biomedicina slovenica


ct=1.20 : 2537

 1. Velenik Vaneja
  Uvodnik
  [Editorial]
  2017
 2. Pajnkihar Majda; Vrbnjak Dominika; Štiglic Gregor
  Preface
  2017
 3. Drnovšek-Olup Brigita
  Uvod v zbornik Bolezni orbite
  2016
 4. Primic-Žakelj Maja
  Predgovor
  2017
 5. Auffray Charles; Sagner Michael; Abdelhak Sonia; Adcock Ian; Agusti Alvar; Amaral Margarida; Antonarakis Stylianos; Arena Ross; Argoul Françoise; Rozman Damjana
  Viva Europa, a land of excellence in research and innovation for health and wellbeing
  2017
 6. Jorgačevski Jernej; Kreft Marko; Zorec Robert
  Exocytotic pore in a SNARE
  2017
 7. Kotnik-Kevorkijan Božena
  Uvodne misli
  2017
 8. Gosenca Matjaž Mirjam; Tomašič Tihomir
  Uvodne besede
  2017
 9. Ihan Alojz
  Dokler je kaj narobe, razprava ne more biti končana
  2017
 10. Nussdorfer Vlasta
  Spoštovani
  2016
 11. Železnik Danica
  Kompetentnost in odgovornost izvajalcev zdravstvene nege
  2016
 12. Rožman Primož
  Predgovor II
  2016
 13. Meško-Brguljan Pika; Homšak Evgenija
  Editorial
  2016
 14. Ihan Alojz
  Resnica je stara, betežna gospa
  2017
 15. Zwitter Matjaž; Zupanič Slavec Zvonka; Voljč Božidar
  Etika za zaščito šibkejšega
  [Ethics in defense of the weak]
  2017
 16. Petrovski Goran; Kaarniranta Kai; Petrovič Danijel
  Oxidative stress, epigenetics, environment, and epidemiology of diabetic retinopathy
  2017
 17. Poljak Mario
  Towards cervical cancer eradication
  2015
 18. Poljak Mario; Ginocchio Christine C.
  Recent advances in molecular detection of human papillomavirus and cervical cancer screening
  2016
 19. Potrč Stojan
  Uvodna beseda
  2016
 20. Cedilnik-Gorup Eva
  Beseda urednice
  2016
 21. Žgajnar Janez
  Razvojni trendi v onkologiji - onkologija čez desetletje
  2016
 22. Merlo Sebastjan
  Uvodnik
  2016
 23. Grmek-Košnik Irena
  Zborniku na pot
  2016
 24. Terlević Dabić Diana
  Evropski dan ustnega zdravja 2014
  2014
 25. Terlević Dabić Diana
  Svetovni dan oralnega zdravja 2013 Oralno zdravje za zdravo življenje
  2013
 26. Terlević Dabić Diana
  Ustno zdravje je del splošnega zdravja
  2014
 27. Marčun-Varda Nataša
  80 let bolnišnične pediatrije v Mariboru
  2016
 28. Dolinšek Jernej
  Zborniku na pot
  2016
 29. Dolinšek Jernej
  Uvodnik
  2013
 30. Hočevar-Boltežar Irena; Battelino Saba
  Ob sedmem kongresu Združenja otorinolaringologov Slovenije
  2016
 31. Poljak Mario; Miljković Jovan; Triglav Tina K.
  Acta dermatovenerologica Alpina, Pannonica et Adriatica accepted for coverage inThomson Reuter's Emerging sources citation index (ESCI)
  2016
 32. Rozman Damjana; Leskošek Branimir
  Launch of ELIXIR Slovenia and 11th Symposium of Centre for Functional Genomics and Bio - Chips
  2016
 33. Kukec Andreja; Zaletel-Kragelj Lijana
  Uvodnik
  2016
 34. Rotar-Pavlič Danica
  Prva stran
  2016
 35. Sevšek France
  Predgovor
  2008
 36. Gorišek Borut
  Zbornik strokovnih predavanj na sekcijskem sestanku operacijskih medicinskih sester
  2008
 37. Pahor Dušica; Krajnc Ivan
  Uvod
  2008
 38. Žvan Bojana
  Predgovor
  2015
 39. Rudolf Zvonimir
  Uvodnik
  2016
 40. Serša Gregor; Kovač Viljem
  Progress of Radiology and oncology
  2010
 41. Žgajnar Janez
  Zakaj tema kakovosti
  2010
 42. Rozman Blaž
  Uvodne misli
  2006
 43. Pirš Ksenija
  Spoštovani pacienti, spoštovani dijaki in študentje zdravstvene nege, spoštovani zaposleni v zdravstveni in babiški negi, udeleženci simpozija, spoštovani sodelavci v zdravstvenih timih
  [Dear guests, dear nursing students, dear all employees in health and midwifery care, participants in the symposium, dear nursing team associates]
  2009
 44. Pahor Dušica; Krajnc Ivan
  Uvod
  2007
 45. Vlaisavljević Veljko
  Potpomognuta oplodnja
  [Assisted reproduction]
  2008
 46. Borko Elko
  Tubarni vzrok neplodnosti
  1981
 47. Matos Erika
  Spremna beseda
  2016
 48. Bešić Nikola; Zaletel Katja
  Zakaj dan ščitnice?
  2016
 49. Rebolj Danijel
  Uvodnik
  [Letter to the editor]
  2014
 50. Ihan Alojz
  Potranzicijska kriza
  2016
 51. Dolžan Vita; Goričar Katja
  Dear colleagues
  2016
 52. Gregorič Kumperščak Hojka
  Uvodnik
  2015
 53. Pahor Dušica
  Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020
  [National strategy for open access to scientific publications and research data in Slovenia 2015-2020]
  2015
 54. Pahor Dušica
  Sindrom izgorelosti - resna nevarnost sodobne družbe
  [Burnout syndrome - a serios danger in modern societies]
  2015
 55. Pirš Ksenija
  Spoštovane medicinske sestre, zdravstveniki, babice, zdravstveni tehniki in bolničarji
  2007
 56. Marko Pij B.
  Priročniku Upanje obstaja na pot
  2009
 57. Štabuc Borut
  Uvodnik
  [Editorial]
  2016
 58. Miholič Petruša
  Kot strela z jasnega
  [Like a bolt from the blue]
  2012
 59. Miholič Petruša
  Tanka črta med avtorstvom in plagiatorstvom
  [The thin line between authorship and plagiarism]
  2012
 60. Marinič Milena
  Pismo urednice
  2016
 61. Turk Nana
  Sprememba sloga citiranja v Zdravniškem vestniku
  [Change of citation style in Zdravniški vestnik]
  2016
 62. Volavšek Metka
  Perface
  2014
 63. Volavšek Metka; Montironi Roberto
  Morphology and biomarkers in genitourinary cancers
  2015
 64. Skok Pavel
  Spoštovani študenti podiplomskega študija!
  2008
 65. Krajnc Ivan
  Spoštovane podiplomske študentke in spoštovani podiplomski študenti!
  2008
 66. Ihan Alojz
  Na koncu ostanejo - bolniki
  2016
 67. Zidar Janez
  Foreword
  2015
 68. Podnar Simon
  Invitation to 32nd Dr. Janez Faganel Memorial Lecture & 2016 autumn symposium
  2015
 69. Podnar Simon
  Welcome address
  2015
 70. Serša Gregor; Kovač Viljem
  How to increase the quality and visibility of Radiology and Oncology?
  2016
 71. Primic-Žakelj Maja
  Preface
  2008
 72. Rudolf Zvonimir
  Uvodnik
  2003
 73. Rudolf Zvonimir
  Uvodnik
  2003
 74. Rotar-Pavlič Danica
  Prva stran
  2015
 75. Šešek Manja
  Spremna beseda
  2015
 76. Hočevar-Grom Ada
  Predgovor
  2015
 77. Eržen Ivan
  Predgovor
  2015
 78. Dolinšek Jernej
  Foreword
  2007
 79. Primic-Žakelj Maja
  Predgovor
  2015
 80. Primic-Žakelj Maja
  Uvodnik
  2015
 81. Zwitter Matjaž
  Pljučni rak
  2015
 82. Raspor Peter
  Hrana in Sredozemlje
  [Food and Mediterranean]
  2015
 83. Vrbič Vitomir
  Partnersko pogajanje o nekaterih zobozdravstvenih storitvah
  2006
 84. Vrbič Vitomir
  Skrb za lastno zdravje
  2007
 85. Horvat Matija
  Zakaj je slovenska zdravniška zbornica za naše državljane nujno potrebna?
  2009
 86. Slabe Damjan
  Primeri dobre prakse
  2015
 87. Čufar Andreja
  Predgovor
  2009
 88. Rajer Mirjana; Kovač Viljem
  Prvi šoli pljučnega raka na pot
  2015
 89. Serša Gregor; Heller Richard
  A brief history of the International Bioelectrics Consortium
  2015
 90. But Hadžić Jasna; Matos Erika
  Spremna beseda
  2015
 91. Gadžijev Eldar
  Predgovor
  2009
 92. Tušek-Bunc Ksenija
  Zborniku na pot
  2014
 93. Dolinšek Jernej
  Zborniku na pot ---
  2015
 94. Avberšek-Lužnik Ivica; Božič Borut
  Spremno besedilo
  2014
 95. Zwitter Matjaž
  Komunikacija v 21. stoletju
  [Communications in the 21st century]
  2015
 96. Kržišnik Ciril
  Stalno strokovno izpopolnjevanje iz pediatrije - 30. jubilejni Derčevi dnevi
  [Continuing paediatric professional education - the 30th jubilee Derčevi dnevi]
  2012
 97. Zupanič Slavec Zvonka
  Ko mrtvi žive uče - anatomija skozi čas
  2015
 98. Čokolič Miro
  Osteoporoza v primežu varčevanja
  2013
 99. Čokolič Miro
  Po desetletju gibal
  2011
 100. Reberšek Gorišek Jelka
  Medicina in pravo
  2011

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko