biomedicina slovenica


ct=2.25 : 6826

 1. Godec Matjaž; Donik Črtomir; Paulin Irena; Kocijan Aleksandra
  Program in knjiga povzetkov
  [Program and book of abstracts]
  2017
 2. Abstracts
  2017
 3. Abstract book
  2018
 4. Book of abstract
  2013
 5. How metabolism dictates neurotransmission, function and behavior
  2018
 6. Abstract book
  2017
 7. Abstracts
  2016
 8. Zdolšek Maja; Stojan Anka
  Mediacija v zdravstvu
  2014
 9. Congress program & abstracts
  2017
 10. Book of abstracts
  2017
 11. Moške urološke bolezni
  2017
 12. Zbornik prezentacij Moško zdravje, Nova Gorica, 22. november 2017
  2017
 13. IVOS 2017
  2017
 14. Rozman Jan; Ziherl Primož
  Book of abstracts
  2016
 15. The Fractography of Advanced Ceramics the International Conference, FAC 2016, 9th-12th October 2016, Smolenice, Slovakia
  2016
 16. Slapar Majda
  Dan redkih bolezni, 28. februar 2018
  2018
 17. Aršić Arsenijević Valentina; Janić Dragana
  [Knjiga sažetaka]
  2017
 18. Pakiž Maja; Kozar Nejc; Takač Iztok
  Abstract book
  2018
 19. Final programme
  2015
 20. Biochemistry, biophysics and biotechnology
  2017
 21. Cytometry at the crossroads of cultures
  2017
 22. Osebna odgovornost za zdravje in dolžnosti posameznikov
  2017
 23. Abstracts of the IPOS 16th World Congress of Psycho-Oncology and Psychosocial Academy, 20-24 October 2014, Lisbon, Portugal
  2014
 24. Zbornik uvodnih predavanja i kratkih sadržaja originalnih radova
  1999
 25. Zbornik uvodnih predavanja i kratkih sadržaja orginalnih radova
  1995
 26. Godišnji kongres reumatologa Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem
  2006
 27. 5. slovenski psihiatrični kongres, [14.-17. november 2012, Portorož]
  2012
 28. Abstracts
  2016
 29. 13th International conference London eating disorders, 22nd, 23rd &24th March 2017
  2017
 30. Programme book
  2017
 31. Book of abstracts
  2016
 32. Abstract book
  [Kniga na abstrakti]
  2016
 33. Book of abstracts
  2017
 34. [Meeting abstracts]
  2015
 35. Sekušak-Galešev Snježana
  Book of abstracts
  2017
 36. Homšak Evgenija; Meško-Brguljan Pika; Možina Barbara; Kozmelj Mojca; Božnar Alič Elizabeta
  Končni program
  [Final programme]
  2016
 37. Kregar-Velikonja Nevenka; Leskovic Ljiljana; Murati Teuta; Starc Jasmina
  Celostna obravnava pacienta
  [Holistic approach to the patient]
  2017
 38. Summit on translational bioinformatics
  2017
 39. Biochemistry, biophysics, biotechnology
  2017
 40. Ristovska Radmila
  Zbornik na abstrakti
  Abstract book
  2017
 41. Metabolism in action
  2017
 42. Late breaking poster
  2017
 43. Mihelčič Gita
  Zbornik
  2017
 44. Literature and the European spiritual traditions
  2017
 45. Dvodnevno srečanje študijskih skupin za strokovna področja izobraževanja strojništva, metalurgije in rudarstva, energetike in energetskih sistemov
  2017
 46. 2. Regional congress of the physiological societies and 4. Congress of Croatian physiological society, 21-24 September 2017, Dubrovnik
  2017
 47. Zbornik predavanj
  2017
 48. General endodontic abstracts
  2017
 49. Poredoš Pavel
  Programme and abstracts
  2015
 50. 4. simpozij Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara, Trakošćan, 9-11. studenoga 2017
  [4th Symposium of Croatian Association of Cardiology Nurses, Trakošćan, 9-11 november 2017]
  2017
 51. 13th annual meeting and 8th conference of HEPA Europe
  2017
 52. Boc Marko; Reberšek Martina; Ocvirk Janja
  7. šola tumorjev prebavil, 20. oktober 2017, Ljubljana
  2017
 53. Borštnar Simona; Kovač Anja
  What¼s new in the management of Brca positive ovarian and breast cancer patients
  2017
 54. Fras Zlatko; Poredoš Pavel
  Zbornik prispevkov
  2017
 55. Zdovc Irena
  Eno zdravje
  [One health]
  2017
 56. Matkovič Andraž; Bresjanac Mara
  Book of abstracts
  2017
 57. Dobovišek Andrej; Tkalec Uroš
  Zbornik povzetkov
  2017
 58. Digitalno zdravje - priložnost in izzivi
  2017
 59. The 2nd International congress on controversies in primary and outpatient care, October 6-8, 2017, Zagreb
  2017
 60. EOS 2017
  2017
 61. Dobovišek Andrej
  Knjiga povzetkov 3. dnevov biofizike, [10-19 September 2015, Zreče, Slovenija]
  2015
 62. Vogrin Matjaž
  Zbornik
  [Book of abstracts]
  2017
 63. Abstracts
  2017
 64. Boc Marko; Reberšek Martina; Ocvirk Janja
  Imunoterapija v onkologiji
  2017
 65. 40 godina endokrine hirurgije u Kliničkom centru Srbije
  2017
 66. Grubelnik Gašper; Štampar Martina
  Rak
  2017
 67. Pathology for patient care
  2017
 68. Gajović Andreja
  Book of abstracts
  2017
 69. Lusa Lara; Broeke Rianne; Blejec Andrej
  Abstracts and program
  2017
 70. Kljun Jakob; Gaber Aljaž
  Book of abstracts
  2017
 71. Smrekar Nataša; Praprotnik Sonja; Drobne David; Urlep Žužej Darja; Tlaker Žunter Vesna; Petek Šter Marija
  Multidisciplinarne smernice za obravnavo bolnikov, ki prejemajo zaviralce TNF - [alfa]
  2017
 72. Final programme
  2017
 73. Matkovič Andraž; Bresjanac Mara
  Book of abstracts
  2017
 74. Quantifying life. Advancing research. Enabling decisions
  2017
 75. EAP 2017
  2017
 76. Mirrors and mirroring
  2017
 77. Book of abstracts
  2017
 78. Full program and book of abstracts
  2017
 79. Abstracts
  2017
 80. Abstracts
  2017
 81. The citizen voice in primary care a social commitment to 'health for all'!
  2017
 82. Abstracts
  2012
 83. Anthropology in the service of global health
  2017
 84. Abstract book
  2016
 85. Programme & Abstract book
  2017
 86. Abstract book
  2017
 87. Abstract book
  2017
 88. Program i zbornik
  2017
 89. Abstract book
  2017
 90. Uvajanje inovativnih sistemskih rešitev na področju sociale
  2013
 91. Kocić Branislava
  Book of abstracts
  [Zbornik rezimea]
  2017
 92. Cirillo Daniela Maria
  Scientific program including abstracts
  2017
 93. 16th World Congress in Fetal Medicine, 25-29 June 2017, Ljubljana, Slovenia
  2017
 94. Programme and book of abstracts
  2017
 95. Abstract book
  2017
 96. Bridging dissemination with good practice
  2017
 97. Grell 2017
  2017
 98. The 38th Annual IACR Conference, 19-21 October 2016, Marrakesh
  2016
 99. A best of ASCO meeting
  2017
 100. Vodovnik Maša; Kušar Darja; Marinšek-Logar Romana
  Knjiga povzetkov
  2017

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko