biomedicina slovenica


ct=3.25 : 406

 1. Zupanič Slavec Zvonka
  Osveščanje mladih glede škodljivosti kajenja
  2017
 2. Rener-Primec Zvonka
  EPI-PGx - farmakogenetika zdravljenja z antiepileptiki pri otrocih
  2014
 3. Švab Vesna
  Depresija pri starejših
  2011
 4. Ozbič Polona
  Oblike psihosocialne podpore za invalide ob izgubi bljižnjega
  2017
 5. Stenovec Matjaž; Lasič Eva; Božić Maja; Trkov Saša; Stout Randy F.; Grubišić V.; Parpura Vladimir; Zorec Robert
  Ketamine inhibits exocytosis and the release of astroglial brain-derived neurotrophic factor from a single vesicle
  2017
 6. Vardjan Nina; Horvat Anemari; Anderson J. E.; Yu D.; Croom Deborah; Zeng Xiang; Kreft Marko; Teng Yang D.; Kirov Asen S.; Zorec Robert
  Adrenergic activation attenuates astrocyte swelling
  2017
 7. Jorgačevski Jernej; Kreft Marko; Geisler Claudia; Potokar Maja; Singh S.P.; Guček Alenka; Egner Alexander; Zorec Robert
  The anatomy of astocytic vesicles containing gliotransmitters
  2017
 8. Emeršič Tadej; Zhang Rui; Martinez-Gonzalez Jose A.; Pablo Juan J.; Tkalec Uroš
  Optothermal tuning of flowing nematic fluids
  2017
 9. Meško-Brguljan Pika
  Okrogla miza - aktualne teme vodenja in izvajanje specializacij
  2015
 10. Meško-Brguljan Pika
  Zahteve kakovosti pri organizaciji in izvajanju testiranja ob pacientu (POCT)
  2016
 11. Zupanič Slavec Zvonka
  Prireditev za bolnike z velikonočnim koncertom in razstavo (Pavle Ščurk)
  2017
 12. Vardjan Nina; Horvat Anemari; Kreft Marko; Zorec Robert
  Adrenergic GPCR activation attenuates astrocyte swelling
  2017
 13. Homar Vesna
  Krizno komuniciranje - tehnike kriznega komuniciranja
  2017
 14. Švec Tinka
  Laboratorij za imunologijo revmatizma (LIR) - predstavitev preiskav
  2016
 15. Zupanič Slavec Zvonka
  42. koncert zdravnikov ob XLII. memorialnem sestanku profesorja Janeza Plečnika, 2. decembra 2011 v Slovenski filharmoniji v Ljubljani
  2011
 16. Zupanič Slavec Zvonka
  43. koncert zdravnikov ob XLIII. memorialnem sestanku profesorja Janeza Plečnika, 6. decembra 2010 v Slovenski filharmoniji v Ljubljani
  2010
 17. Zupanič Slavec Zvonka
  47. koncert zdravnikov ob XLVII. memorialnem sestanku profesorja Janeza Plečnika, 8. decembra 2016 v Slovenski filharmoniji v Ljubljani
  2016
 18. Selič Polona
  Znanstveno-raziskovalno delo
  2015
 19. Zupanič Slavec Zvonka
  Prireditev za bolnike z velikonočnim koncertom in razstavo (Jože Bartolj)
  2017
 20. Zupanič Slavec Zvonka
  Prireditev za bolnike ob slovenskem kulturnem prazniku
  2017
 21. Zupanič Slavec Zvonka
  Prireditev za bolnike z razstavo (Radko Oketič)
  2017
 22. Zupanič Slavec Zvonka
  Prireditev za bolnike z razstavo (Franc Golob)
  2017
 23. Zupanič Slavec Zvonka
  Božična prireditev za bolnike
  2016
 24. Zupanič Slavec Zvonka
  Prešernova prireditev
  2016
 25. Zupanič Slavec Zvonka
  Prireditev za bolnike z razstavo (Marija Strnad)
  2016
 26. Zupanič Slavec Zvonka
  Prireditev za bolnike z razstavo (Draga Soklič)
  2016
 27. Zupanič Slavec Zvonka
  Prireditev za bolnike z razstavo (Stanka Golob in Marjan Miklavec)
  2016
 28. Zupanič Slavec Zvonka
  Prireditev za bolnike z razstavo (Petar Lazarević)
  2016
 29. Zupanič Slavec Zvonka
  Prireditev za bolnike z razstavo (Leon Koporc)
  2016
 30. Zupanič Slavec Zvonka
  Velikonočna prireditev za bolnike
  2016
 31. Zupanič Slavec Zvonka
  Prireditev za bolnike z razstavo (Janez Goltez)
  2016
 32. Selič Polona
  Ko se srečata zdravnik in bolnik - stiske zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev
  2017
 33. Selič Polona
  Kako opraviti specializacijo in ne izgoreti
  2017
 34. Jež Mojca
  Zdravljenje z matičnimi celicami
  2017
 35. Dolžan Vita
  Projekt U-PGx v ambulanti družinske medicine
  2016
 36. Dolžan Vita
  Preemptivno farmakogenomsko testiranje in projekt U-PGx
  2016
 37. Dolžan Vita
  Osnove farmakogenomike
  2016
 38. Dolžan Vita
  Študija PREPARE v Sloveniji
  2016
 39. Dolžan Vita
  Pregled kliničnih aktivnosti v okviru študije PREPARE, razprava, zaključki
  2016
 40. Goričar Katja
  miRNA pri Hurthlovem raku ščitnice
  2016
 41. Dolžan Vita
  Osnove farmakogenetike
  2016
 42. Dolžan Vita
  Predstavitev projekta U-PGx
  2016
 43. Goričar Katja
  Survivin
  2015
 44. Dolžan Vita
  Predstavitev projekta U-PGx
  2015
 45. Dolžan Vita
  Farmakogenetika - kaj je dobro vedeti?
  2015
 46. Goričar Katja
  Farmakogenetski modeli pri zdravljenju malignega mezotelioma
  2014
 47. Dolžan Vita
  Obstoječe smernice za uporabo farmakogenetskih označevalcev v klinični praksi
  2014
 48. Dolžan Vita
  Genetska variabilnost obrambnih mehanizmov
  2014
 49. Zalar Bojan
  Ocena primarnega in sekundarnega strahu
  2016
 50. Zupanič Slavec Zvonka
  Voden ogled po zgodovinskomedicinskem Dunaju, 1. april 2017
  2017
 51. Kastelic Andrej; Šegrec Nuša
  Integrated approach in drug dependence treatment
  2016
 52. Kastelic Andrej; Šegrec Nuša
  Integrated approach in drug dependence treatment
  2016
 53. Kastelic Andrej; Šegrec Nuša; Teltzrow Robert
  Harm reduction in Europe
  2016
 54. Kastelic Andrej; Šegrec Nuša
  Working together
  2016
 55. Kastelic Andrej; Šegrec Nuša
  What works?
  2016
 56. Šegrec Nuša
  Predoziranje
  2017
 57. Šegrec Nuša
  Uporaba benzodiazepinov v programih zdravljenja odvisnosti
  2017
 58. Šegrec Nuša
  Medikamentozno zdravljenje - interakcije in neželeni učinki zdravil
  2017
 59. Šegrec Nuša
  Jemanju drog pridružene duševne motnje - dvojne diagnoze in NPS
  2017
 60. Šegrec Nuša
  Naša pomoč pri razvoju programov zdravljenja odvisnosti na Portugalskem
  2016
 61. Šegrec Nuša
  Vpliv substitucijske terapije na spolno funkcijo
  2016
 62. Šegrec Nuša
  Pojavnost novih sintetičnih drog
  2015
 63. Selič Polona
  Forenzične preiskave in forenzična psihologija
  2017
 64. Janež Andrej
  Povzetek in zaključek
  2017
 65. Janež Andrej
  EMPA-REG OUTCOME - podanaliza insulini
  2017
 66. Janež Andrej
  EMPA-REG OUTCOME - osnovne karakteristike bolnikov
  2017
 67. Janež Andrej
  Razprava
  2016
 68. Pužar Dominkuš Pia
  Zunajcelični vezikli kot medcelični kurirji
  [Extracellular vesicles as intercellular messengers]
  2016
 69. Korošec Peter
  Genetika v pulmologiji in alergologiji
  2016
 70. Huzjan Barbka
  Specifičnost delovne terapije pri bolnikih z revmatoidnim artritisom
  2016
 71. Tomšič Matija
  Kompleksnost bioloških zdravil, pomen zagotavljanja varnosti ter drugi vidiki, ki vplivajo na uspešno zdravljenje
  2016
 72. Paradiž Jasna
  Etnobotanika
  2016
 73. Rotar-Pavlič Danica
  Network of primary health care
  2016
 74. Terlević Dabić Diana; Kosem Rok; Premik Marjan; Eržen Ivan
  Poskrbite za zdrav nasmeh!
  2014
 75. Bregar Branko
  Pregled literature in pisanje strokovnega dokumenta
  2016
 76. Knific Tamara; Vouk Katja; Vogler Andrej; Osredkar Joško; Gstöttner Manuela; Pappenscheller Philipp; Wenzl René; Lanišnik-Rižner Tea
  Diagnostic characteristics of CA-125 and HE4 in Slovenian and Austrian population
  2016
 77. Terlević Dabić Diana
  Storitveni sistem v zobozdravstvu
  2006
 78. Marinič Milena; Pretnar Jože
  Pravice in dolžnosti bolnikov in njihovih svojcev
  2016
 79. Marinič Milena
  Zdravstvena dokumentacija in pravica do zasebnosti
  2016
 80. Selič Polona
  Komunikacijsko polje
  2016
 81. Selič Polona
  Sporazumevanje s težavnimi pacienti ali težavno sporazumevanje?
  2016
 82. Milovanović Ana; Ferlež Urh; Dolenšek Jožica; Selič Polona; Prislan Iztok; Alif Mojca; Dežan Anžej; Martič Zvezdan
  Celje - mesto mladinskega raziskovanja
  2016
 83. Zupanič Slavec Zvonka
  Od družinske zibelke humanizma do posvečenosti bolniku
  2016
 84. Košnik Mitja
  Težke alergijske reakcije po pikih žuželk in zdravilih
  2016
 85. Osolnik Katarina
  Diagnosticiranje in zdravljenje idiopatske pljučne fibroze
  2016
 86. Jurančič Mikek Jelka; Sprogar Špela; Čižmek Gordana; Košorok Tomaž; Farčnik Franc
  Good reproducibility of the cervical vertebrae maturation (CVM) method
  2012
 87. Vidmar Petra; Primožič Jasmina
  Indirektna tehnika lepljenja nosilcev
  2014
 88. Rajković Vinka; Jurančič Mikek Jelka; Vremec Gabrijela
  Obravnava nepravilnosti RIII v obdobju zgodnjega mešanega zobovja
  2014
 89. Jenčič Maša; Ovsenik Maja; Schara Karin
  Enostranski funkcionalni križni griz in ukrivljenost hrbtenice - prikaz kliničnega primera
  2014
 90. Lavriša Boštjan; Primožič Jasmina; Ovsenik Maja; Verdenik Miha
  Zgodnja obravnava nepravilnosti razreda III - 3D ovrednotenje
  2014
 91. Košorok Tomaž; Farčnik Franc
  Dvostopenjska ortodontska obravnava dentalnega in skeletnega R III odnosa
  2014
 92. Farkaš Maja; Farčnik Franc
  Funkcionalna diagnostika pri mandibularnem prognatizmu pri 3 letni deklici
  2014
 93. Dolenc Urša; Ovsenik Maja
  Laboratorijska izdelava RME in TPL s čašico
  2014
 94. Debeljak Veronika; Rajković Vinka; Ovsenik Maja
  Ovrednotenje stranske telerentgenske slike pri dečku z nepravilnostjo razreda III v mlečnem zobovju
  2014
 95. Bukovac Lea; Marolt-Mušič Maja; Zhurov Alexei; Primožič Jasmina; Ovsenik Maja
  Povezava med lego jezika in površino spodnje čeljustnice pri dečku z nepravilnostjo razreda III v zgodnjem razvojnem obdobju
  2014
 96. Arko Kampuš Katja
  Funkcionalno zdravljenje nepravilnosti razreda II s Twin - Blockom, prikaz primera zdravljenja
  2014
 97. Arko Kampuš Katja
  Večfazno ortodontsko zdravljenje s funkcionalnim aparatom, pendulumom in nesnemnim aparatom
  2014
 98. Jagodic Mihela; Zupanič Slavec Zvonka; Habe Katarina; Rojko Blaž; Jejčič Mojca; Bukovac Vida; Breznik Inge
  Petje na recept, okrogla miza o pozitivnih vplivih petja v zboru ali skupini
  2016
 99. Šterbenc Anja; Kocjan Boštjan; Hošnjak Lea; Gale Nina; Poljak Mario
  Prevalence and distribution of alpha-papillomaviruses in oral squamous cell papillomas
  2015
 100. Šterbenc Anja; Homan Matjaž; Kocjan Boštjan; Zidar Nina; Poljak Mario
  The significance of Helicobacter pylori genotype profiles in the development of pre-neoplastic gastric lesions in children
  2016

1 101 201 301 401  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko