biomedicina slovenica


vo="case report" : 2901

 1. Flis Vojko; Matela Jože; Breznik Silva; Henry Michel
  Endovascular repair of renal artery aneurysm with the multilayer stent - a short report
  [Znotrajžilno zdravljenje anevrizme ledvične arterije z novo večslojno mrežasto žilno opornico - kratko poročilo]
  2012
 2. Cvetko Erika
  A case of an unusual arrangement of numerous tributaries to the middle temporal vein and its fenestration
  2013
 3. Vujasinović Miroslav; Kikec Zdenko; Hafner Matjaž; Ferlan-Marolt Vera
  S ciprofloksacinom povzročena holestatska okvara jeter - prikaz primera
  [Ciprofloxacin-induced cholestatic liver injury - a case report]
  2012
 4. Pavlović MD; Adamič M; Schuller-Petrović S
  Secondary telangiectasia after radiofrequency closure of saphenous vein: a result of blocked outflow of a feeding vein?
  2012
 5. Perdan-Pirkmajer Katja; Hočevar Alojzija; Rotar Žiga; Ferlan-Marolt Vera; Žibert Janez; Gučev Filip; Tomšič Matija
  Tumour necrosis factor-alpha inhibitor-induced hepatic injury in patients with rheumatoid arthritis: two case reports and an analysis of the laboratory data from the Slovenian national biologicals registry
  2012
 6. Kozar Sergeja; Štivan Sabina
  Anestezija in epidermolysis bullosa
  [Anaesthesic management in patients with epidermolysis bullosa]
  2012
 7. Kariž Stojan; Rupnik Erik; Košnik Mitja
  Acute myocardial infarction associated with hypersensitivity to wasp sting
  [Akutni miokardni infarkt in preobčutljivostna reakcija po piku ose]
  2012
 8. Soršak Titina; Frangež Igor
  Ruptura kite dolge iztegovalke palca na nogi
  [Rupture of extensor hallucis longus tendon]
  2012
 9. Jereb Matjaž; Pečaver Blaž; Tomažič Janez; Muzlovič Igor; Avšič-Županc Tatjana; Premru-Sršen Tanja; Levičnik-Stezinar Snežna; Karner Primož; Strle Franc
  Severe human granulocytic anaplasmosis transmitted by blood transfusion
  2012
 10. Tomšič Matija; Praprotnik Sonja; Louie James S; Townes John
  Septic arthritis
  2010
 11. Obermajer S; Kuhar M
  Strateški vsadki pri snemnoprotetični oskrbi: prikaz primera
  [Strategic implants in tremovable prosthodontic treatment: case report]
  2011
 12. Mohar Janez
  Untreated early onset scoliosis - the natural progression of a debilitating and ultimately deadly disease
  2012
 13. Baltaci Davut; Akyazi Hikmet; Kandis Hayati; Saritas Ayhan; Mungan Sevdegul; Hamdi-Kara Ismail
  Ornidazole-induced fixed drug eruption: a case report
  [Fiksni medikamentozni eksantem, ki ga izzove ornidazol: prikaz primera]
  2012
 14. Faganel-Kotnik Barbara; Kitanovski Lidija; Rajić Vladan; Paro-Panjan Darja; Jazbec Janez; Benedik-Dolničar Majda
  Znotrajlobanjska krvavitev pri novorojenčku s težko obliko hemofilije A: prikaz primera in pregled literature
  [Intracranial haemorrhage in a neonate with severe haemophilia A: a case report and literature review]
  2012
 15. Černi Igor; Breznikar Brane; Štante Matej
  Krvaveč Mecklov divertikel - laparoskopski pristop
  [Laparoscopic treatment of a bleeding Meckel's diverticulum]
  2012
 16. Writzl Karin; Rener-Primec Zvonkaž; Gnidovec-Stražišar Barbara; Osredkar Damjan; Pečarič-Meglič Nuška; Stirn-Kranjc Branka; Nishiyama Kiyomi; Matsumoto Naomichi; Saitsu Hirotomo
  Early onset West syndrome with severe hypomyelination and coloboma-like optic discs in a girl with SPTAN1 mutation
  2012
 17. Husein-ElAhmed H; Hernandez-Soriano MI; Aneiros-Cachaza J; Ruiz-Carrascosa JC; Naranjo-Sintes R
  Ulceration of the scalp: lipogranuloma induced by industrial oils in an interior decorator
  2011
 18. Morais P; Baudrier T; Santos A; Mota A; Duarte AF; Ventura J; Azevedo F
  Parallel development and course of pheochromocytoma and giant squamous cell carcinoma of the leg: a new paraneoplastic syndrome?
  2011
 19. Badri T; Hawilo AM; Benmously R; Fenniche S; Mokhtar I
  Acitretin-induced pyogenic granuloma
  2011
 20. Milobratović D; Vukićević J
  Localized Darier's disease
  2011
 21. Song JE; Krunic AL
  A rare variant of generalized granuloma annulare presenting with chronic Epstein-Barr virus infection: coincidence or association?
  2011
 22. Fernandez-Flores A; Rodriguez-Prado N
  An ulcerated lesion due to HSV-2 infection with a CD56+ cell predominant inflammatory infiltrate
  2011
 23. Gueltekin Salih Sinan; Dilli Alper; Tuerker-Arikoek Ata; Bostanci Hasan; Oguz-Hasdemir Ahmet
  The false-positive radioiodine I-131 uptake in the foreign body granuloma located in gluteal adipose tissue: case report
  [Lažno pozitivni privzem radioaktivnega J-131 v tujkovem granulomu lokaliziranem v glutealnem maščevju]
  2012
 24. Botros Maikel; Chang Kenneth; Miller Robert; Krishnan Sunil; Iott Matthew
  Recurrent invasive lobular carcinoma presenting as a ruptured breast implant: case report
  [Ponovitev invazivnega lobularnega raka dojke pri bolnici z rupturo implantata dojke]
  2012
 25. Vujasinović Miroslav; Ivartnik Maja; Tretjak Martin
  Sindrom kanabinoidne hiperemeze - prikaz primera
  [Cannabinoid hyperemesis syndrome - case report]
  2012
 26. Kern Izidor; Zidarn Mihela; Bitenc Marko
  Fatalna anafilaktična reakcija med anestezijo
  [Fatal anaphylactic reaction during anesthesia]
  2012
 27. Benedik Barbara; Farkaš-Lainščak Jerneja; Košnik Mitja; Kadivec Saša; Lainščak Mitja
  Mini nutritional assessment score predicts rehospitalisations in patients with chronic obstructive pulmonary disease
  2011
 28. Petelin M; Kopač I; Skalerič E; Gašperšič R
  Načrtovanje vstavitve zobnih vsadkov v zmerno zožen čeljustni greben - prikaz primera
  [Implant placement planning in a moderately resorbed alveolar ridge: a case report]
  2011
 29. Krokter-Kogoj Tina; Kogoj Aleš
  Nevroleptični maligni sindrom in prikaz primera
  [Neuroleptic malignant syndrome and a case report]
  2011
 30. Glaser Marjana; Glaser Andrej
  Preprečevanje in zdravljenje zapletov kronične limfocitne levkmije (prikaz primera)
  [Prevention and treatment of complications of chronic lymphocytic leukemia (case presentation)]
  2011
 31. Velnar Tomaz; Pregelj Rado; Limbaeck-Stokin Clara
  Brain meningioma invading and destructing the skull bone: replacement of the missing bone in vivo
  [In vivo nadomestitev kosti pri meningeomu, ki je vraščal in uničeval lobanjsko kost]
  2011
 32. Algin Oktay; Ozmen Evrim; Ersoy Pamir Eren; Karaoglanoglu Mustafa
  Periampullary localized pancreatic intraepithelial neoplasia-3 (PanIn-3): evaluation with contrast-enhanced MR cholangiography (MRCP)
  [Ugotavljanje periampularne lokalizirane pankreatične intraepitelijske neoplazije-3 (PanIN-3) z MR holangiografijo, ojačeno s kontrastom]
  2011
 33. Vodušek Ana-Lina; Novaković Srdjan; Stegel Vida; Jereb Berta
  Genotyping of BRCA1, BRCA2, p53, CDKN2A, MLH1 and MSH2 genes in a male patient with secondary breast cancer
  [Ugotavljanje genotipov BRCA1, BRCA2, p53, CDKN2A, MLH1 in MSH2 pri moškem s sekundarnim rakom dojke]
  2011
 34. Tezcan Yilmaz; Koc Mehmet
  Hepatocellular carcinoma with subcutaneous metastasis: case report
  [Hepatocelularni rak s podkožnim zasevkom v predelu skalpa]
  2011
 35. Najem N; Zadeh VB
  Letter to the editor: allergic contact dermatitis to black henna
  2011
 36. Majewski S; Nawrocka A; Wydrzynska A; Owczarek W; Schwartz R A
  Nodular Kaposi's sarcoma associated with colon cancer
  2011
 37. Yaghoobi R; Razi T; Feily ;
  Clinical image: An unusual pigmented basal cell carcinoma arising from vulva
  2011
 38. Badri T; Ben-Jennet S; Fenniche S; Benmously R; Mokhtar I; Hammami H
  Reflex sympathetic dystrophy syndrome in a child
  2011
 39. Santos VM; Santos SC; Nogueira PRM Jr; Borges NMF
  Erysipelas in the elderly: Are the concerns and economic burden increasing? Apropos of a case
  2011
 40. Sever Matjaž; Horvat-Ledinek Alenka; Prestor Borut; Popović Mara; Zaletel-Zadravec Lorna; Pretnar Jože
  Histiocitni sarkom - prikaz primera s pregledom zdravljenja
  [Hystiocytic sarkoma - a case report with the review of treatment]
  2011
 41. Kojović M; Glavač D; Ožek B; Zupan A; Popović M
  De novo P102L mutation in a patient with Gerstmann-Straeussler-Scheinker disease
  2011
 42. Zaletel Marjan; Šurlan-Popović Katarina; Pretnar-Oblak Janja; Žvan Bojana
  Moyamoya syndrome with arteriovenous dural fistula after head trauma
  2011
 43. Grošelj-Grenc Mojca; Kalan Gorazd; Vidmar Ivan; Škofljanec Andreja; Pokorn Marko; Vodiskar Janez
  Successful use of venovenous extracorporeal membranous oxygenation in a 22-month old boy with necrotizing pneumonia, osteomyelitis and septic shock caused by Panton Valentine leukocidin - producing Staphylococcus aureus
  2011
 44. Letonja Mitja; Šantl-Letonja Marija
  With computed tomography confirmed anterolateral left ventricular pseudoaneurysm in patient with dilatative alcoholic cardiomyopathy
  2011
 45. Brvar Miran
  Neželeni učinki in zastrupitve zaradi samozdravljenja
  [Adverse effects and poisoning due to self-medication]
  2011
 46. Akkari H; Buossofara L; Saidi W; Ghariani N; Sriha B; Belajouza C; Denguezli M; Nouira R
  Bilateral idiopathic hyperkeratosis of the nipple and areola
  2011
 47. Torres T; Fernandes I; Sanches M; Selores M
  Foscarnet-induced penile ulceration
  2011
 48. Bagher-Zadeh V; Najem N; El-Sayed-Hanafy M
  Pseudoxanthoma elasticum-like papillary dermal elastolysis
  2011
 49. Badri T; Kenani N; Benmously R; Debbiche A; Mokhtar I; Fenniche S
  Isolated genital annular lichen planus
  2011
 50. Broshtilova V; Bardarov E; Kazandijeva J; Marina S
  Tufted hair folliculitis: a case report and literature review
  2011
 51. Novak Polona; Zver Samo
  Redke pridobljene motnje hemostaze kot vzrok podaljšanih krvavitev s prikazom dveh primerov
  [Rare acquired hemostatic disorders as a cause of prolonged bleeding - presentation of two case reports]
  2011
 52. Ban-Frangež Helena; Steblovnik Lili; Stanisavljevič Dragoje; Šinkovec Jasna
  Ektopična decidua v nosečnosti - prikaz primera ter pregled literature
  [Ectopic decidua in pregnancy - Case report and a review of the literature]
  2011
 53. Petric Vlasta; Rotdajč Romana; Šeruga Maja
  Avtoimuni citopeniji pri bolniku z navadno spremenljivo imunsko pomanjkljivostjo
  [Autoimmune cytopenias related to common variable immunodeficiency]
  2011
 54. Perdan-Pirkmajer K; Koren-Kranjc M; Tomšič M
  A successfully treated pancreatitis caused by a CMV infection in a lupus patient
  2011
 55. Jan Z; Pfeifer M; Zorn B
  Reversible testosterone-induced azoospermia in a 45-year-old man attending an infertility outpatient clinic
  2012
 56. Nadrah Kristina; Cerar Tjaša; Papst Lea; Volkar-Meglič Jelka; Matičič Mojca; Karner Primož; Vidmar Ludvik; Mueller-Premru Manica; Beović Bojana
  Lactococcus garvieae septicaemia in a patient with artificial heart valves
  2011
 57. Hojs Nina; Ekart Robert; Svenšek Franc
  Zastrupitev z etilenglikolom
  [Ethylene glycol intoxication]
  2011
 58. Homan Matjaž; Avčin Tadej
  Nodularity of the small intestine in a child with systemic mastocytosis associated with hyperimmunoglobulin m syndrome
  2011
 59. Leonardis Lea; Zidar Janez; Le Bail Anne; Sternberg Damien
  Relapses and remissions of hypokalaemic periodic paralysis and multiple sclerosis in the same patient
  2011
 60. Klokočovnik Tomislav; Antonič Miha; Kšela Juš; Krdžalič Alisa; Selimović Mirsada
  A giant sternum-eroding aneurysm of the ascending aorta and aortic arch
  [Gigantska anevrizma navzgornje aorte in aortnega loka z erozijo prsnice]
  2011
 61. Petruša Katja; Ećimović Patricija
  Huda akutna hiponatriemija pri transuretralni resekciji prostate - prikaz primera in pregled literature
  [Severe acute hyponatriemia and transurethral resection of the prostate - case presentation and overview of literature]
  2011
 62. Poredoš Peter; Gradišek P; Testen C; Derganc M
  Severe methemoglobinaemia due to benzocaine-containing 'burn cream': two case reports in an adult and in a child
  2011
 63. Arnež Maja; Avšič-Županc Tatjana; Ružić-Sabljić Eva
  Acute myositis associated with the initial phase of tick-borne encephalitis
  2011
 64. Cerar Andraž; Rakovec Peter; Bunc Matjaž
  Inappropriate sinus tachycardia treatment with ivabradine - three case reports
  [Zdravljenje neustrezne sinusne tahikardije z ivrabradinom - predstavitev treh primerov]
  2011
 65. Kogoj Polonca; Ažman-Juvan Katja; Mušič Špela; Ambrožič Jana; Kontestabile Bojan; Zorman Darko; Bunc Matjaž
  Balloon aortic valvuloplasty as a bridge to aortic valve replacement ni patients who require urgent non-cardiac surgery
  [Balonsko širjenje aortne zaklopke kot premostitev do zamenjave aortne zaklopke pri bolnikih, ki potrebujejo nujni nekardiološki operativni poseg]
  2011
 66. Markota Andrej; Bergauer Andrej; Sinkovič Andreja; Zorko Anton
  Massive subcutaneous emphysema and pneumomediastinum as a complication of congestive heart failure: a case report
  [Obsežen podkožni emfizem in pnevmomediastinum kot zaplet srčnega popuščanja: prikaz primera]
  2011
 67. Alibegović A; Čolnik M; Kocijančič B
  Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG): two case reports with fatal complications
  2011
 68. Zupanc T; Černe K; Koželj G; Štefanič B
  Fatal intoxication with ethyl tertiary-butyl ether: a case report
  2011
 69. Kovač Janko; Gubenšek Jakob; Marn-Pernat Andreja; Buturović-Ponikvar Jadranka; Kersnič Boštjan; Pretnar Jože; Ponikvar Rafael
  Citrate anticoagulation during post-dilution hemodiafiltration with a high cut-off (theralite) membrane
  2011
 70. Gasparini Mladen; Jakomin Tomaž
  Endovascular treatment of an axillary artery pseudoaneurysm after anterior shoulder dislocation: a case report
  [Znotrajžilno zdravljenje lažne anevrizme pazdušne arterije, nastale po sprednjem izpahu rame: prikaz primera]
  2011
 71. Krstanoska Frosina; Umek-Brcman Irena; Fikfak Nataša; Čeh Marija; Preložnik-Zupan Irena
  Resni neželeni učinki zdravljenja kronične levkemije z zaviralci tirozinske kinaze - prikaz primerov in pregled literature
  [Severe adverse effects associated with tyrosine kinase inhibitors therapy in chronic myeloid leukaemia - case reports and literature review]
  2011
 72. Štunf Špela; Lumi Xhevat; Drnovšek-Olup Brigita
  Preserved scleral patch graft for unexpected extreme scleral thinning found at the scleral buckling procedure: a case report
  2011
 73. Bregant T; Paro-Panjan D; Borinc-Beden A
  Prirojeni stridor zaradi enostranske paralize glasilk
  [Congenital stridor due to unilateral vocal cord paralysis]
  2010
 74. Mlakar Gorazd; Grosek Štefan; Mole Helena; Kopriva Silvester; Zupančič Živa; Primožič Janez; Eržen Janez
  Platypnea-orthodeoxia-like syndrome in a septic newborn with late appearance of right congenital diaphragmatic hernia
  2011
 75. Tomkova H; Vankova L; Pock L; Šternbersky J
  Segmental Darier's disease postpartum and following tubal ligation
  2010
 76. Gatti A; di Meo N; Trevisan G
  Dermoscopy of eccrine acrospiroma masquerading as nodular malignant melanoma
  2010
 77. Ozaslan E; Purnak T; Senel E
  Facial petechiae as a complication of diagnostic endoscopy
  2010
 78. Manousaridis I; Loeser C; Goerdt S; Hassel JC
  Managing scleromyxedema with intravenous immunoglobulin: acute worsening of scleromyxedema with biclonal gammopathy
  2010
 79. Ascari-Raccagni A; Dondas A; Righini MG; Trevisan G
  A skin helix flap to correct circular skin loss on the nasal ala
  2010
 80. Smrkolj Š; Rakar S; Malić S; Šinkovec J; Kobal B
  Advanced embryonal rhabdomyosarcoma of the uterine cervix: a case report
  2011
 81. Bunc Gorazd; Ravnik Janez; Velnar Tomaž
  Iatrogeni spinalni epiduralni absces: prikaz primera in pregled literature
  [Spinal epidural abscess following epidural analgesia: a case report and review of literature]
  2011
 82. Breznik V; Potočnik M; Miljković J
  Papulonodular secondary syphilis in a 52-year-old non-HIV heterosexual patioent
  2010
 83. Žnidaršič Marta; Rink Nina; Grosek Štefan; Ilijaš Ana; Bohorč-Gazvoda Irena; Jenko Klemen
  Atrezija hoan - prikaz primera
  [Choanal atresia - case report]
  2011
 84. Kenda Jana; Zaletel Marjan
  Spontana obojestranska disekcija notranjih vratnih arterij pri 45-letnici
  [45-year-old female with bilateral spontaneous internal carotid artery dissection]
  2011
 85. Vidmar Vesna; Orešič-Barać Tijana; Miljković Jovan
  Multipli keratoakantomi
  [Multiple keratoacanthomas]
  2011
 86. Didanovič Vojko; Kansky Andrej; Eberlinc Andreja; Dovšak Tadej; Kočar Miha; Ihan-Hren Nataša
  Prelaminirani prosti reženj temporalne fascije za nadomestitev sluznice ustnega dna
  [Prelaminated temporal fascia free flap for reconstruction of the floor of the mouth]
  2011
 87. Uršič Tina; Steyer Andrej; Kopriva Silvester; Kalan Gorazd; Krivec Uroš; Petrovec Miroslav
  Human bocavirus as the cause of a life-threatening infection
  2011
 88. Stepišnik A; Paro-Panjan D; Kornhauser-Cerar L
  Zellwegerjev sindrom
  [Zellweger syndrome]
  2008
 89. Banič Borut; Banič Andrej; Voegelin Esther; Bonel Harald M; Weinand Christian
  Large ulcerating metastasizing basal cell carcinoma of the back
  [Obsežen ulcerozni metastatski bazalnocelični karcinom na hrbtu]
  2011
 90. Omejc Mirko
  Laparoscopic removal of an ingested pin migrating into the liver
  [Laparoskopska odstranitev zaužite bucike, ki je zašla v jetra]
  2010
 91. Božikov Krešimir; Repež Andrej
  Vzpostavitev hotenega nasmeha s temporalno mišico pri parezi obraznega živca - prikaz nove kirurške tehnike
  [Lengthening temporalis myoplasty for lip reanimation - a case report]
  2011
 92. Šimc Mojca; Rožman Primož
  Naturally occurring anti-E red-cell antibodies in a 3-month old infant
  [Naravna anti-E eritrocitna protitelesa prisotna pri trimesečnem otroku]
  2010
 93. Preložnik-Zupan Irena; Terčelj Marjeta; Salobir Barbara; Škerget Matevž
  A case of sarcoidosis with hematologic manifestation
  [Primer sarkoidoze s hematološkimi spremembami]
  2010
 94. Gilotta Irene; Brvar Miran
  Accidental poisoning with Veratrum album mistaken for wild garlic (Allium ursinum)
  2010
 95. Smrkolj Š; Rakar S; Štolfa A; Kobal B
  Giant pelvic retroperitoneal liposarcoma: case report
  2010
 96. Godina-Kariž Stanka; Kariž Stojan; Cvetičanin Branko
  Ocular ischemic syndrome as initial manifestation of bilateral internal carotid artery occlusion
  [Sindrom očesne ishemije kot začetni znak obojestranske zapore notranjih karotidnih arterij]
  2010
 97. Skitek Petra; Stirn-Kranjc Branka
  Razširjeni gliom vidne poti pri najstniku
  [Extensive optic pathway glioma in a teenager]
  2010
 98. Pečjak Urša; Štabuc-Šilih Mirna
  Hidrops pri keratokonusu - primer treh bolnikov
  [Hydrops in keratoconus - report of three patients]
  2010
 99. Hawlina Marko; Drnovšek-Olup Brigita
  Obojestransko idiopatsko vnetje orbite: prikaz dveh primerov in pregled področja
  [Bilateral idiopathic orbital inflammation: report of two cases with a review]
  2010
 100. Mervic L; Dragoš V; Pavlović MD
  Linear IgA bullous dermatosis of childhood: successful treatment with miocamycin and topical corticosteroid
  2009

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko