biomedicina slovenica


vo="middle age" : 1481

 1. Flis Vojko; Matela Jože; Breznik Silva; Henry Michel
  Endovascular repair of renal artery aneurysm with the multilayer stent - a short report
  [Znotrajžilno zdravljenje anevrizme ledvične arterije z novo večslojno mrežasto žilno opornico - kratko poročilo]
  2012
 2. Pavlović MD; Adamič M; Schuller-Petrović S
  Secondary telangiectasia after radiofrequency closure of saphenous vein: a result of blocked outflow of a feeding vein?
  2012
 3. Lunder Mojca; Janić Miodrag; Kejžar Nataša; Šabovič Mišo
  Associations among different functional and structural arterial wall properties and their relations to traditional cardiovascular risk factors in healthy subjects: a cross-sectional study
  2012
 4. Rode M
  Primerjava uspešnosti zobnih vsadkov pri osebah, starejših od 65 let, in osebah, mlajših od 60 let
  [Clinical success rate of dental implants in persons older than 65 years compared with persons aged up to 60 years]
  2012
 5. Schara R; Skalerič E; Seme K
  Subgingivalna mikroflora pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 1
  [Subgingival microflora in patients with type 1 diabetes mellitus]
  2012
 6. Husein-ElAhmed H; Hernandez-Soriano MI; Aneiros-Cachaza J; Ruiz-Carrascosa JC; Naranjo-Sintes R
  Ulceration of the scalp: lipogranuloma induced by industrial oils in an interior decorator
  2011
 7. Milobratović D; Vukićević J
  Localized Darier's disease
  2011
 8. Song JE; Krunic AL
  A rare variant of generalized granuloma annulare presenting with chronic Epstein-Barr virus infection: coincidence or association?
  2011
 9. Fernandez-Flores A; Rodriguez-Prado N
  An ulcerated lesion due to HSV-2 infection with a CD56+ cell predominant inflammatory infiltrate
  2011
 10. Gueltekin Salih Sinan; Dilli Alper; Tuerker-Arikoek Ata; Bostanci Hasan; Oguz-Hasdemir Ahmet
  The false-positive radioiodine I-131 uptake in the foreign body granuloma located in gluteal adipose tissue: case report
  [Lažno pozitivni privzem radioaktivnega J-131 v tujkovem granulomu lokaliziranem v glutealnem maščevju]
  2012
 11. Botros Maikel; Chang Kenneth; Miller Robert; Krishnan Sunil; Iott Matthew
  Recurrent invasive lobular carcinoma presenting as a ruptured breast implant: case report
  [Ponovitev invazivnega lobularnega raka dojke pri bolnici z rupturo implantata dojke]
  2012
 12. Lunder Mojca; Janić Miodrag; Jug Borut; Šabovič Mišo
  The effects of low-dose fluvastatin and valsartan combination on arterial function: a randomized clinical trial
  2012
 13. Petelin M; Kopač I; Skalerič E; Gašperšič R
  Načrtovanje vstavitve zobnih vsadkov v zmerno zožen čeljustni greben - prikaz primera
  [Implant placement planning in a moderately resorbed alveolar ridge: a case report]
  2011
 14. Krokter-Kogoj Tina; Kogoj Aleš
  Nevroleptični maligni sindrom in prikaz primera
  [Neuroleptic malignant syndrome and a case report]
  2011
 15. Glaser Marjana; Glaser Andrej
  Preprečevanje in zdravljenje zapletov kronične limfocitne levkmije (prikaz primera)
  [Prevention and treatment of complications of chronic lymphocytic leukemia (case presentation)]
  2011
 16. Letonja Mitja; Šantl-Letonja Marija
  With computed tomography confirmed anterolateral left ventricular pseudoaneurysm in patient with dilatative alcoholic cardiomyopathy
  2011
 17. Jan Z; Pfeifer M; Zorn B
  Reversible testosterone-induced azoospermia in a 45-year-old man attending an infertility outpatient clinic
  2012
 18. Leonardis Lea; Zidar Janez; Le Bail Anne; Sternberg Damien
  Relapses and remissions of hypokalaemic periodic paralysis and multiple sclerosis in the same patient
  2011
 19. Lunder Mojca; Janić Miodrag; Habjan Sara; Šabovič Mišo
  Subtherapeutic, low-dose fluvastatin improves functional and morphological arterial wall properties in apparently healthy, middle-aged males - a pilot study
  2011
 20. Kovač Janko; Gubenšek Jakob; Marn-Pernat Andreja; Buturović-Ponikvar Jadranka; Kersnič Boštjan; Pretnar Jože; Ponikvar Rafael
  Citrate anticoagulation during post-dilution hemodiafiltration with a high cut-off (theralite) membrane
  2011
 21. Krstanoska Frosina; Umek-Brcman Irena; Fikfak Nataša; Čeh Marija; Preložnik-Zupan Irena
  Resni neželeni učinki zdravljenja kronične levkemije z zaviralci tirozinske kinaze - prikaz primerov in pregled literature
  [Severe adverse effects associated with tyrosine kinase inhibitors therapy in chronic myeloid leukaemia - case reports and literature review]
  2011
 22. Klemenc-Ketiš Zalika
  Predictors of health-related quality of life and disability in patients with chronic nonspecific low back pain
  [Napovedni dejavniki z zdravjem povezane kakovosti življenja pri bolnikih s kronično nespecifično bolečino v križu]
  2011
 23. Potter Samara L; Holmqvist Fredrik; Platonov Pyotr G; Steding Katarina; Arheden Hakan; Pahlm Olle; Starc Vito; McKenna William J; Schlegel Todd T
  Detection of hypertrophic cardiomyopathy is improved when using advanced rather than strictly conventional 12-lead electrocardiogram
  2010
 24. Manousaridis I; Loeser C; Goerdt S; Hassel JC
  Managing scleromyxedema with intravenous immunoglobulin: acute worsening of scleromyxedema with biclonal gammopathy
  2010
 25. Sarc Irena; Jerič Tina; Ziherl Kristina; Šuškovič Stanislav; Košnik Mitja; Anker Stefan D; Lainščak Mitja
  Adherence to treatment guidelines and long-term survival in hospitalized patients with chronic obstructive pulmonary disease
  2011
 26. Breznik V; Potočnik M; Miljković J
  Papulonodular secondary syphilis in a 52-year-old non-HIV heterosexual patioent
  2010
 27. Kenda Jana; Zaletel Marjan
  Spontana obojestranska disekcija notranjih vratnih arterij pri 45-letnici
  [45-year-old female with bilateral spontaneous internal carotid artery dissection]
  2011
 28. Omejc Mirko
  Laparoscopic removal of an ingested pin migrating into the liver
  [Laparoskopska odstranitev zaužite bucike, ki je zašla v jetra]
  2010
 29. Stirbu Irina; Kunst Anton E; Bopp Mathias; Leinsalu Mall; Regidor Enrique; Esnaola Santiago; Costa Giuseppe; Martikainen Pekka; Borrell Carme; Deboosere Patrik; Kalediene Ramune; Rychtarikova Jitka; Artnik B; Mackenbach Johan P
  Educational inequalities in avoidable mortality in Europe
  2010
 30. Smrkolj Š; Rakar S; Štolfa A; Kobal B
  Giant pelvic retroperitoneal liposarcoma: case report
  2010
 31. Drnovšek-Globokar Mojca; Paver-Eržen Vesna; Novak-Jankovič Vesna
  Transverse myelitis following general and thoracic epidural anaesthesia
  2010
 32. Zegarska B; Kallas D; Schwartz RA; Czajkowski R; Uchanska G; Placek W
  Graham-little syndrome
  2010
 33. Dervis E; Demirkesen C
  Kaposi's sarcoma in a patient with psoriasis vulgaris
  2010
 34. Morais P; Ferreira O; Bettencourt H; Azevedo F
  Segmental neurofibromatosis: a rare variant of a common genodermatosis
  2010
 35. Kern Izidor; Lopert Anton
  Allergic bronchopulmonary aspergillosis with coexistant aspergilloma: a case report
  2010
 36. Hlastan-Ribič Cirila; Maučec-Zakotnik Jožica; Vertnik Lidija; Vegnuti Miljana; Cappuccio Francesco P
  Salt intake of the Slovene population assessed by 24 h urinary sodium excretion
  2010
 37. Marš Tomaž; Mikolavčič Helena; Salobir Barbara; Podbregar Matej
  Echocardiography of isolated subacute left heart tamponade in a patient with cor pulmonale and circumferential pericardial effusion
  2010
 38. Mebazaa A; Denguezli M; Ghariani N; Sriha B; Belajouza C; Nouira R
  Actinic lichen planus of unusual presentation
  2010
 39. Nečas M; Vašku V
  Ustekinumab in the treatment of severe rupioid psoriasis: a case report
  2010
 40. Blinc Aleš; Gubenšek Mirjam; Šabovič Mišo; Grmek Marko; Berden Pavel
  Nonischemic ST segment elevation in hypertrophic cardiomyopathy due to chest wall deformity from kyphoscoliosis
  2010
 41. Vatovec I; Žarkovič S; Oblak Č
  Priprava in protetična oskrba pacienta z močno izraženim žrelnim refleksom - prikaz primera
  [Preparation and prosthodontic management of patient with a severe gag reflex - a case report]
  2010
 42. Popovič Peter; Kuhelj Dimitrij; Bunc Matjaž
  Superior mesenteric artery embolism treated with percutaneous mechanical thrombectomy
  2011
 43. Bunc Matjaž; Kocijančič Igor J; Pregelj Rado; Dolenc Vinko V
  Multimodal therapy for the treatment of severe ischemic stroke combining endovascular embolectomy and stenting of long intracranial artery occlusion
  2010
 44. Poglajen Gregor; Harlander Matevž; Kržišnik-Zorman Simona; Noč Marko
  Kardiomiopatija takotsubo: prikaz primera in pregled literature
  [Tako-tsubo cardiomyopathy: case report and review of literature]
  2010
 45. Smrkolj Špela; Fabjan-Vodušek Vesna; Lukanovič Adolf; Slabe Nina; Košir Renata
  Vaginalna evisceracija tankega črevesa po totalni abdominalni histerektomiji
  [Vaginal small bowel evisceration following total abdominal hysterectomy]
  2010
 46. Rocic B; Bedernjak-Bajuk N; Rocic P; Weber DS; Boras J; Lovrencic MV
  Comparison of antihyperglycemic effects of creatine and metformin in type II diabetic patients
  2009
 47. Popovič Peter; Bunc Matjaž
  Massive pulmonary embolism: percutaneous emergency treatment using an aspirex thrombectomy catheter
  2009
 48. Arnež ZM; Favaro A; Ramella V; Renzi N; Bernobi S
  Un caso di perdita di sostanza del radio ricostruita mediante lembo libero di perone in paziente con estiti di trauma dell' avambraccio
  2008
 49. Kravos A; Bubnič-Sotošek K
  Ankle-brachial index screening for peripheral artery disease in asymptomatic patients between 50 and 70 years of age
  2009
 50. Marin Aleksander; Mušič Ema; Eržen Renato; Uršič Viktor; Korošec Peter
  Extrinsic allergic alveolitis from the bedroom
  2009
 51. Ferkolj Ivan; Vrh-Jermančič Jadranka; Štabuc Borut
  Fatal hemorrhage due to thrombosis and rupture of the portal vein and hepatic artery
  2009
 52. Jan J; Križaj D
  Accuracy of root canal length determination with the impedance ratio method
  2009
 53. Bošnjak Roman; Podboj Jernej; Boršoš Imre; Benedičič Mitja
  Combined endoscopic and microscopic transnasal approach for removal of large pituitary macroadenomas extending to paranasal sinuses
  [Kombinirani endoskopsko-mikroskopski transnazalni pristop za odstranitev velikih hipofiznih makroadenomov s širjenjem v obnosne votline]
  2009
 54. Bošnjak Roman; Benedičič Mitja; Boršoš Imre; Urbančič Jure
  Image-guided navigation in transnasal surgery of pituitary adenomas
  [Nevronavigacija pri transnazalnih operacijah hipofiznih adenomov]
  2009
 55. Kirac Iva; Kuliš Tomislav; Filipovič-Čuruga Jakša; Bekavac-Bešlin Miroslav
  Single incision laparoscopic surgery - incisional hernia repair
  [Laparoskopski poseg skozi en rez - operacija incizijske kile]
  2009
 56. Botros Maikel; Quevedo J Fernando; Miller Robert C
  Angiosarcoma of the liver after multimodality therapy for gallbladder carcinoma
  [Angiosarkom jeter po kombiniranem zdravljenju raka žolčnika]
  2009
 57. Franko Artur; Antulov Ronald; Dunatov Siniša; Antončić Igor; Miletić Damir
  Spinal subdural haematoma in von Willebrand disease
  [Subduralni hematom hrbtenice pri von Willebrandovi bolezni]
  2009
 58. Binter J; Preželj J; Skalerič U
  Reven IL-6 v slini ter stanje obzobnih in zobnih tkiv pri pacientkah z osteoporozo
  [Salivary IL-6 levels and status of dental and periodontal tissues in women with osteoporosis]
  2008
 59. Lotrič-Furlan S; Ružić-Sabljić E; Strle F
  Concomitant human granulocytic anaplasmosis and Lyme neuroborreliosis
  2009
 60. Lautenschlager Nicola T; Cox Kay L; Flicker Leon; Foster Jonathan K; van Bockxmeer Frank M; Xiao Jianguo; Greenop Kathryn R; ALmeida Osvaldo P
  Učinek telesne aktivnosti na kognitivne sposobnosti starejših odraslih s tveganjem za Alzheimerjevo bolezen: randomizirana raziskava
  [Effect of physical activity on cognitive function in older adults at risk for Alzheimer disease. A randomized trial]
  2009
 61. Starc V; Schlegel TT
  The effect of aging and cardiac disease on that portion of QT interval variability that is independent of heart rate variability
  2008
 62. Kern Izidor; Osolnik Katarina; Tomič Viktorija; Uršič Viktor
  Whipplova bolezen
  [Whipple's disease]
  2009
 63. Ožura Ana; Horvat-Ledinek Alenka; Starovasnik Barbara; Sever Alenka; Vodušek David B
  Aleksija brez agrafije pri tumorski obliki multiple skleroze: prikaz primera
  [Alexia without agraphia in tumefactive multiple sclerosis: a case report]
  2009
 64. Ratkajec Tihomir; Bilban Marjan; Starc Radovan
  Influence of psychosocial work-related factors on conventional risk factors of ischemic heart disease and homocysteine in Slovenian male workers
  2008
 65. Logar Jernej; Marinič-Fišer Nataša
  Cutaneous myiasis caused by Hypoderma lineatum
  2008
 66. Pajek Jernej; Guček Andrej; Kveder Radoslav; Bučar-Pajek Maja; Kaplan-Pavlovčič Staša; Bren Andrej F
  Impact of dialysis duration and glucose absorption on nutritional indices in stable continuous ambulatory peritoneal dialysis patients
  2008
 67. Stojanović S; Jovanović M; Vučković N
  Lichen planus-like dermatosis with Blaschko line distribution: a case report
  2008
 68. Wozel G; Vitez L; Meurer M
  Palmoplantar pustular psoriasis: successful therapy with efalizumab after non-response to infliximab
  2008
 69. Joras Majda; Poredoš Pavel
  The association of acute exercise-induced ischaemia with systemic vasodilator function in patients with peripheral arterial disease
  2008
 70. Štupnik Tomaž; Hafner Tomaž
  Zdravljenje maligne traheoezofagealne fistule z dvema endoluminalnima opornicama - prikaz primera
  [Treatment of malignant tracheoesophageal fistula by double stenting - case report]
  2008
 71. Stojić Milena; Knafelj Rihard; Radšel Peter; Ploj Tom; Noč Marko
  Blaga hipotermija in perkutana koronarna intervnecija pri zdravljenju bolnika s predbolnišničnim zastojem srca zaradi akutnega srčnega infarkta
  [Mild induced hypothermia and percutaneous coronary intervebntion in the treatment of patient with prehospital cardiac arrest due to acute myocardial infarction]
  2008
 72. Franko Artur; Holjar-Erlić Izidora; Miletić Damir
  Lateral ventricle epidermoid
  [Epidermoid lateralnega ventrikla]
  2008
 73. Lejko-Zupanc Tatjana; Slemenik-Pušnik Cirila; Koželj Mirta; Klokočovnik Tomislav; Avšič-Županc Tatjana; Dolenc-Stražar Zvezdana; Benko Davorin; Duh Darja; Rojko Tereza
  Native valve endocarditis due to Bartonella henselae in an immunocompetent man
  2008
 74. Pšenica Janez
  Srednja zapestna zatrditev v primeru Preiserjeve bolezni - 15 let sledenja bolnika
  [Four corner arthrodesis for Preiser's diasease - 15 year follow up]
  2007
 75. Pretnar-Oblak J; Šebeštjen M; Šabovič M
  Statin treatment improves cerebral more than systemic endothelial dysfunction in patients with arterial hypertension
  2008
 76. Lopuh Mateja
  Uporaba lidokaina, ketamina in haloperidola v podkožni infuziji za zdravljenje nevropatske bolečine
  [Use of lidocaine, ketamine and haloperidol in a subcutaneous infusion for treatment of neuropathic pain]
  2008
 77. Djerzić Amra; Hočevar Alojzija; Koželj Matjaž
  Jetrni absces in ehinokokoza
  [Liver abscess and echinococcosis]
  2006
 78. Jedličkova H; Feit J; Semradova V
  Granuloma faciale successfully treated with topical tacrolimus: a case report
  2008
 79. Krasowska D; Schwartz RA; Wojnowska D; Mackiewicz B; Czelej D
  Polymorphous cutaneous and chronic multisystem sarcoidosis
  2008
 80. Palanichamy Nanthini; Letsou George V; Cohn William; La-Francesca Saverio; Kar Biswajit; Gregorič ID
  High cardiac output due to fistula after cardiac transplantation
  2007
 81. Gregorič Igor; Palaniachamy Nanthini; La-Francesca Saverio; Smith Ron D; Myers Timothy J
  Simultaneous inserion of a left ventricular assist system and repair of an ascending aortic dissection
  2007
 82. Preželj Janez; Ostanek Barbara; Bitenc-Logar Darja; Marc Janja; Hawa Gerhard; Kocjan Tomaž
  Cathepsin K predicts femoral neck bone mineral density change in nonosteoporotic peri- and early postmenopausal women
  2008
 83. Brvar M; Okrajšek R; Kosmina P; Starič F; Kaps R; Koželj G; Bunc M
  Metabolic acidosis in prometryn (triazine herbicide) self-poisoning
  2008
 84. Knehtl Maša; Ćeranić Davorin; Urlep Dejan; Glumbić Ivana; Kavalar Rajko; Skalicky Marjan; Skok Pavel
  Jetrna amiloidoza - predstavitev bolnika in pregled literature
  [Hepatic amyloidosis - case report and literature review]
  2008
 85. Panajotović L; Ðordević B; Pavlović MD
  A giant primary cutaneous melanoma of the scalp--can it be that big?
  2007
 86. Kopač I
  Fiksnoprotetična oskrba znižane višine griza pri obrabi zob
  [Posthodontic management of reduced occlusal vertical dimension caused by tooth wear]
  2007
 87. Kregar-Velikonja Alenka; Coer Andrej; Gorenšek Miro; Knežević Miomir; Kmetec Andrej
  Tissue formation following implantation of cultured elastic chondrocytes for treatment of vesicoureteral reflux
  2008
 88. Brvar Miran; Vrtovec Matjaž; Kovač Damjan; Koželj Gordana; Pezdir Tomaž; Bunc M
  Haemodialysis clearance of baclofen
  2007
 89. Ravnik Janez; Jugović Domagoj; Vranič Andrej
  Vstavitev subduro-peritonealne drenaže pri bolniku s ponavljajočim se obojestranskim subduralnim higromom: prikaz primera
  [Insertion of the subduro-peritoneal drainage in a patient with recurrent bilateral subdural hygroma: a case report]
  2007
 90. Starc Vito; Schlegel Todd T
  Real-time multichannel system for beat-to-beat QT interval variability
  2006
 91. Pinn Melva E; Austin Laura M; Schomas David A; Miller Robert C
  Case report from Mayo clinic: locally advanced Bartholin gland carcinoma
  [Prikaz primera z Mayo clinic: lokalno napredovali karcinom Bartholinijeve žleze]
  2007
 92. Smrke Dragica; Gubina Borut; Domanović Dragoslav; Rožman Primož
  Allogeneic platelet gel with autologous cancellous bone graft for the treatment of a large bone defect
  2007
 93. Klokočovnik Tomislav; Kržišnik-Zorman Simona; Weiss Miha
  Uspešno zdravljenje disekcije aorte tipa A z rekonstrukcijo aortne zaklopke po Tirone-Davidu pri bolniku z dvotirno antiagregacijsko zaščito. Prikaz primera
  [Successful treatment of aortic dissection type A with reconstruction of aortic valve according to Tirone-David in patient who received two-tier antiplatelet therapy. Case report]
  2007
 94. Černič-Šuligoj Nataša; Cvetičanin Branko; Noč Marko; Reschner Hrvoje
  Perkutani koronarni poseg pri anomalnem izstopišču desne koronarne arterije iz levega koronarnega sinusa. Prikaz primera
  [Percutaneous coronary intervention in anomalous right coronary artery arising from the left coronary sinus]
  2007
 95. Rode Matjaž
  Kronični ulcerativni stomatitis - opis primera
  2007
 96. Klokočovnik Tomislav
  Give the sternum a break ‐ endoscopic-assisted atraumatic coronary artery bypass: a case report
  [Nedotaknjena prsnica ‐ endoskopsko opravljeni obvod koronarnih arterij (prikaz primera)]
  2007
 97. Koršič Marjan
  Nevroendoskopska odstranitev intraventrikelnega hematoma: prikaz primera
  [Neuroendoscopic removal of intraventricular haemorrhage: case report]
  2007
 98. Bukovsky Antonin; Copas Pleas; Virant-Klun Irma
  Potential new strategies for the treatment of ovarian infertility and degenerative diseases with autologous ovarian stem cells
  2006
 99. Danieli Aljoša
  Vpliv vzdržljivostnega treninga na uravnavanje delovanja srca preko avtonomnega živčevja pri petdesetletnih preiskovancih
  2007
 100. Bošnjak Roman; Bačovnik Urška; Podnar Simon; Benedičič Mitja
  T1-nerve root neuroma presenting with apical mass and Horner's syndrome
  2007

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko