biomedicina slovenica


vo="history of medicine, 18th cent." : 21

 1. Marušič Branko
  Zdravnik dr. Anton Muznik (1726-1803)
  2000
 2. Prelec A
  History of midwifery in Ljubljana
  2000
 3. Štolfa Marko
  Vzdrževanje ustne higijene v preteklosti
  1999
 4. Trojner Andreja; Zupanič-Slavec Zvonka
  Zanimivosti iz zgodovine medicine: carski rez
  1999
 5. Zupanič-Slavec Zvonka; Toplak Cirila
  "Choose a lesser of two evils" Vinzenz Kern (1760-1829) and the introduction of vaccination in the Slovenian territories of the Habsburg monarchy - on the 200th anniversary of Jenner's discovery of the small-pox vaccination
  1998
 6. Zupanič-Slavec Z
  Occupational medicine in Idria mercury mine in 18th century
  1998
 7. Črepinko-Stropnik Zlata
  Marcus Antonius Plenciz, medicus vindobonensis (1705-1786)
  [Marcus Antonius Plenciz, medicus vindobonensis (1705-1786)]
  1997
 8. Pintar Luka
  Dr. Marko Gerbec, naš znameniti rojak
  1997
 9. Črepinko-Stropnik Zlata
  Medicinska mikrobiologija - od ideje do današnje stvarnosti
  1995
 10. Zupanič-Slavec Zvonka
  Slovenski začetki medicine dela v Idriji v 18. stoletju
  [The beginnings of Slovene occupational medicine in Idria in the 18th century]
  1996
 11. Anonymous ;
  Mestni špital v Radgoni
  1997
 12. Toplak-Ostan Majda; Obersnel-Kveder Dunja
  Kratek zgodovinski razvoj zdravstvenega varstva žensk in otrok
  [Short historical development of social security of health care of women and children]
  1997
 13. Zupanič-Slavec Z
  Razvoj pediatrije v svetu in med Slovenci do sredine 20. stoletja
  [Development of pediatrics in the world and among Slovenes until 1950]
  1995
 14. Stantič-Pavlinič M
  Družbena skrb za zdravje skozi zgodovino
  [Social care for health through history]
  1995
 15. Prijatelj A
  Predhodnik moderne mikrobiologije: Marko Anton Plenčič (1705-1786)
  [The percusor of modern microbiology Marko Anton Plenčič (1705-1786)]
  1995
 16. Zupanič-Slavec Z
  Po poteh velikega slovenskega zdravnika K. J. Starovašnika
  1994
 17. Košorok P
  Zgodovina izpeljanega črevesa in enterostomalne terapije
  1993
 18. Zupanič-Slavec Z
  Govor ob odkritju spominske plošče na mestu prve civilne bolnišnice v Ljubljani
  1995
 19. Weil MH
  History of CPR
  1994
 20. Borisov P
  Prispevek k študiju rasti in razvoja Medicinske fakultete v Ljubljani
  1987
 21. Borisov P
  Bolnišnice na slovenskem
  1994


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko