biomedicina slovenica


vo="KS" : 97

 1. Koglot F
  Subjektivni činioci i pogreške kao uzrok komplikacija kod osteosinteza. (Subjective factors and errors as the cause of complications in osteosyntheses)
  1986
 2. Barac M; Prinčič J
  Komplikacije i neuspjesi kirurškog liječenja prijeloma zdjelice. (Complications and unsatisfactory results of surgical treatment of fractures of the pelvis)
  1986
 3. Cesarec M; Hainš B; Šalig Ž; Juraga D
  Prijelomi distalne metafize femura u starijih osoba. (Distal femoral fracture in old age)
  1986
 4. Kos-Golja M
  Isotopic synovectomy of knee joints in rheumatoid arthritis (preliminary report)
  1986
 5. Vračko-Tuševljak Marjeta
  Psihološki problemi kot vzrok hripavosti
  [Psychological problems as a cause of dysphonia]
  1987
 6. Bedernjak Jože
  Epidemiološke, klinične in laboratorijske značilnosti bolnikov s tularemijo v Pomurju
  [Epidemiological, clinical and laboratory characteristics of patients with tularemia in Pomurje]
  1987
 7. Palancsai Breda; Gruškovnjak Štefan; Sonnenschein Kurt; Puškaš Terezija; Brglez Ivanka
  Streptococcus agalactiae - zdravstveni problem v Pomurju
  [Streptococcus agalactiae - the sanitary problem of Pomurje]
  1987
 8. Levačić-Turk Zora
  Nalezljive črevesne bolezni v Pomurju in SR Sloveniji v letih 1968 do 1982
  [Intestinal infectious diseases in Pomurjeand Slovenia during 1968-1982]
  1987
 9. Trček Alenka; Talanyi-Pfeifer Lea
  Dva primera botulizma z očesnimi simptomi
  [Two cases of botulism with ocular symptoms]
  1987
 10. Talanyi-Pfeifer Lea
  Komplikacije na očesu pri oftalmičnem herpesu zostru
  [Eye complications in ophthalmic herpes zoster]
  1987
 11. Talanyi-Pfeifer Lea
  Zdravljenje herpetičnih keratitisov z aciklovirom
  [Treatment of herpetic keratitis with acyclovir]
  1987
 12. Bedernjak Jože; Radšel-Medvešček Alenka; Stantić-Pavlinič Mirjana; Knafelj Zvonimir; Huell Zorka
  Naše prve izkušnje s toksokariazo
  [Our first experiences with toxocariasis]
  1987
 13. Ščuka V
  Verbalna komunikacija v krizni intervenciji
  1986
 14. Novak V
  Pomanjkanje motivacije za terapijo kot vzrok za neustrezno komunikacijo
  1986
 15. Jevtić V
  Horizontal fracture of the anterior arch of the atlas
  1986
 16. Rakovec P; Starc R; Butinar D; Janežič A
  Conduction disturbances in the Kearns-Sayre syndrome
  1986
 17. Rakovec P; Rossi L; Fontaine G; Šašel B; Markež J; Vončina D
  Familial arrhythmogenic right ventricular disease
  1986
 18. Bunc Gorazd; Lipovšek Matej; Milojković Vojin
  Kirurško zdravljenje sindroma karpalnega kanala
  [Surgical treatment of carpal tunnel syndrome]
  1987
 19. Kanič Vojko; Kolenc Marija
  Disekcija torakalne aorte, določena z računalniško tomografijo
  [Dissection of the thoracic aorta determined by contrast-enchanced computed tomography]
  1987
 20. Markež J; Mulej A; Zaletel J
  Dvodimenzionalna in pulzirajoča Dopplerjeva ehokardiografija pri prolapsu mitralne zaklopke. (Two-dimensional and pulsed Doppler echocardiography in mitral valve prolapse)
  1987
 21. Furlan-Lipovec M
  Komuniciranje kot problem zdravstvene nege bolnika z afazijo. (Communication as a problem of the process of nursing of an aphasic patient)
  1987
 22. Ðorđević Ljubo; Drame-Orožim Vida
  Psihiatrija in nevrologija ob nekem konkretnem primeru (Psihiatrična simptomatika pri nevrološkem primeru)
  [Psychiatry and neurology in a concrete case (Psychiatric symptoms in a neurologic case)]
  1987
 23. Fatur Andreja
  Akutni hepatitis B pri otrocih
  [Acute hepatitis B in children]
  1987
 24. Jereb B; Petrič J; Mihevc N
  Multidisciplinarno zdravljenje sarkomov pri otrocih. (Multidisciplinary management of malignant soft-tissue tumors in children)
  1986
 25. Brenčič E
  Računalniška tomografija tumorjev mehkih tkiv. (Computed tomography of soft tissue tumors)
  1986
 26. Juteršek A; Ferlan-Marolt V
  Psevdosarkomski tumor trebušne slinavke
  [Pseudosarcomatous tumor of the pancreas]
  1986
 27. Kambič V; Gale N
  Maligni, polipom podobni tumorji mehkih tkiv v nosni votlini
  [Malignant polyp like soft tissue tumors of nasal cavity]
  1986
 28. Kruščič A; Pen M; Breznik A; Žgajnar B
  Operativno zdravljenje zlomov mandibule po AO metodi. (Operative treatment of mandibular fractures according to the AO method)
  1986
 29. Kruščič A; Breznik A
  Komplikacije in neuspehi artrodeze zgornjega skočnega sklepa pri poškodbah. (Complications and failures of ankle joint arthrodesis in injuries)
  1986
 30. Arnež Z; Primožič J
  Poškodbe otrok v nezavarovanih dvigalih
  [Injuries of children in unprotected elevators]
  1987
 31. Kač-Vičar M; Zupančič Ž; Kornhauser P; Strlič M; Vidmar I
  Invaginacija pri otroku - izziv diagnostiki in terapiji. (Intussusception in child - challenge for diagnostics and therapy)
  1987
 32. Lazar I; Kač-Vičar M; Kuntarič Ž; Kornhauser P; Gaber B
  Abdominalne kolike pri otroku. (Abdominal colices in children)
  1987
 33. Sever Marjeta; Strnad S
  Prirojeni glaukom. (Congenital glaucoma)
  1987
 34. Mrevlje G; Farčnik K
  Izkušnja šolskega zdravnika pri obravnavi psihosomatske reakcije. (Experience of a school children's physician with treatment of psychosomatic reaction)
  1987
 35. Breznik M; Gračner B
  Cataracta electrica. (Electrict cataract)
  1987
 36. Derganc M; Grosek Š
  Naše izkušnje v reanimaciji otrok v interdisciplinarni enoti za intenzivno terapijo
  1987
 37. Košak M; Gabrijelčič T; Brecelj A; Eržen V; Kocbek B; Obrez I; Medvešček N; Bardorfer I; Rutar V; Ovčak Z
  The first successful explantation and autotransplantation of the heart for a recidivant cardiac tumor
  1987
 38. Prijatelj Anton; Bratina Dunja
  Zdravstveno stanje delavk lakirnice
  [The health level of workers in varnish room]
  1987
 39. Knap Črtomir; Pirc Jelka
  Prelom stegnenice z maščobno embolijo - dilema časa operacije.
  [Fracture of the femur with fat embolism - dilemma whento operate]
  1987
 40. Kogovšek J
  Operativno zdravljenje večje rektovaginalne fistule pri kobili. (Operative treatment of a major recto-vaginal fistula in a mare)
  1986
 41. Ćepulić E; Marolt F; Mačkovšek-Peršič M
  Radikalno zračenje u liječenju raka mjehura
  1987
 42. Remškar Zlata; Štangl Branko
  Analiza pljučne in plevralne azbestoze pri bolnikih - delavcih tovarne "Salonit" Anhovo
  [Analysis of pulmonary and pleural asbestosis in patient - workers from the factory "Salonit" Anhovo]
  1987
 43. Skralovnik-Štern A; Gluecks A; Štern A; Remškar J; Simčić A
  Pneumonitis kao posledica terapije zlatom. (Pneumonitis after gold therapy)
  1986
 44. Debeljak A; Štern A; Mermolja M; Rott T; Fabjan Z
  Alveolna proteinoza. Dijagnostičko i terapijsko ispiranje pluća fiberbronhoskopom
  [Alveolar proteinosis. Diagnostic and therapeutic lung lavage by fiberbronchoscope]
  1986
 45. Hvala A; Ferluga D; Vizjak A
  Amiloidu slične fibrile u glomerulima bolesnice sa sistemskim lupusom eritematozusom
  1986
 46. Benko H; Maležič M; Vodovnik L; Turk R
  Celjenje ran s pomočjo električne stimulacije
  1987
 47. Marinič T
  Bolečina v križu - ambulantno-fizioterapevtska obravnava
  1987
 48. Bregant L
  Psihoanalitična terapija anankastične nevroze
  1986
 49. Petelin M
  Pogovor z bolnikom, ki se počuti telesno bolj bolnega, kot kažejo izvidi
  1987
 50. Jezeršek Pavle; Accetto Rok; Mihelič-Brčič Maja
  Reverzibilna akutna ledvična odpoved ob zdravljenju hipertenzije s kaptoprilom
  [Reversibile acute renal failure during hypertension treatment with captopril]
  1987
 51. Brenčič E
  Veliki neinvazivni timom - prikaz primera. (Large noninvasive thymoma - case reprt)
  1986
 52. Robida A; Fettich J
  Anomalni izstop leve koronarne arterije iz pljučne arterije
  [Anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery]
  1986
 53. Bidovec A; Bavdek S; Lorger J; Pogačnik A; Pogačnik M
  Primer anomalije v razvoju spolovil pri srnjadi. (Case of anomaly in the development in roe deer)
  1986
 54. Robida Andrej; Fettich Darja
  Koarktacija aorte pri otrocih - pomen kliničnega pregleda pri zgodnjem odkrivanju
  [Coarctation of the aorta in children - importance of clinical examination in early detection]
  1987
 55. Grad Anton
  Metabolna alkaloza - zdravljenje z infuzijo solne kisline
  [Metabolic alkalosis - treatment with hydrochloric acid infusion]
  1986
 56. Presetnik Marija; Dereani Carmen; Pikelj Franjo
  Prizadetost oči pri dermatomiozitisu: (prikaz primera)
  [The ocular manifestations of dermatomyositis: (case report)]
  1986
 57. Eusebi V; Lamovec J; Cattani MG; Fedeli F; Millis RR
  Acantholytic variant of squamous-cell carcinoma of the breast
  1986
 58. Denišlič M; Butinar D; Janko M
  Primeri racionalnega zdravljenja božjasti
  1986
 59. Eržen Mojca; Canki Nina; Rainer Srečko; Debevec Marija; Gubina Marija; Novak-Antolič Živa; Cerar Vasilij
  Pomen multidisciplinarne diagnostike embrijske in fetalne patologije pri preprečevanju abnormalnega potomstva
  [Role of multidisciplinary diagnostic approach to embryonal and fetal pathology in preventing the birth of abnormal children]
  1986
 60. Završnik Jože
  Psevdoartroze - zdravljenje ali ortoze
  [Pseudoarthrosis curing or orthosis]
  1986
 61. Lešničar Janko; Lešničar Gorazd
  Meningitis multirecurrens benigna Mollaret
  [Benign recurrent Mollaret's meningitis]
  1986
 62. Drinovec J; Malovrh M; Kandus A; Luzar S; Ravnik L; Košak M
  Naši rezultati pri transplantaciji ledvic živih darovalcev v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani
  [The results of living related donor transplantation in University medical center in Ljubljana]
  1986
 63. Grad A
  Popuščanje srca in poslabšanje ishemične bolezni srca ob zdravljenju z vazodilatatorji. (Heart failure and aggravation of ishemic heart disease connected with vasodilator therapy)
  1986
 64. Kandus A; Drinovec J; Malovrh M
  Petnajst let življena s končno odpovedjo ledvic
  [Fifteen years of living with terminal renal failure]
  1986
 65. Križman I; Gorenšek M; Kocijančič B
  Karcinoidoza želodca: prikaz primera
  [Gastric carcinoids: case report]
  1986
 66. Pretnar J
  Tropska malarija: prikaz primera
  [Malaria falciparum: case report]
  1986
 67. Kos-Golja M; Zakotnik B; Lamovec J; Reljič-Prinčič A; Perković T
  Fakticijski dermatitis
  [Factitious dermatitis]
  1986
 68. Sentočnik J; Perković T; Rozman B
  Difuzni fasciitis z eozinofilijo - diagnostične zadrege. (Diffuse fasciitis with eosinophilie - diagnostic dilemmas)
  1986
 69. Rozman B; Perković T; Pirnat V; Angelski R; Mušič E; Vizjak A
  Polihondritis: prikaz primera. (Relapsing polychondritis: case report)
  1986
 70. Bručan A
  Mioglobinski test v diagnostiki najzgodnejše faze miokardnega infarkta. (The diagnostic use of myoglobulin test in the earliest phase of myocardial infarction)
  1986
 71. Sinkovič Karel; Krampač Igor; Schaubach Edita
  Sistolični šumi pri otrocih in mladostnikih
  [Systolic murmurs in children nad adolescents]
  1986
 72. Žic Ljubica; Krampač Igor
  Koronarni dejavniki tveganja pri otrocih in mladostnikih
  [Risk factors for coronary artery disease in children andadolescents]
  1986
 73. Kancler Marjan; Jovović Batrič; Gračner Bojan; Gustinčič Danilo
  Zobna zarišča in uveitisi
  [Tooth foci and uveitis]
  1986
 74. Urlep-Šalinović Vera; Jelatancev Biserka; Glaser Edvard
  Terapevtska afereza
  [Therapeutic apheresis]
  1986
 75. Gregorič Alojz; Japelj Igor; Žic Ljubica; Miksič Kazimir
  Ultrazvočna diagnoza kongenitalne hipertrofične stenoze pilorusa
  [Sonographic diagnosis of congenital hypertrophic pyloric stenosis]
  1986
 76. Debeljak A; Paulin A; Šorli J; Paulin A
  Tumori traheje
  [Tumors of the trachea]
  1986
 77. Ostojič Željko
  Primarni želodčni limfom
  [Primary lymphoma of the stomach]
  1986
 78. Dolenc VV; Kregar T; Ferluga M; Fettich M; Morina A
  Treatment of tumors invading the cavernous sinus.
  1986
 79. Dolenc VV; Čerk M; Šušteršič J; Pregelj R; Škrap M
  Treatment of intracavernous aneurysms of the ICA and CCF's by direct approach.
  1986
 80. Kambič V; Fischinger J
  Produženi stiloidni nastavak i parestezije ždrijela. (Elongated styloid process in relation to pharyngeal paraesthesia)
  1986
 81. Kuhelj J
  Zdravljenje raka jajčnikov z obsevanjem
  1986
 82. Pavčnik D; Šurlan M; Klančar J; Sotošek B; Obrez I
  PTA perifernih arterija: indikacija, tehnika, rezultati
  1986
 83. Šurlan M; Videčnik V; Pavčnik D; Poredoš P; Klančar J; Obrez I
  Lokalno fibrinolitičko liječenje okluzija na arterijama s niskim dozama streptokinaze
  1986
 84. Šimunić S; Obrez I; Klančar J; Winter-Fudurić I; Šurlan M; Marinković M; Pavčnik D; Radanović B; Čavka K; Kaplan-Pavlovčič S
  Perkutana transluminalna renalna angioplstika (PTRA): zajednička studija Zagreb (N=50)-Ljubljana (N=90)
  1986
 85. Kostnapfel Janko; Virant-Jaklič Mira
  Samomor pri starostnikih
  [Suicide among the aged]
  1986
 86. Mlačak Blaž; Ivka Branimir
  Visoki sistolični pritiski nad arterijami spodnjih udov v populaciji občine Metlika
  [High systolic pressure of the lower limbs in the population of the community of Metlika]
  1986
 87. Strle Franc; Pikelj Franjo
  Visceralna leishmaniaza
  [Visceral leishmaniasis]
  1986
 88. Kobal Miloš
  Pomen in rezultati dolgotrajnega zdravljenja alkoholizma v klubu
  [The significance and results of long-term treatment of alcoholism in sociotherapeutic club]
  1986
 89. Robida Andrej; Prodan Marjan
  Zaostajanje ustnega kota ob joku znak možnih hujših prirojenih anomalij
  [Asymmetric crying facies - a sign of possible major congenital anomalies]
  1986
 90. Herlander Dušan
  Onesnaženje reke Krupe in okolice s polikloriranimi bifenili
  [Contamination with polychlorinated biphenyls in and around the river Krupa]
  1986
 91. Furlan Polona
  Prikaz družine z Alportovim sindromom
  [Presentation of a family suffering from Alport syndrome]
  1986
 92. Ostojić Željko
  Dehiscenca po gastrektomiji
  [Postgastrectomy blowout]
  1986
 93. Pirnat Vladimir; Sentočnik Jožica; Rozman Blaž; Kos-Golja Mojca; Presetnik Marija; Vidmar Ludvik; Pogačnik Tomaž
  Behcetova bolezen
  [Behcet's disease]
  1986
 94. Preželj Janez; Kocijančič Andreja
  Slučajno odkriti tumorji nadledvične žleze
  [Incidentally discovered adrenal tumors]
  1986
 95. Camplin A
  Fistula na licu
  1986
 96. Vračko-Tuševljak Marjeta
  Psihološka pomoč pri rehabilitaciji laringektomiranega bolnika
  [Psychological care in the rehabilitation of the laryngectomized patient]
  1986
 97. Tomažič Janez
  Cerebralna cisticerkoza - Primer sodobnega dvotirnega zdravljenja s prazikvantelom in kortikosteroidi
  [Brain cysticercosis - Report of patient, treated simultaneously with praziquantel and corticosteroids]
  1986


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko