biomedicina slovenica


vo="history of medicine" : 97

 1. Jaunig Senta; Zupanič-Slavec Zvonka
  Tuberkuloza, naša ljudska, delavska in kmetska bolezen
  [Tuberculosis: the disease of the people, workers and peasants]
  2012
 2. Zupanič-Slavec zvonka; Slavec Ksenija
  Franjo Radšel (1899-1987), organizator boja proti tuberkulozi v severovzhodni Sloveniji v letih 1936 do 1976: Za 110-letnico rojstva
  [Franjo Radšel (1899-1987), leader of the fight against tuberculosis in northeast Slovenia from 1936 to 1976: 110 years since his birth]
  2010
 3. Zupanič-Slavec Zvonka
  Identifikacija in identiteta lobanj, ki bi naj pripadale celjskim grofom
  [Identification and identity of the skulls presumptively assigned to the counts of Celje]
  2001
 4. Zupanič-Slavec Zvonka
  Mariborski sanatoriji v prvi polovici 20. stoletja
  2001
 5. Zupanič-Slavec Zvonka
  In tvoje zdravje praemonec?
  2001
 6. Borisov Peter V
  Oris razvoja Medicinske fakultete v Ljubljaani leta 1945 in prispevek prvih diplomantov popolne Medicinske fakultete zdravstvu v Sloveniji
  2001
 7. Zupanič-Slavec Zvonka
  Zdravnik in botanik Pietro Andrea Mattioli (1500-1577), 14 let v Gorici: ob 500-letnici rojstva
  2001
 8. Kraigher Alenka
  Spremljanje nalezljivih bolezni of 1946 do 1999
  2000
 9. Črepinko-Stropnik Zlata
  Pietro Andrea Mattioli (1500-1577): 500-letnica njegovega rojstva
  [Petrus Andreas Matthiolus (1500-1577) - the 500th anniversary of his birth]
  2000
 10. Zupanič-Slavec Zvonka
  Santorio Santorio: zdravnik (1561-1636) (tudi Sanctorius Sanctorius): začetnik eksperimentalne medicine
  [Santorio Santorio: a pioneer in experimental medicine]
  2000
 11. Marušič Branko
  Zdravnik dr. Anton Muznik (1726-1803)
  2000
 12. Prelec A
  History of midwifery in Ljubljana
  2000
 13. Topler Vladimir
  Več kot 100 let slovenjgraške bolnišnice
  [More than 100 years of General hospital Slovenj Gradec]
  2000
 14. Hackstock I
  The Heitzmann family - pioneers in the medical community
  2000
 15. Zupanič-Slavec Zvonka
  Pomembni mejniki v razvoju medicine 20. stoletja: znameniti nobelovci
  2000
 16. Simon Steven R
  Moses Maimoides: srednjeveški zdravnik in filozof
  [Moses Maimonides. Medieval physician and scholar]
  2000
 17. Marinček Črt
  Trendi razvoja rehabilitacije v modernem svetu
  1999
 18. Grdina Igor
  Josip Ipavec in njegov čas
  2000
 19. Škerbinek Ana Ladi
  Oris zgodovine in razvojne perspektive psihiatrične zdravstvene nege
  1999
 20. Urlep-Šalinovič Vera
  50 let transfuzijske medicine v Mariboru
  [Fifty years of the transfusion medicine in Maribor]
  1999
 21. Krajnc-Simoneti Stanka
  Zdravnice v Zdravniškem društvu doma in po svetu
  1989
 22. Kornhauser P
  A look twenty-five years back: how we programmed hospital hygiene in the intensive care unit of the Paediatric department, Surgical service, University medical centre Ljubljana
  1998
 23. Borisov Peter
  Primum non nocere (2. del)
  1999
 24. Zupanič-Slavec Zvonka
  Endemski sifilis med Slovenci v 1. polovici 19. stoletja
  [Endemic syphilis among Slovenians in the first half of the 19th century]
  1998
 25. Borisov Peter
  Primum non nocere. (1. del)
  1999
 26. Štolfa Franc
  Dr. med. Robert Hlavaty, zobozdravnik in slikar (4.12.1897-16.1.1982)
  1999
 27. Štolfa Marko
  Vzdrževanje ustne higijene v preteklosti
  1999
 28. Štolfa Franc
  Zdravniki - preporodovci
  1999
 29. Glaser Edvard
  Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije - podružnica Maribor - soarhivar medikohistoričnih dogajanj v tesni povezanosti z medikohistorično sekcijo Slovenije Slovenskega zdravniškega društva
  1999
 30. Trojner Andreja; Zupanič-Slavec Zvonka
  Zanimivosti iz zgodovine medicine: carski rez
  1999
 31. Brcar-Štrukelj Polona
  90 let šolske medicine na Slovenskem
  1999
 32. Kocijančič Mario
  Zdravniška zbornica pred 100 leti: volitev udov Zdravniške zbornice Dežele kranjske 8. aprila 1899
  1999
 33. Dragaš Ana Zlata
  Strokovnost v medicinski in klinični mikrobiologiji
  1999
 34. Zwitter Matjaž
  Prioritete v zdravstvu in utilitarna etika
  1999
 35. Cukjati France
  Splošna medicina - kdo bo tebe ljubil?
  1999
 36. Zalokar Jurij
  Pomen zgodovine za medicino
  1999
 37. Zupanič-Slavec Zvonka; Toplak Cirila
  "Choose a lesser of two evils" Vinzenz Kern (1760-1829) and the introduction of vaccination in the Slovenian territories of the Habsburg monarchy - on the 200th anniversary of Jenner's discovery of the small-pox vaccination
  1998
 38. Zupanič-Slavec Z
  Occupational medicine in Idria mercury mine in 18th century
  1998
 39. Glaser Edvard
  100 let rengentskih žarkov: skozi prizmo medicine, veterine in medikohistorikov
  1998
 40. Puklavec Ludvik
  25 let nuklearne medicine v Mariboru
  1998
 41. Klemen Jernej
  "Kaj imenujemo bolezni uma": zgodovina psihiatrije v Ljubljani v 19. in začetku 20. stoletja
  1997
 42. Grad Onja T; Zavasnik Anka
  Proposal for a national programme for suicide prevention in Slovenia
  1997
 43. Ribarič Samo
  Inštitut za patološko fiziologijo 50 let 1945-1995
  1995
 44. Marolt-Gomišček Marica
  Infektologija v zadnjih 40 letih-spomini in razmišljanja
  1997
 45. Črepinko-Stropnik Zlata
  Marcus Antonius Plenciz, medicus vindobonensis (1705-1786)
  [Marcus Antonius Plenciz, medicus vindobonensis (1705-1786)]
  1997
 46. Rainer Srečko
  Začetki in uveljavljanje medicinske in klinične genetike v Sloveniji
  [The beginnings and implementation of medical and clinical genetics in Slovenia]
  1997
 47. Vulikić Velimir
  Društveno organiziranje zobozdravnikov v preteklosti
  1997
 48. Pintar Luka
  Dr. Marko Gerbec, naš znameniti rojak
  1997
 49. Kornhauser Pavle
  Prvi sanatorij za otroke-revmatične rekonvalescente in kardiopate pri nas
  1997
 50. Remškar Janez
  Razvojna obdobja in obseg dela v Splošni bolnišnici Jesenice
  1997
 51. Zupanič-Slavec Zvonka
  Svetniki - čudodelni zdravniki
  [Saints miraculous doctors]
  1996
 52. Kraigher Alenka
  Cepljenje ob naravnih in drugih nesrečah
  [Vaccination in emergencies]
  1996
 53. Črepinko-Stropnik Zlata
  Medicinska mikrobiologija - od ideje do današnje stvarnosti
  1995
 54. Čarman-Kržan Marija
  Razvoj raziskovalnega dela na področju biokemijske in molekularne farmakologije na Inštitutu za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo Medicinske fakultete 1960-1996
  1996
 55. Irman-Florjanc Tatjana; Korošec Ladko; Budihna Metka; Stanovnik Lovro
  Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo 1945 - 1996
  1996
 56. Zupanič-Slavec Zvonka
  Slovenski začetki medicine dela v Idriji v 18. stoletju
  [The beginnings of Slovene occupational medicine in Idria in the 18th century]
  1996
 57. Židov Nena
  Po sledeh homeopatije na Slovenskem: k razpravi o homeopatiji
  1997
 58. Anonymous ;
  Mestni špital v Radgoni
  1997
 59. Zupanič-Slavec Zvonka; Meštrovič Ana
  50 let otroškega oddelka Splošne bolnišnice Celje
  1997
 60. Toplak-Ostan Majda; Obersnel-Kveder Dunja
  Kratek zgodovinski razvoj zdravstvenega varstva žensk in otrok
  [Short historical development of social security of health care of women and children]
  1997
 61. Zupanič-Slavec Zvonka
  Bolnišnica na Zaloški cesti v Ljubljani 1895-1995
  [The hospital in the Zaloška street in Ljubljana 1895-1995]
  1997
 62. Zupanič-Slavec Z
  Theodor Billroth, veliki kirurg, znanstvenik in humanist: ob stoletnici smrti
  1996
 63. Zupanič-Slavec Z
  Razvoj pediatrije v svetu in med Slovenci do sredine 20. stoletja
  [Development of pediatrics in the world and among Slovenes until 1950]
  1995
 64. Kobal M; Žagar Dušan
  Oddelek za forenzično in socialno psihiatrijo kot terapevtska skupnost
  [An open forensic psychiatry ward]
  1996
 65. Valenčič D
  50 let šole farmacevtske tehnike v Ljubljani
  1996
 66. Gregorič M
  Pomen klinične nevrofiziologije in kineziologije v rehabilitaciji
  1996
 67. Kovač-Blaž M; Poljanec-Kolbezen V
  Predlog izboljšanja kakovosti ponudbe v Zdravstvenem domu Šiška
  [Proposal for the improvement of tender quility in the Healt centre of Šiška]
  1996
 68. Anzelc P
  Vloga zavoda/ov za zdravstveno varstvo v sistemu zdravstvenega varstva
  [The role of institute(s) of Public health in the system of health care]
  1996
 69. Zupanič-Slavec Zvonka
  Dunajski anatom Joseph Hyrtl (1810-1894): ob stoletnici smrti
  [Vienna anatomist Joseph Hyrtl (1810-1894): at hundredth anniversary of his death]
  1996
 70. Bigec M
  70 let Dispanzerja za otroke Maribor
  1995
 71. Štolfa F
  Mudr Anton Schwab - med medicino in umetnostjo
  [Dr. Anton Schwab - between medicine and literature]
  1995
 72. Vulikić V
  Pomembne obletnice v zgodovini našega zobozdravstva
  [Imporant anniversaries in Slovenian dental history]
  1995
 73. Stantič-Pavlinič M
  Družbena skrb za zdravje skozi zgodovino
  [Social care for health through history]
  1995
 74. Prijatelj A
  Predhodnik moderne mikrobiologije: Marko Anton Plenčič (1705-1786)
  [The percusor of modern microbiology Marko Anton Plenčič (1705-1786)]
  1995
 75. Turk Z
  Pomen fizikalne medicine in rehabilitacije v sodobni organiziranosti zdravstvenega varstva v Sloveniji
  1995
 76. Zupanič-Slavec Z
  Po poteh velikega slovenskega zdravnika K. J. Starovašnika
  1994
 77. Zupanič-Slavec Z
  Doc. dr. Ivan Pintar: prvi urednik Glasila Zdravniške zbornice za Slovenijo
  1994
 78. Košorok P
  Zgodovina izpeljanega črevesa in enterostomalne terapije
  1993
 79. Kocijančič M
  Nekaj zapisov o varstvu v cestnem prometu v Sloveniji do leta 1940
  [Some records on road safety up to the year 1940]
  1993
 80. Darovec J; Milčinski L; Škerbinek L
  L'Istituto psichiatrico ed i suoi pazienti nel periodo bellico. Il caso del Poljanski nasip di Ljubiana
  1993
 81. Darovec J; Milčinski L; Škerbinek L
  Psihiatrični zavod in njegovi pacienti med vojno (Primer Poljanskega nasipa)
  1991
 82. Bartenjev M
  Razvoj in perspektive Oddelka za otroško in preventivno zobozdravstvo Stomatološke klinike
  [Pediatric and preventive dentistry at the Department of stomatology]
  1996
 83. Skalerič U
  Razvoj in perspektive Oddelka za ustne bolezni in parodontopatologijo
  [Development and prospects of the Unit of oral diseases and periodontics at the Department of stomatology]
  1996
 84. Vrbič V
  Obletnica Oddelka za zobne bolezni
  [Anniversary of the Unit of oral diseases]
  1996
 85. Pavšič I
  Razvoj in perspektive čeljustne in zobne ortopedije v Sloveniji
  [Development and prospects of orthodontics in Slovenia]
  1996
 86. Funduk N
  Pet desetletij slovenske snemne protetike
  [Five decades of removable prosthodontics in Slovenia]
  1996
 87. Marion L
  Fiksna in predklinična protetika včeraj, danes in jutri
  [Fixed and preclinical prosthodontics yesterday, today and tomorrow]
  1996
 88. Pavšič I
  Ob 50. letnici ustanovitve Stomatološke klinike
  [50th anniversary of the Department of stomatology]
  1996
 89. Zupanič-Slavec Z
  Govor ob odkritju spominske plošče na mestu prve civilne bolnišnice v Ljubljani
  1995
 90. Weil MH
  History of CPR
  1994
 91. Weil MH
  My life through critical care medicine
  1994
 92. Borisov P
  Prispevek k študiju rasti in razvoja Medicinske fakultete v Ljubljani
  1987
 93. Borisov P
  Bolnišnice na slovenskem
  1994
 94. Zupanič-Slavec Z
  Dubrovniška karantena - prva na svetu
  [The Dubrovnik quarantine, the first in the world]
  1996
 95. Marinček Č
  Historical survey of prosthetics in Slovenia
  1992
 96. Zupanič-Slavec Z
  Škrljevska bolezen na Slovenskem
  1992
 97. Plesničar S
  In memoriam: prof. dr. Gojmir Klanjšček
  1991


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko