biomedicina slovenica


vo="ES" : 26

 1. Jezernik K; Pipan N
  Lectin-binding pattern in parotid acinar cells: the fracture-labelling method and post-embedding staining
  1986
 2. Pipan N; Sterle M
  Cytochemical and scanning electron-microscopic analysis of apoptotic cells and their phagocytosis in mucoid epitheliumof the mouse stomach
  1986
 3. Čarman-Kržan M
  Regulation of membrane histamine H1-receptor binding sites by guanine nucleotides, mono- and divalent cations
  1986
 4. Pope-Toth K
  Promjene tjelesne težine, strukture i funkcije nadbubrežnih žlijezda i gonada u pubertetu
  1987
 5. Sterle M; Ellinger A; Pipan N
  Lokalizacija galaktoze in N-acetil-D-galaktozamina z lektinoma RCA I in HPA v žleznih celicah mišjega želodca. "Post-embedding" metoda
  1986
 6. Bajd B; Pipan N
  Markiranje prostih plazmalem izoliranih črevesnih celic miši za elektronsko mikroskopijo pred vklapljanjem v epon
  1986
 7. Jezernik K; Sterle M; Pipan N
  Interakcije membran po aplikaciji monenzina
  1986
 8. Pšeničnik M; Pipan N; Jezernik K
  Rezane replike v povezavi s citokemično analizo ultratankih rezin
  1986
 9. Pokorn Dražigost
  Vpliv etilnega alkohola na praznjenje želodca pri podganah
  [Effect of ethanol upon gastric emptying in rats]
  1987
 10. Koren S; Fleischmann WR Jr
  Quantitation of in vivo potentiation resulting from combined interferon therapy: antitumor effect against B-16 melanoma in mice
  1986
 11. Koren S; Klimpel GR; Fleischmann WR Jr
  Treatment of mice with macrophage colony stimulating factor (CSF-1) prevents the in vivo myelosuppression induced by murine alpha, beta, and gamma interferons
  1986
 12. Zorec R
  Značilnosti nekaterih beljakovin-kanalčkov v membrani spinalnega nevrona podgane v celični kulturi. (Channel properties of rat spinal neurones grown in cell culture)
  1986
 13. Kocjan D; Hodošček M; Hadži D
  Dopaminergic pharmacophore of ergoline and its analogues. A molecular electrostatic potential study
  1986
 14. Šentjurc M; Schara M; Prelesnik T; Nemec M; Demšar F
  The influence of laser irradiation on erythrocyte membrane fluidity.
  1986
 15. Jezernik K; Pipan N
  Vpliv stimulirane sekrecije na tesne stike acinusnih celic parotide.
  [The influence of stimulated secretion on the tight junction in parotid acinar cells]
  1986
 16. Zorko M; Pavlič MR
  Multiple binding of D-tubocurarine to acetylcholinesterease
  1986
 17. Sket D; Brzin M
  Effects of HI-6, applied into the cerebral ventricles, on the inhibition of brain acetylcholinesterase by soman in rats
  1986
 18. Bulog B
  Diferenciranost senzoričnih epitelov v notranjem ušesu pri močerilu (Proteus anguinus Laur.)
  1986
 19. Milavec-Križman M; Wagner H; Jesenovec N
  Lipolitični učinek izoprenalina na izoliranih maščobnih celicah podgane, budre, psa in človeka. (The lipolytic effect of isoprenaline on isolated rat, guinea pig, dog and human fat cells)
  1986
 20. Erjavec F; Irman-Florjanc T
  The degradation of histamine in some animal species
  1986
 21. Stanovnik L; Logonder-Mlinšek M; Erjavec F
  The effect of compound 48/80, substance P and pentagastrin on the isolated guinea pig atrium
  1986
 22. Murn Milica; Salom Lala; Morela Vesna; Hršak Vladimir
  Raziskave vpliva Armitona na očesno veznico kunca
  [Study of influence of Armiton on rabbit eye conjunctive]
  1986
 23. Šašel Barbara
  Vpliv avtonomnega živčevja na spontane prekatne motnje srčnega ritma pri ljudeh
  [Influence of the autonomic nervous system on spontaneous ventricular extrasystoles in man]
  1986
 24. Šuput Dušan
  Vpliv NH4Cl na intracelularni pH fragmentov skeletnih mišičnih vlaken
  [Effects of NH4Cl on intracellular pH of skeletal muscle fibre fragments]
  1986
 25. Logar Jernej
  Učinek spiramicina, klindamicina in trimetroprim-sulfametoksazola na miših, inficiranih s Toxoplasma gondii
  [Effect of spiramycin, clindamycin and trimethoprim-sulphamethoxazole on mice infected with Toxoplasma gondii]
  1986
 26. Kraševec J
  Raziskava termalnega vrelca v Radani vasi pri Zrečah. (Balneološka, sanitarnokemična in mikrobiološka analiza ter predvidene možnosti rekreacijske uporabe)
  1986


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko