biomedicina slovenica


vo="child" : 5881

 1. Čižek-Sajko Mojca; Čižek Niko; Jereb Berta
  Suicide among childhood cancer survivors in Slovenia
  2012
 2. Primožič Jasmina; Perinetti Giuseppe; Contardo Luca; Ovsenik Maja
  Diagnostic performance of 3-dimensional evaluation of palatal vault changes in assessing successful treatment of constricted maxilla in growing subjects
  2013
 3. Steyer A; Sagadin M; Kolenc M; Poljšak-Prijatelj M
  Whole genome sequence analysis of bovine G6P[11] rotavirus strain found in a child with gastroenteritis
  2012
 4. Primožič Jasmina; Franchi Lorenzo; Perinetti Giuseppe; Richmond Stephen; Ovsenik Maja
  Influence of sucking habits and breathing pattern on palatal constriction in unilateral posterior crossbite-a controlled study
  2012
 5. Bregant Tina; Derganc Metka; Neubauer David
  Uporaba magnetnoresonančnega slikanja z difuzijskimi tenzorji v pediatriji
  [Diffusion-tensor magnetic resonance imaging in pediatrics]
  2012
 6. Krug Isabel; Penelo Eva; Fernandez-Aranda Fernando; Anderluh Marija
  Low social interactions in eating disorder patients in childhood and adulthood: a multi-centre European case control study
  2013
 7. Arnež Maja; Ružić-Sabljić Eva
  The importance of the size of erythema migrans (EM) for diagnosis of Lyme borreliosis in Slovenian children
  [O pomembnosti velikosti erythema migrans (EM) za diagnozo lymske borelioze pri otrocih v Sloveniji]
  2012
 8. Primožič Jasmina; Perinetti Giuseppe; Richmond Stephen; Ovsenik Maja
  Three-dimensional evaluation of facial asymmetry in association with unilateral functional crossbite in the primary, early, and late mixed dentition phases
  2013
 9. Erčulj Nina; Faganel-Kotnik Barbara; Debeljak Maruša; Jazbec Janez; Dolžan Vita
  DNA repair polymorphisms influence the risk of second neoplasm after treatment of childhood acute lymphoblastic leukemia
  2012
 10. Primožič J; Perinetti G; Zhurov A; Richmond S; Ovsenik M
  Assessment of facial asymmetry in growing subjects with a three-dimensional laser scanning system
  2012
 11. Maček Jerneja; Gosar David; Tomori Martina
  Is there a correlation between ADHD symptom expression between parents and children?
  2012
 12. Balantič M; Rijavec M; Škerbinjek-Kavalar M; Šuškovič S; Šilar M; Košnik M; Korošec P
  Asthma treatment outcome in children Is associated with vascular endothelial growth factor A (VEGFA) polymorphisms
  2012
 13. Pavlič A
  Zdravljenje vitalnih mlečnih zob z globokim kariesom
  [Treatment of vital deciduous teeth with deep caries]
  2011
 14. Brecelj Jelka; Šuštar Maja; Pečarič-Meglič Nuška; Škrbec Miha; Stirn-Kranjc Branka
  VEP characteristics in children with achiasmia, in comparison to albino and healthy children
  2012
 15. Philip Moshe; Danne Thomas; Shalitin Shlomit; Buckingham Bruce; Laffel Lori; Tamborlane William; Battelino Tadej
  Use of continuous glucose monitoring in children and adolescents
  2012
 16. Serec Maša; Švab Igor; Kolšek Marko; Švab Vesna; Moesgen Diana; Klein Michael
  Health-related lifestyle, physical and mental health in children of alcoholic parents
  2012
 17. Prelesnik N
  Zdravstvena problematika romskih otrok na Kočevskem
  [Heath problems among Roma children in the Kočevje area]
  2011
 18. Kersnik-Levart T
  Novosti pri obravnavi otrok po dokazani okužbi sečil
  [Update on the evaluation of children after proven urinary tract infection]
  2011
 19. Avčin S; Prelog T; Kavčič M; Kitanovski L; Anžič J; Benedik-Dolničar M; Rajić V; Zadravec-Zaletel L; Debeljak M; Jazbec J
  Zdravljenje akutne limfoblastne levkemije pri otrocih v Sloveniji
  [Treatment of childhood acute lymphoblastic leukaemia in Slovenia]
  2011
 20. Krneta B; Primožič J; Zhurov A; Richmond S; Ovsenik M
  Three-dimensional evaluatuion of facial morphology in children aged 5-6 years with a class III malocclusion
  2012
 21. Battelino Tadej; Bode Bruce W
  Continuous glucose monitoring in 2011
  2012
 22. Ludvigsson Johnny; Krisky David; Casas Rosaura; Battelino Tadej; Castano Luis; Greening James; Kordonouri Olga; Otonkoski Timo; Pozzilli Paolo; Robert Jean-Jacques; Veeze Henk J; Palmer Jerry
  GAD65 antigen therapy in recently diagnosed type 1 diabetes mellitus
  2012
 23. Battelino Tadej; Phillip Moshe; Bratina Nataša; Nimri Revital; Oskarsson Per; Bolinder Jan
  Effect of continuous glucose monitoring on hypoglycemia in type 1 diabetes
  2011
 24. Child Christopher J; Zimmermann Alan G; Scott Robin S; Cutler Gordon B Jr; Battelino Tadej; Blum Werner F
  Prevalence and incidence of diabetes mellitus in GH-treated children and adolescents: analysis from the GeNeSIS observational research program
  2011
 25. Schnell Oliver; Alawi Hasan; Battelino Tadej; Ceriello Antonio; Diem Peter; Felton Anne; Grzeszczak Wladyslaw; Harno Kari; Kempler Peter; Satman Ilhan; Verges Bruni
  Addressing schemes of self-monitoring of blood glucose in type 2 diabetes: a European perspective and expert recommendation
  2011
 26. de Schepper Jean; Hojbi Rasmussen Michael; Gučev Zoran; Eliakim Alon; Battelino Tadej
  Long-acting pegylated human GH in children with GH deficiency: a single-dose, dose-escalation trial investigating safety, tolerability, pharmacokinetics and pharmacodynamics
  2011
 27. Kusters DM; de Beaufort C; Widhalm K; Guardamagna O; Bratina N; Ose L; Wiegman A
  Paediatric screening for hypercholesterolaemia in Europe
  2012
 28. Primožič Simona; Tavčar Rok; Avbelj Magdalena; Dernovšek Mojca Zvezdana; Ravnik-Oblak Maja
  Specific cognitive abilities are associated with diabetes self-management behavior among patients with type 2 diabetes
  2012
 29. Bajić Steven; Berden Pavel; Podnar Tomaž
  Aortic valve regurgitation following percutaneous closure of patent ductus arteriosus
  2011
 30. Avčin S; Prelog T; Kavčič M; Kitanovski L; Anžič J; Benedik-Dolničar M; Rajić V; Zadravec-Zaletel L; Debeljak M; Jazbec J
  History of treatment and long-term outcome of childhood acute lymphoblastic leukemia in Slovenia
  2011
 31. Tršinar Bojan; Tršinar Primož
  Vpliv trajanja zdravljenja na učinkovitost maksimalne električne stimulacije pri otrocih z nenevrogenim čezmerno aktivnim sečnim mehurjem in s težavami pri mokrenju
  [Influence of the duration of treatment on the effectiveness of anal maximal electrical stimulation in children with nonneurogenic overactive bladder and micturition problems]
  2012
 32. Erčulj Nina; Faganel-Kotnik Barbara; Debeljak Maruša; Jazbec Janez; Dolžan Vita
  Influence of folate pathway polymorphisms on high-dose methotrexate-related toxicity and survival in childhood acute lymphoblastic leukemia
  2012
 33. Mičetić-Turk Dušanka; Šikić-Pogačar Maja
  Klinična uporaba probiotikov v pediatriji
  [Clinical use of probiotics in pediatrics]
  2011
 34. Močnik A; Bec M
  Akutno šepanje pri otroku
  [The acutely limping child]
  2011
 35. Pula S; Čelofiga A; Ravnik IM
  Psihiatrična soobolevnost pri otrocih in mladostnikih z epilepsijo, odporno na zdravljenje
  [Comorbidity of psychiatric disorders in children and adolescents with medically refractory epilepsy]
  2011
 36. Mohar-Bregar P; Gruber Z; Ivankovič-Kacjan M; Čižman M
  Zunajčrevesni zapleti rotavirusne okužbe prebavil
  [Extraintestinal complications of rotaviral gastrointestinal infections]
  2011
 37. Kopač M; Kersnik-Levart T
  Smernice za obravnavo otrok z idiopatskim nefrotskim sindromom
  [Guidelines for the evaluation of children with idiopathic nephrotic syndrome]
  2011
 38. Hadjidekov George; Hadjidekova Savina; Tonchev Zahari; Bakalova Rumiana; Aoki Ichio
  Assessing renal function in children with hydronephrosis - additional feature of MR urography
  [Ocena ledvične funkcije pri otrocih s hidronefrozo - dodatna možnost magnetnoresonančne tomografije]
  2011
 39. Bratina Nataša; Hadžić Vedran; Battelino Tadej; Pistotnik Borut; Pori Maja; Šajber Dorica; Žvan Milan; Škof Branko; Jurak Gregor; Kovač Marjeta; Dervišević Edvin
  Slovenske smernice za telesno udejstvovanje otrok in mladostnikov v starostni skupini od 2 do 18 let
  [Slovenian guidelines for physical activity in children and adolescents in the age group 2-18 years]
  2011
 40. Badri T; Ben-Jennet S; Fenniche S; Benmously R; Mokhtar I; Hammami H
  Reflex sympathetic dystrophy syndrome in a child
  2011
 41. Vegar-Zubović Sandra; Kristić Spomenka; Lincender Lidija
  Magnetic resonance urography in children - when and why?
  [Urografija z magnetno resonanco pri otrocih - kdaj in zakaj?]
  2011
 42. Žitnik Simona EK; Vesel Tina; Avčin Tadej; Šilar Mira; Košnik Mitja; Korošec Peter
  Monitoring honeybee venom immunotherapy in children with the basophil activation test
  2012
 43. Primožič Jasmina; Farčnik Franc; Ovsenik Maja
  Places in the dental arch that show a greater variability in tooth number, shape and position - a prevalence study
  2012
 44. Grošelj-Grenc Mojca; Kalan Gorazd; Vidmar Ivan; Škofljanec Andreja; Pokorn Marko; Vodiskar Janez
  Successful use of venovenous extracorporeal membranous oxygenation in a 22-month old boy with necrotizing pneumonia, osteomyelitis and septic shock caused by Panton Valentine leukocidin - producing Staphylococcus aureus
  2011
 45. Uršič Tina; Jevšnik Monika; Žigon Nina; Krivec Uroš; Borinc-Beden Andreja; Praprotnik Marina; Petrovec Miroslav
  Human bocavirus and other respiratory viral infections in a 2-year cohort of hospitalized children
  2012
 46. Kavalar MS; Balantič M; Šilar M; Košnik M; Korošec P; Rijavec M
  Association of ORMDL3, STAT6 and TBXA2R gene polymorphisms with asthma
  2012
 47. Zaletel Katja; Gaberšček Simona; Pirnat Edvard; Krhin Blaž; Hojker Sergej
  Ten-year follow-up of thyroid epidemiology in Slovenia after increase in salt iodization
  2011
 48. Primožič Jasmina; Baccetti Tiziano; Franchi Lorenzo; Richmond Stephen; Farčnik Franc; Ovsenik Maja
  Three-dimensional assessment of palatal change in a controlled study of unilateral posterior crossbite correction in the primary dentition
  2013
 49. Eržen Ivan; Kukec Andreja; Zaletel-Kragelj Lijana
  Air pollution as a potential risk factor for chronic respiratory diseases in children: a prevalence study in Koper municipality
  2010
 50. Kozar Sergeja; Benedik Janez
  Sedacija otrok
  [Pediatric sedation]
  2011
 51. Malgaj Tine
  Tridimenzionalno ovrednotenje oblikovnih značilnosti obraza otrok v obdobju predpubertetne rasti
  2011
 52. Primožič Jasmina; Perinetti Giuseppe; Richmond Stephen; Ovsenik Maja
  Three-dimensional longitudinal evaluation of palatal vault changes in growing subjects
  2012
 53. Andreoli L; Nalli C; Motta M; Norman GL; Binder WL; Nuzzo M; Frassi M; Lojacono A; Avčin T; Meroni PL
  Sottopopolazioni di anticorpi anti-beta2glicoproteina I con diverso potenziale patogenetico: fine specificita` nei confronti dei domini della beta2glicoproteina I
  [Subpopulations of anti-beta2glycoprotein I antibodies with different pathogenic potential: fine specificity against the domains of beta2glycoprotein I]
  2010
 54. Nalli C; Andreoli L; Motta M; Norman GL; Shums Z; Binder WL; Nuzzo M; Frassi M; Lojacono A; Avčin T
  La fine specificita degli anticorpi anti-beta2 glicoproteina I nelle malattie autoimmuni sistemiche e prevalentemente diretta verso il dominio 1
  [Fine specificity of anti-beta2glycoprotein I antibodies in systemic autoimmune diseases is mostly directed against domain 1]
  2011
 55. Homan Matjaž; Avčin Tadej
  Nodularity of the small intestine in a child with systemic mastocytosis associated with hyperimmunoglobulin m syndrome
  2011
 56. Kotnik P; Bratina N; Battelino T
  Uporaba inzulinske črpalke in neprekinjenega merjenja koncentracije glukoze pri otrocih, mladostnikih in mladih odraslih s sladkorno boleznijo
  [Overview of the use of the insulin pump and continuous glucose monitoring in children, adolescents and young adults with diabetes]
  2011
 57. Koželj Vesna; Vegnuti Miljana; Drevenšek Martina; Hortis-Dzierzbicka Maria; Gonzalez-Landa Gonzalo; Hanstein Siiri; Klimova Irena; Kobus Kazimierz; Kobus-Zalesna Katarzyna; Semb Gunvor; Shaw William C
  Palate dimensions in six-year-old children with unilateral cleft lip and palate; a six-center study on dental casts
  2012
 58. Eberlinc Andreja; Koželj Vesna
  Incidence of residual oronasal fistulas: a 20-year experience
  2012
 59. Novljan Gregor; Rus Rina R; Koren-Jeverica Anja; Avčin Tadej; Ponikvar Rafael; Buturović-Ponikvar Jadranka
  Detection of dialysis access induced limb ischemia by infrared thermography in children
  2011
 60. Pokorn Marko; Švent-Kučina Nataša; Mueller-Premru Manica; Grošelj-Grenc Mojca; Kalan Gorazd; Brecelj Janez
  Klinička slika, liječenje i ishod invazivnih infekcija s bakterijom Staphylococcus aureus u djece
  [Clinical manifestations, treatment and outcome of invasive Staphyloccocus aureus in children]
  2011
 61. Zabukovec Marina; Vidmar Vesna; Mičetić-Turk Dušanka
  Celiakija v severovzhodni Sloveniji v obdobju 1999-2009
  [Celiac disease in North-East Slovenia between 1999-2009]
  2011
 62. Poredoš Peter; Gradišek P; Testen C; Derganc M
  Severe methemoglobinaemia due to benzocaine-containing 'burn cream': two case reports in an adult and in a child
  2011
 63. Uršič Tina
  Pogostnost in klinični pomen okužbe s človeškim bokavirusom pri otrocih v Sloveniji
  [Frequency and clinical assessment of human bocavirus infection in Slovenian children]
  2011
 64. Arnež Maja; Avšič-Županc Tatjana; Ružić-Sabljić Eva
  Acute myositis associated with the initial phase of tick-borne encephalitis
  2011
 65. Perkovič-Benedik Mirjana; Zaletel Marjan; Pečarič-Meglič Nuška; Podnar Tomaž
  A right-to-left shunt in children with arterial ischaemic stroke
  2011
 66. Kremesec Milena; Štupnik Špela; Salihović Mensur; Marić Stela; Novak-Janković Vesna; Paver-Eržen Vesna
  Comparison of needed end-tidal concentration of sevoflurane in children with balanced intravenous intraoperative analgesia versus epid ral caudal intraoperative analgesia: prospective randomized trial
  2011
 67. Rogač Mihael; Meznarič Marija; Zeviani Massimo; Sperl Wolfgang; Neubauer David
  Functional outcome of children with mitochondrial diseases
  2011
 68. Rus Rina R; Novljan Gregor; Buturović-Ponikvar Jadranka; Kovač Janko; Premru Vladimir; Ponikvar Rafael
  Vascular access in children on chronic hemodialysis: a Slovenian experience
  2011
 69. Kosem R; Drevenšek M; Koželj V
  Ekstrakcije mlečnih zob
  [Extraction of primary teeth]
  2011
 70. Rogač M; Rener-Primec Z; Župančič N
  Migrena pri otroku in mladostniku: obravnava in zdravljenje
  [Migraine in childhood and adolescence: current approach and treatment]
  2010
 71. Borinc-Beden Andreja; Perko Jure; Terčelj Robert; Kreft Samo
  Potek zdravljenja akutne okužbe dihal pri slovenskih otrocih s sirupom, ki vsebuje izvleček listov bršljana
  [Treatment of acute respiratory infections in Slovenian children with ivy leaf extract syrup]
  2011
 72. Zemann W; Karcher H; Drevenšek M; Koželj V
  Sagittal maxillary growth in children with unilateral cleft of the lip, alveolus and palate at the age of 10 years: an intercentre comparison
  2011
 73. Cotič Jasna; Ovsenik Maja
  Problematika pravočasne razpoznave in obravnave neizraslih podočnikov
  [Issues with early detection and treatment of impacted canines]
  2011
 74. Toplak Nataša; Dolezalova Pavla; Constantin Tamas; Sediva Anna; Pašić Srdjan; Čižnar Peter; Avčin Tadej
  Periodic fever syndromes in Eastern and Central European countries: results of a pediatric multinational survey
  2010
 75. Trampuš-Bakija Alenka
  Pediatric thrombosis
  2010
 76. Primožič Jasmina; Richmond Stephen; Kau Chung How; Zhurov Alexei; Ovsenik Maja
  Three-dimensional evaluation of early crossbite correction: a longitudinal study
  2013
 77. Vilhar Barbara; Strgulc-Krajšek Simona
  Science goes to school: a new model for introduction of modern biology teaching strategies to Slovene schools
  [Znanost gre v šolo: nov pristop k uvajanju sodobnih metod poučevanja bioloških vsebin v slovenske šole]
  2010
 78. Dvoršak-Erker Andreja; Gregorič Alojz
  Ultrazvočno merjenje velikosti ledvic pri populaciji slovenskih otrok
  [Sonographic measurements of renal size in slovenian population of children]
  2011
 79. Sever Ecijo; Marion Ljubo; Ovsenik Maja
  Relationship between masticatory cycle morphology and unilateral crossbite in the primary dentition
  2011
 80. Bregant T
  Vročinski krči
  [Febrile seizures]
  2009
 81. Bratina Nataša; Battelino Tadej
  Insulin pumps and continuous glucose monitoring (CGM) in preschool and school-age children: how schools can integrate technology
  2010
 82. Battelino Tadej; Phillip Moshe
  Real-time continuous glucose monitoring in randomized control trials
  2010
 83. Blazina Štefan; Bratanič Nevenka; Širca-Čampa Andreja; Blagus Rok; Orel Rok
  Bone mineral density and importance of strict gluten-free diet in children and adolescents with celiac disease
  2010
 84. Badri T; Hammami H; Benmously R; Mokhtar I; Fenniche S
  Dermoscopic diagnosis of pediculosis capitis
  2010
 85. Novljan Gregor; Kersnik-Levart Tanja; Ključevšek Damjana; Kenig Anton; Kenda Rajko B
  Ultrasound detection of vesicoureteral reflux in children
  2010
 86. Pavlič Alenka; Battelino Tadej; Trebušak-Podkrajšek Katarina; Ovsenik Maja
  Craniofacial characteristics and genotypes of amelogenesis imperfecta patients
  2011
 87. Volk Jure; Kadivec Maksimiljan; Marolt-Mušič Maja; Ovsenik Maja
  Three-dimensional ultrasound diagnostics of tongue posture in children with unilateral posterior crossbite
  2010
 88. Meško Maja; Štihec Jože; Kršmanc-Šiško Polona; Karpuljk Damir; Videmšek Mateja
  Relation between participation in sport activities and drug-taking among 14 year-old primary school pupils in Slovenia
  [Povezava med športnim udejstvovanjem in uživanjem drog pri 14-letnih učencih in učenkah osovnih šol v Sloveniji]
  2010
 89. Podgornik Helena; Jazbec Janez
  Uporaba panelov FISH pri otroških akutnih levkemijah
  [FISH panels for pediatric acute leukemias]
  2010
 90. Tekavčič-Pompe Manca; Stirn-Kranjc Branka; Brecelj Jelka
  Chromatic VEP in children with congenital colour vision deficiency
  2010
 91. Vuković Klavdija; Žnidaršič Marta; Arnež Maja
  Borelijski limfocitom pri otrocih v Sloveniji - demografske, klinične in laboratorijske značilnosti
  [Borrelial lymphocytoma in children in Slovenia - demographic, clinical and laboratory characteristics]
  2010
 92. Marovt M; Kokol R; Stanimirović A; Miljković J
  Cutaneous leishmaniasis: a case report
  2010
 93. Tekavčič-Grad Onja; Zavasnik Anka
  Kako v šolskem okolju prepoznavati depresivnega ali suicidalnega otroka in mladostnika?
  2009
 94. Petrovič M; Koren M; Janičijevič Z
  Dnevna otroška bolnišnica - da otrok ne bi bolelo
  [Daily hospital for children - let's avoid pain in children]
  2010
 95. Rožič M; Rauter K
  Uporaba morfinskih preparatov pri otrocih z rakom
  [The use of morphine in children with cancer]
  2010
 96. Oštir M
  Ali je 5% EMLA učinkovita pri zmanjševanju bolečine ob venepunkciji pri otroku v primerjavi z nefarmakološkimi ukrepi? - pregled literature
  [Is EMLA effective in reducting pain at venipuncture in children compared to non pharmacological intervenzions? - literature review]
  2010
 97. Buerger-Lazar M
  Psihološki vidiki in priprava otroka na zdravstvene posege
  [Psychological aspects and preparation of the child for medical procedures]
  2010
 98. Tominšek M
  Atravmatska zdravstvena nega - nepogrešljiva pri obravnavi otroka in/ali mladostnika
  [Atravmatic health care - indispensable in the management of the child and/or adolescent]
  2010
 99. Hren M; Retelj S
  Atopijski dermatitis - problemi in pomen pravilne nege kože
  [Atopic dermatitis - problems and the impotrance of appropriate skin care]
  2010
 100. Slemenšek L; Žalik Z
  Prehranjenost otroka z rakom
  [Nutritional status of children with cancer]
  2010

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko