biomedicina slovenica


ct=2.05 : 484

 1. Dolenšek Janez
  Kosti in sklepi ter funkcionalna anatomija zgornje okončine
  2016
 2. Dolenšek Janez
  Praktična navodila za anatomsko sekcijo
  2016
 3. Salapura Vladka
  Radiološka diagnostika tumorskih sprememb mišično-kostnega sistema
  2016
 4. Salapura Vladka
  Slikovna diagnostika ožilja
  2016
 5. Pomoč in samopomoč osebam v duševni stiski
  2003
 6. Terčelj-Zorman Marjeta
  Raba placeba v kliničnih raziskavah
  2009
 7. Terčelj-Zorman Marjeta
  Endobronhialni ultrazvok
  2008
 8. Terčelj-Zorman Marjeta
  Bronhoskopija
  2014
 9. Terčelj-Zorman Marjeta
  Diagnostika in zgodnje odkrivanje pljučnega raka
  2014
 10. Terčelj-Zorman Marjeta
  Ne-invazivna mehanska ventilacija - NIMV in bronhoskopija
  2014
 11. Terčelj-Zorman Marjeta
  Načela dobre klinične prakse
  2015
 12. Brvar Miran; Grenc Damjan; Jamšek Marija; Možina Martin; Šarc Lucija
  Seminarsko gradivo
  2017
 13. Cankar Ksenija; Fabjan Andrej; Kirn Borut; Lenasi Helena; Melik Živa; Potočnik Nejka; Starc Vito; Vidmar Jernej; Štrucl Martin; Finderle Žarko
  Fiziologija
  2015
 14. Zupančič Daša
  Mikroskopiranje, mikroskopske metode in celični organeli
  2017
 15. Rajčević Uroš
  Živali v poskusu
  2016
 16. Rajčević Uroš
  Alternativne metode pri raziskovanju terapij z mAb
  2016
 17. Rajčević Uroš
  Uporaba mAb pri odkrivanju proteina
  2015
 18. Rajčević Uroš
  Imunohistokemija
  2015
 19. Karlovšek Marko
  Biokemija I
  1986
 20. Koder Jadran; Limpel Novak Katja; Podobnik Janez; Salapura Vladka; Sirnik Andrej; Torkar Andrej; Šavs Nejc
  Magnetno resonančno slikanje mišično-skeletnega sistema
  2016
 21. Milutinović Živin Aleksandra; Zorc-Pleskovič Ruda; Petrovič Danijel
  Histologija
  2016
 22. Kolšek Marko; Petek Davorina; Rotar-Pavlič Danica
  Stik z bolnikom - seminarska naloga
  2016
 23. Čurin-Šerbec Vladka; Ihan Alojz; Kopitar Andreja Nataša; Simčič Saša; Stopinšek Sanja; Krošelj Manca
  Imunološki priročnik
  2016
 24. Sajovic Matjaž
  Ortopedija
  20??
 25. Zupančič Daša
  Mikroskopiranje, mikroskopske metode in celični organeli
  2015
 26. But Igor; Gregorič Kumperščak Hojka; Hojs-Fabjan Tanja; Koprivšek Jure; Kores-Plesničar Blanka; Menih Marija; Muršec Mojca; Pahor Dušica; Pakiž Maja; Spindler Majda; Žebeljan Ivan; Hojs Radovan
  Problemsko učenje - primeri
  2008
 27. Stangler Herodež Špela; Erjavec Škerget Alenka; Kokalj-Vokač Nadja
  Medicinska biotehnologija za študente biologije
  2011
 28. Žebeljan Ivan
  Ginekologija in porodništvo
  2011
 29. Švab Igor; Kolšek Marko; Petek Šter Marija; Bulc Mateja; Petek Davorina; Cedilnik-Gorup Eva; Rifel Janez; Rotar-Pavlič Danica; Homar Vesna
  Priročnik za mentorje za predmet Primarno zdravstveno varstvo
  2016
 30. Kovačič Srečko
  Osnove klinične anatomije
  2008
 31. Crnjac Anton
  Kirurške bolezni plevralnega prostora
  2009
 32. Brvar Miran; Grenc Damjan; Jamšek Marija; Možina Martin; Šarc Lucija
  Seminarsko gradivo
  2016
 33. Kovačič Borut
  Fiziologija oploditve jajčne celice po intracitoplazmatskem injiciranju semenčice
  2008
 34. Kovačič Borut
  Laboratorijske metode oploditve z biomedicinsko pomočjo (OBMP)
  2008
 35. Kovačič Borut
  Osnove kriobiologije in metode zamrzovanja zarodkov
  2008
 36. Reljič Milan
  Obravnava neplodnega para
  2008
 37. Reljič Milan
  Tuboperitonealna neplodnost
  2008
 38. Reljič Milan
  Postopki zunajtelesne oploditve v naravnem ciklusu in gibanje serumskih vrednosti estradiola
  2008
 39. Reljič Milan
  Akutna in kronična pelvična bolečina
  2008
 40. Reljič Milan
  Grozeči splav
  2008
 41. Erman Andreja; Zupančič Daša; Veranič Peter
  Navodila za vaje pri predmetu Biologija celice
  2016
 42. Burja Silva; Tekauc-Golob Andreja; Treiber Milena; Korpar Bojan; Žolger Jože
  Pregled novorojenčka
  2008
 43. Čizmarevič Bogdan; Dolinšek Jernej; Gradišnik Peter; Hojs-Fabjan Tanja; Homšak Matjaž; Kanič Zlatka; Marčun-Varda Nataša; Pahor Dušica; Tušek-Bunc Ksenija; Hojs Radovan
  Problemsko učenje - primeri
  2007
 44. Serša Gregor
  Radiobiologija
  2001
 45. Kokalj-Vokač Nadja
  Predavanja iz predmeta Genetika
  2007
 46. Kokalj-Vokač Nadja
  Predavanja iz predmeta Molekularna biologija
  2007
 47. Kokalj-Vokač Nadja
  Predavanja iz predmeta Genetika in molekularna biologija
  2007
 48. Stangler Herodež Špela; Zagradišnik Boris; Zagorac Andreja; Kokalj-Vokač Nadja
  Navodila za vaje iz molekularne biologije
  2007
 49. Fidler Aleš; Jan Janja; Kopač Igor
  Predklinični praktikum
  2012
 50. Žebeljan Ivan
  Izročki predavanj MF MB 2009/2010 - le za interno uporabo
  2010
 51. Černe Katarina; Ferjan Ilonka; Kržan Mojca; Lipnik-Štangelj Metoda; Stanovnik Lovro; Žiberna Lovro; Pirkmajer Sergej; Brvar Miran
  Praktikum iz splošne farmakologije in toksikologije
  2015
 52. Brvar Miran; Grenc Damjan; Jamšek Marija; Možina Martin; Šarc Lucija
  Seminarsko gradivo
  2015
 53. Černe Katarina; Martinčič Bogdan
  Ugotavljanje učinkov zdravil na osrednje živčevje - poizkusi na živalih
  2011
 54. Franko Alenka
  Psihoaktivne snovi, zdravila in alkohol
  2015
 55. Videnšek Simona
  Management v zdravstvu
  2009
 56. Klemenc-Ketiš Zalika; Zelko Erika
  Praktikum družinske medicine
  2014
 57. Klemenc-Ketiš Zalika
  Družinska medicina I
  2014
 58. Klemenc-Ketiš Zalika
  Družinska medicina I
  2014
 59. Klemenc-Ketiš Zalika
  Družinska medicina I
  2013
 60. Klemenc-Ketiš Zalika; Tušek-Bunc Ksenija
  Praktikum družinske medicine
  2013
 61. Klemenc-Ketiš Zalika
  Družinska medicina I
  2013
 62. Klemenc-Ketiš Zalika; Zelko Erika
  Praktikum družinske medicine
  2013
 63. Klemenc-Ketiš Zalika; Kersnik Janko
  Navodila za pisanje seminarskih nalog za študente 6. letnika
  2013
 64. Klemenc-Ketiš Zalika; Kersnik Janko
  Navodila za pisanje seminarskih nalog za študente 4. letnika
  2013
 65. Klemenc-Ketiš Zalika; Tušek-Bunc Ksenija
  Praktikum družinske medicine
  2012
 66. Klemenc-Ketiš Zalika
  Družinska medicina I
  2012
 67. Klemenc-Ketiš Zalika; Zelko Erika
  Praktikum družinske medicine
  2012
 68. Klemenc-Ketiš Zalika
  Družinska medicina I
  2012
 69. Klemenc-Ketiš Zalika; Kersnik Janko
  Navodila za pisanje seminarskih nalog za študente 6. letnika
  2012
 70. Klemenc-Ketiš Zalika; Kersnik Janko
  Navodila za pisanje seminarskih nalog za študente 4. letnika
  2012
 71. Klemenc-Ketiš Zalika; Kersnik Janko
  Navodila za pisanje seminarskih nalog za študente 4. letnika
  2011
 72. Klemenc-Ketiš Zalika
  Učno gradivo Družinska medicina I
  2011
 73. Klemenc-Ketiš Zalika
  Učno gradivo Družinska medicina I
  2011
 74. Klemenc-Ketiš Zalika; Kersnik Janko
  Navodila za pisanje seminarskih nalog za študente 6. letnika
  2011
 75. Klemenc-Ketiš Zalika; Zelko Erika; Tušek-Bunc Ksenija
  Učno gradivo Družinska medicina II
  2011
 76. Klemenc-Ketiš Zalika; Zelko Erika
  Učno gradivo Družinska medicina II
  2011
 77. Klemenc-Ketiš Zalika; Kersnik Janko
  Navodila za pisanje seminarskih nalog za študente 4. letnika
  2010
 78. Klemenc-Ketiš Zalika; Kersnik Janko
  Navodila za pisanje seminarskih nalog za študente 6. letnika
  2010
 79. Klemenc-Ketiš Zalika
  Učno gradivo Družinska medicina II
  2010
 80. Klemenc-Ketiš Zalika
  Učno gradivo Družinska medicina I
  2010
 81. Klemenc-Ketiš Zalika
  Učno gradivo Družinska medicina I
  2010
 82. Klemenc-Ketiš Zalika; Zelko Erika
  Učno gradivo Družinska medicina II
  2010
 83. Franko Alenka
  Alkohol, droge in tobak
  2015
 84. Franko Alenka
  Poklicne bolezni dihal
  2015
 85. Franko Alenka
  Monitoring izpostavljenosti
  2015
 86. Franko Alenka
  Kemične snovi na delovnem mestu
  2015
 87. Franko Alenka; Bilban Marjan
  Zastrupitve pri izpostavljenosti težkim kovinam
  2015
 88. Franko Alenka; Bilban Marjan
  Osnove biološkega monitoringa
  2015
 89. Franko Alenka; Bilban Marjan
  Uvod v toksikologijo
  2015
 90. Franko Alenka; Dolžan Vita
  Interakcije med genskimi dejavniki in dejavniki okolja
  2015
 91. Čakš Jager Nuška; Frelih Tatjana; Sočan Maja; Kolman Jana; Klepac Petra; Učakar Veronika; Grgič-Vitek Marta; Grilc Eva; Kopilović Boris; Grmek-Košnik Irena; Pečavar Blaž; Kraigher Alenka; Čakš Jager Nuška; Kraigher Alenka; Sočan Maja
  Hemoragična mrzlica ebola - pripravljenost in odzivanje v Sloveniji
  2015
 92. Primožič Jasmina; Ovsenik Maja; Štok Jura
  Čeljustna in zobna ortopedija
  2012
 93. Farčnik Franc; Drevenšek Martina; Ovsenik Maja; Vremec Gabrijela; Štok Jura
  Zdravljenje malokluzij s Fränklovimi regulatorji funkcije
  2010
 94. Petek Šter Marija; Rotar-Pavlič Danica; Švab Igor
  Na izsledkih temelječa medicina
  2014
 95. Franko Alenka
  Delo, okolje in zdravje
  2010
 96. Franko Alenka
  Poklicna toksikologija in gensko-okoljske interakcije
  2015
 97. Zorman Tadej; Bevc Sebastjan; Bevc Sebastjan
  Parenteralno nadomeščanje tekočin
  2011
 98. Serdinšek Tamara; Zdravković Marko; Bevc Sebastjan
  Priročnik za tutorje
  2011
 99. Bevc Sebastjan; Hojs Nina; Zorman Tadej; Bevc Sebastjan; Svenšek Franc
  Simulacija motenj srčnega ritma pri predmetu Interna medicina
  2011
 100. Bevc Sebastjan; Penko Meta; Zorman Tadej; Bevc Sebastjan; Sinkovič Andreja
  Simulacija akutnega koronarnega sindroma pri predmetu Interna medicina
  2011

1 101 201 301 401  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko