biomedicina slovenica


ct=1.24 : 201

 1. Bačič Martina; Jogan Jernej
  Bibliografija dr. Andreja Martinčiča
  [Bibliography of Andrej Martinčič]
  2015
 2. Zupanič Slavec Zvonka
  Cholewa, Josip (1885-1942), Mediziner
  2014
 3. Zupanič Slavec Zvonka
  Göstl, Fran (Franz) (1865-1945), Mediziner
  2014
 4. Zupanič Slavec Zvonka
  Bleiweis-Trsteniški, Karel (Carl) Ritter von (1834-1909), Mediziner und Politiker
  2014
 5. Zupanič Slavec Zvonka
  Bock, Emil d. J. (1857-1916), Ophthalmologe
  2014
 6. Dornik Ema
  Novosti v knjižnicah
  [Novelties in libraries]
  2013
 7. Dornik Ema
  Novosti v knjižnicah
  [Novelties in libraries]
  2013
 8. Dornik Ema
  Knjižne novosti v knjižnicah
  2011
 9. Dornik Ema
  Knjižne novosti v knjižnicah
  2011
 10. Dornik Ema
  Knjižne novosti v knjižnicah
  2011
 11. Dornik Ema
  Knjižne novosti v knjižnicah
  2011
 12. Cvetko Erika
  Bibliografija Zobozdravstvenega vestnika od 2003 do 2012
  [Bibliography of Zobozdravstveni vestnik in the period 2003-2012]
  2013
 13. Burkan Makivić Lina; Raspor Peter
  Univerzitetno izobraževanje mikrobiologov na dodiplomski ravni, 1993-2013
  [University education of microbiologist from 1993 to 2013]
  2013
 14. Raspor Peter; Burkan Makivić Lina
  Podiplomsko izobraževanje diplomiranih mikrobiologov
  [Postgraduates from microbiology]
  2013
 15. Dornik Ema
  Novosti v knjižnicah
  [Novelties in libraries]
  2013
 16. Dornik Ema
  Novosti v knjižnicah
  [Novelties in libraries]
  2013
 17. Dornik Ema
  Novosti v knjižnicah
  [Novelties in libraries]
  2012
 18. Dornik Ema
  Novosti v knjižnicah
  [Novelties in libraries]
  2012
 19. Dornik Ema
  Knjižne novosti v knjižnicah: marec - maj 2012
  [Book novelties in libraries : March - May 2012]
  2012
 20. Bačič Tinka; Jogan Nejc
  Bibliografija dr. Toneta Wraberja (ob njegovi 70-letnici)
  [Bibliography of Tone Wraber]
  2009
 21. Verovnik Franc
  Dr. Hans Harpf (1866-1938) ustanovitelj bolnišnice v Slovenj Gradcu pred 110 leti
  2006
 22. Švab Igor
  Meet professor Igor Svab: WONCA Europe region president
  2005
 23. Cibic Boris; Kenda Miran F; Fras Zlatko
  Marko Gerbec (Marcus Gerbezius) - Slovene physician who was the first describe symptoms of complete atrioventricular block
  [Marko Gerbec (Marcus Gerbezius) - znameniti slovenski zdravnik, ki je prvi opisal kompletni atrioventrikularni blok]
  2005
 24. Cibic Boris; Kenda Miran Frančišek
  Prvi opis napadov sinkop (sinkopalnih napadov) pri srčnem bolniku: opredelitev prispevka Marka Gerbca k opisu simptomatike (Morgani)-Adams-Stokesovega sindroma
  [The first description of synocopal attacks in heart block, definition od Marko Gerbec contribution to the description of (Morgagni)-Adams-Stokes syndrome]
  2005
 25. Brecelj Aleš
  Prof. dr. Anton Jagodic
  2005
 26. Brecelj Aleš
  Prof. dr. Miro Košak
  2005
 27. Giebelmann Rolf; Karlovšek-Zorec Majda
  Carl von Linne (1707-1778) - Arzt und Naturwissenschaftler
  2003
 28. Kornhauser Pavle
  Usodna bolezen, ki je prezgodaj prekinila glasbeno ustvarjalnost Huga Wolfa in dr. Josipa Ipavca
  2004
 29. Karlin Zdenka
  Slovenski veterinarski zbornik: bibliografsko kazalo: 31. do 40. letnik: 1994-2003
  2003
 30. Župančič Andrej O
  Intimne impresije o akademiku Levu Milčinskem
  2003
 31. Tekavčič-Grad Onja
  Intimne impresije o akademiku Levu Milčinskem
  2003
 32. Pregelj Bazilija
  Intimne impresije o akademiku Levu Milčinskem
  2003
 33. Lunaček Matjaž
  Intimne impresije o akademiku Levu Milčinskem
  2003
 34. Kramar Meta
  Intimne impresije o akademiku Levu Milčinskem
  2003
 35. Kostnapfel Janko
  Intimne impresije o akademiku Leva Milčinskem
  2003
 36. Felc Jože
  Moj učitelj Lev Milčinski
  2003
 37. Tomori Martina
  Profesor Lev Milčinski in slovenska psihiatrija
  2003
 38. Andolšek-Jeras Lidija
  Profesor Lev Milčinski in SAZU
  2003
 39. Soban Darinka
  Zdravnik, gozdar in zgodnji ekolog August Bier (1861-1949)
  [August Bier, physician, forester and an early ecologist]
  2001
 40. Zupanič-Slavec Zvonka
  Zdravniška tradicija in družinski zdravnik
  2003
 41. Zupanič-Slavec Zvonka
  Lipić za zdravo Ljubljano
  2002
 42. Kač Milica
  Bibliografija o min-max modelu za opisovanje sestave hmeljskega eteričnega olja
  [Bibliography on the min-max model describing the composition of hop essential oil]
  2000
 43. Zupanič-Slavec Zvonka
  Gregor Voglar-Carbonarius (1651-1717), zdravnik ruskega carja Petra Velikega
  2002
 44. Cerar Vasilij
  Srečanje s smrtjo v hospicu
  2002
 45. Trontelj J
  Mstislav Vasiljevič Volkov: (1923-1996)
  2001
 46. Wraber Tone; Zupančič Mitja
  Ob osemdesetletnici botanika Ernesta Mayerja
  [On the occasion of the 80th anniversary of the botanist Ernest Mayer]
  2001
 47. Trontelj Jože
  Vinko Kambič: (1920-2001)
  2002
 48. Kordaš Marjan; Trontelj Jože; Dolenc Vinko
  Anton Wernig
  2002
 49. Kambič Vinko; Ferluga Dušan
  Antonio Cardesa
  2002
 50. Trontelj Jože; Župančič Andrej O; Kordaš Marjan
  Janez Sketelj
  2002
 51. Žekš Boštjan; Trontelj Jože; Dolenc Vinko
  Saša Svetina
  2002
 52. Šorli Jurij
  Prof. dr. Bojan Fortič 80-letnik
  2001
 53. Kavčič Maja; Zupanič-Slavec Zvonka
  Farmacevtsko-medicinska zbirka Bohuslava Lavičke v tovarni Lek
  2001
 54. Štolfa Marko
  Jakob Strauss (1533-1590): zdravnik, filozof in astronom
  2002
 55. Zupanič-Slavec Zvonka
  Marko Gerbec o ljubljanskem zraku
  2002
 56. Kobal Miloš Frančišek
  Mojih petdeset let - s pogledom naprej
  2001
 57. Berčič Janko
  Dr. Frank H. Netter, zdravnik in umetnik (1906-1991)
  2001
 58. Wraber Tone; Eberwein Roland Karl; Leute Gerfried Horand
  Univ.-Prof.Dr. Ernest Mayer zum 80. Geburtstag
  2000
 59. Wraber Tone
  Pesnik Trente, Zlatoroga in Snežnika: pod Snežnikom so proslavljali 160 let rojstva Rudolfa Baumbacha
  2000
 60. Zupanič-Slavec Zvonka
  Ramon Y. Cajal (1852-1934)
  2000
 61. Haring Gregor; Zupanič-Slavec Zvonka
  Lepota mikroskopskega sveta v umetniški upodobitvi: razstava medicinske ilustratorke Smiljane Didek
  2000
 62. Pucer Dino
  Primarij dr. Branko Šalamun: častni član mestne občine Koper
  2001
 63. Kožuh-Novak Mateja
  Lidija Andolšek-Jeras - ženska, strokovnjakinja, znanstvenica, političarka
  2000
 64. Toplak Cirila; Zupanič-Slavec Zvonka
  Ob stoletnici smrti Louisa Pasteurja (1895-1995)
  1997
 65. Zupanič-Slavec Zvonka; Kocijančič Mario
  Dr. Friederich Keesbacher (1831-1901) tirolski zdravnik, delujoč v Ljubljani: ob 170-letnici rojstva in 100-letnici smrti
  2001
 66. Tarman Kazimir
  Charles Darwin, biotska raznovrstnost in ekologija
  [Charles Darwin, biodiveristy and ecology]
  2000
 67. Soban Darinka
  Prvi urednik Proteusa Pavel Grošelj (1883-1940): ob 60-letnici smrti
  [The first Proteus editor, Pavel Grošelj (1883-1940), 60 years since his death]
  2000
 68. Zupanič-Slavec Zvonka
  Pionir slovenske diabetologije prof. dr. Ljudevit Merčun (1900-1954): ob 100-letnici rojstva
  2000
 69. Zupanič-Slavec Zvonka
  Robert Koch (1843-1910)
  2000
 70. Mazi Nina
  Japec Jakopin, dr. med.: portret zdravnika, konstruktorja in uspešnega poslovneža za revijo Isis
  2001
 71. Zupanič-Slavec Zvonka
  Paul Ehrlich (1854-1915)
  2001
 72. Fatur Mojca
  Alergija
  1998
 73. Tome Davorin
  Bibliografija Acrocephalusa 1980-2000
  [Bibliography of the Acrocephalus journal from 1980 to 2000]
  2000
 74. Komel Radovan; Kocijančič Andreja; Svetina Saša
  Prof. dr. Michael R. Waterman
  2001
 75. Zupanič-Slavec Zvonka
  Zdravnik in botanik Pietro Andrea Mattioli (1500-1577), 14 let v Gorici: ob 500-letnici rojstva
  2001
 76. Mazi Nina
  Prim. Kurt Kancler, dr. med.
  2001
 77. Kornhauser Pavle
  Spomini pediatra na kirurga profesorja Božidarja Lavriča
  2001
 78. Bobič Radivoj
  Moje prvo srečanje s profesorjem kirurgije dr. Božidarjem Lavričem
  2000
 79. Borisov Peter
  Akad. prof. dr. Mirko Dražen Grmek, dr. med.
  2000
 80. Bajec Petra; Zupanič-Slavec Zvonka
  Dr. Janez Janež (1913-1990) - Albert Schweitzer Daljnega vzhoda
  2000
 81. Zupanič-Slavec Zvonka
  Axel Munthe
  2000
 82. Hackstock I
  The Heitzmann family - pioneers in the medical community
  2000
 83. Simon Steven R
  Moses Maimoides: srednjeveški zdravnik in filozof
  [Moses Maimonides. Medieval physician and scholar]
  2000
 84. Kansky Aleksej
  80 let Medicinske fakultete: Evgen Kansky, profesor fiziologije in fiziološke kemije: življenje in delo
  1999
 85. Mičetić-Turk Dušanka
  Gostujoči profesor na oddelku za pediatrično gastroenterologijo, prehrano in jetrne bolezni: v Mount Sinai hospital, New York
  1999
 86. Štolfa Franc
  Dr. med. Evgen Jaeger: (1892-1959): spominska razstava, Podsreda, 14. maj 1999
  1999
 87. Prijatelj Anton
  Prim. dr. Vasja Klavora: kirurg in proučevalec prve svetovne vojne
  1999
 88. Zupanič-Slavec Zvonka
  Dr. Ivan Pintar and his contribution to the development of history of medicine in Slovenia
  1999
 89. Prijatelj Anton
  Robert Hlavaty: zobozdravnik in slikar (4. 12. 1897 - 16. 1. 1982)
  1999
 90. Borisov Peter
  Primum non nocere. (1. del)
  1999
 91. Prijatelj Anton
  80 let Medicinske fakultete: prof. dr. Karel Lušicky (13. 3. 1892 - 18. 8. 1958)
  1999
 92. Štolfa Franc
  Dr. med. Robert Hlavaty, zobozdravnik in slikar (4.12.1897-16.1.1982)
  1999
 93. Prijatelj Anton
  Janez Plečnik, anatom in "1. nosilec krvne skupine B" (3. 6. 1875 - 5. 12. 1940): 80 let Medicinske fakultete
  1999
 94. Seliškar Albin
  Medicinska fakulteta v Ljubljani in njen razvoj med dvema svetovnima vojnama (1919-1943): 80 let Medicinske fakultete: profesor fiziologije Albin Seliškar o sebi
  1999
 95. Zupanič-Slavec Zvonka
  Akademik Božidar Lavrič: (1899-1961)
  [Academician Božidar Lavrič, a distinguished Slovene surgeon (1899-1961)]
  1999
 96. Zupanič-Slavec Zvonka; Toplak Cirila
  "Choose a lesser of two evils" Vinzenz Kern (1760-1829) and the introduction of vaccination in the Slovenian territories of the Habsburg monarchy - on the 200th anniversary of Jenner's discovery of the small-pox vaccination
  1998
 97. Zalokar Jurij
  Josip Kos - eden zadnjih ljubljanskih zdravnikov-ranocelnikov
  1999
 98. Zupanič-Slavec Zvonka; Toplak Cirila
  Water, air and light - Arnold Rikli (1823-1906)
  1998
 99. Zupanič-Slavec Zvonka
  Dr. Josip (Joseph) Ipavec, the "Slovene Mozart"
  1996
 100. Dovečar Fina
  Dr. Slava Lunaček
  1998

1 101 201  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko