biomedicina slovenica


vo="guinea pigs" : 96

 1. Sharifian M; Sari-Aslani F; Hemmatinejad B; Fallahzadeh MK; Kasraee B; Khoshandish MJ; Miri R; Mohammadi-Samani S; Jowkar F; Namazi MR
  D-penicillamine, a potent melanogenesis inhibitor; lacks any depigmenting effect on black guinea pig skin: The first randomized, evalutor-blinded, vehicle-controlled, in vivo study
  2011
 2. Oštir M
  Celostna obravnava otroka s kronično pljučno boleznijo
  [Integral management of children with chronic lung disease]
  2008
 3. Rajtar Simona; Irman-Florjanc Tatjana
  Amitriptyline affects histamine-N-methyltransferase and diamine oxidase activity in rats and guinea pigs
  2007
 4. Kirn B; Starc V
  Continuous axial contraction wave in the free wall of the guinea pig left ventricle
  2007
 5. Strojan Primož
  Vpliv nekaterih kalcijevih antagonistov na črevesno absorpcijo digoksina pri budri
  1990
 6. Feurle J; Rajtar S; Irman-Florjanc T; Schwelberger HG
  Molecular cloning of guinea-pig diamine oxidase and histamine N-methyltransferase
  2006
 7. Rajtar S; Feurle J; Schwelberger HG; Irman-Florjanc T
  Expression of histamine degrading enzymes in guinea pig tissues
  2006
 8. Trampuš Alenka
  Vpliv nikardipina in njegovih enantiomer na črevesno absorpcijo digoksina pri burdah in vivo
  1993
 9. Mohar Urša; Stanovnik Lovro
  Comparison on two methods for pA2 determination in two types of guinea pig isolated preparations, bearing H2 receptors
  2005
 10. Lenasi Helena
  Vpliv 1,4-ditiotreitola in N-etilmaleimida na vezavno mesto histaminskega H1 receptorja iz miokarda budre
  1995
 11. Mohar Urša
  Primerjava primernosti različnih metod za določanje učinkovitosti in narave antagonistov receptorjev H2 na dveh izoliranih organih z različnimi lastnostmi
  2005
 12. Kirn Borut; Starc Vito
  The video technique developed for measuring epicardial strains on guinea pig's left ventricle
  2005
 13. Kirn Borut; Starc Vito
  Contraction wave in axial direction in free wall of guinea pig left ventricle
  2004
 14. Kirn Borut
  Spreminjanje oblike delujočega levega prekata budre v začetni fazi kontrakcije
  2004
 15. Grašič-Kuhar Cvetka; Budihna Metka V; Zorc-Pleskovič Ruda
  Mibefradil is more effective than verapamil for restoring post-ischemic function of isolated hearts of guinea pigs with acute renal failure
  2004
 16. Fruhwald S; Herk E; Hammer H; Holzer P; Metzler H
  Inhibitory effects of clonidine and dexmedetomidine on guinea pig small bowel motility in vitro
  2003
 17. Lei Wei; de Bri Edin
  The effects of load on bone and cartilage following amputation in Guinea pig osteoarthritis
  2001
 18. Lukanc B
  Anestezija kuncev in morskih prašičkov
  [Anaesthesia of rabbits and guniea pigs]
  2001
 19. Potočnik Nejka
  Viskoelastične lastnosti izoliranega levega prekata budre v diastoli
  2000
 20. Stanovnik Lovro
  Determining the parameters of concentration-response relationship for histamine on the isolated portion of guinea pig stomach and guinea pig right atrium
  2000
 21. Grašič-Kuhar Cvetka; Budihna Metka V
  Effects of mibefradil and verapamil on ischemic-reperfusion in the hearts of guinea pigs with acute renal failure
  2000
 22. De Bri Edin; Lei Wei
  Biochemical and histological effects of tetracyclines on spontaneous osteoarthritis in guinea pigs
  2000
 23. Kern Izidor; Vitalis TZ; Croome Alison; Hayashi Shizu; Hogg JC
  Latent adenovirus 5 infection in guinea pigs amplifies the inflammation caused by cigarette smoke
  1996
 24. Potočnik Nejka; Kirn Borut; Cesar Simona; Starc Vito
  Relaxation of epicardial strains after volume changes in the isolated guinea pig left ventricle
  2000
 25. Kirn Borut; Potočnik Nejka; Starc Vito
  The reversible displacement of the passive diastolic p-V curve in the isolated guinea pig left ventricle
  2000
 26. Vitalis TZ; Kern I; Croome A; Behzad H; Hayashi S; Hogg JC
  The effect of latent adenovirus 5 infection on cigarette smoke-induced lung inflammation
  1998
 27. Potočnik N; Kirn B; Cesar S; Starc V
  Relaxion of epicardial segment lengths and pressure in the isolated guinea pig left ventricle
  1999
 28. Grašič-Kuhar Cvetka
  Vpliv različnih kalcijevih antagonistov na ishemično-reperfuzijsko okvaro na izoliranem srcu budre z akutno odpovedjo ledvic
  1999
 29. Kirn Borut
  Določanje ekvatorialne ravnine levega prekata z optičnimi epikardialnimi označevalci pri budrah
  1999
 30. Ondrušek Vilko; Kansky Aleksej; Bolanča-Bumber Smiljana; Škrinjar Ljubomir
  Resorption of 8-methoxypsoralen from the digestive tract of guinea pig
  1999
 31. Korošec L; Stanovnik L
  Is endogenous histamine involved in the contraction of the isolated trachea, evoked by muscarinic agonist?
  1999
 32. Bogataj M; Mrhar A; Korošec L
  Influence of physicochemical and biological parameters on drug release from microspheres adhered on vesical and intestinal mucosa
  1999
 33. Fležar Matjaž
  Citosolna aktivnost kalcija in pretoki klorida v epitelnih in gladkomišičnih celicah v kulturi
  [Cytosolic activity of calcium and the flux of chloride in epithelial and smooth muscle cells]
  1999
 34. Sketelj Janez
  Bronhokonstrikcija
  1998
 35. Juntes Polona; Lindtner Renata; Pogačnik M
  Imunohistokemično dokazovanje leptospir v patološkem materialu
  1998
 36. Starc V; Yellin EL; Nikolic SD
  Neelastična deformacija levega prekata pri budri: spremenljiva diastolična podajnost
  1992
 37. Korošec L; Stanovnik L
  Is endogenous histamine involved in the contraction of the isolated trachea, evoked by muscarinic agonist?
  1998
 38. Stanovnik L
  Isolated portion of guinea pig stomach - a model for studying the effects of drugs on gastric secretion
  1997
 39. Kirn B; Potočnik N; Časl S; Nikolič SD; Starc V
  The displacement of the passive diastolic P-V curve in the isolated guine-pig left ventricle
  1997
 40. Budihna MV; Strojan P; Trampuš-Bakija A; Grebenc H; Aščerić M; Zorc-Pleskovič R
  Inhibition of enteral absorption of digoxin by calcium channel blockers in guinea-pig
  1997
 41. Budihna MV; Strojan P; Trampuš-Bakija A; Grebenc H; Aščerić M; Zorc-Pleskovič R
  Ca++ antagonists (CaA) inhibit intestinal absorption of digoxin (D) in guniea-pig
  1997
 42. Budihna Metka V; Strojan Primož; Trampuš-Bakija Alenka; Grebenc Helena; Ilievski Vladimir; Japelj Irena; Aščerić Mensura; Zorc-Pleskovič Ruda; Prevorčnik Ana; Skitek Milan
  Inhibition of intestinal absorption of digoxin by different Ca2+ channel blockers in guinea-pig in vivo and in vitro
  1997
 43. Budihna MV; Kuhar C; Zorc-Pleskovič R; Kocijančič S
  Acute renal failure affects myocardial response to reperfusion of ischaemic guniea pig myocardium
  1997
 44. Čarman-Kržan Marija; Kržan Mojca; Schunack Walter
  Pharmacological properties of cardiovascular histamine H1 receptor binding sites: characterisation with 2-phenylhistamines
  1997
 45. Starc V; Yellin EL; Nikolič SD
  Viscoelastic behavior of the isolated guinea pig left ventricle in diastole
  1996
 46. Sketelj J
  Bronhokonstrikcija
  1996
 47. Kržan M
  Histamine receptors in the heart - molecular characteristics, physiology and pharmacology
  1996
 48. Budihna MV; Grebenc H
  Racemic nicardipine and its (-) enantiomer dose-dependently inhibit intestinal absorption of digoxin in guinea-pig in vivo
  [Racemni nikardipin in njegov (-) enantiomer od doze odvisno zavirata črevesno absorpcijo digoksina pri morskem prašičku in vivo]
  1996
 49. Stanovnik L; Logonder-Mlinšek M
  Mast cell histamine in gastric secretion - a study on the isolated portion of a guinea pig stomach
  1996
 50. Čarman-Kržan M
  Molecular characterisation of vascular smooth muscle and endothelial histamine-H1 receptor binding sites in bovine, rat and guinea pig thoracic aorta
  1992
 51. Jan J; Logar B; Jan J
  Tissue distribution of co-planar and non-planar tetra- and hexa- chlorobiphenyl isomers in guinea pigs after oral ingestion
  1996
 52. Kržan M
  Razporeditev, značilnosti, pomen in vloga histaminskih H1 in H2 receptorjev v srcu
  1995
 53. Šuput D; Maček P
  On the diversity of effects of equinatoxins on excitable membranes
  1990
 54. Bogataj M; Mrhar A; Korošec L
  Evaluation of bioadhesive properties of microspheres on isolated guinea pig vesical and intestinal mucosa
  1995
 55. Šuput D; Zalar B; Abramič D; Demšar F
  Embryionic development of vertebrates: MRI study
  1989
 56. Starc V; Yellin EL; Nikolić SD
  Diastolic tonus: the fact or misconception
  1992
 57. Gulati J; Akella AB; Nikolić SD; Starc V; Siri F
  Shifts in contractile regulatory protein subunits troponin T and troponin I in cardiac hypertrophy
  1994
 58. Trampuš A
  Vpliv nikardipina in njegovih enantiomerov na črevesno absorpcijo digoksina pri budri in vivo
  [The influence of nicardipin and its enantiomers on enteral absorption of digoxin in guinea pig in vivo]
  1994
 59. Budihna MV; Trampuš A
  Inhibition of intestinal absorption of digoxin by nicardipine and its enantiomers in guinea pig in vivo
  1993
 60. Bole-Vunduk B; Ocvirk M
  Farmakološko testiranje bronhodilatacijske in kardiovaskularne aktivnosti prokaterola
  [Pharmacological studies of bronchodilating and cardiovascular activity of procaterol]
  1994
 61. Ocvirk M
  Farmakodinamično delovanje optičnih izomer nikardipina in vitro
  [Pharmacodynamic action of the optical isomers of nicardipine in vitro]
  1993
 62. Čarman-Kržan M
  Characterisation of histamine-H1 receptor binding sites in bovine, rat and guinea pig thoracic aorta
  1992
 63. Stanovnik L; Logonder-Mlinšek M
  Is mast cell histamine involved in the regulation of acid secretion in the guinea pig stomach?
  1993
 64. Kržan M; Erjavec F; Čarman-Kržan M
  Characterization of coexistent histamine H1- and H2-receptor binding sites in the purified guinea pig myocardial membranes from ventricles
  1993
 65. Stanovnik L; Logonder-Mlinšek M; Erjavec F
  A study of the role of histamine in gastric secretion in the isolated guinea pig gastric preparation
  1992
 66. Kambič V; Gale N; Rott T; Žargi M
  Influence of asbestos fibres on the respiratory system in experimental animals
  1992
 67. Budihna MV; Maček P; Šuput D
  Some possible mechanisms involved in the cardiotoxicity of equinatoxin II
  1992
 68. Budihna MV; Strojan P
  Ca2+ channel antagonists inhibit the intestinal absorption of digoxin in the guinea-pig
  1993
 69. Est M; Erjavec F; Kržan M
  Comparison between age-related cardiotoxic effects of digitoxin and activity of Na+K+ATPase
  1992
 70. Budihna M; Šuput D; Maček P
  Verapamil and nitroglycerin prevent cardiac arrhythmia and negative inotropic effect induced by equinatoxin II
  1991
 71. Starc V; Nikolić SD; Yellin EL
  History dependent elements of compliance: non-elastic deformation of the guinea pig left ventricle
  1991
 72. Ocvirk M
  Amlodipin in nikardipin, blokatorji kalcijevih kanalov v gladkem mišičju srca ter ožilja in vitro
  [Amlodipine and nicardipine the calcium channel blockers in cardiac and vascular smooth muscle in vitro]
  1992
 73. Strojan P
  Vpliv nekaterih kalcijevih antagonistov na črevesno absorpcijo digoksina pri budri
  [The influence of some calcium antagonists upon enteral absorption of digoxin in guinea-pig]
  1991
 74. Korošec L; Erjavec F
  The effects of histamine antagonists and calcium slow channel blockers on isolated guinea-pig trachea, a study of the role of respiratory epithelium
  1989
 75. Ocvirk M
  Primerjava farmakodinamskega delovanja kalcijevih antagonistov: felodipina, verapamila in diltiazema "in vitro"
  [A comparison of pharmacodynamic action of calcium antagonists: felodipine, verapamil and diltiazem "in vitro"]
  1991
 76. Kržan M
  Primerjava aktivnosti encima Na+K+ATPaze pri različno starih poskusnih živalih
  1990
 77. Kažić T; Ðorđević N; Radulović S
  Impairment of calcium permeability as a possible mode of action of ergot alkaloids: dihydroergosine, ergosinine and dihydroergotamine on the terminal ileum of the guinea-pig
  1989
 78. Budihna M; Šuput D; Maček P
  Cardiac arrhythmia and negative inotropic effect induced by equinatoxin II
  1990
 79. Kržan M; Est M; Erjavec F
  Relation between Na+ K+ ATPase activity and cardiotoxic action of digitoxin in 1 week old and adult guinea pigs
  1990
 80. Budihna M; Maček P; Šuput D
  Effects of equinatoxin II on the isolated guinea-pig heart
  1990
 81. Budihna M
  Antiarrhythmic effects of some calcium entry blockers in the isolated guinea pig heart
  1990
 82. Stanovnik L; Korošec L; Erjavec F
  The effects of calcium antagonists, verapamil and nifedipine, on secretion and on contraction of smooth muscle
  1990
 83. Korošec L; Erjavec F
  The effcts of epithelium on the sensitivity of the guinea-pig isolated trachea
  1990
 84. Banič S
  Inhibitory effect of the restriction of vitamins and food on carcinogenesis and survival of guinea-pigs with induced tumours
  1989
 85. Miljković Lj; Sušić H; Ðorđević N
  Adrenaline induced arrhythmias: relation to transient ST segment deviation
  1987
 86. Zupančič P; Zalar S; Uhan D
  Comparative anti-inflammatory effects of two topically applied piroxicam formulations
  1989
 87. Est M; Erjavec F; Kržan M
  Age-related changes of erythrocyte Na+, K+-ATPase activity
  1989
 88. Korošec L; Erjavec F
  The effects of histamine, H1 and H2 receptor antagonists and verapamil on the isolated guinea-pig trachea
  1989
 89. Limpel M; Korošec L; Erjavec F
  The effects of nicardipine and verapamil on calcium-induced contractions of the guinea-pig taenia caeci
  1987
 90. Makonnen E; Est M
  Inhibition of red blood cells Na+, K+-ATPase from different species by some cardiac glycosides
  1987
 91. Makonnen E; Est M
  The influence of arrhythmogenic doses of cardiac glycosides on red blood cell Na+, K+-ATPase activity in guinea-pigs
  1988
 92. Makonnen E; Est M
  Change in guinea pig red blood cells Na+, K+-ATPase activity after 24 hours of some cardiac glycosides intoxication
  1987
 93. Haxhiu MA; Jakupi M; Dreshaj IA; Ðokić TD; Ahmetaj H
  Efekti Ca2+ blokatora na odgovor glatkih mišića vazdušnih puteva prema bronhokonstrikcionim i bronhodilatacionim sredstvima
  [Effects of verapamil upon airway smooth muscle responses to bronchoconstrictor and bronchodilator agents]
  1988
 94. Kotnik V; Povšič L; Vozelj M
  Partial isolation and determination of guinea pig's migration inhibition or macrophage activating factor (MIF-MAF) molecular weight
  1986
 95. Meznarič M; Eržen I
  Izbira modelov za skeletna mišična vlakna podtipa II
  [The choise of models for skeletal muscle subtype II fibres]
  1986
 96. Stanovnik L; Logonder-Mlinšek M; Erjavec F
  The effect of compound 48/80, substance P and pentagastrin on the isolated guinea pig atrium
  1986


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko