biomedicina slovenica


ct=2.14 : 153

 1. Vrhovšek Danijel; Brodnik Urša; Potokar Anja; Vrhovšek Martin
  Detail final design for pilot constructed wetland for waste water treatment of School Shkolla Industriale "Pavarsia" in Vlore (20 PE)
  2016
 2. Vrhovšek Danijel; Potokar Anja; Brodnik Urša; Vrhovšek Martin
  Določitev ekološko sprejemljivega pretoka na potoku Mošenik za MHE IV
  2017
 3. Vrhovšek Danijel; Erjavec Tea; Brodnik Urša
  Izdelava dolgoročnega programa zaščite akumulacij HE Krško, Brežice in Mokrice z uporabo ekoremediacij
  2017
 4. Vrhovšek Danijel; Plestenjak Gregor; Potokar Anja; Vrhovšek Martin; Brodnik Urša
  Sanacija deponije komunalnog otpada Žabljak
  2016
 5. Brodnik Urša; Čepon Urban; Vrhovšek Martin
  Mala čistilna naprava Krmelj (900 PE)
  2017
 6. Turusković Doris; Mubi Zalaznik Alenka; Plestenjak Gregor; Potokar Anja; Vrhovšek Martin; Brodnik Urša
  Idejni projekat polja za ozemljavanje mulja iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda iz naselja Kolašin
  2017
 7. Vrhovšek Danijel; Plestenjak Gregor; Potokar Anja; Vrhovšek Martin; Brodnik Urša
  Tehnološki projekt polja za ozemljavanje mulja iz UPOV Ravna Gora
  2017
 8. Vrhovšek Danijel; Plestenjak Gregor; Potokar Anja; Vrhovšek Martin; Brodnik Urša
  Tehnološki projekt polja za ozemljavanje mulja iz UPOV Mrkopalj
  2017
 9. Brodnik Urša; Potokar Anja; Vrhovšek Martin
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET za planinski dom na Vršiču (4 PE)
  2016
 10. Brodnik Urša; Potokar Anja; Vrhovšek Martin
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET za vrtec in šolo Stara Cesta
  2016
 11. Brodnik Urša; Potokar Anja; Vrhovšek Martin
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET za del naselja Selnica ob Muri (20 PE)
  2016
 12. Brodnik Urša; Potokar Anja; Vrhovšek Martin
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET za naselje Kamenica (49 PE)
  2016
 13. Brodnik Urša; Potokar Anja; Vrhovšek Martin
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET za individualno hišo (8 PE)
  2016
 14. Brodnik Urša; Potokar Anja; Vrhovšek Martin
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET za individualno hišo (4 PE)
  2016
 15. Brodnik Urša; Potokar Anja; Vrhovšek Martin
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET za individualno hišo (5 PE)
  2016
 16. Brodnik Urša; Potokar Anja; Vrhovšek Martin
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET za individualno hišo (4 PE)
  2016
 17. Brodnik Urša; Potokar Anja; Vrhovšek Martin
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET za individualni hiši (8 PE)
  2016
 18. Brodnik Urša; Potokar Anja; Vrhovšek Martin
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET za individualno hišo 6 PE
  2016
 19. Brodnik Urša; Potokar Anja; Vrhovšek Martin
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET [za] individualno hišo Majhen 10 PE
  2017
 20. Brodnik Urša; Potokar Anja; Vrhovšek Martin
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET [za] individualno hišo Šabeder 5 PE
  2017
 21. Brodnik Urša; Potokar Anja; Vrhovšek Martin
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET [za] individualno hišo Nadvešnik 4 PE
  2017
 22. Brodnik Urša; Potokar Anja; Vrhovšek Martin
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET [za] individualno hišo Arh 4 PE
  2017
 23. Brodnik Urša; Potokar Anja; Vrhovšek Martin
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET [za] individualno hišo Vogrinčič 3 PE
  2017
 24. Turk Zmago
  Predlog studije izvedljivosti zdravstvenog i wellness centra u Ninu - verzija 2
  2009
 25. Vrhovšek Danijel; Čič Maja; Vrhovšek Martin; Brodnik Urša; Potokar Anja; Erjavec Tea; Mubi Zalaznik Alenka
  Prijedlog ekoremedijacijskih mjera za zaštitu i sanaciju okoliša na području Unsko-Sanskog kantona
  [Suggestion of ecoremediation measures for environmental protection and restoration of the Una-Sana canton]
  2014
 26. Markanović Dario; Jozić Josip; Vrhovšek Danijel; Potokar Anja; Brodnik Urša
  Biljni uređaj za pročišćavanje optpadnih voda naselja Prud
  2015
 27. Suljić Nedim; Vrhovšek Danijel; Potokar Anja; Brodnik Urša; Vrhovšek Martin
  Glavni projekat biljnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda dječijeg sela mira u Turiji
  2015
 28. Klemenčič Sašo
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET za KČN Hruševje
  2014
 29. Klemenčič Sašo
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET za INFO center ribnik Vrbje (40 PE)
  2015
 30. Klemenčič Sašo; Potokar Anja; Brodnik Urša
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET za individualno hišo (4 PE)
  2015
 31. Klemenčič Sašo; Potokar Anja; Brodnik Urša
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET za individualno hišo (5 PE)
  2015
 32. Vrhovšek Martin; Potokar Anja; Brodnik Urša
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET za individualno hišo (4 PE)
  2015
 33. Vrhovšek Danijel; Potokar Anja; Vrhovšek Martin; Plestenjak Gregor
  Izdelava projektne dokumentacije in nadzor večjega vzdrževalnega posega na RČN Sveti Tomaž 250 PE - stara RČN
  2015
 34. Klemenčič Sašo; Brodnik Urša; Potokar Anja
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET za individualno hišo (6 PE)
  2014
 35. Klemenčič Sašo; Brodnik Urša; Potokar Anja
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET za naselje Rakitna (870 PE)
  2014
 36. Bavcon Jože; Ravnjak Blanka
  Projekt ozelenitve objekta Gimnazije Ledina
  2014
 37. Vrhovšek Marjana; Klemenčič Sašo; Vidmar Urša; Pugelj Anja
  Projekt za izvedbo rastlinske čistilne naprave LIMNOWET za individualno hišo (6 PE)
  2013
 38. Vrhovšek Marjana; Ameršek Iztok; Vidmar Urša; Pugelj Anja
  Projekt za izvedbo rastlinske čistilne naprave LIMNOWET za individualno hišo Grašič (10 PE)
  2013
 39. Vrhovšek Danijel; Vidmar Urša; Pugelj Anja; Vrhovšek Martin
  Idejne rešitve odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda za naselje Gerlinci v občini Cankova
  2013
 40. Ameršek Iztok
  Projekt za izvedbo rastlinske čistilne naprave in zadrževalnika za čiščenje meteorne vode iz območja avtoodpada Avto Krakov
  2013
 41. Vrhovšek Danijel; Ameršek Iztok; Vidmar Urša; Hercog Andrej; Vrhovšek Martin
  Idejne rešitve odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju občine Ljutomjer
  2013
 42. Vrhovšek Danijel; Ameršek Iztok; Vidmar Urša; Hercog Andrej; Vrhovšek Martin
  Idejne rešitve odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda za naselja Jurij ob Ščavnici, Jamna, Blaguš in Biserjane v občini Sveti Jurij ob Ščavnici
  2013
 43. Ameršek Iztok
  Sistem zadrževalnika in rastlinske čistilne naprave za čiščenje meteorne vode iz površin avtoodpada Krakov
  2013
 44. Ameršek Iztok; Hercog Andrej; Vidmar Urša
  Projekt za izvedbo rastlinske čistilne naprave Limnowet za individualno hišo g. Alan Bitežnik - 4 PE
  2013
 45. Ameršek Iztok; Hercog Andrej; Vidmar Urša
  Projekt za izvedbo rastlinske čistilne naprave Limnowet za individualno hišo Tomše - 15 PE
  2013
 46. Ameršek Iztok; Hercog Andrej; Vidmar Urša
  Projekt za izvedbo rastlinske čistilne naprave Limnowet za individualno hišo Peter Jankovič (4PE)
  2012
 47. Ameršek Iztok; Hercog Andrej; Vidmar Urša
  Projekt za izvedbo rastlinske čistilne naprave Limnowet za naselje Ravno v občini Dobje
  2012
 48. Ameršek Iztok; Hercog Andrej; Vidmar Urša
  Projekt za izvedbo rastlinske čistilne naprave Limnowet za apartmajsko naselje Ruševec na Hočkem Pohorju
  2012
 49. Ameršek Iztok
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava Vinica (130 PE): projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)
  2012
 50. Ameršeki Iztok; Hercog Andrej; Vidmar Urša
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET Knaflič (4 PE)
  2012
 51. Ameršek Iztok; Hercog Andrej; Vidmar Urša
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET Potočnik 2 (4 PE)
  2012
 52. Ameršek Iztok; Hercog Andrej; Vidmar Urša
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET Jankovič (4 PE)
  2012
 53. Vrhovšek Danijel; Ameršek Iztok; Vidmar Urša; Hercog Andrej; Vrhovšek Martin
  Idejne rešitve odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini Žalec
  2012
 54. Ameršeki Iztok; Hercog Andrej; Vidmar Urša
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET Stepišnik (6 PE): projekt za izvedbo RČN
  2012
 55. Ameršeki Iztok; Hercog Andrej; Vidmarc Urša
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET Lisca (49 PE): projekt za izvedbo RČN
  2012
 56. Ameršeki Iztok; Hercog Andrej; Vidmarc Urša
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava Limnowet za individualno hišo Ogorevc (5 PE): projekt za izvedbo (PZI)
  2012
 57. Ameršeki Iztok; Hercog Andrej; Vidmar Urška
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava Limnowet za individualno hišo Kobale (5 PE): projekt za izvedbo (PZI)
  2012
 58. Ameršek Iztok
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava Bušinja vas (250 PE): projekt za izvedbo (PZI)
  2012
 59. Ameršek Iztok
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava Bušinja vas (250 PE): projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)
  2012
 60. Ameršeki Iztok
  Tehnološki predlogi za 1. fazo izgradnje rastlinske čistilne naprave Rakitna (870 PE)
  2012
 61. Vrhovšek Marjana; Ameršek Iztok
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava Limnowet za romsko naselje Krašči les - 50 PE
  2012
 62. Vrhovšek Marjana; Ameršek Iztok
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava Limnowet za romsko naselje Domajinci - 50 PE
  2012
 63. Vrhovšek Marjana; Ameršek Iztok
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava Limnowet za romsko naselje Gornji Črnci - 35 PE
  2012
 64. Vrhovšek Marjana; Ameršek Iztok
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava Limnowet za romsko naselje Cankova - Hankovi - 25 PE
  2012
 65. Vrhovšek Marjana; Ameršek Iztok
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava Limnowet za naselje Trebče (40 PE)
  2012
 66. Vrhovšek Marjana; Ameršek Iztok; Hercog Andrej; Vidmar Urša
  Projekt za izvedbo rastlinske čistilne naprave Limnowet za podružnično osnovno šolo Sveti Lenart -10 PE
  2012
 67. Vrhovšek Marjana; Ameršek Iztok; Hercog Andrej; Vidmar Urša
  Projekt za izvedbo rastlinske čistilne naprave Limnowet za individualno hišo Ivan Tavčar - ( PE
  2012
 68. Vrhovšek Marjana; Ameršek Iztok; Hercog Andrej; Vidmar Urša
  Projekt za izvedbo rastlinske čistilne naprave Limnowet za individualno hišo Ramušćak - 4 PE
  2012
 69. Vrhovšek Marjana; Ameršek Iztok; Hercog Andrej; Vidmar Urša
  Projekt za izvedbo rastlinske čistilne naprave Limnowet za individualno hišo Benje - 5 PE
  2012
 70. Vrhovšek Danijel; Ameršek Iztok; Vidmar Urša; Hercog Andrej; Vrhovšek Martin
  Idejne rešitve odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju občine Križevci
  2012
 71. Vrhovšek Danijel; Ameršek Iztok; Vidmar Urša; Hercog Andrej; Vrhovšek Martin
  Idejne rešitve odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini Razkrižje
  2012
 72. Vrhovšek Marjana; Ameršek Iztok; Hercog Andrej
  Biljni uređaj Zagorska sela (100 PE)
  2011
 73. Vrhovšek Marjana; Ameršek Iztok; Hercog Andrej
  Biljni uređaj Plavić (100 PE)
  2011
 74. Vrhovšek Marjana; Ameršek Iztok; Hercog Andrej
  Biljni uređaj Miljana (100 PE)
  2011
 75. Vrhovšek Danijel; Ameršek Iztok; Hercog Andrej
  Projekt za izvedbo rastlinske čistilne naprave Limnowet za individualno hišo Robnik - 7PE
  2011
 76. Vrhovšek Danijel; Ameršek Iztok
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava Limnowet za vinsko klet na Trški gori (15 PE)
  2011
 77. Vrhovšek Dani; Ameršek Iztok; Zupančič-Justin Maja; Hercog Andrej
  Tehnološki načrt zbiranja in čiščenja izceden ter meteorne vode na območju deponije Dragonja z načrtom rastlinske čistilne naprave: projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)
  2011
 78. Vrhovšek Danijel; Ameršek Iztok; Hercog Andrej
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET za individualno hišo Selak (7 PE)
  2011
 79. Vrhovšek Danijel; Ameršek Iztok
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava Limnowet za vinsko klet na Trški gori (15 PE): idejna zasnova
  2011
 80. Vrhovšek Danijel; Ameršek Iztok; Vidmar Urša; Hercog Andrej; Vrhovšek Martin
  Idejne rešitve odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini Makole
  2011
 81. Vrhovšek Danijel; Ameršek Iztok; Hercog Andrej
  Mala komunalna čistilna naprava LIMNOWET za individualno hišo Demšar (4 PE): (PZI) projekt za izvedbo RČN
  2011
 82. Vrhovšek Danijel; Ameršek Iztok; Hercog Andrej
  Mala komunalna čistilna naprava LIMNOWET za individualno hišo (4 PE): (PZI) projekt za izvedbo RČN
  2011
 83. Vrhovšek Danijel; Ameršek Iztok; Hercog Andrej
  Mala komunalna čistilna naprava LIMNOWET za individualno hišo (6 PE): (PZI) projekt za izvedbo RČN
  2011
 84. Vrhovšek Danijel; Ameršek Iztok; Hercog Andrej
  Mala komunalna čistilna naprava LIMNOWET za individualno hišo Potočnik (5 PE): (PZI) projekt za izvedbo RČN
  2011
 85. Vrhovšek Danijel; Ameršek Iztok; Hercog Andrej
  Mala komunalna čistilna naprava LIMNOWET za individualno hišo Šlegl (7 PE): (PZI) projekt za izvedbo RČN
  2011
 86. Vrhovšek Dani; Ameršek Iztok
  Mala komunalna rastilnska čistilna naprava LIMNOWET za naselje Šentjanž III (190PE)
  2011
 87. Vrhovšek Dani; Ameršek Iztok
  Mala komunalna rastilnska čistilna naprava LIMNOWET za naselje Šentjanž II(190PE)
  2011
 88. Vrhovšek Dani; Ameršek Iztok
  Mala komunalna rastilnska čistilna naprava LIMNOWET za naselje Šentjanž I (190PE)
  2011
 89. Vrhovšek Danijel; Ameršek Iztok; Hercog Andrej
  Projekt za izvedbo rastlinske čistilne naprave LIMNOWET za individualno hišo Maselj - 4 PE. Mala komunalna rastilnska čistilna naprava LIMNOWET za individualno hišo (4 PE)
  2011
 90. Vrhovšek Danijel; Ameršek Iztok; Hercog Andrej
  Projekt za izvedbo rastlinske čistilne naprave LIMNOWET za individualno hišo Frančeškin - 4 PE. Mala komunalna rastilnska čistilna naprava LIMNOWET za individualno hišo (4 PE)
  2011
 91. Vrhovšek Danijel; Ameršek Iztok; Hercog Andrej
  Projekt za izvedbo rastlinske čistilne naprave LIMNOWET za individualno hišo Pate - 4 PE. Mala komunalna rastilnska čistilna naprava LIMNOWET za individualno hišo (4 PE)
  2011
 92. Vrhovšek Danijel; Vrabec Martin; Pražnikar Štefan; Hercog Andrej; Ameršek Iztok; Jurkaš Zdravko; Kremesec Barbara
  Rastlinska čistilna naprava Limnowet za naselje Krvavčji vrh
  2011
 93. Vrhovšek Danijel; Ameršek Iztok; Hercog Andrej
  Projekt za izvedbo Rastlinske čistilne naprave Limnowet za individualno hišo Črv - 4 PE
  2011
 94. Vrhovšek Danijel; Ameršek Iztok; Hercog Andrej
  Projekt za izvedbo Rastlinske čistilne naprave Limnowet za individualno hišo Katern - 5 PE
  2011
 95. Ameršek Iztok; Hercog Andrej; Vrhovšek Danijel
  Projekt za izvedbo Rastlinske čistilne naprave Limnowet za individualno hišo Valant - 7 PE
  2011
 96. Ameršek Iztok
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava Limnowet za naselje Krmelj 1300PE
  2011
 97. Žurman Andraž; Božnar Primož
  Kalitev semen in citogenetska analiza rastlin iz ogroženih travišč: projektno delo
  2005
 98. Florjančič Urška; Emri Igor; Jarm Jana; Marion Ljubo; Grošelj Dušan
  Nanostrukturirani polimerni implantati v medicini: vloga
  2007
 99. Ameršek Iztok; Hercog Andrej; Vrhovšek Danijel
  Projekt za izvedbo rastlinske čistilne naprave Limnowet za individualno hišo Poznič - 5 PE
  2010
 100. Žigante Peter; Bogdan Momir
  Rekonstrukcija obstoječe rastlinske čistilne naprave Planina pri Sevnici: projekt za izvedbo
  2010

1 101  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko