biomedicina slovenica


ct=1.20 : 2565

 1. Kraigher Alenka; Čakš Jager Nuška
  Uvod
  2018
 2. Jereb Matjaž
  Predgovor
  2017
 3. Železnik Danica
  Teorija, praksa, razvoj in profesionalizacija
  2017
 4. Sever Janko
  Spoštovani krajani in krajanke
  2012
 5. Šteblaj Simona; Pretnar-Oblak Janja
  Uvodne besede
  2018
 6. Semwal Monika; Taylor Gemma; Car Josip
  Personalised information for improving the uptake of smoking cessation programs
  2017
 7. Jan Janja
  Nagovor
  2017
 8. Velenik Vaneja
  Uvodnik
  [Editorial]
  2017
 9. Homšak Evgenija; Meško-Brguljan Pika
  Dobrodošlica
  [Welcome]
  2017
 10. Zdolšek Barbara
  Predgovor
  2017
 11. Levičnik-Stezinar Snežna
  Predgovor ob 5. slovenskem kongresu transfuzijske medicine z mednarodno udeležbo
  2016
 12. Rožman Primož
  Integralna transfuzijska medicina ali samo preskrba s krvjo?
  2016
 13. Eržen Ivan
  Predgovor
  2017
 14. Rener-Sitar Ksenija
  Spoštovane kolegice in spoštovani kolegi!
  2015
 15. Sterger Aleksander
  Nekaj misli ob 40-letnici ustanovitve, razvoja in delovanja Sekcije za stomatološko protetiko SZD
  2017
 16. Rener-Sitar Ksenija
  Spoštovane zobozdravnice in zobozdravniki! Spoštovane zobotehnice in zobotehniki!
  2017
 17. Čokolič Miro
  10 let osteoloških dnevov
  2017
 18. Pevec Monika
  Zborniku na pot ---
  2017
 19. Dolinšek Jernej
  Zborniku na pot ---
  2017
 20. Štimpfel Martin; Hämäläinen Riikka H. Hämäläinen; May-Panloup Pascal
  Mitochondria
  2017
 21. Gabrovec Branko
  Predgovor
  2017
 22. Tul Nataša
  Beseda urednice
  2017
 23. Merlo Sebastjan
  Uvodnik
  2017
 24. Kastelic Andrej; Pendleton Russ
  Introduction
  2015
 25. Kastelic Andrej
  Welcome and introduction
  2016
 26. Vidovič Maruška
  Perface
  2016
 27. Žvan Bojana; Zaletel Marjan
  Predgovor
  2017
 28. Matela Jožef
  Povabilo, da kot ...
  2014
 29. Velenik Vaneja
  Uvodnik
  [Editorial]
  2017
 30. Pajnkihar Majda; Vrbnjak Dominika; Štiglic Gregor
  Preface
  2017
 31. Drnovšek-Olup Brigita
  Uvod v zbornik Bolezni orbite
  2016
 32. Primic-Žakelj Maja
  Predgovor
  2017
 33. Auffray Charles; Sagner Michael; Abdelhak Sonia; Adcock Ian; Agusti Alvar; Amaral Margarida; Antonarakis Stylianos; Arena Ross; Argoul Françoise; Rozman Damjana
  Viva Europa, a land of excellence in research and innovation for health and wellbeing
  2017
 34. Jorgačevski Jernej; Kreft Marko; Zorec Robert
  Exocytotic pore in a SNARE
  2017
 35. Kotnik-Kevorkijan Božena
  Uvodne misli
  2017
 36. Gosenca Matjaž Mirjam; Tomašič Tihomir
  Uvodne besede
  2017
 37. Ihan Alojz
  Dokler je kaj narobe, razprava ne more biti končana
  2017
 38. Nussdorfer Vlasta
  Spoštovani
  2016
 39. Železnik Danica
  Kompetentnost in odgovornost izvajalcev zdravstvene nege
  2016
 40. Rožman Primož
  Predgovor II
  2016
 41. Meško-Brguljan Pika; Homšak Evgenija
  Editorial
  2016
 42. Ihan Alojz
  Resnica je stara, betežna gospa
  2017
 43. Zwitter Matjaž; Zupanič Slavec Zvonka; Voljč Božidar
  Etika za zaščito šibkejšega
  [Ethics in defense of the weak]
  2017
 44. Petrovski Goran; Kaarniranta Kai; Petrovič Danijel
  Oxidative stress, epigenetics, environment, and epidemiology of diabetic retinopathy
  2017
 45. Poljak Mario
  Towards cervical cancer eradication
  2015
 46. Poljak Mario; Ginocchio Christine C.
  Recent advances in molecular detection of human papillomavirus and cervical cancer screening
  2016
 47. Potrč Stojan
  Uvodna beseda
  2016
 48. Cedilnik-Gorup Eva
  Beseda urednice
  2016
 49. Žgajnar Janez
  Razvojni trendi v onkologiji - onkologija čez desetletje
  2016
 50. Merlo Sebastjan
  Uvodnik
  2016
 51. Grmek-Košnik Irena
  Zborniku na pot
  2016
 52. Terlević Dabić Diana
  Evropski dan ustnega zdravja 2014
  2014
 53. Terlević Dabić Diana
  Svetovni dan oralnega zdravja 2013 Oralno zdravje za zdravo življenje
  2013
 54. Terlević Dabić Diana
  Ustno zdravje je del splošnega zdravja
  2014
 55. Marčun-Varda Nataša
  80 let bolnišnične pediatrije v Mariboru
  2016
 56. Dolinšek Jernej
  Zborniku na pot
  2016
 57. Dolinšek Jernej
  Uvodnik
  2013
 58. Hočevar-Boltežar Irena; Battelino Saba
  Ob sedmem kongresu Združenja otorinolaringologov Slovenije
  2016
 59. Poljak Mario; Miljković Jovan; Triglav Tina K.
  Acta dermatovenerologica Alpina, Pannonica et Adriatica accepted for coverage inThomson Reuter's Emerging sources citation index (ESCI)
  2016
 60. Rozman Damjana; Leskošek Branimir
  Launch of ELIXIR Slovenia and 11th Symposium of Centre for Functional Genomics and Bio - Chips
  2016
 61. Kukec Andreja; Zaletel-Kragelj Lijana
  Uvodnik
  2016
 62. Rotar-Pavlič Danica
  Prva stran
  2016
 63. Sevšek France
  Predgovor
  2008
 64. Gorišek Borut
  Zbornik strokovnih predavanj na sekcijskem sestanku operacijskih medicinskih sester
  2008
 65. Pahor Dušica; Krajnc Ivan
  Uvod
  2008
 66. Žvan Bojana
  Predgovor
  2015
 67. Rudolf Zvonimir
  Uvodnik
  2016
 68. Serša Gregor; Kovač Viljem
  Progress of Radiology and oncology
  2010
 69. Žgajnar Janez
  Zakaj tema kakovosti
  2010
 70. Rozman Blaž
  Uvodne misli
  2006
 71. Pirš Ksenija
  Spoštovani pacienti, spoštovani dijaki in študentje zdravstvene nege, spoštovani zaposleni v zdravstveni in babiški negi, udeleženci simpozija, spoštovani sodelavci v zdravstvenih timih
  [Dear guests, dear nursing students, dear all employees in health and midwifery care, participants in the symposium, dear nursing team associates]
  2009
 72. Pahor Dušica; Krajnc Ivan
  Uvod
  2007
 73. Vlaisavljević Veljko
  Potpomognuta oplodnja
  [Assisted reproduction]
  2008
 74. Borko Elko
  Tubarni vzrok neplodnosti
  1981
 75. Matos Erika
  Spremna beseda
  2016
 76. Bešić Nikola; Zaletel Katja
  Zakaj dan ščitnice?
  2016
 77. Rebolj Danijel
  Uvodnik
  [Letter to the editor]
  2014
 78. Ihan Alojz
  Potranzicijska kriza
  2016
 79. Dolžan Vita; Goričar Katja
  Dear colleagues
  2016
 80. Gregorič Kumperščak Hojka
  Uvodnik
  2015
 81. Pahor Dušica
  Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020
  [National strategy for open access to scientific publications and research data in Slovenia 2015-2020]
  2015
 82. Pahor Dušica
  Sindrom izgorelosti - resna nevarnost sodobne družbe
  [Burnout syndrome - a serios danger in modern societies]
  2015
 83. Pirš Ksenija
  Spoštovane medicinske sestre, zdravstveniki, babice, zdravstveni tehniki in bolničarji
  2007
 84. Marko Pij B.
  Priročniku Upanje obstaja na pot
  2009
 85. Štabuc Borut
  Uvodnik
  [Editorial]
  2016
 86. Miholič Petruša
  Kot strela z jasnega
  [Like a bolt from the blue]
  2012
 87. Miholič Petruša
  Tanka črta med avtorstvom in plagiatorstvom
  [The thin line between authorship and plagiarism]
  2012
 88. Marinič Milena
  Pismo urednice
  2016
 89. Turk Nana
  Sprememba sloga citiranja v Zdravniškem vestniku
  [Change of citation style in Zdravniški vestnik]
  2016
 90. Volavšek Metka
  Perface
  2014
 91. Volavšek Metka; Montironi Roberto
  Morphology and biomarkers in genitourinary cancers
  2015
 92. Skok Pavel
  Spoštovani študenti podiplomskega študija!
  2008
 93. Krajnc Ivan
  Spoštovane podiplomske študentke in spoštovani podiplomski študenti!
  2008
 94. Ihan Alojz
  Na koncu ostanejo - bolniki
  2016
 95. Zidar Janez
  Foreword
  2015
 96. Podnar Simon
  Invitation to 32nd Dr. Janez Faganel Memorial Lecture & 2016 autumn symposium
  2015
 97. Podnar Simon
  Welcome address
  2015
 98. Serša Gregor; Kovač Viljem
  How to increase the quality and visibility of Radiology and Oncology?
  2016
 99. Primic-Žakelj Maja
  Preface
  2008
 100. Rudolf Zvonimir
  Uvodnik
  2003

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko