biomedicina slovenica


vo="plant" : 31

 1. Druškovič B
  Citogenetski efekt polutantov v industrijsko obremenjenem predelu
  1987
 2. Strgar V
  Novo ali zanimivo o hladnikovi buniki
  1987
 3. Munda I
  Morske alge - industrijska surovina, hrana in zdravilo
  1987
 4. Gogala N
  Rast korenin in težnost
  1987
 5. Podobnik A
  Navodilo za izdelavo herbarija. Seznam taksonov, ki jih je treba poznati
  1987
 6. Urbanc-Berčič O
  Uspevanje vodne hiacinte na komunalnih odplakah v čistilni napravi Škofja Loka
  1987
 7. Kovač M
  Razgradnja rezervnih substanc pri kalitvi semen jelke (Abies alba Mill.)
  1987
 8. Skoberne P; Wraber T
  Rdeči seznam in varovanje slovenske flore
  1987
 9. Urbanc-Berčič O
  Vodna hijacinta - čistilna naprava v malem
  1987
 10. Križman M; Kanduč M
  Spremljanje radioaktivne kontaminacije trave po jedrski nezgodi v Černobilu
  1987
 11. Papež M
  Sodobni pogledi na zdravilne rastline
  1987
 12. Bohinc P
  Glog - Crataegus - in njegovi zdravilni pripravki. (Hawthorn - Crataegus - and its therapeutics)
  1987
 13. Hoerhold C; Undisz K; Groh H; Sahm R; Shade W; Komel R
  Bioconversion of steroids by Cochliobolus iunatus
  1986
 14. Breskvar K; Črešnar B; Hudnik-Plevnik T
  Resolution and reconstitution of cytochrome P-450 containing steroid hydroxylation system of Rhizopus nigricans
  1987
 15. Lovka M; Druškovič B; Wraber T; Strgar V; Palma M; Paradiž J; Bavcon J
  Botanika
  1986
 16. Gogala N; Kovač M; Žel J; Pohleven F; Ravnikar M
  Fiziologija rasti in razvoja
  1986
 17. Vospernik P; Žust J; Vengušt A; Pestevšek U; Rudež T; Likosar D
  Vsebnost naravnih škodljivih snovi v krmnih rastlinah v Sloveniji. (Natural toxic substances in forage plants in Slovenia)
  1986
 18. Vrhovšek D; Bricelj M; Brancelj A; Kosi G; Urbanc-Berčič O; Krušnik C
  Sladkovodni ekosistemi
  1986
 19. Pohleven F; Gogala N
  The influence of natural cytokinins on the content of K, P, Ca and Na in the mycelium of the mycorrhizal fungus Suillus variegatus
  1986
 20. Matvejev SD; Puncer I
  Karta biomov in skupin sorodnih biotopov Slovenije. (The map of biomes and group related biotopes of Slovenia)
  1986
 21. Kus B; Didek-Brumec M; Alačević M; Sočič H
  Benomyl resistant mutants of Claviceps purpurea strains
  1986
 22. Bohinc P; Budihna M; Godeša A; Kocjan R; Krašovec F; Porenta M; Soban D; Sušnik F
  Pegasti bodelj. Silybum marianum (L.) Gaertn.
  1986
 23. Kalan J; Druškovič B; Paradiž J; Bavcon J
  Citogenetska bioindikacija
  1986
 24. Seliškar A; Wraber T
  Travniške rastline na Slovenskem : sto pogostih vrst
  1986
 25. Faganeli J; Vukovič A; Saleh FI; Pezdič J
  C:N:P ratios and stable carbon and hydrogen isotopes in the benthic marine algae, Ulva rigida C.Ag. and Fucus virsoides J.Ag.
  1986
 26. Klemenc N; Žust J; Vengušt A; Vospernik P
  Etiologija mikotoksikoza kod domaćih životinja u Sloveniji. (Etiology of mycotoxicosis in domestic animals in Slovenia)
  1986
 27. Druškovič B
  Ugotavljanje genotoksičnosti topilniških emisij na biološke sisteme v Mežiški dolini : poročilo o raziskovalni nalogi / nosilec naloge: Blanka Druškovič
  1986
 28. Wraber T
  Die Felsenmiere (Minuartia rupestris) - Vegetation der Julischen Alpen. (The Minuartia rupestris vegetation in the Julian Alps).
  1986
 29. Culiberg M
  Palinološka raziskovanja na Lovrenškem in Ribniškem barju na Pohorju
  [Palynological investigations of two peat-bogs, Lovrenško and Ribniško barje from the Pohorje MTS]
  1986
 30. Wraber T
  Košutnik, in to Vardjanov!
  1986
 31. Ravnihar M; Gogala N; Žel J
  Uzgoj bezvirusnih sadnica rajčice. (Cultivation of avirus plants of tomato)
  1986


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko