biomedicina slovenica


ct=2.03 : 391

 1. Pretnar-Oblak Janja; Šteblaj Simona; Medvešček-Smrekar Maja; Janež Andrej; Kompan Lidija
  Žilna nevrologija II
  2018
 2. Pretnar-Oblak Janja; Šteblaj Simona; Vodušek David B.; Rot Uroš
  Žilna nevrologija II
  2018
 3. Vincent Jean Louis; Abraham Edward; Moore Frederick A.; Kochanek Patrick; Fink Mitchell P.
  Textbook of critical care
  2017
 4. Žvan Bojana; Zupan Matija; Zaletel Marjan; Tetičkovič Erih
  Akutna možganska kap XI
  2017
 5. Artnik Barbara; Ćatović Amra; Čengić B.; Drusany Starič Kristina; Eterović Toni; Juričič Mojca; Radulović Danijela; Starič Jože; Velić Lejla; Vuković Maja; Pengov Andrej
  Mlijeko - super namirnica
  2017
 6. Jevnikar Peter; Kopač Igor; Kuhar Milan
  Osnove totalne proteze
  2016
 7. Tul Nataša; Mujezinović Faris; Meglič Leon; Verdenik Ivan
  Ultrazvočne preiskave v ginekologiji in perinatologiji
  2017
 8. Zaletel Marjan; Žvan Bojana; Vintar Neli
  Življenje brez glavobola
  2017
 9. Tomori Martina; Petek Šter Marija; Petek Davorina; Kolšek Marko
  Izbrana poglavja iz sporazumevanja
  2015
 10. Battelino Tadej; Kotnik Primož; Neubauer David; Paro Panjan Darja; Štabuc Borut; Tepeš Bojan; Tomori Martina
  Pediatrična gastroenterologija
  2017
 11. Antolič Bor; Šinkovec Matjaž
  EKG priročnik s prikazom primerov
  2016
 12. Salapura Vladka; Limpel Novak Katja; Ključevšek Damjana
  Radiologija v revmatologiji
  2015
 13. Milutinović Živin Aleksandra; Zorc-Pleskovič Ruda; Vraspir-Porenta Olga; Švara Tanja
  Histologija
  2017
 14. Zorc-Pleskovič Ruda; Petrovič Danijel; Milutinović Živin Aleksandra
  Histologija
  2011
 15. Pivač Sanela; Kalender Smajlović Sedina; Draginc Andreja; Skinder Savić Katja; Hvalič Touzery Simona; Skela-Savič Brigita; Klančnik-Gruden Maja; Buček Hajdarević Irena
  Izbrane intervencije zdravstvene nege - teoretične in praktične osnove za visokošolski študij zdravstvene nege
  2013
 16. Kurjak Asim; Chervenak Frank A.
  Donald school texbook of ultrasound in obstetrics and gynecology
  2017
 17. Čurin-Šerbec Vladka; Černilec Maja; Pretnar-Hartman Katrina; Kosmač Miha; Smrekar Boštjan; Vranac Tanja; Rajčević Uroš; Horvat Simon; Režen Tadeja
  Monoklonska protitelesa
  2017
 18. Primožič Jasmina; Ovsenik Maja; Schara Rok
  Čeljustna in zobna ortopedija I.
  2017
 19. Battelino Saba
  Avdiometrija, vestibulometrija in avdiološka elektroakustika v vsakdanji praksi
  2017
 20. Dimitrijević Ivan
  Bolesti zavisnosti
  2015
 21. Paro Panjan Darja; Berger Jelena
  Preprečevanje in obvladovanje bolečine pri otrocih in mladostnikih
  2016
 22. Podobnik Janez; Mekiš Nejc; Šurlan Popović Katarina; Salapura Vladka
  Slikanje z magnetno resonanco
  2016
 23. Koren Srečko; Avšič-Županc Tatjana; Drinovec Borut; Marin Jožica; Poljak Mario
  Splošna medicinska virologija
  2011
 24. Koren Srečko; Avšič-Županc Tatjana; Drinovec Borut; Marin Jožica; Poljak Mario
  Splošna medicinska virologija
  2007
 25. Koren Srečko; Avšič-Županc Tatjana; Drinovec Borut; Marin Jožica; Poljak Mario
  Splošna medicinska virologija
  2005
 26. Kansky Aleksej; Miljković Jovan; Dolenc-Voljč Mateja; Miljković Jovan; Dolenc-Voljč Mateja
  Kožne in spolne bolezni
  2017
 27. Katić Milica; Kramer Asenka; Švab Igor
  Family medicine
  2017
 28. Akiyama Hidenori; Heller Richard
  Bioelectrics
  2017
 29. Cankar Ksenija; Fabjan Andrej; Kirn Borut; Lenasi Helena; Melik Živa; Potočnik Nejka; Vidmar Jernej; Finderle Žarko
  Izbrana poglavja iz fiziologije
  2016
 30. Paro Panjan Darja; Derganc Metka; Fidler Mis Nataša; Grosek Štefan; Meglič Anamarija; Neubauer David; Podnar Tomaž; Rus Rina
  Hemodinamsko, tekočinsko in elektrolitsko ravnovesje pri novorojenčku
  2016
 31. Klemenc-Ketiš Zalika; Tušek-Bunc Ksenija; Zelko Erika; Ivetić Vojislav; Drešček Marko; Kupnik Dejan; Kert Suzana; Bajc Irena; Lah Katja; Klemen Petra; Kravos Andrej; Mally Štefan; Iljaž Rade; Klemenc-Ketiš Zalika; Tušek-Bunc Ksenija; Zelko Erika; Mally Štefan; Bajc Irena; Klemen Petra; Kersnik Janko; Grmec Štefek
  Praktikum družinske medicine
  2011
 32. Kores-Plesničar Blanka
  Osnove psihofarmakoterapije
  2008
 33. Casar Božidar; Zdešar Urban; Lipovec Veronika
  Praktikum iz radioterapevtske fizike
  2015
 34. Ažman Renata; Švab Vesna
  Mental health in the community
  2015
 35. Ažman Renata; Švab Vesna
  Obravnava v skupnosti
  2015
 36. Černe Katarina; Ferjan Ilonka; Kržan Mojca; Kržan Mojca; Lipnik-Štangelj Metoda; Stanovnik Lovro; Žiberna Lovro; Pirkmajer Sergej; Brvar Miran
  Osnove splošne farmakologije in toksikologije
  2015
 37. Erdani-Kreft Mateja; Erman Andreja; Hudoklin Samo; Resnik Nataša; Romih Rok; Zupančič Daša; Jezernik Kristijan; Veranič Peter
  Celična biologija
  2015
 38. Erman Andreja; Hudoklin Samo; Erdani-Kreft Mateja; Resnik Nataša; Romih Rok; Zupančič Daša; Jezernik Kristijan; Veranič Peter
  Celična biologija
  2015
 39. Pirkmajer Sergej
  Patološka fiziologija
  2015
 40. Pavlič Alenka; Šoštarič Maja
  Preprečevanje strahu in bolečine otrok in mladostnikov pri zobozdravniku
  [Prevention of fear and pain of children and adolescents at the dentist]
  2015
 41. Contreras Marcela; Rožman Primož; Domanovič Dragoslav; Bricl Irena
  ABC transfuzijske medicine
  2015
 42. Obreza Aleš; Bevc Bernarda; Baumgartner Saša; Sollner Dolenc Marija; Humar Marjeta; Vrečer Franc; Anderluh Marko
  Pomožne snovi v farmaciji: od njihovega poimenovanja do vloge v zdravilu
  2015
 43. Bajrović Fajko
  Temelji patofiziologije s fiziologijo za študente zdravstvenih ved
  2015
 44. Bajrović Fajko; Vrabec Mirijam
  Temelji patofiziologije s fiziologijo za študente zdravstvenih ved
  2014
 45. Primožič Jasmina; Ovsenik Maja; Štok Jura
  Čeljustna in zobna ortopedija
  2012
 46. Novak-Antolič Živa; Kogovšek Katja; Rotovnik-Kozjek Nada; Mlakar-Mastnak Denis
  Klinična prehrana v nosečnosti
  2015
 47. Belna Anka; Bergauer Andrej; Cof Darja; Crnjac Anton; Flis Vojko; Frank Aleksander; Fuchs Erika; Reberšek Gorišek Jelka; Horvat Matjaž; Kamenik Mirt; Kobilica Nina; Kolenc Alojzij; Košir Gorazd; Koželj Miran; Krčevski-Škvarč Nevenka; Smonkar Anemarija; Lipovšek Matej; Lončarević Dara; Miksić Kazimir; Pandurovič Dean; Parać Zlatko; Pivec Gregor; Potrč Stojan; Smrke Dragica; Strojnik Tadej; Šparaš Bojan; Šparaš Karel; Tomažič Jožica; Triller Ciril; Vrabič Erik; Flis Vojko; Miksić Kazimir; Vinter Marko; Bambi Saulo; Sojar Valentin; Gadžijev Eldar; Vrečer Bojan
  Izbrana poglavja iz kirurgije
  2010
 48. Ažman-Juvan Katja; Jug Borut; Fras Zlatko; Blinc Aleš
  Športna kardiologija
  2014
 49. Kirn Borut; Potočnik Nejka; Lenasi Helena; Finderle Žarko; Starc Vito
  Navodila za vaje iz ergonomije s teoretičnimi osnovami
  2014
 50. Kozarić-Kovačić Dragica; Frančišković Tanja
  Psihoterapijski pravci
  2014
 51. Bauer Martin; Pahor Majda; Domajnko Barbara; Eržen Irena; Ferfila Nevenka; Furlan Maja; Kavčič Matic; Premik Marjan; Rugelj Darja; Starc Tina; Zakšek Teja; Tomšič Marija; Urek Mojca; Vettorazzi Renata; Zaletel-Kragelj Lijana; Marentič-Požarnik Barica; Poplas-Susič Tonka
  Zavezniki za zdravje
  2014
 52. Koritnik Blaž; Leonardis Lea; Dolenc-Grošelj Leja
  Nevropatije
  2014
 53. Žvan Bojana; Šoštarič Podlesnik Marija; Trošt Maja; Mesec Anton; Finderle Žarko
  Možganskožilne bolezni s kliničnimi primeri
  2013
 54. Kržišnik Ciril; Battelino Tadej
  Novosti v intenzivnem zdravljenju otrok
  2013
 55. Kržišnik Ciril; Battelino Tadej
  Pediatrična kardiologija
  2012
 56. Žvan Bojana; Zaletel Marjan
  Glavobol in nevropatična bolečina 2014
  2014
 57. Tomažič Janez; Strle Franc
  Infekcijske bolezni
  2014
 58. Žvan Bojana; Zaletel Marjan
  Akutna možganska kap VII
  2012
 59. Ribarič Samo
  Temelji patološke fiziologije
  2014
 60. Orel Rok
  Intestinal microbiota, probiotics and prebiotics
  2014
 61. Kržišnik Ciril; Anderluh Marija; Omerzel Vujić Erika; Derganc Metka; Čižman Milan; Konjajev Zora; Primožič Janez; Prodan Marjan
  Pediatrija
  2014
 62. Zidar Nina
  Case studies in pathology
  2013
 63. Jan Janja; Cankar Ksenija; Fidler Aleš
  Zobni karies - osnove sodobnega diagnosticiranja in zdravljenja
  2014
 64. Maličev Elvira; Jež Mojca
  Terapevtska biotehnologija
  2014
 65. Stirn-Kranjc Branka; Vidovič-Valentinčič Nataša; Globočnik Petrovič Mojca; Cvenkel Barbara
  Uveitis
  2014
 66. Antonič Jože; Smrkolj Vladimir; Pivec Gregor; Turčić Josip; Boh Mark; Zavratnik Črt
  Kirurgija
  2014
 67. Štiblar-Martinčič Draga; Cvetko Erika; Cör Andrej; Marš Tomaž; Finderle Žarko
  Anatomija, histologija, fiziologija
  2014
 68. Pohar Perme Maja
  Verjetnost in statistika z nalogami
  2014
 69. Debeljak Nataša; Horvat Simon; Juvan Peter; Kunej Tanja; Petrovič Uroš; Režen Tadeja
  Funkcijska genomika
  2014
 70. Pavlič Alenka
  Endodontija mlečnih in mladih stalnih zob
  [Endodontics of primary and immature permanent teeth]
  2014
 71. Zorn Branko; Hajdarević Sara; Kobal Geja; Turk Škraba Mira; Meden-Vrtovec Helena; Kmetec Andrej
  Andrologija
  2014
 72. Masten Robert; Smrdu Maja
  Klinična psihologija
  2013
 73. Zupanc Oskar; Nakrst Janja; Vengust Rok; Bunc Matjaž
  Komolec
  2013
 74. Chapman Valentine Jackson
  An introduction to the study of algae
  1941
 75. Cassidy James T.
  Textbook of pediatric rheumatology
  2011
 76. Gradišek Primož; Grosek Štefan; Podbregar Matej
  Šola intenzivne medicine
  2013
 77. Katić Milica; Petrač Božidar; Pavičić Adela
  Obiteljska medicina
  2013
 78. Žvan Bojana; Zaletel Marjan
  Glavobol, vrtoglavica in nevropatična bolečina s kliničnimi primeri
  2013
 79. Erman Andreja; Hudoklin Samo; Erdani-Kreft Mateja; Resnik Nataša; Romih Rok; Zupančič Daša
  Celična biologija
  2013
 80. Pregelj Peter; Kores-Plesničar Blanka; Tomori Martina; Zalar Bojan; Ziherl Slavko
  Psihiatrija
  2013
 81. Žvan Bojana; Zaletel Marjan
  Akutna možganska kap VIII
  2013
 82. Erdani-Kreft Mateja; Erman Andreja; Zupančič Daša; Jezernik Kristijan; Veranič Peter
  Celična biologija z osnovami klasične genetike
  2013
 83. Bavec Aljoša; Goličnik Marko; Lanišnik-Rižner Tea; Makovec Tomaž; Ravnik-Glavač Metka; Rozman Damjana; Žakelj-Mavrič Marija; Zorko Matjaž
  Izbrana poglavja iz biokemije 1
  2012
 84. Alexander R. McNeill
  #The #invertebrates
  1979
 85. Kaestner Alfred; Gruner Hans-Eckhard
  Lehrbuch der Speziellen Zoologie
  1980
 86. Kaestner Alfred; Wetzel Arno
  Lehrbuch der Speziellen Zoologie
  1963
 87. Khalbuss Walid E; Parwani Anil V
  Cytopathology of soft tissue and bone lesions
  2011
 88. Karamehić Jasenko; Izetbegović Sebija
  Imunosupresivna terapija i njena primjena u transplantaciji organa
  2012
 89. Žvan Bojana; Zaletel Marjan
  Glavobol in nevropatska bolečina 2012: učbenik za zdravstvene delavce
  2012
 90. Zidar Nina; Popović Mara
  Klinično-patološki primeri: vaje iz patologije za študente medicine in dentalne medicine
  2012
 91. Mueller-Premru Manica
  Preprečevanje okužb v zobozdravstvu: učbenik za študente dentalne medicine
  2012
 92. Štiblar-Martinčič Draga; Cvetko Erika; Coer Andrej; Marš Tomaž; Finderle Žarko
  Anatomija, histologija, fiziologija
  2012
 93. Kreft Marko
  Temelji fiziologije: navodila za vaje
  2012
 94. Švab Igor; Rotar-Pavlič Danica
  Družinska medicina: učbenik
  2012
 95. Kobal Borut
  Izbrana poglavja iz ginekološke in perinatološke propedevtike
  2012
 96. Jezernik Kristijan; Veranič Peter; Sterle Maksimiljan
  Celična biologija
  2012
 97. Granda Gal; Lorber Bogdan
  Prehodne nevrolo ke motnje: mala šola nevrologije
  2012
 98. Gadžijev Eldar; Karamarković R. Aleksandar; Mahkovic-Hergouth Ksenija; Rotovnik-Kozjek Nada; Dukić Vladimir; Doklestić Krstina; Djokić Mihajlo
  Resekciona hirurgija jetre
  2012
 99. Karadaglić Ðorđije
  Dermatologija
  2000
 100. Karelović Deni
  Infekcije u ginekologiji i perinatologiji
  2012

1 101 201 301  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko