biomedicina slovenica


ct=2.10 : 432

 1. Ninkov Mirjana; Černe Anja; Klemenc-Ketiš Zalika; Petek Davorina
  Povezava med prekomerno telesno težo in urejenostjo glikemije pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2
  2017
 2. Ajdič Klemen; Kravos Andrej
  Vloga gleženjskega indeksa pri natančnejši opredelitvi celokupne srčno-žilne ogroženosti
  2017
 3. Taler Kristina; Tomazin Iztok; Klemenc-Ketiš Zalika; Bulc Mateja
  Primerjava uporabe analgetikov v nujni medicinski pomoči (NMP) in helikopterski nujni medicinski pomoči (HNMP)
  2017
 4. Goljović Milena; Simonič Alenka; Klemenc-Ketiš Zalika; Zelko Erika
  Analiza obiskov odraslih bolnikov v ambulanti Nujne medicinske pomoči (NMP) Urgentnega centra Novo mesto
  2017
 5. Rovčanin Jasna; Selič Polona; Klemenc-Ketiš Zalika
  Somatoformne motnje pri bolnikih z depresijo v ambulanti družinske medicine
  2017
 6. Penšek Lea; Selič Polona; Klemenc-Ketiš Zalika; Rifel Janez
  Empatija in izgorelost pri zdravnikih družinske medicine
  2017
 7. Debeljak Jelena; Rifel Janez; Klemenc-Ketiš Zalika; Petek Davorina
  Depresija in kardiovaskularne bolezni
  2017
 8. Dovečar Darja; Petek Davorina; Klemenc-Ketiš Zalika; Poplas-Susič Tonka
  Razlogi za neudeležbo bolnikov s KOPB na preventivnih cepljenjih
  2017
 9. Ifko Barbara; Zelko Erika; Klemenc-Ketiš Zalika; Švab Igor
  Razlike v odzivnosti na program SVIT med urbano in ruralno ambulanto zdravnika družinske medicine v štajerski regiji
  2017
 10. Pišljar Mateja; Klemenc-Ketiš Zalika; Švab Igor; Bulc Mateja
  Pogostost pravilne interpretacije elektrokardiograma pri specializantih družinske medicine
  2017
 11. Drevenšek Tamara; Klemenc-Ketiš Zalika; Švab Igor; Ivetić Vojislav
  Prevalenca urinske inkontinence med ženskami v ambulanti družinske medicine
  2017
 12. Vidmar Tania; Vajd Rajko
  Stopnja nujnosti napotitve na sekundarno raven / dodatno preiskavo v primeru suma na rakovo bolezen
  2017
 13. Golobič Antonović Sanja; Selič Polona; Petek Šter Marija; Rifel Janez
  Primerjava obravnave bolnikov z depresijo, ki se zdravijo pri zdravniku družinske medicine, in tistih, ki jih obravnava psihiater
  2017
 14. Pašić Klemen; Rotar-Pavlič Danica; Petek Šter Marija; Kolšek Marko
  Pogoji dela specializanta družinske medicine v ambulantno-modularnem delu specializacije
  2017
 15. Novak Miro; Kravos Andrej; Petek Šter Marija; Zelko Erika
  Zdravljenje bolečine v križu v ambulanti nujne medicinske pomoči Zdravstevenega doma Radlje ob Dravi
  2017
 16. Dukadinoska Maja; Kolšek Marko; Petek Šter Marija; Rotar-Pavlič Danica
  Pitje alkohola in protrombinski čas, izražen z mednarodnim uerjenim razmerjem, pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo, ki se zdravijo z natrijevim varfarinatom
  2017
 17. Kerec Juričko Barbara; Vajd Rajko; Petek Šter Marija
  Gastroezofagealna refluksna bolezen na primarni ravni
  2017
 18. Leko Kovač Marijana; Katić Milica; Klemenc-Ketiš Zalika
  Procjena predstavnika farmaceutskih tvrdki od strane liječnika obiteljske medicine - utjecaj na indeks potrošnje lekova?
  2017
 19. Kren Gašper; Iljaž Rade; Petek Šter Marija; Klemenc-Ketiš Zalika
  Funkcionalni status pri bolnikih s sladkorno boleznijo tip II v ambulantah družinske medicine in uporaba sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije
  2017
 20. Kamnik Jug Kristina; Petek Davorina; Petek Šter Marija; Poplas-Susič Tonka
  Precepljenost zdravstvenih delavcev proti sezonski gripi na primarnem nivoju na Koroškem
  2017
 21. Mravljak Zala; Petek Davorina; Petek Šter Marija; Tušek-Bunc Ksenija
  Zadovoljstvo bolnikov v ambulantah družinske medicine brez stalnega zdravnika v Zdravstvenem domu Ravne na Koroškem
  2017
 22. Troha Katarina; Černe Anja; Petek Šter Marija; Petek Davorina
  Dejavniki, ki so povezani z [!] kakovostjo izvedbe samomeritev krvnega tlaka
  2017
 23. Pravdič Urška; Klemenc-Ketiš Zalika
  Uporabnost FRAX orodja pri obravnavi bolnikov z osteoporozo v vsakdanji klinični praksi
  2016
 24. Furlani Giovanna; Contardo Luca; Primožič Jasmina
  Espansione rapida del mascellare superiore in pazienti con cross-bite unilaterale funzionale e asimmetria facciale
  2016
 25. Duh Sašo; Strnad Matej; Klemenc-Ketiš Zalika; Švab Igor
  Povezanost jakosti bolečine ocenjene po številčni ocenjevalni lestvici z odločitvijo o napotitvi pacienta z akutno bolečino [!] trebuhu na sekundarno raven
  2017
 26. Milojević Vesna; Homar Vesna; Klemenc-Ketiš Zalika; Petek Šter Marija
  Delež pravilnih diagnoz pri obravnavi akutno zbolelih otrok v ambulanti Nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Domžale
  2017
 27. Mitić Jelena; Petek Šter Marija; Klemenc-Ketiš Zalika; Rotar-Pavlič Danica
  Opolnomočenost bolnikov s kronično atrijsko fibrilacijo v antikoagulantni ambulanti Zdravstvenega doma Trebnje
  2017
 28. Kramar Nika; Stepanović Aleksander; Klemenc-Ketiš Zalika; Zelko Erika
  Primerjava med številom pregledanih pacientov in številom napotenih na sekundarni nivo med ANMP Jesenice in urgentnim centrom Jesenice
  2017
 29. Kos Jelka; Tušek-Bunc Ksenija; Klemenc-Ketiš Zalika; Petek Šter Marija
  Z zdravljenjem povezana kakovost življenja bolnikov z arterijsko hipertenzijo v ambulanti družinske medicine
  2017
 30. Gregorčič Maja; Petek Šter Marija; Bulc Mateja
  Precepljenost proti tetanusu v Posočju
  2017
 31. Pokorn Nina; Mohor Mitja; Klemenc-Ketiš Zalika; Petek Šter Marija
  Analiza reanimacij nujne medicinske pomoči Zagorje ob Savi v letih 2005-2015
  2017
 32. Radulović Radovan; Rifel Janez; Klemenc-Ketiš Zalika; Rotar-Pavlič Danica
  Zdravljenje depresij v ambulanti zdravnika družinske medicine
  2016
 33. Stanišić Sanja; Bulc Mateja; Klemenc-Ketiš Zalika; Petek Davorina
  Stališča in dileme staršev glede cepljenja proti HPV
  2016
 34. Križaj Anja; Rajapakse Renata; Klemenc-Ketiš Zalika; Rifel Janez
  Znanje uporabe avtomatskega zunanjega defibrilatorja pri laikih na Primorskem
  2016
 35. Ferk Urška; Rajapakse Renata; Klemenc-Ketiš Zalika; Kolšek Marko
  Sodelovanje zdravnikov družinske medicine v sistemu nujne medicinske pomoči
  2016
 36. Oblak Mateja; Kravos Andrej
  Učinek bele halje na krvni tlak pri bolnikih v ambulanti družinske medicine
  2016
 37. Lipovnik Katja; Vodopivec Jamšek Vlasta; Petek Šter Marija
  Uporaba modela FRAX pri odkrivanju oateoporoze v ambulanti družinske medicine
  2016
 38. Mlinarič Tina; Zelko Erika; Petek Šter Marija; Bulc Mateja
  Primerjava kakovosti vodenja bolnikov z arterijsko hipertenzijo Življenski slog zdravnikov družinske medicine Pomurja v primerjavi s splošno populacijo
  2016
 39. Fratina Andreja; Petek Šter Marija; Švab Igor; Bulc Mateja
  Primerjava kakovosti vodenja bolnikov z arterijsko hipertenzijo med referenčnimi in ambulantami družinske medicine, ki niso referenčne
  2016
 40. Perić Danijela; Kert Suzana; Rotar-Pavlič Danica
  Zdravljenje bolnic z osteoporozo v ambulanti družinske medicine
  2016
 41. Makovec Blaž; Kersnik Janko; Kovač-Blaž Milena; Švab Igor; Petek Davorina
  Primerjava urejenosti astme med bolniki vodenimi v referenčni ambulanti družinske medicine in bolniki, ki niso vodeni v referenčni ambulanti družinske medicine
  2016
 42. Lazar Andrej; Vodopivec Jamšek Vlasta; Petek Šter Marija
  Obravnava starostnika z antikoagulacijskim zdravljenjem zaradi nevalvularne atrijske fibrilacije v ambulanti zdravnika družinske medicine
  2016
 43. Špirić Lenka; Petek Šter Marija; Švab Igor; Klemenc-Ketiš Zalika
  Primerjava kakovosti življenja starejših sladkornih bolnikov s sladkorno boleznijo tip 2 in bolnikov z drugimi kroničnimi boleznimi
  2016
 44. Emeršič Janez; Rotar-Pavlič Danica; Klemenc-Ketiš Zalika; Švab Igor
  Bolniki z demenco in njihova obravnava v ambulanti družinske medicine
  2016
 45. Greshnyaeva Olga; Kopčavar Guček Nena; Petek Šter Marija
  Zdravljenje in preventiva vaginalne kandidoze v ambulanti zdravnika družinske medicine
  2016
 46. Arnejšek Maruša; Kersnik Janko; Švab Igor; Tušek-Bunc Ksenija; Petek Davorina
  Izkušnje zdravnikov družinske medicine z odpustnicami iz internih oddlekov slovenskih bolnišnic
  2016
 47. Bakarov Petre; Ivetić Vojislav; Petek Šter Marija; Švab Igor
  Analiza kakovosti primarno-zdravstvenega presejanja za diabetično stopalo v mariborski regiji
  2016
 48. Mirtova Dragica; Rifel Janez; Petek Šter Marija; Selič Polona
  Primerjava duševnih motenj pri zaposlenih in brezposelnih osebah
  2016
 49. Božović Vladan; Cedilnik-Gorup Eva; Švab Igor; Petek Šter Marija
  Adherenca pri zdravljenju arterijske hipertenzije v ambulanti Doma starejših občanov Danice Vogrinec
  2016
 50. Hrovatin Barbara; Farčnik Franc; Rejc-Novak Metoda
  Prikaz diagnostike in zdravljenja zobnih in čeljustnih nepravilnosti
  2005
 51. Velikonja-Vagner Mojca; Farčnik Franc
  Interceptivni posegi v čeljustni in zobni ortopediji
  1994
 52. Sapač Aleksander; Rejc-Novak Metoda; Drevenšek Martina; Ihan Hren Nataša; Kramarič Čizmazija Tadeja
  Dentofacialna ortopedija diagnostika in zdravljenje
  2010
 53. Lah-Kržin Tanja; Rejc-Novak Metoda; Drevenšek Martina; Sever Krista; Milačič Miroslav
  Diagnostika in zdravljenje zobnih in čeljustnih nepravilnosti
  2006
 54. Čižmek Gordana; Rejc-Novak Metoda; Ovsenik Maja; Drevenšek Martina; Ihan Hren Nataša
  Razpoznava in obravnava čeljustnih in zobnih nepravilnosti
  2013
 55. Kumše Zala; Homar Vesna; Klemenc-Ketiš Zalika; Švab Igor
  Določitev indikacij in potrebnih znanj za uporabo obposteljne ultrasonografije v družinski medicini
  2016
 56. Maguša Lorber Nataša; Selič Polona
  Dejavniki, povezani z zaupanjem bolnikov v izbranega družinskega zdravnika
  2016
 57. Pezdirc Maja; Vajd Rajko; Klemenc-Ketiš Zalika; Švab Igor
  Analiza obiskov v dežurni službi v Zdravstvenem domu Črnomelj v obdobju med 1. 1. 2015 in 30. 6. 2015
  2016
 58. Škrbec Murn Vesna; Petek Davorina; Klemenc-Ketiš Zalika; Bulc Mateja
  Predpisovanje antibiotikov bolnikom z okužbo dihal v ambulanti družinske medicine
  2016
 59. Prica Mojca; Cedilnik-Gorup Eva; Klemenc-Ketiš Zalika; Rotar-Pavlič Danica
  Poklicno zadovoljstvo zdravnikov družinske medicine v Sloveniji
  2016
 60. Zajc Petra; Vajd Rajko; Zadnik Vesna; Švab Igor; Tušek-Bunc Ksenija
  Dejavniki neodzivnosti v presejalnih programih Svit, Dora in Zora v Zdravstvenem domu Ljubljana Šiška
  2016
 61. Farkaš Maša; Farčnik Franc; Drevenšek Martina; Primožič Jasmina; Ihan Hren Nataša
  Diagnostika in obravnava zobnih in čeljustnih nepravilnosti
  2015
 62. Sprogar Špela; Rejc-Novak Metoda; Ovsenik Maja; Ihan Hren Nataša; Jerman Greta Andrejka
  Razpoznava in obravnava čeljustnih in zobnih nepravilnosti
  2014
 63. Melink Staša; Farčnik Franc; Ovsenik Maja; Drevenšek Martina; Premik Marjan
  Diagnostika in obravnava zobnih in čeljustnih nepravilnosti
  2011
 64. Košorok Tomaž; Farčnik Franc; Drevenšek Martina; Ovsenik Maja; Ihan Hren Nataša
  Diagnostika in obravnava zobnih in čeljustnih nepravilnosti
  2013
 65. Lazić Ivan; Tomazin Iztok; Klemenc-Ketiš Zalika; Rifel Janez
  Stališče staršev glede cepljenja svojih otrok v občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki
  2016
 66. Radi Branko; Živčec Kalan Gordana; Klemenc-Ketiš Zalika
  Vpliv vremena na število obiskov Centralne urgentne službe Obala ob koncih tedna
  2016
 67. Markov Petra; Vajd Rajko; Klemenc-Ketiš Zalika; Tušek-Bunc Ksenija
  Spremljanje obravnave arterijske hipertezije v referenčni ambulanti
  2016
 68. Cencič Maja; Žorž Gojimir; Bulc Maja
  Pričakovanja bolnikov pri obravnavi akutne bolečine v križu v ambulanti družinske medicine
  2016
 69. Jurač Nika; Bulc Mateja; Petek Šter Marija; Kolšek Marko
  Prevzemanje odgovornosti pacientov za lastno zdravje na področjih opustitve kajenja in hujšanja
  2016
 70. Stojanović Alenka; Rifel Janez; Petek Šter Marija; Petek Davorina
  Samomori v občini Brežice: primerjava med obdobji 1990-2000 in 2001-2011
  2016
 71. Čuš Nina; Kovač-Blaž Milena; Petek Šter Marija; Selič Polona
  Ocena programa Zdravo hujšanje glede na kratkoročno in dolgoročno uspešnost
  2016
 72. Krapež Jana; Fidler Aleš
  Dostopna preparacija pri sekalcih, podočnikih in ličnikih, njeno mesto in širine koreninskih kanalov
  2010
 73. Strnad Matej; Grmec Štefek
  Vpliv eritropoetina na preživetje in nevrološki izhod po oživljanju
  2009
 74. Kozoderc Barbara; Kert Suzana; Švab Igor; Poplas-Susič Tonka
  Ocena doseganja nadzora bolnikov z bronhialno astmo v referenčni ambulanti družinske medicine
  2016
 75. Rituper Denis; Rifel Janez; Klemenc-Ketiš Zalika; Švab Igor
  Uporaba uspaval in poznavanje nefarmakoloških ukrepov pri bolnikih s kronično nespečnostjo v ambulanti družinske medicine
  2016
 76. Margan Čačić Andrea; Bilban Marjan; Dodič-Fikfak Metoda
  Dejavniki tveganja za aterosklerozo in z zdravjem povezan življenjski slog pri delavcih družbe Talum d.d. Kidričevo
  2005
 77. Kmetič Ksenija; Vajd Rajko; Grmec Štefek
  Analiza napotitev na sekundarno raven iz Enote nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Ljubljana v februarju 2006
  2006
 78. Panić Prelog Lara; Rotar-Pavlič Danica; Petek Šter Marija
  Adherenca pri prejemanju peroralnih zdravil pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 v diabetološki ambulanti Zdravstvenega doma Bežigrad
  2016
 79. Kolšek-Šušteršič Maja; Rifel Janez; Petek Šter Marija; Klemenc-Ketiš Zalika
  Nosilstvo pnevmokoka v nosnem žrelu in distribucija serotipov med oskrbovanci doma starejših občanov v primerjavi s starostniki, ki živijo v domačem okolju v Sloveniji
  2016
 80. Bukovec Lenart; Bulc Mateja; Klemenc-Ketiš Zalika
  Vpliv spremembe telesne teže na vrednost HbA1c pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2
  2016
 81. Jelenc Maruša; Mohor Mitja
  Vloga prvih posredovalcev v sistemu nujne medicinske pomoči
  2015
 82. Albreht Špela; Poplas-Susič Tonka; Petek Šter Marija; Rifel Janez
  Razlike med odraslimi pacienti z okužbo dihal v ambulanti družinskega zdravnika in v dežurni ambulanti
  2015
 83. Elbl Tamara; Kopčavar Guček Nena
  Znanje pacientov o vplivu antibiotikov na akutno okužbo dihal
  2015
 84. Hitij Tomaž; Jan Janja; Fidler Aleš; Potočnik Igor; Jevnikar Nataša
  Nadštevilna palatinalna korenina pri zgornjih kočnikih
  2016
 85. Hitij Tomaž; Jan Janja; Fidler Aleš; Potočnik Igor; Jevnikar Nataša
  Prikaz kliničnih primerov
  2016
 86. Ejupi Betim; Tomazin Iztok; Klemenc-Ketiš Zalika; Bulc Mateja
  Vpliv fizioterapije na zdravljenje bolečine v vratu
  2016
 87. Princes Blaž; Kušar Primož; Klemenc-Ketiš Zalika; Kolšek Marko
  Uporaba farmakoloških sredstev za zdravljenje zaprtja pri oskrbovancih v domu starejših občanov z demenco
  2015
 88. Špiclin Tanja; Kolšek Marko; Švab Igor
  Primerjava uspešnosti odvajanja od kajenja z uporabo motivacijskega postopka pri splošni populaciji odraslih kadilcev v ambulanti družinskega zdravnika
  2015
 89. Mitrović Danijela; Klemenc-Ketiš Zalika; Rotar-Pavlič Danica
  Samozdravljenje obiskovalcev podeželskih ambulant družinske medicine v Sloveniji
  2015
 90. Kovačič Metka; Grmec Štefek
  Pomen helikopterske nujne medicinske pomoči kot dopolnilo obstoječi Službi nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Tolmin
  2005
 91. Šinkovec Alenka; Poplas-Susič Tonka; Švab Igor
  Pomen presejanja za zgodnje odkrivanje raka prostate
  2011
 92. Khalil Nadja; Kopčavar Guček Nena; Švab Igor; Petek Davorina
  Incidenca erektilne disfunkcije in ovire za izpostavitev problema v ambulanti družinske medicine
  2015
 93. Fišter Janja; Selič Polona; Švab Igor; Bulc Mateja
  Zaupanje študentov medicine v zdravstvo in izbranega osebnega zdravnika
  2015
 94. Benković Adrijana; Žorž Gojimir; Švab Igor; Rotar-Pavlič Danica
  Motnje spanja pri starejših obiskovalcih ambulantne družinske medicine
  2015
 95. Guna Tina; Cedilnik-Gorup Eva; Švab Igor; Rifel Janez
  Polifarmacija in interakcije med zdravili pri starostnikih v DSO
  2015
 96. Ošljak Metka; Kopčavar Guček Nena; Švab Igor; Rifel Janez
  Vpliv udeležbe na delavnici Dejavniki tveganja za srčno žilne bolezni na raven holesterola v krvi pri udeležencih preventivnega pregleda v ambulanti osebnega izbranega zdravnika
  2015
 97. Lipovšek Klemen; Simonič Alenka
  Vpliv meditativnih tehnik čuječnosti pri depresivno anksioznih motnjah
  2015
 98. Lipovšek Motore Teja; Vajd Rajko
  Analiza obiskov v dežurni službi v Zdravstvenem domu Sevnica
  2015
 99. Langus Saša; Tomazin Iztok
  Analiza napotitev iz Primarnega zdravstva Gorenjske v Urgentno internistično ambulanto Splošne bolnišnice Jesenice
  2015
 100. Stanovnik Jasmina; Rotar-Pavlič Danica
  Polifarmacija pri starostnikih v ambulanti družinske medicine in proučevanje interakcij med zdravili
  2015

1 101 201 301 401  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko