Primec Zvonka
  Nevrološke bolezni in telesna vadba
  2016
 3. Wick Mark R.; Eusebi Vincenzo; Lamovec Janez; Ryška A.
  Angiosarcoma
  2017
 4. Fijačko Nino; Fekonja Zvonka; Denny Margaret; Sharvin Brian; Pajnkihar Majda; Štiglic Gregor
  Using content validity for the development of objective structured clinical examination checklists in a Slovenian undergraduate nursing program
  2017
 5. Gönc Vida; Lorber Mateja; Nerat Jasmina
  Experience of problem-based learning for raising quality of nursing study
  2017
 6. Fekonja Zvonka; Nerat Jasmina; Gönc Vida; Pišlar Milena; Denny Margaret; Čuček-Trifkovič Klavdija
  Comparing students' self-assessment with teachers' assessment of clinical skills using an objective structured clinical examination (OSCE)
  2017
 7. McGonagle Ian; Jackson Christine
  Transferring psychological therapy education into practice in the United Kingdom
  2017
 8. Čuček-Trifkovič Klavdija; Lorber Mateja; Denny Margaret; Denieffe Suzanne; Gönc Vida
  Attitudes of nursing students towards learning communication skills
  2017
 9. Pajnkihar Majda; Čuček-Trifkovič Klavdija; Donik Barbara; Fijan Sabina; Gönc Vida; Kegl Barbara; Lorber Mateja; Strauss Maja; Stričević Jadranka; Šostar-Turk Sonja; Štiglic Gregor; Kamynina Natalya Nikolaevna; Ostrovskaya Irina V.; Vrbnjak Dominika
  Impact of education, working conditions, and interpersonal relationships on caregivers' job satisfaction
  2017
 10. Mlinar Reljić Nataša; Lorber Mateja; Vrbnjak Dominika; Sharvin Brian; Strauss Maja
  Assessment of clinical nursing competencies
  2017
 11. Gehl Julie; Serša Gregor
  Electrochemotherapy and its clinical applications
  2017
 12. Ravnik David; Vrany Jiri; Jelen Karel; Bittner Vaclav
  Biomechanical aspects of assisting patients in standing up in the context of ergonomics
  2017
 13. Kocjan Tomaž
  Rational approach to a patient with suspected primary aldosteronism
  2017
 14. Tekavčič-Grad Onja
  Suicide survivors across cultures
  2017
 15. Pažek Karmen; Kraner Šumenjak Tadeja; Rozman Črtomir; Knez Tanja
  Vključevanje lokalnih proizvodov v prehrano javnih zavodov - študija primera blagovne znamke Ekodar
  2017
 16. Koprivnikar Helena; Milavec Maja
  Uporaba tobaka in sorodnih izdelkov med obsojenimi osebami na prestajanju kazni zapora v Sloveniji
  2017
 17. Drev Andreja; Milavec Maja; Kvaternik Ines
  Uporaba prepovedanih drog med obsojenimi osebami na prestajanju kazni zapora v Sloveniji
  2017
 18. Serec Maša; Hovnik-Keršmanc Marjetka; Milavec Maja; Roškar Maja
  Uporaba alkohola med obsojenimi osebami na prestajanju kazni zapora v Sloveniji
  2017
 19. Lavtar Darja; Milavec Maja; Delfar Nataša; Drev Andreja; Kvaternik Ines; Koprivnikar Helena; Serec Maša; Hovnik-Keršmanc Marjetka; Roškar Maja
  Opis raziskave in metodologije
  2017
 20. Vlaisavljević Veljko; Knez Jure
  Ultrasound in human reproduction
  2017
 21. De Leo Diego
  Suicide prevention and older people
  2017
 22. De Leo Diego
  Suicide in old age
  2017
 23. De Leo Diego
  Future directions in suicide research and prevention
  2017
 24. Polak Jure; Poljšak Borut; Dahmane Raja; Starc Andrej
  Nicotinamide adenine dinucleotide
  2017
 25. Dolžan Vita; Dodič-Fikfak Metoda; Franko Alenka
  Gene-environment interactions
  2017
 26. Cikajlo Imre; Olenšek Andrej; Zadravec Matjaž; Matjačić Zlatko
  Technology for standing up and balance training in rehabilitation of people with neuromuscular disorders
  2017
 27. Foschini Maria P.; Zidar Nina; Pineda-Daboin Keyla; Luna Mario A.
  Cysts and unknown primary and secondary tumors of the neck and neck dissection
  2016
 28. Zidar Nina; Gale Nina; Cardesa Antonio; Ortega Lluís
  Larynx and hypopharynx
  2016
 29. Gale Nina; Zidar Nina; Cardesa Antonio; Nadal Alfons
  Benign and potentially malignant lesions of the squamous epithelium and squamous cell carcinoma
  2016
 30. Grubič Zoran
  Patofiziologija stresa in posledice negativnega stresa na naše telo
  2016
 31. Belčič Tanja; Hrastar Neža; Stepan Dora; Zupanič Slavec Zvonka
  Bolezni zaradi načina prehrane skozi čas na primerih hipovitaminoz, golšavosti, kretenizma in protina
  2016
 32. Dolžan Vita; Dodič-Fikfak Metoda; Franko Alenka
  Gene-environment interactions
  2017
 33. Peterlin Borut; Maver Aleš; Vidmar Lovro; Lovrečić Luca
  Genetics and epigenetics of multiple sclerosis
  2017
 34. Lužnik Zala; Bertolin Marina; Breda Claudia; Ferrari Barbara; Barbaro Vanessa; Schollmayer Petra; Ferrari Stefano
  Preservation of ocular epithelial limbal stem cells
  2016
 35. Rus Rina; Novljan Gregor
  Bolezni ledvic in šport
  2016
 36. Mohit Parekh; Lužnik Zala; Ruzza Alessandro; Ferrari Stefano; Elbadawy Hossein; Salvalaio Gianni; Busin Massimo; Ponzin Diego
  Pre-bubbled tissues for descemet membrane endothelial keratoplasty
  2015
 37. Reibel J.; Gale Nina; Hille J.; Hunt Jennifer L.; Lingen M.; Muller S.; Sloan P.; Tilakarante W. M.; Westra William H.; Williams Michelle D.; Vigneswaran N.; Fatani H. A.; Odell E. W.; Zain R. B.
  Oral potentially malignant disorders and oral epithelial dysplasia
  2017
 38. Sloan P.; Gale Nina; Hunter Kent; Lingen M.; Nylander K.; Reibel J.; Salo T.; Zain R. B.
  Malignant surface epithelial tumours
  2017
 39. Gale Nina; Hunt Jennifer L.; Lewis James S.; Thompson Lester D. R.
  Chondroma and chondrosarcoma
  2017
 40. Gale Nina; Hille J.; Jordan R.C.; Nadal Alfons; Williams Michelle D.
  Dysplasia
  2017
 41. Richardson M.; Gale Nina; Hille J.; Zidar Nina
  Squamous cell papilloma and squamous cell papillomatosis
  2017
 42. Lewis James S.; Gillison M.; Westra William H.; Zidar Nina
  Basaloid squamous cell carcinoma
  2017
 43. Zidar Nina; Cardesa Antonio; Gillison M.; Helliwell Tim; Hille J.; Nadal Alfons
  Verrucous squamous cell carcinoma
  2017
 44. Zidar Nina; Brandwein-Gensler Margaret S.; Cardesa Antonio; Helliwell Tim; Hille J.; Nadal Alfons
  Conventional squamous cell carcinoma
  2017
 45. Žiberna Lovro; Makuc Nina; Dvoršak Janko
  Šport in doping
  2016
 46. Šuput Dušan
  Equinatoxins
  2016
 47. Šuput Dušan
  Effects of cyanotoxins
  2016
 48. Beldie Alina; Brain Cecilia; Figueira Maria Luisa; Filipčić Igor; Jakovljević Miro; Jarema Marek; Karamustafalioglu Oguz; König Daniel; Kores-Plesničar Blanka; Marksteiner Josef
  Stigma in midsize European countries
  2017
 49. Fister Petja; Grosek Štefan
  Non-pulmonary management of newborns with respiratory distress
  2016
 50. Heller Richard; Teissie Justin; Rols Marie-Pierre; Gehl Julie; Serša Gregor; Mir Lluis Maria; Neal Robert E.; Bhonsle Suyashree; Davalos Rafael V.; Beebe Stephen; Hargrave Barbara; Čemažar Maja; Tozon Nataša
  Medical applications
  2017
 51. Edhemović Ibrahim
  Skin cancer
  2016
 52. Osredkar Damjan; Ferriero Donna M.
  Kernicterus
  2017
 53. Lenasi Helena
  Fiziologija ledvic novorojenčka
  [Physiology of the newborn kidney]
  2016
 54. Hudler Petra
  Aberrant patterns of DNA methylation in cancer
  2016
 55. Poljšak Borut; Starc Andrej; Dahmane Raja
  Is the beneficial effect of green tea, wine, olive oil and coffee the consequence of low concentration of H2O2 formation and its hormetic response?
  2016
 56. Plevnik Matej; Pišot Rado
  Rast in razvoj otroka
  2016
 57. Dobnik Marina; Šimunič Boštjan; Pišot Rado; Gasparini Mladen
  Poškodbe otrok v zgodnjem otroštvu
  2016
 58. Zerbo Dorjana; Plevnik Matej
  Telesne značilnosti otrok v zgodnjem otroštvu
  2016
 59. Lenasi Helena
  Microcirculation in health and disease
  2016
 60. Vrtovec Bojan
  Trials in non-ischemic heart failure
  2016
 61. Ježovnik Mateja; Poredoš Pavel
  Interrelationship between atherosclerotic arterial disease and venous disease
  2014
 62. Poredoš Pavel
  Recent advances in the diagnosis of venous thrombosis
  2014
 63. Jackson Mark J.; Kopač Janez; Balažic Matej; Bombač David; Brojan Miha; Kosel Franc
  Titanium and titanium alloy applications in medicine
  2016
 64. Orel Rok; Vodušek Reberšak Lea
  Prebiotics use in children
  2016
 65. Gonçalves Paula P.; Zorec Robert; Silva Virgília S.
  Aluminium and imbalance in neurotransmitter release
  2016
 66. Cilenšek Ines; Mankoč Ramuš Sara; Globočnik Petrovič Mojca; Petrovič Danijel
  Oxidative stress biomarkers for diabetic retinopathy and medical management affecting oxidative stress
  2016
 67. Mackenbach Johan P; Looman Caspar W. N.; Artnik Barbara; Bopp Matthias; Deboosere Patrick; Dibben Chris; Kalediene Ramune; Kovács Katalin; Leinsalu Mall; Martikainen Pekka; Regidor Enrique; Rychtarikova Jitka; Gelder Rianne
  Fundamental causes of inequalities in mortality
  2016
 68. Plug Iris; Hoffmann Rasmus; Artnik Barbara; Bopp Matthias; Borrell Carme; Costa Giuseppe; Deboosere Patrick; Esnaola Santi; Kalediene Ramune; Leinsalu Mall; Lundberg Olle; Martikainen Pekka; Regidor Enrique; Rychtarikova Jitka; Strand Bjørn Heine; Wojtyniak Bogdan; Mackenbach Johan P
  Socioeconomic inequalities in mortality from conditions amenable to medical interventions
  2016
 69. Gregoraci Giorgia; Lenthe Frank J.; Artnik Barbara; Bopp Matthias; Deboosere Patrick; Kovács Katalin; Looman Caspar W. N.; Martikainen Pekka; Menvielle Gwenn; Peters Frederik
  Contribution of smoking to socioeconomic inequalities in mortality
  2016
 70. Mackenbach Johan P; Kulhánová Ivana; Artnik Barbara; Bopp Matthias; Borrell Carme; Clemens Tom; Costa Giuseppe; Dibben Chris; Kalediene Ramune; Lundberg Olle
  Changes over two decades in inequalities in mortality
  2016
 71. van Raalte Alyson A; Kunst Anton E.; Deboosere Patrick; Leinsalu Mall; Lundberg Olle; Martikainen Pekka; Strand Bjørn Heine; Artnik Barbara; Wojtyniak Bogdan; Mackenbach Johan P
  More variation in lifespan in lower educated groups
  2016
 72. Meznarič Marija; Angelini Corrado
  Intensive care unit-acquired weakness
  2016
 73. Hudler Petra
  Aberrant DNA methylation and histone modifications in cancer
  2016
 74. Zupanič-Pajnič Irena
  Extraction of DNA from human skeletal material
  2016
 75. Velnar Tomaž
  Molecular markers in oligodendrogliomas
  2016
 76. Marčun-Varda Nataša; Gregorič Alojz
  Genetic studies in pediatric stroke
  2009
 77. Jaki Polona; Tipton Mike
  Eyesight standards for beach lifeguards
  2016
 78. Trebše Polonca; Malev Olga; Katz Sidney A.
  Detection of airborne pathogens and toxins
  2016
 79. Poljšak Borut; Oder Martina; Polak Jure; Starc Andrej; Levec Tina; Dahmane Raja
  The correlation between anatomic sites of the melanoma distribution on the upper back area and lack of sunscreen application
  2016
 80. Hanžel Jurij; Šabovič Mišo
  Klinično uporabne novosti v zdravljenju hiperholesterolemije
  [Clinically useful new findings in the treatment of hypercholestrolaemia]
  2016
 81. Zupan Matija; Pretnar-Oblak Janja
  Nacionalna mreža telekap
  [National telemedicine network Telekap]
  2016
 82. Pretnar-Oblak Janja
  Zdravljenje hiperholesterolemije pri bolniku z možgansko kapjo
  [Treatment of hyperholesterolemia in patients after stroke]
  2016
 83. Azizi Hossein; Conrad Sabine; Skutella Thomas; Virant-Klun Irma
  Spermatogonial stem cells
  2012
 84. Zadravec-Zaletel Lorna; Todorovski Ljupčo; Jereb Berta
  Hypogonadism after childhood cancer treatment
  2012
 85. Farmany Polona
  Medicinski posegi brez privolitve bolnika
  2006
 86. Whitelaw Andrew; Osredkar Damjan; Thoresen Marianne
  Neurological & neuromuscular disorders
  2016
 87. Boštjančič Emanuela; Glavač Damjan
  Sarco(endo) plasmic reticulum calcium - ATPases (SERCAs) and microRNAs
  2015
 88. Barabas Peter; Gorusupudi Aruna; Bernstein Paul S.; Križaj David
  Mouse models of stargardt 3 dominant macular degeneration
  2015
 89. Križaj David
  Polymodal sensory integration in retinal ganglion cells
  2015
 90. Bubendorf Lukas; Caraway Nancy P.; Fischer Andrew H.; Katz Ruth; Olson Matthew T.; Schmitt Fernando; Strojan Fležar Margareta; Kwast Theodorus H.; Vielh Philippe
  Ancillary studies in urinary cytology
  2016
 91. Polajnar-Pavčnik Ada
  Zaplet, napaka in pravne posledice
  2006
 92. Strban Grega
  Obvezno zdravstveno zavarovanje in pravica do zdravil
  2006
 93. Novak Barbara
  Nova pravna ureditev skrbništva za odrasle: odprava odvzema poslovne sposobnosti in podaljšanja roditeljske pravice
  2006
 94. Menih Marija; Hojs-Fabjan Tanja; Šega Marija; Križmarić Miljenko
  Vloga von Willenbrandovega faktorja pri ishemični možganski kapi
  [Role of von Willenbrand factor in ischemic stroke]
  2016
 95. Rakuša Martin
  Vaskularni upad spoznavnih sposobnosti in vaskularna demenca
  [Vascular cognitive impairment and vascular dementia]
  2016
 96. Gačnik Albin
  Epilepsija in epileptični napadi po možganski kapi
  [Epilepsy and stroke]
  2016
 97. Horvat-Pinterić Gordana; Karničnik Katja; Kodela Aleš
  Prehranski status bolnikov po možganski kapi
  [Nutritional status after stroke]
  2016
 98. Hernja Rumpf Tadeja; Jesenšek Papež Breda
  Izbira ustreznega programa rehabilitacije bolnikov po preboleli možganski kapi
  [The selection of the appropriate rehabilitation programme after stroke]
  2016
 99. Šmigoc Tomaž; Ravnik Janez; Voršič Matjaž; Strojnik Tadej; Bunc Gorazd
  Dekompresijska kraniektomija pri malignih ishemičnih infarktih v velikih in malih možganih
  [The role of decompressive craniectomy in malignant cerebral and cerebellar ischemic stroke]
  2016
 100. Jevšek Marko; Šeruga Tomaž
  Endovaskularno zdravljenje možganske kapi
  [Endovascular treatment of cerebral stroke]
  2016

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko