biomedicina slovenica


ct=2.32 : 486

 1. Jereb Matjaž; Muzlovič Igor; Tomažič Janez; Logar Mateja
  Okužbe pri kritično bolnih
  2017
 2. Kraljić Suzana; Reberšek Gorišek Jelka; Rijavec Vesna; Gadžijev Eldar; Toplak Jurij
  Sodobni izzivi in dileme
  2018
 3. Strokovno izobraževanje Malabsorpcijski sindromi, 13. 3. 2018
  2018
 4. 1st HPB Symposium Ljubljana, [March 16th-March 17th, 2018]
  2018
 5. Burger Helena; Goljar Nika; Moharić Metka
  Določanje ciljev rehabilitaciji
  [Goal setting in rehabilitation]
  2018
 6. Jereb Matjaž; Muzlovič Igor; Tomažič Janez; Logar Mateja
  Okužbe pri kritično bolnih
  2018
 7. Železnik Danica; Železnik Uroš; Koban Breda; Panikvar-Žlahtič Karmen; Roncelli-Vaupot Silva
  Povezovanje teorije in prakse kot trajnostni razvoj na področju zdravstvenih in socialnih ved
  [Connecting theory and practice for sustainable development on the field of health and social sciences]
  2017
 8. Malačič Janez; Gams Matjaž
  Soočanje z demografskimi izzivi
  [Facing demographic challenges]
  2017
 9. Majcen Dvoršak Suzana; Štemberger Kolnik Tamara; Kvas Andreja; Kaučič Boris Miha; Lorber Mateja; Ramšak-Pajk Jožica; Prosen Mirko; Kobal Straus Klavdija; Milavec Kapun Marija; Bregar Branko; Pivač Sanela; Ljubič Andreja
  Medicinske sestre in babice - ključne za zdravstveni sistem
  2017
 10. Gabrovec Branko; Jelenc Marjetka; Mihor Ana; Selak Špela; Albreht Tit; Gabrovec Branko; Kvas Andreja; Pajnkihar Majda; Šarotar Žižek Simona
  Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov
  [Proceedings]
  2017
 11. Beović Bojana; Lejko-Zupanc Tatjana; Tomažič Janez; Strle Franc; Čižman Milan
  Stopenjska diagnostika in zdravljenje pogostih okužb
  2017
 12. Merlo Sebastjan; Šegedin Barbara; Hočevar Marko
  Rak zunanjega spolovila
  2017
 13. Rener-Sitar Ksenija; Obrez Aleš; Čelebić Asja
  Sodobna fiksno- in snemnoprotetična oskrba korak za korakom
  [Contemporary fixed and removable prosthodontics step by step]
  2017
 14. Dolinšek Jernej; Marčun-Varda Nataša; Baš Denis; Burja Silva; Donik Barbara; Koban Breda; Reberšek Gorišek Jelka; Završnik Jernej
  Smotrna uporaba antibiotikov
  Nevrooftalmologija
  Preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov
  2017
 15. Pevec Monika; Burja Silva; Donik Barbara; Koban Breda; Završnik Jernej; Borovnik Simona; Dolinšek Jernej; Frankič Milena; Forštnarič-Klobasa Bojana; Rudelič Gordana
  Nevrologija z oftalmologijo
  Socialna problematika v pediatriji
  Preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov
  2017
 16. Gams Matjaž; Tavčar Aleš
  Delavnica za elektronsko in mobilno zdravje ter pametna mesta
  [Workshop Electronic and mobile health and smart cities]
  2017
 17. Markič Olga; Strle Toma; Kolenik Tine; Kordeš Urban; Gams Matjaž
  Kognitivna znanost
  [Cognitive science]
  2017
 18. Kaučič Venčeslav
  Zbornik referatov in povzetkov
  2017
 19. Petelin Ana; Šarabon Nejc; Prosen Mirko; Žvanut Boštjan
  Zdravje delovno aktivne populacije
  [Health of the working-age population]
  2017
 20. Jeruc Jera; Luzar Boštjan; Gale Nina; Strojan Fležar Margareta
  Okvara zaradi zdravil
  [Drug induced injury]
  2016
 21. Kotar Tadeja; Lejko-Zupanc Tatjana
  Potovalna medicina 6
  2017
 22. 4th Slovenian Congress of gastroenterology and hepatology with international participation, Ljubljana, June 7th-10th 2017
  2017
 23. Hojs-Fabjan Tanja; Šega Saša
  [Zbornik pripsevkov]
  2016
 24. Kregar-Velikonja Nevenka; Leskovic Ljiljana; Starc Jasmina
  Celostna obravnava pacienta
  [Holistic approach to the patient]
  2017
 25. Primic-Žakelj Maja; Ivanuš Urška; Pogačnik Ana; Poljak Mario; Strojan Fležar Margareta; Smrkolj Špela; Kloboves-Prevodnik Veronika; Noč Gorazd
  Zbornik predavanj
  2017
 26. Skela-Savič Brigita; Hvalič Touzery Simona
  Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja
  [Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion]
  2017
 27. Kalender Smajlović Sedina; Starc Jasmina; Prosen Mirko; Čuk Vesna; Jurdana Mihaela; Skočir Helena
  Zdravstveni poklici na poti profesionalizacije in razvoja novih poklicnih vlog
  2017
 28. Rep Mirjana; Štemberger Kolnik Tamara
  Implementacija kakovostne in varne zdravstvene nege pri pacientu z boleznijo ledvic
  2016
 29. Beović Bojana; Lejko-Zupanc Tatjana; Tomažič Janez; Strle Franc; Čižman Milan
  Infekcijske bolezni extra muros
  2016
 30. Brvar Miran; Kržan Mojca; Stanovnik Lovro
  Varna uporaba zdravil
  2017
 31. Žohar Čretnik Tjaša; Koren Srečko; Jeverica Samo; Seme Katja; Štorman Alenka
  Povzročitelji bolnišničnih okužb / vodenje kakovosti v laboratoriju
  2017
 32. Železnik Danica; Železnik Uroš; Ovsenik Marija; Koban Breda; Panikvar-Žlahtič Karmen
  Kompetentnost in odgovornost kot temelja uspešnega delovanja na zdravstvenem in socialnem področju
  [Competence and responsibility as the basics of successful working on the field of health and social care]
  2016
 33. Gams Matjaž; Bajec Marko
  Delavnica Elektronsko in mobilno zdravje
  [Workshop Electronic and Mobile Health]
  2016
 34. Leskošek Branimir; Juvan Peter
  Moč sodelovanja za zdravje
  2016
 35. Ivanecz Arpad; Krebs Bojan; Potrč Stojan
  Simpozij z mednarodno udeležbo na temo Abdominoperinealna resekcija, razsejani rak debelega črevesa in danke, razne teme
  2016
 36. Bratanič Borut
  Dojenje
  [Breastfeeding]
  2016
 37. Tradicionalni strokovni posvet o poklicni, procesni in požarni varnosti ter svečana akademija ob 50-letnici institucionalnega izobraževanja s področja varstva pri delu
  2016
 38. Dolinšek Jernej; Frankič Milena; Gregorič Kumperščak Hojka; Krebs Andreja; Marčun-Varda Nataša; Miksić Mirjana
  Bolezni in simptomi otrok kot odraz slabega družinskega ravnotežja
  Genetika v pediatriji
  Zastrupitve pri otrocih
  2013
 39. Petrovec Miroslav; Seme Katja; Müller-Premru Manica; Skvarč Miha; Matos Tadeja; Grmek-Košnik Irena; Svetina-Šorli Petra; Ribič Helena; Štrumbelj Iztok; Golle Andrej; Osolnik Katarina; Žolnir-Dovč Marija
  Okužbe dihal
  2016
 40. Kukec Andreja; Zaletel-Kragelj Lijana; Premik Marjan; Košnik Mitja; Eržen Ivan; Otorepec Peter; Turšič Janja; Uršič Simona
  Kakovost zunanjega zraka
  2016
 41. Filej Bojana; Zurc Joca; Kristovič Sebastjan
  Skrb za zdravje
  [Caring for health]
  2016
 42. Kregar-Velikonja Nevenka; Leskovic Ljiljana; Starc Jasmina
  Celostna obravnava pacienta: starostnik v zdravstvenem in socialnem varstvu
  [Holistic approach to the patient: health and social care of the elderly]
  2016
 43. Trdan Stanislav
  Zbornik predavanj in referatov 12. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo, Ptuj, 3.-4. marec 2015
  [Lectures and papers presented at the 12th Slovenian Conference on Plant Protection with International Participation, Ptuj, March 3-4 2015]
  2015
 44. Rugelj Darja; Iglič Aleš; Gomišček Gregor
  Zbornik predavanj
  2008
 45. Pajnkihar Majda; Bergin Michael; Čuček-Trifkovič Klavdija; Denny Margaret; Fijan Sabina; Haložan David; Jackson Christine; Kane Roslyn; Lorber Mateja; McGonagle Ian; Mlinar Reljić Nataša; Nerat Jasmina; Povalej Petra; Rozman Urška; Strauss Maja; Stričević Jadranka; Šostar-Turk Sonja; Štiglic Gregor; Vrbnjak Dominika
  Zbornik predavanj
  [Conference proceedings]
  2016
 46. Skela-Savič Brigita; Hvalič Touzery Simona; Lorber Mateja
  Zbornik predavanj z recenzijo
  [Proceedings of lectures with peer review]
  2016
 47. Glavič Peter; Brodnjak-Vončina Darinka
  Slovenski kemijski dnevi 2008, Maribor, 25. in 26. september 2008
  2008
 48. Lisjak Klemen; Močivnik Marijan
  Tradicionalni kraški pridelki in produkti - raziskave za izboljšanje njihove kakovosti
  [Prodotti tradizionali del Carso - la ricerca al servizio della qualitá]
  2014
 49. Pevec Monika; Brunčko Aleksander; Donik Barbara; Koban Breda; Seme-Ciglenečki Polona; Borovnik Simona; Forštnarič-Klobasa Bojana; Mlakar Mira; Rudelič Gordana
  Adolescentna medicina
  Bolečina pri otroku
  Novosti v pediatrični pulmologiji
  2016
 50. Komadina Radko
  Zbornik predavanj XLV. podiplomskega tečaja kirurgije za zdravnike, 20. in 21. november 2015
  2015
 51. Kaučič Venčeslav; Bešter-Rogač Marija; Veber Marjan; Gantar Marjana
  Zbornik referatov in povzetkov
  2015
 52. Štemberger Kolnik Tamara; Vinkler Jonatan
  Zdravstvena nega v javnem zdravju
  [Nursing in public health]
  2014
 53. Kanič Vojko; Hojs Radovan
  Interventna kardiologija
  2007
 54. Ivanuš Urška; Primic-Žakelj Maja; Poljak Mario; Takač Iztok; Florjančič Mojca; Učakar Veronika; Krajc Mateja
  Zbornik predavanj
  2015
 55. Petrovec Miroslav
  Okužbe prebavil
  2015
 56. Gams Matjaž; Pirtošek Zvezdan; Trobec Roman
  SPS delavnica EM-zdravje
  [SPS EM-health workshop]
  2015
 57. Beović Bojana; Strle Franc; Tomažič Janez; Čižman Milan
  Problemi protimikrobne odpornosti v Sloveniji
  2015
 58. Železnik Danica; Železnik Uroš
  Vrednote posameznika - ogledalo družbe
  [Values of an individual - a mirror of society]
  2015
 59. Smrkolj Špela; Bebar Sonja
  Zbornik
  2015
 60. Dolinšek Jernej; Marčun-Varda Nataša; Burja Silva; Mičetić-Turk Dušanka; Marko Pij B.
  Kožne bolezni pri otrocih
  Novosti v neonatologiji
  Novosti na področju pediatrične gastroenterologije
  Generacija R
  2015
 61. Markič Olga; Strle Toma; Kordeš Urban; Gams Matjaž
  Kognitivna znanost
  [Cognitive science]
  2015
 62. Kregar-Velikonja Nevenka; Blažič Marjan; Leskovic Ljiljana; Starc Jasmina
  Celostna obravnava pacienta v zdravstvenem in socialnem varstvu
  [Holistic approach to the patient in health and social care]
  2015
 63. Bregar Branko; Mesarič Jurij; Čuk Vesna
  Varnostni zapleti pri pacientu - priložnost za učenje
  [Patient safety incidents - an opportunity for learning]
  2011
 64. Skela-Savič Brigita; Hvalič Touzery Simona; Rustja Nina; Avberšek-Lužnik Ivica; Bregar Branko; Čuček-Trifkovič Klavdija; Dermota Urška; Dobnik Mojca; Gönc Vida; Grmek-Košnik Irena; Kadivec Saša; Kersnik Janko; Kiger Alice M.; Lorber Mateja; Murphy Fiona; Peršolja Černe Melita; Pesjak Katja; Ramšak-Pajk Jožica; Ravnik David; Robida Andrej; Rugelj Darja; Selič Polona; Stričević Jadranka; Trebše Polonca; Zurc Joca
  Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje
  [Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action]
  2015
 65. Zadnik Vesna; Štemberger Kolnik Tamara; Babnik Katarina; Bulič Mariza; Kocbek Martina; Bizjak Mojca; Čuk Vesna; Krajc Mateja; Poklar Vatovec Tamara; Prosen Mirko; Šavle Majda; Vračko Pia; Štoka Tea
  Sodobni koncepti cepljenj in preventive v osnovnem zdravstvenem varstvu
  [Contemporary vaccinations and prevention concepts in primary health care]
  2015
 66. Trdan Stanislav; Maček Jože
  Zbornik predavanj in referatov 11. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo (in Okrogle mize o zmanjšanju tveganja zaradi rabe FFS v okviru projekta CropSustaIn), Bled, 5.-6. marec 2013
  [Lectures and papers presented at the 11th Slovenian Conference on Plant Protection with International Participation ( and The Round Table of Risks Reduction in Phyto-pharmaceutical Products Use in the Frame of CropSustaIn Project), Bled, March 5-6 2013]
  2013
 67. Kacin Alan; Puh Urška; Jakovljević Miroljub; Hlebš Sonja; Palma Polona; Šćepanović Darija; Vauhnik Renata; Marinček Črt; Drobnič Matej
  Znanstveno-raziskovalno delo v visokošolskem izobraževanju fizioterapevtov
  2010
 68. Pajnkihar Majda; Bergin Michael; Čuček-Trifkovič Klavdija; Fijan Sabina; Gönc Vida; Haložan David; Jackson Christine; Lahe Milica; Lorber Mateja; Nerat Jasmina; Stričević Jadranka; Šostar-Turk Sonja; Štiglic Gregor
  Zbornik predavanj
  [Conference proceedings]
  2015
 69. Majcen Dvoršak Suzana; Štemberger Kolnik Tamara; Klemenc Darinka; Bregar Branko; Donik Barbara; Dornik Ema; Fink Andrej; Kadivec Saša; Kvas Andreja; Lokajner Gordana; Lorber Mateja; Ovijač Darja; Ramšak-Pajk Jožica; Prelec Anita; Prosen Mirko; Vettorazzi Renata
  Z optimalnimi viri do učinkovite zdravstvene in babiške nege
  2015
 70. Kaučič Boris Miha; Presker Planko Alenka; Plank Darja; Esih Katja; Drame Suzana; Lorber Mateja; Filej Bojana; Maze Hilda; Godič Torkar Karmen; Medič Mojca; Gönc Vida; Nerat Jasmina; Hiti Nina; Peterka-Novak Jožica; Hrovat Bukovšek Andreja; Pivač Sanela; Hvalič Touzery Simona; Plank Darja; Jenko Pražnikar Zala; Prijatelj Vesna; Kalender Smajlović Sedina; Prosen Mirko; Plank Darja; Roncelli-Vaupot Silva; Kešpert Branko; Šćepanović Darija; Koban Breda; Tomšič Marija; Kregar-Velikonja Nevenka; Zore Anamarija; Lebar Cecilija; Zupančič Vesna; Leskovic Ljiljana; Zurc Joca; Limonšek Ivanka; Železnik Uroš
  Prihodnost in razvoj zdravstvenih ved temelji na raziskovanju študentov
  2015
 71. Pevec Monika; Forštnarič-Klobasa Bojana; Urlaub Vanja; Šturm Renata; Rudelič Gordana; Brumen Marina; Koban Breda
  Kožne bolezni pri otrocih
  Novosti v pediatrični gastroenterologiji
  Neonatologija
  2015
 72. Klemenc-Ketiš Zalika; Drešček Marko
  Fitoterapija, astma in KOPB, antibiotiki, aktualne teme v družinski medicini, kardiologija, KME, Ažmanov simpozij, praktične veščine
  2015
 73. Zidar Nina; Drobne David
  [Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis
  2014
 74. Klavs Jana; Tomažin-Šporar Mateja; Klavs Jana; Poljanec Bohnec Milenka
  Komunikacija v edukaciji
  2009
 75. Šumak Irena; Maze Hilda
  Vloga medicinske sestre pri pacientih s kroničnimi obolenji
  2015
 76. Poplas-Susič Tonka; Vajd Rajko
  18. Schrottovi dnevi
  2015
 77. Kordeš Urban; Strle Toma; Markič Olga; Strle Toma; Kordeš Urban; Gams Matjaž
  Kognitivna znanost
  [Cognitive sciences]
  2014
 78. Rotovnik-Kozjek Nada
  Zbornik
  2014
 79. Mrhar Aleš; Baumgartner Saša
  7th Central European Symposium on Pharmaceutical Technology and Biodelivery Systems, September 18-20, 2008, Hotel Mons, Ljubljana, Slovenia
  2008
 80. Petelin Ana
  Zbornik prispevkov
  [Proceedings]
  2014
 81. Tušek-Bunc Ksenija; Švab Igor; Kersnik Janko
  Izzivi v diagnostiki in zdravljenju redkih bolezni, srčno popuščanje in stabilna koronarna bolezen, skeletna bolečina, obravnava bolnika z epilepsijo, nevropatska bolečina, kako izboljšati obravnavo in zdravljenje bolnikov z astmo in KOPB, karcinom prostate, hipertenzija, študentski sklop, kako izboljšati sodelovanje bolnikov pri obravnavi kroničnih bolezni
  2014
 82. Orel Mojca; Ferk Savec Vesna
  Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij
  [Modern approaches to teaching coming generation]
  2013
 83. Mrzelj Bernarda; Blažič Marta; Eržen Divna; Kojc Breda; Nendl Tatjana; Poštrak Alenka; Sima Ðurđa
  Oftalmološka zdravstvena nega skozi čas - 30 let delovanja Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji
  [Ophtalmic nursing through time - the 30th anniversary of The Slovene Section of Nurses and Health Technicians in Ophthalmology]
  2012
 84. Leskošek Branimir; Juvan Peter
  Boljše informacije za več zdravja
  2014
 85. Pihlar Zdenka; Marušič Vita; Ocepek Julija; Oven Alenka; Šuc Lea; Švajger Andreja
  Z delovno terapijo do aktivnega življenja
  2014
 86. Beović Bojana; Strle Franc; Tomažič Janez; Logar Mateja
  Okužbe pri bolnikih z imunskimi pomanjkljivostmi
  2014
 87. Pišot Rado; Dolenc Petra; Plevnik Matej; Retar Iztok; Pišot Saša; Obid Alenka; Cvetrežnik Sebastjan
  Kineziologija - pot zdravja
  [Kinesiology - the path of health]
  2014
 88. Ivanecz Arpad; Krebs Bojan; Potrč Stojan; Omejc Mirko
  Simpozij z mednarodno udeležbo na temo Smernice in problemi zdravljenja malignomov želodca, trebušne slinavke in debelega črevesa ter danke
  2014
 89. Grmek-Košnik Irena; Hvalič Touzery Simona; Skela-Savič Brigita; Avberšek-Lužnik Ivica; Čufar Andreja; Sočan Maja; Hafner Alenka; Ribič Helena
  Kronične bolezni sodobne družbe
  2014
 90. Petrovec Miroslav; Golle Andrej
  Okužbe spolovil in spolno prenosljive bolezni
  2014
 91. Ivanuš Urška; Primic-Žakelj Maja; Florjančič Mojca; Takač Iztok
  Zbornik predavanj
  2014
 92. Raspor Peter
  Koliko hrane zavržemo?
  2014
 93. Železnik Danica; Železnik Uroš; Gmajner Saša; Koban Breda; Ponikvar Žlahtič Karmen
  Pomen kompetentne obravnave uporabnikov zdravstvenih in socialnih storitev v času krize
  [The importance of competent treatment of users and social activities in times of crisis]
  2014
 94. Blažič Marjan; Filej Bojana; Starc Jasmina
  Interdisciplinarno povezovanje za pretok znanja med teorijo in prakso
  [Interdisciplinary cooperation for the transfer of knowledge between theory and practice]
  2014
 95. Kravanja Zdravko; Bogataj Miloš; Novak-Pintarič Zorka
  Slovenski kemijski dnevi 2014, Maribor, 11. - 12. september 2014
  2014
 96. Potočnik Amna; Šarotar Žižek Simona; Mulej Matjaž; Jiménez Paul; Dunkl Anita; Treven Sonja; Milfelner Borut; Pisnik Korda Aleksandra
  The quest for happiness
  [Auf der Suche nach Glücklichkeit]
  [V iskanju srečnosti]
  2013
 97. Šola: tumorji prebavil II, Ljubljana, 15. 11. 2013
  2014
 98. Filej Bojana; Bauer Martin; Benko Ester; Bizjak Martina; Bogataj Urška; Djekić Bernarda; Drev Duška; Gönc Vida; Kacjan Žgajnar Katarina; Kalender Smajlović Sedina; Karnjuš Igor; Lebar Cecilija; Leskovic Ljiljana; Ličen Sabina; Lorber Mateja; Maze Hilda; Nerat Jasmina; Ovijač Darja; Pandel Mikuš Ruža; Pivač Sanela; Plank Darja; Prosen Mirko; Malnaršič Raškovič Rosanda; Rebec Doroteja; Vettorazzi Renata; Skela-Savič Brigita; Skinder Savić Katja; Skočir Helena; Zupančič Vesna; Zurc Joca
  Študenti zdravstvenih ved prispevajo k zdravju družbe
  2014
 99. Tomšič Marija; Domajnko Barbara; Pahor Majda; Rugelj Darja; Trebše Polonca; Vauhnik Renata
  Zbornik prispevkov z recenzijo
  2014
 100. Novak-Jankovič Vesna
  Zbornik predavanj
  [Proceedings]
  2014

1 101 201 301 401  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko