biomedicina slovenica


vo="historical article" : 38

 1. Zupanič-Slavec Z
  Paracelsus - med nami pol tisočletja
  [Paraselsus - five hundred years among us]
  1994
 2. Glaser E
  Paracelsus v literaturi in Goethejevem Faustu
  1993
 3. Pušnik F
  Paracelsus: "de modo pharmacandi", last škofijskega arhiva v Mariboru. Vsebinski prikaz
  1993
 4. Fridl I
  Paracelsus in psihoanaliza
  1993
 5. Predin Š
  Alkemija in Paracelsus
  1993
 6. Držečnik J
  Pogled Paracelsusa na zdravniški stan, na osnove bolezni in njihovo zdravljene
  1993
 7. Zupanič-Slavec Z
  Reforma medicine v času Paracelsusa
  1993
 8. Mlinarič J
  Družbene, gospodarske, verske in kulturne razmere v Mariboru za časa Paracelsusa od konca XV. stoletja do sredine XVI. stoletja
  1993
 9. Glaser E
  Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim - Paracelsus (1493-1541), filozof, astrolog, fizik, alkemist, doktor obeh medicin, reformator medicine, mislec in večni popotnik
  1993
 10. Drinovec J
  Dvajsetletnica posteljne zgradbe Kliničnega centra z osrednjimi diagnostičnimi, terapevtskimi in servisnimi objekti
  [20th anniversary of new hospital building Clinical center Ljubljana]
  1993
 11. Ribnikar P
  Prispevek k zgodovini ustanovitve <Slovenskega zdravniškega društva>
  [A contribution to the history of the founding of the <Slovene medical society>]
  1993
 12. Pušnik F
  Andrej Perlach, naš rojak, dekan Artistične fakultete in štirikratni dekan Medicinske fakultete ter rektor Dunajske univerze
  1992
 13. Šorli J
  Ob 70. obletnici Inštituta za pljučne bolezni in TBC na Golniku
  1991
 14. Mušič D
  Zaslužni zdravnik dr. Anton Muznik in njegova medicinsko-socialna monografija "Goriška klima" (Clima Goritiense) in še kaj
  1992
 15. Predin Š
  Oblikovanje lekarniške službe v Kraljevini SHS - Jugoslaviji in sindikalne organizacije lekarniških sodelavcev
  [Pharmaceutical service development in the Kingdom of SHS - Yugoslavia and the syndic organisation of pharmacists]
  1991
 16. Borisov P; Dolenc A
  Razvoj sodnomedicinskega izvedenstva v Evropi in na nekdanjem Kranjskem
  [Development of forensic medicine in Europe and former Carniola (Kranjsko)]
  1991
 17. Borisov P
  Uvod v zgodovino stomatologije
  1990
 18. Borisov P
  Razvoj kirurgije i kirurškog staleža u Sloveniji
  [The development of surgery in Slovenia]
  1989
 19. Soban D
  Zdravnik in naravoslovec J. A. Scopoli
  1989
 20. Vulikić V
  Zobozdravstvo na Slovenskem do leta 1940
  1991
 21. Bohinc P
  Ob 750-letnici konstitucij Friderika II
  1991
 22. Soban D; Ruprecht J; Keys TE; Schneck HJ
  Zur Geschichte des Scopolamin - Unter besonderer Beruecksichtigung seiner Anwendung in der Anaesthesie
  1989
 23. Mušić D
  Janez Vajkard Valvasor, njegova doba in medicina
  1989
 24. Grobelnik S
  Železna roka z Vranskega
  [The old iron hand of Vransko]
  1990
 25. Vehovar D
  Strokovno usposabljanje višjih radioloških tehnikov
  1987
 26. Slokan S
  Nevroradiološka diagnostika
  1987
 27. Vehovar D
  Računalniška tomografija
  1987
 28. Rauter Z
  Mamografija
  1987
 29. Vuković S
  Ultrazvočna diagnostika na Radiološkem oddelku SBM
  1987
 30. Bračić M
  Uroradiološka diagnostika
  1987
 31. Tomažič D
  Splošna in intervencijska angioradiološka diagnostika
  1987
 32. Kolenc M
  Diagnostika lokomotornega aparata
  1987
 33. Steinbach M
  Radiologija v gastroenterologiji
  1987
 34. Hasaj S
  Rentgenska terapija
  1987
 35. Zalar J
  60 let mariborske radiologije
  1987
 36. Milčinski J
  Inštitut za sodno medicino 1945-1980
  1988
 37. Dolenc A
  Ob 40 letnici obstoja in delovanja Inštituta za sodno medicino v Ljubljani
  1988
 38. Jenič K
  Dela učiteljev in sodelavcev Inštituta za sodno medicino objavljena v letih 1945-1985. 40-letnica Inštituta za sodno medicino
  1988


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko