biomedicina slovenica


vo="child, preschool" : 442

 1. Primožič Jasmina; Perinetti Giuseppe; Contardo Luca; Ovsenik Maja
  Diagnostic performance of 3-dimensional evaluation of palatal vault changes in assessing successful treatment of constricted maxilla in growing subjects
  2013
 2. Primožič Jasmina; Franchi Lorenzo; Perinetti Giuseppe; Richmond Stephen; Ovsenik Maja
  Influence of sucking habits and breathing pattern on palatal constriction in unilateral posterior crossbite-a controlled study
  2012
 3. Primožič J; Perinetti G; Zhurov A; Richmond S; Ovsenik M
  Assessment of facial asymmetry in growing subjects with a three-dimensional laser scanning system
  2012
 4. Prelesnik N
  Zdravstvena problematika romskih otrok na Kočevskem
  [Heath problems among Roma children in the Kočevje area]
  2011
 5. Krneta B; Primožič J; Zhurov A; Richmond S; Ovsenik M
  Three-dimensional evaluatuion of facial morphology in children aged 5-6 years with a class III malocclusion
  2012
 6. Nalli C; Andreoli L; Motta M; Norman GL; Shums Z; Binder WL; Nuzzo M; Frassi M; Lojacono A; Avčin T
  La fine specificita degli anticorpi anti-beta2 glicoproteina I nelle malattie autoimmuni sistemiche e prevalentemente diretta verso il dominio 1
  [Fine specificity of anti-beta2glycoprotein I antibodies in systemic autoimmune diseases is mostly directed against domain 1]
  2011
 7. Kremesec Milena; Štupnik Špela; Salihović Mensur; Marić Stela; Novak-Janković Vesna; Paver-Eržen Vesna
  Comparison of needed end-tidal concentration of sevoflurane in children with balanced intravenous intraoperative analgesia versus epid ral caudal intraoperative analgesia: prospective randomized trial
  2011
 8. Primožič Jasmina; Richmond Stephen; Kau Chung How; Zhurov Alexei; Ovsenik Maja
  Three-dimensional evaluation of early crossbite correction: a longitudinal study
  2013
 9. Badri T; Hammami H; Benmously R; Mokhtar I; Fenniche S
  Dermoscopic diagnosis of pediculosis capitis
  2010
 10. Šmid E
  Distrofija pri otroku in pomen pravilne prehrane - prikaz primera
  [Failure to thrive in a child and the importance of proper diet - a case report]
  2010
 11. Blazina Š; Meglič A
  Hemolitično uremični sindrom, povezan z okužbo s Streptococcusom pneumoniae
  [Haemolytic uraemic syndrome associated with Streptococcus pneumoniae infection]
  2009
 12. Poličnik Rok; Hlastan-Ribič Cirila; Pokorn Dražigost
  Prehranjevalne navade predšolskih otrok v Ljubljani in okolici
  [Nutritional habits of pre-school children in Ljubljana and its surroundings]
  2009
 13. Ovsenik M
  Incorrect orofacial functions until 5 years of age and their association with posterior crossbite
  2009
 14. Primožič Jasmina; Ovsenik Maja; Richmond Stephen; Kau Chung How; Zhurov Alexei
  Early crossbite correction: a three-dimensional evaluation
  2009
 15. Steyer Andrej; Bajželj Mojca; Žnuderl Martina; Berce Ingrid; Drinovec Bojan; Harlander Tatjana; Orešič Nadja; Ravnik Mateja; Štorman Alenka; Trkov Marija; Poljšak-Prijatelj Mateja
  Molecular epidemiology of rotaviruses during rotavirus vaccine introduction in Slovenia
  [Molekularna epidemiologija rotavirusov v obdobju uvajanja rotavirusnega cepiva v Sloveniji]
  2009
 16. Božiček Franc
  Obvezno cepljenje predšolskih otrok v celjski regiji; ali je pomembno, kdo otroke cepi?
  [The obligatory vaccination extent of pre-school children in the Celje region; is it important, who performs vaccination of children?]
  2008
 17. Lenassi Eva; Likar Katarina; Stirn-Kranjc Branka; Brecelj Jelka
  VEP maturation and visual acuity in infants and preschool children
  2008
 18. Meglič A; Grosek Š; Benedik-Dolničar M; Avčin T
  Atypical haemolytic uremic syndrome complicated by microangiopathic antiphospholipid-associated syndrome
  2008
 19. Vodenik Andreja
  Merjenje IgE-protitelesnega odziva na alergene kravjega mleka in jajčnega beljaka pri dojenčkih in majhnih otrocih
  [Measurements of specific IgE respomse against allergens from cow's milk and egg white in infants and small children]
  2008
 20. Debeljak M; Trebušak-Podkrajšek K; Aplenc R; Jazbec J
  A case study of X-linked lymphoproliferative disease - a patient with a novel SH2D1A gene mutation
  [Prikaz primera bolnika z na kromosom X vezano limfoproliferativno boleznijo z novo mutacijo v genu SH2D1A]
  2008
 21. Mulaosmanović V
  Common variable immunodeficiency and pure erythroid hypoplasia due to chronic parvovirus B-19 infection - case report
  [Splošna variabilna imunska opmanjkljivost in izolirana eritroidna hipoplazija zaradi kronične okužbe s parvovirusom B-19 - prikaz primera]
  2008
 22. Čižnar P; Horakova J; Šufliarska S; Bodova I; Fabriciova K
  Adenosine deaminase deficiency in a child - case report from Slovakia
  [Otrok s pomanjkljivostjo adenozin deaminaze - prikaz primera iz Slovaške]
  2008
 23. Gutierrez-Aguirre Ion; Steyer Andrej; Boben Jana; Gruden Kristina; Poljšak-Prijatelj Mateja; Ravnikar Maja
  Sensitive detection of multiple rotavirus genotypes with a single RT-qPCR assay
  2008
 24. Besednjak-Kocijančič L
  Pojav tikov in halucinacij pri deklici zdravljeni z montelukastom - prikaz primera
  [Tics and hallucinations in a girl treated with montelukast - case report]
  2007
 25. Pij M; Dragoš V
  Eritropoetična protoporfirija - prikaz primera
  [Erythropoietic protoporphyria - case report]
  2007
 26. Eržen Ivan
  Svinec v krvi triletnikov z območja Mežiške doline
  2006
 27. Ovnič Stanislav; Bricman Ivo
  Travmatska luksacija kolka pri otroku (prikaz primera in pregled literature)
  [Traumatic dislocation of the hip in children (case report and a review of literature)]
  2006
 28. Globevnik-Velikonja Vislava
  Psihomotorni razvoj prezgodaj rojenih otrok v predšolskem obdobju
  2006
 29. Mramor Majda
  Pomen timske obravnave prezgodaj rojenega otroka v predšolskem obdobju
  2006
 30. Kokol Manja; Korošec-Kapel Anita
  Izkušnje pri povezovanju otrok rednega vrtca ter otrok s posebnimi potrebami
  [Experiences with connecting children in kindergarten and people with special needs]
  2006
 31. Auersperger Anka; Markovič Marijana
  Povezovanje gibalno oviranih otrok z otroci rednih vrtcev z namenom socializacije in komunikacije v socialnem okolju
  [The interaction between physical disabled children and children from ordinary kindergardens with purpose of socialization and communication in social environment]
  2006
 32. Avčin Tadej; Silverman Earl D; Forte Vito; Schneider Rayfel
  Nasal septal perforation: a novel clinical manifestation of systemic juvenile idiopathic arthritis/ adult onset Still's disease
  2005
 33. Jelenc F; Strlič M; Gvardijančič D
  Meckel's diverticulum perforation with intraabdominal hemorrhage
  2002
 34. Besednjak-Kocijančič Lilijana
  Vpliv izpostavljenosti pasivnemu kajenju v prvem letu starosti na prevalenco alergijske astme pri petletnih otrocih
  [Relationship between passive tobacco smoke exposure in the first year of life and the development of allergic asthma in 5-years old children]
  2006
 35. Medica I; Zmak M; Peršić M
  Dermatitis herpetiformis in a 30-month-old child
  2003
 36. Arnež Maja
  Ponovna okužba z Borrelio burgdorferi sensu lato
  2006
 37. Ahčan Jerneja; Pleterski-Rigler Dušica
  Lymski artritis
  2006
 38. Arnež Maja
  Meningitis
  2006
 39. Pleterski-Rigler Dušica
  Borelijski limfocitom pri otroku
  2006
 40. Arnež Maja
  Multipli erythema migrans
  2006
 41. Lenassi Eva; Likar Katarina
  Razvoj otrokovega vida
  2005
 42. Šušteršič Petja
  Specifični IgE proti alergenom kravjega mleka in jajčnega beljaka pri dojenčkih in majhnih otrocih
  [Specific IgE against antigens from cow's milk and egg's white in infants]
  2006
 43. Steyer A; Poljšak-Prijatelj M; Barlič-Maganja D; Bufon T; Marin J
  The emergence of rotavirus genotype G9 in hospitalised children in Slovenia
  2005
 44. Ferjančič Jožica; Orel Rok; Ščepanović Ratko; Sirnik Mitja
  Prehrana otrok v vrtcih
  1999
 45. Avbelj Magdalena; Saje-Hribar Nada; Seher-Zupančič Margareta; Brcar Polona; Kotnik Primož; Iršič Andrej; Bratanič Nina; Kržišnik Ciril; Battelino Tadej
  Prevalenca čezmerne prehranjenosti in debelosti med pet let starimi otroki in 15 oziroma 16 let starimi mladostnicami in mladostniki v Sloveniji
  [Overweight and obesity prevalence among 5 year old children and 15 to 16 year old adolescents in Slovenia]
  2005
 46. Kersnik-Levart Tanja; Kenda Rajko B
  Okužba sečil pri dojenčkih in majhnih otrocih
  [Urinary tract infection in infants and small children]
  2005
 47. Mraz M; Baltesova T; Podracka L
  Renal abscess in an otherwise healthy 4-years-old girl
  [Ledvični absces pri sicer zdravi 4-letni deklici]
  2005
 48. Anonymous ;
  Delovno gradivo seminarja z delavnico Prehrana predšolskih otrok; 2005 maj 10; Ljubljana
  2005
 49. Barič Ljubica; Širca-Čampa Andreja
  Praktične vaje: primer varovalnega jedilnika za predšolske otroke in izpeljava dietnih jedilnikov
  2005
 50. Topolovec Natalija; Repič-Harl Marjana
  Vloga medicinske sestre pri zgodnjem odkrivanju motenj hranjenja s pomočjo SPP-3
  2005
 51. Jelen B; Ovsenik M; Vidmar G; Košir N
  Povezava med trajanjem dojenja, pogostostjo sesalnih razvad in zobnih ter čeljustnih nepravilnosti
  [The influence of breast-feeding on the development of sucking habits and malocclusion]
  2005
 52. Košir N
  Predšolski otrok - pacient v zobozdravstvu
  [The pre-school child as a dental patient]
  2005
 53. Hijazi Ali; Mazhar Rashid; Bricelj Vladimir; Robida Andrej
  Embolization of Gianturco coil into the pulmonary artery: requiring emergency surgical intervention
  1999
 54. Robida Andrej; Venkatraman B
  Anomalous left pulmonary artery without pulmonary artery sling
  1998
 55. Bricelj Vlado; Robida Andrej
  Coil occlusion of arteriovenous fistula of the vertebral artery in a child
  1998
 56. Borinc-Beden Andreja
  Akutni laringitis - doktrinarni pristop k zdravljenju
  [Acute laryngitis - guidelines to the management]
  2005
 57. Marčun-Varda Nataša; Gregorič Alojz
  Twenty-four-hour ambulatory blood pressure monitoring in infants and toddlers
  2005
 58. Gregorič Alojz; Rabelink Gwenda M; Kokalj-Vokač Nadja; Marčun-Varda Nataša; Zagradišnik Boris
  Eighteen-year follow-up of a patient with partial hypoxanthine phosphoribosyltransferase deficiency and a new mutation
  2005
 59. Bratanič Nevenka; Vesel Samo; Uršič-Bratina Nataša; Žerjav-Tanšek Mojca; Sedmak Marjeta; Kržišnik Ciril; Battelino Tadej
  Familiarna hiperholesterolemija
  2005
 60. Černelč Matejka
  Merjenje pljučne funkcije pri otrocih, mlajših od 5 let
  2005
 61. Kastrevc Barbara
  Vloga materinske šole pri zmanjšanju kariesa 3-letnih otrok v širši novomeški regiji
  [Impact of parental classess on dental caries decrease of three year old children in wider Novo mesto region]
  2005
 62. Koprivc Ivanka; Domanjko Majda
  Zdravstveno varstvo otrok (0-6 let) na primarni ravni
  2005
 63. Eržen Ivan; Janet Evgen
  Svinec v krvi tri leta starih otrok, ki živijo na območju zgornje in spodnje Mežiške doline
  [Blood lead concentrations in three-year-old children living of the upper and lower Mežica valley]
  2005
 64. Roić Goran; Borić Igor; Posarić Vesna; Bastić Mislav; Župančič Božidar
  Symptomatic imperforate Cowper's syringocele in a 5-year-old boy
  [Simptomatska neperforirana Cowperjeva siringokela pri 5-letnem dečku]
  2005
 65. Patkovič-Colarič Jasmina
  Infestacija triletnih otrok s črevesnimi zajedalci na Dolenjskem v letu 2003
  [Infestation with intestinal parasites in three year old children in lower Carniola in year 2003]
  2004
 66. Seher-Zupančič Margareta
  Družina in oblikovanje življenjskega sloga predšolskih otrok
  2004
 67. Gnidovec-Stražišar Barbara; Neubauer David
  Sleep disturbances in infants and toddlers
  2004
 68. Popović Mara; Dolenc-Stražar Zvezdana; Anžič Jožica; Luzar Boštjan
  Childhood malignant blue nevus of the ear associated with two intracranial melanocytic tumors-metastases or neurocutaneous melanosis?
  2004
 69. Širca-Čampa Andreja
  Prehrana dojenčka in majhnega otroka
  2004
 70. Dželalija Boris; Avšič-Županc Tatjana; Medić Alan; Milić Neven
  Neuobičajeni oblik bolesti mačjeg ogreba
  [Unusual form of cat scratch disease]
  2004
 71. Todorovič-Guid M; Kanič Z
  Pomen preprečevanja zastrupitev pri majhnih otrocih
  [The importance to prevent all potentially dangerous exposure to harmful substances]
  2004
 72. Martinuč-Porobič J; Accetto M
  Prikaz bolnika z alergijo na peniciline in cefalosporine
  [Case report of a patient allergic to penicillins and cephalosporins]
  2004
 73. Kopač Štefan; Jereb Berta
  Medulloblastoma in children 0-3 years old: forty years' experience in Slovenia
  2004
 74. Lanišnik Boštjan; Didanovič Vojko; Čizmarevič Bogdan
  First branchial cleft anomaly, a case for misdiagnosis
  2004
 75. Shehadeh Naim; Battelino Tadej; Galatzer Avinoam; Naveh Tova; Hadash Amir; de Vries Liat; Phillip Moshe
  Insulin pump therapy for 1-6 year old children with type 1 diabetes
  2004
 76. Puc Teja
  Otrok v družini (od spočetja do 3. leta starosti)
  2003
 77. Gnidovec-Stražišar Barbara
  Spalne navade dojenčka in malčka
  2002
 78. Ovsenik Maja; Farčnik Franc M; Verdenik Ivan
  Comparison of intra-oral and study cast measurements in the assessment of malocclusion
  2004
 79. Zaletel Zdenka; Domanjko Majda
  Zdravstveno varstvo otrok (0-6 let) na primarni ravni
  2003
 80. Korenini-Kavšek J; Mokorel T; Košir N
  Vpliv zgodnje preventivne dejavnosti na obolevnost za kariesom pri 3-letnih otrocih
  [Influence of early preventive care on the prevalence of caries in three-year-old children]
  2004
 81. Pirnat Nina
  Pravi ukrepi jih omilijo: nalezljive bolezni pri otrocih
  2003
 82. Pavlovčič V; Pečak F
  Surgical treatment of clubfoot: the significance of talocalcaneonavicular malposition correction
  1999
 83. Stergar Eva
  Prevention: family and childhood
  2002
 84. Kunstelj Tone
  Diagnostika in zdravljenje ultrazvočno ugotovljenega razširjenega votlega sistema ledvic pri otrocih do 6.leta starosti
  2001
 85. Rezinger Vlasta; Domanjko Majda
  Zdravstveno varstvo otrok (0-6 let) na primarni ravni
  2002
 86. Fidler-Mis Nataša
  Prehrana predšolskih otrok
  2002
 87. Antonič-Degač Katica; Kaić-Rak Antoinette; Mesaroš-Kanjski Elika
  Prehrambeni standardi in normativi za načrtovanje prehrane v vrtcih
  2002
 88. Groleger Katja
  Ustreznost normativov vprašalnika za oceno prizadetosti otrok za populacijo slovenskih otrok
  2003
 89. Besednjak-Kocijančič L
  Zdravljenje akutnih okužb dihal in vnetij ušes v dispanzerju za otroke
  [Medical treatment of acute respiratory infection and otitis media in the primary paediatric health centre]
  2003
 90. Meglič Anamarija; Avguštin-Čavić Marija
  Arterijska hipertenzija pri predšolskih otrocih
  2003
 91. Kopriva Silvester; Borinc-Beden Andreja; Černelč Mateja; Krivec Uroš; Praprotnik Martina; Vadnjal Jana; Maček Vasilija
  Tujki v dihalih
  2003
 92. Praprotnik Marina; Maček Vasilija; Kopriva Silvester
  Zdravljenje bronhiolitisa pri otrocih
  2003
 93. Stevanković Milina; Tadić Jelena; Vuković Jelena
  Grupna terapija u tretmanu mucanja predškolske dece u ambulantnim uslovima
  [Group therapy in treatment of developmental stuttering pre-school children with respect to ambulance conditions]
  2003
 94. Vizjak-Kure Tugomira
  Program stimulacije razvoja senzorike, motorike, kognicije, govora in jezika v predšolski logopedski skupini kot preventiva primanjkljajev na posameznih področjih učenja v šolskem obdobju
  2003
 95. Hunski Marija; Ivičević-Desnica Jelena; Horga Damir
  Izgovorni i ortodontski poremećaji u predškolskoj dobi
  [Articulary and orthodontic impairments in preschool children]
  2003
 96. Žnidarič Darinka
  Dejavniki tveganja v predporodnem, obporodnem in poporodnem obdobju pri otrocih z motnjo v govorno-jezikovni komunikaciji (MGJK) po mednarodni klasifikaciji (MKB-10. izdaja)
  2003
 97. Planšak Suzana; Hlastan-Ribič Cirila; Pokorn Dražigost
  Vsebnost maščob in beljakovin ter energijska gostota v mesnih in brezmesnih obrokih v vrtcih
  2003
 98. Železnik Neva
  Driska pri dojenčkih in majhnih otrocih
  2002
 99. Zupančič Maja
  Razvoj osebnostnih značilnosti predšolskih otrok
  [Development of personality characteristics of pre-school children]
  2002
 100. Jereb B; Kopač S
  Medulloblastoma in children 0-3 years old
  2002

1 101 201 301 401  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko