biomedicina slovenica


ct=2.25 : 6716

 1. Triller Nadja
  Bronhiektazije
  2017
 2. Lovrenov Života
  Research, education, and practice in insurance medicine and social security
  2016
 3. 19th International symposium on chromaffin cell biology, Sheffield, 22-26 August, 2017
  2017
 4. Final programme
  2016
 5. The ESHG 2017 programme
  2017
 6. Fležar Matjaž
  Uporaba vdihovalnikov
  2017
 7. Knjiga sažetaka
  [Book of abstracts]
  2017
 8. Abstracts from the 14th European ISSX meeting, June 26-29, 2017, Cologne, Germany
  2017
 9. Particles 2015
  2015
 10. Ferrauti A.
  Book of abstracts
  2017
 11. Educational booklet
  2017
 12. Program of the XXIV International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics of the Bioelectrochemical Society, 3-7 July, 2017, Lyon, France
  2017
 13. Abstract book
  2015
 14. Zbornik sažetaka
  2017
 15. Diagnostic solutions to adress "One Health" antimicrobial resistance challenges
  2017
 16. Márialigeti Károly; Dobay Orsolya
  Abstracts
  2015
 17. ClostPath
  2015
 18. DNA TV
  2017
 19. Growing together in diversity
  2017
 20. 7. nacionalni simpozij Okužba z virusom hepatitisa C pri osebah, ki uporabljajo droge, 15. marec 2017, Ljubljana
  2017
 21. Abstracts
  2017
 22. Povzetki
  2017
 23. NBBC17 program
  2017
 24. Abstracts of papers presented at the EMBL Conference Microfluidics
  2016
 25. 22nd Congress of the European Hematology Association, Madrid, June 22-25, 2017
  2017
 26. Ebert Moltara Maja
  10 let oddelka za paliativno oskrbo
  2017
 27. Boc Marko; Reberšek Martina
  13. šola malignega melanoma, 10. marec 2017, Ljubljana
  2017
 28. Book of abstracts
  2017
 29. Batagelj Vladimir; Korenjak-Černe Simona; Kejžar Nataša
  Abstracts and program
  2017
 30. Kacin Alan; Pirkmajer Sergej; Podbregar Matej
  Skeletal muscle research - from cell to human 2017
  2017
 31. Peta konferencija Udruženja ljekara opšte /porodične medicine jugoistočne Evrope, Budva, Crna Gora, 25-28. 05. 2017
  [5th Conference of the Association of general practice /family medicine of South-East Europe, Budva, 25-28. 05. 2017]
  2017
 32. Obporodna tkiva v regenerativni medicini
  2017
 33. Vrhovšek Danijel; Plestenjak Gregor; Potokar Anja; Vrhovšek Martin
  Upute za rad i održavanje polja za ozemljivanje mulja opštine Mojkovac
  2016
 34. Potokar Anja; Brodnik Urša; Vrhovšek Martin
  Navodila za vzdrževanje in obratovanje rastlinske čistilne naprava LIMNOWET Selnica ob Muri 20 PE
  2016
 35. American Society for Neurochemistry (ASN) Annual Meeting, Little Rock, 18-22 March 2017
  2017
 36. Energy metabolism and neuron-glia interactions in brain
  2016
 37. Šućur Zoran; Spiwok Vojtěch
  Book of abstracts
  2016
 38. Abstracts of papers presented at the EMBO Conference Advances in stem cells and regenerative medicine, 23-26 May 2017
  2017
 39. Škodlar Borut
  Shizofrenija, doživljanje sebe in eksistencialna tesnoba
  2016
 40. Kranjc Simona; Majdič Gregor
  Proceedings
  2017
 41. Motivating feedback for satisfied students and teachers
  2017
 42. Zavašnik Janez; Kostanjšek Rok; Žagar Kristina; Šestan Andreja
  2. slovensko posvetovanje mikroskopistov, 11. in 12. maj 2017, Piran, Slovenija
  [2nd Slovene Microscopy Symposium]
  2017
 43. Lah Turnšek Tamara; Kos Janko; Serša Gregor; Čemažar Maja; Filipič Metka; Kranjc Simona
  Book of abstracts
  2017
 44. Jan Janja; Jan Janja; Samec Tomi; Petek Hvala Nataša
  Zbornik predavanj 17. simpozija zobnih bolezni in endodontije, Bled, 7. in 8. april 2017
  2017
 45. Kakovost in odličnost v digitalni družbi
  2016
 46. Mrhar Aleš; Premuš Marušič Alenka
  Elektroliti, minerali in vitamini
  2016
 47. X. jugoslovanski simpozij iz biofizike [in] Slovenski dnevi biofizike membran, Radenci, 28-31 oktober 1979
  1979
 48. Abstracts
  2017
 49. EBMT 2017
  2017
 50. PAS 2017
  2017
 51. Proteomics in health and disease
  2016
 52. Congress abstract book
  2016
 53. Abstracts
  [Kurzreferate]
  1976
 54. Abstracts
  1980
 55. Program and abstracts book
  2017
 56. Final programme
  2017
 57. Pokrovskij V. I.
  Sbornik trudov
  2017
 58. Izročki predavanj
  [Handouts of lectures]
  2016
 59. XVIII Congresso internazionale Parodontologia e salute orale, 16-18 marzo 2017, Rimini
  [18th International congress SIdP - Periodontology and oral health, Rimini, 16th-17th-18th March 2017]
  2017
 60. Proceedings
  2017
 61. VivilnSido 2017
  2017
 62. Drevenšek Martina
  Rogaška 2016
  2017
 63. Kastelic Andrej; Kostnapfel Rihtar Tatja
  Nekemične procesne odvisnosti, nove tehnologije, odvisnost od predpisanih zdravil, preventiva, NPS
  2017
 64. Loncnar Darko; Bregar Branko
  Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti V
  2017
 65. Program and abstracts book
  2017
 66. Program and abstracts book
  2017
 67. [Knjiga rezimea]
  2017
 68. Dichlberger Jan
  Lectures, workshops
  2017
 69. Škoberne Andrej
  Zbornik izvlečkov
  [Book of abstracts]
  2016
 70. Šoba Barbara; Skvarč Miha
  Programme and abstract book
  2016
 71. Kastelic Andrej; Kostnapfel Rihtar Tatja
  Zbornik predavanj
  2016
 72. Dual disorders
  2017
 73. Zbornik na abstrakti
  [Book of abstracts]
  2015
 74. Poster abstracts book
  2016
 75. Book of abstracts
  2015
 76. 57. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin, Leipzig 02.- 05. März 2016
  2016
 77. HPV 2017
  2017
 78. Tumour microenvironment and signalling
  2016
 79. Health-exploring complexity
  [HEC 2016 Conference, 28 Aug. - 2 Sep. 2016, Munich]
  2016
 80. Conference abstract book
  2017
 81. Insulin degludek
  2016
 82. The 20th International Hypoxia Symposium, 7-12 February 2017, Lake Loise, Alberta, Canada
  2017
 83. 41st FEBS Congress, Molecular and Systems Biology for a Better Life, Ephesus/Kuşadasi, Turkey, September 3-8, 2016
  2016
 84. Conference programme
  2016
 85. Borštnar Simona
  Novosti v zdravljenju raka dojk
  2016
 86. Cvitanović Tanja; Nogueira Maria Manuela; Schwamborn Robert; Urlep Žiga
  Everything you always wanted to know about personalised medicine in clinical care
  2016
 87. Terčon Nadja; Perko Verena; Hauptman Luka; Juri Franco
  Muzeji, dediščina in kulturna krajina
  [Museums, heritage and cultural landscape]
  2016
 88. The future is yours
  2016
 89. Tahto Ema
  [Abstract book]
  2015
 90. Bolezni prebavil, vitamini in minerali
  2016
 91. Terlević Dabić Diana
  Zobozdravnik vidi bolje
  2017
 92. Abstract book
  2015
 93. Abstract book
  2016
 94. Kern Izidor; Volavšek Metka; Kavalar Rajko; Snoj Vivijana; Alibegović Armin; Pižem Jože; Kloboves-Prevodnik Veronika
  Smernice za standardizacijo postopkov in izvidov na področju pljučne patologije - pljučni rak
  2015
 95. Program and abstracts book
  2015
 96. International forum on tuberculosis in Central and Eastern Europe, 4th-6th November 2016, Warsaw
  2016
 97. Rheumatologsts' session
  2016
 98. Nurses, physiotherapists and occupational therapists' session
  2016
 99. Book of abstracts
  2016
 100. Nature culture
  2016

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko