biomedicina slovenica


vo="child preschool" : 9

 1. Turk K
  Prikaz epidemije jersinioze v vzgojnovarstveni ustanovi. (Epidemic of yersiniosis in a babyy care unit)
  1987
 2. Bregar-Fuss Nevenka
  Spremljanje rasti in razvoja predšolskih otrok
  [Follow-up of growth and development of preschool children]
  1987
 3. Kunaver M
  Vzgojno-varstveni zavodi in obolevnost otrok za akutnimi kardiorespiratornimi infekti. (Morbidity of children in kindergartens for acute respiratory infects)
  1987
 4. Brunčko A; Kancler K; Drev J
  Onesnaženo ozračje in pogostnost recidivnih obstruktivnih bronhitisov pri predšolskih otrocih v Mariborski regiji. (Polluted athmosphere and frequency of repeting obstruktive bronchitis in pre-school children in Maribor region)
  1987
 5. Bregar-Fuss Nevenka
  Morbiditeta predšolskih otrok v SR Sloveniji
  [Morbidity of pre-school children in SR Slovenia]
  1987
 6. Vrbič V
  Five-year experience with fissure sealing
  1986
 7. Kavkler M
  Specialno-pedagoška obravnava predšolskih otrok z motnjami v duševnem razvoju. (The role of a special education teacher in the treatment of mentally handicapped preschool children)
  1987
 8. Škapin M; Homan D; Zalašček S
  Pedontološka obravnava otrok pred tretjim letom starosti
  [Paedodontic management of children under three year of age]
  1986
 9. Kunaver M
  Vzgojno-varstveni zavodi in obolevnost otrok za akutnimi respiratornimi infekti.
  1986


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko