biomedicina slovenica


dr="Makedonija" : 365

 1. Jevnikar Peter
  Clinical problems with the zirconia oxide ceramics
  2013
 2. Book of abstract
  2013
 3. Kopčavar Guček Nena
  Update of slovenian guidelines for treating community acquired pneumonia in Slovenia-an interdisciplinary approach
  2017
 4. Kuhar Milan
  Estetska stomatologija - umetnost i nauka
  2014
 5. Kuhar Milan
  Removable partial denture and implants
  [Mobilni partialni protezi i implanti]
  2017
 6. Abstract book
  [Kniga na abstrakti]
  2016
 7. Kopčavar Guček Nena
  Recommendations for the management of community-acquired pneumonia in adults in Slovenia - an interdisciplinary approach
  2017
 8. Ristovska Radmila
  Zbornik na abstrakti
  Abstract book
  2017
 9. Potokar Anja
  Presentation of the project
  2017
 10. Potokar Anja; Plestenjak Gregor
  Presentation of the constructed wetland technology for waste water treatment and reed bed technology for sludge mineralisation and deposition
  2017
 11. Potokar Anja; Plestenjak Gregor
  Operation and maintenace
  2017
 12. Potokar Anja; Plestenjak Gregor
  Exercises
  2017
 13. Potokar Anja; Plestenjak Gregor
  Operating instructions and next steps till the final completion of the project
  2017
 14. Potokar Anja
  Operating instructions and next steps till the final completion of the project
  2017
 15. Potokar Anja
  Sewer network management
  2017
 16. Potokar Anja; Plestenjak Gregor
  Presentation of examples of good practice in waste water and sludge treatment
  2017
 17. Potokar Anja; Plestenjak Gregor
  Presentation of the constructed wetland technology for waste water treatment and reed bed technology for sludge mineralisation and deposition
  2017
 18. Potokar Anja
  Presentation of the project
  2017
 19. Rotar-Pavlič Danica
  Bridging primary palliative care in south eastern Europe
  2017
 20. Rotar-Pavlič Danica
  Health care of patients with dementia in Slovenia
  2017
 21. Terlević Dabić Diana
  Koordinator na nacionalen projekt na R. Slovenija za rano odkrivanje na oralen karcinom
  2016
 22. Kastelic Andrej
  Comorbidities, differential diagnosis and treatment of adults with ADHD and co-existing substance use disorder
  2016
 23. Šegrec Nuša
  Anxiety and NPS (new psychoactive substances)
  2016
 24. Zbornik na abstrakti
  [Book of abstracts]
  2015
 25. Ignjatova Liljana; Kastelic Andrej; Šegrec Nuša; Stojčeska Biljana
  Novi psihoaktivni substancii (NPS) i nivni nesakani dejstva, sostojbite vo Makedonija i vo Slovenija
  2015
 26. Drogi - politiki i praktiki
  2013
 27. Krsteski Jovan; Jurgec Staša; Pakiž Maja; But Igor; Potočnik Uroš
  Polymorphism of the IL13 gene may be associated with uterine leiomyomas in Slovenian women
  2016
 28. Rijavec Matija
  Insights into the genetics of Hereditary angioedema
  2016
 29. Devjak Rok; Burnik Papler Tanja; Verdenik Ivan; Fon Tacer Klementina; Vrtačnik-Bokal Eda
  Embryo quality predictive models based on cumulus cells gene expression
  2016
 30. Terlević Dabić Diana
  Redoviti stomatološki pregledi kao preventiva i rana diagnostika raka usne šupljine
  2014
 31. Terlević Dabić Diana
  Savremene pristupi u dentalnoj medicini
  2016
 32. Terlević Dabić Diana; Kansky Andrej
  Prevalence of oral mucosal lesions in Slovenia
  2015
 33. Popović D.; Nikolajević-Starčević Jovana; Šantl-Letonja Marija; Makuc Jana; Cokan Vujkovac Andreja; Reschner Anca; Bregar Dejan; Petrovič Danijel
  PECAM-1 gene polymorphism (rs668) and subclinical markers of carotid atherosclerosis in patients with type 2 diabetes mellitus
  2016
 34. Makedonski stomatološki pregled
  1977
 35. Volavšek Metka
  Update on testicular germ cell tumours
  2016
 36. Proceedings and abstracts
  2016
 37. Godec Novak Manca; Skalicky Marjan
  Carcinoma of the ampulla of Vater
  2008
 38. Abstract book
  [[Zbornik na trudovi]]
  2008
 39. Merlo Sebastjan; Novák J; Tkáčová N; Nikolajević-Starčević Jovana; Šantl-Letonja Marija; Makuc Jana; Cokan Vujkovac Andreja; Letonja Jaušovec Lidija; Bregar Dejan; Zorc Marjeta; Rojko Maksimiljana; Mankoč Ramuš Sara; Kruzliak Peter; Petrovič Danijel
  Association of the ACE rs4646994 and rs4341 polymorphisms with the progression of carotid atherosclerosis in Slovenian patients with type 2 diabetes mellitus
  2015
 40. Stangler Herodež Špela; Fijavž Lusien; Zagradišnik Boris; Kokalj-Vokač Nadja
  Detection of mutations in the CYP21A2 gene
  2015
 41. Šeruga Tomaž; Klein Guenther E.
  MR imaging in planning of neurointerventional endovascular procedures
  2008
 42. Global outreach program
  2008
 43. Vrbič Vitomir; Müller Janko; Ravnik Čedomir
  Pomen epidemiologije in preventive pri zobnih boleznih in parodotopatijah
  1983
 44. Flis Vojko
  Opened questions of informed consent doctrine
  2007
 45. Svetina-Šorli Petra
  Control of tuberculosis (TB) and latent tuberculosis infection (LTBI) in Slovenia
  2015
 46. Marčun Robert
  Pulmonary hypertension
  2015
 47. Ognjenovik Dejan; Mickovska Keti
  Epruvetata e spas!?
  2008
 48. Butara Polonca; Petelin Milena; Pohar-Marinšek Živa
  Primerjava vpliva alkohol-etra in Delaunay fiksativa na obarvanost celic v citoloških vzorcih barvanih s Papanicolaou metodo
  1987
 49. Program i zbornik rezimea
  1987
 50. Rotar-Pavlič Danica
  Highlights of meaningful prescription of antibiotics for respiratory tract infections in adults
  2015
 51. Antibiotics in primary care challenges for improvement
  2015
 52. Kostanjevec Tomaž; Kostanjevec Metka
  Use of innovative multi-criteria model in process of investment in public institutions
  2011
 53. Kostanjevec Tomaž; Kostanjevec Metka
  Use of innovative multi-criteria model in process of investment in public institutions
  2011
 54. Polenakovik Radmil; Jovanovski Bojan; Velkovski Trajce
  ICEIRD 2011
  2011
 55. Klemenc-Ketiš Zalika; Peterlin Borut
  Family physicians' management of genetic aspects of a cardiac disease
  2014
 56. Bevc Sebastjan; Hren Martin; Turnšek Nina; Dvoršak Benjamin; Pečovnik-Balon Breda; Ekart Robert; Hojs Radovan
  Ankle-brachial index and cardiovascular mortality in nondiabetic hemodialysis patients
  2012
 57. Pečovnik-Balon Breda; Ekart Robert; Gorenjak Maksimiljan
  FGF 23 in clinical practice?
  2012
 58. Vrtačnik-Bokal Eda
  From the conventional to the milder approaches to ovarian stimulation for IVF
  2013
 59. Book of lectures and abstracts
  2013
 60. Peterlin Borut; Maver Aleš
  Integrative 'omic' approach towards understanding the nature of human diseases
  2012
 61. Proceedings of the MACPROGEN Final Conference, Ohrid, Macedonia, March 29-April 1, 2012
  2012
 62. Writzl Karin
  Preimplantation genetic diagnosis
  2011
 63. Železnik Danica; Knez Mojca; Železnik Uroš
  Proverka na rakuvanjeto so ostri predmeti KAJ vrabotenite vo bolnica
  2014
 64. Rožman Primož; Reesink Hendrik
  Priračnik so upatstva za bezbednost i kvalitet na krv i krvni komponenti
  2014
 65. Rožman Primož; Reesink Hendrik
  Priračnik so standardni operativni proceduri
  2014
 66. MJMS
  2008
 67. Grubovic Rada M.; Velkova Emilija; Rožman Primož; Reesink Hendrik
  Strengthening of the Blood Safety System in the National Blood Transfusion Service -Implementation of the European Union IPA Project -at the Institute for Transfusion Medicine of the Republic of Macedonia of the Blood Safety System in the National Blood Transfusion Service -Implementation of the European Union IPA Project -at the Institute for Transfusion Medicine of the Republic of Macedonia
  2014
 68. Macedonian Journal of Medical Sciences
  2008
 69. Pirš Mateja; Cerar Tjaša; Logar Mateja; Mrvič Tatjana; Seme Katja; Müller-Premru Manica; Križan-Hergouth Veronika; Švent-Kučina Nataša; Lejko-Zupanc Tatjana
  Carbapenem resistant Acinetobacter baumannii
  2014
 70. Zbornik na rezimea i programa
  [Book of abstracts and programme]
  2014
 71. Kavalar Rajko; Glumbić Ivana; Štitić Vesna
  Assessment of HER2 in gastric and gastroesophageal junction adenocarcinoma - Our experience
  2011
 72. Proceedings and abstracts
  2011
 73. Šegrec Nuša; Ucman Saša
  Integrating services for patients with dual disorders
  2010
 74. Šegrec Nuša
  Treating patient with comorbid disorders and drug interactions with substitution medication
  2010
 75. Šegrec Nuša
  Stimulant use and psychiatric comorbidity
  2010
 76. Verovnik Rudi; Micevski Branko
  Chequered skipper (Carterocephalus palaemon) new species for the fauna of the Republic of Macedonia (Lepidoptera: Hesperiidae)
  2008
 77. Plešec Antonija; Pretnar Polona; Furlan Marja; Seme Katja
  Antibacterial activity of different oral analgesics/antiseptics against beta-haemolytic streptococci causing pharyngitis
  2013
 78. Zdravevski Ljupco
  Zbornik na rezimea
  [Book of abstracts]
  2013
 79. Bartenjev Igor
  Surgical treatment in dermatology
  [Hirurški tretman vo dermatologijata]
  2013
 80. Gocev Gjorgji
  Book of abstracts
  [Zbornik na rezimea]
  2013
 81. Zbornik na apstrakti
  [Book of abstracts]
  2003
 82. Glavač Damjan
  Genetics and epigenetics of gastrointestinal stromal tumors (GIST)
  2011
 83. Mesti Tanja; Mileva Rozeta
  Respiratorni bolesti vo ordinacijata po opšta medicina
  2003
 84. Mileva Rozeta; Mesti Tanja
  Efficacy of losartan therapy of hypertension
  2004
 85. Mesti Tanja; Mileva Rozeta
  Metabolic syndrome - case report
  2004
 86. Rotar-Pavlič Danica
  Racionalnato pripišuvanje antibiotici na primarno zdravstveno nivo
  2013
 87. Čretnik Andrej
  Achilles tendon disorders
  2013
 88. Rečnik Gregor
  Evolution of spine surgery care
  2013
 89. Kniga na apstrakti
  [Abstract book]
  2013
 90. Gašljević Gorana; Zadnik Vesna; Gazić Barbara; Gjidera Mojca; Grčar-Kuzmanov Biljana; Volavšek Metka
  Descriptive epidemiology of lymphomas
  2013
 91. Lymphomas in South East Europe
  2013
 92. Hawlina Marko
  EBO guidelines and resident education in SEEOS Countries
  2013
 93. Hawlina Marko; Jarc-Vidmar Martina; Fakin Ana
  Atypical optic neuropathies that can be blinding or lethal
  2013
 94. Hawlina Marko; Jarc-Vidmar Martina; Fakin Ana; Brecelj Jelka
  Diagnostic approach to retinal dystrophies
  2013
 95. Lumi Xhevat
  Clinical presentation and management of endophthalmitis
  2013
 96. Pfeifer Vladimir; Schwarzbartl Pfeifer Marija Ana; Črnej Alja
  Axis marking in MICS and toric IOL implantation
  2013
 97. Pfeifer Vladimir; Schwarzbartl Pfeifer Marija Ana
  Trends in corneal transplant surgery
  2013
 98. Cvenkel Barbara
  Laser therapy in glaucoma
  2013
 99. Stirn-Kranjc Branka
  The challenge of congenital nystagmus
  2013
 100. Stirn-Kranjc Branka
  Can ophthalmologists prevent severe ROP and visual impairment?
  2013

1 101 201 301  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko