biomedicina slovenica


vo="history of medicine, 20th cent." : 70

 1. Jaunig Senta; Zupanič-Slavec Zvonka
  Tuberkuloza, naša ljudska, delavska in kmetska bolezen
  [Tuberculosis: the disease of the people, workers and peasants]
  2012
 2. Zupanič-Slavec zvonka; Slavec Ksenija
  Franjo Radšel (1899-1987), organizator boja proti tuberkulozi v severovzhodni Sloveniji v letih 1936 do 1976: Za 110-letnico rojstva
  [Franjo Radšel (1899-1987), leader of the fight against tuberculosis in northeast Slovenia from 1936 to 1976: 110 years since his birth]
  2010
 3. Zupanič-Slavec Zvonka
  Mariborski sanatoriji v prvi polovici 20. stoletja
  2001
 4. Borisov Peter V
  Oris razvoja Medicinske fakultete v Ljubljaani leta 1945 in prispevek prvih diplomantov popolne Medicinske fakultete zdravstvu v Sloveniji
  2001
 5. Kraigher Alenka
  Spremljanje nalezljivih bolezni of 1946 do 1999
  2000
 6. Prelec A
  History of midwifery in Ljubljana
  2000
 7. Topler Vladimir
  Več kot 100 let slovenjgraške bolnišnice
  [More than 100 years of General hospital Slovenj Gradec]
  2000
 8. Zupanič-Slavec Zvonka
  Pomembni mejniki v razvoju medicine 20. stoletja: znameniti nobelovci
  2000
 9. Marinček Črt
  Trendi razvoja rehabilitacije v modernem svetu
  1999
 10. Grdina Igor
  Josip Ipavec in njegov čas
  2000
 11. Škerbinek Ana Ladi
  Oris zgodovine in razvojne perspektive psihiatrične zdravstvene nege
  1999
 12. Urlep-Šalinovič Vera
  50 let transfuzijske medicine v Mariboru
  [Fifty years of the transfusion medicine in Maribor]
  1999
 13. Krajnc-Simoneti Stanka
  Zdravnice v Zdravniškem društvu doma in po svetu
  1989
 14. Kornhauser P
  A look twenty-five years back: how we programmed hospital hygiene in the intensive care unit of the Paediatric department, Surgical service, University medical centre Ljubljana
  1998
 15. Štolfa Franc
  Dr. med. Robert Hlavaty, zobozdravnik in slikar (4.12.1897-16.1.1982)
  1999
 16. Štolfa Franc
  Zdravniki - preporodovci
  1999
 17. Glaser Edvard
  Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije - podružnica Maribor - soarhivar medikohistoričnih dogajanj v tesni povezanosti z medikohistorično sekcijo Slovenije Slovenskega zdravniškega društva
  1999
 18. Trojner Andreja; Zupanič-Slavec Zvonka
  Zanimivosti iz zgodovine medicine: carski rez
  1999
 19. Brcar-Štrukelj Polona
  90 let šolske medicine na Slovenskem
  1999
 20. Dragaš Ana Zlata
  Strokovnost v medicinski in klinični mikrobiologiji
  1999
 21. Zwitter Matjaž
  Prioritete v zdravstvu in utilitarna etika
  1999
 22. Cukjati France
  Splošna medicina - kdo bo tebe ljubil?
  1999
 23. Zalokar Jurij
  Pomen zgodovine za medicino
  1999
 24. Puklavec Ludvik
  25 let nuklearne medicine v Mariboru
  1998
 25. Klemen Jernej
  "Kaj imenujemo bolezni uma": zgodovina psihiatrije v Ljubljani v 19. in začetku 20. stoletja
  1997
 26. Grad Onja T; Zavasnik Anka
  Proposal for a national programme for suicide prevention in Slovenia
  1997
 27. Ribarič Samo
  Inštitut za patološko fiziologijo 50 let 1945-1995
  1995
 28. Marolt-Gomišček Marica
  Infektologija v zadnjih 40 letih-spomini in razmišljanja
  1997
 29. Rainer Srečko
  Začetki in uveljavljanje medicinske in klinične genetike v Sloveniji
  [The beginnings and implementation of medical and clinical genetics in Slovenia]
  1997
 30. Vulikić Velimir
  Društveno organiziranje zobozdravnikov v preteklosti
  1997
 31. Kornhauser Pavle
  Prvi sanatorij za otroke-revmatične rekonvalescente in kardiopate pri nas
  1997
 32. Remškar Janez
  Razvojna obdobja in obseg dela v Splošni bolnišnici Jesenice
  1997
 33. Kraigher Alenka
  Cepljenje ob naravnih in drugih nesrečah
  [Vaccination in emergencies]
  1996
 34. Črepinko-Stropnik Zlata
  Medicinska mikrobiologija - od ideje do današnje stvarnosti
  1995
 35. Čarman-Kržan Marija
  Razvoj raziskovalnega dela na področju biokemijske in molekularne farmakologije na Inštitutu za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo Medicinske fakultete 1960-1996
  1996
 36. Irman-Florjanc Tatjana; Korošec Ladko; Budihna Metka; Stanovnik Lovro
  Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo 1945 - 1996
  1996
 37. Židov Nena
  Po sledeh homeopatije na Slovenskem: k razpravi o homeopatiji
  1997
 38. Anonymous ;
  Mestni špital v Radgoni
  1997
 39. Zupanič-Slavec Zvonka; Meštrovič Ana
  50 let otroškega oddelka Splošne bolnišnice Celje
  1997
 40. Toplak-Ostan Majda; Obersnel-Kveder Dunja
  Kratek zgodovinski razvoj zdravstvenega varstva žensk in otrok
  [Short historical development of social security of health care of women and children]
  1997
 41. Zupanič-Slavec Zvonka
  Bolnišnica na Zaloški cesti v Ljubljani 1895-1995
  [The hospital in the Zaloška street in Ljubljana 1895-1995]
  1997
 42. Zupanič-Slavec Z
  Razvoj pediatrije v svetu in med Slovenci do sredine 20. stoletja
  [Development of pediatrics in the world and among Slovenes until 1950]
  1995
 43. Kobal M; Žagar Dušan
  Oddelek za forenzično in socialno psihiatrijo kot terapevtska skupnost
  [An open forensic psychiatry ward]
  1996
 44. Valenčič D
  50 let šole farmacevtske tehnike v Ljubljani
  1996
 45. Gregorič M
  Pomen klinične nevrofiziologije in kineziologije v rehabilitaciji
  1996
 46. Kovač-Blaž M; Poljanec-Kolbezen V
  Predlog izboljšanja kakovosti ponudbe v Zdravstvenem domu Šiška
  [Proposal for the improvement of tender quility in the Healt centre of Šiška]
  1996
 47. Anzelc P
  Vloga zavoda/ov za zdravstveno varstvo v sistemu zdravstvenega varstva
  [The role of institute(s) of Public health in the system of health care]
  1996
 48. Bigec M
  70 let Dispanzerja za otroke Maribor
  1995
 49. Štolfa F
  Mudr Anton Schwab - med medicino in umetnostjo
  [Dr. Anton Schwab - between medicine and literature]
  1995
 50. Vulikić V
  Pomembne obletnice v zgodovini našega zobozdravstva
  [Imporant anniversaries in Slovenian dental history]
  1995
 51. Stantič-Pavlinič M
  Družbena skrb za zdravje skozi zgodovino
  [Social care for health through history]
  1995
 52. Turk Z
  Pomen fizikalne medicine in rehabilitacije v sodobni organiziranosti zdravstvenega varstva v Sloveniji
  1995
 53. Zupanič-Slavec Z
  Doc. dr. Ivan Pintar: prvi urednik Glasila Zdravniške zbornice za Slovenijo
  1994
 54. Košorok P
  Zgodovina izpeljanega črevesa in enterostomalne terapije
  1993
 55. Kocijančič M
  Nekaj zapisov o varstvu v cestnem prometu v Sloveniji do leta 1940
  [Some records on road safety up to the year 1940]
  1993
 56. Darovec J; Milčinski L; Škerbinek L
  L'Istituto psichiatrico ed i suoi pazienti nel periodo bellico. Il caso del Poljanski nasip di Ljubiana
  1993
 57. Darovec J; Milčinski L; Škerbinek L
  Psihiatrični zavod in njegovi pacienti med vojno (Primer Poljanskega nasipa)
  1991
 58. Bartenjev M
  Razvoj in perspektive Oddelka za otroško in preventivno zobozdravstvo Stomatološke klinike
  [Pediatric and preventive dentistry at the Department of stomatology]
  1996
 59. Skalerič U
  Razvoj in perspektive Oddelka za ustne bolezni in parodontopatologijo
  [Development and prospects of the Unit of oral diseases and periodontics at the Department of stomatology]
  1996
 60. Vrbič V
  Obletnica Oddelka za zobne bolezni
  [Anniversary of the Unit of oral diseases]
  1996
 61. Pavšič I
  Razvoj in perspektive čeljustne in zobne ortopedije v Sloveniji
  [Development and prospects of orthodontics in Slovenia]
  1996
 62. Funduk N
  Pet desetletij slovenske snemne protetike
  [Five decades of removable prosthodontics in Slovenia]
  1996
 63. Marion L
  Fiksna in predklinična protetika včeraj, danes in jutri
  [Fixed and preclinical prosthodontics yesterday, today and tomorrow]
  1996
 64. Pavšič I
  Ob 50. letnici ustanovitve Stomatološke klinike
  [50th anniversary of the Department of stomatology]
  1996
 65. Zupanič-Slavec Z
  Govor ob odkritju spominske plošče na mestu prve civilne bolnišnice v Ljubljani
  1995
 66. Weil MH
  History of CPR
  1994
 67. Weil MH
  My life through critical care medicine
  1994
 68. Borisov P
  Prispevek k študiju rasti in razvoja Medicinske fakultete v Ljubljani
  1987
 69. Borisov P
  Bolnišnice na slovenskem
  1994
 70. Marinček Č
  Historical survey of prosthetics in Slovenia
  1992


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko