biomedicina slovenica


ct=2.12 : 3535

 1. Leskošek Vesna; Mešl Nina; Zaviršek Darja; Kodele Tadeja; Bohinec Monika; Filipčič Katja; Tašner Veronika; Miklič Neža; Drobnič Radobuljac Maja; Frangež Danijela
  Meddi[!]ciplinarni program vseživljenskega učenja na temo zaščite otrok
  2017
 2. Kopitar Anja; Solarovič Anja; Vermiglio Lucija; Debeljak Nataša; Preložnik-Zupan Irena
  Genska osnova eritrocitoz v Sloveniji
  2017
 3. Burja Blaž; Praprotnik Sonja; Sodin-Šemrl Snežna
  Serumski in tkivni označevalci za pomoč pri diagnostiki gigantoceličnega arteritisa
  2017
 4. Vrhovšek Danijel; Vrhovšek Martin; Ramšak Rudi
  Skupno zaključno poročilo preiskav in analiz v akumulacijskih bazenih HE Brežice, HE Krško, HE Arto-Blanca in HE Boštanj ter raziskave vzrokov penjenja vode
  2017
 5. Kok Jan; Železnik Ramuta Taja
  EUROMA - critical factors for achieving high quality in Molecular Biology master programmes
  2017
 6. Al Rabbat Maha; Kastelic Andrej
  Feasibility study, operationplan for opioid substitution treatment in Egypt & synthesis report
  2013
 7. Sevšek Marija; Stenko Ana; Rener-Primec Zvonka; Kitanovski Lidija
  Dejavniki tveganja pri otrocih z ishemično možgansko kapjo
  2009
 8. Korošak Dušanka; Primožič Jasmina
  Ugotavljanje pojavnosti mezialnega skeletnega odnosa čeljustnic pri otrocih z enostranskim funkcionalnim križnim grizom v obdobju mlečnega zobovja
  2016
 9. Gombač Eva; Primožič Jasmina
  Ovrednotenje oblike in razsežnosti zgornje čeljustnice pri otrocih z razcepom ustnic, zobiščnega nastavka in neba s tridimenzionalnim laserskim slikovnim sistemom
  2014
 10. Vrhovšek Danijel; Erjavec Tea; Potokar Anja; Vrhovšek Martin; Mubi Zalaznik Alenka
  Enhancing water quality of lake Modrac, Bosnia and Herzegovina by eco-remediation measures
  2016
 11. Vrhovšek Danijel; Plestenjak Gregor; Erjavec Tea; Potokar Anja; Vrhovšek Martin
  Construction of a reed bed filter for the treatment of sludge in Mojkovac, Montenegro
  2016
 12. Papanastasatos Gerasimos; Fliegauf Gergely; Kastelic Andrej; Šegrec Nuša; Castro Diana
  CARE project
  2014
 13. Papanastasatos Gerasimos; Fliegauf Gergely; Kastelic Andrej; Šegrec Nuša; Castro Diana
  CARE project
  2014
 14. Bone Andraž; Marš Tomaž; Pirkmajer Sergej
  Vpliv krčenja na izločanje miokinov iz skeletne mišice v razmerah in vitro
  2016
 15. Beauté Julien; Robesyn Emmanuel; Sočan Maja; Keše Darja
  Legionnaires' disease in Europe, 2014
  2016
 16. Mask Vida; Smrečnik Matija; Salapura Vladka
  Računalniško vodene biopsije sprememb na mišično-kostnem sistemu z uporabo CT metode stožčastega snopa
  2015
 17. Klar Helena; Sotošek Nika; Košnik Mitja; Korošec Peter
  Profil tolerance za nesteroidne antirevmatike pri bolnikih z anafilaksijo po enem od NSAID in diagnostično vrednost BAT pri tej entiteti
  2016
 18. Kocijančič Saša; Plot Anja; Švab Vesna
  Ocena antidiskriminacijskega programa na Medicinski fakulteti
  2016
 19. Kokelj Špela; Kolar Petra; Fležar Matjaž; Rijavec Matija
  Idiopatska anafilaksija
  2016
 20. Markočič Ela; Hudler Petra
  Vpliv genetske variabilnosti centrosomskih kinaz aurora in polo na dovzetnost za razvoj raka želodca
  2016
 21. Glažar Polona; Zupančič Daša
  Ogljikovi hidrati urotelijskih celic in integriteta bazalne lamine pri urotelijskih neoplazijah
  [Carbohydrates of the urothelial cells and integrity of the basal lamina in urothelial neoplasms]
  2016
 22. Attwood Teresa K.; Leskošek Branimir; Dimec Jure; Morgan Sarah; Mulder Nicola; Gelder Celia W. G.; Palagi Patricia M.
  Defining a lingua franca for the ELIXIR/GOBLET e-learning ecosystem
  2016
 23. Kocijančič Saša; Lenasi Helena; Djordjević Srdjan
  Primerjava dominantne in nedominantne mišice biceps brachii s tenziometrijo
  2013
 24. Jenčič Maša; Farčnik Franc; Schara Karin
  Tridimenzionalno ovrednotenje asimetrije obraza v povezavi z odkloni lokomotornega aparata
  2014
 25. Žarković Sonja; Pavlič Alenka; Farčnik Franc
  Ugotavljanje prevalence uvihanih zob pri ljubljanskih otrocih in mladini
  2013
 26. Veljak Veronika; Pavlič Alenka
  Primerjava ocenjene dentalne starosti po Demirjianu in Willemsu na preiskovani skupini tržaških otrok
  2014
 27. Bukovac Lea; Lesjak Anina; Ovsenik Maja; Marolt-Mušič Maja
  Vpliv lege jezika na obliko čeljustnic pri nepravilnosti razreda III v predpubertetnem obdobju
  2014
 28. Tršan Jure; Novak Jerman Darinka
  Stres in reševanje življenja
  2015
 29. Ošep Anka; Rener-Primec Zvonka; Perković-Benedik Mirjana
  Zunajbolnišnično zdravljenje prolongiranih epileptičnih napadov in epileptičnih statusov pri otrocih in mladostnikih z rektalno aplikacijo diazepama in bukalno aplikacijo midazolama
  2015
 30. Alič Monika; Vidmar Eda; Vidmar Miša; Bratina Nataša; Šmigoc Schweiger Darja
  Klinične značilnosti otrok s celiakijo in sladkorno boleznijo tipa 1, ki so bili diagnosticirani pred dopolnjenim 5. letom
  2015
 31. Bešič Hana; Poredoš Pavel
  Ocenjevanje endotelijske funkcije v območju makro-in mikrocirkulacije pri bolnikih s sladkorno boleznijo ter bolnikih s periferno arterijsko okluzivno boleznijo
  2015
 32. Kaiser Matic; Pirkmajer Sergej; Miš Katarina
  Vpliv farmakološkega prekondicioniranja na ishemično okvaro skeletne mišice v razmerah in vitro
  2015
 33. Schara Petra; Brecelj Janez; Kralj-Iglič Veronika
  Biomehanska analiza paralitičnega izpaha kolka pri otroku s cerebralno paralizo
  2015
 34. Zečkanović Aida; Žlahtič Tadej; Hudler Petra
  Karakterizacija polimorfizmov v segregacijskih genih pri raku želodca
  2015
 35. Pavlič Ana; Milutinović Živin Aleksandra
  Histološke spremembe trebušne slinavke povzročene s kronično zastrupitvijo z mikrocistinom LR
  2015
 36. Frelih Aljoša; Gams Polona; Brvar Miran
  Neželeni učinki zaradi medsebojnega delovanja zdravil
  2015
 37. Bajuk Vid; Dolenc-Voljč Mateja; Kecelj Nada
  Značilnosti bolezni nohtov nog pri bolnikih s kroničnim venskim popuščanjem
  2015
 38. Bele Tjaša; Writzl Karin
  Klinične značilnosti pri preiskovancih z mikrodelecijskimi/mikroduplikacijskimi sindromi
  2015
 39. Leban Ana; Kregar Klara; Bunc Matjaž; Popović Peter
  Napovedna vrednost izhodiščnih računalniško tomografskih perfuzijskih parametrov za odgovor na zdravljenje in preživetje bolnikov s hepatocelularnim karcinomom, zdravljenih s transarterijsko kemoembolizacijo
  2015
 40. Srednik Damjana; Lenasi Helena
  Vplivi nekaterih manevrov na pookluzivno reaktivno hiperemijo v mikrocirkulaciji kože in razjasnitev nekaterih mehanizmov
  2015
 41. Umek Nejc; Slokar Urban; Marš Tomaž; Pirkmajer Sergej
  Vpliv modulatorjev energijske presnove na regeneracijsko sposobnost skeletne mišice v razmerah In vitro
  2015
 42. Mihajlović Eva; Nemanič Tiva; Štabuc Borut
  Pomen molekularnih diagnostičnih metod pri obravnavi bolnikov okuženih z bakterijo Helicobacter pylori
  2015
 43. Peterlin Ana Marija; Lovrečić Luca
  Izbrani genetski faktorji in njihova vloga pri prezgodnjem porodu
  2015
 44. Zupanc Urban; Kopač Igor
  Primerjava natančnosti fiksnoprotetične konstrukcije, izdelane po dosedaj uveljavljeni metodi s konstrukcijami, izdelanimi po sodobni 3D digitalni metodi
  2015
 45. Pogorelčnik Taja; Šušterčič Tilen; Štamfelj Iztok
  Mikrotrdota dentina pri mlečnih in stalnih spodnjih sekalcih
  2015
 46. Trost Mojca; Gašpirc Boris
  Primerjava učinkovitosti šivanja in laserskega spajanja obzobnih tkiv z barvilom indocianin zeleno
  2015
 47. Brumat Peter; Mavčič Blaž
  Vpliv oblike medularnega kanala proksimalne stegnenice na biomehanski in klinični izid artroplastike kolka
  2015
 48. Blokar Elizabeta; Čepar Metka; Cankar Ksenija; Ambrožič Aleš
  Delovanje mikrožilja pri bolnikih z antifosfolipidnim sindromom
  2015
 49. Beseničar Nik; Kerič Tilen; Šinkovec Matjaž; Meglič Bernard
  Vpliv električnega draženja kožne veje vagusa na srčnožilno aktivnost avtonomnega živčevja pri zdravih prostovoljcih
  2015
 50. Kačar Mark; Eržen Renato; Kopač Peter
  Diagnostična vrednost preiskav pri celoletnem alergijskem rinitisu
  2015
 51. Kovačič Vesna; Krek Anja; Zupanič-Pajnič Irena
  Molekularnogenetska identifikacija žrtev poboja iz grobišča Mačkovec
  2015
 52. Gomezelj Sarah; Kocjan Tomaž
  Vpliv prikrite glukokortikoidne aktivnosti na incidenco centralne debelosti pri bolnikih z incidentalomom nadledvičnic
  2015
 53. Cafuta Maček Eva; Košnik Mitja; Korošec Peter
  Pogostost, patogeneza in dejavniki tveganja za nastanek angiodema ob prejemanju zaviralcev angiotenzinove konvertaze
  2015
 54. Cimperšek Maja; Šurlan Popović Katarina; Pečarič-Meglič Nuška
  Vloga difuzijskega magnetnoresonančnega slikanja v oceni uspešnosti zdravljenja s hlajenjem pri novorojenčkih s hipoksično-ishemično encefalopatijo
  2015
 55. Arhar Ana; Golež Aljaž; Primožič Jasmina
  Vpliv lege jezika na oblikovne značilnosti spodnje čeljustnice pri transverzalnih nepravilnostih v predpubertetnem obdobju
  2015
 56. Kocjan Andrej; Jerebic Luka; Šeruga Boštjan
  Varnost in učinkovitost tarčnih zdravil pri bolnikih z napredovalim rakom ledvice v vsakodnevni klinični praksi
  2015
 57. Knez Nina; Šiško Katarina; Pahor Dušica
  Debelina roženice pri bolnikih s starostno degeneracijo makule
  2008
 58. Vlaisavljević Veljko; Breznik Barbara; Cigale Boris; Čižek-Sajko Mojca; Gavrić-Lovrec Vida; Glaser Vojko; Ivec Martin; Kovač Vilma; Kovačič Borut; Reljič Milan; Šinjur Smiljan; Zazula Damjan
  Kvantitativni prikaz perifolikularne vaskularizacije in ožiljenja corpus luteuma pri dominantnem foliklu iz naravnega ciklusa
  2011
 59. Vlaisavljević Veljko; Breznik Barbara; But Igor; Čižek-Sajko Mojca; Gavrić-Lovrec Vida; Gregorič Alojz; Ivec Martin; Knuplež Suzana; Kos Martina; Kovačič Borut; Rakić Ksenija; Reljič Milan; Strojnik Tadej; Tekauc-Golob Andreja; Treiber Milena; Vidovič Rebeka
  Reprodukcija človeka - laboratorijski in eksperimentalni vidiki
  2009
 60. Šabić Samir; Hojs Radovan; Bevc Sebastjan
  Asimptomatska ateroskleroza pri hemodializnih bolnikih: vloga mikrovnetja
  2008
 61. Pogačnik Ana; Repše-Fokter Alenka; Snoj Vivijana; Strojan Fležar Margareta
  Poročilo o opravljeni reviziji brisov bolnic z rakom materničnega vratu zbolelih v letih 2011 in 2012
  2015
 62. Jogan Jernej; Strgulc-Krajšek Simona; Bačič Martina
  Popis flore znotraj obvoznice mesta Ljubljana s poudarkom na tujerodnih invazivnih rastlinskih vrstah
  2015
 63. Golc Jasmina; Pišljar Mateja; Sinkovič Andreja
  Bolnišnični zapleti pri bolnikih z akutnim koronarnim sindromom in dvigom veznice ST
  [In-hospital complications in patients with acute coronary syndrome and ST-segment elevation]
  2009
 64. Batagelj Nevenka; Jensterle Sever Mojca; Dolžan Vita
  Genetska variabilnost dopaminergičnega sistema in izločanje inzulina ter metabolični odgovor na zdravljenje pri bolnicah s sindromom policističnih ovarijev
  2015
 65. Pirš Boštjan; Janež Andrej
  Genetski označevalci odgovora na zdravljenje z liraglutidom pri bolnicah s sindromom policističnih ovarijev
  2015
 66. Hojs-Fabjan Tanja; Ribarič Samo; Šifrer Franc; Pohar Majda; Jakopin Japec
  Vpliv vagalne stimulacije na delovanje levega prekata
  1981
 67. Rožič Suzana; Županić Melanija; Sinkovič Andreja
  Pomen troponina I ali T pri akutnem koronarnem sindromu brez trajnega dviga veznice ST v EKG
  [Importance of troponin I or T in acute coronary syndrome without persistant ST-segment elevation on ECG]
  2007
 68. Primic-Žakelj Maja; Strojan Primož
  The IMPACT mission to Montenegro
  2010
 69. Vrbič Vitomir
  Stomatologija
  1989
 70. Vrbič Vitomir
  Etiologija, epidemiologija in preventiva oralnih bolezni
  1991
 71. Vrbič Vitomir
  Etiologija, epidemiologija in preventiva oralnih bolezni
  1993
 72. Vrbič Vitomir
  Etiologija, epidemiologija in preventiva oralnih bolezni
  1990
 73. Vrbič Vitomir; Skalerič Uroš; Marion Ljubo; Farčnik Franc
  Etiologija, epidemiologija in preventiva zobnega kariesa
  1987
 74. Vrbič Vito
  Redukcija kariesa pri šolski mladini v SR Sloveniji po topikalni aplikaciji natrijevega fluorida: 4. faza
  1973
 75. Vrbič Vito
  Vpliv elementov v sledovih na zobni karies: VI. faza
  1980
 76. Vrbič Vitomir
  Zobozdravstveni preventivni program v SR Sloveniji
  1980
 77. Vrbič Vitomir
  Vpliv elementov v sledovih na zobni karies: I. faza
  1969
 78. Vrbič Vitomir
  Redukcija kariesa pri šolski mladini v SR Sloveniji po topikalni aplikaciji fluora : I. faza : poročilo o rezultatih raziskovalne naloge v letu 1970
  1970
 79. Vrbič Vito
  Elektronsko mikroskopska preiskava skleninske povrsine po topikalni aplikaciji fluoridov: I. faza
  1973
 80. Vrbič Vito
  Redukcija kariesa pri šolski mladini v SR Sloveniji po topikalni aplikaciji NAF :II. faza
  1971
 81. Vrbič Vitomir
  Redukcija kariesa pri šolski mladini v SR Sloveniji po topikalni aplikaciji NAF : III. faza
  1971
 82. Vrbič Vitomir
  Elektronsko mikroskopska preiskava skleninske povrsine po topikalni aplikaciji fluoridov: II. faza
  1974
 83. Vrbič Vitomir
  Vpliv elementov v sledovih na zobni karies: druga faza
  1977
 84. Vrbič Vitomir; Skalerič Uroš; Marion Ljubo; Farčnik Franc
  Etilogija, epidemiologija in preventiva oralnih bolezni
  1986
 85. Farčnik Franc; Vrbič Vitomir
  Izgradnja racunalnisko podprtega zdravstveno informacijskega sistema in uporaba rezultatov v stomatoloski protetiki. Preventiva zobnega kariesa racunalniski program za registriranje in spremljanje stanja zobnega kariesa
  1984
 86. Vrbič Vitomir; Farčnik Franc; Marion Ljubo; Premik Marian; Skalerič Uroš; Vrbošek Viljem
  Etiologija, epidemiologija in preventiva najpogostejsih bolezni zob in obzobnih tkiv
  1982
 87. Vrbič Vitomir
  Vpliv elementov v sledovih na zobni karies : 5. faza
  1980
 88. Vrbič Vitomir; Marinković Velibor; Gabrovec Peter
  Elektronsko mikroskopska preiskava skleninske povrsine po topikalni aplikaciji fluoridov :1. faza
  1973
 89. Vrbič Vitomir; Lađić Jožica
  Preventivno zalitje mlečnih zob
  1985
 90. Vrbič Vitomir; Lađić Jožica
  Preventivno zalitje mlečnih zob
  1984
 91. Vrbič Vitomir; Lađić Jožica
  Preventivno zalitje mlečnih zob
  1983
 92. Del Negro Paola; Cibic Tamara; Auriemma Rocco; De Olazabal Alessandra; De Vittor Cinzia; Rogelja Manja
  Esecuzione di indagini ambientali per il Piano di Caratterizzazione ambientale dell'area marino costiera del Sito di Interesse Nazionale di Trieste
  2015
 93. Šket Tea; Artnik Barbara; Kukec Andreja
  Preverjanje mednarodne metodologije za spremljanje globalnih kazalnikov ustnega zdravja v Sloveniji
  2015
 94. Galičič An; Kranjec Natalija; Kukec Andreja; Eržen Ivan
  Vpliv ultrafinih delcev v ozračju na bolezni dihal pri prebivalcih Mestne občine Ljubljana
  [Effects of ultrafine particles in oudoor air pollution on respiratory diseases in Municipality of Ljubljana residents]
  2015
 95. Čič Maja; Zupančič Justin Maja; Vrhovšek Martin; Brodnik Urša; Slapnik Matej; Arias Carlos A.; Vrhovšek Urška
  KROP - krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2012 - 2014
  2014
 96. Vrhovšek Martin
  Poročilo o nadzoru, strokovnem usmerjanju in vodenju večjega vzdrževalnega posega v RČN Krasna
  2015
 97. Mlakar Jelka; Antončič Irma; Arzenšek Jože; Brumen Marina; Kos-Grabnar Erna; Jelisavčič Sladjana; Končina Miroslav; Kadivec Saša; Teržan Metka; Bregar Branko
  Opredelitev normativov in obsega dela v zdravstveni negi na sekundarnem in terciarnem nivoju zdravstvenega varstva
  2008
 98. Juš Arnež; Ovsenik Maja; Primožič Jasmina
  Ugotavljanje obrazne asimetrije pri otrocih z enostranskim funkcionalnim križnim grizem v različnih razvojnih obdobjih zobovja
  2012
 99. Rotar-Pavlič Danica
  Presejanje, sistematično odkrivanje in celostna obravnava depresij v Sloveniji
  [Systematical screening, recognition and thorough treatment of depressive disorders in Slovenia]
  2008
 100. Šoljan Tonko
  Istraživanja naselja riba i jestivih beskralježnika vučom u otvorenom Jadranu
  [Exploration of fish stocks and edible invertebrata carried out by trawling in the open Adriatic]
  1977

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko