biomedicina slovenica


ct=2.05 : 499

 1. Videtič Paska Alja
  Eksperimentalna epigenetika
  2018
 2. Videtič Paska Alja
  Molekularna analiza in samomorilno vedenje
  2018
 3. Videtič Paska Alja
  Molekularna analiza in samomorilno vedenje
  2018
 4. Petek Davorina; Kolšek Marko; Moharić Metka; Kopčavar Guček Nena; Stepanović Aleksander; Černe Anja; Kovač-Blaž Milena; Homar Vesna; Kokalj-Kokot Mateja; Jemec Zalar Barbara; Pekarović-Džakulin Vesna; Vidič Hudobivnik Polona; Rotar-Pavlič Danica
  Stik z bolnikom
  2018
 5. Petek Davorina; Švab Igor; Bešič Hana
  Znanstveno raziskovalno delo v družinski medicini
  2017
 6. Črešnar Bronislava; Debeljak Nataša; Dolžan Vita; Hudler Petra; Plemenitaš Ana; Žakelj-Mavrič Marija
  Navodila za vaje iz Medicinske biokemije in molekularne genetike
  2017
 7. Švab Igor; Kolšek Marko; Bulc Mateja; Petek Davorina; Cedilnik-Gorup Eva; Rifel Janez; Rotar-Pavlič Danica; Petek Šter Marija
  Primarno zdravstveno varstvo
  2017
 8. Petek Šter Marija; Švab Igor; Petek Davorina
  Sporazumevanje
  2017
 9. Petek Šter Marija; Petek Davorina; Švab Igor
  Medicina na podeželju in v odmaknjenih krajih
  2017
 10. Petek Šter Marija; Petek Davorina; Švab Igor
  Medicina na podeželju in v odmaknjenih krajih
  2017
 11. Bernik Golubić Špela
  Samozdravljenje očesnih bolezni in uporaba izdelkov za oči
  2013
 12. Šinkovec Matjaž; Mazić Uroš; Tasič Jerneja; Writzl Karin; Toplišek Janez; Debeljak Jana; Pernat Andrej; Jan Matevž; Antolič Bor; Klemen Luka; Koželj Mirta; Rakovec Peter
  Genetski vzroki aritmij
  2013
 13. Erdani-Kreft Mateja
  Korelativna mikroskopija
  2012
 14. Erdani-Kreft Mateja
  Celične kulture v raziskavah in regenerativni medicini
  2012
 15. Erdani-Kreft Mateja
  Korelativna mikroskopija
  2012
 16. Dolenšek Janez
  Kosti in sklepi ter funkcionalna anatomija zgornje okončine
  2016
 17. Dolenšek Janez
  Praktična navodila za anatomsko sekcijo
  2016
 18. Salapura Vladka
  Radiološka diagnostika tumorskih sprememb mišično-kostnega sistema
  2016
 19. Salapura Vladka
  Slikovna diagnostika ožilja
  2016
 20. Pomoč in samopomoč osebam v duševni stiski
  2003
 21. Terčelj-Zorman Marjeta
  Raba placeba v kliničnih raziskavah
  2009
 22. Terčelj-Zorman Marjeta
  Endobronhialni ultrazvok
  2008
 23. Terčelj-Zorman Marjeta
  Bronhoskopija
  2014
 24. Terčelj-Zorman Marjeta
  Diagnostika in zgodnje odkrivanje pljučnega raka
  2014
 25. Terčelj-Zorman Marjeta
  Ne-invazivna mehanska ventilacija - NIMV in bronhoskopija
  2014
 26. Terčelj-Zorman Marjeta
  Načela dobre klinične prakse
  2015
 27. Brvar Miran; Grenc Damjan; Jamšek Marija; Možina Martin; Šarc Lucija
  Seminarsko gradivo
  2017
 28. Cankar Ksenija; Fabjan Andrej; Kirn Borut; Lenasi Helena; Melik Živa; Potočnik Nejka; Starc Vito; Vidmar Jernej; Štrucl Martin; Finderle Žarko
  Fiziologija
  2015
 29. Zupančič Daša
  Mikroskopiranje, mikroskopske metode in celični organeli
  2017
 30. Rajčević Uroš
  Živali v poskusu
  2016
 31. Rajčević Uroš
  Alternativne metode pri raziskovanju terapij z mAb
  2016
 32. Rajčević Uroš
  Uporaba mAb pri odkrivanju proteina
  2015
 33. Rajčević Uroš
  Imunohistokemija
  2015
 34. Karlovšek Marko
  Biokemija I
  1986
 35. Koder Jadran; Limpel Novak Katja; Podobnik Janez; Salapura Vladka; Sirnik Andrej; Torkar Andrej; Šavs Nejc
  Magnetno resonančno slikanje mišično-skeletnega sistema
  2016
 36. Milutinović Živin Aleksandra; Zorc-Pleskovič Ruda; Petrovič Danijel
  Histologija
  2016
 37. Kolšek Marko; Petek Davorina; Rotar-Pavlič Danica
  Stik z bolnikom - seminarska naloga
  2016
 38. Čurin-Šerbec Vladka; Ihan Alojz; Kopitar Andreja Nataša; Simčič Saša; Stopinšek Sanja; Krošelj Manca
  Imunološki priročnik
  2016
 39. Sajovic Matjaž
  Ortopedija
  20??
 40. Zupančič Daša
  Mikroskopiranje, mikroskopske metode in celični organeli
  2015
 41. But Igor; Gregorič Kumperščak Hojka; Hojs-Fabjan Tanja; Koprivšek Jure; Kores-Plesničar Blanka; Menih Marija; Muršec Mojca; Pahor Dušica; Pakiž Maja; Spindler Majda; Žebeljan Ivan; Hojs Radovan
  Problemsko učenje - primeri
  2008
 42. Stangler Herodež Špela; Erjavec Škerget Alenka; Kokalj-Vokač Nadja
  Medicinska biotehnologija za študente biologije
  2011
 43. Žebeljan Ivan
  Ginekologija in porodništvo
  2011
 44. Švab Igor; Kolšek Marko; Petek Šter Marija; Bulc Mateja; Petek Davorina; Cedilnik-Gorup Eva; Rifel Janez; Rotar-Pavlič Danica; Homar Vesna
  Priročnik za mentorje za predmet Primarno zdravstveno varstvo
  2016
 45. Kovačič Srečko
  Osnove klinične anatomije
  2008
 46. Crnjac Anton
  Kirurške bolezni plevralnega prostora
  2009
 47. Brvar Miran; Grenc Damjan; Jamšek Marija; Možina Martin; Šarc Lucija
  Seminarsko gradivo
  2016
 48. Kovačič Borut
  Fiziologija oploditve jajčne celice po intracitoplazmatskem injiciranju semenčice
  2008
 49. Kovačič Borut
  Laboratorijske metode oploditve z biomedicinsko pomočjo (OBMP)
  2008
 50. Kovačič Borut
  Osnove kriobiologije in metode zamrzovanja zarodkov
  2008
 51. Reljič Milan
  Obravnava neplodnega para
  2008
 52. Reljič Milan
  Tuboperitonealna neplodnost
  2008
 53. Reljič Milan
  Postopki zunajtelesne oploditve v naravnem ciklusu in gibanje serumskih vrednosti estradiola
  2008
 54. Reljič Milan
  Akutna in kronična pelvična bolečina
  2008
 55. Reljič Milan
  Grozeči splav
  2008
 56. Erman Andreja; Zupančič Daša; Veranič Peter
  Navodila za vaje pri predmetu Biologija celice
  2016
 57. Burja Silva; Tekauc-Golob Andreja; Treiber Milena; Korpar Bojan; Žolger Jože
  Pregled novorojenčka
  2008
 58. Čizmarevič Bogdan; Dolinšek Jernej; Gradišnik Peter; Hojs-Fabjan Tanja; Homšak Matjaž; Kanič Zlatka; Marčun-Varda Nataša; Pahor Dušica; Tušek-Bunc Ksenija; Hojs Radovan
  Problemsko učenje - primeri
  2007
 59. Serša Gregor
  Radiobiologija
  2001
 60. Kokalj-Vokač Nadja
  Predavanja iz predmeta Genetika
  2007
 61. Kokalj-Vokač Nadja
  Predavanja iz predmeta Molekularna biologija
  2007
 62. Kokalj-Vokač Nadja
  Predavanja iz predmeta Genetika in molekularna biologija
  2007
 63. Stangler Herodež Špela; Zagradišnik Boris; Zagorac Andreja; Kokalj-Vokač Nadja
  Navodila za vaje iz molekularne biologije
  2007
 64. Fidler Aleš; Jan Janja; Kopač Igor
  Predklinični praktikum
  2012
 65. Žebeljan Ivan
  Izročki predavanj MF MB 2009/2010 - le za interno uporabo
  2010
 66. Černe Katarina; Ferjan Ilonka; Kržan Mojca; Lipnik-Štangelj Metoda; Stanovnik Lovro; Žiberna Lovro; Pirkmajer Sergej; Brvar Miran
  Praktikum iz splošne farmakologije in toksikologije
  2015
 67. Brvar Miran; Grenc Damjan; Jamšek Marija; Možina Martin; Šarc Lucija
  Seminarsko gradivo
  2015
 68. Černe Katarina; Martinčič Bogdan
  Ugotavljanje učinkov zdravil na osrednje živčevje - poizkusi na živalih
  2011
 69. Franko Alenka
  Psihoaktivne snovi, zdravila in alkohol
  2015
 70. Videnšek Simona
  Management v zdravstvu
  2009
 71. Klemenc-Ketiš Zalika; Zelko Erika
  Praktikum družinske medicine
  2014
 72. Klemenc-Ketiš Zalika
  Družinska medicina I
  2014
 73. Klemenc-Ketiš Zalika
  Družinska medicina I
  2014
 74. Klemenc-Ketiš Zalika
  Družinska medicina I
  2013
 75. Klemenc-Ketiš Zalika; Tušek-Bunc Ksenija
  Praktikum družinske medicine
  2013
 76. Klemenc-Ketiš Zalika
  Družinska medicina I
  2013
 77. Klemenc-Ketiš Zalika; Zelko Erika
  Praktikum družinske medicine
  2013
 78. Klemenc-Ketiš Zalika; Kersnik Janko
  Navodila za pisanje seminarskih nalog za študente 6. letnika
  2013
 79. Klemenc-Ketiš Zalika; Kersnik Janko
  Navodila za pisanje seminarskih nalog za študente 4. letnika
  2013
 80. Klemenc-Ketiš Zalika; Tušek-Bunc Ksenija
  Praktikum družinske medicine
  2012
 81. Klemenc-Ketiš Zalika
  Družinska medicina I
  2012
 82. Klemenc-Ketiš Zalika; Zelko Erika
  Praktikum družinske medicine
  2012
 83. Klemenc-Ketiš Zalika
  Družinska medicina I
  2012
 84. Klemenc-Ketiš Zalika; Kersnik Janko
  Navodila za pisanje seminarskih nalog za študente 6. letnika
  2012
 85. Klemenc-Ketiš Zalika; Kersnik Janko
  Navodila za pisanje seminarskih nalog za študente 4. letnika
  2012
 86. Klemenc-Ketiš Zalika; Kersnik Janko
  Navodila za pisanje seminarskih nalog za študente 4. letnika
  2011
 87. Klemenc-Ketiš Zalika
  Učno gradivo Družinska medicina I
  2011
 88. Klemenc-Ketiš Zalika
  Učno gradivo Družinska medicina I
  2011
 89. Klemenc-Ketiš Zalika; Kersnik Janko
  Navodila za pisanje seminarskih nalog za študente 6. letnika
  2011
 90. Klemenc-Ketiš Zalika; Zelko Erika; Tušek-Bunc Ksenija
  Učno gradivo Družinska medicina II
  2011
 91. Klemenc-Ketiš Zalika; Zelko Erika
  Učno gradivo Družinska medicina II
  2011
 92. Klemenc-Ketiš Zalika; Kersnik Janko
  Navodila za pisanje seminarskih nalog za študente 4. letnika
  2010
 93. Klemenc-Ketiš Zalika; Kersnik Janko
  Navodila za pisanje seminarskih nalog za študente 6. letnika
  2010
 94. Klemenc-Ketiš Zalika
  Učno gradivo Družinska medicina II
  2010
 95. Klemenc-Ketiš Zalika
  Učno gradivo Družinska medicina I
  2010
 96. Klemenc-Ketiš Zalika
  Učno gradivo Družinska medicina I
  2010
 97. Klemenc-Ketiš Zalika; Zelko Erika
  Učno gradivo Družinska medicina II
  2010
 98. Franko Alenka
  Alkohol, droge in tobak
  2015
 99. Franko Alenka
  Poklicne bolezni dihal
  2015
 100. Franko Alenka
  Monitoring izpostavljenosti
  2015

1 101 201 301 401  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko