biomedicina slovenica


ct=2.30 : 1940

 1. Triller Nadja
  Zbornik sestanka
  2016
 2. Fras Zlatko; Možina Hugon
  17. sodobna interna medicina
  2017
 3. Košnik Mitja; Marčun Robert
  Zbornik sestanka Omalizumab: vse kar ste želeli vedeti, pa si niste upali vprašati, Ljubljana, Medicinska fakulteta, 6. maj 2016
  2016
 4. Košnik Mitja; Marčun Robert
  Zbornik sestanka Urtikarija v vsakdanji praksi, Ljubljana, Medicinska fakulteta, 10. april 2015
  2015
 5. Programme
  General information
  Cases
  2017
 6. Levičnik-Stezinar Snežna; Kodba Katja
  Zbornik predavanj strokovnih srečanj Združenja za transfuzijsko medicino Slovenije
  2017
 7. Book of synopses
  2017
 8. Omersel Jasna; Božič Borut; Ihan Alojz; Gobec Martina; Kočevar Glavač Nina; Lunder Mojca; Štubljar Maja; Jakopin Žiga; Gosenca Matjaž Mirjam; Tomašič Tihomir; Pišlar Anja; Zidar Nace
  Imunski sistem - ključni obrambni sistem človeškega organizma
  2017
 9. Kotnik-Kevorkijan Božena
  Nujna stanja v infektologiji
  2017
 10. Bregar Branko; Loncnar Darko; Peterka-Novak Jožica
  Celostna zdravstvena obravnava ženske s težavami na področju duševnega zdravja v rodnem obdobju
  2017
 11. Trojner-Bregar Andreja; Lučovnik Miha; Kornhauser-Cerar Lilijana; Mujezinović Faris
  Standardi in kazalniki kakovosti v perinatologiji
  Streptokok skupine B v perinatologiji
  2017
 12. Kopčavar Guček Nena; Petek Davorina
  Kakovostna obravnava bolnika v družinski medicini
  2017
 13. Avberšek-Lužnik Ivica; Krivec Štefka; Grubelnik Darja
  Zbornik predavanj
  2017
 14. Smrke Dragica; Nikolič Janja
  Rana - včeraj, danes, jutri?
  2017
 15. Drešček Marko
  Fitoterapija, kardiologija, pulmologija, angiologija, gastroenterologija, aktualne teme v družinski medicini, praktične veščine
  2017
 16. Alatič Jan; Novak Tjaša
  A se ti tud ne bi cepu?!
  2017
 17. Bahun Mateja; Pavlenč Breda
  10 let vodenja kakovosti v slovenskem zdravstvu
  2016
 18. Globevnik Velikonja Vislava; Geršak Ksenija
  Psihosomatika v ginekologiji in porodništvu
  2016
 19. Smoljić Mirko; Janković Slavica
  Zbornik radova
  [Proceedings]
  2016
 20. Kansky Andrej; Terlević Dabić Diana
  Zobozdravnik vidi bolje. Zato lahko reši življenje
  2017
 21. Hočevar-Boltežar Irena; Battelino Saba; Žargi Miha
  Otorinolaringološke bolezni v vsakdanji praksi in njihova obravnava
  2017
 22. Kadivec Saša
  Zagotavljanje varnosti pri bolniku z obolenji pljuč
  2015
 23. Poplas-Susič Tonka; Vajd Rajko
  [Zbornik predavanj]
  2017
 24. Triller Nadja; Marčun Robert
  Zbornik sestanka Možnosti presejalnega testiranja v pulmologiji, Ljubljana, Medicinska fakulteta, 14. maj 2016
  2016
 25. Svetina-Šorli Petra; Košnik Mitja; Marčun Robert
  Zbornik srečanja
  2017
 26. Zivlak-Radulović Nera; Banjac Višnja; Mitrović Anita
  Aktuelnosti i savremeni pristupi u tretmanu bolesti zavisnosti i komorbidnih oboljenja u regionu
  2015
 27. Zdravstveni razvojni forum
  2017
 28. Šurlan Popović Katarina
  Kontrastna sredstva v radiologiji
  2016
 29. Vilar Vanja; Planinšek Ručigaj Tanja
  Timski pristop pri preprečevanju in zdravljenju kroničnih ran
  2014
 30. Tomažič Aleš; Grosek Jan; Petrič Miha
  Tečaj kirurških tehnik v abdominalni kirurgiji
  2016
 31. Fras Zlatko; Možina Hugon
  Zbornik predavanj
  2016
 32. Levičnik-Stezinar Snežna; Kodba Katja
  Zbornik predavanj strokovnih srečanj Združenja za transfuzijsko medicino Slovenije
  2016
 33. Kobal Straus Klavdija; Skočir Helena
  Živeti življenje v varni starosti
  2016
 34. Podbregar Matej
  Transport kritično bolnega, krvavitev in tromboza, terapevtska hipotermija
  2016
 35. Kozak Matija; Blinc Aleš
  Kako obravnavamo bolnike z žilnimi boleznimi, 15. in 16. april 2016, Strunjan
  2016
 36. Svitov dan 2016
  2016
 37. Novaković Srdjan; Zakotnik Branko; Duratović Konjević Amela; Žgajnar Janez
  Razvojni trendi v onkologiji - onkologija čez desetletje
  2016
 38. Prosen Gregor
  Zbornik 4. šole urgence, Bled, Slovenija, 2. in 3. desember 2016
  2016
 39. Komadina Radko; Senekovič Vladimir; Sajovic Matjaž
  Zbornik predavanj XLVI. podiplomskega tečaja kirurgije za zdravnike, 25. in 26. november 2016
  2016
 40. Merlo Sebastjan; Smrkolj Špela; Šegedin Barbara
  Rak materničnega telesa
  2016
 41. Tušek-Bunc Ksenija
  Narkolepsija in motnje gibanja, simptomi spodnjih sečil, kronična vnetna črevesna bolezen, psoriaza in psoriatrični arthritis, srčno popuščanje v luči novih smernic, obvladovanje dejavnikov tveganja za srčno-žilne dogodke in sladkorna bolezen, mednarodni, medfakultetni študentski sklop Zdravljenje žilnih bolezni - kje so še rezerve?
  2016
 42. Fras Zlatko; Poredoš Pavel
  Zbornik prispevkov
  2016
 43. Cedilnik-Gorup Eva
  Prihajajoči trendi v družinski medicini
  2016
 44. Sernec Karin; Arzenšek Marjana
  Čas in trenutek
  2016
 45. Križman Igor
  Zbornik predavanj
  2016
 46. Smrkolj Špela; Bebar Sonja
  Zbornik
  2016
 47. Gjergek Tatjana
  Znanje v sodobni endoskopiji
  2016
 48. Loncnar Darko; Bregar Branko
  Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti IV
  2016
 49. Miklavčič Šumanski Martina; Čebron Anja
  Rak materničnega vratu
  2016
 50. Dolenc Igor
  Poškodbe spodnjega dela spodnje okončine
  2016
 51. Klemenc-Ketiš Zalika; Stepanović Aleksander
  Zbornik predavanj
  2016
 52. Meško-Brguljan Pika; Homšak Evgenija; Krivec Štefka; Božnar Alič Elizabeta
  Zbornik strokovnih prispevkov
  [Abstract book]
  2016
 53. Doberšek Dejan; Kočevar Rudi; Nunar Perko Andreja; Peternelj Klavdija
  Anesteziologija, intenzivna terapija, transfuziologija: skupaj za bolnika
  2016
 54. Divjak Tjaša; Krajnc Nik; Krapež Irena; Kukman Sara; Zavrtanik Hana
  Zbornik 4. sezone Medical Student Journal Cluba
  2016
 55. Zbornik radova i sažetaka
  2016
 56. Drnovšek-Olup Brigita
  Zbornik Bolezni orbite
  2016
 57. Belović Branislava
  Kemikalije v okolju in rak
  2016
 58. Ljubič Andreja
  Nujna stanja v pediatriji in vloga medicinske sestre
  2016
 59. Stanič Karmen; Vrankar Martina; Vodušek Ana Lina
  Druga šola pljučnega raka, Onkološki inštitut Ljubljana, Ljubljana, 30. 9. 2016
  2016
 60. Ljubič Andreja
  Infekcijske bolezni v pediatriji
  2011
 61. Proceedings and abstracts
  2016
 62. Orzan Eva; Bavcar Alessandro; Ciciriello Elena; Ricci Giampietro; Volpe Antonio; Berrettini Stefano; Conti Guido
  L'intervento precoce in audiologia pediatrica
  2016
 63. Battelino Saba; Hočevar-Boltežar Irena; Fajdiga Igor; Čizmarevič Bogdan; Rebol Janez; Aničin Aleksandar; Lanišnik Boštjan; Boršoš Imre; Trček Ciril; Jenko Klemen
  [Zbornik prispevkov]
  2016
 64. Odgovornost v zdravstvu
  2016
 65. ESRA Annual Congresses
  2016
 66. Programme and abstracts book
  2016
 67. Ðorđević Saša; Gulič Priscila
  Zbornik prispevkov
  [Proceedings]
  2016
 68. Tomažič Aleš; Grosek Jan
  Nadaljevalni laparoskopski tečaj
  2016
 69. Fošnarič Lidija
  Na dokazih podprta kirurška zdravstvena nega - priložnost za varno in učinkovito obravnavo kirurškega pacienta
  2016
 70. Kopčavar Guček Nena; Petek Davorina
  Kakovostna obravnava bolnika v družinski medicini
  2016
 71. Jereb Matjaž; Muzlovič Igor; Tomažič Janez; Logar Mateja
  Okužbe pri kritično bolnih
  2016
 72. Novaković Srdjan; Zakotnik Branko; Žgajnar Janez
  Kakovost obravnave bolnikov na Onkološkem inštitutu Ljubljana
  2010
 73. Rebernik-Milić Manica
  Vseživljenjsko izobraževanje
  2008
 74. Pasic Resad; Takač Iztok
  Zbornik radova
  [Proceedings]
  2014
 75. Pavlov Neven; Perić Irena
  Pogreške pri liječenju pulmoloških bolesnika
  2016
 76. Zambelli Mario; Vlajčić Zlatko
  Knjiga sažetaka
  [Book of abstracts]
  2006
 77. 25th Styrian-Slovenian Conference on Traumatology [and] 22nd Borderland Meeting
  2006
 78. [Augenheilkunde in der alternden Gesellschaft- Herausforderung und Chance]
  [[Ophthalmology in the Aging Society- Challenge and Chance]]
  2006
 79. Knjiga sažetaka
  [Book of abstracts]
  2006
 80. Marie Curie Conferences and Training Courses on arrayCGH and Molecular Cytogenetics
  2006
 81. Določanje prediktivnih tumorskih markerjev
  2010
 82. Beović Bojana; Pirš Mateja
  Bolnišnične okužbe, problematika odpornih bakterij
  2016
 83. Vajd Rajko; Gričar Marko
  Urgentna medicina
  [Emergency medicine]
  2016
 84. Cukut Krilić Sanja; Knežević Hočevar Duška
  Zdravstvo - pomemben člen pri preprečevanju nasilja v družini
  2016
 85. Avguštin Čampa Sonia; Volarič Zdenka; Frlan Nina; Klopčič Luka
  Zbornik
  2016
 86. Borštnar Simona; Duratović Konjević Amela; Grašič-Kuhar Cvetka
  Zbornik prispevkov
  2016
 87. Kocjan Tomaž
  Izbrana poglavja iz endokrinologije
  2016
 88. Šegedin Barbara; Šečerov Ermenc Ajra; Vodušek Ana Lina; Matos Erika; Mencinger Marina
  Podporno zdravljenje bolnikov z rakom
  2016
 89. Marinček Garić Gordana
  Aktualno!
  2016
 90. Leskovic Ljiljana; Rešetič Jožica
  Kakovost zdravstvenih storitev
  2016
 91. Kotnik Mojca; Duratović Konjević Amela; Lokar Katarina; Bernot Marjana; Jezeršek Novaković Barbara; Pečnik Tjaša
  Izzivi sodobnih pristopov onkološke zdravstvene nege in zdravljenja
  2009
 92. Gaber Borut; Blažun Helena
  International Summer School 2009 Healthy Living - Health, 8th - 19th June 2009, Maribor, Slovenia
  2009
 93. Novosti u humanoj reprodukciji 2009
  2009
 94. Karcinomska bol
  2009
 95. Radunović Nebojša
  Novosti u humanoj reprodukciji 2008.
  [Recent advances in human reproduction 2008.]
  2008
 96. Zupanc Oskar
  Kolk in medenica
  2016
 97. Drešček Marko
  Fitoterapija, simptomi spodnjih sečil, aterogena dislipidemija, aktualne teme v družinski medicini, angiologija, sladkorna bolezen, praktične veščine
  2016
 98. Gospodarno z viri za sonaravni razvoj Slovenije
  2016
 99. Brvar Miran
  Toksikologija 2016
  2016
 100. Potočnik Božidar
  ROSUS 2008
  2008

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko