biomedicina slovenica


ct=2.02 : 445

 1. Štrumbelj Iztok; Pirš Mateja; Berce Ingrid; Fišer Jerneja; Golle Andrej; Harlander Tatjana; Jeverica Samo; Kavčič Martina; Kolman Jana; Lorenčič Robnik Slavica; Matos Tadeja; Mioč Verica; Müller-Premru Manica; Paragi Metka; Piltaver-Vajdec Irena; Ribič Helena; Seme Katja; Štorman Alenka; Tomič Viktorija; Zdolšek Barbara; Žolnir-Dovč Marija
  Pregled občutljivosti bakterij za antibiotike - Slovenija 2015
  2016
 2. Čakš Jager Nuška; Lejko-Zupanc Tatjana; Strle Franc; Munih Jolanda; Grmek-Košnik Irena; Šuštaršič Katja; Mohor Mitja; Finci Leskovar Estera; Avšič-Županc Tatjana; Korva Miša; Sihur Simona; Remškar Damjan; Sofrić Dušan; Možek Boris; Šinkovec Nadja; Levačić-Turk Zora; Zver Jasna; Kopilović Boris; Vrdelja Mitja; Kraigher Alenka; Čakš Jager Nuška; Kraigher Alenka; Sočan Maja
  Smernice pripravljenosti in odzivanja ob sumu na nalezljivo bolezen, ki lahko predstavlja tveganje za javno zdravje
  2018
 3. Koprivšek Jure; Čelofiga Andreja; Bon Jurij; Žmuc Veranič Lea; Nedog Kristjan; Drobnič Radobuljac Maja; Brecelj Anderluh Marija; Novak Šarotar Brigita
  Posebni standardi in normativi za oddelke psihiatričnih bolnišnic in oddelke otroške in mladostniške psihiatrije, normativi za ambulantne psihiatrične storitve
  2017
 4. Fras Zlatko; Poredoš Pavel
  Izbrana poglavja iz interne medicine 2017
  2017
 5. Liberšar Helena; Zlatar Franc
  Zdravstvena obravnava prosilcev za mednarodno zaščito
  2017
 6. Adonis Marta
  A global scientific vision prevention, diagnosis, and treatment of lung cancer
  2017
 7. Erjavec Tea; Mubi Zalaznik Alenka; Mavrin-Veinović Biserka; Ban Dario; Vovk Korže Ana; Globovnik Nina; Makovec Haložan Mojca; Tadić Zdenko; Malus Davor
  Dvojezična strategija zaščite vodnih virov s konceptom trajnostnega razvoja čezmejnega projektnega območja
  2015
 8. Avberšek-Lužnik Ivica; Bratož Saša; Meško-Brguljan Pika; Homšak Evgenija
  Priporočeni postopki za laboratorijske preiskave blata
  2017
 9. Ponti Antonio; Anttila Ahti; Ronco Guglielmo; Senore Carlo; Basu Partha; Segnan Nereo; Tomatis Mariano; Primic-Žakelj Maja; Dillner J.; Fernan Maria; Ivanuš Urška; Jarm Katja; Kofol-Bric Tatjana; Novak-Mlakar Dominika; Škrjanec Ana Lucija; Maučec Zakotnik Jožica
  Against cancer
  2017
 10. Zaletel Jelka; Ravnik-Oblak Maja; Zavratnik Andrej
  Slovenske smernice za klinično obravnavo sladkorne bolezni tipa 2
  2016
 11. Farkaš-Lainščak Jerneja
  Ocena potreb uporabnikov in izvajalcev preventivnih programov za odrasle
  2016
 12. Ćosić Mitja
  Trideset let hiva v Sloveniji
  2016
 13. Pašić Klemen
  Desetletje družinske medicine
  2016
 14. Vovk Ornik Natalija
  Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami
  2015
 15. Farčnik Franc; Ovsenik Maja
  Modificirani regulator funkcije tipa 3 po Farčniku
  2016
 16. Ahačič Tina; Arnež Teja; Avberšek-Lužnik Ivica; Bahun Mateja; Bašić-Narić Brankica; Berdajs Avsenek Marjetka; Bešič Amir; Bijol Alenka; Borič Janja; Carotte Robert; Černe Budkovič Eva; Čop Danica; Ćurčija-Jurišin Marina; Dolžan Lindič Helena; Gruden Repe Branka; Horvat Slavica; Janša Karmen; Jovan Primož; Jurekovič Vlado; Kaker Maja; Kalan Gregor; Kern Aleksandra; Lavrinec Pavla; Lavtižar Jana; Levičnik Tamara; Lopuh Mateja; Lovič Amela; Macun Eva; Macura Višić Nada; Kunčič Mandelc Judita; Mavsar-Najdenov Brigita; Mežik-Veber Marija; Najdenov Peter; Nikolić Vranić Ozrenka; Panić Zorica; Pavlenč Breda; Perko Mateja; Pristavec Tanja; Pšenica Janez; Rabič Renata; Ribič Helena; Rus Igor; Sivec Gordana; Strgar Mojca; Terseglav Hubert; Tonejc Mihael; Virnik-Kovač Lina; Volčini Krumpestar Majda; Viher Rutar Nataša; Vilman Jelena; Waldner Nina; Janša Karmen; Bahun Mateja
  Strokovno poročilo Splošne bolnišnice Jesenice za leto 2015
  2016
 17. Simić Milivoje
  Graća za floru gljiva u Kraljevini Srbiji
  1895
 18. Žebeljan Ivan
  Endometrioza
  2007
 19. Žebeljan Ivan
  Miomi tudi v nosečnosti
  2007
 20. Žebeljan Ivan
  Nosečnostna sladkorna bolezen in sladkorna bolezen v nosečnosti
  2007
 21. Anttila Ahti; Primic-Žakelj Maja
  Determinants for a successful implementation of population-based cancer screening programmes
  2011
 22. Babić Nenad V.; Bećković Matija; Šulović Vojin; Marković Atanasije-Tasa
  Reproduktivno zdravlje
  2007
 23. Avsec Danica; Zupanič Slavec Zvonka; Oketič Radko
  Razvoj transplantacijske medicine v Sloveniji
  2016
 24. Konec Juričič Nuša; Roškar Saška; Lunder Leonarda; Mihelič-Moličnik Petra; Lavrenčič Katić Anita; Lunder Dušan; Tančič Grum Alenka; Kašnik-Janet Marijana; Konec Juričič Nuša; Roškar Saška; Jelenko-Roth Petra; Dernovšek Mojca Zvezdana; Rotar-Pavlič Danica
  Prepoznavanje in obravnava depresije in samomorilnosti pri pacientih v ambulanti družinskega zdravnika
  2016
 25. Erhatič Širnik Romana; Jarh Orest; Jarm Tomaž; Magjarević Ratko; Miklavčič Damijan; Reberšek Stanislav; Šuhel Peter; Zupanič Slavec Zvonka; Zazula Damjan; Divjak Matjaž; Krašovec Iko; Mušič Jože; Smerke Marjan; Renko Neža; Silič Melita
  Biomedicinska tehnika v Sloveniji
  [Biomedical engineering in Slovenia]
  2015
 26. Bricl Irena; Cukjati Marko; Ðorđević Suzana; Gregorc Cvetka; Rus Iskra Marjana; Vidan-Jeras Blanka; Lampreht Natalija; Mali Polonca; Novak Boštjan; Razboršek Irena; Levičnik-Stezinar Snežna; Čurin-Šerbec Vladka; Uran Apolonija; Železnik Klara; Korošec Primož
  Life flows
  2010
 27. Klanjšek Gunde Marta; Remškar Maja; Gomboc Andreja; Mankoč Borštnik Norma; Conradi Marjetka; Kralj-Iglič Veronika; Čepič Mojca; Vaupotič Nataša; Borštnik Anamarija; Roethel Kovač Metka; Janžekovič Helena; Ipavec Marija; Železnik Nadja; Ahtik Jure
  Fizika, moj poklic
  2007
 28. Skela-Savič Brigita; Kaučič Boris Miha; Filej Bojana; Skinder Savić Katja; Mežik-Veber Marija; Romih Karmen; Pivač Sanela; Zurc Joca; Prebil Andreja; Bahun Mateja; Čuk Vesna; Kersnič Petra
  Teoretične in praktične osnove zdravstvene nege
  2010
 29. Tozon Nataša
  Onkologija
  2001
 30. Karsa Lawrence von; Primic-Žakelj Maja
  Cancer screening in the European Union
  2008
 31. The world book of family medicine
  2015
 32. Vrbič Vitomir; Lađić Jožica
  Preventiva zobnega kariesa z zalitjem in fluoriranjem zob
  1986
 33. Carrera Jose M.; Kurjak Asim; Chervenak Frank A.
  Ian Donald school
  2009
 34. Zaharova I. N.; Borovik T. Z.; Mičetić-Turk Dušanka; Dolinšek Jernej; Korovina N. A.; Roslavceva E. A.; Dmitrieva Ju. A.; Kasatkina E. N.; Kurjaninova B. A.; Dzebisova F. S.
  Celiakija u detej
  2014
 35. Slapar Majda; Božjak Marjana; Uhan Mihaela; Pretnar Jože; Jurca Matjaž; Uhan Jože
  Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi
  2015
 36. Jereb Berta
  Ozdravljenje raka sámo ni dovolj
  2015
 37. Ahačič Tina; Arnež Teja; Avberšek-Lužnik Ivica; Bahun Mateja; Bašić-Narić Brankica; Berdajs Avsenek Marjetka; Bijol Alenka; Borič Janja; Ćurčija-Jurišin Marina; Dolžan Lindič Helena; Gruden Repe Branka; Ilievski Adrijana; Janša Karmen; Jovan Primož; Jurekovič Vlado; Kaker Maja; Kalan Gregor; Lavrinec Pavla; Lavtižar Jana; Levičnik Tamara; Lopuh Mateja; Macun Eva; Macura Višić Nada; Kunčič Mandelc Judita; Mavsar-Najdenov Brigita; Mertelj Oti; Mesec Anja; Mežik-Veber Marija; Najdenov Peter; Nikolić Vranić Ozrenka; Pavlenč Breda; Panić Zorica; Perko Mateja; Pogačar Eva; Poklukar Janez; Pristavec Tanja; Pšenica Janez; Rabič Renata; Rajgelj Darja; Ribič Helena; Rus Igor; Sivec Gordana; Strgar Mojca; Tonejc Mihael; Vidmar Lidija; Viher Rutar Nataša; Vilman Jelena; Virnik-Kovač Lina; Volčini Krumpestar Majda; Waldner Nina; Janša Karmen; Bahun Mateja
  Strokovno poročilo Splošne bolnišnice Jesenice za leto 2014
  2015
 38. Anttila Ahti
  European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening
  2015
 39. Peterka-Novak Jožica; Bregar Branko
  Izobraževalne vsebine v zdravstveni negi na področju psihiatrije
  2015
 40. Löhmus Asko
  Management of large carnivores in Estonia
  2002
 41. Vrhovšek Danijel; Čič Maja; Potokar Anja
  Upute sa preporukama za razvoj novog studijskog programa i ciklusa zaštita okoliša, smjer biotehnologija u zaštiti okoliša (4+1)na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću
  2015
 42. Potokar Anja; Brodnik Urša; Vrhovšek Martin
  Navodila za vzdrževanje in obratovanje rastlinske čistilne naprave LIMNOWET za naselje Rakitna 870 PE
  2015
 43. Potokar Anja; Brodnik Urša; Vrhovšek Martin
  Navodila za vzdrževanje in obratovanje rastlinske čistilne naprave LIMNOWET za naselje Krasna 49 PE
  2015
 44. Accetto Rok; Pintar Polona; Keršič Djurkovič Helena; Kus Barbara
  Arterijska hipertenzija
  2014
 45. Ačimovič Jure; Auffray Charles; Balling Rudi; Becker Regina; Bendtsen Claus; Benson Mikael; Byrne Helen; de Brito Olga; Diemel Rob; Rozman Damjana
  The CASyM roadmap
  2014
 46. Košnik Mitja; Zidarn Mihaela; Glavnik Vesna; Vesel Tina; Avčin Tadej; Rotar-Pavlič Danica; Kokalj-Kokot Mateja; Vajd Rajko; Zelinka Marko; Jereb Matjaž; Mežnar Miha; Novak-Jankovič Vesna; Mušič Polona; Marčun Robert
  Dogovor o obravnavi anafilaksije
  [Consensus on management of anaphylaxis]
  2015
 47. Mrevlje Franc
  Sladkorna bolezen tipa 2
  2009
 48. Riboli-Sasco Eva; Leslie Jacqueline; Felix Lambert M; Car Josip; Gunn Laura H
  Effectiveness of communication strategies embedded in social marketing programmes on health behaviours and related health and welfare outcomes in Low and Middle Income Countries (LMICs)
  2015
 49. Kurillo Jurij
  Tomaž Pirc
  2015
 50. Dvoršak Janko; Ilešič Irena; Javornik Nika; Makuc Nina; Osredkar Joško; Žiberna Lovro
  Svetovni protidopinški kodeks
  2014
 51. Dvoršak Janko; Ilešič Irena; Javornik Nika; Makuc Nina; Osredkar Joško; Žiberna Lovro
  Svetovni protidopinški kodeks
  2014
 52. Dvoršak Janko; Ilešič Irena; Javornik Nika; Makuc Nina; Osredkar Joško; Žiberna Lovro
  Svetovni protidopinški kodeks
  2014
 53. Dvoršak Janko; Ilešič Irena; Javornik Nika; Makuc Nina; Osredkar Joško; Žiberna Lovro
  Svetovni protidopinški kodeks
  2014
 54. Dvoršak Janko; Ilešič Irena; Javornik Nika; Makuc Nina; Osredkar Joško; Žiberna Lovro
  Svetovni protidopinški kodeks
  2014
 55. Elsensohn Fidel
  Consensus guidelines on mountain emergency medicine and risk reduction
  2001
 56. Potokar Anja; Brodnik Urša; Vrhovšek Martin
  Navodila za vzdrževanje in obratovanje rastlinske čistilne naprave LIMNOWET za naselje Sveti Tomaž 500 PE
  2015
 57. Potokar Anja; Brodnik Urša; Vrhovšek Martin
  Obratovalni dnevnik in poslovnik rastlinske čistilne naprave LIMNOWET Sveti Tomaž 500 PE
  2015
 58. Potokar Anja; Brodnik Urša; Vrhovšek Martin
  Obratovalni dnevnik in poslovnik rastlinske čistilne naprave LIMNOWET Bušinja vas 250 PE
  2014
 59. Potokar Anja; Brodnik Urša; Vrhovšek Martin
  Navodila za vzdrževanje in obratovanje rastlinske čistilne naprave LIMNOWET Bušinja vas 250 PE
  2014
 60. Veselič Špela; Horvat Dalida; Plaz Maja
  Priročnik za delo z ženskami in otroki z izkušnjo nasilja
  2014
 61. Lotrič-Furlan Stanka; Maraspin-Čarman Vera; Strle Franc
  Klopni meningoencefalitis in humana granulocitna anaplazmoza 2014
  2014
 62. Žargi Miha; Hočevar-Boltežar Irena; Battelino Saba
  Sodelovanje zdravnika družinske medicine, pediatra in otorinolaringologa pri obravnavi bolezni ušes, nosu, žrela, grla in vratu
  2014
 63. Paro Panjan Darja; Kržišnik Ciril
  Klinična neonatologija
  2013
 64. Prisjažnjuk A. A.
  Vrediteli i bolezni sejancev i sažencev v agrolesomeliorativnyh pitomnikah i mery bor' by s nimi
  1949
 65. Feguš Vera; Ambrožič Borut; Plesničar Stojan; Skok Pavel; Hajdinjak Tine; Koželj Miran; Levačić-Turk Zora; Breznik Vesna; Burnač Danilo; Vrabič Anita; Novak Mitja
  Zbornik ob 30. obletnici delovanja Društva za boj proti raku Štajerske Maribor
  2012
 66. Varjú Dezsö
  Systemtheorie für Biologen und Mediziner
  1977
 67. Simpson George Gaylord
  Principles of animal taxonomy
  1961
 68. Jan Janja
  Sistematika endodontskih storitev
  2009
 69. Folléa Gilles
  Blood, tissues and cells from human origin
  2013
 70. Ahec Lidija; Arnež Teja; Avberšek-Lužnik Ivica; Bahun Mateja; Bašić-Narić Brankica; Berdajs Avsenek Marjetka; Bijol Alenka; Borič Janja; Ćurčija-Jurišin Marina; Dolžan Lindič Helena; Horvat Slavica; Janša Karmen; Jovan Primož; Jurekovič Vlado; Kaker Maja; Kalan Gregor; Kramar Zdenka; Lavrinec Pavla; Lavtižar Jana; Lopuh Mateja; Macun Eva; Macura Višić Nada; Kunčič Mandelc Judita; Mavsar-Najdenov Brigita; Mertelj Oti; Bergant Anja; Mežik-Veber Marija; Najdenov Peter; Nikolić Vranić Ozrenka; Panić Zorica; Perko Mateja; Poklukar Janez; Pristavec Tanja; Pšenica Janez; Rabič Renata; Rajgelj Darja; Ribič Helena; Rus Igor; Sivec Gordana; Strgar Mojca; Virnik-Kovač Lina; Volčini Krumpestar Majda; Zupan Nina; Janša Karmen; Micco Irena
  Strokovno poročilo Splošne bolnišnice Jesenice za leto 2013
  2014
 71. Presetnik Primož
  Raziskovalni tabor študentov biologije, Pivka - Dolnja Košana 2012
  2014
 72. Oberaigner Willi; Vittadello Fabio
  Cancer mapping in Alpine regions
  [Atlante del cancro nelle regioni Alpine]
  [Krebsatlas Alpenraum]
  [Zemljevidi bremena raka v alpski regiji]
  2010
 73. Štrbenc Malan; Frangež Robert; Malovrh Tadej; Zebič Ana
  Poskusi na živalih
  2009
 74. Štrumbelj Iztok; Berce Ingrid; Žohar Čretnik Tjaša; Harlander Tatjana; Jeverica Samo; Kavčič Martina; Kolman Jana; Lorenčič Robnik Slavica; Müller-Premru Manica; Paragi Metka; Piltaver-Vajdec Irena; Pirš Mateja; Ribič Helena; Seme Katja; Tomič Viktorija; Zdolšek Barbara; Žolnir-Dovč Marija
  Pregled občutljivosti bakterij za antibiotike - Slovenija 2012
  2013
 75. Negrea &x15E;tefan
  Crustacea
  1983
 76. Damian-Georgescu Andriana
  Crustacea, copepoda
  1966
 77. Damian-Georgescu Andriana
  Crustacea
  1970
 78. Žakelj Vladimir; Gadžijev Eldar; Flis Vojko; Pleskovič Alojz; Miksić Kazimir; Crnjac Anton; Kobilica Nina
  Akutni abdomen
  2009
 79. Messikommer Edwin
  Beitrag zur Kenntnis der Algenflora und Algenvegetation des Hochgebirges um Davos
  1942
 80. Spears Arthur Sperry
  Fauna of the caves of Yucatan
  1938
 81. Bloom Barry R.
  Tuberculosis
  1994
 82. Koltun V. M.
  Kremnerogovye gubki severnyh i dal'nevostočnyh morej SSSR
  1959
 83. Grinnell Joseph; Dixon Joseph; Linsdale Jean M.
  Vertebrate natural history of a section of northern California through the Lassen Peak region
  1930
 84. Veselko Matjaž; Gradišek Primož; Jugović Domagoj; Jug Marko; Koršič Marjan; Mavri Alenka; Novak-Jankovič Vesna; Porčnik Andrej; Vene Nina; Vlahović Dušan; Ilovar Saša; Zavrnik Črt
  Priporočene smernice za obravnavo poškodovancev z blago in zmerno poškodbo glave
  2013
 85. Chalmers Neil; Crawley Roberta; Rose Steven Peter Russell
  The biological bases of behaviour
  1971
 86. Ökland Jan
  The eutrophic lake Borrevann (Norway)
  1964
 87. Delo z odraslimi storilci kaznivih dejanj
  2013
 88. Bačič Martina; Sivec Nataša; Cipot Maja; Likozar Lea
  Raziskovalni tabor študentov biologije, Mokronog 2009
  2014
 89. Ahčan Uroš; Hahn Manuel; Bernard Miha
  Ko se življenje obrne na glavo
  2013
 90. Fritsch Felix Eugene
  The structure and reproduction of the algae
  1948
 91. Raspor Peter; Avguštin Gorazd; Mandić-Mulec Ines; Marinšek-Logar Romana; Petrovec Miroslav; Sepčić Kristina; Stopar David; Stres Blaž; Zalar Polona; Žgur-Bertok Darja; Barlič-Maganja Darja; Kirbiš Andrej; Ravnikar Maja; Rupnik Maja
  Mikrobiologija za znanje in napredek
  2013
 92. Vlčko Jaroslav; Dít&x11B; Daniel; Kolník Martin
  Vstavačovité Slovenska
  2003
 93. Konec Juričič Nuša; Lekić Ksenija; Tekavčič-Grad Onja; Roškar Saška
  Tu smo zate
  2013
 94. De Leo Diego; Cimitan Alberta; Dyregrov Kari; Tekavčič-Grad Onja; Andriessen Karl; Barker Emma; Kölves Kairi; O'Gorman John; Ratkowska Katarzyna Anna
  Bereavement after traumatic death
  2014
 95. Urdih Lazar Tanja; Vrbinc Alenka; Vrbinc Marjeta; Črnivec Rajko; Dernovšček Hafner Nataša; Dodič-Fikfak Metoda; Lipičnik Kristjan; Molan Marija; Stergar Eva
  Promocija zdravja pri delu
  2013
 96. Breyer Thiemo
  Grenzen der Empathie
  2013
 97. Anleitung zum Tabakbau
  1918
 98. Bonnier Gaston
  Plantes médicinales, plantes mellifères, plantes utiles et nuisibles
  19??
 99. Meleško N. A.
  Donnik
  1934
 100. Pavlov Ivan Fotievič
  Agrotehničeskie i biologičeskie metody zaščity rastenij
  1976

1 101 201 301 401  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko