biomedicina slovenica


vo="child school" : 9

 1. Vauhnik Jože
  Vpliv programirane in strokovno vodene telesne vzgoje na nekatere morfološke, motorične in kognitivne dimenzije učencev 2. razreda osnovne šole
  [The influence of programmed physical education on some morphological, motoric and cognitive dimensions of pupils in the second grade of elementary school]
  1986
 2. Mrevlje G; Farčnik K
  Izkušnja šolskega zdravnika pri obravnavi psihosomatske reakcije. (Experience of a school children's physician with treatment of psychosomatic reaction)
  1987
 3. Kos A
  Pogosto bolan otrok in šola. (Frequently ill child and school)
  1987
 4. Bartenjev M
  Vpliv rednega čiščenja zob na zdravje zobovja šolskih otrok
  1986
 5. Arnuš R
  Preventivno delo fizioterapevta pri slabostih telesnih drž
  1987
 6. Dreo A; Drev J; Lukan B; Lojen V; Mar M; Gros I
  Epidemiološke raziskave vplivov specifičnih emisij na zdravje prebivalstva
  1986
 7. Premik M
  Nekateri kazalci oralnega zdravja šoloobveznih otrok v SR Sloveniji
  [Some oral health indicators elementary school population in SR Slovenia - Yugoslavia]
  1986
 8. Gregorič A; Oberiter V; Schmidt I; Adamčić M; Gulić F; Nikolić T; Schaubach E
  Hypertension in Slovene schoolchildren population
  1986
 9. Homan D; Lađić J
  Stanje stalnih zob pri otrocih prvih in sedmih razredov osnovnih šol SR Slovenije v šolskih letih 1979-80 in 1983-84
  [The condition of permanent teeth in children attending first and seventh grades of Slovene primary schools in the school years 1979-80 and 1983-84]
  1986


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko