biomedicina slovenica


ct=2.32 : 463

 1. Kregar-Velikonja Nevenka; Leskovic Ljiljana; Starc Jasmina
  Celostna obravnava pacienta
  [Holistic approach to the patient]
  2017
 2. Primic-Žakelj Maja; Ivanuš Urška; Pogačnik Ana; Poljak Mario; Strojan Fležar Margareta; Smrkolj Špela; Kloboves-Prevodnik Veronika; Noč Gorazd
  Zbornik predavanj
  2017
 3. Skela-Savič Brigita; Hvalič Touzery Simona
  Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja
  [Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion]
  2017
 4. Kalender Smajlović Sedina; Starc Jasmina; Prosen Mirko; Čuk Vesna; Jurdana Mihaela; Skočir Helena
  Zdravstveni poklici na poti profesionalizacije in razvoja novih poklicnih vlog
  2017
 5. Rep Mirjana; Štemberger Kolnik Tamara
  Implementacija kakovostne in varne zdravstvene nege pri pacientu z boleznijo ledvic
  2016
 6. Beović Bojana; Lejko-Zupanc Tatjana; Tomažič Janez; Strle Franc; Čižman Milan
  Infekcijske bolezni extra muros
  2016
 7. Brvar Miran; Kržan Mojca; Stanovnik Lovro
  Varna uporaba zdravil
  2017
 8. Žohar Čretnik Tjaša; Koren Srečko; Jeverica Samo; Seme Katja; Štorman Alenka
  Povzročitelji bolnišničnih okužb / vodenje kakovosti v laboratoriju
  2017
 9. Železnik Danica; Železnik Uroš; Ovsenik Marija; Koban Breda; Panikvar-Žlahtič Karmen
  Kompetentnost in odgovornost kot temelja uspešnega delovanja na zdravstvenem in socialnem področju
  [Competence and responsibility as the basics of successful working on the field of health and social care]
  2016
 10. Gams Matjaž; Bajec Marko
  Delavnica Elektronsko in mobilno zdravje
  [Workshop Electronic and Mobile Health]
  2016
 11. Leskošek Branimir; Juvan Peter
  Moč sodelovanja za zdravje
  2016
 12. Ivanecz Arpad; Krebs Bojan; Potrč Stojan
  Simpozij z mednarodno udeležbo na temo Abdominoperinealna resekcija, razsejani rak debelega črevesa in danke, razne teme
  2016
 13. Bratanič Borut
  Dojenje
  [Breastfeeding]
  2016
 14. Tradicionalni strokovni posvet o poklicni, procesni in požarni varnosti ter svečana akademija ob 50-letnici institucionalnega izobraževanja s področja varstva pri delu
  2016
 15. Dolinšek Jernej; Frankič Milena; Gregorič Kumperščak Hojka; Krebs Andreja; Marčun-Varda Nataša; Miksić Mirjana
  Bolezni in simptomi otrok kot odraz slabega družinskega ravnotežja
  Genetika v pediatriji
  Zastrupitve pri otrocih
  2013
 16. Petrovec Miroslav; Seme Katja; Müller-Premru Manica; Skvarč Miha; Matos Tadeja; Grmek-Košnik Irena; Svetina-Šorli Petra; Ribič Helena; Štrumbelj Iztok; Golle Andrej; Osolnik Katarina; Žolnir-Dovč Marija
  Okužbe dihal
  2016
 17. Kukec Andreja; Zaletel-Kragelj Lijana; Premik Marjan; Košnik Mitja; Eržen Ivan; Otorepec Peter; Turšič Janja; Uršič Simona
  Kakovost zunanjega zraka
  2016
 18. Filej Bojana; Zurc Joca; Kristovič Sebastjan
  Skrb za zdravje
  [Caring for health]
  2016
 19. Kregar-Velikonja Nevenka; Leskovic Ljiljana; Starc Jasmina
  Celostna obravnava pacienta: starostnik v zdravstvenem in socialnem varstvu
  [Holistic approach to the patient: health and social care of the elderly]
  2016
 20. Trdan Stanislav
  Zbornik predavanj in referatov 12. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo, Ptuj, 3.-4. marec 2015
  [Lectures and papers presented at the 12th Slovenian Conference on Plant Protection with International Participation, Ptuj, March 3-4 2015]
  2015
 21. Rugelj Darja; Iglič Aleš; Gomišček Gregor
  Zbornik predavanj
  2008
 22. Pajnkihar Majda; Bergin Michael; Čuček-Trifkovič Klavdija; Denny Margaret; Fijan Sabina; Haložan David; Jackson Christine; Kane Roslyn; Lorber Mateja; McGonagle Ian; Mlinar Reljić Nataša; Nerat Jasmina; Povalej Petra; Rozman Urška; Strauss Maja; Stričević Jadranka; Šostar-Turk Sonja; Štiglic Gregor; Vrbnjak Dominika
  Zbornik predavanj
  [Conference proceedings]
  2016
 23. Skela-Savič Brigita; Hvalič Touzery Simona; Lorber Mateja
  Zbornik predavanj z recenzijo
  [Proceedings of lectures with peer review]
  2016
 24. Glavič Peter; Brodnjak-Vončina Darinka
  Slovenski kemijski dnevi 2008, Maribor, 25. in 26. september 2008
  2008
 25. Lisjak Klemen; Močivnik Marijan
  Tradicionalni kraški pridelki in produkti - raziskave za izboljšanje njihove kakovosti
  [Prodotti tradizionali del Carso - la ricerca al servizio della qualitá]
  2014
 26. Pevec Monika; Brunčko Aleksander; Donik Barbara; Koban Breda; Seme-Ciglenečki Polona; Borovnik Simona; Forštnarič-Klobasa Bojana; Mlakar Mira; Rudelič Gordana
  Adolescentna medicina
  Bolečina pri otroku
  Novosti v pediatrični pulmologiji
  2016
 27. Komadina Radko
  Zbornik predavanj XLV. podiplomskega tečaja kirurgije za zdravnike, 20. in 21. november 2015
  2015
 28. Kaučič Venčeslav; Bešter-Rogač Marija; Veber Marjan; Gantar Marjana
  Zbornik referatov in povzetkov
  2015
 29. Štemberger Kolnik Tamara; Vinkler Jonatan
  Zdravstvena nega v javnem zdravju
  [Nursing in public health]
  2014
 30. Kanič Vojko; Hojs Radovan
  Interventna kardiologija
  2007
 31. Ivanuš Urška; Primic-Žakelj Maja; Poljak Mario; Takač Iztok; Florjančič Mojca; Učakar Veronika; Krajc Mateja
  Zbornik predavanj
  2015
 32. Petrovec Miroslav
  Okužbe prebavil
  2015
 33. Gams Matjaž; Pirtošek Zvezdan; Trobec Roman
  SPS delavnica EM-zdravje
  [SPS EM-health workshop]
  2015
 34. Beović Bojana; Strle Franc; Tomažič Janez; Čižman Milan
  Problemi protimikrobne odpornosti v Sloveniji
  2015
 35. Železnik Danica; Železnik Uroš
  Vrednote posameznika - ogledalo družbe
  [Values of an individual - a mirror of society]
  2015
 36. Smrkolj Špela; Bebar Sonja
  Zbornik
  2015
 37. Dolinšek Jernej; Marčun-Varda Nataša; Burja Silva; Mičetić-Turk Dušanka; Marko Pij B.
  Kožne bolezni pri otrocih
  Novosti v neonatologiji
  Novosti na področju pediatrične gastroenterologije
  Generacija R
  2015
 38. Markič Olga; Strle Toma; Kordeš Urban; Gams Matjaž
  Kognitivna znanost
  [Cognitive science]
  2015
 39. Kregar-Velikonja Nevenka; Blažič Marjan; Leskovic Ljiljana; Starc Jasmina
  Celostna obravnava pacienta v zdravstvenem in socialnem varstvu
  [Holistic approach to the patient in health and social care]
  2015
 40. Bregar Branko; Mesarič Jurij; Čuk Vesna
  Varnostni zapleti pri pacientu - priložnost za učenje
  [Patient safety incidents - an opportunity for learning]
  2011
 41. Skela-Savič Brigita; Hvalič Touzery Simona; Rustja Nina; Avberšek-Lužnik Ivica; Bregar Branko; Čuček-Trifkovič Klavdija; Dermota Urška; Dobnik Mojca; Gönc Vida; Grmek-Košnik Irena; Kadivec Saša; Kersnik Janko; Kiger Alice M.; Lorber Mateja; Murphy Fiona; Peršolja Černe Melita; Pesjak Katja; Ramšak-Pajk Jožica; Ravnik David; Robida Andrej; Rugelj Darja; Selič Polona; Stričević Jadranka; Trebše Polonca; Zurc Joca
  Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje
  [Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action]
  2015
 42. Zadnik Vesna; Štemberger Kolnik Tamara; Babnik Katarina; Bulič Mariza; Kocbek Martina; Bizjak Mojca; Čuk Vesna; Krajc Mateja; Poklar Vatovec Tamara; Prosen Mirko; Šavle Majda; Vračko Pia; Štoka Tea
  Sodobni koncepti cepljenj in preventive v osnovnem zdravstvenem varstvu
  [Contemporary vaccinations and prevention concepts in primary health care]
  2015
 43. Trdan Stanislav; Maček Jože
  Zbornik predavanj in referatov 11. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo (in Okrogle mize o zmanjšanju tveganja zaradi rabe FFS v okviru projekta CropSustaIn), Bled, 5.-6. marec 2013
  [Lectures and papers presented at the 11th Slovenian Conference on Plant Protection with International Participation ( and The Round Table of Risks Reduction in Phyto-pharmaceutical Products Use in the Frame of CropSustaIn Project), Bled, March 5-6 2013]
  2013
 44. Kacin Alan; Puh Urška; Jakovljević Miroljub; Hlebš Sonja; Palma Polona; Šćepanović Darija; Vauhnik Renata; Marinček Črt; Drobnič Matej
  Znanstveno-raziskovalno delo v visokošolskem izobraževanju fizioterapevtov
  2010
 45. Pajnkihar Majda; Bergin Michael; Čuček-Trifkovič Klavdija; Fijan Sabina; Gönc Vida; Haložan David; Jackson Christine; Lahe Milica; Lorber Mateja; Nerat Jasmina; Stričević Jadranka; Šostar-Turk Sonja; Štiglic Gregor
  Zbornik predavanj
  [Conference proceedings]
  2015
 46. Majcen Dvoršak Suzana; Štemberger Kolnik Tamara; Klemenc Darinka; Bregar Branko; Donik Barbara; Dornik Ema; Fink Andrej; Kadivec Saša; Kvas Andreja; Lokajner Gordana; Lorber Mateja; Ovijač Darja; Ramšak-Pajk Jožica; Prelec Anita; Prosen Mirko; Vettorazzi Renata
  Z optimalnimi viri do učinkovite zdravstvene in babiške nege
  2015
 47. Kaučič Boris Miha; Presker Planko Alenka; Plank Darja; Esih Katja; Drame Suzana; Lorber Mateja; Filej Bojana; Maze Hilda; Godič Torkar Karmen; Medič Mojca; Gönc Vida; Nerat Jasmina; Hiti Nina; Peterka-Novak Jožica; Hrovat Bukovšek Andreja; Pivač Sanela; Hvalič Touzery Simona; Plank Darja; Jenko Pražnikar Zala; Prijatelj Vesna; Kalender Smajlović Sedina; Prosen Mirko; Plank Darja; Roncelli-Vaupot Silva; Kešpert Branko; Šćepanović Darija; Koban Breda; Tomšič Marija; Kregar-Velikonja Nevenka; Zore Anamarija; Lebar Cecilija; Zupančič Vesna; Leskovic Ljiljana; Zurc Joca; Limonšek Ivanka; Železnik Uroš
  Prihodnost in razvoj zdravstvenih ved temelji na raziskovanju študentov
  2015
 48. Pevec Monika; Forštnarič-Klobasa Bojana; Urlaub Vanja; Šturm Renata; Rudelič Gordana; Brumen Marina; Koban Breda
  Kožne bolezni pri otrocih
  Novosti v pediatrični gastroenterologiji
  Neonatologija
  2015
 49. Klemenc-Ketiš Zalika; Drešček Marko
  Fitoterapija, astma in KOPB, antibiotiki, aktualne teme v družinski medicini, kardiologija, KME, Ažmanov simpozij, praktične veščine
  2015
 50. Zidar Nina; Drobne David
  [Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis
  2014
 51. Klavs Jana; Tomažin-Šporar Mateja; Klavs Jana; Poljanec Bohnec Milenka
  Komunikacija v edukaciji
  2009
 52. Šumak Irena; Maze Hilda
  Vloga medicinske sestre pri pacientih s kroničnimi obolenji
  2015
 53. Poplas-Susič Tonka; Vajd Rajko
  18. Schrottovi dnevi
  2015
 54. Kordeš Urban; Strle Toma; Markič Olga; Strle Toma; Kordeš Urban; Gams Matjaž
  Kognitivna znanost
  [Cognitive sciences]
  2014
 55. Rotovnik-Kozjek Nada
  Zbornik
  2014
 56. Mrhar Aleš; Baumgartner Saša
  7th Central European Symposium on Pharmaceutical Technology and Biodelivery Systems, September 18-20, 2008, Hotel Mons, Ljubljana, Slovenia
  2008
 57. Petelin Ana
  Zbornik prispevkov
  [Proceedings]
  2014
 58. Tušek-Bunc Ksenija; Švab Igor; Kersnik Janko
  Izzivi v diagnostiki in zdravljenju redkih bolezni, srčno popuščanje in stabilna koronarna bolezen, skeletna bolečina, obravnava bolnika z epilepsijo, nevropatska bolečina, kako izboljšati obravnavo in zdravljenje bolnikov z astmo in KOPB, karcinom prostate, hipertenzija, študentski sklop, kako izboljšati sodelovanje bolnikov pri obravnavi kroničnih bolezni
  2014
 59. Orel Mojca; Ferk Savec Vesna
  Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij
  [Modern approaches to teaching coming generation]
  2013
 60. Mrzelj Bernarda; Blažič Marta; Eržen Divna; Kojc Breda; Nendl Tatjana; Poštrak Alenka; Sima Ðurđa
  Oftalmološka zdravstvena nega skozi čas - 30 let delovanja Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji
  [Ophtalmic nursing through time - the 30th anniversary of The Slovene Section of Nurses and Health Technicians in Ophthalmology]
  2012
 61. Leskošek Branimir; Juvan Peter
  Boljše informacije za več zdravja
  2014
 62. Pihlar Zdenka; Marušič Vita; Ocepek Julija; Oven Alenka; Šuc Lea; Švajger Andreja
  Z delovno terapijo do aktivnega življenja
  2014
 63. Beović Bojana; Strle Franc; Tomažič Janez; Logar Mateja
  Okužbe pri bolnikih z imunskimi pomanjkljivostmi
  2014
 64. Pišot Rado; Dolenc Petra; Plevnik Matej; Retar Iztok; Pišot Saša; Obid Alenka; Cvetrežnik Sebastjan
  Kineziologija - pot zdravja
  [Kinesiology - the path of health]
  2014
 65. Ivanecz Arpad; Krebs Bojan; Potrč Stojan; Omejc Mirko
  Simpozij z mednarodno udeležbo na temo Smernice in problemi zdravljenja malignomov želodca, trebušne slinavke in debelega črevesa ter danke
  2014
 66. Grmek-Košnik Irena; Hvalič Touzery Simona; Skela-Savič Brigita; Avberšek-Lužnik Ivica; Čufar Andreja; Sočan Maja; Hafner Alenka; Ribič Helena
  Kronične bolezni sodobne družbe
  2014
 67. Petrovec Miroslav; Golle Andrej
  Okužbe spolovil in spolno prenosljive bolezni
  2014
 68. Ivanuš Urška; Primic-Žakelj Maja; Florjančič Mojca; Takač Iztok
  Zbornik predavanj
  2014
 69. Raspor Peter
  Koliko hrane zavržemo?
  2014
 70. Železnik Danica; Železnik Uroš; Gmajner Saša; Koban Breda; Ponikvar Žlahtič Karmen
  Pomen kompetentne obravnave uporabnikov zdravstvenih in socialnih storitev v času krize
  [The importance of competent treatment of users and social activities in times of crisis]
  2014
 71. Blažič Marjan; Filej Bojana; Starc Jasmina
  Interdisciplinarno povezovanje za pretok znanja med teorijo in prakso
  [Interdisciplinary cooperation for the transfer of knowledge between theory and practice]
  2014
 72. Kravanja Zdravko; Bogataj Miloš; Novak-Pintarič Zorka
  Slovenski kemijski dnevi 2014, Maribor, 11. - 12. september 2014
  2014
 73. Potočnik Amna; Šarotar Žižek Simona; Mulej Matjaž; Jiménez Paul; Dunkl Anita; Treven Sonja; Milfelner Borut; Pisnik Korda Aleksandra
  The quest for happiness
  [Auf der Suche nach Glücklichkeit]
  [V iskanju srečnosti]
  2013
 74. Šola: tumorji prebavil II, Ljubljana, 15. 11. 2013
  2014
 75. Filej Bojana; Bauer Martin; Benko Ester; Bizjak Martina; Bogataj Urška; Djekić Bernarda; Drev Duška; Gönc Vida; Kacjan Žgajnar Katarina; Kalender Smajlović Sedina; Karnjuš Igor; Lebar Cecilija; Leskovic Ljiljana; Ličen Sabina; Lorber Mateja; Maze Hilda; Nerat Jasmina; Ovijač Darja; Pandel Mikuš Ruža; Pivač Sanela; Plank Darja; Prosen Mirko; Malnaršič Raškovič Rosanda; Rebec Doroteja; Vettorazzi Renata; Skela-Savič Brigita; Skinder Savić Katja; Skočir Helena; Zupančič Vesna; Zurc Joca
  Študenti zdravstvenih ved prispevajo k zdravju družbe
  2014
 76. Tomšič Marija; Domajnko Barbara; Pahor Majda; Rugelj Darja; Trebše Polonca; Vauhnik Renata
  Zbornik prispevkov z recenzijo
  2014
 77. Novak-Jankovič Vesna
  Zbornik predavanj
  [Proceedings]
  2014
 78. Skela-Savič Brigita; Hvalič Touzery Simona; Zurc Joca; Kadivec Saša; Tomič Viktorija; Selič Polona; Kersnik Janko; Kvas Andreja; Grmek-Košnik Irena; Babnik Katarina; Trobec Irena; Dornik Ema; Lorber Mateja; Robida Andrej; Brooke Joanne; Lillo-Crespo Manuel; Murphy Fiona; Ramšak-Pajk Jožica; Pesjak Katja; Bregar Branko
  7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, [Bled, Slovenija]
  [7th international scientific conference Knowledge, values, beliefs and evidence in developing quality health care: the place and the role of nursing, 12th-13th June 2014, Bled, Slovenia]
  2014
 79. Podobnik Gašper
  Pacientu prijazna radiološka tehnologija
  2014
 80. Smrke Dragica; Nikolič Janja
  Sodobni pristopi za učinkovito zdravljenje okuženih kirurških in kroničnih ran
  2014
 81. Ekart Robert; Bevc Sebastjan; Hojs Radovan
  40. obletnica dialize v UKC Maribor z mednarodno udeležbo
  [40. anniversary of dialysis in UCC Maribor with international participation]
  2014
 82. Kaučič Boris Miha; Plank Darja; Presker Planko Alenka; Esih Katja; Filej Bojana; Maze Hilda; Voga Gorazd
  Celostna obravnava pacientov kot vodilo za kakovostno paliativno oskrbo
  [Holistic treatment of patients as a guideline for quality palliative care]
  2014
 83. Gregorc Cvetka; Peternelj Klavdija; Kočevar Rudi; Doberšek Dejan
  Z znanjem in sodelovanjem rešujemo življenja
  2014
 84. Smrkolj Špela; Rakar Stelio
  Zbornik
  2014
 85. Balantič Zvone; Ferjan Marko; Kljajić Borštnar Mirjana; Leskovar Robert; Marič Miha; Pucihar Andreja; Baggia Alenka; Bernik Mojca; Jereb Eva; Kofjač Davorin; Lenart Gregor; Maletič Damjan; Maletič Matjaž; Miglič Gozdana; Novak Aleš; Novak Vesna; Rajkovič Uroš; Rajkovič Vladislav; Roblek Matjaž; Senegačnik Marjan; Šmitek Branislav; Šprajc Polona; Urh Benjamin; Urh Marko; Vukovič Goran; Werber Borut
  Fokus 2020
  [Focus 2020]
  2014
 86. Buhvald Amalija; Pungartnik Janja
  40 let zdravstvene nege v enoti Intenzivne medicine operativnih strok Splošne bolnišnice Slovenj Gradec
  2013
 87. Štemberger Kolnik Tamara; Zadnik Vesna
  Zdravstvena nega v javnem zdravju
  [Nursing in public health]
  2014
 88. Filej Bojana
  Medsebojni odnosi v zdravstveni negi
  2014
 89. Pišot Rado; Dolenc Petra; Retar Iztok; Pišot Saša; Šimunič Boštjan; Završnik Jernej; Vute Rajko; Planinšec Jurij
  Otrok v gibanju za zdravo staranje
  [Child in motion for healthy aging]
  2012
 90. Strašek Helena; Rogelj Irena
  Probiotiki
  2014
 91. Brvar Miran
  Kemijske nesreče na delovnem mestu
  2013
 92. Volavšek Metka; Volavšek Metka; Jeruc Jera; Luzar Boštjan; Pižem Jože; Mikuž Gregor
  Novosti v urološki patologiji
  [Update in uropathology]
  2013
 93. Kvas Andreja; Sima Ðurđa; Požun Peter; Lokajner Gordana; Kobentar Radojka; Hajdarević Sara
  Približajmo zdravstveno okolje pacientu
  2013
 94. Filej Bojana; Starc Jasmina
  Celostna obravnava pacienta - kako daleč smo še do cilja?
  [Holistic treatment of patients - how close are we to achieving our goal?]
  2013
 95. Grmek-Košnik Irena; Hvalič Touzery Simona; Skela-Savič Brigita; Ribič Helena; Čufar Andreja; Avberšek-Lužnik Ivica
  Okužbe, povezane z zdravstvom
  2013
 96. Petrovec Miroslav
  Okužbe povezane z zdravstvom
  2013
 97. Majdič Gregor
  1[sup]st Congress of Slovenian Society for Laboratory Animals, Ljubljana, 24. januar 2013
  2013
 98. Pikelj Franjo
  Potovalna medicina 5
  2013
 99. Malačič Janez; Gams Matjaž
  Soočanje z demografskimi izzivi
  [Facing demographic challenges]
  2013
 100. Jerala Milena; Maček Melita Ana
  Znanje in izkušnje za nove podjetniške priložnosti
  [Knowledge and experience for new entrepreneurial opportunities]
  2013

1 101 201 301 401  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko