biomedicina slovenica


ct=2.06 : 1072

 1. Slapar Majda
  Anemije
  2018
 2. Bizjak Igor; Bratuš Dejan; Kmetec Andrej; Poteko Sandi; Repar Bornšek Simona; Štrus Bojan; Tršinar Bojan
  Smernice za diagnostiko, spremljanje in zdravljenje moških s simptomi spodnjih sečil (SSS) zaradi benignega povečanja prostate (BPP)
  2014
 3. Vrankar Martina; Unk Mojca
  Zdravilo durvalumab za zdravljenje raka pljuč
  2017
 4. Balija Saša; Važanić Damir
  Škola hitne medicine 4
  2017
 5. Bešić Nikola; Vegelj-Pirc Marija; Vidergar-Kralj Barbara
  Rak ščitnice
  2017
 6. Pavić Nikolić Milena; Golja Mojca
  Z roko v roki za boljše življenje z revmo
  2017
 7. Enggist Stefan; Møller Lars; Galea Gauden; Udesen Caroline
  Prisons in health
  2014
 8. Unk Mojca; Vidovič Dušanka
  Gefitinib za zdravljenje nedrobnoceličnega pljučnega raka
  2017
 9. Unk Mojca; Vidovič Dušanka
  Osimertinib za zdravljenje nedrobnoceličnega pljučnega raka
  2017
 10. Miklavčič Damijan; Serša Gregor
  Handbook of electroporation
  2016
 11. Ocvirk Janja; Hlebanja Zvezdana; Reberšek Martina; Volk Neva; Boc Marko; Benedik Jernej; Mesti Tanja; Ebert Moltara Maja
  Panitumumab
  2017
 12. Bešić Nikola; Schwarzbartl-Pevec Andreja A.; Klevišar Ivančič Andreja; Vogrin Andrej; Vidergar-Kralj Barbara; Gazić Barbara; Krhin Blaž; Zakotnik Branko; Grašič-Kuhar Cvetka; Bergant Damijan; Pirnat Edvard; Gutnik Helena; Žagar Ivana; Blazina Jerca; Zaletel Katja; Strojan Fležar Margareta; Hočevar Marko; Dremelj Marta; Glumac Nebojša; Blatnik Olga; Gaberšček Simona; Pavlović Djokić Snežana; Klopčič Ulrika; Kloboves-Prevodnik Veronika; Pohar-Marinšek Živa
  Smernice diagnostike in zdravljenja diferenciranega raka ščitnice
  2017
 13. Govc Eržen Jana; Petek Šter Marija
  Priročnik za zdravnike družinske medicine
  2017
 14. Kragelj Borut
  Zdravljenje raka prostate
  2015
 15. Kragelj Borut
  Zdravljenje raka prostate
  2016
 16. Ribič Helena; Eberl-Gregorič Edita; Dermota Urška; Ravnik Mateja; Grmek-Košnik Irena
  Navodila za odvzem kužnin za mikrobiološke preiskave Oddelka za medicinsko mikrobiologijo Kranj
  2016
 17. Petek Davorina; Selič Polona; Petek Šter Marija; Kolšek Marko; Rifel Janez; Jemec Zalar Barbara; Zelko Erika; Drobnič Radobuljac Maja; Zupan Matej; Nolimal Manca; Gril-Jevšek Lea; Klemenc-Ketiš Zalika; Homar Vesna; Vodopivec Jamšek Vlasta; Kopčavar Guček Nena; Iljaž Rade; Švab Igor; Rotar-Pavlič Danica; Tušek-Bunc Ksenija
  Sporazumevanje v družinski medicini
  2016
 18. Marinič Milena
  Kako pravilno obdelovati zdravstvene podatke
  2016
 19. Marinič Milena
  Zasebnost in dokumentologija zdravstvenih podatkov
  2016
 20. Ovsenik Maja; Farčnik Franc; Korpar Majda
  Eisman - Farčnikov (EF) okluzijski indeks
  2000
 21. Ovsenik Maja; Farčnik Franc; Korpar Majda
  EF indeks
  2006
 22. Krajc Mateja; Novaković Srdjan; Žgajnar Janez; Blatnik Ana; Škof Erik; Vrečar Alenka; Klopčič Natalija; Duratović Konjević Amela
  Dedni rak dojk in/ali jajčnikov
  2016
 23. Trampuž Dubravka; Brecelj-Kobe Mojca; Rus-Makovec Maja; Močnik-Bučar Mojca; Borštnar Jana; Čebašek-Travnik Zdenka; Sotošek Silvija; Cerar-Lotrič Marta; Rotar-Pavlič Danica
  Sistemska družinska terapija
  2016
 24. Restek-Petrović Branka; Filipčić Igor; Gregurek Rudolf; Degmečić Dunja; Filaković Pavo
  Rana intervencija kod psihotičnih poremećaja
  2016
 25. Sedmak Marjeta; Homan Matjaž; Brecelj Jernej; Orel Rok; Kržišnik Ciril; Battelino Tadej; Bratanič Borut; Avčin Tadej; Vesel Tina; Fidler Mis Nataša; Širca-Čampa Andreja; Mičetić-Turk Dušanka; Bigec Martin; Plevnik-Vodušek Vesna
  Smernice za prehrano dojenčkov v Sloveniji
  2010
 26. Krajc Mateja; Šval Cveto; Purić Firdeusa; Kadivec Maksimiljan; Hertl Kristijana; Briški Vesna; Primic-Žakelj Maja
  Klinična pot
  2012
 27. Zdešar Urban
  Klinična pot
  2012
 28. Krajc Mateja; Šval Cveto; Purić Firdeusa; Kadivec Maksimiljan; Hertl Kristijana; Briški Vesna; Ramovš Andreja
  Klinična pot poteka dela v presejalno-diagnostičnem centru programa DORA
  2012
 29. Dremelj Marta; Frković-Grazio Snježana; Jagodic Monika; Jančar Janez; Jezeršek Novaković Barbara; Južnič Šetina Tanja; Kloboves-Prevodnik Veronika; Tomšič Radka; Vovk Marjeta; Zadravec-Zaletel Lorna; Jezeršek Novaković Barbara
  Smernice za obravnavo bolnikov z malignimi limfomi
  2008
 30. Jamnik Franc; Marko Pij B.
  Upanje obstaja
  2009
 31. Volavšek Metka
  Head and neck pathology
  2016
 32. Škof Erik; Strojnik Ksenija
  Olaparib za zdravljenje raka jajčnikov
  2016
 33. Meznarič Marija
  Standardi za obravnavo spinalne mišične atrofije
  2016
 34. Pajk Darja; Jahjefenović Adem; Battelino Saba; Kastelic Anita
  Polžev vsadek
  2015
 35. Zimmermann Rudolf
  Vom Nutzen und Schaden unserer Vögel
  1910
 36. Brink F. H.; Haltenorth Theodor
  Die Säugetiere Europas westlich des 30. Längengrades
  1968
 37. Thienemann August; Ehrlich Vera
  Život u slatkoj vodi
  1953
 38. Haensch Günther; Haberkamp de Antón Gisela
  Wörterbuch der Biologie
  Dictionary of Biology
  Dictionnaire de la Biologie
  Diccionario de Biología
  1976
 39. Krajnc Ivan; Skok Pavel
  Biomedicinska tehnologija
  [Biomedical technology]
  2008
 40. Rožman Primož; Razboršek Irena
  Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components
  2015
 41. Rožman Primož; Razboršek Irena
  Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components
  2013
 42. Rožman Primož; Razboršek Irena
  Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components
  2011
 43. Petrič Primož; Šegedin Barbara; Zobec Logar Helena-Barbara; Robič Vesna; Fras Albert-Peter; Kragelj Borut
  Obsevanje ginekoloških tumorjev
  2014
 44. Uršič-Vrščaj Marjetka; Smrkolj Špela; Petrič Primož; Primic-Žakelj Maja; Bračko Matej; Stržinar Vida; Kobal Borut; Cvjetičanin Branko; Možina Andrej; Meglič Leon; Zore Andrej; Šegedin Barbara; Robič Vesna; Fras Albert-Peter; Bebar Sonja; Vakselj Aleš; Baškovič Milan; Djurišić Astrid; Cerar Olga; Takač Iztok; Dovnik Andraž; Rakar Stelio; Zakotnik Branko; Kragelj Borut
  Postopki za obravnavo bolnic z rakom materničnega vratu v Sloveniji
  2012
 45. Uršič-Vrščaj Marjetka; Smrkolj Špela; Petrič Primož; Primic-Žakelj Maja; Bračko Matej; Stržinar Vida; Kobal Borut; Cvjetičanin Branko; Možina Andrej; Meglič Leon; Zore Andrej; Šegedin Barbara; Robič Vesna; Fras Albert-Peter; Bebar Sonja; Vakselj Aleš; Baškovič Milan; Djurišić Astrid; Cerar Olga; Takač Iztok; Dovnik Andraž; Rakar Stelio; Zakotnik Branko; Kragelj Borut
  Smernice za obravnavo bolnic z rakom materničnega vratu v Sloveniji
  2012
 46. Petrič Primož; Šegedin Barbara; Zobec Logar Helena-Barbara; Robič Vesna; Fras Albert-Peter; Kragelj Borut; Strojan Primož; Koncilja Andrej
  Obsevanje ginekoloških tumorjev
  2011
 47. Jezeršek Novaković Barbara; Gašljević Gorana; Golo Danijela; Jagodic Monika; Jezeršek Novaković Barbara; Južnič Šetina Tanja; Pahole Goličnik Jana; Kloboves-Prevodnik Veronika; Kos Gregor; Skoblar Vidmar Marija; Smrdel Uroš; Vovk Marjeta; Zadravec-Zaletel Lorna
  Smernice za obravnavo bolnikov z malignimi limfomi
  2016
 48. Zobec Logar Helena-Barbara; Šegedin Barbara; Kragelj Borut; Šešek Manja; Lunaček Izar T.; Velenik Vaneja; Šeruga Boštjan
  Obsevanje pri raku prostate
  2013
 49. Šimenc Jana
  Prepoznava in obravnava žrtev nasilja v družini
  2015
 50. Borštnar Simona; Vegelj-Pirc Marija
  Hormonsko zdravljenje raka dojk
  2010
 51. Barbič Matija; Bebar Sonja; Cerar Olga; Cvjetičanin Branko; Čarman Janka; Djurišić Astrid; Frković-Grazio Snježana; Gazić Barbara; Gornjec Andreja; Jakopič Katja; Kobal Borut; Krajc Mateja; Merlo Sebastjan; Marolt-Mušič Maja; Pakiž Maja; Smrkolj Špela; Šešek Manja; Škof Erik; Takač Iztok; Vakselj Aleš; Zadnik Vesna; Zobec Logar Helena-Barbara; Rakar Stelio
  Smernice za obravnavo bolnic z rakom jajčnikov, jajcevodov in s primarnim peritonealnim seroznim rakom
  2015
 52. Švab Igor; Klemenc-Ketiš Zalika; Rifel Janez; Rotar-Pavlič Danica; Vodopivec Jamšek Vlasta; Kersnik Janko; Petek Šter Marija
  Z dokazi podprta medicina
  2015
 53. Graff Ludwig von
  Atlas von zwanzig tafeln zur monoraphie der Turbellarien
  1882
 54. Planinšek Ručigaj Tanja; Mertelj Oti; Kecelj Nada; Kramar Zdenka; Triller Ciril; Peric Helena; Luft Sandi; Gantar Marta; Čermelj Nataša; Komelj Magda; Gavrilov Neva; Balkovec Valerija; Andrenšek Blanka; Kokalj Branka; Somrak Justina; Vrhovnik Maja; Uršič Helena; Vilar Vanja; Vilar Vanja
  Priporočila za lokalno oskrbo kroničnih razjed
  2009
 55. Ocvirk Janja; Mulej Katja; Reberšek Martina
  Obvladovanje neželenih učinkov zdravljenja malignega melanoma z zdravilom interferon alfa 2b
  2015
 56. Schrijvers Dirk; Senn Hansjörg; Mellstedt Håkan; Zakotnik Branko
  ESMO handbook of cancer prevention
  2008
 57. Praktična zaštita ptica
  1972
 58. Klemenc-Ketiš Zalika
  Učenje družinske medicine s pomočjo filmov
  2014
 59. Klančnik-Gruden Maja; Bregar Branko; Peternelj Andreja; Marinšek Nevenka; Zaletel Marija; Skela-Savič Brigita
  Slovenska kategorizacija zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege (SKZBZN)
  2011
 60. Grebenščikov Oleg Sergejevič
  Geobotaničeskij slovar'
  1965
 61. Škof Erik; Jezeršek Novaković Barbara; Bebar Sonja
  Rak jajčnikov
  2015
 62. Zver Samo; Černelč Peter; Kos Gregor; Rotar-Pavlič Danica; Modic Kristina; Brajović Hajdenkumer Slavka; Podgornik Helena; Jug Marko
  Diseminirani plazmocitom
  2015
 63. Encyclopedia of life sciences
  1999
 64. Biološka raznolikost Hrvatske
  2008
 65. Rajer Mirjana
  Moj priročnik
  2013
 66. Jezeršek Novaković Barbara; Zver Samo; Zajc Metka; Grbič Aleksandra; Škufca Smrdel Andreja Cirila; Vrtačnik-Bokal Eda; Šalamun Vesna; Stržinar Vida; Zadravec-Zaletel Lorna; Pečovnik Matej; Modic Kristina
  Hodgkinov limfom
  2014
 67. Pogačar Eva
  Prva pomoč v Gorski reševalni službi Slovenije
  2006
 68. Reberšek Martina; Boc Marko; Oblak Irena; Benedik Jernej; Hlebanja Zvezdana; Ocvirk Janja; Volk Neva; Mesti Tanja; Ebert Moltara Maja; Milanez Tomaž; Anderluh Franc; Velenik Vaneja; But Hadžić Jasna; Šečerov Ermenc Ajra; Jeromen Ana; Rotovnik-Kozjek Nada; Kogovšek Katja; Tomažič Aleš
  Rak trebušne slinavke
  2014
 69. Klemenc-Ketiš Zalika; Švab Igor
  Raziskovanje v družinski medicini
  2014
 70. Čufer Tanja; Kmetec Andrej; Kragelj Borut; Oblak Ciril; Sedmak Boris; Tršinar Bojan; Oblak Ciril; Zakotnik Branko
  Smernice za zdravljenje raka prostate
  2008
 71. Šeruga Boštjan; Milanez Tomaž; Žagar Ivana
  Zdravljenje z radijevim kloridom
  2014
 72. Mohar Andrej; Zagmajster Maja; Verovnik Rudi; Bolta Skaberne Barbara; Verovnik Rudi; Stare Jurij; Mlakar Peter; Likozar Lea; Zidar Simon; Kuk Primož
  Nature-friendlier lighting of objects of cultural heritage (churches)
  2014
 73. Frelih Tatjana; Kraigher Alenka; Učakar Veronika; Čakš Jager Nuška; Kustec Tanja; Šubelj Maja; Vrdelja Mitja
  Preiskava izbruha
  2012
 74. Sočan Maja; Šubelj Maja
  Definicije prijavljenih nalezljivih bolezni za namene epidemiološkega spremljanja
  2012
 75. Ocvirk Janja; Potrč Stojan; Anderluh Franc; Oblak Irena; Reberšek Martina; Velenik Vaneja
  Rak želodca
  2011
 76. Reberšek Gorišek Jelka
  Karbapenemi
  2012
 77. Hojs-Fabjan Tanja; Jesenšek Papež Breda; Žlebič Jože; Orož-Koprivnik Aleksandra; Sužnik Zvezdana
  Multipla skleroza in aktiven način življenja
  2012
 78. Čelik Petra; Deronja Mario
  Ohranimo možgane fit
  2014
 79. Paver-Eržen Vesna; Hribar-Habinc Miša; Novak-Jankovič Vesna; Potočnik Iztok
  Informacije o anesteziji bolniku in njegovim svojcem
  2012
 80. Pogačnik Ana; Gazić Barbara; Vidergar-Kralj Barbara; Majdič Elga; Matos Erika; Lamovec Janez; Žgajnar Janez; Hertl Kristijana; Hočevar Marko; Krajc Mateja; Bešić Nikola; Borštnar Simona; Paulin-Košir Marija Snežna; Marinko Tanja; Žgajnar Janez; Perhavec Andraž
  Smernice diagnostike in zdravljenja raka dojk
  2011
 81. Uršič-Vrščaj Marjetka; Rakar Stelio; Možina Andrej; Kobal Borut; Takač Iztok; Deisinger Dušan; Zore Andrej; Vrtačnik-Bokal Eda; Kodrič Tatjana; Stržinar Vida
  Postopki za odkrivanje in obravnavo žensk s predrakavimi spremembami materničnega vratu
  2011
 82. Ščerbina P. S.; Bliznjuk P. J.; Jevtić Tihomir
  Pčelarstvo
  1946
 83. Čakš Mojca; Jarm Katja; Krajc Mateja; Kadivec Maksimiljan; Hertl Kristijana; Žgajnar Janez
  Kratek vodič po Evropskih smernicah za zagotavljanje kakovosti presejanja in diagnostike raka dojk
  2014
 84. Jezeršek Novaković Barbara; Dremelj Marta; Gašljević Gorana; Jagodic Monika; Jančar Janez; Južnič Šetina Tanja; Kloboves-Prevodnik Veronika; Kos Gregor; Tomšič Radka; Vovk Marjeta; Zadravec-Zaletel Lorna; Jezeršek Novaković Barbara
  Smernice za obravnavo bolnikov z malignimi limfomi
  2011
 85. Bigwood Edouard Jean
  Protein and amino acid functions
  1972
 86. Mazepova Galina Fedorovna
  Ciklopy ozera Bajkal
  1978
 87. Uršič-Vrščaj Marjetka; Rakar Stelio; Možina Andrej; Kobal Borut; Takač Iztok; Deisinger Dušan; Zore Andrej; Vrtačnik-Bokal Eda; Kodrič Tatjana; Stržinar Vida
  Smernice za celostno obravnavo žensk s predrakavimi spremembami materničnega vratu
  2011
 88. Rožman Primož; Reesink Hendrik
  Priračnik so upatstva za bezbednost i kvalitet na krv i krvni komponenti
  2014
 89. Rožman Primož; Reesink Hendrik
  Priračnik so standardni operativni proceduri
  2014
 90. Kranjec Igor; Blinc Aleš; Kanič Vojko; Keber Irena; Klemenc Matjaž; Kovačić Dragan; Radšel Peter; Reschner Hrvoje; Resman Dragica; Rotar-Pavlič Danica; Noč Marko; Fras Zlatko
  Bolnik s srčnim infarktom in njegov izbrani zdravnik
  2014
 91. Youngken Heber W.
  Pharmaceutical botany
  1951
 92. Čižman Milan; Beović Bojana; Marolt-Gomišček Marica; Seme Katja
  Kako predpisujemo protimikrobna zdravila v bolnišnicah
  2013
 93. Kus Veenvliet Jana; Veenvliet Paul; Bačič Martina; Frajman Božo; Jogan Jernej; Strgulc-Krajšek Simona
  Tujerodne vrste
  2012
 94. Jogan Jernej; Eler Klemen; Novak Špela; Kus Veenvliet Jana; Veenvliet Paul; Strgulc-Krajšek Simona; Bačič Martina
  Priročnik za sistematično kartiranje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst
  2012
 95. Franulović Orjena Žaja
  Anoreksija nervoza u djece i adolescenata
  2012
 96. Nimis Pier Luigi; Petrinjak Alenka; Jogan Jernej
  Vodnik za določanje lesnatih rastlin v Triglavskem narodnem parku (Slovenija)
  2012
 97. Sournia Alain
  Phytoplankton manual
  1978
 98. Ocvirk Janja; Jezeršek Novaković Barbara
  Bevacizumab (Avastin) pri zdravljenju bolnikov z rakom
  2013
 99. Ocvirk Janja; Velenik Vaneja; Anderluh Franc; Ebert Maja; Edhemović Ibrahim; Hlebanja Zvezdana; Oblak Irena; Reberšek Martina
  Rak debelega črevesa in danke
  2013
 100. Jezeršek Novaković Barbara; Mulej Katja; Zadravec-Zaletel Lorna
  Maligni limfomi
  2013

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko