biomedicina slovenica


ct=2.02 : 440

 1. Adonis Marta
  A global scientific vision prevention, diagnosis, and treatment of lung cancer
  2017
 2. Erjavec Tea; Mubi Zalaznik Alenka; Mavrin-Veinović Biserka; Ban Dario; Vovk Korže Ana; Globovnik Nina; Makovec Haložan Mojca; Tadić Zdenko; Malus Davor
  Dvojezična strategija zaščite vodnih virov s konceptom trajnostnega razvoja čezmejnega projektnega območja
  2015
 3. Avberšek-Lužnik Ivica; Bratož Saša; Meško-Brguljan Pika; Homšak Evgenija
  Priporočeni postopki za laboratorijske preiskave blata
  2017
 4. Ponti Antonio; Anttila Ahti; Ronco Guglielmo; Senore Carlo; Basu Partha; Segnan Nereo; Tomatis Mariano; Primic-Žakelj Maja; Dillner J.; Fernan Maria; Ivanuš Urška; Jarm Katja; Kofol-Bric Tatjana; Novak-Mlakar Dominika; Škrjanec Ana Lucija; Maučec Zakotnik Jožica
  Against cancer
  2017
 5. Zaletel Jelka; Ravnik-Oblak Maja; Zavratnik Andrej
  Slovenske smernice za klinično obravnavo sladkorne bolezni tipa 2
  2016
 6. Farkaš-Lainščak Jerneja
  Ocena potreb uporabnikov in izvajalcev preventivnih programov za odrasle
  2016
 7. Ćosić Mitja
  Trideset let hiva v Sloveniji
  2016
 8. Pašić Klemen
  Desetletje družinske medicine
  2016
 9. Vovk Ornik Natalija
  Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami
  2015
 10. Farčnik Franc; Ovsenik Maja
  Modificirani regulator funkcije tipa 3 po Farčniku
  2016
 11. Ahačič Tina; Arnež Teja; Avberšek-Lužnik Ivica; Bahun Mateja; Bašić-Narić Brankica; Berdajs Avsenek Marjetka; Bešič Amir; Bijol Alenka; Borič Janja; Carotte Robert; Černe Budkovič Eva; Čop Danica; Ćurčija-Jurišin Marina; Dolžan Lindič Helena; Gruden Repe Branka; Horvat Slavica; Janša Karmen; Jovan Primož; Jurekovič Vlado; Kaker Maja; Kalan Gregor; Kern Aleksandra; Lavrinec Pavla; Lavtižar Jana; Levičnik Tamara; Lopuh Mateja; Lovič Amela; Macun Eva; Macura Višić Nada; Kunčič Mandelc Judita; Mavsar-Najdenov Brigita; Mežik-Veber Marija; Najdenov Peter; Nikolić Vranić Ozrenka; Panić Zorica; Pavlenč Breda; Perko Mateja; Pristavec Tanja; Pšenica Janez; Rabič Renata; Ribič Helena; Rus Igor; Sivec Gordana; Strgar Mojca; Terseglav Hubert; Tonejc Mihael; Virnik-Kovač Lina; Volčini Krumpestar Majda; Viher Rutar Nataša; Vilman Jelena; Waldner Nina; Janša Karmen; Bahun Mateja
  Strokovno poročilo Splošne bolnišnice Jesenice za leto 2015
  2016
 12. Simić Milivoje
  Graća za floru gljiva u Kraljevini Srbiji
  1895
 13. Žebeljan Ivan
  Endometrioza
  2007
 14. Žebeljan Ivan
  Miomi tudi v nosečnosti
  2007
 15. Žebeljan Ivan
  Nosečnostna sladkorna bolezen in sladkorna bolezen v nosečnosti
  2007
 16. Anttila Ahti; Primic-Žakelj Maja
  Determinants for a successful implementation of population-based cancer screening programmes
  2011
 17. Babić Nenad V.; Bećković Matija; Šulović Vojin; Marković Atanasije-Tasa
  Reproduktivno zdravlje
  2007
 18. Avsec Danica; Zupanič Slavec Zvonka; Oketič Radko
  Razvoj transplantacijske medicine v Sloveniji
  2016
 19. Konec Juričič Nuša; Roškar Saška; Lunder Leonarda; Mihelič-Moličnik Petra; Lavrenčič Katić Anita; Lunder Dušan; Tančič Grum Alenka; Kašnik-Janet Marijana; Konec Juričič Nuša; Roškar Saška; Jelenko-Roth Petra; Dernovšek Mojca Zvezdana; Rotar-Pavlič Danica
  Prepoznavanje in obravnava depresije in samomorilnosti pri pacientih v ambulanti družinskega zdravnika
  2016
 20. Erhatič Širnik Romana; Jarh Orest; Jarm Tomaž; Magjarević Ratko; Miklavčič Damijan; Reberšek Stanislav; Šuhel Peter; Zupanič Slavec Zvonka; Zazula Damjan; Divjak Matjaž; Krašovec Iko; Mušič Jože; Smerke Marjan; Renko Neža; Silič Melita
  Biomedicinska tehnika v Sloveniji
  [Biomedical engineering in Slovenia]
  2015
 21. Bricl Irena; Cukjati Marko; Ðorđević Suzana; Gregorc Cvetka; Rus Iskra Marjana; Vidan-Jeras Blanka; Lampreht Natalija; Mali Polonca; Novak Boštjan; Razboršek Irena; Levičnik-Stezinar Snežna; Čurin-Šerbec Vladka; Uran Apolonija; Železnik Klara; Korošec Primož
  Life flows
  2010
 22. Klanjšek Gunde Marta; Remškar Maja; Gomboc Andreja; Mankoč Borštnik Norma; Conradi Marjetka; Kralj-Iglič Veronika; Čepič Mojca; Vaupotič Nataša; Borštnik Anamarija; Roethel Kovač Metka; Janžekovič Helena; Ipavec Marija; Železnik Nadja; Ahtik Jure
  Fizika, moj poklic
  2007
 23. Skela-Savič Brigita; Kaučič Boris Miha; Filej Bojana; Skinder Savić Katja; Mežik-Veber Marija; Romih Karmen; Pivač Sanela; Zurc Joca; Prebil Andreja; Bahun Mateja; Čuk Vesna; Kersnič Petra
  Teoretične in praktične osnove zdravstvene nege
  2010
 24. Tozon Nataša
  Onkologija
  2001
 25. Karsa Lawrence von; Primic-Žakelj Maja
  Cancer screening in the European Union
  2008
 26. The world book of family medicine
  2015
 27. Vrbič Vitomir; Lađić Jožica
  Preventiva zobnega kariesa z zalitjem in fluoriranjem zob
  1986
 28. Carrera Jose M.; Kurjak Asim; Chervenak Frank A.
  Ian Donald school
  2009
 29. Zaharova I. N.; Borovik T. Z.; Mičetić-Turk Dušanka; Dolinšek Jernej; Korovina N. A.; Roslavceva E. A.; Dmitrieva Ju. A.; Kasatkina E. N.; Kurjaninova B. A.; Dzebisova F. S.
  Celiakija u detej
  2014
 30. Slapar Majda; Božjak Marjana; Uhan Mihaela; Pretnar Jože; Jurca Matjaž; Uhan Jože
  Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi
  2015
 31. Jereb Berta
  Ozdravljenje raka sámo ni dovolj
  2015
 32. Ahačič Tina; Arnež Teja; Avberšek-Lužnik Ivica; Bahun Mateja; Bašić-Narić Brankica; Berdajs Avsenek Marjetka; Bijol Alenka; Borič Janja; Ćurčija-Jurišin Marina; Dolžan Lindič Helena; Gruden Repe Branka; Ilievski Adrijana; Janša Karmen; Jovan Primož; Jurekovič Vlado; Kaker Maja; Kalan Gregor; Lavrinec Pavla; Lavtižar Jana; Levičnik Tamara; Lopuh Mateja; Macun Eva; Macura Višić Nada; Kunčič Mandelc Judita; Mavsar-Najdenov Brigita; Mertelj Oti; Mesec Anja; Mežik-Veber Marija; Najdenov Peter; Nikolić Vranić Ozrenka; Pavlenč Breda; Panić Zorica; Perko Mateja; Pogačar Eva; Poklukar Janez; Pristavec Tanja; Pšenica Janez; Rabič Renata; Rajgelj Darja; Ribič Helena; Rus Igor; Sivec Gordana; Strgar Mojca; Tonejc Mihael; Vidmar Lidija; Viher Rutar Nataša; Vilman Jelena; Virnik-Kovač Lina; Volčini Krumpestar Majda; Waldner Nina; Janša Karmen; Bahun Mateja
  Strokovno poročilo Splošne bolnišnice Jesenice za leto 2014
  2015
 33. Anttila Ahti
  European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening
  2015
 34. Peterka-Novak Jožica; Bregar Branko
  Izobraževalne vsebine v zdravstveni negi na področju psihiatrije
  2015
 35. Löhmus Asko
  Management of large carnivores in Estonia
  2002
 36. Vrhovšek Danijel; Čič Maja; Potokar Anja
  Upute sa preporukama za razvoj novog studijskog programa i ciklusa zaštita okoliša, smjer biotehnologija u zaštiti okoliša (4+1)na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću
  2015
 37. Potokar Anja; Brodnik Urša; Vrhovšek Martin
  Navodila za vzdrževanje in obratovanje rastlinske čistilne naprave LIMNOWET za naselje Rakitna 870 PE
  2015
 38. Potokar Anja; Brodnik Urša; Vrhovšek Martin
  Navodila za vzdrževanje in obratovanje rastlinske čistilne naprave LIMNOWET za naselje Krasna 49 PE
  2015
 39. Accetto Rok; Pintar Polona; Keršič Djurkovič Helena; Kus Barbara
  Arterijska hipertenzija
  2014
 40. Ačimovič Jure; Auffray Charles; Balling Rudi; Becker Regina; Bendtsen Claus; Benson Mikael; Byrne Helen; de Brito Olga; Diemel Rob; Rozman Damjana
  The CASyM roadmap
  2014
 41. Košnik Mitja; Zidarn Mihaela; Glavnik Vesna; Vesel Tina; Avčin Tadej; Rotar-Pavlič Danica; Kokalj-Kokot Mateja; Vajd Rajko; Zelinka Marko; Jereb Matjaž; Mežnar Miha; Novak-Jankovič Vesna; Mušič Polona; Marčun Robert
  Dogovor o obravnavi anafilaksije
  [Consensus on management of anaphylaxis]
  2015
 42. Mrevlje Franc
  Sladkorna bolezen tipa 2
  2009
 43. Riboli-Sasco Eva; Leslie Jacqueline; Felix Lambert M; Car Josip; Gunn Laura H
  Effectiveness of communication strategies embedded in social marketing programmes on health behaviours and related health and welfare outcomes in Low and Middle Income Countries (LMICs)
  2015
 44. Kurillo Jurij
  Tomaž Pirc
  2015
 45. Dvoršak Janko; Ilešič Irena; Javornik Nika; Makuc Nina; Osredkar Joško; Žiberna Lovro
  Svetovni protidopinški kodeks
  2014
 46. Dvoršak Janko; Ilešič Irena; Javornik Nika; Makuc Nina; Osredkar Joško; Žiberna Lovro
  Svetovni protidopinški kodeks
  2014
 47. Dvoršak Janko; Ilešič Irena; Javornik Nika; Makuc Nina; Osredkar Joško; Žiberna Lovro
  Svetovni protidopinški kodeks
  2014
 48. Dvoršak Janko; Ilešič Irena; Javornik Nika; Makuc Nina; Osredkar Joško; Žiberna Lovro
  Svetovni protidopinški kodeks
  2014
 49. Dvoršak Janko; Ilešič Irena; Javornik Nika; Makuc Nina; Osredkar Joško; Žiberna Lovro
  Svetovni protidopinški kodeks
  2014
 50. Elsensohn Fidel
  Consensus guidelines on mountain emergency medicine and risk reduction
  2001
 51. Potokar Anja; Brodnik Urša; Vrhovšek Martin
  Navodila za vzdrževanje in obratovanje rastlinske čistilne naprave LIMNOWET za naselje Sveti Tomaž 500 PE
  2015
 52. Potokar Anja; Brodnik Urša; Vrhovšek Martin
  Obratovalni dnevnik in poslovnik rastlinske čistilne naprave LIMNOWET Sveti Tomaž 500 PE
  2015
 53. Potokar Anja; Brodnik Urša; Vrhovšek Martin
  Obratovalni dnevnik in poslovnik rastlinske čistilne naprave LIMNOWET Bušinja vas 250 PE
  2014
 54. Potokar Anja; Brodnik Urša; Vrhovšek Martin
  Navodila za vzdrževanje in obratovanje rastlinske čistilne naprave LIMNOWET Bušinja vas 250 PE
  2014
 55. Veselič Špela; Horvat Dalida; Plaz Maja
  Priročnik za delo z ženskami in otroki z izkušnjo nasilja
  2014
 56. Lotrič-Furlan Stanka; Maraspin-Čarman Vera; Strle Franc
  Klopni meningoencefalitis in humana granulocitna anaplazmoza 2014
  2014
 57. Žargi Miha; Hočevar-Boltežar Irena; Battelino Saba
  Sodelovanje zdravnika družinske medicine, pediatra in otorinolaringologa pri obravnavi bolezni ušes, nosu, žrela, grla in vratu
  2014
 58. Paro Panjan Darja; Kržišnik Ciril
  Klinična neonatologija
  2013
 59. Prisjažnjuk A. A.
  Vrediteli i bolezni sejancev i sažencev v agrolesomeliorativnyh pitomnikah i mery bor' by s nimi
  1949
 60. Feguš Vera; Ambrožič Borut; Plesničar Stojan; Skok Pavel; Hajdinjak Tine; Koželj Miran; Levačić-Turk Zora; Breznik Vesna; Burnač Danilo; Vrabič Anita; Novak Mitja
  Zbornik ob 30. obletnici delovanja Društva za boj proti raku Štajerske Maribor
  2012
 61. Varjú Dezsö
  Systemtheorie für Biologen und Mediziner
  1977
 62. Simpson George Gaylord
  Principles of animal taxonomy
  1961
 63. Jan Janja
  Sistematika endodontskih storitev
  2009
 64. Folléa Gilles
  Blood, tissues and cells from human origin
  2013
 65. Ahec Lidija; Arnež Teja; Avberšek-Lužnik Ivica; Bahun Mateja; Bašić-Narić Brankica; Berdajs Avsenek Marjetka; Bijol Alenka; Borič Janja; Ćurčija-Jurišin Marina; Dolžan Lindič Helena; Horvat Slavica; Janša Karmen; Jovan Primož; Jurekovič Vlado; Kaker Maja; Kalan Gregor; Kramar Zdenka; Lavrinec Pavla; Lavtižar Jana; Lopuh Mateja; Macun Eva; Macura Višić Nada; Kunčič Mandelc Judita; Mavsar-Najdenov Brigita; Mertelj Oti; Bergant Anja; Mežik-Veber Marija; Najdenov Peter; Nikolić Vranić Ozrenka; Panić Zorica; Perko Mateja; Poklukar Janez; Pristavec Tanja; Pšenica Janez; Rabič Renata; Rajgelj Darja; Ribič Helena; Rus Igor; Sivec Gordana; Strgar Mojca; Virnik-Kovač Lina; Volčini Krumpestar Majda; Zupan Nina; Janša Karmen; Micco Irena
  Strokovno poročilo Splošne bolnišnice Jesenice za leto 2013
  2014
 66. Presetnik Primož
  Raziskovalni tabor študentov biologije, Pivka - Dolnja Košana 2012
  2014
 67. Oberaigner Willi; Vittadello Fabio
  Cancer mapping in Alpine regions
  [Atlante del cancro nelle regioni Alpine]
  [Krebsatlas Alpenraum]
  [Zemljevidi bremena raka v alpski regiji]
  2010
 68. Štrbenc Malan; Frangež Robert; Malovrh Tadej; Zebič Ana
  Poskusi na živalih
  2009
 69. Štrumbelj Iztok; Berce Ingrid; Žohar Čretnik Tjaša; Harlander Tatjana; Jeverica Samo; Kavčič Martina; Kolman Jana; Lorenčič Robnik Slavica; Müller-Premru Manica; Paragi Metka; Piltaver-Vajdec Irena; Pirš Mateja; Ribič Helena; Seme Katja; Tomič Viktorija; Zdolšek Barbara; Žolnir-Dovč Marija
  Pregled občutljivosti bakterij za antibiotike - Slovenija 2012
  2013
 70. Negrea &x15E;tefan
  Crustacea
  1983
 71. Damian-Georgescu Andriana
  Crustacea, copepoda
  1966
 72. Damian-Georgescu Andriana
  Crustacea
  1970
 73. Žakelj Vladimir; Gadžijev Eldar; Flis Vojko; Pleskovič Alojz; Miksić Kazimir; Crnjac Anton; Kobilica Nina
  Akutni abdomen
  2009
 74. Messikommer Edwin
  Beitrag zur Kenntnis der Algenflora und Algenvegetation des Hochgebirges um Davos
  1942
 75. Spears Arthur Sperry
  Fauna of the caves of Yucatan
  1938
 76. Bloom Barry R.
  Tuberculosis
  1994
 77. Koltun V. M.
  Kremnerogovye gubki severnyh i dal'nevostočnyh morej SSSR
  1959
 78. Grinnell Joseph; Dixon Joseph; Linsdale Jean M.
  Vertebrate natural history of a section of northern California through the Lassen Peak region
  1930
 79. Veselko Matjaž; Gradišek Primož; Jugović Domagoj; Jug Marko; Koršič Marjan; Mavri Alenka; Novak-Jankovič Vesna; Porčnik Andrej; Vene Nina; Vlahović Dušan; Ilovar Saša; Zavrnik Črt
  Priporočene smernice za obravnavo poškodovancev z blago in zmerno poškodbo glave
  2013
 80. Chalmers Neil; Crawley Roberta; Rose Steven Peter Russell
  The biological bases of behaviour
  1971
 81. Ökland Jan
  The eutrophic lake Borrevann (Norway)
  1964
 82. Delo z odraslimi storilci kaznivih dejanj
  2013
 83. Bačič Martina; Sivec Nataša; Cipot Maja; Likozar Lea
  Raziskovalni tabor študentov biologije, Mokronog 2009
  2014
 84. Ahčan Uroš; Hahn Manuel; Bernard Miha
  Ko se življenje obrne na glavo
  2013
 85. Fritsch Felix Eugene
  The structure and reproduction of the algae
  1948
 86. Raspor Peter; Avguštin Gorazd; Mandić-Mulec Ines; Marinšek-Logar Romana; Petrovec Miroslav; Sepčić Kristina; Stopar David; Stres Blaž; Zalar Polona; Žgur-Bertok Darja; Barlič-Maganja Darja; Kirbiš Andrej; Ravnikar Maja; Rupnik Maja
  Mikrobiologija za znanje in napredek
  2013
 87. Vlčko Jaroslav; Dít&x11B; Daniel; Kolník Martin
  Vstavačovité Slovenska
  2003
 88. Konec Juričič Nuša; Lekić Ksenija; Tekavčič-Grad Onja; Roškar Saška
  Tu smo zate
  2013
 89. De Leo Diego; Cimitan Alberta; Dyregrov Kari; Tekavčič-Grad Onja; Andriessen Karl; Barker Emma; Kölves Kairi; O'Gorman John; Ratkowska Katarzyna Anna
  Bereavement after traumatic death
  2014
 90. Urdih Lazar Tanja; Vrbinc Alenka; Vrbinc Marjeta; Črnivec Rajko; Dernovšček Hafner Nataša; Dodič-Fikfak Metoda; Lipičnik Kristjan; Molan Marija; Stergar Eva
  Promocija zdravja pri delu
  2013
 91. Breyer Thiemo
  Grenzen der Empathie
  2013
 92. Anleitung zum Tabakbau
  1918
 93. Bonnier Gaston
  Plantes médicinales, plantes mellifères, plantes utiles et nuisibles
  19??
 94. Meleško N. A.
  Donnik
  1934
 95. Pavlov Ivan Fotievič
  Agrotehničeskie i biologičeskie metody zaščity rastenij
  1976
 96. Žukova Praskov 'ja Samuilovna
  Gerbicidy i stimuljatory rosta v ovoščevodstve
  1976
 97. Voskresenskij V. V.
  Lën i konoplja
  1947
 98. Nikolaevič Ivanov Nikolaj
  Problema belka v rastenievodstve
  1947
 99. Matoušek Alois
  Antagonismus
  1921
 100. Kosutány Thomas
  Der Ungarische Weizen und das Ungarische mehl
  1907

1 101 201 301 401  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko