biomedicina slovenica


vo="infant, newborn" : 1223

 1. Tudor-Car Lorainne; Van Velthoven Michelle; Brusamento Serena; Elmoniry Hoda; Car Josip; Majeed Azeem; Tugwell Peter; Welch Vivian; Marušič Ana; Atun Rifat
  Integrating prevention of mother-to-child HIV transmission programs to improve uptake: a systematic review
  2012
 2. Lanotte Philippe; Seme Katja
  Perinatal infections
  2012
 3. Faganel-Kotnik Barbara; Kitanovski Lidija; Rajić Vladan; Paro-Panjan Darja; Jazbec Janez; Benedik-Dolničar Majda
  Znotrajlobanjska krvavitev pri novorojenčku s težko obliko hemofilije A: prikaz primera in pregled literature
  [Intracranial haemorrhage in a neonate with severe haemophilia A: a case report and literature review]
  2012
 4. Rednak-Paradiž Katarina; Seme Katja; Puklavec Evelin; Paro-Panjan Darja; Poljak Mario
  Prevalence of congenital cytomegalovirus infection in Slovenia: a study on 2,841 newborns
  2012
 5. Zdravković Dragan; Milenković Tatjana; Sedlecki Katarina; Guć-Šćekić Marija; Rajić Vladan; Baničević Miloš
  Vzorci dvopolnog izgleda spoljašnih genitalija kod novorođenčadi
  [Causes of ambiguous external genitalia in neonates]
  2001
 6. Grošelj-Grenc Mojca; Pavčnik-Arnol Maja; Kalan Gorazd; Podnar Tomaž; Vidmar Ivan
  Obravnava novorojenčkov s prirojeno srčno napako, ki potrebujejo zdravljenje s prostaglandinom E1 - slovenske smernice
  [Management of newborns with duct-dependent congenital heart disease with prostaglandin E1 - Slovenian guidelines]
  2012
 7. Bregant Tina; Radoš Milan; Derganc Metka; Neubauer David; Kostović Ivica
  Pineal cysts - a benign consequence of mild hypoxia in a near-term brain?
  2011
 8. Grosek Š
  Can optimal target FiO2 be used to determine open lung strategy in premature infants with respiratory distress syndrome?
  2011
 9. Neubauer D; Osredkar D; Paro-Panjan D; Škofljanec A; Derganc M
  Recording conventional and amplitude-integrated EEG in neonatal intensive care unit
  2011
 10. Noveršnik Mirjana; Burja Silva; Hajdinjak Dušanka; Tapajner Alojz
  Vpliv blage nedonošenosti na dolžino bivanja v bolnišnici po rojstvu
  [The influence of late prematurity on the length of birth hospitalization]
  2011
 11. Lučovnik Miha; Kornhauser-Cerar Lilijana; Premru-Sršen Tanja; Gmeiner-Stopar Tanja; Derganc Metka
  Neutrophil defensins but not interleukin-6 in vaginal fluid after preterm premature rupture of membranes predict fetal/neonatal inflammation and infant neurological impairment
  2011
 12. Bregant T; Paro-Panjan D; Borinc-Beden A
  Prirojeni stridor zaradi enostranske paralize glasilk
  [Congenital stridor due to unilateral vocal cord paralysis]
  2010
 13. Kovač A; Paro-Panjan D
  Trombocitopenija pri novorojenčkih
  [Thrombocytopenia in the newborn]
  2010
 14. Mlakar Gorazd; Grosek Štefan; Mole Helena; Kopriva Silvester; Zupančič Živa; Primožič Janez; Eržen Janez
  Platypnea-orthodeoxia-like syndrome in a septic newborn with late appearance of right congenital diaphragmatic hernia
  2011
 15. Žnidaršič Marta; Rink Nina; Grosek Štefan; Ilijaš Ana; Bohorč-Gazvoda Irena; Jenko Klemen
  Atrezija hoan - prikaz primera
  [Choanal atresia - case report]
  2011
 16. Furlan Danijela; Ilijaš-Trofenik Ana; Ostanek Barbara; Felc Zlata; Bratanič Borut; Lukač-Bajalo Jana
  Patološka zlatenica donošenih novorojenčkov in Gilbertov sindrom
  [Pathological jaundice in full-term newborns and Gilbert's syndrome]
  2011
 17. Stepišnik A; Paro-Panjan D; Kornhauser-Cerar L
  Zellwegerjev sindrom
  [Zellweger syndrome]
  2008
 18. Šavc Helena; Cerar Vasilij M
  Obstruktivne uropatije pri plodu
  [Fetal obstructive uropathies]
  2010
 19. Tul Nataša; Verdenik Ivan; Novak Živa; Premru-Sršen Tanja; Blickstein Isaac
  Prospective risk of stillbirth in monochorionic-diamniotic twin gestations: a population based study
  2010
 20. Pavčnik-Arnol M; Bonač B; Grošelj-Grenc M; Derganc M
  Changes in serum procalcitonin, interleukin 6, interleukin 8 and C-reactive protein in neonates after surgery
  2010
 21. Lekan M
  Prepoznava motenj hranjenja pri novorojenčku
  [Recognition of feedig difficulties in newborns]
  2010
 22. Furlan Danijela; Ilijaš-Trofenik Ana; Weber Vladimir; Felc Zlata; Bratanič Borut; Lukač-Bajalo Jana
  Bilirubin v popkovnični krvi kot napovednik neonatalne hiperbilirubinemije
  [Cord blood bilirubin as a predictor of neonatal hyperbilirubinemia]
  2010
 23. Tiribelli Claudio
  Predicting bilirubin encephalopathy from the cord blood: it that feasible?
  2010
 24. Cvijić Marta; Horvat Mirjam; Jernejčič Petra; Verdenik Ivan; Geršak Ksenija
  Analiza jemanja zdravil, ki se uporabljajo pri zdravljenju hipertenzivnih stanj v nosečnosti
  [Analysis of the intake of drugs used in hypertensive disorders during pregnancy]
  2010
 25. Brajenović-Milić B; Ristić S; Kapović M; Mojsović A; Medica I; Modrušan-Mozetić Z
  Incidence of Down's syndrome in the municipality of Rijeka and Istrian region
  1996
 26. Paro-Panjan Darja
  Benign neonatal sleep myoclonus
  2010
 27. Drole-Torkar Ana; Paro-Panjan Darja
  Vpliv taktilne stimulacije na fiziološke parametre, vedenje in ritem telesne aktivnosti novorojenčka
  [The effect of tactile stimulation on physiological parameters, behavioural response and phase adjustment of rest-activity rhythms in newborn infants]
  2010
 28. Maršal Karel
  Enoletno preživetje izjemno nezrelih novorojenčkov po aktivni perinatalni negi na Švedskem
  [One-year survival of extremely preterm infants after active perinatala care in Sweden]
  2009
 29. Paro-Panjan Darja; Kodrič Jana; Šušteršič Breda
  Association between neurological signs and developmental outcome: pilot results in preterm group
  2009
 30. Neubauer D; Osredkar D; Paro-Panjan D; Derganc M
  Neurophysiological studies during early life
  2009
 31. Cerar-Kornhauser Lilijana; Scirica Christina V; Štucin-Gantar Irena; Osredkar Damjan; Neubauer David; Kinane Bernard T
  A comparison of respiratory patterns in healthy term infants placed in car safety seats and beds
  2009
 32. Grošelj-Grenc Mojca; Ihan Alojz; Pavčnik-Arnol Maja; Kopitar Andreja Nataša; Gmeiner-Stopar Tanja; Derganc Metka
  Neutrophil and monocyte CD64 indexes, lipopolysaccharide-binding protein, procalcitonin and C-reactive protein in sepsis of critically ill neonates and children
  2009
 33. Boffa MC; Lachassine E; Boinot C; De Carolis S; Rovere-Querini P; Avčin T; Biasini-Rebaioli C; Le Toumelin P; Aurousseau MH; Tincani A
  European registry of babies born to mothers with antiphospholipid syndrome: a result update
  2009
 34. Štih A; Kovač S
  Primer kakovostne obravnave v zdravstveni negi - bolečina pri novorojenčku
  [An example of quality health care - pain in a newborn baby]
  2009
 35. Homar Vesna; Grosek Štefan; Battelino Tadej
  High-dose methylprednisolone in a pregnant woman with Crohn's disease and adrenal suppression in her newborn
  2008
 36. Neubauer David; Osredkar Damjan; Paro-Panjan Darja; Derganc Metka
  Diagnostic possibilities of video-electrocephalography and amplitude-integrated electroencephalography during early life
  2008
 37. Pajntar M; Verdenik I
  Labour pain relief in Slovenia
  2008
 38. Novak-Antolič Živa
  Pain (mother and child), twins. Proceedings of the 30. Alpe Adria perinatal meeting, 22. Alpe Adria perinatal congress; 2008 Sep 18-20; Izola
  2008
 39. Avčin Tadej
  Antiphospholipid syndrome in children
  2008
 40. Grosek Štefan; Osredkar Damjan; Derganc Metka; Neubauer David; Primožič Janez
  Detection of seizures with amplitude-integrated electroencephalography in a neonate treated with extracorporeal membrane oxygenation
  2008
 41. Kitanovski L
  A unique case of atypical Omenn syndrome with disseminated CMV nifection and fatal immune haemolytic anaemia with a review of similar cases
  [Prikaz primera edinstvenega primera netipičnega sindroma Omenn z diseminirano okužbo s CMV in smrtno imunsko hemolitično anemijo in pregled podobnih primerov]
  2008
 42. Nosan G; Paro-Panjan D
  Primary immunodeficiency disease warning signs in neonates and infants
  [Opozorilni znaki primarne imunske pomanjkljivosti pri novorojenčkih in dojenčkih]
  2008
 43. Grošelj-Grenc Mojca; Ihan Alojz; Derganc Metka
  Neutrophil and monocyte CD64 and CD163 expression in critically Ill neonates and children with sepsis: comparison of fluorescence intensities and calculated indexes
  2008
 44. Derganc Metka; Osredkar Damjan
  Hypoxic-ischemic brain injury in the neonatal period - current concepts, novel diagnostic approaches and neuroprotective strategies
  [Hipoksično-ishemična okvara možganov v neonatalnem obdobju - sodobni pogledi, nove diagnostične metode in nevroprotektivni ukrepi]
  2008
 45. Radić S; Grosek Š; Osredkar D; Derganc M
  Zdravljenje novorojenke s hipoksično-ishemično encefalopatijo z uporabo sistemske hipotermije - prikaz primera
  [Treatment of a neonate with hypoxic-ischaemic encephalopathy using systemic hypothermia - case report]
  2007
 46. Seme-Ciglenečki P
  Predictive values of cranial ultrasound and assessment of general movements for neurological development of preterm infants in the Maribor region of Slovenia
  2007
 47. Fister P; Volavšek M; Novosel-Sever M; Jazbec J
  A newborn baby with a tumor protruding from the mouth
  2007
 48. Paro-Panjan D; Kitanovski L; Avčin T
  Neonatal antiphospholipid syndrome associated with heterozygous methylentetrahydrofolate reductase C677T and prothrombin G20210A gene mutations
  2007
 49. Felc Zlata; Žerdoner Danijel
  Priraščen jezik pri novorojenčku in dojenje
  [Newborn ankyloglossia and breastfeeding]
  2007
 50. Kočar Mira
  Zdravstvena nega prezgodaj rojenih otrok
  [Nursing care of preterm babies]
  2007
 51. Todorovič-Guid Mirjana; Kanič Zlatka
  Prirojena toksoplazmoza pri novorojenčku - predstavitev bolnika
  [Congenital toxoplasmosis of newborn - case presentation]
  2006
 52. Arnež Maja; Lužnik-Bufon Tatjana; Pestevšek Maja; Frelih Jana; Kraut Aleksandra; Logar Jernej; Petrovec Miroslav; Premru-Sršen Tanja; Zore Andrej; Antolič-Novak Živa
  Kongenitalna toksoplazmoza v Sloveniji
  [Congenital toxoplasmosis in Slovenia]
  2006
 53. Lužnik-Bufon Tatjana; Maraspin-Čarman Vera
  Preprečevanje okužb nosečnice, ploda ali novorojenčka
  [Prevention of infections in pregnant women, fetus or newborn]
  2006
 54. Babič Dunja Z; Poljak Mario; Seme Katja; Zelnikar Mojca; Fujs-Komloš Kristina; Močilnik Tina
  Diagnostika okužbe s HIV pri novorojencih
  [Diagnosis of mother-to-child HIV transmission]
  2006
 55. Močilnik Tina; Seme Katja; Fujs-Komloš Kristina; Babič Dunja Z; Poljak Mario
  Okužbe z virusi hepatitisa pri novorojencih
  [Mother-to-child transmission of hepatitis viruses]
  2006
 56. Petrovec Miroslav; Uršič Tina
  Okužbe nosečnice in ploda s humanim virusom citomegalije
  [Cytomegalovirus infections in pregnancy]
  2006
 57. Pirš Mateja; Paro-Panjan Darja; Matičič Mojca
  Okužbe z virusom herpes simpleks pri nosečnicah in novorojenčkih
  [Herpes simplex infection during pregnancy and neonatal period]
  2006
 58. Kotnik Vladimir; Pirš Branko; Potočnik Marko
  Sifilis pri novorojenčku
  [Syphilis in newborn child]
  2006
 59. Lorenčič-Robnik Slavica; Lušicky Mojca; Reberšek-Gorišek Jelka; Mueller-Premru Manica; Štorman Alenka; Štrumbelj Iztok; Drinovec Bojan; Grmek-Košnik Irena; Fišer Jerneja; Harlander Tatjana
  Okužbe z bakterijo Listeria monocytogenes pri materah in novorojencih
  [Listeria monocytogenes - infections in pregnant women and newborns]
  2006
 60. Keše Darja
  Okužbe z mikoplazmami in klamidijami pri materah in novorojencih
  [Chlamydia trachomatis and mycoplasmas infections in mothers and in their newborn infants]
  2006
 61. Kavčič Martina; Cetin-Lovšin Irena; Lovšin Boštjan
  Okužbe z gonokoki pri materah in novorojencih
  [Gonococcal infection of mothers and newborns]
  2006
 62. Burja Silva; Žolger Jože; Treiber Milena; Tekauc-Golob Andreja; Korpar Bojan; Hajdinjak Dušanka; Kanič Zlatka
  Okužbe novorojenčkov, rojenih na Oddelku za perinatologijo mariborske bolnišnice v letih 1997-2005
  [Infection in neonates deliveres at trhe Maribor teaching hospital department of perinatology in 1997-2005]
  2006
 63. Kornhauser-Cerar Lilijana; Mole Helena
  Klinika okužb pri novorojenčkih
  [Neonatal infections - clincal manifestations]
  2006
 64. Pavčnik-Arnol Maja; Hojker Sergej; Derganc Metka
  Lipopolysaccharide-binding protein, lipopolysaccharide, and soluble CD14 in sepsis of critically ill neonates and children
  2007
 65. Kojc Nika; Koršič Marjan; Popović Mara
  Pacinioma of the cauda equina
  2006
 66. Vatovec J; Geczy B; Gros A
  The outcome of hospital-based neonatal hearing screening at Medical centre Ljubljana
  2006
 67. Vreča I; Derganc M; Grosek Š
  Adenylate kinase activity in the cerebrospinal fluid of hypoxic newborns
  1989
 68. Bratina P; Faganel-Kotnik B; Bratanič B; Novosel-Sever M
  Sindrom Di George
  [Di George syndrome]
  2006
 69. Fister P; Kornhauser-Cerar L
  Pogostnost prirojenih napak pri otrocih, rojenih po oploditvi z biomedicinsko pomočjo
  [The incidence of congenital anomalies in children born after assisted reproductive technologies]
  2006
 70. Sketelj Alenka
  Preprečevanje in odkrivanje prirojenih napak pri otrocih mater s sladkorno boleznijo
  2006
 71. Paro-Panjan Darja
  Benigni mioklonus v spanju pri novorojenčkih
  [Benign neonatal sleep myoclonus]
  2006
 72. Neubauer David
  EEG kot diagnostično in prognostično orodje pri določenih paroksizmalnih stanjih v zgodnjem razvojnem obdobju
  [EEG as a diagnostic and prognostic tool in some paroxysmal conditions during early development]
  2006
 73. Paro-Panjan Darja
  Krči pri novorojenčku
  [Neonatal convulsions]
  2006
 74. Felc Zlata; Bratanič Borut
  Kongenitalna in neonatalna tuberkuloza
  [Congenital and neonatal tuberculosis]
  2006
 75. Rednak-Paradiž Katarina; Mlaker Martina; Paro-Panjan Darja; Radešček-Rakar Rasta
  Prirojena okužba s citomegalovirusom
  [Congenital cytomegalovirus infection]
  2006
 76. Stojanovič Erika
  Predstavitev Društva za pomoč prezgodaj rojenim otrokom
  2006
 77. Paro-Panjan Darja
  Zgodnja klinična prepoznava možganske okvare
  2006
 78. Vrabič Gabrijela; Damjan Hermina
  Ovire v čutno-gibalnem razvoju nedonošenega otroka
  2006
 79. Šinigoj-Cijan Sonja; Šavroč-Veličkov Hilda; Karapandža Jurij
  Ambulantna in bolnišnična obravnava nedonošenčkov v bolnišnici v Stari gori
  2006
 80. Šušteršič Breda
  Nevrološko ocenjevanje in sledenje razvoja nedonošenih otrok
  [Neurologic assessment and follow-up of preterm infants]
  2006
 81. Bregant Lev; Stojanovič Erika
  Spremljanje razvoja nedonošenčkov v ambulanti za rizične novorojenčke Porodnišnice Ljubljana
  2006
 82. Mole Helena
  Cepljenje nedonošenčkov
  2006
 83. Kornhauser-Cerar Lilijana
  Zdravila
  2006
 84. Pogorelc-Erjavec Andreja
  Prehrana in rast nedonošenčka
  2006
 85. Kutin Polona
  Zdravstvena nega nedonošenčka na domu
  2006
 86. Neubauer David
  Ogroženost zaradi napadov prekinitve dihanja
  2006
 87. Kornhauser-Cerar Lilijana; Pestevšek Maja; Štucin-Gantar Irena; Čauševič Majda
  Pot domov
  2006
 88. Pestevšek Maja
  Kriterij za odpust nedonošenčkov v domačo oskrbo
  2006
 89. Grčar Maja
  Shema za opazovanje novorojenčkovega vedenja
  2006
 90. Verbič Lili; Kočar Mira
  Zdravstvena nega prezgodaj rojenih otrok
  2006
 91. Urbančič Klaudia
  Spodbujanje lastne aktivnosti pri starših prezgodaj rojenih otrok v enoti intenzivne nege in terapije
  2006
 92. Globevnik-Velikonja Vislava
  Družina s prezgodaj rojenim otrokom
  2006
 93. Žgur Lidija; Šerbec-Medjimurec Mateja
  Vpliv okolja intenzivne nege na nedonošenega otroka
  2006
 94. Zelinka Dragica
  Uspešnost dela z ELBW otroki rojenimi v letih 1990-2004
  2006
 95. Bregant Lev; Babnik Janez
  Predstavitev enote za intenzivno nego in terapijo Porodnišnice Ljubljana
  2006
 96. Konjajev Zora
  Zgodovinski pregled zdravstvenega varstva novorojencev in nedonošenčkov
  [Historical overview of health care in newborns and premature babies]
  2006
 97. Bergant Lev
  Zbornik referatov strokovno srečanje Nedonošenček - zdravstveni, psihološki in socialni problem (vidiki obravnave po odpustu iz bolnišnice); 2006 okt 27-28; Ljubljana
  2006
 98. Tekauc-Golob A; Burja S
  Kakovost življenja otrok, rojenih z znaki intrauterino zastale rasti
  [Quality of life of small for gestation age infants]
  2006
 99. Burja S; Treiber M; Tekauc-Golob A; Takač I; Hajdinjak D
  Umrljivost novorojenčkov kot pomemben kazalec kvalitete perinatalnega zdravstvenega varstva (Maribor 1997-2005)
  [Mortality of newborn infants as an important indicator of the quality of perinatal medical care (Maribor 1997-2005)]
  2006
 100. Babnik Janez
  Ethical problems in neonatal care
  2006

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko