biomedicina slovenica


ct=1.19 : 136

 1. Felc Jože
  Knjižici o multipli sklerozi na pot
  2006
 2. Primožič Jasmina
  Nova različica zgibanke Ortodontija in njene posebnosti - osnovne informacije za otroke in starše
  2016
 3. Kolšek Marko
  Recenzija
  2016
 4. Klemenc-Ketiš Zalika
  Recenzija
  2016
 5. Rotar-Pavlič Danica
  Recenzija
  2016
 6. Hojs-Fabjan Tanja
  Recenzija učbenika Akutna možganska kap
  2015
 7. Hajdinjak Tine
  Editorial comment
  2009
 8. Leonardis Lea; Dolenc-Grošelj Leja
  Non-invasive positive-pressure ventilation in patients with amyotrophic lateral sclerosis
  2013
 9. Pajk Bojana
  AJCC cancer staging handbook plus EZTNM
  2005
 10. Kortbeek John B.; Ali Jameeel; Eskesen Vagn; Košir Roman
  Advanced trauma life support, 8th edition, the evidence for change
  2008
 11. Bačič Martina
  Branko Dolinar: Kukavičevke v Sloveniji
  2015
 12. Hojs-Fabjan Tanja
  Sodobni pogledi na možgansko kap
  2016
 13. Završnik-Mihič Renata; Borko Elko
  Monografija o luskavici, spomenik pokojnemu prof. Alekseju Kanskemu!
  2015
 14. Bošnjak Dragica
  Ko se življenje obrne na glavo
  2014
 15. Peternel Pečauer Helena; Hieng Mojca; Vidic Leon; Rovan Goran
  Slovenija je ena sama čudežna energijska bomba
  2014
 16. Štaudohar Irena; Eržen Jure
  V naši glavi je nekdo, ki ga ne poznamo
  2014
 17. Borko Elko
  Aleksej Kansky in Jovan Miljković: Kožne in spolne bolezni
  2010
 18. Kordaš Marjan
  Tomaž Ogris: Radiše. Preteklost in sedanjost kraja in njegovih ljudi
  2010
 19. Leskovšek Evita
  Javnozdravstveni vidiki obravnave ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva
  2008
 20. Novaković Srdjan
  Onkologija
  2009
 21. Vrhunc Žan
  Spolno življenje pri Slovencih med leti 1900 in 1960
  2015
 22. Lipar Tina
  Kaj lahko naredim sam, da bi se staral počasneje?
  2013
 23. Lipar Tina
  Stigmatizacija demence
  2013
 24. Lipar Tina
  Zdravstvena nega starostnika
  2012
 25. Lipar Tina
  Preprečevanje zlomov pri starejših
  2012
 26. Lipar Tina
  Preprečimo osteoporozo
  2012
 27. Lipar Tina
  Strategija oskrbe umirajočih
  2013
 28. Ramovš Jože
  Starost kot srečen slučaj
  2013
 29. Akerman Beata
  Kakovost življenja - staranje in Downov sindrom
  2014
 30. Akerman Beata
  Psihosocialni vidiki staranja in starosti ljudi z Downovim sindromom
  2014
 31. Lipar Tina
  Tehnologija za starejše - gerontehnologija
  2014
 32. Akerman Beata
  Aktivnosti in terapija s pomočjo živali - vpliv živali na počutje starejših
  2014
 33. Slana Mojca; Lipar Tina
  Indeks aktivnega staranja 2012
  2014
 34. Ramovš Ksenija
  O okrevanju po kapi
  2012
 35. Berčič Herman
  Pomembnost hidroterapije za ohranjanje kakovosti življenja oseb v starejšem življenjskem obdobju
  2012
 36. Lipar Tina
  Vitamin D v povezavi s padci pri starejših
  2012
 37. Lipar Tina
  Ocene tveganja za padce pri starejših
  2012
 38. Lipar Tina
  Vpliv beljakovin na zdravje kosti
  2011
 39. Lipar Tina
  Vloga prehranskih beljakovin pri sarkopeniji (izgubi skeletne mišične mase) pri starostnikih
  2011
 40. Lipar Tina
  Nenamerna izguba telesne teže pri starejših
  2011
 41. Lipar Tina
  Obravnavanje težav s spanjem pri starejših
  2011
 42. Lipar Tina
  Uživanje tekočine pri starejših
  2011
 43. Lipar Tina
  Preventiva in obravnava možganske kapi pri starejših
  2011
 44. Lipar Tina
  Zloraba alkohola pri starejših
  2011
 45. Švab Blaž
  Arhivsko avdiovizualno gradivo kot pomoč ljudem, ki so oboleli za demenco
  2011
 46. Lipar Tina
  Želje bodočih medicinskih sester glede dela s starejšo populacijo
  2011
 47. Lipar Tina
  Preusmeritev pozornosti pri preprečevanju zlomov od osteoporoze k padcem
  2011
 48. Brumec Majda
  Metulji otrok
  2011
 49. Pihlar Tanja
  Priročnik o demenci
  2011
 50. Hvalič Touzery Simona
  Ključni koncepti v socialni gerontologiji
  2011
 51. Pihlar Tanja
  Zasvojenosti v starosti
  2011
 52. Slana Mojca
  Spregovorimo o depresiji in samomoru med starejšimi
  2011
 53. Ramovš Ksenija
  Evropski dokument o duševnem zdravju
  2009
 54. Pihlar Tanja
  Ko starost postane breme
  2009
 55. Brumec Majda
  Knjiga o ljubezni in žalosti
  2009
 56. Vusilović Ivana
  Javno duševno zdravje
  2009
 57. Ramovš Jože
  Spominčica
  2009
 58. Hvalič Touzery Simona
  Zdravje in zdravstveno varstvo v Sloveniji
  2009
 59. Mlinar Anton
  Biologija človeške dolgoživosti
  2008
 60. Zorč Alenka
  Pomoč starejšim pri demenci
  2007
 61. Voljč Božidar
  Priročnik svetovne zdravstvene organizacije o paliativni oskrbi bolnikov z napredovalim rakom
  2007
 62. Hvalič Touzery Simona
  Intimnost in spolnost skozi življenje
  2007
 63. Ramovš Jože
  Mali žepni priročnik za samopomoč v depresiji
  2007
 64. Ramovš Jože
  Knjiga, ki razkriva depresijo od znotraj in od zunaj
  2007
 65. Kovačič Stepišnik Anita
  Med zdravniki in bolniki
  2007
 66. Hvalič Touzery Simona
  Poročilo o oskrbovanju v ZDA opozarja na pretečo krizo za baby boom generacijo
  2006
 67. Hvalič Touzery Simona
  Ameriška študija o doživljanju družinske oskrbe starih ljudi
  2006
 68. Srdoč Janoš
  Staranje in zdravje Evropejcev
  2006
 69. Umek Lidija
  Zdrava poznejša leta: naj bodo tudi lepa
  2005
 70. Hvalič Touzery Simona
  Študija o obnašanju družinskih oskrbovalcev in njihovih potrebah
  2006
 71. Hvalič Touzery Simona
  Brenda Avadian: Odkriti radost v Alzheimerjevi bolezni. Negovalci pripovedujejo o radostnih trenutkih ... Britof 2004
  2005
 72. Ramovš Jože
  Domača nega med letošnjimi Mohorjevkami - slovenskim biblioedukacijskim prvakom
  2005
 73. Tomažič Katja
  Ian Stuart-Hamilton: The psychology of ageing
  2001
 74. Mlinar Anton
  Ženske v starosti - skrivnostna večina
  2008
 75. Mlinar Anton
  Starost, duhovnost in paliativna oskrba
  2008
 76. Mlinar Anton
  So domovi za ostarele še vedno totalne institucije?
  2008
 77. Mlinar Anton
  Starost - izsiljeni paradiž?
  2008
 78. Mlinar Anton
  Nove oblike bivanja, nove oblike sožitja
  2012
 79. Mlinar Anton
  Družinska oskrba starih dementnih ljudi
  2011
 80. Gnidovec Stražišar Barbara
  Spanje in motnje spanja pri otrocih in mladostnikih
  [Sleep and sleep disorders in children and adolescents]
  2012
 81. Vidmar Gaj
  ICF Core Sets
  2013
 82. Skela-Savič Brigita
  Rezerva za učinkovitost v zdravstvu je visokošolsko izobražena medicinska sestra
  2014
 83. Grosek Štefan
  Prim. dr. Bogo Dragaš : zdravstveno, socialno in prosvetno delo
  2015
 84. Mazi Nina
  Lisa Rogak: Neučakani optimist. Bill Gates s svojimi besedami
  2015
 85. Kordaš Marjan
  Joseph Roth: Job. Roman o preprostem možu
  2015
 86. Mazi Nina
  Mateja Hafner in Alojz Ihan: Prebujanje. Psiha v iskanju izgubljenega Erosa - psihonevroimunologija
  2015
 87. Mičetić-Turk Dušanka
  Iz recenzije smernic zdravega prehranjevanja za dojenčke
  2010
 88. Šmid-Korbar Jelka; Humar Marjeta
  Ob izidu Farmacevtskega terminološkega slovarja
  2012
 89. Zaletel-Kragelj Lijana
  Recenzija
  2014
 90. Car Josip
  Recenzija
  2014
 91. Šurlan Popović Katarina
  V. Jevtič, M. Šurlan, J. Matela: Diagnostična in intervencijska radiologija, splošni del
  2014
 92. Mazi Nina
  1001 domače zdravilo - zanesljiva pomoč v vsakdanjih zdravstvenih težavah
  2014
 93. Skela-Savič Brigita; Hvalič Touzery Simona
  O komunikacijskih veščinah v novem priročniku Osebna odličnost v zdravstvu
  2011
 94. Miksić Kazimir
  Recenzija učbenika Akutna možganska kap VII
  2012
 95. Tetičkovič Erih
  Iz recenzije k učbeniku Akutna možganska kap VII
  2012
 96. Crnjac Anton
  Recenzija zbornika Strokovnega simpozija z mednarodno udeležbo ob 60-letnici Oddelka za torakalno kirurgijo UKC Maribor
  2014
 97. Lutman Andrej
  Samo kot pisatelj sem lahko zdravnik
  2010
 98. Čeč Dragica
  Vino je eleksir življenja, žganje satanovo seme
  2010
 99. Prunk Janko
  Zgodovina medicine za vse radovedne
  2010
 100. Vogel Milan
  Sušica in življenje v senci smrti
  2009

1 101  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko