biomedicina slovenica


ct=2.24 : 96

 1. Šabovič Mišo
  Treatment of arterial wall by combination of RAAS inhibitor and HMG-CoA reductase inhibitor
  2016
 2. Zorec Robert; Stenovec Matjaž; Trkov Saša; Vardjan Nina; Potokar Maja; Kreft Marko; Gabrijel Mateja; Jorgačevski Jernej
  Screening methods based on vesicle mobility
  2017
 3. Stegmann Robert; Šalamun Franc; Vedlin Boris; Drnovšek-Olup Brigita
  Glasfasersonde für Laser-Viskokanalostomie
  2002
 4. Drnovšek-Olup Brigita; Lamot Kristijan
  Kirurški ročnik za lasersko endokanalikularno dakriocistorinostomijo
  2009
 5. Antolič Vane
  Modular side device with an intramedullary nail for guiding a bone during its lengthening
  2013
 6. Antolič Vane; Vidmar Andrej
  Zunanji krožni fiksator z napravo za generiranje stiskov
  2015
 7. Kveder Tanja; Lakota Katja; Švec Tinka; Čučnik Saša; Žigon Polona; Ambrožič Aleš; Sodin-Šemrl Snežna; Božič Borut; Tomšič Matija
  Fluorometrična imunska metoda za določanje protiteles proti dvojnoverižni DNA
  2015
 8. Kveder Tanja; Lakota Katja; Švec Tinka; Čučnik Saša; Žigon Polona; Ambrožič Aleš; Sodin-Šemrl Snežna; Božič Borut; Tomšič Matija
  Fluorometrična imunska metoda za določanje protiteles proti dvojnoverižni DNA
  2015
 9. Šooš Eugen; Filipič Bratko; Miko Slobodan; Mazija Hrvoje
  Farmaceutski pripravak za pojačanje antiproliferativne i proapoptotske aktivnosti humanih interferona holocenskim mineralima
  [Pharmaceutical composition for increasing antiproliferative and proapoptotic activity of human interferons by holocene minerals]
  2015
 10. Švajger Urban; Brus Boris; Gobec Stanislav; Turk Samo; Sova Matej; Hodnik Vesna; Anderluh Gregor
  Antagonisti toll-u podobnega receptorja 4 (TLR-4), odkriti z virtualnim rešetanjem
  2014
 11. Švajger Urban; Anderluh Marko; Jeras Matjaž
  Metoda določanja intrinzične aktivnosti sinteznih zaviralcev receptorja DC-SIGN
  2013
 12. Švajger Urban; Obermajer Nataša; Jeras Matjaž
  Tolerogene dendritične celice pridobljene z visokimi odmerki interferona-gama
  2011
 13. Ahčan Uroš
  Methods and apparatus for reconstructive surgery
  2014
 14. Podbregar Matej; Zdovc Jure
  Naprava in metoda za nepretrgano merjenje arterijske vaskularne kompliance, utripnega volumna in minutnega volumna srca
  2014
 15. Koprivnikar Monika; Lapanje Aleš
  Sistem za raziskovanje mikrobnih interakcij
  2013
 16. Lapanje Aleš; Kopinč Rok
  Postopek za ekstrakcijo DNK mikroorganizmov iz živil
  2012
 17. Oblak Jakob; Matjačić Zlatko
  Trainingsgerät
  2013
 18. Koprivnikar Monika; Lapanje Aleš
  Sistem za raziskovanje mikrobnih interakcij
  2013
 19. Ferguson Gary William; Us-Krašovec Marija; Fležar Margareta; Zganec Mario; Lavrenčak Jaka; Palcic Branko M
  Method of depositing material and density gradients of material from sample suspensions and filter devices for same
  2004
 20. Filipič Metka; Lah Turnšek Tamara; Hreljac Irena; Čemažar Maja; Serša Gregor; Žager Valerija; Kamenšek Urška
  Celični sistem za hitro zaznavanje in določanje genotoksičnosti
  2011
 21. Starc Vito
  Multi-channel system for beat to beat QT interval variability
  2007
 22. Novak-Štagoj Mateja; Comino Saša; Komel Radovan
  Highly productive recombinant yeast strains with modified galactose-regulated transcription
  2011
 23. Erdani-Kreft Mateja; Dragin Urška
  Postopek za vzpostavitev diferenciranega urotelija na vezivnem tkivu intaktne humane amnijske membrane
  2012
 24. Kancilja Toni; Harley Stef
  Support pillow
  2001
 25. Cesko Sandi; Kancilja Toni; Harley Stef
  Therapeutic treatment apparatus and method
  2004
 26. Bernhardt Rita; Črešnar Bronislava; Hakki Tarek; Petrič Špela
  Cytochrome P450 from Rhizopus oryzae and uses thereof
  2009
 27. Hoerhold Claere; Komel Radovan; Groh Helmut
  Verfahren zur Herstellung von 4-En3-oxosteroiden aus Sterinen
  1978
 28. Mihalič Rene; Trebše Rihard; Mihalič Vladimir
  Ponvični ojačitveni obroč kolčnega sklepa s kotno stabilnimi pritrdilnimi sklopi ter teleskopskim kavljem in metoda v zvezi s tem
  2009
 29. Jaklič Domen; Lapanje Aleš; Župančič Klemen; Gunde-Cimerman Nina
  Clinical application of Lucilia sericata larval excreta/secreta for chronic wound treatment
  2009
 30. MacAulay Calum E; Garner David; Us-Krašovec Marija; Fležar Margareta; Žganec Mario; Lavrenčak Jaka; Palčič Branko; Ferguson Gary William
  A method and a system for detection of malignancy-associated changes: European Patent Specification, EP 1 532 573 B1
  2008
 31. Gabrijel Mateja; Kreft Marko; Zorec Robert
  Metoda za določanje deleža in kvalitete hibridomov ter uporaba hibridomov primerne kvalitete
  2008
 32. Drevenšek Gorazd; Budihna Metka; Peternel Luka; Černe Manica; Urleb Uroš
  Use of AZA-phenylalanine compounds for treating cardiac arrhythmia
  2008
 33. Hallbrin Mattias; Pooga Margus; Metsis Madis; Kogerman Priit; Valkna Andreas; Meikas Anne; Lindgren Maria; Grasluend Astrid; Budihna Metka; Zorko Matjaž
  Cell-selective delivery system
  2007
 34. MacAulay Calum E.; Doudkine Alexei; Garner D; Fležar Margareta; Žganec Mario; Lavrenčak Jaka; Palčič Branko; Ferguson Gary William
  Computerized methods and systems related to the detection of malignancy-associated changes (MAC) to detect cancer
  2007
 35. Potokar Maja; Grilc Sonja; Stenovec Matjaž; Zorec Robert
  Metoda za označevanje in opazovanje mešičkov v živih evkariontskih celicah
  2007
 36. Čurin-Šerbec Vladka
  Antibodies capable to selectively detect prion Prp Sc isoforms
  2006
 37. Šarabon Nejc; Grčar Miha; Strel Janko
  Postopek odvzema odtisa stopala ter izdelave obrisa slike in odtisa stopala
  2007
 38. Sepčić Kristina
  Sponge toxins
  2006
 39. Smrkolj Vladimir
  Priprava za nameščanje glavice kolčne proteze v ponvico kolčne proteze pri zamenjavi kolčnega sklepa
  1996
 40. Rode Breda; Rozman Damjana; Fon-Tacer Klementina; Kocjan Darko
  Novel derivates of pyridylethanol (phenylethyl) amines as inhibitors of cholesterol biosynthesis, processes for their preparation, and pharmaceutical compositions containing them
  2006
 41. Kreft Marko; Grilc Sonja; Poberaj Igor; Haque-Chowdhury Helena; Zorec Robert
  Postopek za evaluacijo deleža hibridnih celic in celičnih izdelkov s konfokalno mikroskopijo in avtoklavabilna elektrofuzijska kamrica
  2005
 42. Goldstein Lawrence SB; Kamal Adeela; Stokin Gorazd
  Assays for inhibitors of neuronal transport of Alzheimer's amyloid precursor protein
  2004
 43. Drev Darko
  Izdelava mehanskih pen za izolacijo in njihova uporaba v gradbeništvu
  2005
 44. Drev Darko
  Postopek izdelave asimetrične mikroporoze polisiloksanske membrane
  2005
 45. Gokce Isa; Anderluh Gregor; Lakey Jeremy, Hugh
  Fusion proteins
  2003
 46. Čurin-Šerbec Vladka; Menart Viktor; Gaberc-Porekar Vladimira; Štalc Anton; Žunec Petra; Ocvirk Janja; Štabuc Borut
  Monoclonal antibodies against soluble TNF-alpha receptors p55 and p75 as well as against TNF-alpha and its analogues
  2003
 47. Čurin-Šerbec V
  Antibodies capable to selectively detect prion Prp Sc isoforms
  2005
 48. Bitensky Mark W; Yoshida Tatsuro; Frank Michael G; Gabel Christopher V; Derganc Jure
  Cellular diagnostic arrays, methods of using and processing for producing same
  2007
 49. Lipovšek Matej; Globevnik Jože
  Instrument kit and procedure for performing posterior lumbar interbody fusion
  1988
 50. Rode Breda; Rozman Damjana; Fon Tacer Klementina; Kocjan Darko
  Novi derivati piridiletanol (feniletil) aminov kot inhibitorjev biosinteze holesterola, postopki za njihovo pripravo in farmavetski pripravki, ki jih vsebujejo
  2002
 51. Horvat Ivica; Hribernik Jože; Kocjan Rade; Djordjević Nebojša; Sket Dušan
  Verfahren zur Herstellung von Ergosin und seinen physiologisch vertraeglichen Saeureadditionssalzen
  1977
 52. Pečar Slavko; Sollner Marija; Urleb Uroš; Kikelj Danijel; Marc Gašper; Krbavčič Aleš; Kotnik Vlado; Wraber-Herzog Branka; Simčič Saša; Ihan Alojz; Klampfer Lidija; Povšič Lučka; Kopitar Zdravko; Štalc Anton
  Novel N-acyldipeptides, and pharmaceutical compositions containing the same
  2001
 53. Hawlina Marko
  Electrode for electroretinography
  1994
 54. Kikelj Danijel; Suhadolc Elizabeta; Rutar Alenka; Pečar Slavko; Punčuh Aleša; Urleb Uroš; Leskovšek Vesna; Marc Gašper; Sollner Marija; Krbavčič Aleš; Serša Gregor; Novaković Srdjan; Povšič Lučka; Štalc Anton
  Heterocyclic acyldipeptides, processes for the preparation, thereof and pharmaceutical comppositions containing the same
  1998
 55. Kikelj Danijel; Suhadolc Elizabeta; Rutar Alenka; Pečar Slavko; Punčuh Aleša; Urleb Uroš; Lekovšek Vesna; Marc Gašper; Sollner Marija; Krbavčič Aleš; Serša Gregor; Novaković Srdjan; Povšič Lučka; Štalc Anton
  Novel heterocyclic acyldipeptides, processes for the preparation thereof and pharmaceutical compositions containing the same
  1998
 56. Filipič Bratko; Koren Srečko; Kovacs Kristina; Samogyvari Ferenc; Toth Sandor
  Naprava in postopek za elektrostimulacijo celic
  2000
 57. Kenda Rajko; Buturović-Ponikvar Jadranka
  Umetna žila
  2000
 58. Pečar Slavko; Marc Gašper; Sollner Marija; Kikelj Danijel; Urleb Uroš; Krbavčič Aleš; Hadži Dušan
  Nove N-(1,2,4,5-tetrahidro-3H-(1,4)-benzodiazepin-2,5-dion-1(ali 4)-ilacil-aminokisline in -dipeptidi, njihovi derivati, postopki za njihovo pripravo in farmacevtski pripravki, ki jih vsebujejo
  1998
 59. Kotnik Vladimir; Kostanjšek Rok; Kuralt Petra; Malovrh Tadej; Škoberne Mojca; Sollner Marija; Pečar Slavko; Štalc Anton
  Uporaba N-acildipeptidov za zmanjševanje apoptoze celic
  1999
 60. Pečar Slavko; Sollner Marija; Urleb Uroš; Kikelj Danijel; Marc Gašper; Krbavčič Aleš; Kotnik Vlado; Wraber-Herzog Branka; Simčič Saša; Ihan Alojz; Klampfer Lidija; Povšič Lučka; Kopitar Zdravko; Štalc Anton
  N-acetyldipeptides, process for the preparations of the same, and pharmaceutical compositions containing the same
  1991
 61. Vrečer Franc; Rotar Aleš; Gorjup Mateja; Guštin Jožica
  Feste Arnzeimittelformulierungen auf Basis von Alprazolam sowie Verfahren zu iherer Herstellung
  [Trdne zdravilne oblike z zanesljivim odpuščanjem učinkovine alprazolama in postopek za njihovo pripravo]
  1996
 62. Vrečer Franc; Filipčič-Močnik Marija; Guštin Jožica
  Process for preparation of solid disperions and deposits as well as of solid medicinal forms with dihydropyridine type calcium antagonists
  [Postopek za pripravo trdih disperzij in depozitov ter trdnih zdravilnih oblik s kalcijevimi antagonisti dihidropiridinskega tipa]
  1995
 63. Šnajder Jože; Mlakar Primož; Rupnik Zdravko; Diallo Bano; Lesjak Martin
  Postopek avtomatskega zagotavljanja kvalitete podatkov v računalniških ekoloških merilno informacijskih sistemih
  1998
 64. Vrhovšek Danijel; Bulc Tjaša; Macarol Bogdan
  Ureditev čiščenja izcednega vodnega tokokroga pri saniranju deponij komunalnih odpadkov
  1997
 65. Vrhovšek Danijel; Bulc Tjaša
  Biološka čistilna naprava
  1997
 66. Vrhovšek Danijel; Bulc Tjaša
  Pročišćavanje procjedne vode deponija pomoću biljnog uređaja
  1998
 67. Caprio John T; Valentinčič Tine; Kohbara Jun
  Feeding activator in rainbow trout and other salmonids
  1998
 68. Kos Janko; Benčina Dušan; Dovč Dušan; Gubenšek Franc
  Synthetic peptides of m. gallisepticum, antibodies thereto, their preparations and use
  1998
 69. Buturović-Ponikvar Jadranka
  Process for anticoagulation during extracorporeal blood circulation sequentially using citrate or nafamostat and heparin
  1998
 70. Kos Janko; Benčina Dušan; Dovč Dušan; Gubenšek Franc
  Synthetic peptides of M. gallisepticum, antibodies thereto, their preparation and use
  1996
 71. Kopitar-Jerala Nataša
  Monoklonska protitelesa proti človeškemu stefinu A
  1994
 72. Kos Janko; Benčina Dušan; Dovč Dušan; Gubenšek Franc
  Novel synthetic peptides and their antibodies, preparation thereof and their use in diagnostics and therapy of M. gallisepticum
  1996
 73. Kopitar-Jerala Nataša
  Monoklonska protitelesa proti človeškemu stefinu B
  1993
 74. Kenda Rajko
  An implantable catheter having intermediate section of greater flexibilty than remaining lengths
  1998
 75. Pečar Slavko; Kikelj Danijel; Urleb Uroš; Sollner Marija; Marc Gašper; Krbavčič Aleš; Wraber-Herzog Branka; Simčič Saša; Ihan Alojz; Klampfer Lidija; Povšič Lučka; Kopitar Zdravko; Štalc Anton; Kotnik Vlado
  Novi trans-2-acilaminocikloheksiloksicildipeptidi v obliki zmesi njihovih diastereoizomerov in v obliki čistih diastereoizomerov, postopki za njihovo pripravo in farmacevtski pripravki, ki jih vsebujejo
  1997
 76. Pečar Slavko; Kikelj Danijel; Urleb Uroš; Sollner Marija; Marc Gašper; Krbavčič Aleš; Kotnik Vlado; Wraber-Herzog Branka; Simčič Saša; Ihan Alojz; Klampfer Lidija; Povšič Lučka; Kopitar Zdravko; Štalc Anton
  Trans-2-acylaminocyclohexyloxyacyldipeptides
  1996
 77. Popović Tatjana; Brzin Jože; Meško Pika; Ritonja Anka; Turk Vito
  Postopek hitre izolacije katepsina H z afinitetno kromatografijo
  1994
 78. Kos Janko; Benčina Dušan; Dovč Dušan; Gubenšek Franc
  Novi sintetski peptidi in njihova protitelesa, njihova priprava in uporaba v diagnostiki in terapiji M. gallisepticum
  [Synthetic peptides of M. gallisepticum, antibodies thereto, their preparation and use]
  1997
 79. Caprio John T; Ogawa Kazuaki; Valentinčič Tine B
  A fishing lure which releases the involuntary bitin reflex of largemouth bass and other fishes within the family Centrachidae
  1997
 80. Valentinčič Tine B; Caprio John T
  Bait which contain amino acids for catching ictalurid catfish
  1993
 81. Caprio John T; Valentinčič Tine B
  Amino acid modified food for ictalurid catfish and fish with similar feeding behavior
  1992
 82. Smrkolj Vladimir
  Ekstramedularen protezen sestav glave stegnenice
  1989
 83. Smrkolj Vladimir
  Osteosintezno orodje
  1988
 84. Pečan Marija
  Oljno-vodena emulzija rentgenskega kontrastnega sredstva za parenteralno dajanje, ki je stabilna pod pogoji tolpotne sterilizacije
  1994
 85. Čurin-Šerbec V; Schuurbiers A; Menart V; Gaberc-Porekar V; Štalc A; Žunec P; Ocvirk J; Štabuc B
  Monoklonska protitelesa proti topnima TNF-alfa receptorjema p55 in p75 ter TNF-alfa in njegovim analogom
  1996
 86. Pečar S; Sollner M; Urleb U; Kikelj D; Marc G; Krbavčič A; Kotnik V; Wraber-Herzog B; Simčič S; Ihan A; Klamfer L; Povšič L; Kopitar Z; Štalc A
  N-acyldipeptides, processes for the preparation thereof and pharmaceutical compositions containing the same
  1996
 87. Marc O; Starc V
  Postopek in aparatura za neinvazivno merjenje podajnosti malih arterij
  1995
 88. Pečar S; Kikelj D; Urleb U; Sollner M; Marc G; Krbavčič A; Kotnik V; Wraber-Herzog B; Simčič S; Ihan A; Klamfer L; Pavšič L; Kopitar Z; Štalc A
  Trans-2-acylaminocyclohexyloxyacyldipeptides in the form of mixtures of diastereoisomers thereof and in the form of pure diasteredisomers, process for the preparation thereof and pharmaceutical compositions containing the same
  1993
 89. Navinšek B
  Postopek za nanašanje prevleke iz kromovega nitrida z reaktivnim ionskim prekrivanjem
  1995
 90. Navinšek B
  Postopek za površinsko utrjevanje zobnih modelov s trdo prevleko
  1995
 91. Furman SC; Goetschel CT; Huč B; Nufert TH
  Pharmaceutical insulin-potentiating CR(III) complexes with GTF-like activity
  1993
 92. Kenda R
  Intercepting apparatus sampling urine for examination purposes
  1993
 93. Pečan M
  Oljno-vodna emulzija rentgenskega kontrastnega sredstva za parenteralno dajanje, ki je stabilna pod pogoji toplotne sterilizacije
  1994
 94. Ravnikar M; Žel J; Plaper I
  Postopek za hitro razmnoževanje rastlin iz družine Liliaceae, zlasti česna Alium sativum
  1994
 95. Kenda R
  Apparatus for separately catching successive streams of urine
  1988
 96. Hawlina M
  Electrode for electroretinography and method of use
  1992


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko