biomedicina slovenica


ct=2.01 : 939

 1. Ovsenik Maja; Primožič Jasmina; Drevenšek Martina; Milačić Miroslav R.; Ihan Hren Nataša; Pavlič Alenka; Oblak Čedomir; Gašpirc Boris
  20 let raziskovalnega dela
  2017
 2. Kraigher Alenka; Voljč Božidar; Kamin Tanja
  Cepljenje
  2018
 3. Zupanič Slavec Zvonka; Jaunig Senta; Simončič Vlastja; Krek Anja; Papež Dean; Dolenc Vinko V.; Geršak Borut; Lukanovič Adolf
  Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem
  [The history of healthcare and medicine in the Slovene lands]
  2018
 4. Allam Naglaa
  Advances in Treatment of Hepatitis C and B
  2017
 5. Agrawal Neeraj Kumar; Singh Kiran
  Debatable topics in PCOS patients
  2018
 6. Zupanič Slavec Zvonka; Jaunig Senta; Simončič Vlastja; Krek Anja; Papež Dean; Radšel-Medvešček Alenka; Sket Dušan
  Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem
  [The history of healthcare and medicine in the Slovene lands]
  2017
 7. Jeriček Klanšček Helena; Furman Lucija; Roškar Saška; Bajt Maja; Hočevar-Grom Ada; Kuhar Metka; Skela-Savič Brigita
  Evalvacija programa promocije duševnega zdravja v šolskem okolju
  2017
 8. Bamberg Ernst; Passow Hermann
  The Band 3 proteins
  1992
 9. Kaučič Boris Miha; Filej Bojana; Dobrowolska Beata; Kane Roslyn; Boronczyk Beata
  Multicultural society and aging-challenges for nursing in Europe
  2016
 10. Jordanova Malina; Androuchko Leonid; Nakajima Isao
  eHealth
  2017
 11. Chakrabarti Jayprokas; Sanga Mitra
  Cancer and Noncoding Rnas
  2018
 12. Veronesi Umberto
  Breast cancer
  2017
 13. Merlini Luciano; Bonaldo Paolo; Marzetti Emanuele
  Pathophysiological mechanisms of sarcopenia in aging and in muscular dystrophy
  2017
 14. Vidovič Maruška; Schmitt Lincoln Heinze; Albreht Tit
  Anthropology and public health
  2016
 15. Mózsik Gyula; Karádi Oszkár
  Gastric cancer
  2017
 16. Kumar Prashant
  Air and noise pollution
  2017
 17. Spasovski Dusko
  Developmental diseases of the hip
  2017
 18. Hadžić Admir
  Hadzic's textbook of regional anesthesia and acute pain management
  2017
 19. Chiriac Anca
  An interdisciplinary approach to psoriasis
  2017
 20. Lloyd Ricardo V.
  WHO classification of tumours of endocrine organs
  2017
 21. Pajnkihar Majda; Vrbnjak Dominika; Štiglic Gregor
  Teaching and learning in nursing
  2017
 22. Zunjić Aleksandar
  Ergonomic design and assessment of products and systems
  2017
 23. Hočevar-Grom Ada; Zaletel Metka; Kvaternik Ines; Kastelic Andrej; Hren Jožef
  Uporaba prepovedanih drog, tobaka in alkohola med obsojenimi osebami v Sloveniji
  2017
 24. Adrović Avdul; Bobek Vito; Antolin Drešar Darja; Fošnarič Samo; Hajdarević Edina; Knez Tanja; Kraner Šumenjak Tadeja; Lipavic Oštir Alja; Lipnik Rok; Lipovec Alenka; Maček Anita; Matejek Črtomir; Muhič Miran; Pažek Karmen; Peterec Kotar Darija; Planinšec Jurij; Podgajski Betina; Podgoršek Manja; Puhalj Stojan; Rajšp Martina; Repnik Robert; Rozman Črtomir; Kerec Sabina; Horvat Tadeja
  "Razvojni potenciali z vidika prehrane, gibanja in zdravja"
  2017
 25. Lew John I.
  Clinical management of adrenal tumors
  2017
 26. De Leo Diego; Poštuvan Vita
  Resources for suicide prevention
  2017
 27. Watanabe Hiroto S.
  Horizons in cancer research
  2017
 28. Brooks Anthony Lewis
  Recent advances in technologies for inclusive well-being
  2017
 29. Jovanović Srzentić Snežana; Antić Ana; Radonjić Zorica; Rožman Primož
  Imunohematološka dijagnostika aloimunizacija u trudnoći
  2016
 30. Cardesa Antonio; Slootweg Pieter Johannes; Gale Nina; Franchi Alessandro
  Pathology of the head and neck
  2016
 31. Poljšak Borut; Seyfried Thomas N.; D'Agostino Dominic P.; Poff Angela M.; Milisav Irina
  Reduction of sporadic malignancies by stimulation of cellular repair systems and by targeting cellular energy metabolism
  2017
 32. Čeč Dragica; Šuštar Branko; Kalc Aleksej; Studen Andrej
  Socialna in kulturna zgodovina hrane
  2016
 33. Dernovšek Mojca Zvezdana; Strašek Helena
  Prepoznava in obvladovanje stresa
  2016
 34. Wang Mu; Korhan Orhan
  Occupational health
  2017
 35. Saqib Saeed; Yasser A. Bamarouf; Ramayah T.; Iqbal Sardar Zafar
  Design solutions for user-centric information systems
  2017
 36. Stefanska Barbara; MacEwan David J.
  Epigenetics and gene expression in cancer, inflammatory and immune diseases
  2017
 37. Karimi-Busheri Feridoun; Weinfeld Michael
  Biobanking and cryopreservation of stem cells
  2016
 38. Mohit Parekh; Ferrari Stefano; Ponzin Diego
  Eye banking
  2015
 39. Škof Branko; Škof Branko; Bratina Nataša; Stepančič Damijan; Šiško Milijan; Omerzel Vujić Erika; Slana Niko; Modic Igor; Sakelšek Slavko; Vrabič Aleš; Bricelj Andraž; Verbič Blaž; Deu Tina; Marn Rafael; Lešnik Blaž; Kroflič Robi
  Šport po meri otrok in mladostnikov
  2016
 40. El-Naggar Adel K.; Chan John K. C.; Grandis Jennifer R.; Takata Takashi; Slootweg Pieter Johannes
  WHO classification of head and neck tumours
  2017
 41. Balantič Zvone; Polajnar Andrej; Jevšnik Simona; Balantič Nejc
  Ergonomija v teoriji in praksi
  2016
 42. Gopalakrishnakone P.; Haddad Vidal; Kem William R.; Tubaro Aurelia; Kim Euikyung
  Marine and freshwater toxins
  2016
 43. Gaebel Wolfgang; Rössler Wulf; Sartorius Norman
  The stigma of mental illness
  2017
 44. Aly Hany
  Respiratory management of newborns
  2016
 45. Poston Graeme J.; Wyld Lynda; Audisio Riccardo A.
  Surgical oncology
  2016
 46. Stein John P.
  Reference module in neuroscience and biobehavioral psychology
  2016
 47. Rutherford Marianne
  Free radicals and health
  2016
 48. Abraham William T.; Cleland John G.; Coats Andrew J.; Jankowska Eva A.; Lainščak Mitja; Lopatin Yuri; Metra Marco; Rosano Giuseppe M.; Seferović Petar M.
  Clinical heart failure management
  2016
 49. Radoš Krnel Sandra; Budde Axel; Dalen Wim van; van Dale Djoeke; Vegt Kirsten; Segura Lidia; Palacio-Vieira Jorge; Frango Paula; Mišič Janja; Rozman Teja; Lamut Aleš; Radoš Krnel Sandra; Mišič Janja; Bull Bernt
  Public awareness, school-based and early interventions to reduce alcohol related harm
  2016
 50. Plevnik Matej; Pišot Rado; Planinšec Jurij; Bednarik Jakob
  Razvoj elementarnih gibalnih vzorcev v zgodnjem otroštvu
  2016
 51. Lenasi Helena
  Microcirculation revisited
  2016
 52. Božič Mojca
  Thrombosis, atherosclerosis and atherothrombosis - new insights and experimental protocols
  2015
 53. Perin Emerson C.
  Stem cell and gene therapy for cardiovascular disease
  2016
 54. Rao Gundu H. R.
  Clinical handbook of management of antithrombotic & thrombolytic therapy
  2014
 55. Watson Ronald Ross; Preedy Victor R.
  Probiotics, prebiotics, and synbiotics
  2016
 56. Jelenković Ankica
  Aluminum neurotoxicity
  2016
 57. Wang Mu; Witzmann Frank A.
  Role of biomarkers in medicine
  2016
 58. Mackenbach Johan P
  Health inequalities in Europe
  2016
 59. Angelini Corrado
  Acquired neuromuscular disorders
  2016
 60. Goodwin William
  Forensic DNA typing protocols
  2016
 61. Reeves Chad
  Oligodendrogliomas (ODs)
  2016
 62. Tipton Mike; Wooler Adam
  The science of beach lifeguarding
  2016
 63. Salem Harry; Katz Sidney A.
  Aerobiology
  2016
 64. Watanabe Hiroto S.
  Horizons in cancer research
  2016
 65. Baharvand Hossein; Aghdami Nasser
  Advances in stem cell research
  2012
 66. Rakuša Martin; Menih Marija; Magdič Jožef
  Sodobni pogledi na možgansko kap
  2016
 67. Sande Matej; Paš Mina; Šabić Simona; Nahtigal Klara; Dekleva Bojan; Petek Tomaž
  Uporaba novih psihoaktivnih snovi v Sloveniji
  2016
 68. Jovanović Miloš
  Oftalmologija
  [Ophthalmology]
  2015
 69. MacDonald Mhairi G.; Seshia Mary M. K.
  Avery's neonatology
  2016
 70. Berhardt Leon V.
  Advances in medicine and biology
  2015
 71. Bowes Rickman Chaterine; LaVail Matthew M.; Anderson Robert Edwin; Grimm Christian; Hollyfield Joe; Ash John
  Retinal degenerative diseases
  2016
 72. Rosenthal Dorothy L.; Wojcik Eva M.; Kurtycz Daniel F. I.
  The Paris system for reporting urinary cytology
  2016
 73. Grdina Igor; Tavčar Ivan; Granda Stane; Vinkler Jonatan
  Tavčarjev zbornik
  2015
 74. Ramos Jose; Sychrova Hana; Kschischo Maik
  Yeast membrane transport
  2016
 75. Santulli Gaetano
  MicroRNA
  2015
 76. Tenke Peter
  Urinary tract infections
  2011
 77. Razzaghi Abyaneh M.; Shams-Ghahfarokhi Masoomeh; Rai Mahendra
  Medical mycology
  2016
 78. Koprivnikar Helena; Zorko Maja; Drev Andreja; Hovnik-Keršmanc Marjetka; Kvaternik Ines; Macur Mirna; Albreht Tit; Čebašek-Travnik Zdenka; Farkaš-Lainščak Jerneja
  Uporaba tobaka, alkohola in prepovedanih drog med prebivalci Slovenije ter neenakosti in kombinacije te uporabe
  2015
 79. Schmitz Ulf; Wolkenhauer Olaf
  Systems medicine
  2016
 80. Cesarini Antonio
  Aggiornamenti in audiologia infantile
  2015
 81. Božič Mojca
  Thrombosis, atherosclerosis and atherothrombosis - new insights and experimental protocols
  2015
 82. Raspor Peter; Barlič-Maganja Darja; Mičetić-Turk Dušanka; Bogataj Janez
  Sredozemska živila in prehrana
  [Mediteranean food and nutrition]
  2015
 83. Bortolotti Mauro
  Gastroesophageal reflux disease
  2012
 84. Chen Clark C.
  Advances in DNA repair
  2015
 85. Abenteuer und Selbstsorge
  2015
 86. Doral Mahmut Nedim; Karlsson Jon
  Sports Injuries
  2015
 87. Scott Sills E.
  Screening the single euploid embryo
  2015
 88. Dzodić Radan; Nešković Konstantinović Zora; Gudurić Branimir; Bešić Nikola
  Rak dojke
  2014
 89. Duvnjak Marko
  Dyspepsia in clinical practice
  2011
 90. Pareto Lena; Sharkey Paul; Merrick Joav
  Technology, rehabilitation and empowerment of people with special needs
  2015
 91. Kreft Samo; Lipovec Čebron Uršula; Tavčar Benković Eva; Kočevar Glavač Nina; Anderluh Marko; Jakopin Žiga; Pečar Slavko; Lunder Mojca; Pisk Nina; Zvonar Pobirk Alenka; Mravljak Janez; Janeš Damjan
  Znanstveno-kritičen pogled na komplementarno in alternativno medicino
  2015
 92. Tandulwadkar Sunita R
  The art and science of assisted reproductive technology
  2015
 93. Robinson Carl E.
  Health impact assessment
  2015
 94. Prokopovich Polina
  Biological and pharmaceutical applications of nanomaterials
  2016
 95. Chen Qian
  Osteoarthritis
  2015
 96. Bavcon Jože; Ravnjak Blanka; Bavcon David
  Travniška kadulja (Salvia pratensis L.) v Sloveniji
  [Meadow clary (Salvia pratensis L.) in Slovenia]
  2015
 97. Milačić Miroslav R.; Farčnik Franc; Ovsenik Maja; Štok Jura
  Ortodoncija
  2015
 98. Kringos Dionne Sofia; Boerma Wienke; Hutchinson Allen; Saltman Richard B.
  Building primary care in a changing Europe
  2015
 99. Oslowski Christine M.
  Stress Responses
  2015
 100. Petelin Ana; Jurdana Mihaela; Jenko Pražnikar Zala; Černelič Bizjak Maša; Bizjak Mojca; Kompan Lidija; Kersnik Janko
  Razumeti debelost
  2015

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko