biomedicina slovenica


vo="HA" : 78

 1. Zdravič F
  In memoriam: dr Marko Godina (1943-1986)
  1986
 2. Fugger-Germadnik R
  100 let Splošne bolnišnice v Celju
  1987
 3. Lešničar Janko; Urlep France
  Miroslav Kališnik - šestdesetletnik
  1987
 4. Borisov P
  Univerzitetni klinični center v Ljubljani, njegov nastanek in razvoj
  1986
 5. Borisov P
  Kratek pregled zgodovine stomatologije
  1986
 6. Rukavina Z; Maričić S; Gruden N; Simeon V; Vajdička N; Ferligoj A
  Procjena znanstvenosti medicinskih časopisa iz Jugoslavije. Dr. Zora Goldschmit-Steiner, 22. II. 1902-21. V. 1985. Anketa medicinara-znanstvenika i usporedba s drugim pristupima. (Assessment of the scientific merits of Yugoslav medical journals. A poll conducted among medical researchers and correlation of its results with other methods of estimation)
  1986
 7. Kamarić L
  V spomin dr. Biba Klinar-Vister, docentka za patološko fiziologijo
  1987
 8. Vraspir-Porenta O
  Jubilejnih 60 let prof. Miroslava Kališnika
  1987
 9. Jezernik-Leskovšek J
  In memoriam: prof. dr. Mitji Koviču
  1987
 10. Dragaš Ana Zlata
  Prof. dr. Radmila Skalova, dr. med. (1923-1987)
  1987
 11. Rainer Srečko
  Prof. dr. Vito Lavrič - osemdesetletnik
  1987
 12. Kraševec J
  Zgodovina balneoklimatologije in balneoklimatoterapije
  1986
 13. Pintar L
  Črne koze in začetki cepljenja proti njim v Sloveniji. (Small-pox and beginnings of vaccination against them in Slovenia)
  1987
 14. Batis J; Boehm O
  Kratek zgodovinski prikaz osrednjih veterinarskih ustanov v Sloveniji. (A brief presentation of the history of the central veterinary institutions in Slovenia)
  1986
 15. Kristan N
  Gabrijel Ferjan, viš. dent
  1986
 16. Kristan N
  Anton Mihalič, viš. dent
  1986
 17. Štolfa F
  In memoriam: dr. Leopold Brenčič
  1986
 18. Držečnik Janko
  Prim. dr. Eman Pertl osemdesetletnik
  1987
 19. Štangl B
  In memoriam mr. Mariji Kozamernik-Stojković
  1987
 20. Pavlin R
  Docentki Anamariji Klinar Vister v slovo
  1987
 21. Milčinski L
  Profesor Leopold Bregant in neopsihoanaliza na Slovenskem
  1986
 22. Strajnar J; Vreg D
  Anici Hladnik v spomin
  1987
 23. Kocijančič Mario
  Ob 50-letnici ustanovitve Zdravstvenega doma v Kranju
  1987
 24. Andolšek Lidija
  Milan Erjavec: in memoriam
  1987
 25. Zdravič Franjo
  Dr. Marko Godina: in memoriam
  1987
 26. Mueller J
  Eksperimentalna i klinička dostignuća parodontologije u SR Sloveniji
  [Experimental and clinical achievements of periodontology in the republic of Slovenia]
  1986
 27. Strajnar J
  Dvajset let Zdravstvenega obzornika
  1986
 28. Jurca J
  Dr. M. Gerbec in goveja kuga na Kranjskem 1711-1712. (Dr. M. Gerbec and the cattle plague in Carniola 1711-1712)
  1986
 29. Števanec Lojze
  Dr. med. Vlado Šandor (1930-1986)
  1987
 30. Kostnapfel J
  Profesorju Leopoldu Bregantu v slovo
  1987
 31. Srakar F
  Profesorju Bogdanu Breclju v slovo
  1987
 32. Pečavar Albin
  Mag. dr. Božo Oblak
  1986
 33. Kastelic Ivan
  Prof. dr. Ivan Bonač - osemdesetletnik
  1986
 34. Pirc Marko
  Ob 80-letnici primarija dr. Antona Glušiča
  1986
 35. Soban Darinka
  Zgodnja uporaba anestezije z etrom v deželni civilni bolnici v Ljubljani (24. februarja 1847)
  [The early use of ether in anesthesia at the medicosurgical school in Ljubljana (24th February 1847)]
  1986
 36. Fettich J
  Prof. dr. Jože Baričevič - šestdesetletnik
  1986
 37. Sušec-Michieli M
  Ob življenskem jubileju prof. dr. Štefana Adamiča
  1986
 38. Lokar J
  Prof. dr. Miloš Kobal bo 10. oktobra 1986 praznoval šestdesetletnico
  1986
 39. Ustar-Latković Majda
  Medicinsko-zgodovinski razvoj Dispanzerja za pljučne bolezni in tuberkulozo v Ljubljani
  1986
 40. Borisov Peter
  Ivan Petrovič Pavlov (1849-1936)
  1986
 41. Pivk-Vidmar O
  Razvoj nege in oskrba bolnika
  1986
 42. Pešec V
  Rentgenski oddelek
  1986
 43. Kramberger M
  Laboratorijska služba
  1986
 44. Kramberger L
  Pediatrični oddelek
  1986
 45. Kastelic A
  Ginekološko-porodniški oddelek
  1986
 46. Škerbinc-Kerstein O; Brvar Š
  Interni oddelek
  1986
 47. Guna T
  Kirurgični oddelek
  1986
 48. Vahtar T
  Prim. dr. Jože Kerstein
  1986
 49. Kerstein J
  Prim. dr. Virgil Krasnik
  1986
 50. Troha N
  Prim. dr. Anton Cizelj
  1986
 51. Kerstein J
  Nastanek in razvoj bolnišnične zdravstvene službe v Trbovljah
  1986
 52. Lešničar Janko
  Ob osemdesetletnici infekcijskega oddelka ZC Celje (1906-1986)
  1986
 53. Kopač Ivan
  Bolnišnica Celje včeraj, danes in jutri
  1986
 54. Kolar Gorazd
  V spomin prim. dr. Toneta Žela
  1986
 55. Andolšek L
  In memoriam: prim. dr. Milan Erjavec
  1986
 56. Herman S
  Akademik Bogdan Brecelj: in memoriam
  1986
 57. Mis D
  Ing. Draga Erklavec - in memoriam
  1986
 58. Anonymous ;
  Mr. Slavica Plesnik roj.Žnidaršič 1947-1986.
  1986
 59. Podvršič A
  Mr. ph. Hinku Kavčiču v spomin (1910-1986).
  1986
 60. Anonymous ;
  Intervju s prof. dr. Bojanom Fortičem ob 60-letnici Inštituta Golnik.
  1986
 61. Debeljak A
  65-letnica prof. dr. Bojana Fortiča
  1986
 62. Ustar-Latković M
  Ob 80-letnici dispanzerja za pljučne bolezni in tbc v Ljubljani.
  1986
 63. Milčinski L
  Profesor Leopold Bregant. In memoriam.
  1986
 64. Rainer Svetozar
  Prim. dr. Vladimir Berglez - 80-letnik
  1986
 65. Hribernik Ivan
  Dr. Jožu Bohincu ob 85-letnici
  1986
 66. Srakar France
  Akademik prof. dr. Bogdan Brecelj - osemdesetletnik
  1986
 67. Vučetič-Zavrnik L
  Ob jubileju Fakultete za telesno kulturo
  1986
 68. Stritih B
  30 let delovanja in razvoja Višje šole za socialne delavce
  1986
 69. Kobal M
  Štirideset let popolne Medicinske fakultete
  1986
 70. Pertl Eman
  Zdravljenje za kugo bolnih v razdobju od 1349 do 1716 v severovzhodnem delu današnje Slovenije (SRS)
  1986
 71. Ostojić Željko
  Razvoj Kirurškega oddelka Novomeške bolnišnice v zadnjih 20 letih
  1986
 72. Žvan Vukosav
  Prof. dr. Momčilo Vitorović (1922-1985): in memoriam
  1986
 73. Pertl Eman
  Kako so se poskušali obvarovati pred kugo v obdobju od 14. do 18. stoletja v severovzhodni Sloveniji ?
  1986
 74. Zdravič F
  Marku in Vesni Godina v slovo
  1986
 75. Kolar G
  V spomin prim. dr. Toneta Žela
  1986
 76. Rupnik France
  Dr. Marko Vizjak
  1986
 77. Anonymous ;
  Dr. Matjaž Arko 1931-1985
  1986
 78. Herman Srečko
  70-letnica prof. dr. Franca Debevca
  1986


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko