biomedicina slovenica


ct=2.10 : 469

 1. Janc Matevž; Schara Rok
  Stanje obzobnih tkiv pri nosečnicah s sladkorno boleznijo tipa 1 in tipa 2 ter nosečnicah brez sladkorne bolezni
  2014
 2. Kuščar Tinka; Zelko Erika; Švab Igor
  Uporaba modela FRAX pri odkrivanju in zdravljenju bolnikov z visokim tveganjem za zlom
  2018
 3. Ivančič Karin; Masten Cuznar Olivera; Švab Igor; Zelko Erika
  Vnaprej izražena volja zdravstvene oskrbe pri starejših kroničnih bolnikih
  2018
 4. Korošec Neža; Klemenc-Ketiš Zalika; Švab Igor; Zelko Erika
  Samozdravljenje bolnikov z bolečino v križu pred prihodom v ambulanto družinske medicine
  2017
 5. Ljušanin Grbavac Božica; Tušek-Bunc Ksenija; Petek Šter Marija; Petek Davorina
  Izboljšanje parametrov življenskega sloga po obravnavi bolnikov v referenčni ambulanti
  [[Improvement of lifestyle parameters after treatment of patients in model practice]]
  2017
 6. Čeh Tadeja; Klemenc-Ketiš Zalika; Petek Šter Marija; Zelko Erika
  Nespečnost in prekomerna dnevna zaspanost med obiskovalci ambulante družinske medicine
  2017
 7. Osovnikar Marija; Klemenc-Ketiš Zalika; Petek Šter Marija; Kravos Andrej
  Samozdravljenje bolnikov z glavobolom pred prihodom v ambulanto družinske medicine
  2017
 8. Mataln Mitja; Klemenc-Ketiš Zalika; Ivetić Vojislav
  Povezava med dostopnostjo hitrega CRP-testa in številom predpisanih antibiotikov pri okužbah dihalnih poti
  2017
 9. Fischinger Smrekar Barbara; Poplas-Susič Tonka; Petek Šter Marija; Klemenc-Ketiš Zalika
  Okoliščine povezane s padci v domovih starejših občanov
  2018
 10. Milovanović Milica; Bajc Irena; Petek Šter Marija
  Depresivnost in anksioznost negovalcev terminalnih bolnikov
  2018
 11. Mrvalj Rajterič Branka; Bulc Mateja; Petek Šter Marija
  Primerjava urejenosti in vodenja sladkorne bolezni tip 2 pri bolnikih vodenih v referenčni ambulanti družinske medicine in diabetološki ambulanti osnovnega zdravstvenega varstva
  2018
 12. Rupnik Veronika; Tomazin Iztok; Petek Šter Marija; Rifel Janez
  Primerjava kakovosti oskrbe dihalne poti pacientov med HNMP in ostalimi enotami NMP (A, B, C in PHE)
  2018
 13. Jazbec Andrej; Klemenc-Ketiš Zalika; Petek Šter Marija; Švab Igor
  Lastnosti bolnikov z bolečino v križu
  2018
 14. Divjak Andrej; Kovač-Blaž Milena; Tušek-Bunc Ksenija
  Povezava vrednosti C-reaktivnega proteina s tveganjem za razvoj podhranjenosti
  2018
 15. Lovišček Larisa; Stepanović Aleksander; Petek Šter Marija; Švab Igor
  Adherenca in stališče multimorbidnih starostnikov s polifarmacijo
  2018
 16. Ranđelović Aleš; Petek Davorina; Klemenc-Ketiš Zalika; Poplas-Susič Tonka
  Zadovoljstvo bolnikov z zdravnikom družinske medicine
  2018
 17. Sotirov Andriana; Masten Cuznar Olivera; Klemenc-Ketiš Zalika; Bulc Mateja
  Primerjava urejenosti sladkorne bolezni v referenčni ambulanti družinske medicine in v diabetološki ambulanti s poudarkom na obsegu pasu
  2017
 18. Komel Jakob; Kravos Andrej; Klemenc-Ketiš Zalika; Kolšek Marko
  Telesna aktivnost je povezana z boljšo urejenostjo sladkorne bolezni tipa 2
  2017
 19. Kavčič Borut; Kolšek Marko; Klemenc-Ketiš Zalika; Švab Igor
  Aktivnost družinskega zdravnika pri opuščanju kajenja pri kadilcih
  2017
 20. Gaceva Anelia; Gradišek Anton; Klemenc-Ketiš Zalika
  Terapija z zaviralci protonske črpalke v ambulanti družinske medicine
  2017
 21. Sporiš Novak Mojca; Kert Suzana; Švab Igor; Petek Davorina
  Precepljenost proti virusu klopnega meningoencefalitisa v občini Škofja Loka
  2017
 22. Davidović Bojana; Petek Šter Marija; Klemenc-Ketiš Zalika; Zelko Erika
  Adherenca do nefarmakološkega zdravljenja arterijske hipertenzije v ambulanti družinske medicine v Lenartu
  2017
 23. Turk Špela; Kuhar Milan; Petelin Milan; Marion Ljubo; Jevnikar Peter
  Stomatološka protetika
  2014
 24. Ostrc Tadej; Rener-Sitar Ksenija; Kuhar Milan; Kopač Igor; Jevnikar Peter; Kansky Andrej
  Stomatološka protetika
  2017
 25. Kapel Jasmina; Černe Anja; Petek Šter Marija; Švab Igor
  Doslednost pacientov pri naročanju receptov za zdravila iz kronične terapije
  2017
 26. Krepek Mirjana; Klemenc-Ketiš Zalika; Petek Šter Marija; Tušek-Bunc Ksenija
  Vzroki za obisk alternativnega zdravilca
  2017
 27. Gruić Tamara; Lah Katja; Petek Šter Marija; Kravos Andrej
  Poškodbe ob epileptičnem napadu med uporabniki z epilepsijo v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem
  2017
 28. Ignjatović Veljko; Stjepanović Aleksander
  Samozdravljenje bolnikov s povišano telesno temperaturo pred prihodom k zdravniku
  2017
 29. Pečnik Martin; Kopčavar Guček Nena; Švab Igor; Selič Polona
  Nasilje nad zdravniki družinske/splošne medicine
  2017
 30. Korošec Miha; Rajapakse Renata; Petek Šter Marija; Klemenc-Ketiš Zalika
  Znanje nudenja temeljnih postopkov oživljanja in uporabe avtomatskega zunanjega defibrilatorja med pacienti laiki Zdravstvenega doma Radeče
  2017
 31. Djurić Darko; Rotar-Pavlič Danica; Petek Šter Marija; Homar Vesna
  Ovrednotenje mentorskega programa WINFOCUS v ambulanti družinske medicine
  2017
 32. Raković Jelena; Iljaž Rade; Klemenc-Ketiš Zalika; Ivetić Vojislav
  Uporaba sodobne informacijske komunikacijske tehnologije in vodenje bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2 v referenčnih ambulantah družinske medicine
  [[Usage of contemporary information and communication technology and treatment of patients with Diabetes mellitus type 2 in family medicine model practices]]
  2017
 33. Miljević Valentino; Rotar-Pavlič Danica; Švab Igor; Selič Polona
  Razlogi za neodzivnost pacientov vabilu za program SVIT v splošni ambulanti Zdravstvenega doma Koper
  2017
 34. Ilešič Andreja; Iljaž Rade; Klemenc-Ketiš Zalika; Petek Šter Marija
  Iskanje zdravstvenih informacij na internetu pri obiskovalcih ambilant družinske medicine
  2017
 35. Drole Katja; Rotar-Pavlič Danica; Klemenc-Ketiš Zalika; Bulc Mateja
  Skrb zdravnikov Družinske medicine za lastno zdravje
  2017
 36. Pajović Jelena; Živčec Kalan Gordana; Klemenc-Ketiš Zalika; Švab Igor
  Analiza zdravljenja zunajbolnišničnih pljučnic v ambulanti družinske medicine v Postojni in Prestranku
  2017
 37. Kos Boris; Tušek-Bunc Ksenija
  Kakovost življenja starostnikov s sladkorno boleznijo tipa 2
  2017
 38. Ninkov Mirjana; Černe Anja; Klemenc-Ketiš Zalika; Petek Davorina
  Povezava med prekomerno telesno težo in urejenostjo glikemije pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2
  2017
 39. Ajdič Klemen; Kravos Andrej
  Vloga gleženjskega indeksa pri natančnejši opredelitvi celokupne srčno-žilne ogroženosti
  2017
 40. Taler Kristina; Tomazin Iztok; Klemenc-Ketiš Zalika; Bulc Mateja
  Primerjava uporabe analgetikov v nujni medicinski pomoči (NMP) in helikopterski nujni medicinski pomoči (HNMP)
  2017
 41. Goljović Milena; Simonič Alenka; Klemenc-Ketiš Zalika; Zelko Erika
  Analiza obiskov odraslih bolnikov v ambulanti Nujne medicinske pomoči (NMP) Urgentnega centra Novo mesto
  2017
 42. Rovčanin Jasna; Selič Polona; Klemenc-Ketiš Zalika
  Somatoformne motnje pri bolnikih z depresijo v ambulanti družinske medicine
  2017
 43. Penšek Lea; Selič Polona; Klemenc-Ketiš Zalika; Rifel Janez
  Empatija in izgorelost pri zdravnikih družinske medicine
  2017
 44. Debeljak Jelena; Rifel Janez; Klemenc-Ketiš Zalika; Petek Davorina
  Depresija in kardiovaskularne bolezni
  2017
 45. Dovečar Darja; Petek Davorina; Klemenc-Ketiš Zalika; Poplas-Susič Tonka
  Razlogi za neudeležbo bolnikov s KOPB na preventivnih cepljenjih
  2017
 46. Ifko Barbara; Zelko Erika; Klemenc-Ketiš Zalika; Švab Igor
  Razlike v odzivnosti na program SVIT med urbano in ruralno ambulanto zdravnika družinske medicine v štajerski regiji
  2017
 47. Pišljar Mateja; Klemenc-Ketiš Zalika; Švab Igor; Bulc Mateja
  Pogostost pravilne interpretacije elektrokardiograma pri specializantih družinske medicine
  2017
 48. Drevenšek Tamara; Klemenc-Ketiš Zalika; Švab Igor; Ivetić Vojislav
  Prevalenca urinske inkontinence med ženskami v ambulanti družinske medicine
  2017
 49. Vidmar Tania; Vajd Rajko
  Stopnja nujnosti napotitve na sekundarno raven / dodatno preiskavo v primeru suma na rakovo bolezen
  2017
 50. Golobič Antonović Sanja; Selič Polona; Petek Šter Marija; Rifel Janez
  Primerjava obravnave bolnikov z depresijo, ki se zdravijo pri zdravniku družinske medicine, in tistih, ki jih obravnava psihiater
  2017
 51. Pašić Klemen; Rotar-Pavlič Danica; Petek Šter Marija; Kolšek Marko
  Pogoji dela specializanta družinske medicine v ambulantno-modularnem delu specializacije
  2017
 52. Novak Miro; Kravos Andrej; Petek Šter Marija; Zelko Erika
  Zdravljenje bolečine v križu v ambulanti nujne medicinske pomoči Zdravstevenega doma Radlje ob Dravi
  2017
 53. Dukadinoska Maja; Kolšek Marko; Petek Šter Marija; Rotar-Pavlič Danica
  Pitje alkohola in protrombinski čas, izražen z mednarodnim uerjenim razmerjem, pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo, ki se zdravijo z natrijevim varfarinatom
  2017
 54. Kerec Juričko Barbara; Vajd Rajko; Petek Šter Marija
  Gastroezofagealna refluksna bolezen na primarni ravni
  2017
 55. Leko Kovač Marijana; Katić Milica; Klemenc-Ketiš Zalika
  Procjena predstavnika farmaceutskih tvrdki od strane liječnika obiteljske medicine - utjecaj na indeks potrošnje lekova?
  2017
 56. Kren Gašper; Iljaž Rade; Petek Šter Marija; Klemenc-Ketiš Zalika
  Funkcionalni status pri bolnikih s sladkorno boleznijo tip II v ambulantah družinske medicine in uporaba sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije
  2017
 57. Kamnik Jug Kristina; Petek Davorina; Petek Šter Marija; Poplas-Susič Tonka
  Precepljenost zdravstvenih delavcev proti sezonski gripi na primarnem nivoju na Koroškem
  2017
 58. Mravljak Zala; Petek Davorina; Petek Šter Marija; Tušek-Bunc Ksenija
  Zadovoljstvo bolnikov v ambulantah družinske medicine brez stalnega zdravnika v Zdravstvenem domu Ravne na Koroškem
  2017
 59. Troha Katarina; Černe Anja; Petek Šter Marija; Petek Davorina
  Dejavniki, ki so povezani z [!] kakovostjo izvedbe samomeritev krvnega tlaka
  2017
 60. Pravdič Urška; Klemenc-Ketiš Zalika
  Uporabnost FRAX orodja pri obravnavi bolnikov z osteoporozo v vsakdanji klinični praksi
  2016
 61. Furlani Giovanna; Contardo Luca; Primožič Jasmina
  Espansione rapida del mascellare superiore in pazienti con cross-bite unilaterale funzionale e asimmetria facciale
  2016
 62. Duh Sašo; Strnad Matej; Klemenc-Ketiš Zalika; Švab Igor
  Povezanost jakosti bolečine ocenjene po številčni ocenjevalni lestvici z odločitvijo o napotitvi pacienta z akutno bolečino [!] trebuhu na sekundarno raven
  2017
 63. Milojević Vesna; Homar Vesna; Klemenc-Ketiš Zalika; Petek Šter Marija
  Delež pravilnih diagnoz pri obravnavi akutno zbolelih otrok v ambulanti Nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Domžale
  2017
 64. Mitić Jelena; Petek Šter Marija; Klemenc-Ketiš Zalika; Rotar-Pavlič Danica
  Opolnomočenost bolnikov s kronično atrijsko fibrilacijo v antikoagulantni ambulanti Zdravstvenega doma Trebnje
  2017
 65. Kramar Nika; Stepanović Aleksander; Klemenc-Ketiš Zalika; Zelko Erika
  Primerjava med številom pregledanih pacientov in številom napotenih na sekundarni nivo med ANMP Jesenice in urgentnim centrom Jesenice
  2017
 66. Kos Jelka; Tušek-Bunc Ksenija; Klemenc-Ketiš Zalika; Petek Šter Marija
  Z zdravljenjem povezana kakovost življenja bolnikov z arterijsko hipertenzijo v ambulanti družinske medicine
  2017
 67. Gregorčič Maja; Petek Šter Marija; Bulc Mateja
  Precepljenost proti tetanusu v Posočju
  2017
 68. Pokorn Nina; Mohor Mitja; Klemenc-Ketiš Zalika; Petek Šter Marija
  Analiza reanimacij nujne medicinske pomoči Zagorje ob Savi v letih 2005-2015
  2017
 69. Radulović Radovan; Rifel Janez; Klemenc-Ketiš Zalika; Rotar-Pavlič Danica
  Zdravljenje depresij v ambulanti zdravnika družinske medicine
  2016
 70. Stanišić Sanja; Bulc Mateja; Klemenc-Ketiš Zalika; Petek Davorina
  Stališča in dileme staršev glede cepljenja proti HPV
  2016
 71. Križaj Anja; Rajapakse Renata; Klemenc-Ketiš Zalika; Rifel Janez
  Znanje uporabe avtomatskega zunanjega defibrilatorja pri laikih na Primorskem
  2016
 72. Ferk Urška; Rajapakse Renata; Klemenc-Ketiš Zalika; Kolšek Marko
  Sodelovanje zdravnikov družinske medicine v sistemu nujne medicinske pomoči
  2016
 73. Oblak Mateja; Kravos Andrej
  Učinek bele halje na krvni tlak pri bolnikih v ambulanti družinske medicine
  2016
 74. Lipovnik Katja; Vodopivec Jamšek Vlasta; Petek Šter Marija
  Uporaba modela FRAX pri odkrivanju oateoporoze v ambulanti družinske medicine
  2016
 75. Mlinarič Tina; Zelko Erika; Petek Šter Marija; Bulc Mateja
  Primerjava kakovosti vodenja bolnikov z arterijsko hipertenzijo Življenski slog zdravnikov družinske medicine Pomurja v primerjavi s splošno populacijo
  2016
 76. Fratina Andreja; Petek Šter Marija; Švab Igor; Bulc Mateja
  Primerjava kakovosti vodenja bolnikov z arterijsko hipertenzijo med referenčnimi in ambulantami družinske medicine, ki niso referenčne
  2016
 77. Perić Danijela; Kert Suzana; Rotar-Pavlič Danica
  Zdravljenje bolnic z osteoporozo v ambulanti družinske medicine
  2016
 78. Makovec Blaž; Kersnik Janko; Kovač-Blaž Milena; Švab Igor; Petek Davorina
  Primerjava urejenosti astme med bolniki vodenimi v referenčni ambulanti družinske medicine in bolniki, ki niso vodeni v referenčni ambulanti družinske medicine
  2016
 79. Lazar Andrej; Vodopivec Jamšek Vlasta; Petek Šter Marija
  Obravnava starostnika z antikoagulacijskim zdravljenjem zaradi nevalvularne atrijske fibrilacije v ambulanti zdravnika družinske medicine
  2016
 80. Špirić Lenka; Petek Šter Marija; Švab Igor; Klemenc-Ketiš Zalika
  Primerjava kakovosti življenja starejših sladkornih bolnikov s sladkorno boleznijo tip 2 in bolnikov z drugimi kroničnimi boleznimi
  2016
 81. Emeršič Janez; Rotar-Pavlič Danica; Klemenc-Ketiš Zalika; Švab Igor
  Bolniki z demenco in njihova obravnava v ambulanti družinske medicine
  2016
 82. Greshnyaeva Olga; Kopčavar Guček Nena; Petek Šter Marija
  Zdravljenje in preventiva vaginalne kandidoze v ambulanti zdravnika družinske medicine
  2016
 83. Arnejšek Maruša; Kersnik Janko; Švab Igor; Tušek-Bunc Ksenija; Petek Davorina
  Izkušnje zdravnikov družinske medicine z odpustnicami iz internih oddlekov slovenskih bolnišnic
  2016
 84. Bakarov Petre; Ivetić Vojislav; Petek Šter Marija; Švab Igor
  Analiza kakovosti primarno-zdravstvenega presejanja za diabetično stopalo v mariborski regiji
  2016
 85. Mirtova Dragica; Rifel Janez; Petek Šter Marija; Selič Polona
  Primerjava duševnih motenj pri zaposlenih in brezposelnih osebah
  2016
 86. Božović Vladan; Cedilnik-Gorup Eva; Švab Igor; Petek Šter Marija
  Adherenca pri zdravljenju arterijske hipertenzije v ambulanti Doma starejših občanov Danice Vogrinec
  2016
 87. Hrovatin Barbara; Farčnik Franc; Rejc-Novak Metoda
  Prikaz diagnostike in zdravljenja zobnih in čeljustnih nepravilnosti
  2005
 88. Velikonja-Vagner Mojca; Farčnik Franc
  Interceptivni posegi v čeljustni in zobni ortopediji
  1994
 89. Sapač Aleksander; Rejc-Novak Metoda; Drevenšek Martina; Ihan Hren Nataša; Kramarič Čizmazija Tadeja
  Dentofacialna ortopedija diagnostika in zdravljenje
  2010
 90. Lah-Kržin Tanja; Rejc-Novak Metoda; Drevenšek Martina; Sever Krista; Milačič Miroslav
  Diagnostika in zdravljenje zobnih in čeljustnih nepravilnosti
  2006
 91. Čižmek Gordana; Rejc-Novak Metoda; Ovsenik Maja; Drevenšek Martina; Ihan Hren Nataša
  Razpoznava in obravnava čeljustnih in zobnih nepravilnosti
  2013
 92. Kumše Zala; Homar Vesna; Klemenc-Ketiš Zalika; Švab Igor
  Določitev indikacij in potrebnih znanj za uporabo obposteljne ultrasonografije v družinski medicini
  2016
 93. Maguša Lorber Nataša; Selič Polona
  Dejavniki, povezani z zaupanjem bolnikov v izbranega družinskega zdravnika
  2016
 94. Pezdirc Maja; Vajd Rajko; Klemenc-Ketiš Zalika; Švab Igor
  Analiza obiskov v dežurni službi v Zdravstvenem domu Črnomelj v obdobju med 1. 1. 2015 in 30. 6. 2015
  2016
 95. Škrbec Murn Vesna; Petek Davorina; Klemenc-Ketiš Zalika; Bulc Mateja
  Predpisovanje antibiotikov bolnikom z okužbo dihal v ambulanti družinske medicine
  2016
 96. Prica Mojca; Cedilnik-Gorup Eva; Klemenc-Ketiš Zalika; Rotar-Pavlič Danica
  Poklicno zadovoljstvo zdravnikov družinske medicine v Sloveniji
  2016
 97. Zajc Petra; Vajd Rajko; Zadnik Vesna; Švab Igor; Tušek-Bunc Ksenija
  Dejavniki neodzivnosti v presejalnih programih Svit, Dora in Zora v Zdravstvenem domu Ljubljana Šiška
  2016
 98. Farkaš Maša; Farčnik Franc; Drevenšek Martina; Primožič Jasmina; Ihan Hren Nataša
  Diagnostika in obravnava zobnih in čeljustnih nepravilnosti
  2015
 99. Sprogar Špela; Rejc-Novak Metoda; Ovsenik Maja; Ihan Hren Nataša; Jerman Greta Andrejka
  Razpoznava in obravnava čeljustnih in zobnih nepravilnosti
  2014
 100. Melink Staša; Farčnik Franc; Ovsenik Maja; Drevenšek Martina; Premik Marjan
  Diagnostika in obravnava zobnih in čeljustnih nepravilnosti
  2011

1 101 201 301 401  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko