biomedicina slovenica


ct=2.09 : 1667

 1. Oražem Vida; Peršolja Melita; Rotar-Pavlič Danica
  Dejavniki trajanja hospitalizacije v neakutni obravnavi
  [Factors influencing hospital lenghth of stay in non-acute care setting]
  2017
 2. Pavlovič Dorotea; Selič Polona; Brumen-Čop Andrej
  Praktični vidiki pomoči z umetnostjo - slika kot komunikacijski most med osebo in okoljem
  2017
 3. Šifrer Franc; Šorli Jurij
  Uporabivost kontinuiranog neinvazivnog mjerenja minutnog volumena srca pri različitim parametrima mehaničke ventilacije
  1995
 4. Ferko Marina; Keše Darja; Turk Martina
  Genotipizacija bakterije Chlamydia trachomatis s sekvenciranjem
  [Genotyping of bacteria Chlamydia trachomatis by sequencing]
  2017
 5. Glažar Polona; Erdani-Kreft Mateja; Zupančič Daša; Sepčić Kristina
  Motorni proteini v tunelskih membranskih nanocevkah in njihova vloga pri komunikaciji in razširjanju bakterij
  [Detection of motor proteins in tunneling nanotubes and their role in bacterial communication and dissemination]
  2017
 6. Babić Slađana; Blagus Rok
  Developing statistical regression models by using variable selection techniques
  [Izbira spremenljivk v multivariatnih modelih]
  2017
 7. Robič Erika; Keše Darja; Šoba Barbara; Ružić-Sabljić Eva; Skvarč Miha
  Genotipizacija glive Pneumocystis jirovecii izolirane iz kužnin bolnikov s pnevmocistozo
  [Genotyping of Pneumocystis jirovecii isolated from samples of patients with pneumocystosis]
  2017
 8. Skubic Cene; Vardjan Nina; Kreft Marko; Maček Peter; Zorec Robert
  Meritve znotrajcelične koncentracije cAMP in laktata v kulturi podganjih astrocitov po aktivaciji receptorjev prostih maščobnih kislin
  [Intracellular cAMP and lactate measurements in cultured rat astrocytes after activation of free fatty acid receptors]
  2017
 9. Mravljak Urška; Klemenc-Ketiš Zalika
  Motivacija bolnikov z multiplo sklerozo za izvajanje telesne aktivnosti in dejavniki, povezani z njo
  2017
 10. Sekne Mateja; Klemenc-Ketiš Zalika
  Stališča zaposlenih glede vpliva komunikacije na timsko delo v helikopterski nujni medicinski pomoči na področju Slovenije
  2017
 11. Barba Špela; Bavcon Kralj Mojca; Trebše Polonca; Adamič Metka
  Stabilnost in strupenost avobenzona v izdelkih za zaščito pred soncem
  [Stability and toxicity of avobenzon [!] in sunscreen products]
  2016
 12. Miceska Simona; Kreft Samo; Jež Mojca
  Izolacija, gojenje in karakterizacija mezenhimskih stromalnih celic iz mišjega kostnega mozga
  [Isolation, cultivation, and characterization of mesenchymal stromal cells from mouse bone marrow]
  2017
 13. Grat Mateja; Černelč Peter; Preložnik-Zupan Irena
  Vpliv prognostičnih točkovnikov in izbire inhibitorja tirozin kinaze na glavni molekularni odgovor po 12 mesecih zdravljenja bolnikov s kronično mieloično levkemijo
  [Impact of risk scores, and the choice of a tyrosine kinase inhibitor to the major molecular response at 12 months of treatment in patients with chronic myeolid leukemia]
  2016
 14. Tomec Urška; Bratina Nataša
  Presnovna urejenost sladkorne bolezni tipa 1 med otroki s sladkorno boleznijo tipa 1, starimi največ 7 let
  2016
 15. Beharić Amer; Hawlina Marko
  Morfološke in funkcionalne spremembe na mrežnici pri bolnikih z multiplo sklerozo
  2016
 16. Žiberna Eva; Neubauer David
  Stresni dejavniki pri starših ob ugotavljanju motnje avtističnega spektra pri njihovem otroku
  2016
 17. Škreblin Ulčar Mateja; Tul Nataša
  Vpliv nekaterih biokemičnih označevalcev na porodniške zaplete
  2016
 18. Žagar Tina; Dolžan Vita
  Polimorfizmi izbranih genov serotoninske poti pri žrtvah samomora v Sloveniji
  [Polymorphic genes of serotonergic system in suicide victims in Slovenia]
  2016
 19. Bremec Matejka; Avšič-Županc Tatjana
  Molekularna filogenija patogenih in nepatogenih hantavirusov v Sloveniji
  [Phylogenetic diversity of pathogenic and non-pathogenic hantaviruses in Slovenia]
  2016
 20. Prah Janja; Tomažič Janez
  Vpliv polimorfizmov v genih za OPG in RANKL na mineralno kostno gostoto pri bolnikih, okuženih s HIV
  2016
 21. Majcen Natalija; Jevtič Vladimir; Šurlan Popović Katarina
  Ocena hemisferične spondiloskleroze z magnetnoresonančno preiskavo
  2016
 22. Krajačič Boris; Bunc Matjaž; Štajer Dušan
  Vpliv perkutane vstavitve aortne zaklopke na morfološko preoblikovanje levega prekata in električno aktivnost srca pri bolnikih s pomembno zožitvijo aortne zaklopke
  2016
 23. Majc Dejan; Tepeš Bojan
  Vpliv načina obravnave bolnikov z alkoholno jetrno cirozo na preživetje
  2016
 24. Bovha Katja; Kersnik-Levart Tanja
  Vpliv trajanja ambulantnega merjenja krvnega tlaka z avtomatskim merilnikom na vrednosti meritev pri otrocih
  2016
 25. Mulh Robert; Kovačič Uroš
  Primerjava endoskopske operacije sindroma zapestnega prehoda z minimalno invazivno odprto tehniko
  2016
 26. Ogrič Ksenija; Šoštarič Maja; Podbregar Matej
  Vpliv deksmedetomidina na porabo opioidov pri radikalnih resekcijah prostate
  2016
 27. Posega-Devetak Sonja; Orel Rok
  Vpliv obolenj zgornjih prebavil in zdravljenja z zaviralci izločanja želodčne kisline na koncentracijo kalprotektina v blatu pri otrocih
  2016
 28. Lomšek Mili; Geršak Ksenija
  Pogostnost neuspele enoplodne nosečnosti v prvem trimesečju pri ženskah po postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo in pri ženskah, ki so zanosile spontano
  2016
 29. Šoštarič Podlesnik Marija; Pretnar-Oblak Janja; Podbregar Matej
  Kvaliteta obravnave mladih bolnikov z ishemično možgansko kapjo v osrednji Sloveniji in pogostnost ter učinkovitost zapiranja odprtega ovalnega okna
  2016
 30. Koršič Marjan; Denišlič Miro
  Somatosenzorni izvabljeni odziv pri otroku s hidrocefalusom
  2016
 31. Trpin Katarić Anita; Tomori Martina
  Sopojavnost depresije in metaboličnega sindroma pri bolnicah z depresivno motnjo
  2016
 32. Zupan Anja; Zupan Igor
  Vpliv ivabradina na variabilnost srčne frekvence pri bolnikih s stabilno koronarno boleznijo
  2016
 33. Gabršček Lucija; Voga Gorazd; Štajer Dušan
  Vpliv začetne transtorakalne ultrazvočne ocene srca na zdravljenje bolnikov na intenzivnem oddelku
  2016
 34. Baraga Diana; Erdani-Kreft Mateja; Veranič Peter; Drobne Damjana
  Ugotavljanje prisotnosti membranskih nanocevk med rakavimi in normalnimi urotelijskimi celicami
  [Detection of membrane nanotubes between cancer cells and normal urothelial cells]
  2015
 35. Kunej Terčelj Katja; Tekavčič-Grad Onja; Peterka-Novak Jožica
  Primerjava čustvenega odgovora moških in žensk po smrti bližnjega družinskega člana zaradi samomora ali raka
  [Comparison of the emotional response of men and women after the death of a close family member due to suicide or cancer]
  2016
 36. Kustec Maruša; Lusa Lara
  Primerjava skupin pri podatkih z visokim deležem nakopičenih vrednosti
  2016
 37. Slemenšek Leon; Rotar-Pavlič Danica; Jazbec Janez
  Zapleti, povezani z uporabo osrednjega venskega katetra s podkožnim prekatom pri otrocih z rakom
  [Complication associated with the use of totally implanable venous access devices in children with cancer]
  2016
 38. Šinkovec Hana; Blagus Rok; Heinze Georg
  Tuned penalized regression - a solution to the problem of separation in logistic regression?
  [Optimizirana penalizirana regresija - rešitev za problem ločenosti v logistični regresiji?]
  2016
 39. Lipovec Aleksander; Liović Mirjana; Zorko Matjaž; Cankar Ksenija
  Analiza izražanja genov zobne pulpe in folikla na različnih stopnjah razvoja modrostnega zoba
  [Gene expression analysis of dental pulp and tooth follicle in differet development stages of wisdom teeth]
  2016
 40. Žitnik Lidija; Hojs-Fabjan Tanja
  Ishemična možganska kap - dejavniki tveganja pri starostnikih in mlajših
  2016
 41. Kramer Sonja; Tomažič Aleš
  Vpliv nekaterih dejavnikov na preživetje bolnikov starejših od 85 let, ki so bili operirani zaradi akutnega abdomna
  2016
 42. Paulin-Košir Marija Snežna; Čemažar Maja
  Zdravljenje malignega melanoma z elektrokemoterapijo in antiangiogeno gensko terapijo proti endoglinu pri miših
  2016
 43. Plaskan Lidija; Štefančič Martin; Podbregar Matej
  Vpliv starosti in spremljajočih obolenj na izid rehabilitacije bolnikov z idiopatsko periferno ohromelostjo obraznih mišic s pomočjo živčno mišične reedukacije in diadinamskih tokov
  2016
 44. Hermann Dejan; Smrkolj Vladimir
  Stabilizacija nestabilnih zlomov distalne koželjnice
  2016
 45. Žuraj Sebastijan; Peternel Polona; Švab Igor; Accetto Rok
  Vodenje antikoagulacijskega zdravljenja v ambulanti družinskega zrdavnika
  2016
 46. Ferjan Simona; Urbančič-Rovan Vilma
  Deformacije nog pri osebah s sladkorno boleznijo in problem z obutvijo iz serijske proizvodnje
  2016
 47. Štajdohar Katja; Accetto Tomaž; Gasparič Aleš
  Uporaba bioinformatike za razvoj metode identifikacije bakterije Bacillus subtilis KBL 001 v probiotičnih izdelkih
  [Using bioinformatics for the development of method for identification of Bacillus subtilis KBL 001 in probiotic products]
  2016
 48. Žgur Tomaž; Prevec Tine S.
  Dermatomski somatosenzorični cerebralni evocirani potenciali in senzorični akcijski potenciali kožnih živcev nog in njihov pomen v diagnostiki lumboishialgij
  1988
 49. Šenk Barbara; Dolžan Vita; Jensterle Sever Mojca
  Genetska variabilnost serotoninskega sistema in izločanje inzulina ter vedenjski vzorci prehranjevanja pri bolnicah s sindromom policističnih ovarijev
  [Genetic variability of serotoninergic system and insulin secretion and eating behaviour in patients with polycystic ovary syndrome]
  2015
 50. Clemenz Marjetka; Prevec Tine S.; Pogačnik Tomaž
  Uspešnost popravljanja motoričnih motenj pri kortikalnih in subkortikalnih ishemičnih okvarah
  1995
 51. Jambrošič Ivo; Rotar-Pavlič Danica; Bregar Branko
  Vrsta opioidne substitucijske terapije in izid zdravljenja
  [Types of opioid substitution therapy and treatment outcome]
  2016
 52. Kopač Andreja; Stare Janez
  Resnice in zmote o pojasnjeni variabilnosti v linearni regresiji
  2016
 53. Borko Elko
  Utjecaj zaposlenosti na broj ranih komplikacija kod prekinuća trudnoće tehnikom vakuumske aspiracije
  1979
 54. Gorenjak Mario; Potočnik Uroš; Skok Pavel
  Genetska analiza kandidatnega področja na kromosomu 10 pri bolnikih s kronično vnetno črevesno boleznijo
  2010
 55. Silič Anja; Kozjek Franc; Janež Andrej
  Pojavnost in vrsta metabolnih motenj bolnikov okuženih z virusom HIV
  [The incidence and type of metabolic disorders in HIV infected patients]
  2002
 56. Šafarič-Murko Zdenka; Katz Sidney A.; Trebše Polonca
  Handling and management of hospital wastes
  2006
 57. Novak Lucija; Kržan Mojca; Žiberna Lovro
  Funkcionalne in kinetične lastnosti privzema flavonoida kvercetina v astrocite novorojene podgane
  [Quercetin uptake into neonatal rat astrocytes: functional and kinetic properties]
  2015
 58. Brumen Marina; Uršič Duško; Treven Sonja
  Management človeških virov v zdravstveni negi v splošni bolnišnici
  2008
 59. Gajšek Boštjan; Škrk Damijan; Kristan Anže; Blagus Rok
  Vloga digitalizacije pri rentgenski diagnostiki nujnih stanj na Urgentnem radiološkem oddelku v UKC Ljubljana
  [The role of digitalization in radiographic diagnostics of emergency states in Emergency Radiology Department of UMC Ljubljana]
  2015
 60. Cotič Jasna; Blagus Rok
  Statistični pristopi pri analizi trdnosti
  2016
 61. Cerovič Metka; Klemenc-Ketiš Zalika
  Vloga diplomirane medicinske sestre v referenčni ambulanti družinske medicine pri edherenci in vodenju pacienta z astmo
  2015
 62. Cerovič Metka; Klemenc-Ketiš Zalika; Švab Igor; Peterlin Borut; Stare Janez
  Uporaba genetike pri obravnavi bolnikov v družinski medicini in izobraževalne potrebe slovenskih zdravnikov družinske medicine
  2016
 63. Vrtačnik Katarina; Klemenc-Ketiš Zalika
  Vloga diplomirane medicinske sestre v referenčni ambulanti družinske medicine pri adherenci in vodenju pacienta z astmo
  2015
 64. Breznik Andrej; Oblak Irena; Kragelj Borut
  Evalvacija inter- in intrafrakcijskih premikov pri obsevanju karcinoma prostate
  [Evaluation of inter- and intrafraction movements prostatae carcinoma during radiation therapy]
  2015
 65. Koren Krajnc Metka; Sinkovič Andreja
  Prognostični dejavniki bolnikov z miokardnim infarktom brez trajnega dviga veznice ST zdravljenih na Oddelku za intenzivno interno medicino v SB Maribor v letih 2002-2003
  2009
 66. Ljubič Andreja; Clark June; Štemberger Kolnik Tamara
  Community nursing in Slovenia and Scotland in relation with family nurse
  [Patronažno zdravstveno varstvo v Sloveniji in na Škotskem v povezavi z družinsko medicinsko sestro]
  2015
 67. Zeme Katja; Švajger Urban; Kostanjšek Rok; Žnidaršič Nada
  Optimizacija kliničnega protokola gojenja dendritičnih celic za izdelavo protitumorskih cepiv
  [Clinical protocol optimization for dendritic cells generation used for anti-tumor vaccines development]
  2015
 68. Cerkvenik Marn Nina; Klemenc-Ketiš Zalika
  A
  2015
 69. Šinko Renira Dominika; Klemenc-Ketiš Zalika
  Odnos zdravstvenih delavcev v Zdravstvenem domu Gornja Radgona do obsmrtnih izkušenj
  2015
 70. Cerkvenik Marn Nina; Klemenc-Ketiš Zalika
  Dejavniki, povezani z odločitvijo za pomoč na domu z vidika socialnih oskrbovalcev
  2015
 71. Vratarič Marija Sabrina; Tušek-Bunc Ksenija
  Dejavniki zdravstvenega tveganja na delovnem mestu patronažne medicinske sestre
  2015
 72. Bauman Lidija; Skalicky Marjan
  Analiziranje prehranjevalnih navad in poznavanje alergij na hrano pri študentih
  2015
 73. Plausteiner Anita; Križmarić Miljenko; Skalicky Marjan
  Uporaba tehnologije ultrazvoka v izobraževanju in telemedicini
  2015
 74. Radolič Dejan; Križmarić Miljenko; Mekiš Dušan
  Metode nadzora nad tlakom v mešičku trahealnega tubusa
  2015
 75. Hafner Matjaž; Ferlan-Marolt Vera
  Hepatocelularni karcinom (HCK)
  1996
 76. Krajnc Petra; Takač Iztok
  Zmrzli rez in končna histopatološka diagnoza mejno malignih tumorjev jajčnikov
  2010
 77. Jarc Urša; Gobec Stanislav
  Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih naftalensulfonamidov kot potencialnih zaviralcev holineasteraz
  [Design, synthesis and evaluation of novel naphtalenesulfonamides as potential cholinesterase inhibitors]
  2015
 78. Mesarič Aleksandra; Kerec Kos Mojca
  Analiza porabe protimikrobnih zdravilnih učinkovin v Splošni bolnišnici Ptuj od 2001 do 2013
  [Analysis of antimicrobial drugs use in General Hospital Ptuj in years from 2001 to 2012]
  2015
 79. Vlahovič Simona; Sollner Dolenc Marija; Kolšek Katra
  Ugotavljanje vpliva triklosana in triklokarbana na adhezijo celic raka dojke in človeške endotelijske venske celice
  [Determination of the impact of triclosan and triclocarban on adhesion of breast cancer cells and human endothelial vein cell]
  2015
 80. Mikec Staša; Marc Janja; Meško-Brguljan Pika
  Priprava načrta in uvedba kontrole kakovosti plinske analize krvi na osnovi ocene obvladovanja tveganja
  [Risk management based design and implementation of quality control plan for blood gas analysis]
  2015
 81. Dežman Katarina; Mlinarič-Raščan Irena; Rijavec Matija
  Povezanost izbranih genskih polimorfizmov s pojavom atopijskega dermatitisa
  [Association of selected gene polymorphisms with atopic dermatitis]
  2015
 82. Jakše Hren Sabina; Štajer Dušan
  Primerjava prognoze bolnikov z akutnim srčnim infarktom z dvigom spojnice ST, sprejetih v regionalno bolnišnico in v itervencijski center
  2015
 83. Frol Senta; Žvan Bojana
  Uporaba novih antikoagulacijskih zdravil pri bolnikih s prebolelo ishemično možgansko kapjo ali prehodnim možganskim ishemičnim napadom
  2015
 84. Kokalj Nataša; Kores-Plesničar Blanka; Turk Zmago
  Depresija pri starostnikih v bolnišnici
  2010
 85. Bregar Branko; Skela-Savič Brigita
  Pomen vključevanja zaposlenih v zdravstveni negi pri oblikovanju politike zdravstvenega sistema
  2010
 86. Mikl Metka; Križmarić Miljenko
  Napovedne vrednosti zapletov med intenzivnim zdravljenjem po koronarografijah z uporabo lestvice EWS - early warning score
  2015
 87. Lubajnšek Nadja; Takač Iztok; Gönc Vida
  Uporaba zdravil v zadnjem tednu življenja
  2015
 88. Ciglar Ksenija; Križmarić Miljenko; Mekiš Dušan
  Aktivacije kliničnih alarmov v prostorih operacijskega bloka
  2015
 89. Tarkuš Jelka; Fijan Sabina; Šostar-Turk Sonja; Lorber Mateja
  Vpliv izbranih dejavnikov tveganja in delovnega okolja na zdravje delavcev v desetletnem obdobju
  2015
 90. Šavc Andreja; Kraljić Suzana; Štiglic Gregor; Lahe Milica
  Prepoznavanje pravic in dolžnosti pacientov v patronažni zdravstveni negi
  2015
 91. Šalamon Helena; Ramovš Jože; Čuček-Trifkovič Klavdija
  Zdravljenci, odvisni od alkohola in zdravil
  2015
 92. Begić Adil; Haložan David; Stričević Jadranka; Brumen Milan
  Meritev mišične zmogljivosti z EMG pri zdravstvenih delavcih
  2015
 93. Pahor Dunja; Fijan Sabina; Šostar-Turk Sonja
  Primerjava klasične gojitvene metodena selektivnih agarnih gojiščih in molekularne metode verižne reakcije s polimerazo za analizo umetno kontaminiranih tekstilij
  2015
 94. Trbežnik Anja; Skalicky Marjan; Lorber Mateja
  Informiranost pacientov ob napotitvi na endoskopski poseg
  2015
 95. Vukina Ana; Hlastan-Ribič Cirila; Gönc Vida
  Določanje koncentracije natrija in kalija v urinu ter vpliv na krvni tlak pri odraslih prebivalcih zahodne Slovenije
  2015
 96. Šišić Elvira; Fijan Sabina; Pajnkihar Majda; Šostar-Turk Sonja
  Pomen spremljanja preprečevanja prenosa MRSA v slovenskih bolnišnicah kot kazalnik kakovosti v zdravstvu
  2015
 97. Deutsch Melisa; Ramovš Jože
  Kakovost življenja starostnikov v domu starejših
  2015
 98. Ćopić Selimir; Kraljić Suzana; Štiglic Gregor
  Pravne dileme v prvi pomoči med laično populacijo
  2015
 99. Verdel Denis; Pajnkihar Majda; Lorber Mateja; Zelinka Marko
  Obravnava nenujnega pacienta v ambulanti nujne medicinske pomoči
  2015
 100. Somer Grujčič Slavica; Križmarić Miljenko
  Simulacija požara v operacijski dvorani
  2015

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko