biomedicina slovenica


vo="Cs" : 2

  1. Pogačnik A
    Ultrastruktura Sertolijevih celic pri nekaterih prežvekovalcih. (Ultrastructure of Sertoli cells in some ruminants)
    1986
  2. Štalc A; Šentjurc M
    Mogućnosti upotrebe elektronske paramagnetne rezonancije u farmakološkim i toksikološkim ispitivanjima lijekova.(Electron paramagnetic resonance and its possible use in the pharmacological and toxicological studies of drugs)
    1986


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko