biomedicina slovenica


ct=1.19 : 137

 1. Stopar Pintarič Tatjana
  Preprečevanje in obvladovanje bolečine pri otrocih in mladostnikih
  2018
 2. Felc Jože
  Knjižici o multipli sklerozi na pot
  2006
 3. Primožič Jasmina
  Nova različica zgibanke Ortodontija in njene posebnosti - osnovne informacije za otroke in starše
  2016
 4. Kolšek Marko
  Recenzija
  2016
 5. Klemenc-Ketiš Zalika
  Recenzija
  2016
 6. Rotar-Pavlič Danica
  Recenzija
  2016
 7. Hojs-Fabjan Tanja
  Recenzija učbenika Akutna možganska kap
  2015
 8. Hajdinjak Tine
  Editorial comment
  2009
 9. Leonardis Lea; Dolenc-Grošelj Leja
  Non-invasive positive-pressure ventilation in patients with amyotrophic lateral sclerosis
  2013
 10. Pajk Bojana
  AJCC cancer staging handbook plus EZTNM
  2005
 11. Kortbeek John B.; Ali Jameeel; Eskesen Vagn; Košir Roman
  Advanced trauma life support, 8th edition, the evidence for change
  2008
 12. Bačič Martina
  Branko Dolinar: Kukavičevke v Sloveniji
  2015
 13. Hojs-Fabjan Tanja
  Sodobni pogledi na možgansko kap
  2016
 14. Završnik-Mihič Renata; Borko Elko
  Monografija o luskavici, spomenik pokojnemu prof. Alekseju Kanskemu!
  2015
 15. Bošnjak Dragica
  Ko se življenje obrne na glavo
  2014
 16. Peternel Pečauer Helena; Hieng Mojca; Vidic Leon; Rovan Goran
  Slovenija je ena sama čudežna energijska bomba
  2014
 17. Štaudohar Irena; Eržen Jure
  V naši glavi je nekdo, ki ga ne poznamo
  2014
 18. Borko Elko
  Aleksej Kansky in Jovan Miljković: Kožne in spolne bolezni
  2010
 19. Kordaš Marjan
  Tomaž Ogris: Radiše. Preteklost in sedanjost kraja in njegovih ljudi
  2010
 20. Leskovšek Evita
  Javnozdravstveni vidiki obravnave ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva
  2008
 21. Novaković Srdjan
  Onkologija
  2009
 22. Vrhunc Žan
  Spolno življenje pri Slovencih med leti 1900 in 1960
  2015
 23. Lipar Tina
  Kaj lahko naredim sam, da bi se staral počasneje?
  2013
 24. Lipar Tina
  Stigmatizacija demence
  2013
 25. Lipar Tina
  Zdravstvena nega starostnika
  2012
 26. Lipar Tina
  Preprečevanje zlomov pri starejših
  2012
 27. Lipar Tina
  Preprečimo osteoporozo
  2012
 28. Lipar Tina
  Strategija oskrbe umirajočih
  2013
 29. Ramovš Jože
  Starost kot srečen slučaj
  2013
 30. Akerman Beata
  Kakovost življenja - staranje in Downov sindrom
  2014
 31. Akerman Beata
  Psihosocialni vidiki staranja in starosti ljudi z Downovim sindromom
  2014
 32. Lipar Tina
  Tehnologija za starejše - gerontehnologija
  2014
 33. Akerman Beata
  Aktivnosti in terapija s pomočjo živali - vpliv živali na počutje starejših
  2014
 34. Slana Mojca; Lipar Tina
  Indeks aktivnega staranja 2012
  2014
 35. Ramovš Ksenija
  O okrevanju po kapi
  2012
 36. Berčič Herman
  Pomembnost hidroterapije za ohranjanje kakovosti življenja oseb v starejšem življenjskem obdobju
  2012
 37. Lipar Tina
  Vitamin D v povezavi s padci pri starejših
  2012
 38. Lipar Tina
  Ocene tveganja za padce pri starejših
  2012
 39. Lipar Tina
  Vpliv beljakovin na zdravje kosti
  2011
 40. Lipar Tina
  Vloga prehranskih beljakovin pri sarkopeniji (izgubi skeletne mišične mase) pri starostnikih
  2011
 41. Lipar Tina
  Nenamerna izguba telesne teže pri starejših
  2011
 42. Lipar Tina
  Obravnavanje težav s spanjem pri starejših
  2011
 43. Lipar Tina
  Uživanje tekočine pri starejših
  2011
 44. Lipar Tina
  Preventiva in obravnava možganske kapi pri starejših
  2011
 45. Lipar Tina
  Zloraba alkohola pri starejših
  2011
 46. Švab Blaž
  Arhivsko avdiovizualno gradivo kot pomoč ljudem, ki so oboleli za demenco
  2011
 47. Lipar Tina
  Želje bodočih medicinskih sester glede dela s starejšo populacijo
  2011
 48. Lipar Tina
  Preusmeritev pozornosti pri preprečevanju zlomov od osteoporoze k padcem
  2011
 49. Brumec Majda
  Metulji otrok
  2011
 50. Pihlar Tanja
  Priročnik o demenci
  2011
 51. Hvalič Touzery Simona
  Ključni koncepti v socialni gerontologiji
  2011
 52. Pihlar Tanja
  Zasvojenosti v starosti
  2011
 53. Slana Mojca
  Spregovorimo o depresiji in samomoru med starejšimi
  2011
 54. Ramovš Ksenija
  Evropski dokument o duševnem zdravju
  2009
 55. Pihlar Tanja
  Ko starost postane breme
  2009
 56. Brumec Majda
  Knjiga o ljubezni in žalosti
  2009
 57. Vusilović Ivana
  Javno duševno zdravje
  2009
 58. Ramovš Jože
  Spominčica
  2009
 59. Hvalič Touzery Simona
  Zdravje in zdravstveno varstvo v Sloveniji
  2009
 60. Mlinar Anton
  Biologija človeške dolgoživosti
  2008
 61. Zorč Alenka
  Pomoč starejšim pri demenci
  2007
 62. Voljč Božidar
  Priročnik svetovne zdravstvene organizacije o paliativni oskrbi bolnikov z napredovalim rakom
  2007
 63. Hvalič Touzery Simona
  Intimnost in spolnost skozi življenje
  2007
 64. Ramovš Jože
  Mali žepni priročnik za samopomoč v depresiji
  2007
 65. Ramovš Jože
  Knjiga, ki razkriva depresijo od znotraj in od zunaj
  2007
 66. Kovačič Stepišnik Anita
  Med zdravniki in bolniki
  2007
 67. Hvalič Touzery Simona
  Poročilo o oskrbovanju v ZDA opozarja na pretečo krizo za baby boom generacijo
  2006
 68. Hvalič Touzery Simona
  Ameriška študija o doživljanju družinske oskrbe starih ljudi
  2006
 69. Srdoč Janoš
  Staranje in zdravje Evropejcev
  2006
 70. Umek Lidija
  Zdrava poznejša leta: naj bodo tudi lepa
  2005
 71. Hvalič Touzery Simona
  Študija o obnašanju družinskih oskrbovalcev in njihovih potrebah
  2006
 72. Hvalič Touzery Simona
  Brenda Avadian: Odkriti radost v Alzheimerjevi bolezni. Negovalci pripovedujejo o radostnih trenutkih ... Britof 2004
  2005
 73. Ramovš Jože
  Domača nega med letošnjimi Mohorjevkami - slovenskim biblioedukacijskim prvakom
  2005
 74. Tomažič Katja
  Ian Stuart-Hamilton: The psychology of ageing
  2001
 75. Mlinar Anton
  Ženske v starosti - skrivnostna večina
  2008
 76. Mlinar Anton
  Starost, duhovnost in paliativna oskrba
  2008
 77. Mlinar Anton
  So domovi za ostarele še vedno totalne institucije?
  2008
 78. Mlinar Anton
  Starost - izsiljeni paradiž?
  2008
 79. Mlinar Anton
  Nove oblike bivanja, nove oblike sožitja
  2012
 80. Mlinar Anton
  Družinska oskrba starih dementnih ljudi
  2011
 81. Gnidovec Stražišar Barbara
  Spanje in motnje spanja pri otrocih in mladostnikih
  [Sleep and sleep disorders in children and adolescents]
  2012
 82. Vidmar Gaj
  ICF Core Sets
  2013
 83. Skela-Savič Brigita
  Rezerva za učinkovitost v zdravstvu je visokošolsko izobražena medicinska sestra
  2014
 84. Grosek Štefan
  Prim. dr. Bogo Dragaš : zdravstveno, socialno in prosvetno delo
  2015
 85. Mazi Nina
  Lisa Rogak: Neučakani optimist. Bill Gates s svojimi besedami
  2015
 86. Kordaš Marjan
  Joseph Roth: Job. Roman o preprostem možu
  2015
 87. Mazi Nina
  Mateja Hafner in Alojz Ihan: Prebujanje. Psiha v iskanju izgubljenega Erosa - psihonevroimunologija
  2015
 88. Mičetić-Turk Dušanka
  Iz recenzije smernic zdravega prehranjevanja za dojenčke
  2010
 89. Šmid-Korbar Jelka; Humar Marjeta
  Ob izidu Farmacevtskega terminološkega slovarja
  2012
 90. Zaletel-Kragelj Lijana
  Recenzija
  2014
 91. Car Josip
  Recenzija
  2014
 92. Šurlan Popović Katarina
  V. Jevtič, M. Šurlan, J. Matela: Diagnostična in intervencijska radiologija, splošni del
  2014
 93. Mazi Nina
  1001 domače zdravilo - zanesljiva pomoč v vsakdanjih zdravstvenih težavah
  2014
 94. Skela-Savič Brigita; Hvalič Touzery Simona
  O komunikacijskih veščinah v novem priročniku Osebna odličnost v zdravstvu
  2011
 95. Miksić Kazimir
  Recenzija učbenika Akutna možganska kap VII
  2012
 96. Tetičkovič Erih
  Iz recenzije k učbeniku Akutna možganska kap VII
  2012
 97. Crnjac Anton
  Recenzija zbornika Strokovnega simpozija z mednarodno udeležbo ob 60-letnici Oddelka za torakalno kirurgijo UKC Maribor
  2014
 98. Lutman Andrej
  Samo kot pisatelj sem lahko zdravnik
  2010
 99. Čeč Dragica
  Vino je eleksir življenja, žganje satanovo seme
  2010
 100. Prunk Janko
  Zgodovina medicine za vse radovedne
  2010

1 101  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko