biomedicina slovenica


vo="dogs" : 309

 1. Domanjko-Petrič Aleksandra; Tomšič Katerina
  Diagnostic methods of cardiomyopathy in dogs - old and new perspectives and methods
  [Diagnostične metode za ugotavljanje dilatacijske kardiomiopatije pri psih - pregled starih in novih pogledov in metod]
  2008
 2. Rozman Janez; Četina Bojana
  Electroneurograms recorded from the left vagus nerve of a dog
  2006
 3. Uršič M; Ravnik D; Hribernik M; Pečar J; Butinar J; Fazarinc G
  Gross anatomy of the portal vein and hepatic artery ramifications in dogs: corrosion cast study
  2007
 4. Nemec Ana; Pavlica Zlatko; Petelin Milan; Eržen Damjan; Crossley David A
  Fractured canine teeth in dogs in Slovenia: fractures types and treatments performed
  2005
 5. Rozman A; Košnik M
  Dog - induced anaphylaxis
  2005
 6. Tozon Nataša; Kodre Veronika; Serša Gregor; Čemažar Maja
  Effective treatment of perianal tumors in dogs with electrochemotherapy
  2005
 7. Pavlica Z; Petelin M; Nemec A; Eržen D; Skalerič U
  Vpliv parodontitisa na celotno antioksidantno zmogljivost gingivalne tekočine in seruma pri psih
  [The influence of periodontitis on total antioxidant capacity in gingival crevicular fluid and serum in dogs]
  2005
 8. Zupan Igor; Krhin Blaž; Breskvar Urška; Zupan-Preložnik Irena; Rakovec Peter
  Effects of systolic atrial function on plasma renin activity and natriuretic peptide secretion after high rate atrial and ventricular pacing in dogs
  2005
 9. Rozman Janez; Ribarič Samo; Bunc Matjaž; Drevenšek Gorazd
  Modulation of a dog's internal organ function by selective stimulation of the splanchnic nerve
  2005
 10. Pavlica Z; Nemec A; Pogačnik A; Petelin M
  Vpliv parodontalne bolezni na patohistološka dogajanja v zobni pulpi pri psu
  [Histological changes in the dental pulp of dogs with periodontal diseases]
  2004
 11. Zupan I; Koželj M; Brecelj A; Rakovec P
  Sinus node dysfunction and impairment of global atrial conduction time after high rate atrial and ventricular pacing in dogs
  2003
 12. Starc Vito
  Effects of myogenic and metabolic mechanisms on the autoregulation of blood flow through muscle tissue: a mathematical model study
  2004
 13. Pavlica Zlatko; Petelin Milan; Nemec Alenka; Eržen Damjan; Skalerič Uroš
  Measurement of total antioxidant capacity in gingival crevicular fluid and serum in dogs with periodontal disease
  2004
 14. Zupan Igor
  Eksperimentalna kardiologija: električni, mehanični in nevrohumoralni učinki hitrega spodbujanja preddvorov pri raziskovalnem modelu na psih
  2004
 15. Rozman Janez; Bunc Matjaž
  Modulation of visceral function by selective stimulation of the left vagus nerve in dogs
  2004
 16. Rozman J; Mihić M; Bunc M; Princi T
  Modulation of PH in the stommach of a dog by selective stimulation of the left vagus nerve
  2004
 17. Zdovc Irena; Švara Tanja; Juntes Polona; Kotnik Tina; Ocepek Matjaž; Černe Manica; Pogačnik Milan
  The role of Aeromonas hydrophila bacterium as a causative agent of septicaemia in dogs
  [Vloga bakterije Aeromonas hydrophila kot povzročiteljice septikemije pri psih]
  2004
 18. Butinar Janoš; Mujagić Emir; Galac Sara
  The oestrus cycle in the bitch: a review article
  [Pojatveni ciklus pri psici]
  2004
 19. Duh Darja; Tozon Nataša; Petrovec Miroslav; Strašek Katja; Avšič-Županc Tatjana
  Canine babesiosis in Slovenia: molecular evidence of Babesia canis and Babesia canis vogeli
  2004
 20. Kodre Veronika; Tozon Nataša; Serša Gregor; Čemažar Maja
  Electrochemotherapy with cisplatin or bleomycin: clinical experience in dogs with perianal tumors
  2003
 21. Rozman Aleš; Košnik Mitja
  Anafilaksa po stiku s pasjo slino
  2004
 22. Rozman J; Bunc M; Zorko B
  Modulation of hormone secretion by functional electrical stimulation of the intact and incompletely dysfunctional dog pancreas
  2004
 23. Petelin M; Pavlica Z; Batista Urška; Štiblar-Martinčič Draga; Skalerič U
  Effects of periodontal dressings on fibroblasts and gingival wound healing in dogs
  2004
 24. Pavčnik Dušan; Andrews Robert T; Yin Quiang; Uchida Barry T; Timmermans Hans A; Corless Christopher; Toyota Naoyuki; Nakata Manabu; Kaufman John; Keller Frederick S
  A canine model for studying endoleak after endovascular aneurysm repair
  2003
 25. Lakkawar AW; Nair MG; Varshney KC; Sreekrishnan R; Rao VN
  Pathology of canine monocytic ehrlichiosis in a German shepherd dog
  [Patologija pasje monocitne erlihioze pri nemškem ovčarju]
  2003
 26. Petelin M; Pogačnik A; Pavlica Z
  Primerjava celjenja rane na dlesni po uporabi gingivalne obveze ali brez nje pri psu pasme beagle
  [Comparison of gingival wound healing with and without dressing in the beagle dog]
  2003
 27. Švara T; Juntes P; Pogačnik M; Gombač M; Hostnik P
  Imunohistokemično dokazovanje virusnega antigena v organih psov pri parvovirozi
  [Immunohistochemical demonstration of parvoviral antigen in the organs of dogs with canine parvovirus]
  2003
 28. Tozon N; Štrbenc M; Fazarinc G
  Določanje limfocitov T v limfomatoznih bezgavkah psov s pomočjo protiteles proti humanemu antigenu CD3
  [Detection of canine T lymphocytes in lymphoma-affected lymph nodes using antibodies directed against the human CD3 antigen]
  2003
 29. Pavlica Z; Erjavec V; Eržen D; Petelin M
  A full-mouth radiographic survey of periodontal bone loss in dogs
  2003
 30. Domanjko-Petrič A; Stabej P; Žemva A
  Dilated cardiomyopathy in Doberman pinschers: survival, causes of death and a pedigree review in a related line
  2002
 31. Rukshin V; Azarbal B; Finkelstein A; Shah PK; Čerček B; Tsang V; Kaul J
  Effects of GPIIb/Iia receptor inhibitor tirofiban (aggrastat) in ex vivo canine arteriovenous shunt model of stent thrombosis
  2003
 32. Rukshin V; Shah PK; Čerček B; Finkelstein A; Tsang V; Kaul S
  Comparative antithrombotic effects of magnesium sulfate and platelet GP IIb/IIIa inhibitors, tirofiban and eptifibatide, in a canine model of stent thrombosis
  2002
 33. Bunc M; Šuput D; Rozman J
  Improved stimulation of motor nerve using quasitrapezoidal stimulating pulses
  2003
 34. Nemec Alenka; Pečar Jani; Seliškar Alenka; Kompan Lidija; Butinar Janoš
  Assessment of acid-base status and plasma lactate concentrations in arterial, mixed venous, and portal blood from dogs during experimental hepatic blood inflow occlusion
  2003
 35. Nemec A; Drobnič-Košorok M; Skitek M; Pavlica Z; Galac S; Butinar J
  Total antioxidant capacity (TAC) values and their correlation with individual antioxidants in serum of healthy beagles
  2000
 36. Tozon Nataša; Petrovec Miroslav; Avšič-Županc Tatjana
  Clinical and laboratory features of the first detected causes of A. phagocytophila infections in dogs from Slovenia
  2003
 37. Rozman J; Trlep M; Zorko B; Bunc M
  Stimulation of nerves innervating the pancreas of a dog
  2002
 38. Kus M; Zajc I
  Preteklost dalmatinca in kratkega istrskega goniča v luči genetike
  2002
 39. Rozman Janez; Zorko Bojan; Bunc Matjaž; Mikac Urša; Tegou Evangelia
  Recording of ENGs from the nerves innervating the pancreas of a dog during the intravenous glucose tolerance test
  2002
 40. Toškan Borut
  Prazgodovinska pasja lobanja z Ljubljanskega barja
  [Prehistoric dog skull from Ljubljansko barje]
  2002
 41. Zupan Igor; Koželj Mirta; Butinar Janos; Rakovec Peter
  Impaired sinus node function and global atrial conduction time after high rate atrial pacing in dogs
  2002
 42. Koželj Mirta; Zupan Igor; Butinar Janos; Seliškar Alenka; Rakovec Peter
  Ehocardiographic evaluation of regional left atrial function after rapid atrial pacing
  2002
 43. Lukanc B; Seliškar A; Pečar J; Butinar J
  Primerjava halotanske in kombinirane intravenske anestezije z midazolamom in butorfanolom pri psih
  [Halothane anaesthesia in comparison with combined intravenous anaesthesia by midazolam and butorphanol in dogs]
  2002
 44. Starčič Marjanca; Žgur-Bertok Darja; Gaastra Wim
  Virulenčni dejavniki sevov bakterije Escherichia coli, izoliranih iz psov z drisko
  2001
 45. Starčič Marjanca; Johnson James R; Stell Adam L; van der Goot Jeanet; Hendriks Henno GCJM; van Vorstenbosch Camillo; van Dijk Linda; Gaastra Wim
  Haemolytic Escherichia coli isolated from dogs with diarrhea have characteristics of both uropathogenic and necrotoxigenic strains
  2002
 46. Pavlica Z; Petelin M; Skalerič U
  Vpliv parodontalne bolezni na sistemsko zdravje rizične populacije psov
  [Influence of periodontal disease on systemic health in dogs]
  2002
 47. Kopač Igor; Cvetko Erika; Marion Ljubo
  Gingival inflammatory response induced by chemical retraction agents in beagle dogs
  2002
 48. Rozman Janez; Zorko Bojan; Bunc Matjaž; Žitko Mojca
  Stimulation of nerves innervating the dog's pancreas
  2002
 49. Fazarinc G; Uršič M; Lovšin E; Juntes P
  Parna sprednja velika dovodnica (vena cava cranialis dextra et sinistra) pri psu
  [Paried cranial venae cavae (vena cava cranialis dextra et sinistra) in the dog]
  2001
 50. Pleskovič A; Zorc-Pleskovič R; Vraspir-Porenta O; Zorc M; Petrovič D
  Colon mucosal cells after combined radiotherapy and chemotherapy
  2001
 51. Zupan Igor; Koželj Mirta; Brecelj Aleš; Rakovec Peter; Preložnik-Zupan Irena
  Left atrial systolic function in relation to electrical and mechanical remodeling in a canine model
  2001
 52. Kopač Igor; Cvetko Erika; Pavlica Zlatko; Marion Ljubo
  Gingival tissue inflammatory response following treatment with chemical retraction agents in Beagle dogs
  2001
 53. Rozman J; Zorko B; Bunc M; Žitko M
  Stimulation of nerves innervating the dog's pancreas
  2001
 54. Rozman Janez; Zorko B; Bunc M
  Recording of electroneurograms from the nerves innervating the pancreas of a dog
  2001
 55. Bunc Matjaž; Rozman Janez
  Electronic brace for the measurements and eliciting of muscle contractions in a dog's ankle
  [Elektronska opornica za pasivno gibanje pasje noge in meritev kontrakcije v pasjem kolenskem sklepu]
  2001
 56. Pavlica Z; Erjavec V; Petelin M
  Odpravljanje patoloških sprememb na četrtem zgornjem ličniku pri psu
  [Treatment of the injuried upper fourth premolar in the dog]
  2001
 57. Zajc I; Kus M
  Populacijska struktura Dalmatincev in Istrskih goničev ter njihovi evolicijski odnosi z nekaterimi drugimi pasmami, kot jih nakazujejo polimorfni mikrosateliti
  [Population structure of Dalmatians and Istrian shorthaired hounds and their evolutionary relationships to some other breeds as revealed by polymorphic microsatellites]
  2001
 58. Zajc I; Kus M
  Population structure and evolution trends in Dalmatians and Istrian shorthaired hounds as revealed by polymorphic microsatellites
  2001
 59. Zorc-Pleskovič R; Vraspir-Porenta O; Petrovič D; Zorc M; Pleskovič L
  Colon mucosal cells after high-dose fractional irradiation
  2000
 60. Pavčnik Dušan; Uchida BT; Timmermans H; Corless CL; Keller FS; Roesch J
  Aortic and venous valve for percutaneous insertion
  2000
 61. Ferko Alexander; Paral Jiri; Raupach Jan; Chovanec Vendelin; Krajina Antonin; Merička Pavel; Pavčnik Dušan; Uchida Barry; Sližova Daša; Krs Oto; Nožička Jan
  Autologous vein stent-graft: feasibility study
  2000
 62. Šochman Jan; Pelegrin Jan H; Pavčnik Dušan; Timmermans Hans; Roesch Josef
  Percutaneous transcatheter aortic disc valve prosthesis implantation: a feasibility study
  2000
 63. Pavčnik Dušan; Uchida Barry T; Timmermans Hans; Petersen Bryan; Loriaux Marc; Yamakado Koichiro; Voda Jan; Yin Qiang; Keller Frederick S; Roesch Josef
  Bifurcated drum occluder endograft for treatment of abdominal aortic aneurysm: an experimental study in dogs
  2001
 64. Kopač I; Pavlica Z
  Horizontalni odmik proste dlesne po delovanju retrakcijskih sredstev - študija na psih
  [Horizontal displacement of free gingiva after treatment with retraction agents - a study on dogs]
  2001
 65. Pavčnik Dušan; Uchida Barry T; Timmermans Hans; Corless Christoper L; Loriaux Marc; Keller Frederick S; Roesch Josef
  The square stent-based large vessel occluder: an experimental pilot study
  2000
 66. Rozman Janez; Zorko Bojan; Bunc Matjaž
  Nerves innervating pancreas of a dog: stimulation and ENG recording
  2000
 67. Petelin M; Pavlica Z; Ivanuša T; Šentjurc M; Skalerič U
  Local delivery of liposome-encapsulated superoxide dismutase and catalase suppress periodontal inflammation in beagles
  2000
 68. Rozman J; Zorko B; Bunc M
  Stimulation of nerves innervating the pancreas of a dog
  2000
 69. Tozon Nataša; Čemažar Maja; Serša Gregor
  Electrochemotherapy: first treatment of mast cell tumour in a dog
  2000
 70. Rozman Janez; Zorko Bojan; Bunc Matjaž
  Selective recording of electroneurograms from the sciatic nerve of a dog with multi-electrode spiral cuffs
  2000
 71. Smerdel Sara; Grad Anton
  Pes - zvesti tovariš tudi v športu
  2000
 72. Rozman Janez; Suhadolnik Alojz
  Selective recording of information from nerves
  1997
 73. Rozman Janez; Zorko Bojan; Seliškar Alenka; Bunc Matjaž
  Selective recording of neuroelectric activity from the peripheral nerve
  2000
 74. Zajc I; Kus M
  Canine microsatellites as descriptions of population structure and evolution trends in dogs
  2000
 75. Rozman J; Milošev I; Jenko M
  Platinum stimulating electrodes in physiological media
  2000
 76. Fajdiga Marko
  Odpravljanje notranjih zajedalcev pri psih in mačkah
  1997
 77. Petelin M; Ivanuša T; Skalerič U
  Ocena izgube ali obnove čeljustne kosti s konvencionalno in računalniško podprto radiološko analizo
  [Alveolar bone loss or gain evaluation with conventional visual radiography and digital substraction radiography]
  2000
 78. Zorko B; Rozman J; Seliškar A
  Influence of electrical stimulation on regeneration of the radial nerve in dogs
  2000
 79. Rozman J; Zorko B; Seliškar A
  Regeneration of the radial nerve in a dog influenced by electrical stimulation
  2000
 80. Petelin M; Ivanuša T; Pavlica Z; Skalerič U
  Obnova čeljustne kosti po lokalnem dovajanju superoksidne dismutaze
  [Local delivery of superoxide dismutase stimulates alveolar bone regeneration]
  1999
 81. Sakaguchi Shoiji; Uchida Barry T; Timmermans Hans A; Pavčnik Dušan; Sakai Yukimasa; Keller Frederick S; Roesch Josef; Yin Qiang; Kichikawa Kimihiko; Uchida Hideo
  Twin-tube endografts for aortic aneurysms: an experimental feasibility study
  1999
 82. Stabej P; Domanjko-Petrič A
  Dilatativna kardiomiopatija pri psih
  [Dilated cardiomyopathy in dogs]
  1999
 83. Juntes P; Pogačnik M; Curk A
  Vrednotenje proliferacijske aktivnosti tumorjev mlečne žleze pri psicah z določanjem števila celic v mitozi in celic, imunoreaktivnih na PCNA
  [Evaluation of proliferative activity of the mammary gland tumours in dogs with the number of mitoses and the number of PCNA immunoreactive cells]
  1999
 84. Zdovc I; Bole-Hribovšek V; Ocepek M
  Primerjava fluorescenčne in svetlobne mikroskopije z gojiščno preiskavo v diagnostiki živalskih dermatofitoz
  [A comparison of fluorescent and light microscopy with fungal culture for the diagnosis of animal dermatophytosis]
  1999
 85. Rozman J; Zorko B; Bunc M
  Stimulation of pancreatic nerves of a dog
  1999
 86. Petelin Milan
  Učinek superoksidne dismutaze in katalaze na zdravljenje vnetja in obnovo obzobnih tkiv pri psih pasme beagle
  1999
 87. Zajc I; Sampson J
  Utility of canine microsatellites in revealing the relationships of pure bred dogs
  1999
 88. Vrečer Franc
  Zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta v letu 1998: raziskave hidrodinamsko uravnoteženih farmacevtskih oblik z nadzorovanim sproščanjem
  1999
 89. Petelin Milan; Šentjurc Marjeta; Stolič Zorka; Skalerič Uroš
  EPR study of mucoadhesive ointments for delivery of liposomes into the oral mucosa
  1998
 90. Gadžijev EM; Stanisavljevič D; Mimica Z; Wahl M; Butinar J; Tomažič A
  Can we evalute the pressure of perihepatic packing? Results of a study on dogs
  1999
 91. Rozman Janez; Zorko Bojan; Seliškar Alenka
  Regeneration of the radial nerve in the dog influenced by electrical stimulation
  1998
 92. Snoj Marko
  Post-eperative adhesion formation after closing laparotomy by polydioxanone in dogs
  1998
 93. Zajc Irena; Sampson J
  Preverjanje starševstva pri čistokrvnih pasmah domačih psov s pomočjo raznolikih mikrosatelitov
  [Parentage testing in pure breeds of domestic doug using polymorphic microsatellites]
  1998
 94. Zajc Irena
  Pomen raziskovanja genoma domačega psa
  1996
 95. Kramar B; Petelin M; Pavlica Z; Skalerič U
  TNF-alfa v gingivalni tekočini in serumu psov z eksperimentalnim parodontitisom
  [TNF-alpha in the gingival fluid and serum of dogs with experimental periodontitis]
  1998
 96. Petelin M; Šentjurc M; Skalerič U
  Raziskava lastnosti hidrogelov za lokalno dovajanje učinkovin na ustno sluznico
  [Study of the properties of hydrogels used for local delivery of drugs to the oral mucosa]
  1998
 97. Jarc Marjeta; Sršen Irena
  Mikroskopija pri psih in mačkah na mariborskem območju
  [Microsporum canis infection in cats and dogs in Maribor]
  1998
 98. Černe Manica; Tozon Nataša
  Nokardiozni plevritis pri psih
  1998
 99. Zdovc Irena
  Koagulazno pozitivni stafilokoki na koži psov
  [Coagulase positive staphilococci on the canine skin]
  1998
 100. Ivanuša Teodora; Babić Ankica; Pogačnik Azra; Petelin Milan; Pavlica Zlatko; Skalerič Uroš
  Monitoring of alveolar bone loss in experimental periodontitis in dogs
  1997

1 101 201 301  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko