biomedicina slovenica


vo="in vitro" : 619

 1. Alibegović Armin; Balažic Jože; Petrovič Danijel; Kregar-Velikonja Nevenka; Blagus Rok; Šuput Dušan; Drobnič Matej
  The optimal combination of cartilage source and apparatus for long-term In vitro chondrocyte viability analysis
  2012
 2. Lunder Mojca; Drevenšek Gorazd; Hawlina Simon; Sepčić Kristina; Žiberna Lovro
  Cardiovascular effects induced by polymeric 3-alkylpyridinium salts from the marine sponge Reniera sarai
  2012
 3. Lunder Mojca; Janić Miodrag; Žiberna Lovro; Drevenšek Gorazd; Šabovič Mišo
  A low-dose atorvastatin and losartan combination directly improves aortic ring relaxation and diminishes ischaemic-reperfusion injury in isolated rat hearts
  2012
 4. Milisav Irina; Šuput Dušan
  Liver slices are the optimal model for mimicking apoptosis activation in vitro
  2011
 5. Zorec Robert; Stenovec Matjaž; Trkov Saša; Vardjan Nina; Potokar Maja; Kreft Marko; Gabrijel Mateja; Jorgačevski Jernej
  Nova metoda (platforma) za iskanje biološko aktivnih molekul, za ocenjevanje kakovosti celic za celične terapije in za nadzor kakovosti pridelave rekombinantnih proteinov na podlagi analize mobilnosti znotrajceličnih organelov v povezavi z bolezenskimi stanji
  2011
 6. Višnjar Tanja; Kocbek Petra; Erdani-Kreft Mateja
  Hyperplasia as a mechanism for rapid resealing urothelial injuries and maintaining high transepithelial resistance
  2012
 7. Žitnik Simona EK; Vesel Tina; Avčin Tadej; Šilar Mira; Košnik Mitja; Korošec Peter
  Monitoring honeybee venom immunotherapy in children with the basophil activation test
  2012
 8. Montero Maria; Coll Anna; Nadal Anna; Messeguer Joaquima; Pla Maria
  Only half the transcriptomic differences between resistant genetically modified and conventional rice are associated with the transgene
  2011
 9. Križančić-Bombek Lidija; Vlaisavljević Veljko; Kovačič Borut
  Does the prolonged in vitro maturation of human oocytes influence the aneuploidy type?
  [Ali podaljšano zorenje v pogojih in vitro vpliva na vrsto anevploidij pri človeških jajčnih celicah?]
  2011
 10. Lanišnik-Rižner Tea; Brožič Petra; Doucette Christopher; Turek-Etienne Tammy; Mueller-Vieira Ursula; Sonneveld Edwin; vander Burg Bart; Boecker Christiane; Husen Bettina
  Selectivity and potency of retroprogesterone dydrogesterone in vitro
  2011
 11. Stopinšek Sanja; Ihan Alojz; Wraber Branka; Terčelj Marjeta; Salobir Barbara; Rylander Ragnar; Simčič Saša
  Fungal cell wall agents suppress the innate inflammatory cytokine responses of human peripheral blood mononuclear cells challenged with lipopolysaccharide in vitro
  2011
 12. Pirkmajer Sergej; Filipovič Dragana; Marš Tomaž; Miš Katarina; Grubič Zoran
  HIF-1alpha response to hypoxia is functionally separated from the glucocorticoid stress response in the in vitro regenerating human skeletal muscle
  2010
 13. Stopinšek Sanja; Terčelj Marjeta; Salobir Barbara; Wraber Branka; Ihan Alojz; Rylander Ragnar; Simčič Saša
  Effects of fungal cell wall polysaccharides and lipopolysaccharide on in vitro tumour necrosis factor alpha production by peripheral blood mononuclear cells of sarcoidosis patients
  [Učinki polisaharidov iz celične stene gliv in lipopolisaharidana in vitro sintezo tumorskega nekroznega dejavnika alfa v mononuklearnih celicah iz periferne krvi bolnikov s sarkoidozo]
  2010
 14. Marolt Darja; Knežević Miomir; Vunjak-Novakovič Gordana
  Bone tissue engineering with human stem cells
  2010
 15. Nipič Damijan; Pirc Aleš; Banič Blaž; Šuput Dušan; Milisav Irina
  Preapoptotic cell stress response of primary hepatocytes
  2010
 16. Šuštar Vid; Janša Rado; Frank Mojca; Hagerstrand Henry; Kržan Mojca; Iglič Aleš; Kralj-Iglič Veronika
  Suppression of membrane microvesiculation - a possible anticoagulant and anti-tumor progression effect of heparin
  2009
 17. Repnik U; Bergant M; Wraber B; Jeras M
  Late dendritic cells are still able to evoke a potent alloreactive CTL response
  2008
 18. Mezzanzanica Delia; Fabbi Marina; Bagnoli Marina; Staurengo Samantha; Losa Marco; Balladore Emanuela; Alberti Paola; Lusa Lara; Ditto Antonino; Ferrini Silvano
  Subcellular localization of activated leukocyte cell adhesion molecule is a molecular predictor of survival in ovarian carcinoma patients
  2008
 19. Krašna M; Domanovič D; Tomšič A; Švajger U; Jeras M
  Platelet gel stimulates proliferation of human dermal fibroblasts in vitro
  2007
 20. Kogoj-Rode M; Seme K; Rode M
  Primerjava učinkovitosti laserja, klorheksidina in kalcijevega hidroksida na Enterococcus faecalis in vitro
  [In vitro efficacy of laser irradiation, chlorhexidine and calcium hydroxide against Enterococcus faecalis]
  2007
 21. Stegnar M; Božič M; Sollner-Dolenc M; Štefanič-Anderluh P; Kikelj D
  Utility of PFA-100((R)) closure time vs. optical aggregometry in assessing the efficacy of platelet membrane glycoprotein IIb/IIIa antagonists in vitro
  2007
 22. Virant-Klun Irma; Rožman Primož; Cvjetičanin Branko; Vogler Andrej; Klemenc Polona; Maličev Elvira; Ihan Alojz; Šinkovec Jasna; Vrtačnik-Bokal Eda; Tomaževič Tomaž; Meden-Vrtovec Helena
  Matične celice površinskega epitelija jajčnika: oogeneza in vitro?
  [Ovarian surface epithelium stem cells: oogenesis in vitro?]
  2007
 23. Križančić-Bombek Lidija; Vlaisavljević Veljko
  Vpliv morfologije pronukleusov v zigoti na razvoj človeškega zarodka v pogojih in vitro
  [The influence of zygote pronuclear morphology on in vitro human embryo development]
  2007
 24. Biček A; Turel I; Kanduser M; Miklavčič D
  Combined therapy of the antimetastatic compound NAMI-A and electroporation on B16F1 tumour cells in vitro
  2007
 25. Morisset Dany; Berjeaud Jean-Marc; Marion Didier; Lacombe Christian; Frere Jacques
  Mutational analysis of mesentericin Y105, an anti-Listeria bacteriosin, for determination of impact on bactericidal activity, in vitro secondary structure, and membrane interaction
  2004
 26. Tratar Gregor
  Ultrazvočne in magnetnoresonančne značilnosti krvnih strdkov in vpliv lokalnih hemodinamskih pogojev na raztapljanje strdkov s trombolitičnimi zdravili
  2007
 27. Gajšek Nina; Jevšek Marko; Grubič Zoran
  Expression of MuSK in in vitro-innervated human muscle
  2006
 28. Pakiž Maja
  Občutljivost trombembolov iz pljučne arterije na zunajtelesno trombolizo
  2006
 29. Nolde Nataša; Drobne Damjana; Valant Janez; Padovan Ingrid; Horvat Milena
  Lysosomal membrane stability in laboratory- and field-exposed terrestrial isopods Porcellio scaber (Isopoda, Crustacea)
  2006
 30. Pilkington Geoffrey J; Akinwunmi James; Amar Sabrina
  The role of tricyclic drugs in selective triggering of mitochondrially-mediated apoptosis in neoplastic glia: a therapeutic option in malignant glioma?
  [Pomen tricikličnih zdravil pri selektivnem proženju mitohondrijske apoptoze pri neoplastični gliji. Nova možnost zdravljenja malignih gliomov?]
  2006
 31. Lah Tamara T; Duran-Alonso Maria Beatriz; van Noorden Cornelis JF
  Antiprotease therapy in cancer: hot or not?
  2006
 32. Križmarić Miljenko; Koželj Anton
  In vitro primerjava pretokov fiziološke raztopine skozi različne IV kanile v odvisnosti od hidrostatičnega tlaka
  [In vitro comparision of flow through diferent IV cannulae depending on hydrostatic pressure]
  2006
 33. Grmek-Košnik Irena
  Sproščanje sulfidolevkotrienov iz levkocitov po aktivaciji z od IgE odvisnim in neodvisnim aktivatorjem
  [Leukocyte sulphidoleukotriene release after IgE dependent and IgE independent activation]
  1998
 34. Miš Katarin; Marš Tomaž; Jevšek Marko; Strašek Helena; Goličnik Marko; Brecelj Janez; Komel Rado; King Michael P; Miranda Armand F; Grubič Zoran
  Expression and distribution of acetylcholinesterase among the cellular components of the neuromuscular junction formed in human myotube in vitro
  2005
 35. Schaefer Ralf; Knauf Ulrich; Zweyer Margit; Hoegemeier Oliver; de Guarrini Francesca; Liu Xia; Eichhorn Heinz Juergen; Koch Walter; Mundegar Rustam; Eržen Ida; Wernig Anton
  Age dependence of the human skeletal muscle stem cell in forming muscle tissue
  2006
 36. Avguštin Bojana
  Citokinski profil pri bolnikih s shizofrenijo
  2005
 37. Grošel Alenka
  Vpliv kombinacije elektrogenske terapije S p53 in elektrokemoterapije s cisplatinom na humane karcinomske celične linije in mišje sarkome
  2005
 38. Kranjc Simona; Čemažar Maja; Grošel Alenka; Šentjurc Marjeta; Serša Gregor
  Radiosensitising effect of electrochemotherapy with bleomycin in LPB sarcoma cells amd tumors in mice
  2005
 39. Serša Gregor
  Application of electroporation in electrochemotherapy of tumors
  2005
 40. Mohorko N; Kregar-Velikonja N; Repovš G; Gorenšek M; Bresjanac M
  An in vitro study of Hoecht 33342 redistribution and its effects on cell viability
  2005
 41. Batista Urška
  Gojenje sesalskih celic v in vitro pogojih
  2005
 42. Korošec Peter
  Cellular in vitro tests for allergy diagnosis
  2005
 43. Avguštin Bojana; Kotnik Vladimir; Škoberne Mojca; Malovrh Tadej; Skralovnik-Štern Aleksandra; Terčelj Marjeta
  CD69 expression on CD4+ T lymphocytes after in vitro stimulation with tuberculin is an indicator of immune sensitization against Mycobacterium tuberculosis antigens
  2005
 44. Turner Jan-Erik; Sedej Simon; Rupnik Marjan
  Cytosolic Cl- ions in the regulation of secretory and endocytotic activity in melanotrophs from mouse pituitary tissue slices
  2005
 45. Kuhar Milan
  Vpliv plastičnih premazov na de/remineralizacijo zobne sklenine ter na površinske lastnosti baznega akrilata zobnih protez
  2005
 46. Avguštin Bojana; Wraber Branka; Tavčar Rok
  Increased Th1 and Th2 immune reactivity with relative Th2 dominance in patients with acute exacerbation of schizophrenia
  2005
 47. Vavpotič Marko; Bele Marjan; Štiblar-Martinčič Draga; Balažic Jože
  In vitro decalcification of human dentin investigated by field emission scanning electron microscopy
  2005
 48. Erdani-Kreft Mateja; Hudoklin Samo; Sterle Maksimiljan
  The influence of growth media on differentiation of urothelial cells in vitro
  2005
 49. Zavašnik-Bergant Tina; Repnik Urška; Romih Rok
  Inhibitor cystatin C in the TNF-alpha and LPS stimulated dendritic cells
  2005
 50. Fonda Irena
  Spreminjanje biološke aktivnosti dejavnika tumorske nekroze alfa (TNF-alfa) in njegovih analogov
  [Changing biological activity of tumour necrosis factor alpha (TNF-alpha) and its analogues]
  2005
 51. Trinkaus Miha
  Katepsina B in L ter njuna inhibitorja stefin V in cistatin C pri napredovanju intrakranialnih tumorjev
  2005
 52. Krašna Metka
  Razvoj in priprava gojenja človeških avtolognih keratinocitov v ex-vivo za kritje tkivnih vrzeli pri opeklinah
  [Development and preparation of ex-vivo cultivation of human autologous keratinocytes in treatmen of burns]
  2005
 53. Repnik Urška
  Zorenje dendritičnih celic in njihov vpliv v alogenskem imunskem odzivu in vitro
  [Dendritic cell maturation and their influence in in vitro allogeneic immune response]
  2005
 54. Kotnik Tadej; Maček-Lebar Alenka; Kandušer Maša; Pucihar Gorazd; Pavlin Mojca; Valič Blaž; Miklavčič Damijan
  Elektroporacija celične membrane: teorija ter poizkusi in vitro
  [Electroporation of the cell membrane: theory and experiments in vitro]
  2005
 55. Baebler Špela; Hren Matjaž; Camloh Marjana; Ravnikar Maja; Bohanec Borut; Plaper Igor; Ucman Robert; Žel Jana
  Establishment of cell suspension cultures of yew (Taxus x media rehd.) and assessment of their genomic stability
  2005
 56. Bunc Matjaž
  Učinki equinatoxina na gladko mišico koronarne arterije - možni vzroki kardiotoksičnosti
  1992
 57. Jeras Matjaž; Radosavljevič Damjan; Wozniak Gordana; Koselj Samo; Maličev Elvira; Kregar-Velikonja Nevenka; Kovačič Katja; Rožman Primož; Knežević Miomir
  Human chrondrocytes cultured in vitro - a potent source for cartilage repair and tissue engineering
  2001
 58. Maružin Mitja
  Vpliv proteaznih inhibitorjev naravnega izvora na invazivnost rakastih celičnih linij B16 in MCF10AT in vitro
  2002
 59. Vovko Tomaž
  In vitro označevanje prionskih leh z 18-fluoro-2-dialkilamino-6-acilmalononitril naftalenom (FDDNP)
  2004
 60. Arko Matevž
  Učinki nekaterih psihotropnih snovi na farmakokinetiko histamina pri mački
  2004
 61. Preložnik-Zupan Irena; Šabovič Mišo; Salobir Barbara; Buturović-Ponikvar Jadranka; Černelč Peter; Lavre Janez; Vujkovac Bojan
  The study of anaemia-related haemostasis impairement in haemodialysis patient by in vitro closture time test
  2005
 62. Rajtar Simona
  Vpliv amitriptilina in sertralina na kinetiko eksogenega histamina v krvi mačke v in vitro poskusih
  [The influence of amitriptyline and sertraline in vitro on the kinetics of exogenous histamine in cat blood]
  2004
 63. Kranjc S; Čemažar M; Grošel A; Serša G
  Increased radiosensitizing effect of bleomycin or cisplatin on LPB sarcoma tumor cells and tumors with localy drug delivery method, electroporation
  2004
 64. Jevšek Marko; Marš Tomaž; Miš Katarina; Grubič Zoran
  Origin of acetylcholinesterase in the neuromuscular junction formed in the in vitro innervated human muscle
  2004
 65. Chowdhury Helena H; Jevšek Marko; Kreft Marko; Marš Tomaž; Zorec Robert; Grubič Zoran
  Insulin-induced exocytosis in single, in vitro innervated human muscle fibres: a new approach
  2005
 66. Jevšek Marko; Marš Tomaž; Miš Katarina; King Michael P; Davidson Edgar; Park Hyejeong; Miranda Armand F; Grubič Z
  Expression of acetylcholinesterase in the developing neuromuscular junction in the in vitro innervated human muscle
  2004
 67. Čebašek V; Kubinova L; Ribarič S; Eržen I
  A novel staining method for quantification and 3D visualisation of capillaries and muscle fibres
  2004
 68. Bavec Aljoša
  Immunoassay for visualization of protein-protein interactions on Ni-nitrilotriacetate support: example of a laboratory exercise with recombinant heterotrimeric Galphai2beta1gamma2 tagged by hexahistidine from sf9 cells
  2004
 69. Zajc Irena; Lah-Turnšek Tamara
  The role of cathepsin L in invasion and induced apoptosis of glioblastoma cells
  2004
 70. Langerholc Tomaž; Zavašnik-Bergant Valentina; Turk Vito; Abrahamson Magnus; Kos Janko
  Inhibitory properties of cystatin F and its localisation in U937 cells
  2004
 71. Jeras Matjaž
  Gojenje človeških celic in tkiv in vitro za eksperimentalne in terapevtske namene
  2004
 72. Žegura Bojana
  Vloga reaktivnih kisikovih zvrsti pri genotoksičnem delovanju mikrocistinov
  2004
 73. Serša Gregor
  Elektroporacija - vnosni sistem za različne molekule
  [Electroporation - a novel antitumor drug delivery system]
  2004
 74. Simčič Saša; Wraber Branka; Pristovšek Primož; Sollner-Dolenc Marija; Gobec Stanislav; Urleb Uroš
  In vitro trials for discovering novel immunomodulatory substances and possibilities for immunointerventions
  [Odkrivanje novih imunomodulatorjev in možnosti za posege v imunski sistem - poskusi in vitro]
  2004
 75. Šubic Tjaša
  Vpliv sulfidolevkotrienov na patogenezo kronične urtikarije
  2004
 76. Yan Zhengyin; Caldwell Gary W
  Optimization in drug discovery: in vitro methods
  2004
 77. Žegura Bojana; Filipič Metka
  Application of in vitro comet assay for genotoxicity testing
  2004
 78. Blinc Aleš; Božič Mojca; Vengust Rok; Stegnar Mojca
  Methyl-methacrylate bone cement surface does not promote platelet aggregation or plasma coagulation in vitro
  2004
 79. Gobec Stanislav; Sollner-Dolenc Marija; Urleb Uroš; Wraber Branka; Simčič Saša; Filipič Metka
  Modulation of cytokine production by some phthalimido-desmuramyl dipeptides and their cytotoxicity
  2004
 80. Kranjc Andreja; Peterlin-Mašič Lucija; Ilaš Janez; Preželj Andrej; Stegnar Mojca; Kikelj Danijel
  Novel thrombin inhibitors incorporating weakly basic heterobicyclic P1-arginine mimetics: optimization via modification of P1 and P3 moieties
  2004
 81. Šarc Lucija
  Mehanizem letalnih učinkov poly APS, toksina izoliranega iz morske spužve Reniera sarai
  2003
 82. Boh Bojana; Berovič Marin; Wraber Branka; Hodžar Damjan; Habijanič Jožica
  Pharmaceutically active compounds from Ganoderma sp.
  2003
 83. Oblak Čedomir; Jevnikar Peter; Kosmač Tomaž; Funduk Nenad; Marion Ljubo
  Fracture resistance and reliability of new zirconia posts
  2004
 84. Serša Gregor; Čemažar Maja; Rudolf Zvonimir
  Application of electroporation in electrochemotherapy of tumors
  2003
 85. Repnik Urška; Bergant Martina; Jeras Matjaž
  Lastnosti in možnosti uporabe dendritičnih celic, antigensko specifičnih modulatorjev imunskega odziva
  [Characteristics and potential therapeutic applications of dendritic cells, antigen specific modulators of immune responses]
  2004
 86. Garaj-Vrhovac Vera; Zeljezić Davor
  Comet assay in the assessment of the human genome damage induced by gamma-radiation in vitro
  [Test komet in vitro pri ocenjevanju poškodbe človeškega genoma po obsevanju z žarki gama]
  2004
 87. Tratar Gregor; Blinc Aleš; Štrukelj Mitja; Serša Igor
  Turbulent axially directed flow of plasma containing rt-PA promotes thrombolysis of non-occlusive whole blood clots in vitro
  2004
 88. Dimc-Josič Mojca
  Primerjava biosinteze IFN-gama in IL-4 v kulturah mononuklearnih celic, izoliranih iz vendke krvi po standardnem in modificiranem postopku
  [Comparison of the biosynthesis of IFN-gamma and IL-4 in the cultured of mononuclear cells, isolated from peripheral blood using the standrad and modified method]
  2004
 89. Kranjc Simona
  Vpliv elektroporacije na radiosenzibilizirajoči učinek bleomicina in cisplatina pri sarkomskih celicah in tumorjih LPB
  2003
 90. Filipič Bratko; Sladojev Srečko; Shehata Medhat; Schwarzmeier Josef; Koren Srečko
  Novel serum replacement based on bovine ocular fluid: a useful tool for cultivation of different animal cells in vitro
  2002
 91. Košnik I; Wraber B; Košnik M; Ihan A
  Sulphidoleukotriene release from peripheral blood mononuclear cells in chronic urticaria and anaphylaxis
  2003
 92. Grabnar I; Bogataj M; Belič A; Karba R; Mrhar A
  Kinetics of drug distribution in the urinary bladder wall following intravesical instillation: estimation by advanced compartmental diffusion model
  2003
 93. Jeras M; Maličev E; Radosavljevič D; Knežević M; Kregar-Velikonja N
  Selected biocompatible and biodegradable matrices as templated for in vitro preparation of implantable human living cartilage tissue substitutes
  2003
 94. Legen Igor; Kristl Albin
  Multidrug resistance associated protein 2 (MRP2) activity in the rat small intestine in vitro
  2003
 95. Petelin M; Pavlica Z; Batista Urška; Štiblar-Martinčič Draga; Skalerič U
  Effects of periodontal dressings on fibroblasts and gingival wound healing in dogs
  2004
 96. Vilfan Tanja; Černila Boštjan; Črešnar Bronislava; Breskvar Katja
  Identification of regulatory elements in stress inducible epimerase promoter from filamentous fungus Rhizopus nigricans
  2003
 97. Kovač M; Piskernik D; Ravnikar M
  Jasmonic acid-induced morphological changes are reflected in auxin metabolism of beans grown in vitro
  2003
 98. Pavčnik Dušan
  Transcatheter implantation of prosthetic valves
  2003
 99. Maličev Elvira
  Optimizacija postopka priprave hondrocitov za transplantacijo in preučevanje imunogenosti sklepnega hrustanca
  2003
 100. Hevener Andrea L; Reichart Donna; Janež Andrej; Olefsky Jerrold
  Thiazolidinedione treatment prevents free fatty acid-induced insulin resistance in male wistar rats
  2001

1 101 201 301 401 501 601  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko