biomedicina slovenica


ct=2.23 : 33

 1. Pelipenko Jan; Kristan Katja; Oblak Marko; Homar Miha; Grahek Rok
  Afatinib-containing formulation
  2017
 2. Rožman Primož; Bart Thomas
  Method of providing cellular based immune enhancement for restoring immunity and preventing age related diseases
  2015
 3. Vardjan Nina
  Mechanism and drug targets for reducing cell edema (neuroprotection) and cytoplasmic excitability in astrocytes in normal and pathological states
  2016
 4. Kveder Tanja; Lakota Katja; Švec Tinka; Čučnik Saša; Žigon Polona; Ambrožič Aleš; Sodin-Šemrl Snežna; Božič Borut; Tomšič Matija
  Fluorometric immunoassay for detection of anti-dsDNA antibodies
  [Dosage immunologique fluorométrique pour la détection d'anticorps anti-adndb]
  2015
 5. Veber Matija; Barlič Ariana; Knežević Miomir; Strbad Marko; Girandon Lenart; Dobravc Janja
  Syringe for cell isolation
  2016
 6. Legiša Matic; Dragan Marko; Andrejc Darjan; Dolinar Klemen; Možir Alenka
  Modificirana 6-fosfofrukto-1-kinaza, ki rekombinantnim celicam kvasovke Saccharomyces cerevisiae omogoča fermentativno uporabo pentoznih sladkorjev
  2015
 7. Veber Matija; Barlič Ariana; Knežević Miomir; Strbad Marko
  System and method for providing isolated concentrated multipotent stromal cells for administration
  2015
 8. Erdani-Kreft Mateja; Dragin Jerman Urška; Veranič Peter
  Postopek za vzpostavitev biomimetičnega in vitro modela raka sečnega mehurja in upotaba tega modela
  2016
 9. Čemažar Maja; Serša Gregor; Kamenšek Urška; Tešić Nataša
  Plasmid expression vector encoding human interleukin 12 under transcriptional control of p21 promoter and without antibiotic resistance for cancer gene therapy and other uses thereof
  2016
 10. Kamenšek Urška; Lampreht Urša; Čemažar Maja; Serša Gregor
  Eukaryotic expression vector encoding canine interleukin 12 for cancer gene therapy and the use thereof
  2014
 11. Kveder Tanja; Lakota Katja; Švec Tinka; Čučnik Saša; Žigon Polona; Ambrožič Aleš; Sodin-Šemrl Snežna; Božič Borut; Tomšič Matija
  Fluorometric immunoassay for detection of anti-dsDNA antibodies
  2015
 12. Cegnar Mateja; Podobnik Barbara; Gaberc-Porekar Vladka; Novak Štagoj Mateja; Jalen Špela; Komel Radovan; Caserman Simon
  Erythropoietin conjugates having oral bioavailability
  2015
 13. Mazija Hrvoje; Šooš Eugen; Filipič Bratko; Miko Slobodan
  Farmaceutski pripravak za pojačanje antiproliferativne i proapoptotske aktivnosti humanih interferona holocenskim mineralima
  2013
 14. Mazija Hrvoje; Filipič Bratko
  Postupak uzgoja virusa HVT FC 126 na staničnim kulturama neavijarnog podrijetla u pripremi cjepiva protiv Marekove bolesti
  2007
 15. Kesteli Branko; Filipič Bratko; Šooš Eugen
  Postupak upotrebe prirodnih ekstrakata holocenskih minerala i interferona na rast neoplastičnih stanica
  2008
 16. Kveder Tanja; Lakota Katja; Švec Tinka; Čučnik Saša; Žigon Polona; Ambrožič Aleš; Sodin-Šemrl Snežna; Božič Borut; Tomšič Matija
  Fluorescenčna imunska metoda za določamje protiteles proti dvojnoverižni DNA
  2014
 17. Vouk Katja; Lanišnik-Rižner Tea; Adamski Jerzy; Prehn Cornelia; Ribič-Pucelj Martina
  A novel method for the diagnosis of endometriosis
  2012
 18. Zorec Robert; Stenovec Matjaž; Trkov Saša; Vardjan Nina; Potokar Maja; Kreft Marko; Gabrijel Mateja; Jorgačevski Jernej
  Nova metoda (platforma) za iskanje biološko aktivnih molekul, za ocenjevanje kakovosti celic za celične terapije in za nadzor kakovosti pridelave rekombinantnih proteinov na podlagi analize mobilnosti znotrajceličnih organelov v povezavi z bolezenskimi stanji
  2011
 19. Erdani-Kreft Mateja; Dragin Urška
  Postopek za vzpostavitev diferenciranega urotelija na goli humani amnijski membrani
  2011
 20. Zorec Robert; Kreft Marko; Gabrijel Mateja
  Method for determining the quantity and quality of hybridomas
  2010
 21. Urleb Uroš; Kocjan Darko; Korošec Tina; Rozman Damjana; Ačimovič Jure; Tomažič Alenka; Rode Breda
  Heterocyclic compounds: WO2007/073935 A1, US 2009/0018118 A1
  2007
 22. Lapajne Aleš
  Sistem za hitro preverjanje prisotnosti gojljivih mikroorganizmov v vzorcih in odkrivanje novih razmer za gojenje mikroorganizmov na majhnem prostoru
  2010
 23. Lapajne Aleš
  Probiotična voda: voda z dodanimi mikroorganizmi
  2010
 24. Lapajne Aleš
  Avtomatizacija izolacije nukleinskih kislin iz kompleksnih vzorcev
  2010
 25. Lapajne Aleš
  Postopek za hitro genotipizacijo sevov Mycobacterium avium podvrste paratuberculosis
  2010
 26. Lapanje Aleš
  Postopek za koncentriranje celic ter izolacijo nukleinskih kislin iz polimernega matriksa za analizo celic iz zraka
  2010
 27. Lapanje Aleš
  Visoko zmogljiva izolacija nukleinskih kislin
  2009
 28. Lapanje Aleš; Haložan David
  Izboljšano zbiranje fluorescentne svetlobe iz vzorca med pomnoževanjem v RT-PCR
  2011
 29. Lapanje Aleš
  Postopek in mešanica kemikalij za izolacijo nukleinskih kislin iz kompleksnih vzorcev
  2007
 30. Vaupotič T; Gunde-Cimerman N; Plemenitaš A
  Method to obtain salt tolerance in eukaryotic cells
  2007
 31. Drev Darko; Bukovec Peter
  Postopek izdelave folij - laminatov, ki spreminjajo barvo v odvisnosti od električnega toka ali naboja ter njihova uporaba
  2005
 32. Fidler Valentin; Prepadnik Milan
  Računalniški PC sistem GAMMA-PF za snemanje in analizo slik z gama kamere
  1998
 33. Kenda Rajko; Buturović-Ponikvar Jadranka
  Hose for making artificial vessel
  1999


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko