biomedicina slovenica


ct=2.14 : 166

 1. Brodnik Urša; Potokar Anja; Vrhovšek Martin; Plestenjak Gregor
  Supply and installation of plant & equipment for the turkney construction of the sWWTP for village Kucicino
  2017
 2. Brodnik Urša; Potokar Anja; Vrhovšek Martin; Plestenjak Gregor
  Supply and installation of plant & equipment for the turkney construction of the sWWTP for village Karbinci
  2017
 3. Vrhovšek Danijel; Potokar Anja; Brodnik Urša; Vrhovšek Martin; Plestenjak Gregor
  Supply and installation of plant & equipment for the turkney construction of the sWWTP for village Karbinci - final process design
  2016
 4. Vrhovšek Danijel; Potokar Anja; Vrhovšek Martin; Plestenjak Gregor; Brodnik Urša
  Supply and installation of plant & equipment for the turkney construction of the sWWTP for village Kucicino - final process design
  2016
 5. Vrhovšek Marjana; Brodnik Urša; Potokar Anja; Vrhovšek Martin
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava Limnowet za čiščenje izcednih voda iz sanitarnega odlagališča nenevarnih odpadkov Draga
  2017
 6. Vogrin Milan; Brodnik Urša; Čepon Urban; Vrhovšek Danijel; Vrhovšek Martin
  Idejne rešitve hidroloških in ekoloških ureditev novih vodnih habitatov ob ribniku Vrbje - povezovalna pot
  2017
 7. Vrhovšek Marjana; Brodnik Urša; Potokar Anja; Vrhovšek Martin
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava Limnowet za Planinski dom na Uštah (20 PE)
  2017
 8. Vrhovšek Marjana; Brodnik Urša; Potokar Anja; Vrhovšek Martin
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava Limnowet za[!] individualno hišo Kmet 6 PE
  2017
 9. Vrhovšek Marjana; Brodnik Urša; Potokar Anja; Vrhovšek Martin
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava Limnowet za vrtec in šolo Stara cesta
  2016
 10. Vrhovšek Marjana; Brodnik Urša; Potokar Anja; Vrhovšek Martin
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava Limnowet za planinski tabor Mlačca v Mojstrani 15 PE
  2017
 11. Vrhovšek Marjana; Brodnik Urša; Potokar Anja; Vrhovšek Martin
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava Limnowet za[!] individualno hišo Fekonja 2 PE
  2017
 12. Vrhovšek Marjana; Brodnik Urša; Potokar Anja; Vrhovšek Martin
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava Limnowet za[!] individualno hišo Kunc 4 PE
  2017
 13. Vrhovšek Marjana; Brodnik Urša
  Biljno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Limnowet za 50 ES za hotel Otrant
  2017
 14. Vrhovšek Danijel; Brodnik Urša; Potokar Anja; Vrhovšek Martin
  Detail final design for pilot constructed wetland for waste water treatment of School Shkolla Industriale "Pavarsia" in Vlore (20 PE)
  2016
 15. Vrhovšek Danijel; Potokar Anja; Brodnik Urša; Vrhovšek Martin
  Določitev ekološko sprejemljivega pretoka na potoku Mošenik za MHE IV
  2017
 16. Vrhovšek Danijel; Erjavec Tea; Brodnik Urša
  Izdelava dolgoročnega programa zaščite akumulacij HE Krško, Brežice in Mokrice z uporabo ekoremediacij
  2017
 17. Vrhovšek Danijel; Plestenjak Gregor; Potokar Anja; Vrhovšek Martin; Brodnik Urša
  Sanacija deponije komunalnog otpada Žabljak
  2016
 18. Brodnik Urša; Čepon Urban; Vrhovšek Martin
  Mala čistilna naprava Krmelj (900 PE)
  2017
 19. Turusković Doris; Mubi Zalaznik Alenka; Plestenjak Gregor; Potokar Anja; Vrhovšek Martin; Brodnik Urša
  Idejni projekat polja za ozemljavanje mulja iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda iz naselja Kolašin
  2017
 20. Vrhovšek Danijel; Plestenjak Gregor; Potokar Anja; Vrhovšek Martin; Brodnik Urša
  Tehnološki projekt polja za ozemljavanje mulja iz UPOV Ravna Gora
  2017
 21. Vrhovšek Danijel; Plestenjak Gregor; Potokar Anja; Vrhovšek Martin; Brodnik Urša
  Tehnološki projekt polja za ozemljavanje mulja iz UPOV Mrkopalj
  2017
 22. Brodnik Urša; Potokar Anja; Vrhovšek Martin
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET za planinski dom na Vršiču (4 PE)
  2016
 23. Brodnik Urša; Potokar Anja; Vrhovšek Martin
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET za vrtec in šolo Stara Cesta
  2016
 24. Brodnik Urša; Potokar Anja; Vrhovšek Martin
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET za del naselja Selnica ob Muri (20 PE)
  2016
 25. Brodnik Urša; Potokar Anja; Vrhovšek Martin
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET za naselje Kamenica (49 PE)
  2016
 26. Brodnik Urša; Potokar Anja; Vrhovšek Martin
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET za individualno hišo (8 PE)
  2016
 27. Brodnik Urša; Potokar Anja; Vrhovšek Martin
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET za individualno hišo (4 PE)
  2016
 28. Brodnik Urša; Potokar Anja; Vrhovšek Martin
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET za individualno hišo (5 PE)
  2016
 29. Brodnik Urša; Potokar Anja; Vrhovšek Martin
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET za individualno hišo (4 PE)
  2016
 30. Brodnik Urša; Potokar Anja; Vrhovšek Martin
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET za individualni hiši (8 PE)
  2016
 31. Brodnik Urša; Potokar Anja; Vrhovšek Martin
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET za individualno hišo 6 PE
  2016
 32. Brodnik Urša; Potokar Anja; Vrhovšek Martin
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET [za] individualno hišo Majhen 10 PE
  2017
 33. Brodnik Urša; Potokar Anja; Vrhovšek Martin
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET [za] individualno hišo Šabeder 5 PE
  2017
 34. Brodnik Urša; Potokar Anja; Vrhovšek Martin
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET [za] individualno hišo Nadvešnik 4 PE
  2017
 35. Brodnik Urša; Potokar Anja; Vrhovšek Martin
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET [za] individualno hišo Arh 4 PE
  2017
 36. Brodnik Urša; Potokar Anja; Vrhovšek Martin
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET [za] individualno hišo Vogrinčič 3 PE
  2017
 37. Turk Zmago
  Predlog studije izvedljivosti zdravstvenog i wellness centra u Ninu - verzija 2
  2009
 38. Vrhovšek Danijel; Čič Maja; Vrhovšek Martin; Brodnik Urša; Potokar Anja; Erjavec Tea; Mubi Zalaznik Alenka
  Prijedlog ekoremedijacijskih mjera za zaštitu i sanaciju okoliša na području Unsko-Sanskog kantona
  [Suggestion of ecoremediation measures for environmental protection and restoration of the Una-Sana canton]
  2014
 39. Markanović Dario; Jozić Josip; Vrhovšek Danijel; Potokar Anja; Brodnik Urša
  Biljni uređaj za pročišćavanje optpadnih voda naselja Prud
  2015
 40. Suljić Nedim; Vrhovšek Danijel; Potokar Anja; Brodnik Urša; Vrhovšek Martin
  Glavni projekat biljnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda dječijeg sela mira u Turiji
  2015
 41. Klemenčič Sašo
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET za KČN Hruševje
  2014
 42. Klemenčič Sašo
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET za INFO center ribnik Vrbje (40 PE)
  2015
 43. Klemenčič Sašo; Potokar Anja; Brodnik Urša
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET za individualno hišo (4 PE)
  2015
 44. Klemenčič Sašo; Potokar Anja; Brodnik Urša
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET za individualno hišo (5 PE)
  2015
 45. Vrhovšek Martin; Potokar Anja; Brodnik Urša
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET za individualno hišo (4 PE)
  2015
 46. Vrhovšek Danijel; Potokar Anja; Vrhovšek Martin; Plestenjak Gregor
  Izdelava projektne dokumentacije in nadzor večjega vzdrževalnega posega na RČN Sveti Tomaž 250 PE - stara RČN
  2015
 47. Klemenčič Sašo; Brodnik Urša; Potokar Anja
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET za individualno hišo (6 PE)
  2014
 48. Klemenčič Sašo; Brodnik Urša; Potokar Anja
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET za naselje Rakitna (870 PE)
  2014
 49. Bavcon Jože; Ravnjak Blanka
  Projekt ozelenitve objekta Gimnazije Ledina
  2014
 50. Vrhovšek Marjana; Klemenčič Sašo; Vidmar Urša; Pugelj Anja
  Projekt za izvedbo rastlinske čistilne naprave LIMNOWET za individualno hišo (6 PE)
  2013
 51. Vrhovšek Marjana; Ameršek Iztok; Vidmar Urša; Pugelj Anja
  Projekt za izvedbo rastlinske čistilne naprave LIMNOWET za individualno hišo Grašič (10 PE)
  2013
 52. Vrhovšek Danijel; Vidmar Urša; Pugelj Anja; Vrhovšek Martin
  Idejne rešitve odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda za naselje Gerlinci v občini Cankova
  2013
 53. Ameršek Iztok
  Projekt za izvedbo rastlinske čistilne naprave in zadrževalnika za čiščenje meteorne vode iz območja avtoodpada Avto Krakov
  2013
 54. Vrhovšek Danijel; Ameršek Iztok; Vidmar Urša; Hercog Andrej; Vrhovšek Martin
  Idejne rešitve odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju občine Ljutomjer
  2013
 55. Vrhovšek Danijel; Ameršek Iztok; Vidmar Urša; Hercog Andrej; Vrhovšek Martin
  Idejne rešitve odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda za naselja Jurij ob Ščavnici, Jamna, Blaguš in Biserjane v občini Sveti Jurij ob Ščavnici
  2013
 56. Ameršek Iztok
  Sistem zadrževalnika in rastlinske čistilne naprave za čiščenje meteorne vode iz površin avtoodpada Krakov
  2013
 57. Ameršek Iztok; Hercog Andrej; Vidmar Urša
  Projekt za izvedbo rastlinske čistilne naprave Limnowet za individualno hišo g. Alan Bitežnik - 4 PE
  2013
 58. Ameršek Iztok; Hercog Andrej; Vidmar Urša
  Projekt za izvedbo rastlinske čistilne naprave Limnowet za individualno hišo Tomše - 15 PE
  2013
 59. Ameršek Iztok; Hercog Andrej; Vidmar Urša
  Projekt za izvedbo rastlinske čistilne naprave Limnowet za individualno hišo Peter Jankovič (4PE)
  2012
 60. Ameršek Iztok; Hercog Andrej; Vidmar Urša
  Projekt za izvedbo rastlinske čistilne naprave Limnowet za naselje Ravno v občini Dobje
  2012
 61. Ameršek Iztok; Hercog Andrej; Vidmar Urša
  Projekt za izvedbo rastlinske čistilne naprave Limnowet za apartmajsko naselje Ruševec na Hočkem Pohorju
  2012
 62. Ameršek Iztok
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava Vinica (130 PE): projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)
  2012
 63. Ameršeki Iztok; Hercog Andrej; Vidmar Urša
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET Knaflič (4 PE)
  2012
 64. Ameršek Iztok; Hercog Andrej; Vidmar Urša
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET Potočnik 2 (4 PE)
  2012
 65. Ameršek Iztok; Hercog Andrej; Vidmar Urša
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET Jankovič (4 PE)
  2012
 66. Vrhovšek Danijel; Ameršek Iztok; Vidmar Urša; Hercog Andrej; Vrhovšek Martin
  Idejne rešitve odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini Žalec
  2012
 67. Ameršeki Iztok; Hercog Andrej; Vidmar Urša
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET Stepišnik (6 PE): projekt za izvedbo RČN
  2012
 68. Ameršeki Iztok; Hercog Andrej; Vidmarc Urša
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET Lisca (49 PE): projekt za izvedbo RČN
  2012
 69. Ameršeki Iztok; Hercog Andrej; Vidmarc Urša
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava Limnowet za individualno hišo Ogorevc (5 PE): projekt za izvedbo (PZI)
  2012
 70. Ameršeki Iztok; Hercog Andrej; Vidmar Urška
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava Limnowet za individualno hišo Kobale (5 PE): projekt za izvedbo (PZI)
  2012
 71. Ameršek Iztok
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava Bušinja vas (250 PE): projekt za izvedbo (PZI)
  2012
 72. Ameršek Iztok
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava Bušinja vas (250 PE): projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)
  2012
 73. Ameršeki Iztok
  Tehnološki predlogi za 1. fazo izgradnje rastlinske čistilne naprave Rakitna (870 PE)
  2012
 74. Vrhovšek Marjana; Ameršek Iztok
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava Limnowet za romsko naselje Krašči les - 50 PE
  2012
 75. Vrhovšek Marjana; Ameršek Iztok
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava Limnowet za romsko naselje Domajinci - 50 PE
  2012
 76. Vrhovšek Marjana; Ameršek Iztok
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava Limnowet za romsko naselje Gornji Črnci - 35 PE
  2012
 77. Vrhovšek Marjana; Ameršek Iztok
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava Limnowet za romsko naselje Cankova - Hankovi - 25 PE
  2012
 78. Vrhovšek Marjana; Ameršek Iztok
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava Limnowet za naselje Trebče (40 PE)
  2012
 79. Vrhovšek Marjana; Ameršek Iztok; Hercog Andrej; Vidmar Urša
  Projekt za izvedbo rastlinske čistilne naprave Limnowet za podružnično osnovno šolo Sveti Lenart -10 PE
  2012
 80. Vrhovšek Marjana; Ameršek Iztok; Hercog Andrej; Vidmar Urša
  Projekt za izvedbo rastlinske čistilne naprave Limnowet za individualno hišo Ivan Tavčar - ( PE
  2012
 81. Vrhovšek Marjana; Ameršek Iztok; Hercog Andrej; Vidmar Urša
  Projekt za izvedbo rastlinske čistilne naprave Limnowet za individualno hišo Ramušćak - 4 PE
  2012
 82. Vrhovšek Marjana; Ameršek Iztok; Hercog Andrej; Vidmar Urša
  Projekt za izvedbo rastlinske čistilne naprave Limnowet za individualno hišo Benje - 5 PE
  2012
 83. Vrhovšek Danijel; Ameršek Iztok; Vidmar Urša; Hercog Andrej; Vrhovšek Martin
  Idejne rešitve odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju občine Križevci
  2012
 84. Vrhovšek Danijel; Ameršek Iztok; Vidmar Urša; Hercog Andrej; Vrhovšek Martin
  Idejne rešitve odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini Razkrižje
  2012
 85. Vrhovšek Marjana; Ameršek Iztok; Hercog Andrej
  Biljni uređaj Zagorska sela (100 PE)
  2011
 86. Vrhovšek Marjana; Ameršek Iztok; Hercog Andrej
  Biljni uređaj Plavić (100 PE)
  2011
 87. Vrhovšek Marjana; Ameršek Iztok; Hercog Andrej
  Biljni uređaj Miljana (100 PE)
  2011
 88. Vrhovšek Danijel; Ameršek Iztok; Hercog Andrej
  Projekt za izvedbo rastlinske čistilne naprave Limnowet za individualno hišo Robnik - 7PE
  2011
 89. Vrhovšek Danijel; Ameršek Iztok
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava Limnowet za vinsko klet na Trški gori (15 PE)
  2011
 90. Vrhovšek Dani; Ameršek Iztok; Zupančič-Justin Maja; Hercog Andrej
  Tehnološki načrt zbiranja in čiščenja izceden ter meteorne vode na območju deponije Dragonja z načrtom rastlinske čistilne naprave: projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)
  2011
 91. Vrhovšek Danijel; Ameršek Iztok; Hercog Andrej
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava LIMNOWET za individualno hišo Selak (7 PE)
  2011
 92. Vrhovšek Danijel; Ameršek Iztok
  Mala komunalna rastlinska čistilna naprava Limnowet za vinsko klet na Trški gori (15 PE): idejna zasnova
  2011
 93. Vrhovšek Danijel; Ameršek Iztok; Vidmar Urša; Hercog Andrej; Vrhovšek Martin
  Idejne rešitve odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini Makole
  2011
 94. Vrhovšek Danijel; Ameršek Iztok; Hercog Andrej
  Mala komunalna čistilna naprava LIMNOWET za individualno hišo Demšar (4 PE): (PZI) projekt za izvedbo RČN
  2011
 95. Vrhovšek Danijel; Ameršek Iztok; Hercog Andrej
  Mala komunalna čistilna naprava LIMNOWET za individualno hišo (4 PE): (PZI) projekt za izvedbo RČN
  2011
 96. Vrhovšek Danijel; Ameršek Iztok; Hercog Andrej
  Mala komunalna čistilna naprava LIMNOWET za individualno hišo (6 PE): (PZI) projekt za izvedbo RČN
  2011
 97. Vrhovšek Danijel; Ameršek Iztok; Hercog Andrej
  Mala komunalna čistilna naprava LIMNOWET za individualno hišo Potočnik (5 PE): (PZI) projekt za izvedbo RČN
  2011
 98. Vrhovšek Danijel; Ameršek Iztok; Hercog Andrej
  Mala komunalna čistilna naprava LIMNOWET za individualno hišo Šlegl (7 PE): (PZI) projekt za izvedbo RČN
  2011
 99. Vrhovšek Dani; Ameršek Iztok
  Mala komunalna rastilnska čistilna naprava LIMNOWET za naselje Šentjanž III (190PE)
  2011
 100. Vrhovšek Dani; Ameršek Iztok
  Mala komunalna rastilnska čistilna naprava LIMNOWET za naselje Šentjanž II(190PE)
  2011

1 101  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko