biomedicina slovenica


ct=2.04 : 28

 1. Dolinar Marjana; Cunk Manić Vera; Tarman-Šmit Ida; Ravnik Jurij; Konvalinka Ksenija; Tomazo-Ravnik Tatjana; Dolinar Drago; Oblak Čedomir; Medija Nevenka
  Anatomija in fiziologija človeka
  2015
 2. Schmeil Otto; Scholz Eduard
  Leitfaden der Zoologie
  1909
 3. Unger Tanja; Srebotnik-Kirbiš Irena; Sekulič Fo Mojca; Munda Miha; Kavalar Rajko; Posavec Simona
  Laboratorijske tehnike v patologiji
  2013
 4. Stušek Peter; Vilhar Barbara; Omerzel Vujić Erika; Lampe Kajtna Mojca; Šiško Milijan; Prešern Janez; Firbas Peter; Vrščaj Dušan; Remškar Roman; Krofel Miha
  Biologija celice in genetika
  2013
 5. Toman Mihael Jožef; Sernec Kristina; Kopčavar Viljemka; Omerzel Vujić Erika
  Biologija celice in ekologija z varstvom okolja
  2013
 6. ?a ;
  Spoznavam živi svet:
  2012
 7. Potočnik-Vičar Helena; Dermastia Marina
  Kjer se življenje začne ---: biologija celice in genetika za gimnazije
  2011
 8. Bavec Aljoša; Veranič Peter
  Spoznajmo zgradbo in delovanje celice: biologija za gimnazije 1
  2012
 9. Bačič Tinka; Vilfan Mojca; Strgulc-Krajšek Simona; Dolenc-Koce Jasna; Krajšek Vane
  Spoznavajmo naravo 6: učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole
  2011
 10. Stušek Peter; Grm Marjan; Pavšič Jernej; Prelovšek Petra Maja
  Celica: učbenik za strokovne in tehniške gimnazije
  2009
 11. Cvetko Erika; Dolenšek Janez; Smerdu Vika
  Anatomija obraznega dela glave in vratu
  2010
 12. Komel Radovan
  Genetika: od dvojne vijačnice do kloniranja: učbenik za gimnazije in srednje tehniške šole
  2006
 13. Dermastia Marina; Turk Tom; Petričević Blaženka
  Od molekula do ćelije: biologija za prvi razred opšte gimnazije
  2006
 14. Gostinčar-Blagotinšek Ana; Strgulc-Krajšek Simona; Putrle Dejan; Urbanič Gorazd; Petrica-Ponikvar Polonca
  Naravoslovje 7: delovni zvezek za naravoslovje v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
  2006
 15. Strgulc-Krajšek Simona; Urbanič Gorazd; Putrle Dejan; Gostinčar-Blagotinšek Ana; Ponikvar-Petrica Polonca
  Naravoslovje 7: učbenik za narovoslovje v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
  2005
 16. Potočnik-Vičar Helena; Dermastia Marina
  Od molekule do celice: delovni zvezek za splošno gimnazijo
  2005
 17. Dragaš Ana Zlata
  Mikrobiologija z epidemiologijo: učbenik za srednje zdravstvene šole
  2004
 18. Dragaš Ana Zlata
  Mikrobiologija z epidemiologijo
  2000
 19. Kolman Andreja; Mati-Djuraki Danica; Pintar Danica; Furlan Irena; Klanjšek-Gunde Marta; Jerman Riko; Ocepek Rudi
  Učbenik Naravoslovje 7: 7. razred devetletke
  2003
 20. Kogovšek Brane; Škerbinek Ana
  Zdravstvena nega bolnika z duševnimi motnjami
  2002
 21. Barovič Vesna
  Patologija, patološka fiziologija in osnove interne medicine: učbenik za srednjo zdravstveno šolo
  2002
 22. Sinković K; Guuč F; Krampač I; Schmidt I; Schaubach E
  Sistolični šumi na srcu pri otrocih in mladostnikih
  1984
 23. Milčinski L
  POTA IN MEJNIKI V RAZVOJU PSIHIATRIJE
  1978
 24. Bavec Ana; Bavec Aljoša
  Biologija: zbirka vprašanj in problemskih nalog z rešitvami za srednje šole. 2. del
  2000
 25. Bavec Aljoša; Bavec Ana
  Biologija: zbirka vprašanj in problemskih nalog z rešitvami za srednje šole. 1. del
  2000
 26. Dragaš AZ
  Mikrobiologija z epidemiologijo
  1998
 27. Grabnar Miklavž; Novak Tone; et al ;
  Biologija in genetika, evolucija
  1997
 28. Kralj Metka; Sterle Milan; Pšeničnik Majda
  Navodila za vaje iz biologije celice
  1997


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko