biomedicina slovenica


vo="aged" : 2374

 1. Wells Michael J; Washko George R; Han MeiLan K; Košnik Mitja
  Pulmonary arterial enlargement and acute exacerbations of COPD
  2012
 2. Cvetko Erika
  A case of an unusual arrangement of numerous tributaries to the middle temporal vein and its fenestration
  2013
 3. Turk Eva; Palfy Miroslav; Prevolnik Rupel Valentina; Isola Arja
  General knowledge about diabetes in the elderly diabetic population in Slovenia
  [Splošno poznavanje sladkorne bolezni pri starejših sladkornih bolnikih v Sloveniji]
  2012
 4. Cvetko Erika
  A case of unilateral fenestration of the external jugular vein, through which the cervical branch of the facial nerve passes
  2013
 5. Cvetko E; Karen P; Eržen I
  Wearing of complete dentures reduces slow fibre and enhances hybrid fibre fraction in masseter muscle
  2012
 6. Rode M
  Primerjava uspešnosti zobnih vsadkov pri osebah, starejših od 65 let, in osebah, mlajših od 60 let
  [Clinical success rate of dental implants in persons older than 65 years compared with persons aged up to 60 years]
  2012
 7. Stankovic Ivan; Neskovic Aleksandar N; Putnikovic Biljana; Apostolovic Svetlana; Lainščak Mitja; Edelmann Ffrank; Doehner Wolfram; Gelbrich Goetz; Inkrot Simone; Rau Thomas
  Sinus rhythm versus atrial fibrillation in elderly patients with chronic heart failure - insight from the cardiac insufficiency bisoprolol study in elderly
  2012
 8. Cvetko Erika; Karen Petr; Janaček Jiri; Kubinova Lucie; Lopez-Plasencia Ana; Eržen Ida
  Human masseter muscle fibers from the elderly express less neonatal myosin than those of young adults
  2012
 9. Loncar Goran; von Haehling Stepan; Tahirovic Elvis; Inkrot Simone; Mende Meinhard; Sekularac Nikola; Lainščak Mitja
  Effect of beta blockade on natriuretic peptides and copeptin in elderly patients with heart failure and preserved or reduced ejection fraction: results from the CIBIS-ELD trial
  2012
 10. Comin-Colet J; Lainščak Mitja; Dickstein K; Filippatos GS; Johnson P; Luscher TF; Mori C; Willenheimer R; Ponikowski P; Anker SD
  The effect of intravenous ferric carboxymaltose on health-related quality of life in patients with chronic heart failure and iron deficiency: a subanalysis of the FAIR-HF study
  2013
 11. Marčun Robert; Sustic Alan; Meško-Brguljan Pika; Kadivec Saša; Farkaš Jerneja; Košnik Mitja; Coats Andrew J; Anker Stefan D; Lainščak Mitja
  Cardiac biomarkers predict outcome after hospitalisation for an acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease
  2012
 12. Rau T; Dungen HD; Edelmann F; Waagstein F; Lainščak M; Dimković S; Apostolović S; Nešković AN; Haverkamp W; Gelbrich G; Eschenhagen T
  Impact of the beta1-adrenoceptor Arg389Gly polymorphism on heart-rate responses to bisoprolol and carvedilol in heart-failure patients
  2012
 13. Obermajer S; Kuhar M
  Strateški vsadki pri snemnoprotetični oskrbi: prikaz primera
  [Strategic implants in tremovable prosthodontic treatment: case report]
  2011
 14. Komadina Radko; Senekovič Vladimir; Dolenc Igor; Andoljšek Matej; Grabljevec Klemen; Veninšek Gregor; Preželj Janez; Kocjan Tomaž
  Priporočila za zdravljenje zloma kolka v Sloveniji
  [Recommendations for hip fracture management in Slovenia]
  2012
 15. Badri T; Hawilo AM; Benmously R; Fenniche S; Mokhtar I
  Acitretin-induced pyogenic granuloma
  2011
 16. Gregorič-Kramberger Milica; Jelić Vesna; Kareholt Ingemar; Enache Daniela; Eriksdotter-Joenhagen Maria; Winblad Bengt; Aarsland Dag
  Cerebrospinal fluid Alzheimer markers in depressed elderly subjects with and without Alzheimer's disease
  2012
 17. Vamos Eszter P; Pape Utz J; Bottle Alex; Hamilton Fiona Louise; Curcin Vasa; Ng Anthea; Molokhia Mariam; Car Josip; Majeed Azeem; Millett Christopher
  Association of practice size and pay-for-performance incentives with the quality of diabetes management in primary care
  2011
 18. Rosenthal LS; Mester S; Rakovec P; Penaranda JB; Sherman JR; Sheldon TJ; Zeng C; Zupan I; Pehnec Z; Kamenik B
  Factors influencing pacemaker generator longevity: results from the complete automatic pacing threshold utilization recorded in the CAPTURE trial
  2010
 19. Kern Izidor; Zidarn Mihela; Bitenc Marko
  Fatalna anafilaktična reakcija med anestezijo
  [Fatal anaphylactic reaction during anesthesia]
  2012
 20. Gelbrich Goetz; Edelmann Frank; Inkrot Simone; Lainščak Mitja; Apostolović Svetlana; Neskovic Aleksandar; Waagstein Finn; Loeffler Markus; Anker Stefan D; Dietz Rainer
  Is target dose the treatment target? Uptitrating beta-blockers for heart failure in the elderly
  2012
 21. Velnar Tomaz; Pregelj Rado; Limbaeck-Stokin Clara
  Brain meningioma invading and destructing the skull bone: replacement of the missing bone in vivo
  [In vivo nadomestitev kosti pri meningeomu, ki je vraščal in uničeval lobanjsko kost]
  2011
 22. Tezcan Yilmaz; Koc Mehmet
  Hepatocellular carcinoma with subcutaneous metastasis: case report
  [Hepatocelularni rak s podkožnim zasevkom v predelu skalpa]
  2011
 23. Majewski S; Nawrocka A; Wydrzynska A; Owczarek W; Schwartz R A
  Nodular Kaposi's sarcoma associated with colon cancer
  2011
 24. Yaghoobi R; Razi T; Feily ;
  Clinical image: An unusual pigmented basal cell carcinoma arising from vulva
  2011
 25. Santos VM; Santos SC; Nogueira PRM Jr; Borges NMF
  Erysipelas in the elderly: Are the concerns and economic burden increasing? Apropos of a case
  2011
 26. Zupan Darja; Grmek-Košnik Irena
  Odnos slovenskih starostnikov do preprečevanja padcev
  [Attitudes of Slovenian elderly people towards fall prevention]
  2011
 27. Stanojević-Jerković Olivera; Kolšek Marko; Rotar-Pavlič Danica
  Dejavniki tveganega pitja alkohola pri slovenskih starostnikih: kvalitativna raziskava
  [Indicators of problem drinking in the Slovenian elderly: a qualitative analysis]
  2011
 28. Zaletel Marija; Levec Tina; Mihelič-Zajec Andreja; Zaletel-Kragelj Lijana
  Individual and social identity of residents of old people's homes in Slovenia
  [Individualna in družbena identiteta stanovalcev domov starejših občanov v Sloveniji]
  2011
 29. Lainščak Mitja; Podbregar Matej; Kovačič Dragan; Rozman Janez; von Haehling Stephan
  Differences between bisoprolol and carvedilol in patients with chronic heart failure and chronic obstructive pulmonary disease: a randomized trial
  2011
 30. Dovgan Erik; Luštrek Mitja; Pogorelc Bogdan; Gradišek Anton; Burger Helena; Gams Matjaž
  Inteligentni prototip za oskrbo starejših, ki zaznava padce in bolezni
  [Intelligent elderly-care protoype for fall and disease detection]
  2011
 31. Voljč Božidar
  Zdravo, aktivno in varno staranje
  [Healthy, active and safe ageing]
  2011
 32. Zaletel Marjan; Šurlan-Popović Katarina; Pretnar-Oblak Janja; Žvan Bojana
  Moyamoya syndrome with arteriovenous dural fistula after head trauma
  2011
 33. Maček Bernarda; Skela-Savič Brigita; Zurc Joca
  Dejavniki socialne integracije starostnika v domačem okolju
  [Factors influencing the social integration of the elderly in their home environment]
  2011
 34. Bagher-Zadeh V; Najem N; El-Sayed-Hanafy M
  Pseudoxanthoma elasticum-like papillary dermal elastolysis
  2011
 35. Novak Polona; Zver Samo
  Redke pridobljene motnje hemostaze kot vzrok podaljšanih krvavitev s prikazom dveh primerov
  [Rare acquired hemostatic disorders as a cause of prolonged bleeding - presentation of two case reports]
  2011
 36. Nadrah Kristina; Cerar Tjaša; Papst Lea; Volkar-Meglič Jelka; Matičič Mojca; Karner Primož; Vidmar Ludvik; Mueller-Premru Manica; Beović Bojana
  Lactococcus garvieae septicaemia in a patient with artificial heart valves
  2011
 37. Petruša Katja; Ećimović Patricija
  Huda akutna hiponatriemija pri transuretralni resekciji prostate - prikaz primera in pregled literature
  [Severe acute hyponatriemia and transurethral resection of the prostate - case presentation and overview of literature]
  2011
 38. Starovasnik-Žagavec Barbara; Jensterle Jože; Kogoj Aleš
  Terapevtski postopki v obravnavi starejših s težavami v duševnem zdravju
  [Therapeutic interventions in geriatric population with mental health disorders]
  2011
 39. Markota Andrej; Bergauer Andrej; Sinkovič Andreja; Zorko Anton
  Massive subcutaneous emphysema and pneumomediastinum as a complication of congestive heart failure: a case report
  [Obsežen podkožni emfizem in pnevmomediastinum kot zaplet srčnega popuščanja: prikaz primera]
  2011
 40. Lainščak Mitja; Farkaš Jerneja; Inkrot Simone; Gelbrich Goetz; Nešković Aleksander N; Rau Thomas; Tahirović Elvis; Toepper Agnieszka; Apostolović Svetlana; Haverkamp Wilhelm; Herrmann-Lingen Christoph; Anker Stefan D; Duengen Hans-Dirk
  Self-rated health predicts adverse events during beta-blocker treatment: the CIBIS-ELD randomised trial analysis
  2013
 41. Alibegović A; Čolnik M; Kocijančič B
  Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG): two case reports with fatal complications
  2011
 42. Gasparini Mladen; Jakomin Tomaž
  Endovascular treatment of an axillary artery pseudoaneurysm after anterior shoulder dislocation: a case report
  [Znotrajžilno zdravljenje lažne anevrizme pazdušne arterije, nastale po sprednjem izpahu rame: prikaz primera]
  2011
 43. Štunf Špela; Lumi Xhevat; Drnovšek-Olup Brigita
  Preserved scleral patch graft for unexpected extreme scleral thinning found at the scleral buckling procedure: a case report
  2011
 44. Markus Hugh S; Siegel Jennifer E; Žvan Bojana; Pretnar-Oblak Janja
  The asymptomatic carotid emboli study: study design and baseline results
  2009
 45. Habjanič Ana
  Zdravstvena nega v domovih za starejše z vidika stanovalcev, sorodnikov in negovalnega osebja
  [Care of the elderly in homes for the elderly from the viewpoint of the residents, family members and nursing personnel]
  2011
 46. Gatti A; di Meo N; Trevisan G
  Dermoscopy of eccrine acrospiroma masquerading as nodular malignant melanoma
  2010
 47. Ascari-Raccagni A; Dondas A; Righini MG; Trevisan G
  A skin helix flap to correct circular skin loss on the nasal ala
  2010
 48. Dungen Hans Dirk; Apostolović Svetlana; Inkrot Simone; Lainščak Mitja
  Titration to target dose of bisoprolol vs. carvedilol in elderly patients with heart failure: the CIBIS-ELD trial
  2011
 49. Sarc Irena; Jerič Tina; Ziherl Kristina; Šuškovič Stanislav; Košnik Mitja; Anker Stefan D; Lainščak Mitja
  Adherence to treatment guidelines and long-term survival in hospitalized patients with chronic obstructive pulmonary disease
  2011
 50. Bunc Gorazd; Ravnik Janez; Velnar Tomaž
  Iatrogeni spinalni epiduralni absces: prikaz primera in pregled literature
  [Spinal epidural abscess following epidural analgesia: a case report and review of literature]
  2011
 51. Jakovljević Miroljub; Vauhnik Renata
  Aquatic exercises versus land based exercises for elderly patients after a total hip replacement
  [Hidrokinezioterapija v primerjavi s kinezioterapijo pri starejših osebah po vstavitvi totalne endoproteze kolčnega sklepa]
  2011
 52. Banič Borut; Banič Andrej; Voegelin Esther; Bonel Harald M; Weinand Christian
  Large ulcerating metastasizing basal cell carcinoma of the back
  [Obsežen ulcerozni metastatski bazalnocelični karcinom na hrbtu]
  2011
 53. Božikov Krešimir; Repež Andrej
  Vzpostavitev hotenega nasmeha s temporalno mišico pri parezi obraznega živca - prikaz nove kirurške tehnike
  [Lengthening temporalis myoplasty for lip reanimation - a case report]
  2011
 54. Gilotta Irene; Brvar Miran
  Accidental poisoning with Veratrum album mistaken for wild garlic (Allium ursinum)
  2010
 55. Godina-Kariž Stanka; Kariž Stojan; Cvetičanin Branko
  Ocular ischemic syndrome as initial manifestation of bilateral internal carotid artery occlusion
  [Sindrom očesne ishemije kot začetni znak obojestranske zapore notranjih karotidnih arterij]
  2010
 56. Blažič-Maležič Mateja
  Prevalenca in klinične značilnosti sindroma ohlapne šarenice, povezan z jemanjem tamsulozina
  [Prevalence and clinical findings of tamsulosin - associated intraoperative floppy - iris syndrom]
  2010
 57. Kraut Aleksandra; Sevšek Davorin; Jaki-Mekjavić Polona; Urbančič Mojca
  Kombinirano zdravljenje neovaskularne oblike starostne degeneracije makule s fotodinamičnim zdravljenjem in ranibizumabom - 2 letno poročilo
  [Combination therapy for neovascular form of agerelated macular degeneration with photodynamic therapy and ranizumab - 2 year report]
  2010
 58. Potočnik Iztok; Kupsch Andreas; Novak-Jankovič Vesna
  Iatrogenic rupture of the trachea caused by double Lumen tube intubation
  2010
 59. Feily A; Pazyar N; Rafaeie E; Khazanee A; Namazi MR
  An unusually large squamous cell carcinoma mass arising from the lower lip
  2010
 60. Skela-Savič Brigita; Zurc Joca; Hvalič-Touzery Simona
  Staranje populacije, potrebe starostnikoc in nekateri izzivi za zdravstveno nego
  [Population ageing, the needs of the elderly and challenges for nursing]
  2010
 61. Trobec Irena; Ličen Sabina; Žvanut Boštjan; Plazar Nadja; Čemažar Maja
  Vpliv urinske inkontinence na kakovost življenja starostnikov v domu za starejše
  [Impact of urinary incontinence on quality of life in elderly nursing home residents]
  2010
 62. Miščević Mirza; Hamzaoglu Azmi; Ljuca Farid; Gavrankapetanović Ismet; Nadarević Amra; Rejec-Smrke Barbara; Smrke Dragica
  Minimalno invazivna hirurgija patoloških prijeloma kičme - vertebroplastika i kifoplastika na Klinici za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu
  [Minimally invasive surgery of pathologic spine fractures - vertebroplasty and kyphoplasty at Department of orthopedics and traumatology of Clinical centre University of Sarajevo]
  2009
 63. Bunc Matjaž; Ažman-Juvan Katja; Ambrožič Jana; Mušič Špela; Kontestabile Bojan; Cerar Andraž; Lopatič Irena; Lakič Nikola; Zorman Darko
  Prva vstavitev biološke aortne zaklopke preko femoralne arterije v Sloveniji
  [First transfemoral biologic aortic valve implantation in Slovenia]
  2010
 64. Smrke Dragica; Biščević Mirza
  Prijelom kuka - osobni, obiteljski i društveni problem treće životne dobi
  [Hip fracture - personal, family and social problem of the third age]
  2008
 65. Požek Igor; Rozman Aleš
  Lung cancer seeding along needle track after CT guided transthoracic fine-needle aspiration biopsy - case report
  [Zasevki pljučnega raka v punkcijskem kanalu po CT vodeni transtorakalni tankoigelni aspiracijski biopsiji - prikaz primera]
  2010
 66. Wollina U; Schoenlebe J
  Giant keratoacanthoma-like cutaneous horn of the upper leg: a case report
  2010
 67. Kogoj Aleš
  Zakaj so starostniki samomorilno bolj ogroženi?
  [Why are elderly at greater risk of suicide?]
  2010
 68. Železnik Danica
  Self-care behavior styles and the functional ability of elderly people living in their home environmenr
  [Vedenjski stili samooskrbe in funkcionalne sposobnosti starostnikov v domačem okolju]
  2010
 69. Ličen Sabina; Trobec Irena; Čemažar Maja; Plazar Nadja
  Demenca - izziv ali stiska zaposlenih v domovih za starejše
  2010
 70. Videčnik-Zorman Jerneja; Maraspin-Čarman Vera
  Okužbe pri starostnikih
  [Infections in the elderly]
  2010
 71. Pretnar-Oblak J; Zaletel M; Hajnšek TM; Meglič B; Hočevar-Boltežar I; Popović M
  Isolated bulbar paralysis in a patient with medullar tau pathology: a case report
  2010
 72. Jelenik Zsuzsanna; Keller Michael; Briggs Benjamin; Strle Franc
  Tick-borne encephalitis and golden agers: position paper of the International scientific working group on tick-borne enchepalitis (ISW-TBE)
  2010
 73. Bunc Matjaž; Ažman-Juvan Katja; Mušič Špela; Kontestabile Bojan; Gregorič Nadan; Lakič Nikola; Zorman Darko; Koželj Mirta; Geršak Borut
  Transapikalna vstavitev aortne zaklopke - prikaz primera
  [Transapical aortic valve implantation - case report]
  2010
 74. Bilban Marjan; Kocmur Marga
  Vozniška zmožnost v starejših letih s poudarkom na demenci
  [Driving capacity of elderly drivers emphasis on dementia]
  2010
 75. Ambrožič Jana; Zorman Darko; Ažman-Juvan Katja; Mušič Špela; Koželj Mirta; Bunc Matjaž
  Perkutana balonska dilatacija aortne zaklopke
  [Percutaneous balloon aortic valvuloplasty]
  2010
 76. Jensterle M; Pfeifer M; Sever M; Kocjan T
  Dihydrotachysterol intoxication treated with pamidronate: a case report
  2010
 77. Harih Metka; Pajnkirhar Majda
  Aplikacija teoretičnega modela Imogene M. King pri obravnavi starostnika s sladkorno boleznijo
  [Aplication of the Imogen M. King's nursing model in the treatment of elderly diabetes patients]
  2009
 78. Arnež ZM; Gherardi P; Ramella V; Renzi N
  L'utilizzo del lembo gran dorsale per la ricostruzione del cuoio capelluto: case report
  2008
 79. Lainščak Mitja; Duengen Hans-Dirk; Anker Stefan D
  Beta-blockers in elderly patients with heart failure: ready for prime time?
  2009
 80. Skok Pavel; Ocepek Andreja; Genslitskaya Ekaterina; Kavalar Rajko
  Peutz-Jegherjev sindrom: predstavitev bolnika in pregled literature
  [Peutz-Jeghers syndrome: presentation of a patient and literature review]
  2009
 81. Peršič Vanja; Ponikvar Rafael; Buturović-Ponikvar Jadranka
  Preoperative ultrasonographic mapping of blood vessels before arteriovenous fistula construction in elderly patients with end-stage renal disease
  2009
 82. Kravos A; Bubnič-Sotošek K
  Ankle-brachial index screening for peripheral artery disease in asymptomatic patients between 50 and 70 years of age
  2009
 83. Jan J; Križaj D
  Accuracy of root canal length determination with the impedance ratio method
  2009
 84. Ećimović Patricija; Lahajnar-Čavlović Slavica; Kompan Lidija
  Paliativna oskrba v intenzivni medicini - prikaz primera in pregled literature
  [Palliative care in intensive care medicine - case report and literature review]
  2009
 85. Petek-Šter Marija; Cedilnik-Gorup Eva; Klančič Dean
  Polifarmacija in neprimerno predpisovanje zdravil pri starostnikih v domovih starejših občanov
  [Polypharmacy and inappropriate drug prescribing in elderly nursing home residents]
  2009
 86. Starina-Zupan Manca; Kogoj Aleš
  Geriatric depression scale in screening for suicidal ideation in general practice
  2008
 87. Šuran David; Kanič Vojko; Golob-Gulič Tatjana; Naji Husam-Franjo; Lipovec Robert
  Neučinkovitost nizkomolekularnega heparina pri preprečevanju tromboze na umetni mitralni zaklopki
  [Low-molecular-weight heparin treatment failure in prevention of prosthetic mitral valve thrombosis]
  2009
 88. Komadina Radko
  The hip fracture is an injury and a disease at the same time
  [Zlom kolka je poškodba in bolezen hkrati]
  2008
 89. Rode Matjaž
  Ustna votlina v starosti
  [Oral cavity and old age]
  2008
 90. Lokar Rok
  Dileme pri obravnavi starostnika v ambulanti družinske medicine
  [Dilemmas in the treatment of the elderly patient in general practice]
  2008
 91. Kogoj Aleš
  Kognitivne in duševne motnje v starosti - ocena potreb
  [Cognitive and mental disorders in old age - estimation of needs]
  2008
 92. Jaki-Mekjavič Polona
  Starostnik in motnje vida
  [Visual impairment of the elderly]
  2008
 93. Herman Simon; Tonin Martin
  Poškodbe starostnikov
  [Injures in elderly patients]
  2008
 94. Mušič Ema
  Starostniki in pljučne bolezni
  [The elderly and lung diseases]
  2008
 95. Horvat Matija
  Bolezni srca pri starostnikih - pristop k bolniku in splošni ukrepi
  [Diseases of the heart in elderly patients: systematic clinical approach to patient and general measures]
  2008
 96. Medved Robert; Tičar Zdenka
  Pogled Ministrstva za zdravje na staranje prebivalstva in ukrepi za zadovoljevanje potreb starostnikov
  [Ministry of healts's view of population ageing and measures for meeting in the elder care needs]
  2008
 97. Turk Zmago; Jesenšek-Papež Breda; Turk Eva
  Specifičnosti rehabilitacije starostnikov
  [Specifity of the rehabilitation of the elderly]
  2008
 98. Tetičkovič Erih
  Posebnosti v obravnavi mo ganske kapi pri starostnikih
  [Special considerations in management of stroke in elderly patients]
  2008
 99. Ocepek Julija; Zupan Anton
  Dom IRIS: rešitve in svetovanje za invalidne in starejše osebe
  2008
 100. Zaletel Marija; Kovačev Asja Nina; Zaletel-Kragelj Lijana
  Nebesedna komunikacija med stanovalci domov starejših občanov in zaposlenimi
  [Neverbal communications among the residents of the homes for the elderly and their caregivers]
  2008

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko