biomedicina slovenica


vo="female" : 7672

 1. Sinreih Maša; Hevir Neli; Lanišnik-Rižner Tea
  Altered expression of genes involved in progesterone biosynthesis, metabolism and action in endometrial cancer
  2013
 2. Beranič Nataša; Lanišnik-Rižner Tea
  Progestin effects on expression of AKR1C1-AKR1C3, SRD5A1 and PGR in the Z-12 endometriotic epithelial cell line
  2013
 3. Vauhnik Renata; Pohar-Perme Maja; Barcellona Massimo G; Rugelj Darja; Morrisseye Matthew C; Sevšek Franc
  Robotic knee laxity testing: reliability and normative data
  2013
 4. Hevir Neli; Šinkovec Jasna; Lanišnik-Rižner Tea
  Decreased levels of AKR1B1 and AKR1B10 in cancerous endometrium compared to adjacent non-cancerous tissue
  2012
 5. Flis Vojko; Matela Jože; Breznik Silva; Henry Michel
  Endovascular repair of renal artery aneurysm with the multilayer stent - a short report
  [Znotrajžilno zdravljenje anevrizme ledvične arterije z novo večslojno mrežasto žilno opornico - kratko poročilo]
  2012
 6. Kovačec Simona; Krajnc Mitja; Čokolič Miro; Zavratnik Andrej
  Sladkorna bolezen in nosečnost
  [Diabetes in pregnancy]
  2012
 7. Pinter Bojana; Trojner-Bregar Andreja; Imamović-Kumalić Senka
  Slovenske smernice za rabo materničnega vložka
  [Slovenian guidelines for intrauterine device use]
  2012
 8. Pavlović MD; Adamič M; Schuller-Petrović S
  Secondary telangiectasia after radiofrequency closure of saphenous vein: a result of blocked outflow of a feeding vein?
  2012
 9. Jentschke Matthias; Soergel Philipp; Lange Victoria; Kocjan Boštjan; Doerk Thilo; Luyten Alexander; Petry Karl Urlich; Poljak Mario; Hillemanns Peter
  Evaluation of a new multiplex real-time polymerase chain reaction assay for the detection of human papillomavirus infections in a referral population
  2012
 10. Kozar Sergeja; Štivan Sabina
  Anestezija in epidermolysis bullosa
  [Anaesthesic management in patients with epidermolysis bullosa]
  2012
 11. Vrhkar Nataša; Vakselj Aleš; Verdenik Ivan; Smrkolj Špela; Barbič Matija; Cvjetičanin Branko; Meglič Leon; Kobal Borut
  Ocena napovednih dejavnikov pri zdravljenju napredovalega raka jajčnika s poudarkom na optimalni primarni citoredukciji
  [Evaluation of prognostic factors for advanced ovarian cancer treatment with an emphasis on optimal primary cytoreduction]
  2012
 12. Šeruga Boštjan; Novak Šarotar Brigita; Knez Lea; Borštnar Simona; Janša Rado; Kocmur Marga; Čufer Tanja
  Sočasno zdravljenje s tamoksifenom in z zaviralci CYP2D6: klinični pomen interakcij zdravil
  [Concurrent treatment with tamoxifen and CYP2D6 inhibitors: clinical significance of drug interactions]
  2012
 13. Cvetko Erika
  A case of unilateral fenestration of the external jugular vein, through which the cervical branch of the facial nerve passes
  2013
 14. Uršič-Vrščaj Marjetka; Poljak Mario
  Use of high-risk human papilloma virus testing in cervical cancer control
  2012
 15. Kocjan Boštjan J; Poljak Mario
  Human papillomaviruses in cervical carcinogenesis
  2012
 16. Takač Iztok
  Recent advances in cervical cancer
  2012
 17. Kariž Stojan; Rupnik Erik; Košnik Mitja
  Acute myocardial infarction associated with hypersensitivity to wasp sting
  [Akutni miokardni infarkt in preobčutljivostna reakcija po piku ose]
  2012
 18. Janežič Kristina; Dernovšek Mojca Z
  Predmenstruacijski sindrom in predmenstruacijska disforična motnja
  [Premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder]
  2012
 19. Jereb Matjaž; Pečaver Blaž; Tomažič Janez; Muzlovič Igor; Avšič-Županc Tatjana; Premru-Sršen Tanja; Levičnik-Stezinar Snežna; Karner Primož; Strle Franc
  Severe human granulocytic anaplasmosis transmitted by blood transfusion
  2012
 20. Skalerič U; Skalerič E
  Parodontalna bolezen in zapleti med nosečnostjo
  [Periodontal disease and pregnancy complications]
  2012
 21. Vouk K; Hevir N; Ribič-Pucelj M; Haarpainter G; Scherb H; Osredkar J; Moeller G; Prehn C; Lanišnik-Rižner T; Adamski J
  Discovery of phosphatidylcholines and sphingomyelins as biomarkers for ovarian endometriosis
  2012
 22. Vouk Katja; Lanišnik-Rižner Tea; Adamski Jerzy; Prehn Cornelia; Ribič-Pucelj Martina
  A novel method for the diagnosis of endometriosis
  2012
 23. Obermajer S; Kuhar M
  Strateški vsadki pri snemnoprotetični oskrbi: prikaz primera
  [Strategic implants in tremovable prosthodontic treatment: case report]
  2011
 24. Baltaci Davut; Akyazi Hikmet; Kandis Hayati; Saritas Ayhan; Mungan Sevdegul; Hamdi-Kara Ismail
  Ornidazole-induced fixed drug eruption: a case report
  [Fiksni medikamentozni eksantem, ki ga izzove ornidazol: prikaz primera]
  2012
 25. Pinter Bojana; Korošec Sara; Srnovršnik Tinkara; Bizjak-Ogrinc Urška
  Slovenske smernice za rabo kombinirane hormonske kontracepcije
  [Slovenian guidelines for combined hormonal contraceptive use]
  2012
 26. Maraspin Vera; Ružić-Sabljić Eva; Pleterski-Rigler Dušica; Strle Franc
  Pregnant women with erythema migrans and isolation of borreliae from blood: course and outcome after treatment with ceftriaxone
  2011
 27. Matos Erika
  Zdravljenje bolnic s HER2-pozitivnim rakom dojk
  [Treatment of HER2 positive breast cancer patients]
  2012
 28. Vrhkar Nataš; Šajina-Stritar Barbara; Tul Nataša
  Prekinitev nosečnosti z mifepristonom in misoprostolom po enajstem tednu nosečnosti
  [Termination of pregnancy with mifepristone and misoprostol after the 11th week of pregnancy]
  2012
 29. Vogler Andrej; Virant-Klun Irma
  Laparoskopsko pridobivanje potencialnih matičnih celic jajčnika pri bolnicah s prezgodnjo menopavzo
  [Laparoscopic collection of putative ovarian stem cells in patients with premature ovarian failure]
  2012
 30. Ribič-Pucelj Martina; Jelenc Franc
  Endometrioza črevesja
  [Bowel endometriosis]
  2012
 31. Skvarča A; Tomažič M; Krhin B; Blagus R; Janež Andrej
  Adipocytokines and insulin resistance across various degrees of glucose tolerance in pregnancy
  2012
 32. Writzl Karin; Rener-Primec Zvonkaž; Gnidovec-Stražišar Barbara; Osredkar Damjan; Pečarič-Meglič Nuška; Stirn-Kranjc Branka; Nishiyama Kiyomi; Matsumoto Naomichi; Saitsu Hirotomo
  Early onset West syndrome with severe hypomyelination and coloboma-like optic discs in a girl with SPTAN1 mutation
  2012
 33. Husein-ElAhmed H; Hernandez-Soriano MI; Aneiros-Cachaza J; Ruiz-Carrascosa JC; Naranjo-Sintes R
  Ulceration of the scalp: lipogranuloma induced by industrial oils in an interior decorator
  2011
 34. Aryana Kamran; Gholizadeh Mohaddeseh; Momennezhad Mehdi; Naji Maryam; Aliakbarian Mohsen; Forghani Mohammad Naser; Sadeghi Ramin
  Efficacy of high-energy collimator for sentinel node lymphoscintigraphy of early breast cancer patients
  [Učinkovitost visokoenergijskega kolimatorja v limfoscintigrafiji varovalnih bezgavk pri bolnicah z začetnim rakom dojk]
  2012
 35. Gueltekin Salih Sinan; Dilli Alper; Tuerker-Arikoek Ata; Bostanci Hasan; Oguz-Hasdemir Ahmet
  The false-positive radioiodine I-131 uptake in the foreign body granuloma located in gluteal adipose tissue: case report
  [Lažno pozitivni privzem radioaktivnega J-131 v tujkovem granulomu lokaliziranem v glutealnem maščevju]
  2012
 36. Cardoso F; Costa A; Norton L; Cameron D; Čufer T; Fallowfield L; Francis P; Gligorov J; Kyriakides S; Lin N
  1st International consensus guidelines for advanced breast cancer (ABC 1)
  2012
 37. Botros Maikel; Chang Kenneth; Miller Robert; Krishnan Sunil; Iott Matthew
  Recurrent invasive lobular carcinoma presenting as a ruptured breast implant: case report
  [Ponovitev invazivnega lobularnega raka dojke pri bolnici z rupturo implantata dojke]
  2012
 38. Lanišnik-Rižner Tea
  Enzymes of the AKR1B and AKR1C subfamilies and uterine diseases
  2012
 39. Učakar Veronika; Poljak Mario; Klavs Irena
  Pre-vaccination prevalence and distribution of high-risk human papillomavirus (HPV) types in Slovenian women: a cervical cancer screening based study
  2012
 40. Kern Izidor; Zidarn Mihela; Bitenc Marko
  Fatalna anafilaktična reakcija med anestezijo
  [Fatal anaphylactic reaction during anesthesia]
  2012
 41. Tršinar Bojan; Tršinar Primož
  Vpliv trajanja zdravljenja na učinkovitost maksimalne električne stimulacije pri otrocih z nenevrogenim čezmerno aktivnim sečnim mehurjem in s težavami pri mokrenju
  [Influence of the duration of treatment on the effectiveness of anal maximal electrical stimulation in children with nonneurogenic overactive bladder and micturition problems]
  2012
 42. Beranič Nataša; Brožič Petra; Brus Boris; Sosič Izidor; Gobec Stanislav; Lanišnik-Rižner Tea
  Expression of human aldo-keto reductase 1C2 in cell lines of peritoneal endometriosis: potential implications in metabolism of progesterone and dydrogesterone and inhibition by progestins
  2012
 43. Petelin M; Kopač I; Skalerič E; Gašperšič R
  Načrtovanje vstavitve zobnih vsadkov v zmerno zožen čeljustni greben - prikaz primera
  [Implant placement planning in a moderately resorbed alveolar ridge: a case report]
  2011
 44. Davies C; Godwin J; Gray R; Čufer T
  Relevance of breast cancer hormone receptors and other factors to the efficacy of adjuvant tamoxifen: patient-level meta-analysis of randomised trials
  2011
 45. Regan Meredith; Neven Patrick; Giobbie-Hurder Anita; Čufer T
  Assessment of letrozole and tamoxifen alone and in sequence for postmenopausal women with steroid hormone receptor-positive breast cancer: the BIG 1-98 randomised clinical trial at 8-1 years median follow-up
  2011
 46. von Minckwitz Gunter; Schwedler Kathrin; Schmidt Marcus; Čufer Tanja
  Trastuzumab beyond progression: overall survival analysis of the GBG 26/BIG 3-05 phase III study in HER2-positive breast cancer
  2011
 47. Bonnefoi Herve; Piccart Martine; Bogaerts Jan; Čufer Tanja
  TP53 status for prediction of sensitivity to taxane versus non-taxane neoadjuvant chemotherapy in breast cancer (EORTC 10994/BIG 1-00): a randomised phase 3 trial
  2011
 48. Slamon Denis; Eiermann Wolfgang; Robert Nicholas; Pienkowski Tadeusz; Martin Miguel; Press Michael; Mackey John; Matos Erika; Čufer Tanja; Takač Iztok
  Adjuvant trastuzumab in HER2-positive breast cancer
  2011
 49. Regan MM; Price KN; Giobbie-Hurder A; Thuerliman B; Gelber RD; Čufer T; Pajk B; Červek J
  Interpreting Breast International Group (BIG) 1-98: a randomized, double-blind, phase III trial comparing letrozole and tamoxifen as adjuvant endocrine therapy for postmenopausal women with hormone receptor-positive, early breast cancer
  2011
 50. Darby S; McGale P; Correa C; Čufer T
  Effect of radiotherapy after breast-conserving surgery on 10-year recurrence and 15-year breast cancer death: meta-analysis of individual patient data for 10,801 women in 17 randomised trials
  2011
 51. Bogovac Ž; Lunar MM; Kocjan BJ; Seme K; Jančar N; Poljak M
  Prevalence of HPV-16 genomic variant carrying a 63-bp duplicated sequence within the E1 gene in Slovenian women
  2011
 52. Lax S
  Histopathology of cervical precursor lesions and cancer
  2011
 53. Antolič Rok; Polič Marko; Stanovnik Lovro; Novak-Antolič Živa
  Medication interest in pregnant women
  [Interes za zdravljenje z zdravili pri nosečnicah]
  2011
 54. Najem N; Zadeh VB
  Letter to the editor: allergic contact dermatitis to black henna
  2011
 55. Yaghoobi R; Razi T; Feily ;
  Clinical image: An unusual pigmented basal cell carcinoma arising from vulva
  2011
 56. Badri T; Ben-Jennet S; Fenniche S; Benmously R; Mokhtar I; Hammami H
  Reflex sympathetic dystrophy syndrome in a child
  2011
 57. Bartenjev I; Oremović L; Rogl-Butina M; Sjerobabski-Masnec I; Bouloc A; Voda K; Šitum M
  Topical effectiveness of a cosmetic skincare treatment for acne-prone skin: A clinical study
  2011
 58. Šinkovec Nadja; Mihevc-Ponikvar Barbara; Renar Irma
  Dostopnost in izvajalci primarnega reproduktivnega zdravstvenega varstva ženskv Sloveniji v letu 2010
  [Accesibility and providers of primary women's reproductive health care in Slovenia in 2010]
  2011
 59. Vodušek David B
  The role of clinical neurophysiology in urogynecology
  2011
 60. Zhao Shu-Hua; Zhao Fan; Zheng Jing-Ying; Gao Li-Fang; Zhao Xue-Jian; Cui Man-Hua
  Knockdown of stat3 expression by RNAi inhibits in vitro growth of human ovarian cancer
  [Utišanje izražanja stat3 z RNAi zavira rast celic humanega raka jajčnikov in vitro]
  2011
 61. Momennezhad Mehdi; Zakavi Seyed R; Kakhi Vahid RD; Jangjoo Ali; Ghavamnasiri Mohammed R; Sadeghi R
  Scatterogram: a method for outlining the body during lymphoscintigraphy without using external flood source
  [Scintigrafija v zamaknjenem energijskem oknu: metoda za oris telesnih kontur pri limfoscintigrafiji brez uporabe zunanjega ploščatega vira]
  2011
 62. Farinazzo-Vitral Geraldo-Sergio; Rezende-Barbosa-Raposo Nadia
  Polydimethylsiloxane: a new contrast material for localization of occult breast lesions
  [Polidimetilsiloksan: novi kontrastni material za lokalizacijo okultnih lezij v dojki]
  2011
 63. Sever Matjaž; Horvat-Ledinek Alenka; Prestor Borut; Popović Mara; Zaletel-Zadravec Lorna; Pretnar Jože
  Histiocitni sarkom - prikaz primera s pregledom zdravljenja
  [Hystiocytic sarkoma - a case report with the review of treatment]
  2011
 64. Košir-Pogačnik Renata; Slabe Nina; Meden-Vrtovec Helena
  Telomere, telomeraza in prezgodnja odpoved jajčnikov
  [Telomeres, telomerase and premature ovarian failure]
  2011
 65. Černe ; Ferk P; Frković-Grazio S; Leskošek B; Geršak K
  Risk factors for HR- and HER2-defi ned breast cancer in Slovenian postmenopausal women
  2012
 66. Skrgatic L; Pavicic-Baldani D; Černe JZ; Ferk P; Geršak K
  CAG repeat polymorphism in androgen receptor gene is not directly associated with polycystic ovary syndrome but influences serum testosterone levels
  2012
 67. Kojović M; Glavač D; Ožek B; Zupan A; Popović M
  De novo P102L mutation in a patient with Gerstmann-Straeussler-Scheinker disease
  2011
 68. Bizjak Neda
  Rak dojke v nosečnosti
  [Breast cancer during pregnancy]
  2011
 69. Černe Jasmina-Živa; Geršak Ksenija; Novaković Srdjan
  The influence of the genetic variant within miRNA-binding site in estrogen receptor alpha gene on the risk of breast cancer in postmenopausal women on hormone replacement therapy
  2011
 70. Prosen Mirko; Poklar-Vatovec Tamara
  Prehranjevalne navade nosečnic v povezavi s telesno težo pred in med nosečnostjo
  [Nutritional habits of pregnant women in relation to body weight before and during pregnancy]
  2011
 71. Akkari H; Buossofara L; Saidi W; Ghariani N; Sriha B; Belajouza C; Denguezli M; Nouira R
  Bilateral idiopathic hyperkeratosis of the nipple and areola
  2011
 72. Bagher-Zadeh V; Najem N; El-Sayed-Hanafy M
  Pseudoxanthoma elasticum-like papillary dermal elastolysis
  2011
 73. Ban-Frangež Helena; Steblovnik Lili; Stanisavljevič Dragoje; Šinkovec Jasna
  Ektopična decidua v nosečnosti - prikaz primera ter pregled literature
  [Ectopic decidua in pregnancy - Case report and a review of the literature]
  2011
 74. Ribič-Pucelj Martina
  Ohranjanje plodne sposobnosti pri onkoloških bolnicah
  [Fertility preservation in oncologic patients]
  2011
 75. Bizjak-Ogrinc Urška; Korošec Sara; Pinter Bojana
  Smernice za rabo nujne kontracepcije
  [Guidelines for emergency contraception]
  2011
 76. Geršak Ksenija; Pohar-Perme Maja; Strah Darija M
  First trimester screening for trisomy 21 by maternal age, nuchal translucency and fetal nasal bone in unselected pregnancies
  2011
 77. Takač Iztok; Arko Darja; Fokter Nina
  Uhajanje seča pri zdravljenju ginekoloških rakov
  [Urinaryincontinence after treatment of gynecological cancers]
  2011
 78. Gaberšček Simona; Zaletel Katja
  Thyroid physiology and autoimmunity in pregnancy and after delivery
  2011
 79. Cvelbar M; Hočevar M; Vidmar G; Teugels E
  BRCA1/2 status and clinicopathologic characteristics of patients with double primary breast and ovarian cancer
  2011
 80. Bizjak Neda
  Ohranitev plodnosti pri mlajših ženskah, zdravljenih zaradi raka dojke
  [Fertility preservation in younger women treated for breast cancer]
  2011
 81. Bizjak Neda
  Benigne spremembe v dojkah
  [Benign breast lesions]
  2011
 82. Stanek-Zidarič Tita; Mivšek Ana Polona; Skubic Metka; Zakšek Teja
  Kontinuirana babiška skrb: predstavitev projekta Oddelka za babištvo Zdravstvene fakultete Ljubljana in Mestne občine Ljubljana
  [Continuity of midwifery care: presentation of the project by Midwifery department, Faculty of healt sciences, Ljubljana and the Municipality of Ljubljana]
  2011
 83. Dahmane Raja; Petelin Milan
  Vpliv parodontalne bolezni na prezgodnji porod in nižjo porodno težo novorojencev
  [Influence of periodontal disease on preterm birth and low birth weight]
  2011
 84. Zakšek Zeja; Grmek Sergij
  Porod z uporabo epiduralne analgezije ali kombinirane spinalno-epiduralne analgezije: babiška praksa v Bolnišnici Postojna
  [Giving birth with epidural anaesthesia of combined spinal epidural analgesia: the midwifery practice in Hospital Postojna]
  2011
 85. Prosen Mirko; Poklar-Vatovec Tamara
  Uravnotežena prehrana v času nosečnosti
  [Balanced nutrition during pregnancy]
  2011
 86. Perko Vanja; Zakšek Teja
  Klistir kot rutinski postopek pri porodu: pregled literature
  [Enema as a routine procedure at birth: literature review]
  2011
 87. Čeh Anže
  Vpliv epiziotomije na pogostost poškodb perineja III. in IV. stopnje pri prvorodnicah v Sloveniji
  [The impact of episiotomy on the frequency of the third and fourth degree perineal lacerations during vaginal delivery in Slovenian primiparous women]
  2011
 88. Klokočovnik Tomislav; Antonič Miha; Kšela Juš; Krdžalič Alisa; Selimović Mirsada
  A giant sternum-eroding aneurysm of the ascending aorta and aortic arch
  [Gigantska anevrizma navzgornje aorte in aortnega loka z erozijo prsnice]
  2011
 89. Slabe Nina; Košir-Pogačnik Renata; Pantar Robert; Vizjak Alenka; Ihan Alojz; Ribič-Pucelj Martina; Smrkolj Špela; Meden-Vrtovec Helena
  Razlika v prisotnosti dejavnikov celične in humoralne imunosti pri bolnicah z endometriozo v primerjavi z zdravimi ženskami
  [Difference in the presence of cell-mediated and humoral immunity in patients with endometriosis compared with healthy women]
  2011
 90. Zidarn Mihaela; Geršak Ksenija; Bajrović Nisera; Lučovnik Miha; Jošt Maja; Novak Živa; Košnik Mitja
  Zdravljenje alergijskih bolezni takojšnje preobčutljivosti v nosečnosti
  [Treatment of allergic diseases during pregnancy]
  2011
 91. Černe Jasmina-Živa; Pohar-Perme Maja; Novaković Srdjan; Frković-Grazio Snježana; Stegel Vida; Geršak Ksenija
  Combined effect of CYP1B1, COMT, GSTP1, and MnSOD genotypes and risk of postmenopausal breast cancer
  2011
 92. Potisek Kristina; Sedmak Sara
  Potrebe bolnic z rakom dojke po celostni rehabilitaciji
  [Needs for comprehensive rehabilitation of breast cancer patients]
  2011
 93. Noveršnik Mirjana; Burja Silva; Hajdinjak Dušanka; Tapajner Alojz
  Vpliv blage nedonošenosti na dolžino bivanja v bolnišnici po rojstvu
  [The influence of late prematurity on the length of birth hospitalization]
  2011
 94. Kogoj Polonca; Ažman-Juvan Katja; Mušič Špela; Ambrožič Jana; Kontestabile Bojan; Zorman Darko; Bunc Matjaž
  Balloon aortic valvuloplasty as a bridge to aortic valve replacement ni patients who require urgent non-cardiac surgery
  [Balonsko širjenje aortne zaklopke kot premostitev do zamenjave aortne zaklopke pri bolnikih, ki potrebujejo nujni nekardiološki operativni poseg]
  2011
 95. Markota Andrej; Bergauer Andrej; Sinkovič Andreja; Zorko Anton
  Massive subcutaneous emphysema and pneumomediastinum as a complication of congestive heart failure: a case report
  [Obsežen podkožni emfizem in pnevmomediastinum kot zaplet srčnega popuščanja: prikaz primera]
  2011
 96. Smrkolj Špela; Košir-Pogačnik Renata; Rakar Stelio
  Mikroinvazivni karcinom materničnega vratu
  [Microinvasive carcinoma of the uterine cervix]
  2011
 97. Lučovnik Miha; Kornhauser-Cerar Lilijana; Premru-Sršen Tanja; Gmeiner-Stopar Tanja; Derganc Metka
  Neutrophil defensins but not interleukin-6 in vaginal fluid after preterm premature rupture of membranes predict fetal/neonatal inflammation and infant neurological impairment
  2011
 98. Malivojević Marko; Spindler-Vesel Alenka; Požar-Lukanovič Neva
  Vpliv položaja bolnika in pnevmoperitoneja na oskrbo možganov s kisikom. Prikaz primera
  [Impact of the patient's body position and pneumoperitoneum on cerebral saturation - a case report]
  2011
 99. Vrhkar Nataša; Jakimovska Marina; Lepoša Sonja; Kobal Borut
  Izid zdravljenja pri bolnicah z mejno malignim rakom jajčnika - primerjava rezultatov med laparoskopsko in klasično kirurško obravnavo
  [Treatment outcomes in patients with borderline ovarian cancer: a comparison of laparoscopic and laparotomic treatment]
  2011
 100. Poljak Mario; Oštrbenk Anja; Seme Katja; Učakar Veronika; Hillemanns Peter; Vrtačnik-Bokal Eda; Jančar Nina; Klavs Irena
  Comparison of clinical and analytical performance of the Abbott Realtime High Risk HPV test to the performance of hybrid capture 2 in population-based cervical cancer screening
  2011

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko