biomedicina slovenica


vo="history of medicine, 19th cent." : 35

 1. Jaunig Senta; Zupanič-Slavec Zvonka
  Tuberkuloza, naša ljudska, delavska in kmetska bolezen
  [Tuberculosis: the disease of the people, workers and peasants]
  2012
 2. Prelec A
  History of midwifery in Ljubljana
  2000
 3. Hackstock I
  The Heitzmann family - pioneers in the medical community
  2000
 4. Škerbinek Ana Ladi
  Oris zgodovine in razvojne perspektive psihiatrične zdravstvene nege
  1999
 5. Borisov Peter
  Primum non nocere (2. del)
  1999
 6. Zupanič-Slavec Zvonka
  Endemski sifilis med Slovenci v 1. polovici 19. stoletja
  [Endemic syphilis among Slovenians in the first half of the 19th century]
  1998
 7. Borisov Peter
  Primum non nocere. (1. del)
  1999
 8. Štolfa Franc
  Dr. med. Robert Hlavaty, zobozdravnik in slikar (4.12.1897-16.1.1982)
  1999
 9. Štolfa Marko
  Vzdrževanje ustne higijene v preteklosti
  1999
 10. Trojner Andreja; Zupanič-Slavec Zvonka
  Zanimivosti iz zgodovine medicine: carski rez
  1999
 11. Kocijančič Mario
  Zdravniška zbornica pred 100 leti: volitev udov Zdravniške zbornice Dežele kranjske 8. aprila 1899
  1999
 12. Zupanič-Slavec Zvonka; Toplak Cirila
  "Choose a lesser of two evils" Vinzenz Kern (1760-1829) and the introduction of vaccination in the Slovenian territories of the Habsburg monarchy - on the 200th anniversary of Jenner's discovery of the small-pox vaccination
  1998
 13. Klemen Jernej
  "Kaj imenujemo bolezni uma": zgodovina psihiatrije v Ljubljani v 19. in začetku 20. stoletja
  1997
 14. Vulikić Velimir
  Društveno organiziranje zobozdravnikov v preteklosti
  1997
 15. Remškar Janez
  Razvojna obdobja in obseg dela v Splošni bolnišnici Jesenice
  1997
 16. Kraigher Alenka
  Cepljenje ob naravnih in drugih nesrečah
  [Vaccination in emergencies]
  1996
 17. Črepinko-Stropnik Zlata
  Medicinska mikrobiologija - od ideje do današnje stvarnosti
  1995
 18. Židov Nena
  Po sledeh homeopatije na Slovenskem: k razpravi o homeopatiji
  1997
 19. Anonymous ;
  Mestni špital v Radgoni
  1997
 20. Toplak-Ostan Majda; Obersnel-Kveder Dunja
  Kratek zgodovinski razvoj zdravstvenega varstva žensk in otrok
  [Short historical development of social security of health care of women and children]
  1997
 21. Zupanič-Slavec Zvonka
  Bolnišnica na Zaloški cesti v Ljubljani 1895-1995
  [The hospital in the Zaloška street in Ljubljana 1895-1995]
  1997
 22. Zupanič-Slavec Z
  Theodor Billroth, veliki kirurg, znanstvenik in humanist: ob stoletnici smrti
  1996
 23. Zupanič-Slavec Z
  Razvoj pediatrije v svetu in med Slovenci do sredine 20. stoletja
  [Development of pediatrics in the world and among Slovenes until 1950]
  1995
 24. Kovač-Blaž M; Poljanec-Kolbezen V
  Predlog izboljšanja kakovosti ponudbe v Zdravstvenem domu Šiška
  [Proposal for the improvement of tender quility in the Healt centre of Šiška]
  1996
 25. Anzelc P
  Vloga zavoda/ov za zdravstveno varstvo v sistemu zdravstvenega varstva
  [The role of institute(s) of Public health in the system of health care]
  1996
 26. Zupanič-Slavec Zvonka
  Dunajski anatom Joseph Hyrtl (1810-1894): ob stoletnici smrti
  [Vienna anatomist Joseph Hyrtl (1810-1894): at hundredth anniversary of his death]
  1996
 27. Štolfa F
  Mudr Anton Schwab - med medicino in umetnostjo
  [Dr. Anton Schwab - between medicine and literature]
  1995
 28. Vulikić V
  Pomembne obletnice v zgodovini našega zobozdravstva
  [Imporant anniversaries in Slovenian dental history]
  1995
 29. Stantič-Pavlinič M
  Družbena skrb za zdravje skozi zgodovino
  [Social care for health through history]
  1995
 30. Košorok P
  Zgodovina izpeljanega črevesa in enterostomalne terapije
  1993
 31. Zupanič-Slavec Z
  Govor ob odkritju spominske plošče na mestu prve civilne bolnišnice v Ljubljani
  1995
 32. Weil MH
  History of CPR
  1994
 33. Borisov P
  Prispevek k študiju rasti in razvoja Medicinske fakultete v Ljubljani
  1987
 34. Borisov P
  Bolnišnice na slovenskem
  1994
 35. Zupanič-Slavec Z
  Škrljevska bolezen na Slovenskem
  1992


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko