biomedicina slovenica


vo="CR" : 40

 1. Us J
  Lymphography as a diagnostic procedure - yes or no?
  1987
 2. Auersperg M; Zorc-Pleskovič R; Us-Krašovec M; Vraspir-Porenta O
  DNA measurements and cytomorphology - a basis for planning chemotherapy in anaplastic giant-cell carcinoma of the thyroid
  1987
 3. Jevtić V
  Ocjena artrografske vrijednosti neionskog kontrastnog sredstva iohexola
  [Evaluation of non-ionic contrast medium iohexol in arthography]
  1987
 4. Kveder T; Rozman B
  Avidity of anti-DNA antibodies in patients with systemic lupus erythematodes
  1986
 5. Bunta Stjepan; Rems Dušan; Arzenšek Jože; Lukačić-Rančević Jasna
  Vpliv termomineralne vode vrtine Mt-2 v Rimski čardi na zdravljenje psoriaze: rezultati klinične študije
  [The influence of thermal mineral water from the Mt-2 well in Rimska čarda on the treatment of psoriasis]
  1987
 6. Mermolja M; Mušič-Mivšek E; Debeljak A
  Fagocitne sposobnosti alveolarnih makrofaga u različitih bolesti plućnog intersticijuma
  1987
 7. Fortič B
  Hemoterapija tuberkuloze - novi aspekti u kliničkoj praksi
  1987
 8. Guna V
  Vegetativni sindrom u respiratorno ugroženih bolesnika sa Guillain-Barre-ovim sindromom
  1986
 9. Petrun-Ulaga M
  Simpatikoadrenalni odgovor organizma na kirurški stres med anestezijo s ketaminom in z midazolamom ali diazepamom v primerjavi s halotanom in z dušikovim oksidulom
  1986
 10. Felc Z
  Vpliv kontinuirane in interminentne fototerapije na nespecifično hiperbilirubinemijo novorojencev
  1986
 11. Strojan J
  Dermatoze pri delavcih, ki so izpostavljeni umetnim snovem
  1986
 12. Pegan V; Jelenc F; Gadžijev E
  Holedohoskopija - naša iskustva
  [Choledochoscopy - our experiences]
  1986
 13. Budihna M; Furlan L; Šmid L
  Carcinoma of the nasopharynx: results of radiation treatment and some prognostic factors
  1987
 14. Grad Anton; Pohar Bojan; Možina Martin; Horvat Matija
  Preizkušanje zdravil pri bolnikih s prekapilarno pljučno hipertenzijo
  [Drugs trial in patients with precapillary pulmonary hypertension]
  1987
 15. Grošelj Jože
  Vloga reoencefalografije in elektroencefalografije v psihiatriji
  [The role of rheoencephalography and electroencephalography in psychiatry]
  1987
 16. Robida Amdrej; Fettich Darja
  Kateterizacija srca in angiokardiografija pri otrocih v Sloveniji v letih 1963 do 1984
  [Heart catheterization and angiography in children in Slovenia in years 1963-1984]
  1986
 17. Manohin Aleksander
  Razpoznava in razvrstitev zožitev grla in sapnika s pljučnimi funkcijskimi preiskavami
  [Possibilities of diagnosing obstructions of the throat and trachea with functional investigations of the lungs]
  1986
 18. Neubauer David; Erjavec Marija
  Vzorci dihanja in srčnega ritma pri novorojenčkih in povezava z neonatalno apnejo
  [Breathing and heart rate patterns in newborns associated with neonatal apnoea]
  1986
 19. Keber Irena; Fettich Jure; Keber Dušan
  Majhna povezanost med telesno zmogljivostjo in iztisnim deležem levega prekata
  [Poor correlation between exercise capacity and the left ventricular ejection fraction]
  1986
 20. Peternel P; Videčnik V; Keber D
  Pogostnost bolezenskih sprememb na vratnih arterijah pri bolnikih z zaporo centralnih retinalnih žil
  [The frequency of carotid artery disease in patients with central retinal vessel occlusions]
  1986
 21. Poredoš P; Videčnik V; Šurlan M; Miklavčič L
  Lokalno zdravljenje arterijskih zapor v spodnjih udih s streptokinazo in plazminogenom.
  [(Local treatment of peripheral arterial occlusive disease with streptokinase and plasminogen)]
  1986
 22. Videčnik V; Šurlan M; Keber D
  Vpliv intraarterijskih majhnih doz streptokinaze na koagulacijo in fibrinolizo
  [The effect of intraarterial low dose streptokinase on coagulation and fibrinolysis]
  1986
 23. Grad A; Kranjec I; Fettich J; Vreča I; Horvat M
  Aktivnost serumskih encimov, iztisni delež levega prekata pri zdravljenju svežega srčnega infarkta s streptokinazo
  [Serum enzymes activity, left ventricular ejection fraction in patients with acute myocardial infarction treated with streptokinase]
  1986
 24. Mićić J; Popović V; Jezernik M; Micić D; Nešović M; Kandereški A
  Primena Na-Valproata posle selektivne transfenoidalne adenektomije u bolesnika sa M. Cushing. (Treatment with Na-Valproate of a patient with M. Cushing's following the selective transphenoidal adenectomy)
  1986
 25. Fazarinc F
  Ocenjevanje globalne in segmentalne viabilnosti miokarda pri ishemični bolezni srca s pasovno opredeljeno sektorsko analizo talijevega scintigrama
  1986
 26. Kržišnik C
  Glikozilirani hemoglobini v frakcijah eritrocitov različne starosti - novi parameter metabolne urejenosti diabetičnih otrok in mladostnikov.
  [Glycosylated hemoglobins in fractions of erythrocytes of different age - the new parameter of metabolic control in diabetic children and adolescents]
  1986
 27. Remškar Z; Jerše M
  Analiza kombinovanog lečenja hronične opstruktivne plućne bolesti
  [Analysis of combined treatment of exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease]
  1986
 28. Šušković Stanislav; Jurčič Borut; Furlan Jana
  Zdravljenje astmatikov s tabletami retardnega aminofilina
  [Treatment of asthmatic patients by slow-release aminophylline tablets]
  1986
 29. Kuhelj J; Robič V; Cevc P
  Usporedba uspješnosti Manchesterskog i modificiranog Henschkejevog after load sistema kod liječenja karcinoma colli uteri
  [Comparison of efficiency of Machester and modified Henschke's after load system in intracavitary treatment of carcinoma colli uteri]
  1986
 30. Rudolf Z
  Treatment of malignant melanoma with human leukocyte interferon-preliminary results of randomized trial
  1986
 31. Burgers JMV; Tournade MF; Bey P; Buerger D; Carli M; Delemarre JFM; Harms D; Jereb B; de Kraker J; Lemerle J; Moorman-Voestermans CGM; Perry H; Rey A; Sandstedt B; Sarrazin D; Voute PA; Zucker JM
  Abdominal recurrences in Wilms' tumours: A report from the SIOP Wilms' tumour trials and studies
  1986
 32. Babnik Janez; Zupan Jelka; Prevorčnik Ana
  Primerjava intramuskularne resorpcije dveh različnih preparatov vitamina E pri nedonošenčku
  [Comparison of intramucular resorption of two different vitamin E preparations in preterm infants]
  1986
 33. Šinkovec Matjaž; Antolič Gorazd; Ružič-Medvešček Nada; Bardorfer Igor; Janežič Aleksander
  Obremenitveni elektrokardiogram in koronarografija pri preiskovancih z bolečino v prsnem košu
  [Exercise electrocardiogram and coronarography in patients with thoracic pain]
  1986
 34. Kožuh M; Andolšek L; Allonen H
  A randomized comparative trial of Nova-T and TCu200Ag in Yugoslavia
  1986
 35. Strojan Milan
  Zgodnje odkrivanje nefrotoksičnosti gentamicina pri otrocih
  [Early detection of nephrotoxicity of gentamycin in children]
  1986
 36. Rode P; Zupančič I; Peterec D; Horvat M
  Pozni prekatni potenciali kot predznak prekatnih aritmij
  [Late ventricular potentials as an indicator of ventricular arrhythmias]
  1986
 37. Teppy Herman
  Označevalci virusa hepatitisa B pri alkoholikih in klinično zdravih otročnicah
  [Hepatitis B virus markers in alcoholics and clinically healthy women]
  1986
 38. Rozman Blaž; Jevtić Vladimir; Budihna Nataša; Kastelic-Klasinc Cvetka; Kos-Golja Mojca
  Standardizacija diagnostičnega postopka za dokaz sakroiliitisa
  [Standardization of the diagnostic procedure for sacroiliitis]
  1986
 39. Kolarić K; Potrebica V; Stanovnik M
  Controlled phase III clinical study of 4-epi-doxorubicin + 5-fluorouracil versus 5-fluorouracil alone in metastatic gastric and rectosigmoid cancer
  1986
 40. Karrer K; Denck H; Toomes H; Orel J; Bruno MF
  Combined chemo-surgical treatment of oat-cell carcinoma
  1986


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko