biomedicina slovenica


ct=2.03 : 379

 1. Milutinović Živin Aleksandra; Zorc-Pleskovič Ruda; Vraspir-Porenta Olga; Švara Tanja
  Histologija
  2017
 2. Zorc-Pleskovič Ruda; Petrovič Danijel; Milutinović Živin Aleksandra
  Histologija
  2011
 3. Pivač Sanela; Kalender Smajlović Sedina; Draginc Andreja; Skinder Savić Katja; Hvalič Touzery Simona; Skela-Savič Brigita; Klančnik-Gruden Maja; Buček Hajdarević Irena
  Izbrane intervencije zdravstvene nege - teoretične in praktične osnove za visokošolski študij zdravstvene nege
  2013
 4. Kurjak Asim; Chervenak Frank A.
  Donald school texbook of ultrasound in obstetrics and gynecology
  2017
 5. Čurin-Šerbec Vladka; Černilec Maja; Pretnar-Hartman Katrina; Kosmač Miha; Smrekar Boštjan; Vranac Tanja; Rajčević Uroš; Horvat Simon; Režen Tadeja
  Monoklonska protitelesa
  2017
 6. Primožič Jasmina; Ovsenik Maja; Schara Rok
  Čeljustna in zobna ortopedija I.
  2017
 7. Battelino Saba
  Avdiometrija, vestibulometrija in avdiološka elektroakustika v vsakdanji praksi
  2017
 8. Dimitrijević Ivan
  Bolesti zavisnosti
  2015
 9. Paro Panjan Darja; Berger Jelena
  Preprečevanje in obvladovanje bolečine pri otrocih in mladostnikih
  2016
 10. Podobnik Janez; Mekiš Nejc; Šurlan Popović Katarina; Salapura Vladka
  Slikanje z magnetno resonanco
  2016
 11. Koren Srečko; Avšič-Županc Tatjana; Drinovec Borut; Marin Jožica; Poljak Mario
  Splošna medicinska virologija
  2011
 12. Koren Srečko; Avšič-Županc Tatjana; Drinovec Borut; Marin Jožica; Poljak Mario
  Splošna medicinska virologija
  2007
 13. Koren Srečko; Avšič-Županc Tatjana; Drinovec Borut; Marin Jožica; Poljak Mario
  Splošna medicinska virologija
  2005
 14. Kansky Aleksej; Miljković Jovan; Dolenc-Voljč Mateja; Miljković Jovan; Dolenc-Voljč Mateja
  Kožne in spolne bolezni
  2017
 15. Katić Milica; Kramer Asenka; Švab Igor
  Family medicine
  2017
 16. Akiyama Hidenori; Heller Richard
  Bioelectrics
  2017
 17. Cankar Ksenija; Fabjan Andrej; Kirn Borut; Lenasi Helena; Melik Živa; Potočnik Nejka; Vidmar Jernej; Finderle Žarko
  Izbrana poglavja iz fiziologije
  2016
 18. Paro Panjan Darja; Derganc Metka; Fidler Mis Nataša; Grosek Štefan; Meglič Anamarija; Neubauer David; Podnar Tomaž; Rus Rina
  Hemodinamsko, tekočinsko in elektrolitsko ravnovesje pri novorojenčku
  2016
 19. Klemenc-Ketiš Zalika; Tušek-Bunc Ksenija; Zelko Erika; Ivetić Vojislav; Drešček Marko; Kupnik Dejan; Kert Suzana; Bajc Irena; Lah Katja; Klemen Petra; Kravos Andrej; Mally Štefan; Iljaž Rade; Klemenc-Ketiš Zalika; Tušek-Bunc Ksenija; Zelko Erika; Mally Štefan; Bajc Irena; Klemen Petra; Kersnik Janko; Grmec Štefek
  Praktikum družinske medicine
  2011
 20. Kores-Plesničar Blanka
  Osnove psihofarmakoterapije
  2008
 21. Casar Božidar; Zdešar Urban; Lipovec Veronika
  Praktikum iz radioterapevtske fizike
  2015
 22. Ažman Renata; Švab Vesna
  Mental health in the community
  2015
 23. Ažman Renata; Švab Vesna
  Obravnava v skupnosti
  2015
 24. Černe Katarina; Ferjan Ilonka; Kržan Mojca; Kržan Mojca; Lipnik-Štangelj Metoda; Stanovnik Lovro; Žiberna Lovro; Pirkmajer Sergej; Brvar Miran
  Osnove splošne farmakologije in toksikologije
  2015
 25. Erdani-Kreft Mateja; Erman Andreja; Hudoklin Samo; Resnik Nataša; Romih Rok; Zupančič Daša; Jezernik Kristijan; Veranič Peter
  Celična biologija
  2015
 26. Erman Andreja; Hudoklin Samo; Erdani-Kreft Mateja; Resnik Nataša; Romih Rok; Zupančič Daša; Jezernik Kristijan; Veranič Peter
  Celična biologija
  2015
 27. Pirkmajer Sergej
  Patološka fiziologija
  2015
 28. Pavlič Alenka; Šoštarič Maja
  Preprečevanje strahu in bolečine otrok in mladostnikov pri zobozdravniku
  [Prevention of fear and pain of children and adolescents at the dentist]
  2015
 29. Contreras Marcela; Rožman Primož; Domanovič Dragoslav; Bricl Irena
  ABC transfuzijske medicine
  2015
 30. Obreza Aleš; Bevc Bernarda; Baumgartner Saša; Sollner Dolenc Marija; Humar Marjeta; Vrečer Franc; Anderluh Marko
  Pomožne snovi v farmaciji: od njihovega poimenovanja do vloge v zdravilu
  2015
 31. Bajrović Fajko
  Temelji patofiziologije s fiziologijo za študente zdravstvenih ved
  2015
 32. Bajrović Fajko; Vrabec Mirijam
  Temelji patofiziologije s fiziologijo za študente zdravstvenih ved
  2014
 33. Primožič Jasmina; Ovsenik Maja; Štok Jura
  Čeljustna in zobna ortopedija
  2012
 34. Novak-Antolič Živa; Kogovšek Katja; Rotovnik-Kozjek Nada; Mlakar-Mastnak Denis
  Klinična prehrana v nosečnosti
  2015
 35. Belna Anka; Bergauer Andrej; Cof Darja; Crnjac Anton; Flis Vojko; Frank Aleksander; Fuchs Erika; Reberšek Gorišek Jelka; Horvat Matjaž; Kamenik Mirt; Kobilica Nina; Kolenc Alojzij; Košir Gorazd; Koželj Miran; Krčevski-Škvarč Nevenka; Smonkar Anemarija; Lipovšek Matej; Lončarević Dara; Miksić Kazimir; Pandurovič Dean; Parać Zlatko; Pivec Gregor; Potrč Stojan; Smrke Dragica; Strojnik Tadej; Šparaš Bojan; Šparaš Karel; Tomažič Jožica; Triller Ciril; Vrabič Erik; Flis Vojko; Miksić Kazimir; Vinter Marko; Bambi Saulo; Sojar Valentin; Gadžijev Eldar; Vrečer Bojan
  Izbrana poglavja iz kirurgije
  2010
 36. Ažman-Juvan Katja; Jug Borut; Fras Zlatko; Blinc Aleš
  Športna kardiologija
  2014
 37. Kirn Borut; Potočnik Nejka; Lenasi Helena; Finderle Žarko; Starc Vito
  Navodila za vaje iz ergonomije s teoretičnimi osnovami
  2014
 38. Kozarić-Kovačić Dragica; Frančišković Tanja
  Psihoterapijski pravci
  2014
 39. Bauer Martin; Pahor Majda; Domajnko Barbara; Eržen Irena; Ferfila Nevenka; Furlan Maja; Kavčič Matic; Premik Marjan; Rugelj Darja; Starc Tina; Zakšek Teja; Tomšič Marija; Urek Mojca; Vettorazzi Renata; Zaletel-Kragelj Lijana; Marentič-Požarnik Barica; Poplas-Susič Tonka
  Zavezniki za zdravje
  2014
 40. Koritnik Blaž; Leonardis Lea; Dolenc-Grošelj Leja
  Nevropatije
  2014
 41. Žvan Bojana; Šoštarič Podlesnik Marija; Trošt Maja; Mesec Anton; Finderle Žarko
  Možganskožilne bolezni s kliničnimi primeri
  2013
 42. Kržišnik Ciril; Battelino Tadej
  Novosti v intenzivnem zdravljenju otrok
  2013
 43. Kržišnik Ciril; Battelino Tadej
  Pediatrična kardiologija
  2012
 44. Žvan Bojana; Zaletel Marjan
  Glavobol in nevropatična bolečina 2014
  2014
 45. Tomažič Janez; Strle Franc
  Infekcijske bolezni
  2014
 46. Žvan Bojana; Zaletel Marjan
  Akutna možganska kap VII
  2012
 47. Ribarič Samo
  Temelji patološke fiziologije
  2014
 48. Orel Rok
  Intestinal microbiota, probiotics and prebiotics
  2014
 49. Kržišnik Ciril; Anderluh Marija; Omerzel Vujić Erika; Derganc Metka; Čižman Milan; Konjajev Zora; Primožič Janez; Prodan Marjan
  Pediatrija
  2014
 50. Zidar Nina
  Case studies in pathology
  2013
 51. Jan Janja; Cankar Ksenija; Fidler Aleš
  Zobni karies - osnove sodobnega diagnosticiranja in zdravljenja
  2014
 52. Maličev Elvira; Jež Mojca
  Terapevtska biotehnologija
  2014
 53. Stirn-Kranjc Branka; Vidovič-Valentinčič Nataša; Globočnik Petrovič Mojca; Cvenkel Barbara
  Uveitis
  2014
 54. Antonič Jože; Smrkolj Vladimir; Pivec Gregor; Turčić Josip; Boh Mark; Zavratnik Črt
  Kirurgija
  2014
 55. Štiblar-Martinčič Draga; Cvetko Erika; Cör Andrej; Marš Tomaž; Finderle Žarko
  Anatomija, histologija, fiziologija
  2014
 56. Pohar Perme Maja
  Verjetnost in statistika z nalogami
  2014
 57. Debeljak Nataša; Horvat Simon; Juvan Peter; Kunej Tanja; Petrovič Uroš; Režen Tadeja
  Funkcijska genomika
  2014
 58. Pavlič Alenka
  Endodontija mlečnih in mladih stalnih zob
  [Endodontics of primary and immature permanent teeth]
  2014
 59. Zorn Branko; Hajdarević Sara; Kobal Geja; Turk Škraba Mira; Meden-Vrtovec Helena; Kmetec Andrej
  Andrologija
  2014
 60. Masten Robert; Smrdu Maja
  Klinična psihologija
  2013
 61. Zupanc Oskar; Nakrst Janja; Vengust Rok; Bunc Matjaž
  Komolec
  2013
 62. Chapman Valentine Jackson
  An introduction to the study of algae
  1941
 63. Cassidy James T.
  Textbook of pediatric rheumatology
  2011
 64. Gradišek Primož; Grosek Štefan; Podbregar Matej
  Šola intenzivne medicine
  2013
 65. Katić Milica; Petrač Božidar; Pavičić Adela
  Obiteljska medicina
  2013
 66. Žvan Bojana; Zaletel Marjan
  Glavobol, vrtoglavica in nevropatična bolečina s kliničnimi primeri
  2013
 67. Erman Andreja; Hudoklin Samo; Erdani-Kreft Mateja; Resnik Nataša; Romih Rok; Zupančič Daša
  Celična biologija
  2013
 68. Pregelj Peter; Kores-Plesničar Blanka; Tomori Martina; Zalar Bojan; Ziherl Slavko
  Psihiatrija
  2013
 69. Žvan Bojana; Zaletel Marjan
  Akutna možganska kap VIII
  2013
 70. Erdani-Kreft Mateja; Erman Andreja; Zupančič Daša; Jezernik Kristijan; Veranič Peter
  Celična biologija z osnovami klasične genetike
  2013
 71. Bavec Aljoša; Goličnik Marko; Lanišnik-Rižner Tea; Makovec Tomaž; Ravnik-Glavač Metka; Rozman Damjana; Žakelj-Mavrič Marija; Zorko Matjaž
  Izbrana poglavja iz biokemije 1
  2012
 72. Alexander R. McNeill
  #The #invertebrates
  1979
 73. Kaestner Alfred; Gruner Hans-Eckhard
  Lehrbuch der Speziellen Zoologie
  1980
 74. Kaestner Alfred; Wetzel Arno
  Lehrbuch der Speziellen Zoologie
  1963
 75. Khalbuss Walid E; Parwani Anil V
  Cytopathology of soft tissue and bone lesions
  2011
 76. Karamehić Jasenko; Izetbegović Sebija
  Imunosupresivna terapija i njena primjena u transplantaciji organa
  2012
 77. Žvan Bojana; Zaletel Marjan
  Glavobol in nevropatska bolečina 2012: učbenik za zdravstvene delavce
  2012
 78. Zidar Nina; Popović Mara
  Klinično-patološki primeri: vaje iz patologije za študente medicine in dentalne medicine
  2012
 79. Mueller-Premru Manica
  Preprečevanje okužb v zobozdravstvu: učbenik za študente dentalne medicine
  2012
 80. Štiblar-Martinčič Draga; Cvetko Erika; Coer Andrej; Marš Tomaž; Finderle Žarko
  Anatomija, histologija, fiziologija
  2012
 81. Kreft Marko
  Temelji fiziologije: navodila za vaje
  2012
 82. Švab Igor; Rotar-Pavlič Danica
  Družinska medicina: učbenik
  2012
 83. Kobal Borut
  Izbrana poglavja iz ginekološke in perinatološke propedevtike
  2012
 84. Jezernik Kristijan; Veranič Peter; Sterle Maksimiljan
  Celična biologija
  2012
 85. Granda Gal; Lorber Bogdan
  Prehodne nevrolo ke motnje: mala šola nevrologije
  2012
 86. Gadžijev Eldar; Karamarković R. Aleksandar; Mahkovic-Hergouth Ksenija; Rotovnik-Kozjek Nada; Dukić Vladimir; Doklestić Krstina; Djokić Mihajlo
  Resekciona hirurgija jetre
  2012
 87. Karadaglić Ðorđije
  Dermatologija
  2000
 88. Karelović Deni
  Infekcije u ginekologiji i perinatologiji
  2012
 89. Rumboldt Mirjana; Petric Dragomir
  Obiteljska medicina: odabrana poglavja
  2011
 90. Črešnar Bronislava; Plemenitaš Ana; Zorko Matjaž; Žakelj-Mavrič marija
  Biokemija ustne votline
  2011
 91. Košnik Mitja; Mrevlje Franc; Štajer Dušan; Černelč Peter; Koželj Mirta; Andoljšek Dušan; Jamšek Marija; Kotnik Vladimir; Kveder Radoslav; Lindič Jelka; Lunder Urška; Markovič Saša; Mušič Ema; Možina Martin; Mrevlje Živa; Osredkar Joško; Pfeifer Marija; Pokorn Dražigost; Praprotnik Sonja; Preželj Janez; Štajer Dušan; Tomšič Matija; Lož Gregor
  Interna medicina
  2011
 92. Rebol Janez
  Atlas otoskopije
  2011
 93. Tetičkovič Erih
  Nevrosonologija
  2011
 94. Rener-Primec Zvonka; Krajnc Natalija
  Obravnava glavobola pri otroku in mladostniku: učbenik za zdravnike, medicinske sestre in druge zdravstvene delavce
  2011
 95. Kraigher Alenka; Ihan Alojz; Avčin Tadej
  Cepljenje in cepiva - dobre prakse varnega cepljenja: univerzitetni učbenik za študente medicinske in zdravstvene fakultete
  2011
 96. Črešnar Bronislava; Dolžan Vita; Hudler Petra; Plemenitaš Ana; Žakelj-Mavrič Marija
  Navodila za vaje iz Biokemije II
  2011
 97. Zidar Nina; Gale Nina
  Osnove patologije
  2011
 98. Petrovič Danijel; Zorc Marjeta; Zorc-Pleskovič Ruda; Milutinović Živin Aleksandra; Pleskovič Aleš
  Embriologija
  2011
 99. Bobnar Albina; Žvan Bojana
  Timska obravnava bolnikov z možgansko kapjo II: učbenik za zdravstvene delavce
  2011
 100. Grosek Štefan; Kalan Gorazd; Petrovič Minja
  Kritično bolan in poškodovan otrok: razpoznava, zdravljenje in prevoz z učnimi delavnicami: 15. izobraževalni seminar
  2011

1 101 201 301  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko